Remove obsolete strings and reformat files
authorFrancesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:28:59 +0200
changeset 3207 27e147e8751963a4a44083e71d69a9c6eaa5aa0b
parent 3206 81298a5ddcb38b978808ef51751eba5268f6cbaf
child 3208 bd90e7e8ec75dfcc6f9bafcd7d8abc66d8954f29
push id1602
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 17 May 2022 13:29:06 +0000
Remove obsolete strings and reformat files
browser/branding/official/brand.dtd
browser/branding/official/brand.properties
browser/browser/aboutCertError.ftl
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/aboutPocket.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
browser/browser/aboutUnloads.ftl
browser/browser/appExtensionFields.ftl
browser/browser/appMenuNotifications.ftl
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/branding/brandings.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/browserContext.ftl
browser/browser/customizeMode.ftl
browser/browser/downloads.ftl
browser/browser/menubar.ftl
browser/browser/migration.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/places.ftl
browser/browser/preferences/connection.ftl
browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/protections.ftl
browser/browser/protectionsPanel.ftl
browser/browser/sanitize.ftl
browser/browser/screenshots.ftl
browser/browser/search.ftl
browser/browser/sync.ftl
browser/browser/tabContextMenu.ftl
browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
browser/browser/upgradeDialog.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
devtools/client/accessibility.properties
devtools/client/application.ftl
devtools/client/compatibility.ftl
devtools/client/components.properties
devtools/client/debugger.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/performance.dtd
devtools/client/perftools.ftl
devtools/client/sourceeditor.dtd
devtools/client/startup.properties
devtools/client/storage.ftl
devtools/client/toolbox.ftl
devtools/client/toolbox.properties
devtools/client/tooltips.ftl
devtools/client/webconsole.properties
devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
devtools/shared/highlighters.ftl
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/security/security.properties
mail/browser/appExtensionFields.ftl
mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/activity.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
mail/messenger/aboutRights.ftl
mail/messenger/accountCentral.ftl
mail/messenger/accountManager.ftl
mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
mail/messenger/addressbook/abCardDAVDialog.ftl
mail/messenger/addressbook/aboutAddressBook.ftl
mail/messenger/addressbook/fieldMapImport.ftl
mail/messenger/chat-verifySession.ftl
mail/messenger/chat.ftl
mail/messenger/exportDialog.ftl
mail/messenger/importDialog.ftl
mail/messenger/menubar.ftl
mail/messenger/messenger.ftl
mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
mail/messenger/otr/add-finger.ftl
mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
mail/messenger/otr/auth.ftl
mail/messenger/otr/finger.ftl
mail/messenger/otr/otr.ftl
mail/messenger/otr/otrUI.ftl
mail/messenger/preferences/am-im.ftl
mail/messenger/preferences/connection.ftl
mail/messenger/preferences/dock-options.ftl
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
mail/messenger/preferences/receipts.ftl
mobile/overrides/appstrings.properties
mobile/overrides/netError.dtd
netwerk/necko.properties
security/manager/security/certificates/certManager.ftl
toolkit/chrome/global/extensions.properties
toolkit/chrome/global/narrate.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutCompat.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutPlugins.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
toolkit/toolkit/about/certviewer.ftl
toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
toolkit/toolkit/global/cspErrors.ftl
toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
toolkit/toolkit/global/profileSelection.ftl
toolkit/toolkit/global/run-from-dmg.ftl
toolkit/toolkit/global/textActions.ftl
toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
toolkit/toolkit/printing/printDialogs.ftl
toolkit/toolkit/printing/printPreview.ftl
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
--- a/browser/branding/official/brand.dtd
+++ b/browser/branding/official/brand.dtd
@@ -1,11 +1,7 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY brandShorterName   "Firefox">
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (brandProductName):
-  This brand name can be used in messages where the product name needs to
-  remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.). -->
-<!ENTITY brandProductName   "Firefox">
--- a/browser/branding/official/brand.properties
+++ b/browser/branding/official/brand.properties
@@ -1,13 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 brandShorterName=Firefox
 brandShortName=Firefox
 brandFullName=Mozilla Firefox
-# LOCALIZATION NOTE(brandProductName):
-# This brand name can be used in messages where the product name needs to
-# remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.).
-brandProductName=Firefox
-vendorShortName=Mozilla
 
