dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
author kk team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:kk>
Fri, 10 Jun 2016 17:26:06 +0000
changeset 558 6ab990a5a3e67b0b2b272c0c47ca8524b69381c6
parent 554 c21b0985c425855dee278d309d483b0651f74d2d
permissions -rw-r--r--
[kk] update from Pootle (firefox)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

readError=«%S» файлы сақталмайды, өйткені бастапқы файлды оқу мүмкін емес.\n\nБіраз күтіп, қайталап көріңіз, немесе сервер администраторымен хабарласыңыз.
writeError=«%S» файлы сақталмайды, өйткені белгісіз қате орын алды.\n\nБасқа жерге сақтап көріңіз.
launchError=«%S» ашылмайды, өйткені белгісіз қате орын алды.\n\nФайлды дискіге сақтап, содан кейін ашып көріңіз.
diskFull=«%S» сақтау үшін дискіде орын жеткіліксіз.\n\nДискіден керек емес файлдарды өшіріп, қайталап көріңіз немесе сақтау үшін басқа адресті көрсетіңіз.
readOnly=«%S» файлы сақталмайды, өйткені диск, бума немесе файл жазудан қорғалған.\n\nЖазудан қорғауды алып, қайталап көріңіз, немесе сақтау үшін басқа адресті көрсетіңіз.
accessError=%S файлы сақталмайды, өйткені сіз көрсетілген буманың құрамасын өзгерте алмайсыз.\n\nБуманың баптауларын өзгертіп, қайталап көріңіз, немесе сақтау үшін басқа адресті көрсетіңіз.
SDAccessErrorCardReadOnly=Файлды жүктеп алу мүмкін емес өйткені SD картасы қолданылып жатыр.
SDAccessErrorCardMissing=Файлды жүктеп алу мүмкін емес өйткені SD картасы жоқ.
helperAppNotFound="%S" файлы ашылмайды, өйткені онымен байланысқан қосымша бағдарлама жоқ. Баптауларды өзгертіңіз.
noMemory=Сұраған операцияны орындау үшін жады жеткіліксіз.\n\nКейбір бағдарламалардың жұмысын аяқтап, қайталап көріңіз.
title=Жүктелу «%S»
fileAlreadyExistsError="%S" файлы сақталмайды, өйткені ол бумамен аттас "_files" файлы бар болып тұр.\n\nБасқа жерге сақтап көріңіз.
fileNameTooLongError=Файл «%S» сақталмайды, өйткені оның атауының ұзындығы мүмкін болатынынан асып кетті.\n\nАтын қысқартып, сақтап көріңіз.