Added new FX4 strings
authorSasa Tekovic <sale@ubuntu-hr.org>
Sun, 31 Oct 2010 17:53:41 +0100
changeset 36 b996e440ce8724abdb1a66e65556e7524727c31a
parent 35 dbe278a754af419a6b4175e7199b3bef0848e305
child 37 e7e8b0d7acdb6635dc2f89aeceac3bdedef0f15e
push id10
push usersale@ubuntu-hr.org
push dateSun, 31 Oct 2010 16:53:57 +0000
Added new FX4 strings
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/layout/xbl.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/netErrorApp.dtd
dom/chrome/plugins.properties
other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -230,17 +230,17 @@
  Do *not* tamper with these values without talking to ben@mozilla.org
  
 -->
 <!ENTITY searchFocus.commandkey    "k">
 <!ENTITY searchFocus.commandkey2   "e">
 <!ENTITY searchFocusUnix.commandkey  "j">
 
 <!ENTITY openLinkCmd.label      "Otvori poveznicu u novom prozoru">
-<!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "l">
+<!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "n">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.label    "Otvori poveznicu u novoj kartici">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey  "T">
 <!ENTITY openFrameCmd.label      "Otvori okvir u novom prozoru">
 <!ENTITY openFrameCmd.accesskey    "p">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.label   "Otvori okvir u novoj kartici">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "T">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label   "Prikaži samo ovaj okvir">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "S">
@@ -530,17 +530,17 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey       "P">
 
 
 <!ENTITY showAllBookmarks.label "Prikaži sve zabilješke…">
 
 <!ENTITY syncTabsMenu.label   "Kartice s ostalih računala">
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Sync">
-<!ENTITY syncSetup.label       "Podesi &syncBrand.shortName.label;…">
+<!ENTITY syncSetup.label       "Podešavanje &syncBrand.shortName.label;a…">
 <!ENTITY syncSetup.accesskey     "Y">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Sinkroniziraj sada">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "S">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Sinkroniziraj">
 
 <!ENTITY tabGroupsButton.label    "Grupe kartica">
 <!ENTITY tabGroupsButton.tooltip   "Grupirajte kartice">
 
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -1,8 +1,23 @@
+# LOCALIZATION NOTE: the following strings can be used in the tab title or
+# location bar to represent various states as a web page loads:
+# tabs.connecting = Firefox is sending a HTTP connection request
+# tabs.encryptingConnection = Firefox is sending a HTTPS connection request
+# tabs.searching = Firefox is searching for something (Awesomebar or Web search)
+# tabs.loading = Firefox is loading the web page
+# tabs.waiting = Firefox is waiting for a web resource to load
+# tabs.downloading = Firefox is downloading a file for a helper application (PDF)
+tabs.connecting=Povezivanje…
+tabs.encryptingConnection=Securing connection…
+tabs.searching=Pretraživanje…
+tabs.waiting=Čekanje…
+tabs.downloading=Preuzimanje…
+tabs.emptyTabTitle=Nova kartica
+
 tabs.loading=Učitavanje…
 tabs.untitled=(Neimenovano)
 tabs.closeTab=Zatvori karticu
 tabs.close=Zatvori
 tabs.closeWarningTitle=Potvrda zatvaranja
 tabs.closeWarningOneTab=Zatvoriti ćete karticu %S. Sigurno želite nastaviti?
 tabs.closeWarningMultipleTabs=Zatvoriti ćete %S kartica. Sigurno želite nastaviti?
 tabs.closeButtonOne=Zatvori karticu
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -57,8 +57,9 @@ unsafeContentType=Stranica koju pokušavate otvoriti ne može biti prikazana jer sadrži tip datoteke koji nije sigurno otvarati. Molim, kontaktirajte vlasnike stranice i informirajte ih o ovom problemu.
 externalProtocolTitle=Zahtjev za vanjski protokol
 externalProtocolPrompt=Vanjska aplikacija mora biti pokrenuta za upravljanje %1$S: poveznicama.\n\n\nZatražena poveznica:\n\n%2$S\n\nAplikacija: %3$S\n\n\nAko niste očekivali ovaj zahtjev, postoji mogućnost da je ovo pokušaj iskorištavanja nedostatka u tom drugom programu. Otkažite ovaj zahtjev ukoliko niste sigurni da on nije maliciozan.
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Nepoznato>
 externalProtocolChkMsg=Zapamti moj izbor za sve poveznice ove vrste.
 externalProtocolLaunchBtn=Pokreni aplikaciju
 malwareBlocked=Web stranica %S je prijavljena kao zloćudna stranica i blokirana je na temelju vaših sigurnosnih postavki.
 phishingBlocked=Web stranica %S je prijavljena kao web krivotvorina, osmišljena kako bi vas navela na otkrivanje osobnih ili financijskih informacija.
+cspFrameAncestorBlocked=Ova stranica ima definiranu sigurnosnu politiku sadržaja koja sprječava da se stranica ugrađuje na ovaj način.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -36,16 +36,27 @@
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Izvanmrežni rad">
 <!ENTITY netOffline.longDesc "
 <ul>
  <li>Odznačite &quot;Izvanmrežni rad&quot; u Datoteka izborniku i pokušajte ponovo.</li>
 </ul>">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netOffline.overrideLongDesc) - This string should
+   indicate that "Work Offline" is a menu item without being too specific,
+   since it could be in either the normal menu (Mac/Linux) or the Firefox button
+   menu (Windows).
+-->
+<!ENTITY netOffline.overrideLongDesc "
+<ul>
+ <li>Isključite opciju &quot;Izvanmrežni rad&quot; i pokušajte ponovno.</li>
+</ul>
+">
+
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Greška kodiranja sadržaja">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
  <li>Molim kontaktirajte vlasnike stranice i informirajte ih o ovom problemu.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Nesiguran tip datoteke">
@@ -117,23 +128,38 @@ može biti privremena, pa možete pokušati ponovno kasnije.</li>
 ">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Potencijalna web krivotvorina!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Unos osobnih informacija na ovoj stranici može rezultirati krađom identiteta ili drugim prijevarama.</p>
 <p>Ovakve se vrste web krivotvorina koriste u prijevarama poznatim kao lažno predstavljanje, u kojima se koriste stranice i adrese e-pošte vrlo sličnima izvorima kojima vjerujete.</p>
 ">
 
