dom/chrome/layout/htmlparser.properties
author hy-AM team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:hy-AM>
Thu, 04 Mar 2021 17:20:17 +0100
changeset 1573 9f342a2fc28fd4bb8bec3d41fa82b0edfdee4001
parent 1369 1f64a852c71dea3a04c1207af1ed0ee0a0e5c244
permissions -rw-r--r--
Bug 1695707 - Migrate the DRM panel message to Fluent, part 1

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Encoding warnings and errors
EncNoDeclarationFrame=\u0020         Շրջանակված փաստաթղթի գրանշանային կոդավորումը հայտարարված չէ: Փաստաթուղթը կարող է հայտնվել տարբեր կերպ, եթե նայվում է առանց փաստաթղթի շրջանակված լինելու:        \u0020
EncNoDeclarationPlain=\u0020         Պարզ գրվածքային փաստաթղթի գրանշանային կոդավորումը հայտարարված չէր: Փաստաթուղթը կնյութավորվի աղավաղված գրվածքով դիտարկիչի որոշ կարգավորումներում, եթե փաստաթուղթը պարունակում է US-ASCII ընդգրկույթից դուրս գրանշաններ: Ֆայլի գրանշանային կոդավորումը պետք է հռչակված լինի փոխանցման հաղորդակարգում կամ ֆայլը անհրաժեշտություն ունի օգտագործել բայթի կարգած նշան որպես կոդավորման ստորագրություն:        \u0020
EncNoDeclaration=HTML փաստաթղթի գրանշանային կոդավորումը հայտարարված չէր: Փաստաթուղթը կնյութավորվի աղավաղված գրվածքով դիտարկիչի որոշ կարգավորումներում, եթե փաստաթուղթը պարունակում է US-ASCII ընդգրկույթից դուրս գրանշաններ: Էջի գրանշանային կոդավորումը պետք է հռչակված լինի փաստաթղթում կամ փոխանցման հաղորդակարգում:\u0020
EncLateMetaFrame=Շրջանակված HTML փաստաթղթի գրանշանային կոդավորման հայտարարությունը չեր հայտնաբերվել ֆայլի առաջին 1024 բայթերի նախասկանավորման ժամանակ: Երբ նայվում է առանց փաստաթղթի շրջանակված լինելու, ապա էջը ինքնաբերաբար վերաբեռնվում է: Կոդավորման հայտարարությունը անհրաժեշտություն ունի տեղափոխվելու՝ ֆայլի առաջին 1024 բայթերի սահմաններում լինելու համար:\u0020
EncLateMeta=HTML փաստաթղթի գրանշանային կոդավորման հայտարարությունը չեր հայտնաբերվել ֆայլի առաջին 1024 բայթերի նախասկանավորման ժամանակ: Երբ նայվում է այլ կերպ կարգավորված դիտարկիչում, ապա էջը ինքնաբերաբար վերաբեռնվում է: Կոդավորման հայտարարությունը անհրաժեշտություն ունի տեղափոխվելու՝ ֆայլի առաջին 1024 բայթերի սահմաններում լինելու համար:\u0020
EncLateMetaReload=Էջը վերաբեռնավորվել էր, որովհետև HTML փաստաթղթի գրանշանային կոդավորման հայտարարությունը չեր հայտնաբերվել ֆայլի առաջին 1024 բայթերի նախասկանավորման ժամանակ: Կոդավորման հայտարարությունը անհրաժեշտություն ունի տեղափոխվելու՝ ֆայլի առաջին 1024 բայթերի սահմաններում լինելու համար:\u0020
EncLateMetaTooLate=Փաստաթղթի գրանշանային կոդավորման հայտարարությունը էֆեկտ տալու համար հայտնաբերվել էր շատ ուշ: Կոդավորման հայտարարությունը անհրաժեշտություն ունի տեղափոխվելու՝ ֆայլի առաջին 1024 բայթերի սահմաններում լինելու համար:\u0020
EncMetaUnsupported=Օգտագործելով մետա պիտակը HTML փաստաթղթի համար հայտարարվել էր չաջակցված գրանշանային կոդավորում: Հայտարարությունը մերժվել էր:\u0020
