toolkit/toolkit/extensions/blocklist.ftl
author Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>
Thu, 10 Jun 2021 12:12:56 +0000
changeset 2504 7e3f7f7fec6e8d5c2b02e8285116347a868ecdbe
parent 1868 808babb1fd6e6cded23d09af016305e446a8c46a
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Sorbian, Upper (hsb) localization of Firefox Co-authored-by: Michael Wolf <milupo@sorbzilla.de>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0

blocklist-window =
  .title = Přidatki móža problemy zawinować
  .style = width: 45em; height: 30em
blocklist-accept =
  .label = { -brand-short-name } znowa startować
  .accesskey = z

blocklist-label-summary = { -brand-short-name } je postajił, zo slědowace přidatki su za to znate, zo problemy stabilnosće abo wěstoty zawinuja:
blocklist-soft-and-hard = Přidatki, kotrež maja wysoke riziko, zo zawinuja problemy stabilnosće abo wěstoty, buchu zablokowane. Druhe maja niše riziko, ale poruča so jara, zo su při nowym startowanju znjemóžnjene.
blocklist-hard-blocked = Tute přidatki maja wysoke riziko, zo zawinuja problemy stabilnosće a wěstoty a buchu zablokowane, ale nowy start je trěbny, zo bychu so dospołnje znjemóžnili.
blocklist-soft-blocked = Za waš škit poruča so jara, zo tute přidatki su při nowym startowanju znjemóžnjene.
blocklist-more-information =
  .value = Dalše informacije

blocklist-blocked =
  .label = Zablokowany
blocklist-checkbox =
  .label = Znjemóžnić