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -1,67 +1,94 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-intro = { $hostname } koristi neispravni sigurnosni certifikat.
+
 cert-error-mitm-intro = Web stranice dokazuju svoj identitet putem certifikata, koje izdaju certifikacijska tijela.
+
 cert-error-mitm-mozilla = { -brand-short-name } podupire neprofitna organizacija Mozilla, koja upravlja potpuno otvorenim spremištem za certifikacijska tijela (CA). CA spremište osigurava, da se certifikacijska tijela pridržavaju najboljih sigurnosnih praksa.
+
 cert-error-mitm-connection = { -brand-short-name } koristi Mozilla CA spremište kako bi se provjerila sigurnost veze, a ne koristi certifikate koje je isporučio operacijski sustav korisnika. Dakle, ako antivirusni program ili mreža presreću vezu sa sigurnosnim certifikatom kojeg je izdao CA, a koji nije u Mozilla CA spremištu, veza se smatra nesigurnom.
+
 cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Netko možda pokušava oponašati stranicu i ne biste trebali nastaviti.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-trust-unknown-issuer = Web stranice dokazuju svoj identitet putem certifikata. { -brand-short-name } ne vjeruje { $hostname } jer je izdavač certifikata nepoznat, certifikat je samostalno potpisan ili poslužitelj ne šalje ispravne intermedijarne certifikate.
+
 cert-error-trust-cert-invalid = Certifikat nije pouzdan jer ga je izdalo nevažeće certifikacijsko tijelo (CA).
+
 cert-error-trust-untrusted-issuer = Certifikat nije pouzdan jer izdavač certifikata nije pouzdan.
+
 cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Certifikat nije pouzdan, jer je potpisan s algoritmom potpisa koji je deaktiviran iz sigurnosnih razloga.
+
 cert-error-trust-expired-issuer = Certifikat nije pouzdan jer je certifikat izdavača istekao.
+
 cert-error-trust-self-signed = Certifikat nije pouzdan jer je samo-potpisan.
+
 cert-error-trust-symantec = Certifikati koje izdaju GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign više se ne smatraju sigurnima, jer ta certifikacijska tijela u prošlosti nisu slijedile sigurnosne prakse.
+
 cert-error-untrusted-default = Certifikat ne dolazi iz pouzdanog izvora.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-domain-mismatch = Web stranice dokazuju svoj identitet putem certifikata. { -brand-short-name } ne vjeruje ovoj stranici jer koristi certifikat koji nije valjan za { $hostname }.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single = Web stranice dokazuju svoj identitet putem certifikata. { -brand-short-name } ne vjeruje ovoj stranici jer koristi certifikat koji nije valjan za { $hostname }. Certifikat je valjan samo za <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Web stranice dokazuju svoj identitet putem certifikata. { -brand-short-name } ne vjeruje ovoj stranici jer koristi certifikat koji nije valjan za { $hostname }. Certifikat je valjan samo za { $alt-name }.
+
 # Variables:
 # $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-multiple = Web stranice dokazuju svoj identitet putem certifikata. { -brand-short-name } ne vjeruje ovoj stranici jer koristi certifikat koji nije valjan za { $hostname }. Certifikat je valjan samo za sljedeće nazive: { $subject-alt-names }
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
 cert-error-expired-now = Web stranice dokazuju svoj identitet putem certifikata, koji vrijede samo određeno vrijeme. Certifikat za { $hostname } je istekao { $not-after-local-time }.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
 cert-error-not-yet-valid-now = Web stranice dokazuju svoj identitet putem certifikata, koji vrijede samo određeno vrijeme. Certifikat za { $hostname } vrijedit će tek od { $not-before-local-time }.
+
 # Variables:
 # $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix-link = Kȏd greške: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-symantec-distrust-description = Web stranice dokazuju svoj identitet putem certifikata koje izdaju certifikacijska tijela. Većina preglednika više ne vjeruje certifikatima koje izdaju GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign. { $hostname } koristi certifikat jednog od ovih izdavatelja, pa se identitet web stranice ne može dokazati.
+
 cert-error-symantec-distrust-admin = O ovom problemu možeš obavijestiti administratora web stranice.
+
 cert-error-old-tls-version = Ova web stranica možda ne podržava protokol TLS 1.2, što je minimalna verzija koju podržava { -brand-short-name }.
+
 # Variables:
 # $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
 cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }
+
 # Variables:
 # $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
 cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }
+
 cert-error-details-cert-chain-label = Lanac certifikata:
+
 open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Otvori stranicu u novom prozoru
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
 csp-xfo-blocked-long-desc = Iz sigurnosnih razloga, { $hostname } ne dopušta da { -brand-short-name } prikaže stranicu, ako je ugrađena u drugu web-stranicu. Za prikaz ove stranice, otvori je u novom prozoru.
 
 ## Messages used for certificate error titles
 
 connectionFailure-title = Povezivanje nije moguće
 deniedPortAccess-title = Pristup adresi je ograničen
@@ -85,17 +112,16 @@ netTimeout-title = Vezi je isteklo vrije
 unknownProtocolFound-title = Nepoznata vrsta adrese
 proxyConnectFailure-title = Proxy poslužitelj odbio vezu
 proxyResolveFailure-title = Proxy poslužitelj nije pronađen
 redirectLoop-title = Petlja preusmjeravanja
 unknownSocketType-title = Neočekivani odgovor od poslužitelja
 nssFailure2-title = Sigurna veza nije uspostavljena
 csp-xfo-error-title = { -brand-short-name } ne može otvoriti ovu stranicu
 corruptedContentError-title = Greška oštećenog sadržaja
-remoteXUL-title = Udaljeni XUL
 sslv3Used-title = Uspostava sigurne veze nije uspjela
 inadequateSecurityError-title = Tvoja veza nije sigurna
 blockedByPolicy-title = Blokirana stranica
 clockSkewError-title = Vrijeme na tvom računalu je krivo
 networkProtocolError-title = Greška mrežnog protokola
 nssBadCert-title = Upozorenje: potencijalni sigurnosni rizik
 nssBadCert-sts-title = Neuspjelo povezivanje: potencijalni sigurnosni problem
 certerror-mitm-title = Program spriječava { -brand-short-name } da se sigurno poveže s ovom stranicom
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -1,17 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 # NOTE: New strings should use the about-logins- prefix.
 
 about-logins-page-title = Prijave i lozinke
+
 login-filter =
   .placeholder = Pretraži prijave
+
 create-login-button = Stvori novu prijavu
+
 fxaccounts-sign-in-text = Preuzmi lozinke na drugim uređajima
 fxaccounts-sign-in-sync-button = Prijavi se za sinkronizaciju
 fxaccounts-avatar-button =
   .title = Upravljaj računom
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
@@ -66,18 +69,16 @@ about-logins-list-section-week = Posljed
 
