mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
author Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>
Wed, 05 Oct 2022 14:22:43 -1000
changeset 2599 8d62713cdc958a1e5aa7167d2aec625c73b25f8b
parent 2548 2033a8d9bf51677f9660ab30cc79640ed261160a
permissions -rw-r--r--
Bug 1793570 - Convert AndNMoreFiles string from HtmlForm.properties to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

account-encryption =
    .label = Ծայրէծայր գաղտնագրում
account-otr-label = Off-the-Record Messaging (OTR)
account-otr-description2 = { -brand-short-name }-ը աջակցում է մեկը մեւսին վերջաւոր գաղտնագրմամբ հաղորդագրութիւններ հիմնուած OTR-ի վրայ: Դա կանխում է երրորդ անձանց զրոյցի գաղտնալսումը: Վերջաւոր գաղտնագրումը կարող է աւգտագործուել միայն այն դէպքում, երբ մեւս անձը նաեւ աւգտագործում է ծրագրակազմ, որն աջակցում է OTR:
otr-encryption-title = Հաստատուած ծածկագրում
otr-encryption-caption = Որպէսզի մեւսներին հնարաւորութիւն տաք հաստատել Ձեր ինքնութիւնը OTR զրուցարաններում, տարածէք Ձեր սեփական OTR մատնահետքը`աւգտագործելով արտաքին (արտաքին խմբից) հաղորդակցման ալիքը:
otr-fingerprint-label = Ձեր մատնահետքը՝
view-fingerprint-button =
    .label = Կառավարել կապորդների մատնահետքերը
    .accesskey = մ
otr-settings-title = OTR կարգաւորումներ
otr-require-encryption =
    .label = Պահանջուում է ծայրից ծայր ծածկագրում մեկ առ մեկ խաւսակցութիւնների համար
otr-require-encryption-info = Երբ պահաջուում է ծայրից ծայր ծածկագրում, նամակները մեկ առ մեկ խաւսակցութիիւններում չեն ուղարկուի, քանի դեռ դրանք չեն ծածկագրուել։ Ստացած չծածկագրուած նամակները չեն ցուցադրուի որպէս կանոնաւոր խոսակցութիւնների մաս, եւ չգրանցուած նոյնպէս։
otr-verify-nudge =
    .label = Միշտ հիշեցրէք ինձ ստուգել չստուգուած կապորդը

otr-not-yet-available = Դեռ հասանելի չէ