Bug 1608167 - Migrate setDesktopBackground to Fluent, part 2.
authorArmenian team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:hy-AM>
Thu, 13 Feb 2020 08:39:26 +0100
changeset 1273 a21f4ff0ca1fbe6f3532d89c5f9a0d272b118598
parent 1272 60314c915c01bbd13eff6a94b51072018f49c1e1
child 1274 531efcec1e5db9453ff5b3b82018fffa80c58fbc
push id473
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 13 Feb 2020 07:39:44 +0000
bugs1608167
Bug 1608167 - Migrate setDesktopBackground to Fluent, part 2.
browser/browser/setDesktopBackground.ftl
--- a/browser/browser/setDesktopBackground.ftl
+++ b/browser/browser/setDesktopBackground.ftl
@@ -1,12 +1,22 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+set-desktop-background-window =
+  .title = Դարձնել Աշխատասեղանի պաստառ
+set-desktop-background-accept =
+  .label = Դարձնել Աշխատասեղանի պաստառ
+open-desktop-prefs =
+  .label = Բացել Աշխատասեղանի կարգավորումները
 set-background-color = Գույնը.
 set-background-position = Դիրքը.
 set-background-tile =
   .label = Բաշխել
 set-background-center =
   .label = Կենտրոնում
 set-background-stretch =
   .label = Ձգել
+set-background-fill =
+  .label = Լրացնել
+set-background-fit =
+  .label = Ըստ չափի