 ## Introduction screen
 
 about-logins-login-intro-heading-logged-out2 = Tražiš spremljene prijave? Uključi sinkronizaciju ili ih uvezi.
 about-logins-login-intro-heading-logged-in = Nema sinkroniziranih prijava.
 login-intro-description = Ako su tvoje prijave spremljene u { -brand-product-name }u na jednom drugom uređaju, evo kako ih ovdje možeš preuzeti:
 login-intro-instructions-fxa = Stvori ili prijavi se na svoj { -fxaccount-brand-name } na uređaju gdje su spremljene tvoje prijave.
 login-intro-instructions-fxa-settings = Idi u Postavke > Sinkronizacija > Uključi sinkronizaciju… Odaberi opciju "Prijave i lozinke".
-login-intro-instructions-fxa-help = Posjeti <a data-l10n-name="help-link">podršku za { -lockwise-brand-short-name }</a> za više pomoći.
-about-logins-intro-import = Ako su tvoje prijave spremljene u jednom drugom pregledniku, možeš ih <a data-l10n-name="import-link"> uvesti u { -lockwise-brand-short-name } </a>
 login-intro-instructions-fxa-passwords-help = Posjeti <a data-l10n-name="passwords-help-link">podršku za lozinke</a> za dodatnu pomoć.
 about-logins-intro-browser-only-import = Ako su tvoje prijave spremljene u drugom pregledniku, možeš ih <a data-l10n-name="import-link">uvesti u { -brand-product-name }</a>
 about-logins-intro-import2 = Ako su tvoje prijave spremljene izvan { -brand-product-name(case: "gen") }, možeš ih <a data-l10n-name="import-browser-link">uvesti iz jednog drugog preglednika</a> ili <a data-l10n-name="import-file-link">iz jedne datoteke</a>
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Stvori novu prijavu
 login-item-edit-button = Uredi
@@ -111,26 +112,29 @@ about-logins-os-auth-dialog-caption = { 
 ## and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 ## notes are only valid for English. Please test in your respected locale.
 
 # This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins on Windows.
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win = Za uređivanje prijave, upiši svoje podatke za prijavu na Windows. To pomaže zaštiti sigurnost tvojih računa.
 # This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-macosx = uredi spremljenu prijavu
+
 # This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins on Windows.
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win = Za prikaz tvoje lozinke, upiši svoje podatke za prijavu na Windows. To pomaže zaštiti sigurnost tvojih računa.
 # This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx = prikaži spremljenu lozinku
+
 # This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins on Windows.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win = Za kopiranje tvoje lozinke, upiši svoje podatke za prijavu na Windows. To pomaže zaštiti sigurnost tvojih računa.
 # This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx = kopiraj spremljenu lozinku
+
 # This message can be seen when attempting to export a password in about:logins on Windows.
 about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win = Za izvoz tvojih prijava, upiši svoje podatke za prijavu na Windows. To pomaže zaštiti sigurnost tvojih računa.
 # This message can be seen when attempting to export a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx = izvezi spremljene prijave i lozinke
 
 ## Primary Password notification
 
@@ -139,64 +143,72 @@ master-password-reload-button =
   .label = Prijava
   .accesskey = r
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Odustani
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Odustani
+
 about-logins-confirm-remove-dialog-title = Ukloniti ovu prijavu?
 confirm-delete-dialog-message = Ova radnja je nepovratna.
 about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Ukloni
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label =
   { $count ->
     [1] Ukloni
     [one] Ukloni
     [few] Ukloni sve
    *[other] Ukloni sve
   }
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label =
   { $count ->
     [1] Da, ukloni ovu prijavu
     [one] Da, ukloni ovu prijavu
     [few] Da, ukloni ove prijave
    *[other] Da, ukloni ove prijave
   }
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-title =
   { $count ->
     [one] Ukloniti { $count } prijavu?
     [few] Ukloniti { $count } prijave?
    *[other] Ukloniti { $count } prijava?
   }
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-message =
   { $count ->
     [1] Ovo će ukloniti prijavu koja je spremljena u { -brand-short-name }u i bilo koje upozorenje o curenju podataka koje se pojavljuje ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti.
     [one] Ovo će ukloniti prijavu koja je spremljena u { -brand-short-name }u i bilo koje upozorenje o curenju podataka koje se pojavljuje ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti.
     [few] Ovo će ukloniti prijave koje su spremljene u { -brand-short-name }u i bilo koje upozorenje o curenju podataka koje se pojavljuje ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti.
    *[other] Ovo će ukloniti prijave koje su spremljene u { -brand-short-name }u i bilo koje upozorenje o curenju podataka koje se pojavljuje ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti.
   }
+
 about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title =
   { $count ->
     [one] Ukloniti { $count } prijavu sa svih uređaja?
     [few] Ukloniti { $count } prijave sa svih uređaja?
    *[other] Ukloniti { $count } prijava sa svih uređaja?
   }
 about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message =
   { $count ->
     [1] Ovo će ukloniti prijavu spremljenu u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti.
     [one] Ovo će ukloniti prijavu spremljenu u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti.
     [few] Ovo će ukloniti prijave spremljene u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti.
    *[other] Ovo će ukloniti prijave spremljene u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti.
   }
+
 about-logins-confirm-export-dialog-title = Izvezi prijave i lozinke
 about-logins-confirm-export-dialog-message = Vaše lozinke bit će spremljene kao čitljivi tekst (npr. Loš@L0zinka) pa će ih moći vidjeti svi koji mogu otvoriti izvezenu datoteku.
 about-logins-confirm-export-dialog-confirm-button = Izvezi …
+
 about-logins-alert-import-title = Uvoz je dovršen
 about-logins-alert-import-message = Pogledaj detaljni sažetak uvoza
+
 confirm-discard-changes-dialog-title = Odbaciti nespremljene promjene?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Sve nespremljene promjene će se izgubiti.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Odbaci
 