EncProtocolUnsupported=Չաջակցված գրանշանային կոդավորում էր հայտարարվել փոխանցման հաղորդակարգի մակարդակում: Հայտարարությունը մերժվել էր:\u0020
EncBomlessUtf16=Հայտնաբերվել է UTF-16 կոդավորված, միայն Հիմնական Լատինագիր գրվածք՝ առանց բայթի կարգած նշանի և առանց փոխանցման հաղորդակարգի մակարդակի հայտարարության: Այս բովանդակության կոդավորումը UTF-16-ով անօգուտ է, և գրանշանի կոդավորումը ամեն դեպքում պետք է հայտարարված լիներ:\u0020
EncMetaUtf16=Մետա պիտակը օգտագործվել է գրանշանի կոդավորումը որպես UTF-16 հայտարարելու համար: Դա դիտվել է որպես UTF-8 հայտարարության փոխարեն:\u0020
EncMetaUserDefined=Մետա պիտակը օգտագործվել է գրանշանի կոդավորումը որպես x-user-defined հայտարարելու համար: Դա դիտվել է որպես windows-1252 հայտարարություն՝ հնացած տառատեսակների մտածված սխալ կոդավորման հետ համատեղելիության փոխարեն: Այս կայքը պետք է անցնի Յունիքոդի:

# The bulk of the messages below are derived from
# https://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
# which is available under the MIT license.

# Tokenizer errors
errGarbageAfterLtSlash=Աղբ՝ “</”-ից հետո:
errLtSlashGt=Գտնվել է՝ “</>”: Հնարավոր պատճառները՝ չէկրանավորված“<” (էկրանավորեք որպես “&lt;”) կամ սխալ վերջնական կցապիտակում:
errCharRefLacksSemicolon=Հղումը գրանշանին չէր ավարտվել կետ-ստորակետով:\u0020
errNoDigitsInNCR=Թվանշաններ չկան թվային գրանշանային հղումում:\u0020
errGtInSystemId=Համակարգային նույնացուցիչում “>”: \u0020
errGtInPublicId=Հանրային նույնացուցիչում “>”:\u0020
errNamelessDoctype=Անանուն doctype:
errConsecutiveHyphens=\u0020         Հաջորդական տողադարձիչները մեկնաբանությունը չեն ավարտում: Մեկնաբանության ներսում “--”-ը չի թույլատրվում, բայց “- -”-ը թույլատրվում է:        \u0020
errPrematureEndOfComment=Մեկնաբանության վաղաժամ ավարտ:Մեկնաբանության ստույգ ավարտի համար օգտագործեք «-->»-ը:\u0020
errBogusComment=Կեղծ մեկնաբանություն:\u0020
errUnquotedAttributeLt=“<” չչակերտավորված հատկանիշի արժեքում: Հավանական պատճառը. Անմիջապես առաջ բացակայում է “>”-ը:\u0020
errUnquotedAttributeGrave=“`” չչակերտավորված հատկանիշի արժեքում: Հավանական պատճառը. Որպես չակերտ օգտագործվում է սխալ գրանշան:        \u0020
errUnquotedAttributeQuote=Չակերտ չչակերտավորված հատկանիշի արժեքում: Հավանական պատճառները. Հատկանիշները աշխատում են իրար հետ կամ չչակերտավորված հատկանիշի արժեքում URL հարցման տող:        \u0020
errUnquotedAttributeEquals=“=” չչակերտավորված հատկանիշի արժեքում: Հավանական պատճառները. Հատկանիշները աշխատում են իրար հետ կամ չչակերտավորված հատկանիշի արժեքում URL հարցման տող:        \u0020
errSlashNotFollowedByGt=Շեղգիծը անմիջապես չէր հաջորդվում “>”-ից:\u0020
errNoSpaceBetweenAttributes=Չկա հեռավորություն ձեւավորման մեջ,
errUnquotedAttributeStartLt=“<” չչակերտավորված հատկանիշի արժեքի մեկնարկման սկզբում: Հավանական պատճառը. Անմիջապես առաջ բացակայում է “>”-ը:\u0020
