Pontoon: Update Hungarian (hu) localization of Thunderbird
authorsiparon <siparon@gmail.com>
Thu, 15 Mar 2018 16:51:58 +0000
changeset 1772 227ddecfdefbd0eea9a032d37aeb212e24f0a547
parent 1771 f1c4520c3fa78b03d54151a1f3236a9bd05806dc
child 1773 649126f4832ae506517c53e20e4755a7ecaf837d
push id586
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 15 Mar 2018 16:52:01 +0000
Pontoon: Update Hungarian (hu) localization of Thunderbird Localization authors: - siparon <siparon@gmail.com> - Balázs Meskó <meskobalazs@gmail.com>
mail/chrome/messenger/converterDialog.properties
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/converterDialog.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/converterDialog.properties
@@ -16,22 +16,26 @@ converterDialog.message=A(z) %1$S fiók átalakítása %2$S formátumra…
 # LOCALIZATION NOTE (converterDialog.warningForDeferredAccount):
 # %1$S will be replaced by the name of the deferred account for which migration is initiated by the user.
 # %2$S will be replaced by the name of the account to which the deferred account is deferred ie the name of the deferred-to account.
 # %3$S will be replaced by the name of the deferred-to account.
 # %4$S will be replaced by a comma separated list of names of accounts which are deferred to the deferred-to account.
 # %5$S will be replaced by a comma separated list of names of accounts which are going to get converted.
 # %6$S will be replaced by the format into which the accounts will be converted.
 # %7$S will be replaced by $BrandShortName.
+converterDialog.warningForDeferredAccount=%1$S áthelyezése ide: %2$S. %4$S fiókok áthelyezése ide: %3$S. A(z) %5$S fiókok üzenetei %6$S formátumra lesznek átalakítva. A %7$S újra fog indulni az átalakítás befejeztekor.
 
 # LOCALIZATION NOTE (converterDialog.warningForDeferredToAccount):
 # %1$S will be replaced by the name of the deferred-to account for which migration is initiated by the user and to which other accounts are deferred.
 # %2$S will be replaced by a comma separated list of names of accounts which are deferred to the deferred-to account.
 # %3$S will be replaced by a comma separated list of names of accounts which are going to get converted.
 # %4$S will be replaced by the format into which the accounts will be converted.
 # %5$S will be replaced by $BrandShortName.
+converterDialog.warningForDeferredToAccount=%2$S fiókok áthelyezve ide: %1$S. %3$S fiókok üzenetei most konvertálódni fognak %4$S formátumra. %5$S újraindul a konvertálás befejeztével.
 
 # LOCALIZATION NOTE (converterDialog.messageForDeferredAccount):
 # %1$S will be replaced by a comma separated list of names of accounts which are being converted.
 # %2$S will be replaced by the format into which the accounts will be converted.
+converterDialog.messageForDeferredAccount=%1$S fiókok átalakítása erre: %2$S…
 
 # LOCALIZATION NOTE (converterDialog.percentDone):
 # %1$S will be replaced by the percentage of conversion that is complete.
+converterDialog.percentDone=%1$S%% kész
\ No newline at end of file
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -145,16 +145,18 @@ imapNetTimeoutError=A(z) %S kiszolgálóhoz kapcsolódás túllépte a maximális várakozási időt.
 
 # Status - no messages to download 
 imapNoNewMessages=Nincs új üzenet a kiszolgálón.
 
 imapDefaultAccountName=Levél %S részére
 
 imapSpecialChar= A %c karakter az IMAP-kiszolgáló számára van fenntartva. Válasszon másik nevet.
 
+imapSpecialChar2=A %S karakter az IMAP-kiszolgáló számára van fenntartva. Válasszon másik nevet. 
+
 imapPersonalSharedFolderTypeName=Személyes mappa
 
 imapPublicFolderTypeName=Nyilvános mappa
 
 imapOtherUsersFolderTypeName=Más felhasználó mappája
 
 imapPersonalFolderTypeDescription=Ez egy személyes levélmappa. Nincs megosztva.
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -33,17 +33,16 @@ smtpServerError=Hiba történt a levél küldése közben: Levélküldő kiszolgáló (SMTP) hiba. A kiszolgáló válasza: %s.
 unableToSendLater=Elnézést, nem sikerült menteni az üzenetet a későbbi elküldéshez.
 
