Bug 1642876 - Remove obsolete searchplugins for Thunderbird and SeaMonkey
authorFrancesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Thu, 04 Jun 2020 11:54:20 +0200
changeset 1369 1d93008145105a133168c026f6f6e7fc4ad47cad
parent 1368 a61bac38c2c20a45371d2b79dd8717ac3a620a75
child 1370 1874ca6a534aad704de85a340bf0d1f4b3ff8020
push id601
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 04 Jun 2020 09:54:26 +0000
bugs1642876
Bug 1642876 - Remove obsolete searchplugins for Thunderbird and SeaMonkey
mail/searchplugins/leit-is.xml
mail/searchplugins/wikipedia-is.xml
deleted file mode 100644
--- a/mail/searchplugins/leit-is.xml
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<SearchPlugin xmlns="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/">
-<ShortName>leit.is</ShortName>
-<Description>leit.is - Íslensk leitarvél</Description>
-<InputEncoding>ISO-8859-1</InputEncoding>
-<Image width="16" height="16">data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAAAAAAAABoAwAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAGAAAAAAAQAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuqf8uqf8uqf8uqf8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuqf8zq%2F8uqf8AAAAAAAA3sv85s%2F8uqf8uqf8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABNtv8vqf8AAAAAAAAAAACqVg6qVg6qVg4AAAArqf4uqf8uqf8AAAAAAAAAAAAAAAAuqf8AAAAAAAAAAACuVw6qVg6qVg6qVg%2BoWBKqVg4AAAAqq%2F9evf8AAAAAAAAAAAAwqv8AAAAAAAAAAAC9hkmwahqwahqwahqwaRm3ZQyzaBUAAAA3sv8tqf8AAAAAAAA9r%2F8lrf8AAADWolm%2Behy9eh29eh29eh29eh29ex7BeBbFhzIAAABPuf0uqf8AAAAAAABBrPPfnCm8jDXMiB7IiSPIiSPIiSPIiSPIiSPIiSTNiBzNiBwAAAAoqv95yP8AAADfnCnfnCnYminWmivimh%2Fkmx7dmiTXmivWmizVmizenSvNiBwAAAAoqv%2BAy%2F8AAAAAAADfnCnosULbrD8AAAAAAADbrD%2FbrD%2FbrD%2FbrD8AAAAAAAAuqf8uqf%2BCy%2F8AAAAAAAAAAADfnCnnzX8uqf8uqf9Ms%2FgAAAAAAAAuqf86qusnqv9Esv9wxP8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxrf8uqf8uqf8uqf8xrf8wqv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuqf8uqf8uqf8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD%2F%2FwAA4f8AAIw%2FAAA4jwAAcCcAAHATAAAgCQAAgAQAAIAEAADGGAAA4MEAAP4HAAD%2FxwAA%2F%2F8AAP%2F%2FAAD%2F%2FwAA</Image>
-<Url type="text/html" method="GET" template="http://leit.is/query.aspx">
-  <Param name="qt" value="{searchTerms}"/>
-  <Param name="from" value="fx3"/>
-</Url>
-<SearchForm>http://leit.is/</SearchForm>
-</SearchPlugin>
deleted file mode 100644
--- a/mail/searchplugins/wikipedia-is.xml
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<SearchPlugin xmlns="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/">
-<ShortName>Wikipedia (is)</ShortName>
-<Description>Wikipedia, the free encyclopedia</Description>
-<InputEncoding>UTF-8</InputEncoding>
-<Image width="16" height="16">data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAQAAEABAAoAQAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAEAgQAhIOEAMjHyABIR0gA6ejpAGlqaQCpqKkAKCgoAPz9%2FAAZGBkAmJiYANjZ2ABXWFcAent6ALm6uQA8OjwAiIiIiIiIiIiIiI4oiL6IiIiIgzuIV4iIiIhndo53KIiIiB%2FWvXoYiIiIfEZfWBSIiIEGi%2FfoqoiIgzuL84i9iIjpGIoMiEHoiMkos3FojmiLlUipYliEWIF%2BiDe0GoRa7D6GPbjcu1yIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</Image>
-<Url type="application/x-suggestions+json" method="GET" template="http://is.wikipedia.org/w/api.php">
-  <Param name="action" value="opensearch"/>
-  <Param name="search" value="{searchTerms}"/>
-</Url>
-<Url type="text/html" method="GET" template="http://is.wikipedia.org/wiki/Kerfissíða:Leit">
-  <Param name="search" value="{searchTerms}"/>
-</Url>
-<SearchForm>http://is.wikipedia.org/wiki/Kerfissíða:Leit</SearchForm>
-</SearchPlugin>