errUnquotedAttributeStartGrave=“`” չչակերտավորված հատկանիշի արժեքի մեկնարկման սկզբում: Հավանական պատճառը. Որպես չակերտ օգտագործվում է սխալ գրանշան:\u0020
errUnquotedAttributeStartEquals=“=” չչակերտավորված հատկանիշի արժեքի մեկնարկման սկզբում: Հավանական պատճառը. Թափառական կրկնօրինակման հավասարության նշան:\u0020
errAttributeValueMissing=Բացակայում է հատկանիշի արժեքը:\u0020
errBadCharBeforeAttributeNameLt=Հանդիպել է “<” հատկանիշի անվան փոխարեն: Հավանական պատճառը. Անմիջապես առաջ բացակայում է “>”-ը:\u0020
errEqualsSignBeforeAttributeName=Հանդիպել է “=” հատկանիշի անվան փոխարեն: Հավանական պատճառը. Հատկանիշի անունը բացակայում է:        \u0020
errBadCharAfterLt=“<”-ից հետո վատ գրանշան: Հավանական պատճառը. Չվերծանված “<”: Փորձեք վերծանել այն որպես “&lt;”:\u0020
errLtGt=Հանդիպել է “<>”: Հավանական պատճառները. Չվերծանված “<” (վերծանել որպես “&lt;”) կամ վրիպակված սկզբնական պիտակ:\u0020
errProcessingInstruction=Հանդիպել է “<?”: Հավանական պատճառը. Փորձ HTML-ում օգտագործել XML մշակման հրահանգ: (XML մշակման հրահանգները չեն աջակցվում HTML-ում: )
errUnescapedAmpersandInterpretedAsCharacterReference=“&”-ին հաջորդող տողը դիտվել էր որպես գրանշանային հղում: (“&”-ը հավանաբար պետք է վերծանված լիներ որպես “&amp;”: )
errNotSemicolonTerminated=Անվանված գրանշանային հղումը չէր ավարտվել կետ-ստորակետով: (կամ “&”-ը պետք է վերծանված լիներ որպես “&amp;”: )
errNoNamedCharacterMatch=“&”-ը չի մեկնարկում գրանշանային հղումը: (“&”-ը հավանաբար պետք է վերծանված լիներ որպես “&amp;”: )
errQuoteBeforeAttributeName=Հանդիպել է չակերտ հատկանիշի անվան փոխարեն: Հավանական պատճառը. Անմիջապես առաջ բացակայում է “=”-ը:\u0020
errLtInAttributeName=“<” հատկանիշի անվանման մեջ: Հավանական պատճառը. Անմիջապես առաջ բացակայում է “>”:\u0020
errQuoteInAttributeName=Հատկանիշի անվանման մեջ չակերտ: Հավանական պատճառը. Ավելի վաղ ինչ-որ տեղ համապատասխան չակերտը բացակայում է:\u0020
errExpectedPublicId=Սպասվում էր հանրային նույնացուցիչ, բայց փաստաթղթային տեսակը ավարտվել էր:\u0020
errBogusDoctype=Կեղծ doctype։
maybeErrAttributesOnEndTag=\u0020         Ավարտական պիտակը ուներ հատկանիշներ:        \u0020
maybeErrSlashInEndTag=Ավարտական պիտակի վերջում մոլորված “/”:\u0020
errNcrNonCharacter=Գրանշանային հղումը ընդլայնվում է մինչև ոչ գրանշանայինի:\u0020
errNcrSurrogate=Գրանշանային հղումը ընդլայնվում է մինչև փոխարինողի:\u0020
errNcrControlChar=Գրանշանային հղումը ընդլայնվում է մինչև կառավարող գրանշանի:\u0020
errNcrCr=Հղումը թվային գրանշանին ընդարձակվում է մինչև փոխադրման վերադարձ:\u0020
errNcrInC1Range=Հղումը թվային գրանշանին ընդարձակվում է մինչև C1 կառավարման ընդգրկույթ:\u0020
errEofInPublicId=Հանրային նույնացուցիչի ներսում ֆայլի վերջ:\u0020
errEofInComment=Մեկնաբանության մեջ ֆայլի վերջ:\u0020
errEofInDoctype=Փաստաթղթի տեսակի ներսում ֆայլի վերջ:\u0020
errEofInAttributeValue=Հատկանիշի արժեքի ներսում գտնվելու ժամանակ հասանելի դարձավ ֆայլի վերջը: Պիտակի մերժում:                \u0020