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokirala sigurnosna politika sadržaja">
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; je sprječio učitavanje stranice na ovaj način jer stranica ima sigurnosnu politiku sadržaja koja to zabranjuje..</p>">
+
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Ili možete dodati iznimku…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Izvuci me odavdje!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Dodaj iznimku…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningText) - Do not translate the
 contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
 which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
 netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
 
 <!ENTITY securityOverride.warningText "
 <p>Ne biste trebali dodavati iznimke ako koristite internet vezu kojoj ne vjerujete u postpunosti ili ako niste prije viđali ovo upozorenje na ovom poslužitelju.</p>
 
 <xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='getMeOutOfHereButton' label='&securityOverride.getMeOutOfHereButton;'/>
 <xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='exceptionDialogButton' label='&securityOverride.exceptionButtonLabel;'/>
 ">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
+contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
+button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
+functionality specific to firefox. -->
+
+<!ENTITY securityOverride.warningContent "
+<p>Ako koristite Internet vezu kojoj ne vjerujete u potpunosti ili ako niste navikli na upozorenja na ovom serveru, tada ne biste trebali dodati iznimku.</p>
+
+<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
+<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
+">
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -56,8 +56,9 @@ unsafeContentType=Stranica koju pokušavate vidjeti ne može biti prikazana jer sadrži tip datoteke koji nije siguran za otvaranje. Molim, kontaktirajte vlasnike web stranice i obavijestite ih o ovom problemu.
 externalProtocolTitle=Zahtjev za vanjski protokol
 externalProtocolPrompt=Vanjska aplikacija mora biti pokrenuta za upravljanje %1$S: poveznicama.\n\n\nZatražena poveznica:\n\n%2$S\n\nAplikacija: %3$S\n\n\nAko niste očekivali ovaj zahtjev, postoji mogućnost da je ovo pokušaj iskorištavanja nedostatka u tom drugom programu. Otkažite ovaj zahtjev ukoliko niste sigurni da on nije maliciozan.
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Nepoznato>
 externalProtocolChkMsg=Zapamti moj izbor za sve poveznice ove vrste.
 externalProtocolLaunchBtn=Pokreni aplikaciju
 malwareBlocked=Stranica na %S je prijavljena kao zloćudna stranica i blokirana je na temelju vaših sigurnosnih osobitosti.
 phishingBlocked=Stranica na %S je prijavljena kao web krivotvorina, osmišljena kako bi navela korisnika u otkrivanje osobnih ili financijskih informacija.
+cspFrameAncestorBlocked=Ova stranica ima sigurnosnu politiku sadržaja koja sprječava njeno ugrađivanje na ovaj način.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -55,8 +55,31 @@ UseOfReleaseEventsWarning=Upotreba releaseEvents() se ne preporuča. Pogledajte bug 330494.
 UseOfRouteEventWarning=Upotreba routeEvent() se ne preporuča. Pogledajte bug 330494.
 UseOfPreventBubbleWarning=Događaj=%S, upotreba preventBubble() se ne preporuča. Radije koristite W3C stopPropagation() standard.
 UseOfPreventCaptureWarning=Događaj=%S, upotreba preventCapture() se ne preporuča. Radije koristite W3C stopPropagation() standard.