 ## Breach Alert notification
 
 about-logins-breach-alert-title = Hakirana web-stranica
 breach-alert-text = Lozinke su procurile ili su ukradene s ove web-stranice od zadnjeg aktualiziranja tvojih podataka za prijavu. Za zaštitu svog računa, promijeni lozinku.
@@ -217,16 +229,17 @@ about-logins-vulnerable-alert-learn-more-link = Saznaj više
 
 ## Error Messages
 
 # This is an error message that appears when a user attempts to save
 # a new login that is identical to an existing saved login.
 # Variables:
 #  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
 about-logins-error-message-duplicate-login-with-link = Zapis za { $loginTitle } s tim korisničkim imenom već postoji. <a data-l10n-name="duplicate-link">Da li prijeći na postojeći zapis?</a>
+
 # This is a generic error message.
 about-logins-error-message-default = Došlo je do greške pri pokušaju spremanja ove lozinke.
 
 ## Login Export Dialog
 
 # Title of the file picker dialog
 about-logins-export-file-picker-title = Izvezi datoteku prijava
 # The default file name shown in the file picker when exporting saved logins.
@@ -267,50 +280,55 @@ about-logins-import-file-picker-tsv-filt
 
 about-logins-import-dialog-title = Uvoz je dovršen
 about-logins-import-dialog-items-added =
   { $count ->
     [one] <span>Dodano novih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
     [few] <span>Dodano novih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
    *[other] <span>Dodano novih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
   }
+
 about-logins-import-dialog-items-modified =
   { $count ->
     [one] <span>Aktualizirane su postojeće prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
     [few] <span>Aktualizirane su postojeće prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
    *[other] <span>Aktualizirane su postojeće prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
   }
+
 about-logins-import-dialog-items-no-change =
   { $count ->
     [one] <span>Pronađeno dvostrukih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span>
     [few] <span>Pronađeno dvostrukih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span>
    *[other] <span>Pronađeno dvostrukih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span>
   }
 about-logins-import-dialog-items-error =
   { $count ->
     [one] <span>Greške:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span>
     [few] <span>Greške:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span>
    *[other] <span>Greške:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span>
   }
 about-logins-import-dialog-done = Gotovo
+
 about-logins-import-dialog-error-title = Greška uvoza
 about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title = Višestruke konfliktne vrijednosti za jednu prijavu
 about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description = Npr. više korisničkih imena, lozinki, URL-ova, itd. za jednu prijavu.
 about-logins-import-dialog-error-file-format-title = Greška formata datoteke
 about-logins-import-dialog-error-file-format-description = Pogrešna ili nedostajuća zaglavlja stupaca. Provjeri sadrži li datoteka stupce za korisničko ime, lozinku i URL.
 about-logins-import-dialog-error-file-permission-title = Nije moguće pročitati datoteku
 about-logins-import-dialog-error-file-permission-description = { -brand-short-name } nema dozvolu za čitanje datoteke. Pokušaj promijeniti dozvole za datoteku.
 about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-title = Nije moguće analizirati datoteku
 about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-description = Provjeri je li odabrana CSV ili TSV datoteka.
 about-logins-import-dialog-error-no-logins-imported = Nije uvezena nijedna prijava
 about-logins-import-dialog-error-learn-more = Saznaj više
 about-logins-import-dialog-error-try-import-again = Pokušaj ponovno uvesti…
 about-logins-import-dialog-error-cancel = Odustani
+
 about-logins-import-report-title = Sažetak uvoza
 about-logins-import-report-description = Prijave i lozinke uvezene u { -brand-short-name }.
+
 #
 # Variables:
 # $number (number) - The number of the row
 about-logins-import-report-row-index = { $number }. redak
 about-logins-import-report-row-description-no-change = Duplikat: točno podudaranje postojeće prijave
 about-logins-import-report-row-description-modified = Postojeća prijava je aktualizirana
 about-logins-import-report-row-description-added = Dodana je nova prijava
 about-logins-import-report-row-description-error = Greška: nedostaje polje
--- a/browser/browser/aboutPocket.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPocket.ftl
@@ -43,8 +43,13 @@ pocket-panel-signup-tagline-story-two = Pogledaj u { -pocket-brand-name }u na bilo kojem uređaju, bilo kada.
 ## about:pocket-home panel
 
