Pontoon: Update Croatian (hr) localization of Firefox
authorKarlo Prikratki <karlo.prikratki@outlook.com>
Sat, 27 Jan 2018 15:12:28 +0000
changeset 1355 96849aa35136210ab9d36d27193c12032f9f3ddf
parent 1354 4ac4942bc95b476f2e8ea2580b449140d887d8a8
child 1356 c9d00595e4a6a64a3b22fe2231806a233def38aa
push id219
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 27 Jan 2018 15:12:31 +0000
Pontoon: Update Croatian (hr) localization of Firefox Localization authors: - Karlo Prikratki <karlo.prikratki@outlook.com>
browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -18,15 +18,15 @@
 <!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.saved.before     "Firefox ">
 <!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.saved.emphasize    "će spremiti">
 <!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.saved.after2     " vaša:">
 <!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.downloads       "preuzimanja">
 <!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.bookmarks       "zabilješke">
 <!ENTITY aboutPrivateBrowsing.note.before        "Privatno pretraživanje ">
 <!ENTITY aboutPrivateBrowsing.note.emphasize       "vas ne čini anonimnim">
 <!ENTITY aboutPrivateBrowsing.note.after         " na Internetu. Vaš poslodavac ili pružatelj Internet usluga svejedno može pratiti koje stranice posjećujete.">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.learnMore3.before     "Saznajte više o">
+<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.learnMore3.before     "Saznajte više o ">
 <!ENTITY aboutPrivateBrowsing.learnMore3.title      "Privatno pretraživanje">
 <!ENTITY aboutPrivateBrowsing.learnMore3.after      ".">
 
 <!ENTITY trackingProtection.title            "Zaštita od praćenja">
 <!ENTITY trackingProtection.description2         "Neke web stranice koriste lokatore koji mogu pratiti vašu aktivnost na Internetu. S zaštitom od praćenja Firefox će blokirati mnoge lokatore koji mogu skupljati informacije o vašem pretraživanju.">
 <!ENTITY trackingProtection.startTour1          "Pogledajte kako ovo funkcionira">