 ## LOCALIZATION NOTE (communicationsError): argument %d is the error code
 communicationsError=Kommunikációs hiba történt: %d. Próbálja újra.
 dontShowAlert=EZ CSAK EGY HELYKITÖLTŐ. ENNEK AZ ÜZENETNEK SOHA NEM SZABADNA MEGJELENNIE.
 
 ## LOCALIZATION NOTE (tcpReadError): argument %s is the network error
 tcpReadError=Hálózati hiba történt az adatok letöltése közben. (Hálózati hiba: %s) Próbálja újra.
-couldNotGetUsersMailAddress=Hiba történt a levél küldésekor: a válaszcím érvénytelen. Ellenőrizze, hogy az Ön e-mail címe helyesen van-e megadva a fiók beállításaiban, majd próbálja újra.
 couldNotGetUsersMailAddress2=Hiba történt a levél küldésekor: a feladó címe érvénytelen. Ellenőrizze, hogy az e-mailcím helyes-e, majd próbálja újra.
 couldNotGetSendersIdentity=Hiba történt a levél küldésekor: a feladó személyazonossága érvénytelen. Ellenőrizze, hogy a személyazonosság beállítása helyes-e, majd próbálja újra.
 
 mimeMpartAttachmentError=Melléklethiba.
 failedCopyOperation=Az üzenet elküldése sikerült, de nem lehetett bemásolni az Elküldött elemek mappába.
 nntpNoCrossPosting=Egyszerre csak egy hírkiszolgálóra küldhet el egy üzenetet.
 msgCancelling=Megszakítás…
 sendFailedButNntpOk=Az üzenet hírcsoportba küldése megtörtént, de a többi címzett nem kapja meg.
@@ -111,21 +110,16 @@ smtpAuthMechNotSupported=A levélküldő (SMTP) kiszolgáló (%S) nem támogatja a kiválasztott hitelesítési módszert. Módosítsa a „Hitelesítési módszer” beállítást a „Postafiók beállításai | Levélküldő kiszolgáló (SMTP)” alatt.
 smtpAuthenticationNotSupported=Nem sikerült a hitelesítés a levélküldő (SMTP) kiszolgálóhoz (%S). Nem támogatja a hitelesítést (SMTP-AUTH), de Ön hitelesítés használatát választotta. Módosítsa a „Hitelesítési módszer” beállítást „Nincs”-re a „Postafiók beállításai | Levélküldő kiszolgáló (SMTP)” alatt, vagy forduljon a szolgáltatójához további tanácsokért.
 
 # LOCALIZATION NOTE (errorIllegalLocalPart): %s is an email address with an illegal localpart
 errorIllegalLocalPart=Nem ASCII karakterek is vannak a címzett %s címének helyi részében. Ez még nem támogatott. Módosítsa a címet, és próbálja újra.
 
 ## Strings used for the save message dialog shown when the user closes a message compose window
 saveDlogTitle=Üzenet mentése
 
-## LOCALIZATION NOTE (saveDlogMessages2): Do not translate the words %1$S and \n.
-## %1$S is replaced by the folder name configured for saving drafts (typically the "Drafts" folder).
-## Translate "Write" to match the translation of item "windowTitlePrefix" below.
-saveDlogMessages2=Az üzenet nem lett elmentve a piszkozatok mappába (%1$S), valószínűleg hálózati probléma miatt.\nA „Mentés” elmásolja a levelet a piszkozatok mappába (%1$S), és bezárja az Írás ablakot.\nA „Ne mentse” a piszkozat mentése nélkül zárja be az Írás ablakot.\nA „Mégse” gombbal a piszkozat mentése nélkül folytathatja az írást.
-
 ## LOCALIZATION NOTE (saveDlogMessages3): Do not translate the words %1$S and \n.
 ## %1$S is replaced by the folder name configured for saving drafts (typically the "Drafts" folder).
 ## Translate "Write" to match the translation of item "windowTitleWrite" below.
 saveDlogMessages3=Menti ezt az üzenetet a Piszkozatok mappába (%1$S), és bezárja az Írás ablakot?
 discardButtonLabel=Módosítások &elvetése
 
 ## generics string
 defaultSubject=(nincs tárgy)
@@ -181,16 +175,25 @@ messageAttachmentSafeName=Csatolt üzenet
 ## String used for attachment pretty name, when the attachment is a message part
 partAttachmentSafeName=Csatolt üzenetrész
 