 pocket-panel-home-my-list = Moj popis
 pocket-panel-home-welcome-back = Dobrodošli natrag
 pocket-panel-home-paragraph = Možeš koristiti { -pocket-brand-name } za istraživanje i spremanje web-stranica, članaka, videozapisa i podcasta ili za vraćanje na ono što si čitao/la.
 pocket-panel-home-explore-popular-topics = Istraži popularne teme
 pocket-panel-home-discover-more = Otkrij više
 pocket-panel-home-explore-more = Istraži
+
+## Pocket panel header component
+
+## Pocket panel buttons
+
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -1,44 +1,45 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 privatebrowsingpage-open-private-window-label = Otvori privatni prozor
   .accesskey = p
 about-private-browsing-search-placeholder = Pretraži web
 about-private-browsing-info-title = Nalaziš se u privatnom prozoru
-about-private-browsing-info-myths = Česti mitovi o privatnom pregledavanju
 about-private-browsing-search-btn =
   .title = Pretraži web
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff =
   .title = Traži pomoću { $engine } ili upiši adresu
 about-private-browsing-handoff-no-engine =
   .title = Traži ili upiši adresu
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff-text = Traži pomoću { $engine } ili upiši adresu
 about-private-browsing-handoff-text-no-engine = Traži ili upiši adresu
 about-private-browsing-not-private = Trenutačno nisi u privatnom prozoru.
-about-private-browsing-info-description = { -brand-short-name } čisti tvoju povijest pretraživanja i pregledavanja kad izađeš iz aplikacije ili kad zatvoriš sve kartice i prozore privatnog pregledavanja. Ovo te ne čini anonimnim prema web-stranicama ili tvom pružatelju internet usluga, ali znatno smanjuje mogućnost praćenja i olakšava da zadržiš privatnim ono što radiš na internetu od ostalih osoba koje koriste ovo računalo.
-about-private-browsing-need-more-privacy = Trebaš više privatnosti?
-about-private-browsing-turn-on-vpn = Isprobaj { -mozilla-vpn-brand-name }
 about-private-browsing-info-description-private-window = Privatni prozor: { -brand-short-name } čisti tvoju povijest pretraživanja i pregledavanja kada zatvoriš sve privatne prozore. Ovo te ne čini anonimnim.
 about-private-browsing-info-description-simplified = { -brand-short-name } čisti tvoju povijest pretraživanja i pregledavanja kada zatvoriš sve privatne prozore, ali ovo te ne čini anonimnim.
 about-private-browsing-learn-more-link = Saznaj više
+
 about-private-browsing-hide-activity = Sakrij svoju aktivnost i lokaciju, gdje god da pregledavaš
 about-private-browsing-get-privacy = Zaštiti svoju privatnost gdje god da surfaš
 about-private-browsing-hide-activity-1 = Sakrij svoju aktivnost pregledavanja pomoću { -mozilla-vpn-brand-name }-a. Jedan klik stvara sigurnu vezu, čak i na javnom WiFi-ju.
 about-private-browsing-prominent-cta = Sačuvaj privatnost uz { -mozilla-vpn-brand-name }
+
+## The following strings will be used for experiments in Fx99 and Fx100
+
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = { $engineName } je tvoj zadani pretraživač u privatnim prozorima
 about-private-browsing-search-banner-description =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Za odabir jedne druge tražilice, idi na <a data-l10n-name="link-options">Mogućnosti</a>
    *[other] Za odabir jedne druge tražilice, idi na <a data-l10n-name="link-options">Postavke</a>
   }
 about-private-browsing-search-banner-close-button =
   .aria-label = Zatvori
+
--- a/browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
+++ b/browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
@@ -1,10 +1,7 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 restart-required-title = Potrebno je ponovno pokretanje
-restart-required-header = Samo trebamo napraviti jednu malu stvar kako bismo nastavili.
-restart-required-intro-brand = { -brand-short-name } je upravo aktualiziran u pozadini. Klikni Ponovo pokreni { -brand-short-name } za dovršavanje aktualiziranja.
-restart-required-description = Obnovit ćemo sve tvoje stranice, prozore i kartice tako da možeš brzo nastaviti.
 
 restart-button-label = Ponovo pokreni { -brand-short-name }
--- a/browser/browser/aboutUnloads.ftl
+++ b/browser/browser/aboutUnloads.ftl
@@ -2,12 +2,13 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### Strings used in about:unloads, allowing users to manage the "tab unloading"
 ### feature.
 
 about-unloads-last-updated = Zadnje aktualiziranje: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
+
 about-unloads-last-accessed = { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
 about-unloads-memory-in-mb = { NUMBER($mem, maxFractionalUnits: 2) } MB
 about-unloads-memory-in-mb-tooltip =
   .title = { NUMBER($mem, maxFractionalUnits: 2) } MB
--- a/browser/browser/appExtensionFields.ftl
+++ b/browser/browser/appExtensionFields.ftl
@@ -1,20 +1,23 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Theme names and descriptions used in the Themes panel in about:addons
 
 extension-default-theme-description = Slijedi postavke operacijskog sustava za tipke, izbornike i prozore.
+
 extension-firefox-compact-light-name = Svijetla
 extension-firefox-compact-light-description = Tema sa svijetlom shemom boja.
+
 extension-firefox-compact-dark-name = Tamna
 extension-firefox-compact-dark-description = Tema s tamnom shemom boja.
+
 extension-firefox-alpenglow-name = Firefox Alpenglow
 extension-firefox-alpenglow-description = Koristi šareni izgled tipki, izbornika i prozora.
 