errEofInAttributeName=Հատկանիշի անվանումում տեղի ունեցավ ֆայլի վերջ: Պիտակի մերժում:\u0020
errEofWithoutGt=Առանց նախորդ պիտակի “>”-ով ավարտման հանդիպել է ֆայլի վերջը: Պիտակի մերժում:\u0020
errEofInTagName=Պիտակի անվան փնտրման ժամանակ տեղի ունեցավ ֆայլի վերջ: Պիտակի մերժում:\u0020
errEofInEndTag=Ավարտական պիտակի ներսում ֆայլի վերջ: Պիտակի մերժում:\u0020
errEofAfterLt=“<”-ից հետո ֆայլի վերջ:\u0020
errNcrOutOfRange=\u0020         Հղումը գրանշանին գտնվում է թույլատրելի Unicode-ային ընդգրկույթից դուրս:        \u0020
errNcrUnassigned=Հղումը գրանշանին ընդարձակվում է մինչև մշտապես չնշանակված կոդային կետի:\u0020
errDuplicateAttribute=Կրկնօրինակ հատկանիշ:\u0020
errEofInSystemId=Համակարգային նույնացուցիչի ներսում ֆայլի վերջ:\u0020
errExpectedSystemId=Սպասվում էր համակարգային նույնացուցիչ, բայց փաստաթղթային տեսակը ավարտվեց:\u0020
errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Փաստաթղթի տեսակի անվանումից առաջ բացակայում է բացատը:\u0020
errHyphenHyphenBang=Մեկնաբանությունում հայտնաբերվել է “--!”:\u0020
errNcrZero=\u0020         Հղումը գրանշանին ընդարձակում է մինչև զրոյական:        \u0020
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Փաստաթղթի տեսակի “SYSTEM” հիմնաբառի և չակերտի միջև բացատ չկա:\u0020
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Փաստաթղթի տեսակի հանրային և համակարգային նույնացուցիչների միջև բացատ չկա:        \u0020
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Փաստաթղթի տեսակի “PUBLIC” հիմնաբառի և չակերտի միջև բացատ չկա:        \u0020

# Tree builder errors
errDeepTree=Փաստաթղթի ծառը չափազանց խորն է։ Ծառը կկնճռոտվի 513 տարր խորության վրա։
errStrayStartTag2=Թափառող սկզբնական պիտակ“%1$S”:\u0020
errStrayEndTag=Թափառող ավարտական պիտակ “%1$S”:\u0020
errUnclosedElements=\u0020         Ավարտական պիտակ “%1$S”-ը տեղի էր ունեցել, բայց կային և բաց տարրեր:        \u0020
errUnclosedElementsImplied=Ենթադրվում էր ավարտական պիտակ “%1$S”, բայց կային և բաց տարրեր:\u0020
errUnclosedElementsCell=Սեղանի վանդակը անվերապահորեն փակվել էր, բայց կային և բաց տարրեր:\u0020
errStrayDoctype=Թափառող փաստաթղթի տեսակ:\u0020
errAlmostStandardsDoctype=Գրեթե ստանդարտ եղանակ փաստաթղթի տեսակ: Սպասվում Էր “<!DOCTYPE html>”:\u0020
errQuirkyDoctype=Բառախաղային փաստաթղթի տեսակ: Սպասվում էր “<!DOCTYPE html>”:\u0020
errNonSpaceInTrailer=Էջի ազդում չտարանջատված գրանշան:\u0020
errNonSpaceAfterFrameset=“frameset”-ից հետո բացատ չկա:\u0020
errNonSpaceInFrameset=“frameset”-ում բացատ չկա:\u0020
errNonSpaceAfterBody=Գրվածքից հետո չտարանջատված գրանշան:\u0020
errNonSpaceInColgroupInFragment=Հատվածի վերլուծման ժամանակ “colgroup”-ում բացատ չկա:\u0020
errNonSpaceInNoscriptInHead=Չտարանջատված գրանշան “noscript”-ի ներսում “head”-ի ներսում:\u0020
errFooBetweenHeadAndBody=“head”-ի և “body”-ի միջև “%1$S” տարր:\u0020
errStartTagWithoutDoctype=\u0020         Առանց առաջինը փաստաթղթի տեսակը տեսնելու հանդիպելու է սկզբնական պիտակ: Սպասվում էր “<!DOCTYPE html>”:        \u0020
errNoSelectInTableScope=Աղյուսակի շրջանակում “select” չկա:\u0020
errStartSelectWhereEndSelectExpected=“select” սկզբնական պիտակ, որտեղ վերջնական պիտակ էր սպասվում:\u0020
errStartTagWithSelectOpen=“%1$S” սկզբնական պիտակ “select”-ով բացված։        \u0020
errBadStartTagInHead2=“head”-ում վատ սկզբնական պիտակ “%1$S”:\u0020
errImage=\u0020         Հանդիպել էր սկզբնական պիտակ “image”:        \u0020
errFooSeenWhenFooOpen=\u0020         Հանդիպելու է “%1$S” սկզբնական պիտակը, բայց միևնույն տեսակի տարրը արդեն բաց էր:        \u0020
errHeadingWhenHeadingOpen=Վերնագիրը չի կարող լինել այլ վերնագրի երեխան:\u0020
errFramesetStart=Հանդիպելու է “frameset” սկզբնական պիտակը:        \u0020
errNoCellToClose=Փակելու վանդակ չկա:\u0020
errStartTagInTable=\u0020         “table”-ում հանդիպելու է սկզբնական պիտակ “%1$S-ը:        \u0020
errFormWhenFormOpen=Հանդիպել էր “form” սկզբնական պիտակը, բայց արդեն գործուն “form” տարր կար: Ներդրված ձևերը չեն թույլատրվում: Պիտակի մերժում:\u0020
errTableSeenWhileTableOpen=“table”-ի համար հանդիպելու է սկզբնական պիտակ, բայց նախորդ “table”-ը դեռ բաց է:\u0020
errStartTagInTableBody=Աղյուսակի մարմնում սկզբնական պիտակ “%1$S”:\u0020
errEndTagSeenWithoutDoctype=Առանց սկզբից փաստաթղթի տեսակը տեսնելու հանդիպելու է վերջնական պիտակ: Սպասվում էր “<!DOCTYPE html>”:\u0020
errEndTagAfterBody=“body”-ի փակվելուց հետո հանդիպել էր վերջնական պիտակ:\u0020
errEndTagSeenWithSelectOpen=“select”-ով բացված “%1$S” վերջնական պիտակ:\u0020
errGarbageInColgroup=“colgroup” հատվածում աղբ:\u0020
errEndTagBr=Վերջնական պիտակ “br”:\u0020
errNoElementToCloseButEndTagSeen=“%1$S” շրջանակում տարր չկա, բայց հանդիպելու է “%1$S” վերջնական պիտակին:\u0020
errHtmlStartTagInForeignContext=Օտար անվանատարածքային համատեքստում HTML սկզբնական պիտակ “%1$S”:\u0020
errTableClosedWhileCaptionOpen=“table”-ը փակ է, բայց “caption”-ը դեռ բաց էր:\u0020
errNoTableRowToClose=Փակելու աղյուսակի տող չկա:\u0020
errNonSpaceInTable=Աղյուսակի ներսում սխալ տեղը դրված չտարանջատված գրանշաններ:\u0020
errUnclosedChildrenInRuby=“ruby”-ում չփակված երեխա:\u0020
errStartTagSeenWithoutRuby=Առանց “ruby” տարրը բաց լինելու սկզբնական պիտակ “%1$S”-ն է հանդիպելու:\u0020
errSelfClosing=Ոչ դատարկ HTML տարրում օգտագործվել է ինքն իրեն փակող շարահյուսություն (“/>”): Շեղ գծի մերժում և դիտում որպես սկզբնական պիտակ:        \u0020
errNoCheckUnclosedElementsOnStack=Շեղջում չփակված տարրեր:\u0020
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement=Վերջնական պիտակ “%1$S”-ը չի համապատասխանում ընթացիկ բաց տարր (“%2$S”)-ի անվան հետ:\u0020
errEndTagViolatesNestingRules=Վերջնական պիտակ “%1$S”-ը խախտում է ներդրված կանոնները:\u0020
errEndWithUnclosedElements=Ավարտական պիտակ “%1$S”-ը տեղի էր ունեցել, բայց կային և չփակված տարրեր:        \u0020