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 number of attachments
 attachmentCount=#1 melléklet;#1 melléklet
 
+# LOCALIZATION NOTE (attachmentBucketAttachFilesTooltip):
+# This tooltip should be same as attachFile.label in messengercompose.dtd,
+# but without ellipsis (…).
+attachmentBucketAttachFilesTooltip=Fájlok csatolása
+attachmentBucketClearSelectionTooltip=Kijelölés törlése
+attachmentBucketHeaderShowTooltip=Mellékletek ablaktábla megjelenítése
+attachmentBucketHeaderMinimizeTooltip=Mellékletek ablaktábla minimalizálása
+attachmentBucketHeaderRestoreTooltip=Mellékletek ablaktábla visszaállítása
+
 ## String used by the Initialization Error dialog
 initErrorDlogTitle=Üzenet szerkesztése
 initErrorDlgMessage=Hiba történt a szerkesztőablak megnyitásánál. Próbálja újra.
 
 ## String used if a file to attach does not exist when passed as
 ## a command line argument
 errorFileAttachTitle=Fájlcsatolás
 
@@ -348,45 +351,25 @@ smtpEnterPasswordPrompt=Írja be %S jelszavát:
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Adja meg %2$S felhasználó jelszavát a(z) %1$S kiszolgálón:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Levélküldő kiszolgáló (SMTP) jelszó szükséges
 
 # LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 removeAttachmentMsgs=Melléklet eltávolítása;Mellékletek eltávolítása
 
-## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveSentLocally): Do not translate the stings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
-## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
-## configured to contain saved sent messages (typically the "Sent" folder).
-## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
-## Translate "Write" to match the translation of item "windowTitlePrefix" above.
-promptToSaveSentLocally=Az üzenet el lett küldve, de nem lett elmentve az elküldött mappába (%1$s), valószínűleg hálózati probléma miatt.\nAz „Újra” megkísérli az újbóli mentést.\nA „Mentés” elmásolja a levelet ide: %3$S/%1$S-%2$S és bezárja az Írás ablakot, ha meg van nyitva.\nA „Mégse” nem menti az elküldött üzenetet, és bezárja az Írás ablakot, ha az nyitva van.
-
 ## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveSentLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
 ## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
 ## configured to contain saved sent messages (typically the "Sent" folder).
 ## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
 ## Translate "Write" to match the translation of item "windowTitleWrite" above.
 promptToSaveSentLocally2=Az üzenet el lett küldve, de a másolata hálózati vagy fájlelérési hiba miatt nem lett elhelyezve az elküldött üzenetek mappájába (%1$S).\nÚjrapróbálkozhat, vagy mentheti helyben az üzenetet itt: %3$S/%1$S-%2$S.
 errorFilteringMsg=Az üzenete el lett küldve és mentve, de hiba történt az üzenetszűrők futtatásakor rajta.
 errorCloudFileAuth.title=Hitelesítési hiba
 
-## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveDraftLocally): Do not translate the stings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
-## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
-## configured to contain saved draft messages (typically the "Drafts" folder).
-## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
-promptToSaveDraftLocally=Az üzenet nem lett elmentve a piszkozatok mappába (%1$s), valószínűleg hálózati probléma miatt.\nAz „Újra” megkísérli az újbóli mentést.\nA „Mentés” elmásolja a levelet ide: %3$S/%1$S-%2$S, és folytathatja az írást.\nA „Mégse” gombbal a piszkozat mentése nélkül folytathatja az írást.
-buttonLabelRetry=Újra
-
-## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveTemplateLocally): Do not translate the stings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
-## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
-## configured to contain saved templates (typically the "Templates" folder).
-## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
-promptToSaveTemplateLocally=A sablon nem lett elmentve a sablonok mappába (%1$s), valószínűleg hálózati probléma miatt.\nAz „Újra” megkísérli az újbóli mentést.\nA „Mentés” elmásolja a levelet ide: %3$S/%1$S-%2$S, és folytathatja az írást.\nA „Mégse” gombbal a sablon mentése nélkül folytathatja az írást.
-
 ## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveDraftLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
 ## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
 ## configured to contain saved draft messages (typically the "Drafts" folder).
 ## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
 promptToSaveDraftLocally2=A piszkozat hálózati vagy fájlelérési hiba miatt nem lett bemásolva a piszkozatok mappájába (%1$S).\nÚjrapróbálkozhat, vagy mentheti helyben a piszkozatot itt: %3$S/%1$S-%2$S.
 buttonLabelRetry2=Új&ra
 
 ## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveTemplateLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -83,16 +83,27 @@
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY editRewrapCmd.label "Újratördelés">
 <!ENTITY editRewrapCmd.key "R">
 <!ENTITY renameAttachmentCmd.label "Melléklet átnevezése…">
 <!ENTITY renameAttachmentCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY reorderAttachmentsCmd.label "Mellékletek átrendezése…">
 <!ENTITY reorderAttachmentsCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY reorderAttachmentsCmd.key "x">
+<!ENTITY toggleAttachmentPaneCmd.label "Mellékletek ablaktábla">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (toggleAttachmentPaneCmd.accesskey):
+   For better mnemonics, toggleAttachmentPaneCmd.accesskey should be the same
+   as attachments.accesskey. -->
+<!ENTITY toggleAttachmentPaneCmd.accesskey "M">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (toggleAttachmentPaneCmd.key):
+   With OS-specific access modifier, this defines the shortcut key for showing/
+   hiding/minimizing the attachment pane, e.g. Alt+M on Windows.
+   toggleAttachmentPaneCmd.key and attachments.accesskey must be the same
+   for the bucket view state machinery to work. -->
+<!ENTITY toggleAttachmentPaneCmd.key "m">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Minden kijelölése">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findBarCmd.label "Keresés…">
 <!ENTITY findBarCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY findBarCmd.key "F">
 <!ENTITY findReplaceCmd.label "Keresés és csere…">
 <!ENTITY findReplaceCmd.accesskey "c">
@@ -104,36 +115,20 @@
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Előző keresése">
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY findPrevCmd.key "G">
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 
 <!-- Reorder Attachment Panel -->
 <!ENTITY reorderAttachmentsPanel.label "Mellékletek átrendezése">
 <!ENTITY moveAttachmentTopPanelBtn.label "Mozgatás a tetejére">
-<!ENTITY moveAttachmentTopPanelBtn.accesskey "t">
 <!ENTITY moveAttachmentUpPanelBtn.label "Mozgatás felfelé">
-<!ENTITY moveAttachmentUpPanelBtn.accesskey "f">
 <!ENTITY moveAttachmentBundleUpPanelBtn.label "Mozgatás együtt">
-<!ENTITY moveAttachmentBundleUpPanelBtn.accesskey "z">
 <!ENTITY moveAttachmentDownPanelBtn.label "Mozgatás lefelé">
-<!ENTITY moveAttachmentDownPanelBtn.accesskey "l">
 <!ENTITY moveAttachmentBottomPanelBtn.label "Mozgatás az aljára">
-<!ENTITY moveAttachmentBottomPanelBtn.accesskey "a">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (sortAttachmentsTogglePanelBtn.AZ.label):
-   Please ensure that this translation matches
-   sortAttachmentsTogglePanelBtn.ZA.label, except for the sort direction. -->
-<!ENTITY sortAttachmentsTogglePanelBtn.AZ.label "Kiválasztás rendezése: A – Z">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (sortAttachmentsTogglePanelBtn.AZ.accesskey):
-   This accesskey should be the same like
-   sortAttachmentsTogglePanelBtn.ZA.accesskey, and it should be taken from
-   the "Sort Selection:" part of the label, not from the sort direction part. -->
-<!ENTITY sortAttachmentsTogglePanelBtn.AZ.accesskey "r">
-<!ENTITY sortAttachmentsTogglePanelBtn.ZA.label "Kiválasztás rendezése: Z – A">
-<!ENTITY sortAttachmentsTogglePanelBtn.ZA.accesskey "r">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sortAttachmentsPanelBtn.Sort.AZ.label):
   Please ensure that this translation matches
   sortAttachmentsPanelBtn.Sort.ZA.label, except for the sort direction. -->
 <!ENTITY sortAttachmentsPanelBtn.Sort.AZ.label "Rendezés: A – Z">
 <!ENTITY sortAttachmentsPanelBtn.Sort.ZA.label "Rendezés: Z – A">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sortAttachmentsPanelBtn.SortSelection.AZ.label):
   Please ensure that this translation matches
@@ -248,16 +243,17 @@
 <!ENTITY printButton.label "Nyomtatás">
 