 ## Colorway Themes
 ## These themes are variants of a colorway. The colorway is specified in the
 ## $colorway-name variable.
 ## Variables
 ##  $colorway-name (String) The name of a colorway (e.g. Graffiti, Elemental).
--- a/browser/browser/appMenuNotifications.ftl
+++ b/browser/browser/appMenuNotifications.ftl
@@ -32,23 +32,25 @@ appmenu-update-restart2 =
 appmenu-update-restart-message2 = Nabavi najnoviju verziju { -brand-shorter-name(case: "gen") }. Otvorene kartice i prozori bit će vraćeni.
 appmenu-update-other-instance =
   .label = { -brand-shorter-name } ne može se automatski aktualizirati na najnoviju verziju.
   .buttonlabel = Aktualiziraj ipak { -brand-shorter-name }
   .buttonaccesskey = A
   .secondarybuttonlabel = Ne sada
   .secondarybuttonaccesskey = N
 appmenu-update-other-instance-message = Novo aktualiziranje za { -brand-shorter-name } je dostupno, ali ne može se instalirati jer je pokrenuta druga instanca { -brand-shorter-name(case: "gen") }. Potrebno ju je zatvoriti za nastavak aktualizacije ili ipak nastaviti aktualizaciju bez zatvaranja (druga instanca možda neće raditi ispravno dok nije ponovno pokrenuta).
+
 appmenu-addon-private-browsing-installed2 =
   .buttonlabel = U redu
   .buttonaccesskey = U
 appmenu-addon-post-install-message3 = Upravljaj svojim dodacima i temama iz izbornika aplikacije.
 appmenu-addon-post-install-incognito-checkbox =
   .label = Dozvoli ovom dodatku da radi u privatnom prozoru
   .accesskey = a
+
 appmenu-new-tab-controlled-changes =
   .label = Tvoja nova kartica je promijenjena.
   .buttonlabel = Zadrži promjene
   .buttonaccesskey = Z
   .secondarybuttonlabel = Upravljaj novim karticama
   .secondarybuttonaccesskey = U
 appmenu-homepage-controlled-changes =
   .label = Tvoja početna stranica je promijenjena.
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -1,32 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## App Menu
 
-appmenuitem-update-banner3 =
-  .label-update-downloading = Preuzimanje nadogradnje za { -brand-shorter-name }
-  .label-update-available = Dostupna nadogradnja — preuzmi sada
-  .label-update-manual = Dostupna nadogradnja — preuzmi sada
-  .label-update-unsupported = Nije moguće nadograditi — sustav nije kompatibilan
-  .label-update-restart = Dostupna nadogradnja — ponovno pokreni sada
-appmenuitem-protection-dashboard-title = Nadzorna ploča zaštite
 appmenuitem-banner-update-downloading =
   .label = Preuzimanje nadogradnje za { -brand-shorter-name }
+
 appmenuitem-banner-update-available =
   .label = Dostupna nadogradnja — preuzmi sada
+
 appmenuitem-banner-update-manual =
   .label = Dostupna nadogradnja — preuzmi sada
+
 appmenuitem-banner-update-unsupported =
   .label = Nije moguće nadograditi — sustav nije kompatibilan
+
 appmenuitem-banner-update-restart =
   .label = Dostupna nadogradnja — ponovno pokreni sada
+
 appmenuitem-new-tab =
   .label = Nova kartica
 appmenuitem-new-window =
   .label = Novi prozor
 appmenuitem-new-private-window =
   .label = Novi privatni prozor
 appmenuitem-history =
   .label = Povijest
@@ -53,16 +51,17 @@ appmenuitem-exit2 =
      *[other] Izlaz
     }
 appmenu-menu-button-closed2 =
   .tooltiptext = Otvori izbornik aplikacije
   .label = { -brand-short-name }
 appmenu-menu-button-opened2 =
   .tooltiptext = Zatvori izbornik aplikacije
   .label = { -brand-short-name }
+
 # Settings is now used to access the browser settings across all platforms,
 # instead of Options or Preferences.
 appmenuitem-settings =
   .label = Postavke
 
 ## Zoom and Fullscreen Controls
 
 appmenuitem-zoom-enlarge =
@@ -73,100 +72,113 @@ appmenuitem-fullscreen =
   .label = Cjeloekranski prikaz
 
 ## Firefox Account toolbar button and Sync panel in App menu.
 
 appmenu-remote-tabs-sign-into-sync =
   .label = Prijavi se za sinkronizaciju…
 appmenu-remote-tabs-turn-on-sync =
   .label = Uključi sinkronizaciju…
+
 # This is shown after the tabs list if we can display more tabs by clicking on the button
 appmenu-remote-tabs-showmore =
   .label = Prikaži više kartica
   .tooltiptext = Prikaz više kartica s ovoga uređaja
+
 # This is shown beneath the name of a device when that device has no open tabs
 appmenu-remote-tabs-notabs = Nema otvorenih kartica
+
 # This is shown when Sync is configured but syncing tabs is disabled.
 appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing = Uključi sinkronizaciju kartica za prikaz kartica s tvojih ostalih uređaja.
+
 appmenu-remote-tabs-opensettings =
   .label = Postavke
+
 # This is shown when Sync is configured but this appears to be the only device attached to
 # the account. We also show links to download Firefox for android/ios.
 appmenu-remote-tabs-noclients = Želiš li ovdje vidjeti tvoje kartice s drugih uređaja?
+
 appmenu-remote-tabs-connectdevice =
   .label = Poveži dodatni uređaj
 appmenu-remote-tabs-welcome = Pogledaj popis kartica s tvojih ostalih uređaja.
 appmenu-remote-tabs-unverified = Tvoj račun mora biti potvrđen.
+
 appmenuitem-fxa-toolbar-sync-now2 = Sinkroniziraj sada
 appmenuitem-fxa-sign-in = Prijavi se u { -brand-product-name }
 appmenuitem-fxa-manage-account = Upravljaj računom
 appmenu-fxa-header2 = { -fxaccount-brand-name }
 # Variables
 # $time (string) - Localized relative time since last sync (e.g. 1 second ago,
 # 3 hours ago, etc.)
 appmenu-fxa-last-sync = Posljednja sinkronizacija { $time }
   .label = Posljednja sinkronizacija { $time }
 appmenu-fxa-sync-and-save-data2 = Sinkroniziraj i spremi podatke
 appmenu-fxa-signed-in-label = Prijavi se
 appmenu-fxa-setup-sync =
   .label = Uključi sinkronizaciju…
-appmenu-fxa-show-more-tabs = Prikaži više kartica
+
 appmenuitem-save-page =
   .label = Spremi stranicu kao …
 
 ## What's New panel in App menu.
 
 whatsnew-panel-header = Što je novo
+
 # Checkbox displayed at the bottom of the What's New panel, allowing users to
 # enable/disable What's New notifications.
 whatsnew-panel-footer-checkbox =
   .label = Obavijesti o novim funkcijama
   .accesskey = f
 
 ## The Firefox Profiler – The popup is the UI to turn on the profiler, and record
 ## performance profiles. To enable it go to profiler.firefox.com and click
 ## "Enable Profiler Menu Button".
 
 profiler-popup-button-idle =
   .label = Alat za profiliranje
   .tooltiptext = Snimi profil performanse
+
 profiler-popup-title =
   .value = { -profiler-brand-name }
+
 profiler-popup-reveal-description-button =
   .aria-label = Otkrij više informacija
+
 profiler-popup-description-title =
   .value = Snimi, analiziraj, dijeli
+
 profiler-popup-description = Surađuj na problemima izvedbe objavljivanjem profila koje ćeš podijeliti sa svojim timom.
-profiler-popup-learn-more = Saznaj više
+
 profiler-popup-learn-more-button =
   .label = Saznaj više
+
 profiler-popup-settings =
   .value = Postavke
-# This link takes the user to about:profiling, and is only visible with the Custom preset.
-profiler-popup-edit-settings = Uredi postavke …
+
 # This link takes the user to about:profiling, and is only visible with the Custom preset.
 profiler-popup-edit-settings-button =
   .label = Uredi postavke …
-profiler-popup-disabled = Profiler je trenutačno deaktiviran, najvjerojatnije zbog otvorenog prozora privatnog pregledavanja.
+
 profiler-popup-recording-screen = Snimanje…
-# The profiler presets list is generated elsewhere, but the custom preset is defined
-# here only.
-profiler-popup-presets-custom =
-  .label = Prilagođeno
+
 profiler-popup-start-recording-button =
   .label = Počni snimati
+
 profiler-popup-discard-button =
   .label = Odbaci
+
 profiler-popup-capture-button =
   .label = Snimi
+
 profiler-popup-start-shortcut =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌃⇧1
    *[other] Ctrl+Shift+1
   }
+
 profiler-popup-capture-shortcut =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌃⇧2
    *[other] Ctrl+Shift+2
   }
 
 ## Profiler presets
 ## They are shown in the popup's select box.
@@ -203,19 +215,16 @@ appmenu-about =
 appmenu-get-help =
   .label = Potraži pomoć
   .accesskey = p
 appmenu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Više informacija za rješavanje problema
   .accesskey = v
 appmenu-help-report-site-issue =
   .label = Prijavi problem sa stranicom …
-appmenu-help-feedback-page =
-  .label = Pošalji povratne informacije …
-  .accesskey = e
 
 ## appmenu-help-enter-troubleshoot-mode and appmenu-help-exit-troubleshoot-mode
 ## are mutually exclusive, so it's possible to use the same accesskey for both.
 
 appmenu-help-enter-troubleshoot-mode2 =
   .label = Način rada za rješavanje problema
   .accesskey = m
 appmenu-help-exit-troubleshoot-mode =
@@ -231,13 +240,12 @@ appmenu-help-report-deceptive-site =
 appmenu-help-not-deceptive =
   .label = Ovo nije obmanjujuća stranica…
   .accesskey = d
 
 ## More Tools
 
 appmenu-customizetoolbar =
   .label = Prilagodi alatnu traku…
-appmenu-taskmanager =
-  .label = Upravljač zadataka
+
 appmenu-developer-tools-subheader = Alati preglednika
 appmenu-developer-tools-extensions =
   .label = Proširenja za razvijatelje
--- a/browser/browser/branding/brandings.ftl
+++ b/browser/browser/branding/brandings.ftl
@@ -45,18 +45,18 @@
     [gen] Firefox Profilera
     [dat] Firefox Profileru
     [acc] Firefox Profiler
     [loc] Firefox Profileru
     [ins] Firefox Profilerom
   }
 -translations-brand-name = Firefox Translations
 
-# “Suggest” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand
-# and kept in English.
--firefox-suggest-brand-name = Firefoxovi prijedlozi
-
 -rally-brand-name = Mozilla Rally
 -rally-short-name = Rally
 
 
 -focus-brand-name = Firefox Focus
 
+# “Suggest” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand
+# and kept in English.
+-firefox-suggest-brand-name = Firefoxovi prijedlozi
+
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -14,16 +14,17 @@
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } (Privatno pregledavanje)
   .data-content-title-default = { $content-title } - { -brand-full-name }
   .data-content-title-private = { $content-title } - { -brand-full-name } (Privatno pregledavanje)
+
 # These are the default window titles on macOS. The first two are for use when
 # there is no content title:
 #
 # "default" - "Mozilla Firefox"
 # "private" - "Mozilla Firefox — (Private Browsing)"
 #
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Do not use the brand name in the last two attributes, as we do on non-macOS.
@@ -33,16 +34,17 @@ browser-main-window =
 #
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window-mac =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } - (Privatno pregledavanje)
   .data-content-title-default = { $content-title }
   .data-content-title-private = { $content-title } - (Privatno pregledavanje)
+
 # This gets set as the initial title, and is overridden as soon as we start
 # updating the titlebar based on loaded tabs or private browsing state.
 # This should match the `data-title-default` attribute in both
 # `browser-main-window` and `browser-main-window-mac`.
 browser-main-window-title = { -brand-full-name }
 
