toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
author arshakabrahamyan03 <arshakabrahamyan03@mail.ru>
Mon, 17 Jan 2022 13:43:05 +0100
changeset 1731 41e938f8ebf1581d1bc76bd088fc1ac43bb83e0b
parent 1300 6b68222ad790e557f6480afa02b1afec0ab7071c
permissions -rw-r--r--
Bug 1580599 - Convert toolbox.properties to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# This file is in the UTF-8 encoding
[Strings]
# LOCALIZATION NOTE (isRTL):
# Leave this entry empty unless your language requires right-to-left layout,
# for example like Arabic, Hebrew, Persian. If your language needs RTL, please
# use the untranslated English word "yes" as value
isRTL=
CrashReporterTitle=Վթարի Զեկույց
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterVendorTitle): %s is replaced with the vendor name.  (i.e. "Mozilla")
CrashReporterVendorTitle=%s-ի Վթարի Զեկույց
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterErrorText): %s is replaced with another string containing detailed information.
CrashReporterErrorText=Ծրագիրը հանդիպեց խնդրի և վթարայնորեն անջատվեց:\n\nՑավոք, Վթարի Զեկուցիչը ի վիճակի չէ հաղորդել այդ սխալի մասին:\n\nՄանրամասներ՝ %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The first %s is replaced with the product name (i.e. "Firefox"), the second is replaced with another string containing detailed information.  These two substitutions can not be reordered!
CrashReporterProductErrorText2=%s հանդիպեց խնդրի և վթարայնորեն անջատվեց:\n\nՑավոք, Վթարի Զեկուցիչը ի վիճակի չէ հաղորդել այդ սխալի մասին:\n\nՄանրամասներ՝ %s
CrashReporterSorry=Հայցում ենք ձեր ներողամտությունը
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterDescriptionText2): The %s is replaced with the product name.
CrashReporterDescriptionText2=%s -ը հանդիպեց խնդրի և վթարայնորեն փակվեց:\n\nԴուք կարող եք օգնել մեզ հայտնաբերելու և շտկելու խնդիրը և ուղարկելով վրաթի զեկույցը:
CrashReporterDefault=Այս ծրագիրը աշխատում է ծրագրի վթարային փակումից հետո, որպեսզի արտադրողին զեկուցի խնդրի մասին: Այն պետք չէ աշխատացնել ուղղակիորեն:
Details=Մանրամասներ...
ViewReportTitle=Հաղորդագրության բովանդակություն
CommentGrayText=Ավելացնել մեկնաբանություն (մեկնաբանությունները հասանելի են հանրությանը)
ExtraReportInfo=Այս հաղորդագրությունը նաև պարունակում է տեխնիկական ինֆորմացիա ծրագրի վթարային ավարտման պահի վերաբերյալ:
# LOCALIZATION NOTE (CheckSendReport): The %s is replaced with the vendor name.
CheckSendReport=Հաղորդել %s-ին վթարի մասին, որ նրանք կարողանան շտկել այդ
CheckIncludeURL=Ավելացնել այն էջի հասցեն, որտեղ ես գտնվում էի այդ պահին
CheckAllowEmail=Թույլատրել %s-ին, որպեսզի տեղեկացնի ինձ այս հաշվետվության վերաբերյալ
EmailGrayText=Մուտքագրեք ձեր էլ. փոստի հասցեն
ReportPreSubmit2=Վթարի մասին հաղորդագրությունը կուղարկվի մինչև ծրագրից դուրս գալը կամ վերսկսումը:
ReportDuringSubmit2=Հաղորդագրության ուղարկում...
ReportSubmitSuccess=Հաղորդագրությունը բարեհաջող ուղարկվեց
ReportSubmitFailed=Հաղորդագրության ուղարկման ընթացքում առաջացավ խնդիր:
ReportResubmit=Այն հաղորդագրությունների ուղարկման կրկնում, որոնք նախկինում չի հաջողվել ուղարկել...
# LOCALIZATION NOTE (Quit2): The %s is replaced with the product name.
Quit2=Փակել %s-ը
# LOCALIZATION NOTE (Restart): The %s is replaced with the product name.
Restart=Վերսկսել %s-ը
Ok=Լաւ
Close=Փակել

# LOCALIZATION NOTE (CrashID): The %s is replaced with the Crash ID from the server, which is a string like abc12345-6789-0abc-def1-23456abcdef1
CrashID=Վթար ID-ին. %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashDetailsURL): The %s is replaced with a URL that the user can visit to view the crash details.
CrashDetailsURL=Դուք կարող էք տեսնել այս վթարի մանրամասները %s-ում
ErrorBadArguments=Ծրագիրը փոխանցեց սխալ փաստարկ:
ErrorExtraFileExists=Ծրագիրը չի թողել իր մասին տվյալների ֆայլ:
ErrorExtraFileRead=Չի ստացվում կարդալ ծրագրին վերաբերող ֆայլը:
ErrorExtraFileMove=Չի ստացվում տեղափոխել ծրագրի տվյալնրի ֆայլը:
ErrorDumpFileExists=Ծրագիրը չի թողել վթարի դամփի տվյալներով ֆայլը:
ErrorDumpFileMove=Չի ստացվում տեղափոխել վթարի դամփը:
ErrorNoProductName=Ծրագիրը իրեն չի ներկայացրել:
ErrorNoServerURL=Ծրագիրը չի նշել վթարի հաղորդագրության ուղարկման սպասարկիչը:
ErrorNoSettingsPath=Չի գտնվում Վթարի Զեկուցիչի կարգավորումները:
ErrorCreateDumpDir=Չի ստացվում ստեղծել դամպերի տեղադրման կատալոգ:
# LOCALIZATION NOTE (ErrorEndOfLife): The %s is replaced with the product name.
ErrorEndOfLife=%s-ի տարբերակը, որը դուք օգտագործում եք, այլևս չի սպասարկվում: Վթարային հաղորդագրությունները այլևս չեն ընդունվում այս տարբերակի համար: Խնդրվում է դիտարկել թարմացման հնարավորությունը: