dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>
Thu, 26 Jan 2023 12:23:05 +0000
changeset 1905 1aa505d46bb625b9bbc6a1a81d8587db21f9d9ac
parent 1835 e44d5ff49c6180a175e2eabbdfec77bdcdf76387
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian (hy-AM) localization of Firefox Co-authored-by: Hrant Ohnayan <hrant.mozilla@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Roles
menubar    =    ցանկ վահանակը
scrollbar   =    ոլորագոտի
grip      =    grip
alert     =    տագնապ
menupopup   =    ելնող ընտրացանկ
document    =    փաստաթուղթ
pane      =    վահանակ
dialog     =    պատուհան
separator   =    բաժանիչ
toolbar    =    գործիքների վահանակ
statusbar   =    կարգավիճակի տող
table     =    աղյուսակ
columnheader  =    սյան էջագլուխ
rowheader   =    տողի էջագլուխ
column     =    սյուն
row      =    տող
cell      =    բջիջ
link      =    հղում
list      =    ցանկ
listitem    =    ցանկի տարրը
outline    =    շրջանակ
outlineitem  =    շրջանակի տարրը
pagetab    =    ներդիրը
propertypage  =    հատկության էջը
graphic    =    գրաֆիկա\u0020
switch     =    փոխանջատել
pushbutton   =    կոճակ
checkbutton  =    նշելու կոճակ
radiobutton  =    ռադիոկոճակ
combobox    =    կոմբոպատուհան
progressbar  =    կատարման վահանակ
slider     =    սահիչ
spinbutton   =    պտտման կոճակ
diagram    =    գծանկար
animation   =    շարժապատկերում
equation    =    հավասարեցում
buttonmenu   =    ցանկի կոճակը
whitespace   =    բացատ
pagetablist  =    ներդիրների ցանկը
canvas     =    կտավ
checkmenuitem =    նշատուփերի տարր
passwordtext  =    գաղտնաբառի տեքստը
radiomenuitem =    ռադիոցանկի տարր
textcontainer =    տեքստի պարունակ
togglebutton  =    փոխանջատիչ կոճակ
treetable   =    ծառի աղյուսակը
header     =    էջագլուխ
footer     =    էջատակ
paragraph   =    պարբերություն
entry     =    գրառում
caption    =    վերնագիր
heading    =    գլխամաս
section    =    բաժին
form      =    ձև
comboboxlist  =    կոմբո պատուհանի ցանկ
comboboxoption =    կոմբոպատուհանի ընտրանք
imagemap    =    նկարի քարտեզ
listboxoption =    ընտրանք
listbox    =    ցանկի պատուհան
flatequation  =    հարթ կառավարում
gridcell    =    ցանցի բջիջ
note      =    նշում
figure     =    պատկեր
definitionlist =    որոշիչների ցանկը
term      =    տերմին
definition   =    որոշիչ

mathmltable       = մաթեմատիկական աղյուսակ
mathmlcell        = բջիջ
mathmlenclosed      = փակված
mathmlfraction      = կոտորակ
mathmlfractionwithoutbar = կոտորակն առանց գծի
mathmlroot        = արմատ
mathmlscripted      = գրված
mathmlsquareroot     = քառակուսի արմատ

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    տեքսի դաշտը

base      =    հիմնական
close-fence  =    փակող ցանկապատ
denominator  =    հայտարար
numerator   =    համարիչ
open-fence   =    բացող ցանկապատ
overscript   =    վերատողային
presubscript  =    նախաենթագրվածք
presuperscript =    նախավերագրվածք
root-index   =    արմատային ցուցիչ
subscript   =    վարգիր
superscript  =    վերգիր
underscript  =    ստորագրություն

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    գլխամասի մակարդակ %S

# Landmark announcements
banner     =    բաններ
complementary =    լրացուցիչ
contentinfo  =    բովանդակության ինֆոն
main      =    հիմնականը
navigation   =    ուղղորդում
search     =    փնտրել

region     =    շրջան

stateRequired  =  պահանջվում է