 <!-- Mail Toolbar Tooltips -->
 <!ENTITY sendButton.tooltip "Üzenet elküldése azonnal">
 <!ENTITY sendlaterButton.tooltip "Üzenet elküldése később">
 <!ENTITY quoteButton.tooltip "Előző üzenet idézése">
 <!ENTITY addressButton.tooltip "Egy címzett kiválasztása a címjegyzékből">
 <!ENTITY attachButton.tooltip "Melléklet hozzáadása">
+<!ENTITY attachButton.tooltip2 "Melléklet hozzáadása">
 <!ENTITY spellingButton.tooltip "A kijelölt rész vagy az egész üzenet helyesírásának ellenőrzése">
 <!ENTITY saveButton.tooltip "Az üzenet mentése">
 <!ENTITY cutButton.tooltip       "Kivágás">
 <!ENTITY copyButton.tooltip       "Másolás">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip      "Beillesztés">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Az üzenet kinyomtatása">
 
 <!-- Headers -->
@@ -269,20 +265,25 @@
 <!ENTITY toAddr.label "Címzett:">
 <!ENTITY ccAddr.label "Másolat:">
 <!ENTITY bccAddr.label "Rejtett másolat:">
 <!ENTITY replyAddr.label "Válaszcím:">
 <!ENTITY newsgroupsAddr.label "Hírcsoport:">
 <!ENTITY followupAddr.label "Hírcsop. vál.:">
 <!ENTITY subject.label "Tárgy:">
 <!ENTITY subject.accesskey "T">
-<!-- LOCALIZATION NOTE attachments.accesskey This access key should correspond
-   to the strings in attachmentCount in composeMsgs.properties -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (attachments.accesskey) This access key character should
+   be taken from the strings in attachmentCount in composeMsgs.properties,
+   and it must be the same as toggleAttachmentPaneCmd.key, otherwise it won't
+   work, as the shortcut key functionality supersedes the access key. -->
 <!ENTITY attachments.accesskey "m">
 
+<!ENTITY attachmentBucketHeader.tooltip "Mellékletek ablaktábla">
+<!ENTITY attachmentBucketCloseButton.tooltip "Mellékletek ablaktábla elrejtése">
+
 <!-- Format Toolbar, imported from editorAppShell.xul -->
 <!ENTITY SmileButton.tooltip "Hangulatjel beszúrása">
 <!ENTITY smiley1Cmd.label "Mosolygó">
 <!ENTITY smiley2Cmd.label "Rosszkedvű">
 <!ENTITY smiley3Cmd.label "Kacsintó">
 <!ENTITY smiley4Cmd.label "Nyelvnyújtó">
 <!ENTITY smiley5Cmd.label "Nevető">
 <!ENTITY smiley6Cmd.label "Zavarban lévő">
@@ -309,26 +310,29 @@
 <!ENTITY cut.accesskey "K">
 <!ENTITY copy.label "Másolás">
 <!ENTITY copy.accesskey "M">
 <!ENTITY paste.label "Beillesztés">
 <!ENTITY paste.accesskey "B">
 <!ENTITY pasteQuote.label "Beillesztés idézetként">
 <!ENTITY pasteQuote.accesskey "i">
 
+<!-- Attachment Item and List Context Menus -->
 <!ENTITY openAttachment.label "Megnyitás">
 <!ENTITY openAttachment.accesskey "M">
 <!ENTITY delete.label "Törlés">
 <!ENTITY delete.accesskey "T">
 <!ENTITY removeAttachment.label "Melléklet törlése">
 <!ENTITY removeAttachment.accesskey "e">
 <!ENTITY renameAttachment.label "Átnevezés…">
 <!ENTITY renameAttachment.accesskey "t">
 <!ENTITY reorderAttachments.label "Mellékletek rendezése…">
 <!ENTITY reorderAttachments.accesskey "M">
+<!ENTITY removeAllAttachments.label "Összes melléklet eltávolítása">
+<!ENTITY removeAllAttachments.accesskey "v">
 <!ENTITY selectAll.label "Minden kijelölése">
 <!ENTITY selectAll.accesskey "d">
 <!ENTITY attachFile.label "Fájlok csatolása…">
 <!ENTITY attachFile.accesskey "F">
 <!ENTITY attachCloud.label "Óriásfájl-küldés…">
 <!ENTITY attachCloud.accesskey "i">
 <!ENTITY convertCloud.label "Konvertálás…">
 <!ENTITY convertCloud.accesskey "K">