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: pokušaj postavljanja strokeStyle ili fillStyle na vrijednost koja nije izraz, CanvasGradient ili CanvasPattern je ignoriran.
 EmptyGetElementByIdParam=Prazan izraz poslan ka getElementById().
 LowMemoryTitle=Upozorenje: Niska memorija
 LowMemoryMessage=Skripta na ovoj stranici je zaustavljena zbog manjka memorije.
 WrongEventPropertyAccessWarning='%S' svojstvo %S događaja ne bi se trebalo koristiti. Ova vrijednost je beznačajna.
+
+
+UseOfDOM3LoadMethodWarning=Upotreba Document.load() je zastarjela. Koristite DOM XMLHttpRequest objekt da biste ažurirali svoj kôd. Za pomoć posjetite https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
+
+OnBeforeUnloadTitle=Jeste li sigurni?
+OnBeforeUnloadMessage=Ova stranica traži potvrdu vašeg odlaska - podaci koje ste unijeli možda neće biti spremljeni.
+OnBeforeUnloadStayButton=Ostani na stranici
+OnBeforeUnloadLeaveButton=Napusti stranicu
+
+SpeculationFailed=Nestabilno stablo je zapisano korištenjem document.write() što je uzrokovalo ponovnu obradu podataka s mreže. Za više informacija posjetite https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
+FormValidationTextTooLong=Molim skratite ovaj tekst na %S ili manje znakova (trenutno koristite %S znakova).
+FormValidationValueMissing=Molim ispunite ovo polje.
+DocumentWriteIgnored=Poziv prema document.write() iz asinkrono učitane vanjske skripte je ignoriran.
+FormValidationCheckboxMissing=Ako želite nastaviti, označite ovu kućicu.
+FormValidationRadioMissing=Molim odaberite jednu od ovih opcija.
+FormValidationFileMissing=Molim odaberite datoteku.
+FormValidationSelectMissing=Molim odaberite stavku s popisa.
+FormValidationInvalidEmail=Molim upišite e-mail adresu.
+FormValidationInvalidURL=Molim upišite URL.
+FormValidationPatternMismatch=Molim provjerite da odgovara traženom formatu.
+FormValidationPatternMismatchWithTitle=Molim provjerite da odgovara traženom formatu: %S.
+UseOfDocumentWidthWarning=Korištena je nestandardna document.width vrijednosti. Koristite standardni document.body.clientWidth.
+UseOfDocumentHeightWarning=Korištena je nestandardna document.height vrijednost. Koristite standardni document.body.clientHeight.
--- a/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
+++ b/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
@@ -38,8 +38,10 @@ Reset=Poništi
 Submit=Predaj upit
 Browse=Pretraži...
 FileUpload=Slanje datoteke
 IsIndexPrompt=Ovo je pretraživ sadržaj. Upišite ključne riječi za pretraživanje: 
 ForgotPostWarning=Obrazac sadrži enctype=%S, ali ne sadrži method=post. Slanje je uobičajeno s method=GET i bez enctype.
 ForgotFileEnctypeWarning=Obrazac sadrži ulaz datoteke, ali nedostaju method=POST enctype=multipart/form-data. Datoteka neće biti poslana.
 # LOCALIZATION NOTE (DefaultFormSubject): %S will be replaced with brandShortName
 DefaultFormSubject=Obrazac Post od %S
+
+IsIndexPromptWithSpace=Ovo je pretraživi indeks. Upišite ključne riječi pretrage:\u0020
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -47,16 +47,17 @@ PEExpectEndValue=Očekivan kraj vrijednosti, ali nađen '%1$S'.
 PESkipAtRuleEOF=kraj nepoznatog pri-pravila
 PEUnknownAtRule=Neprepoznatljivo pri-pravilo ili greška obrade pri-pravila '%1$S'.
 PECharsetRuleEOF=niz skupa znakova u pravilu @charset
 PECharsetRuleNotString=Očekivan niz znakova, ali pronađen '%1$S'.
 PEGatherMediaEOF=kraj popisu medija u pravilu @import ili @media
 PEGatherMediaNotComma=Očekivan ',' u popisu medija, ali pronađen '%1$S'.
 PEGatherMediaNotIdent=Očekivan identifikator u popisu medija, ali pronađen '%1$S'.
 PEImportNotURI=Očekivan URI u pravilu @import, ali pronađen '%1$S'.
+PEImportBadURI=Neispravan URI u pravilu @import: '%1$S'.
 PEImportUnexpected=Pronađen neočekivani '%1$S' unutar @import.
 PEGroupRuleEOF=kraj @media ili @-moz-document pravila
 PEMozDocRuleBadFunc=Očekivan url(), url-prefiks(), ili domena() u @-moz-document pravilu, ali pronađen '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotURI=Očekivan URI u @-moz-document pravilu, ali pronađen '%1$S'.
 PEAtNSPrefixEOF=prefiks prostora naziva u @namespace pravilu
 PEAtNSURIEOF=URI prostora naziva u @namespace pravilu
 PEAtNSUnexpected=Neočekivana oznaka unutar @namespace: '%1$S'.
 PESkipDeclBraceEOF=zatvaram } deklaracijskog bloka
@@ -132,8 +133,9 @@ PEUnknownFontDesc=Nepoznati opisnik '%1$
 PEMQExpectedExpressionStart=Očekivan '(' za početak izraza za medijski upit, ali nađen '%1$S'.
 PEMQExpressionEOF=sadržaj izraza za medijski upit
 PEMQExpectedFeatureName=Očekivno ime medijske mogućnosti, ali nađen '%1$S'.
 PEMQExpectedFeatureNameEnd=Očekivan ':' ili ')' nakon imena medijske mogućnosti, ali nađen '%1$S'.
 PEMQNoMinMaxWithoutValue=Medijske mogućnosti s min- ili max- moraju imati vrijednost.
 PEMQExpectedFeatureValue=Pronađena neispravna vrijednost za medijsku mogućnost.
 PEBadFontBlockStart=Očekivao '{' za početak @font-face pravila, ali našao '%1$S'.
 PEBadFontBlockEnd=Očekivao '}' za kraj @font-face pravila, ali našao '%1$S'.
+PEAnonBoxNotAlone=Nisam očekivao anonimno polje.
--- a/dom/chrome/layout/xbl.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xbl.properties
@@ -36,9 +36,10 @@
 UnexpectedElement=Neočekivani element <%1$S>.
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key="%S" modifiers="%S"
 GTK2Conflict=Kombinacija tipki nije dostupna na GTK2: key="%S" modifiers="%S"
 WinConflict=Kombinacija tipki nije dostupna na nekim modelima tipkovnica: key="%S" modifiers="%S"
 TooDeepBindingRecursion=XBL veza "%S" je već u upotrebi od mnogo prethodnih elemenata; ne primjenjujem ju radi spriječavanja beskonačne petlje.
 CircularExtendsBinding=Proširenje XBL veze "%S" s "%S" vodilo bi proširenju same veze
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize <handler command="…">
 CommandNotInChrome=Uporaba <handler command="…"> nije dozvoljena izvan chromea.
+MalformedXBL = XBL datoteka je neispravno formatirana. Jeste li zaboravili XBL namespace u bindings tagu?
 InvalidExtendsBinding=Proširenje "%S" nije ispravno. Inače, nemojte proširivati imena oznaka.
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -22,16 +22,18 @@
 <!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Dana adresa nije u prepoznatljivom obliku. Molim, provjerite postoji li greška u unosu u lokacijskoj traci.</p>">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Prijenos podataka prekinut">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Pretraživač se uspješno povezao, ali je veza prekinuta prilikom prijenosa podataka. Molim, pokušajte ponovo.</p><ul><li>Ne možete pretraživati niti druge stranice? Provjerite mrežnu povezanost računala.</li><li>Ako još uvijek imate problema, za pomoć se obratite svojem administratoru mreže ili pružatelju Internet usluga.</li></ul>">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Izvanmreženi način rada">
 <!ENTITY netOffline.longDesc "<p>Pretraživač je u izvanmreženom načinu rada i ne može se spojiti na zatraženu adresu.</p><ul><li>Je li računalo spojeno na aktivnu mrežu?</li><li>Isključite izvanmreženi način rada i pokušajte ponovo.</li></ul>">
 
+<!ENTITY netOffline.overrideLongDesc "<p>Preglednik funkcionira u izvanmrežnom načinu rada i ne može se spojiti na zatraženu stavku.</p><ul><li>Je li računalo spojeno na aktivnu mrežu?</li><li>Postavite preglednik u mrežni način rada i pokušajte ponovno.</li></ul>">
+
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Greška dekodiranja sadržaja">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Stranica koju pokušavate vidjeti ne može biti prikazana jer koristi neispravni ili nepodržani oblik sažimanja.</p><ul><li>Molim, kontaktiraje vlasnika stranice i obavijestite ga o ovom problemu.</li></ul>">
 
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Nesigurni tip datoteke">
 <!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
 <ul>
  <li>Molim, kontaktiraje vlasnika web stranice i obavijestite ga o ovom problemu.</li>
 </ul>
@@ -69,16 +71,19 @@
 ">
 
 <!ENTITY malwareBlocked.title "Moguća zloćudna stranica!">
 <!ENTITY malwareBlocked.longDesc "
 <p>Zloćudne stranice pokušavaju instalirati programe kako bi ukrali vaše privatne informacije, iskoristili vaše računalo za napad na druga računala ili oštetili vaš sustav.</p>
 <p>Vlasnici web stranice koji vjeruju da su njihove stranice greškom proglašene zloćudnima, mogu <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >zatražiti preispitanje</a> takve odluke.</p>
 ">
 
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokirala sigurnosna politika sadržaja">
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Preglednik je zaustavio učitavanje ove stranice na ovaj način jer stranica ima sigurnosnu politiku sadržaja koja to zabranjuje.</p>">
+
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Moguća web krivotvorina!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Unos privatnih informacija na ovoj stranici može rezultirati krađom identiteta ili nekom drugom prijevarom.</p>
 <p>Ove vrste web prijevara se koriste u muljažama poznatim kao lažno predstavljanje u kojima web stranice ili e-poruke imitiraju izvore kojima vjerujete.</p>
 ">
 
 <!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
   Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
--- a/dom/chrome/netErrorApp.dtd
+++ b/dom/chrome/netErrorApp.dtd
@@ -2,8 +2,12 @@
   file, all messages that likely don't need to tie into app-specific UI
   should go into netError.dtd -->
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Ili možete dodati iznimku…">
 <!ENTITY securityOverride.warningText "
 <p>Ne biste trebali dodavati iznimke ako koristite vezu prema Internetu kojoj u potpunosti ne vjerujete ili ako niste i prije viđali ovo upozorenje za ovaj poslužitelj.</p>
 <p>Ako ipak želite dodati iznimku za ovu stranicu, možete to učiniti u naprednim postavkama za enkripciju.</p>
 ">
+<!ENTITY securityOverride.warningContent "
+<p>Ne biste trebali dodavati iznimke ako koristite vezu prema Internetu kojoj u potpunosti ne vjerujete ili ako niste i prije viđali ovo upozorenje za ovaj poslužitelj.</p>
+<p>Ako ipak želite dodati iznimku za ovu stranicu, možete to učiniti u naprednim postavkama enkripcije.</p>
+">
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -1,16 +1,19 @@
 # LOCALIZATION NOTE (plugins.properties):
 #  Those strings are inserted into an HTML page, so you all HTML characters
 #  have to be escaped in a way that they show up correctly in HTML!
 
 title_label=O priključcima
+enabledplugins_label=Omogućeni priključci
+nopluginsareenabled_label=Nisu pronađeni omogućeni priključci
 installedplugins_label=Instalirani priključci
 nopluginsareinstalled_label=Nema instaliranih priključaka
 findmore_label=Saznajte više informacija o priključcima preglednika na
+findpluginupdates_label=Pronađite dopune za instalirane priključke na
 installhelp_label=Pomoć za instalaciju priključaka je dostupna iz
 file_label=Datoteka:
 version_label=Inačica:
 mimetype_label=MIME vrsta
 description_label=Opis
 suffixes_label=Sufiksi
 enabled_label=Omogućeno
 yes_label=Da
--- a/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
+++ b/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
@@ -1,4 +1,6 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
 <!ENTITY logoCopyright     "Firefox i Firefox logos su zaštičeni znaci Mozilla Zaklade. Sva prava pridržana.">
+<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Firefox i Firefox logotipovi su zaštitni znak Mozilla fundacije.">
+<!ENTITY trademarkInfo.part2  "Neki od zaštitnih znakova su licencirani pod The Charlton Company.">