 ##
 
@@ -104,16 +106,17 @@ urlbar-tip-icon-description =
 
 ## Prompts users to use the Urlbar when they open a new tab or visit the
 ## homepage of their default search engine.
 ## Variables:
 ## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
 
 urlbar-search-tips-onboard = Tipkaj manje, pronađi više: Traži { $engineName } direktno u adresnoj traci.
 urlbar-search-tips-redirect-2 = Započni pretragu u adresnoj traci za prikaz prijedloga od { $engineName } i tvoju povijest pregledavanja.
+
 # Prompts users to use the Urlbar when they are typing in the domain of a
 # search engine, e.g. google.com or amazon.com.
 urlbar-tabtosearch-onboard = Odaberi ovaj prečac za brže pronalaženje onoga što tražiš.
 
 ## Local search mode indicator labels in the urlbar
 
 urlbar-search-mode-bookmarks = Zabilješke
 urlbar-search-mode-tabs = Kartice
@@ -140,20 +143,22 @@ urlbar-popup-blocked =
 urlbar-autoplay-media-blocked =
   .tooltiptext = Ovoj ste stranici zabranili automatsko reproduciranje medija sa zvukom.
 urlbar-canvas-blocked =
   .tooltiptext = Ovoj stranici zabranjeno je izdvajanje podataka platna.
 urlbar-midi-blocked =
   .tooltiptext = Blokirali ste MIDI pristup za ovu web stranicu.
 urlbar-install-blocked =
   .tooltiptext = Ovoj stranici ste zabranili instalaciju dodataka.
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 urlbar-star-edit-bookmark =
   .tooltiptext = Uredi ovu zabilješku ({ $shortcut })
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 urlbar-star-add-bookmark =
   .tooltiptext = Zabilježi ovu stranicu ({ $shortcut })
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-manage-extension =
@@ -170,33 +175,37 @@ full-screen-exit =
   .label = Izađi iz cjeloekranskog prikaza
   .accesskey = c
 
 ## Search Engine selection buttons (one-offs)
 
 # This string prompts the user to use the list of search shortcuts in
 # the Urlbar and searchbar.
 search-one-offs-with-title = Ovaj put traži pomoću:
+
 search-one-offs-change-settings-compact-button =
   .tooltiptext = Promijeni postavke pretraživača
+
 search-one-offs-context-open-new-tab =
   .label = Traži u novoj kartici
   .accesskey = t
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Postavi kao zadanu tražilicu
   .accesskey = d
 search-one-offs-context-set-as-default-private =
   .label = Postavi kao zadanu tražilicu za privatne prozore
   .accesskey = P
+
 # Search engine one-off buttons with an @alias shortcut/keyword.
 # Variables:
 # $engineName (String): The name of the engine.
 # $alias (String): The @alias shortcut/keyword.
 search-one-offs-engine-with-alias =
   .tooltiptext = { $engineName } ({ $alias })
+
 # Shown when adding new engines from the address bar shortcut buttons or context
 # menu, or from the search bar shortcut buttons.
 # Variables:
 # $engineName (String): The name of the engine.
 search-one-offs-add-engine =
   .label = Dodaj “{ $engineName }”
   .tooltiptext = Dodaj tražilicu “{ $engineName }”
   .aria-label = Dodaj tražilicu “{ $engineName }”
@@ -236,16 +245,17 @@ bookmark-panel-remove =
      *[other] Ukloni { $count } zabilješki
     }
   .accesskey = U
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Prikaži uređivač prilikom spremanja
   .accesskey = s
 bookmark-panel-save-button =
   .label = Spremi
+
 # Width of the bookmark panel.
 # Should be large enough to fully display the Done and
 # Cancel/Remove Bookmark buttons.
 bookmark-panel =
   .style = min-width: 23em
 
 ## Identity Panel
 
@@ -263,30 +273,33 @@ identity-connection-internal = Ovo je si
 identity-connection-file = Ova je stranica spremljena na tvom računalu.
 identity-extension-page = Ova stranica je učitana iz dodatka.
 identity-active-blocked = { -brand-short-name } je blokirao dijelove ove stranice koji nisu sigurni.
 identity-custom-root = Vezu je potvrdio izdavatelj certifikata kojeg Mozilla ne prepoznaje.
 identity-passive-loaded = Dijelovi ove stranice nisu sigurni (poput slika).
 identity-active-loaded = Zaštita je deaktivirana na ovoj stranici.
 identity-weak-encryption = Ova stranica koristi slabo šifriranje.
 identity-insecure-login-forms = Prijave na ovoj stranici mogu biti kompromitirane.
+
 identity-https-only-connection-upgraded = (nadograđeno na HTTPS)
 identity-https-only-label = Način rada "Samo HTTPS"
 identity-https-only-dropdown-on =
   .label = Uključeno
 identity-https-only-dropdown-off =
   .label = Isključeno
 identity-https-only-dropdown-off-temporarily =
   .label = Privremeno isključeno
 identity-https-only-info-turn-on2 = Uključi način rada „samo HTTPS” za ovu stranicu, ako želiš da { -brand-short-name } nadogradi vezu kad je to moguće.
 identity-https-only-info-turn-off2 = Ako se stranica čini slomljenom, možda ćeš htjeti isključiti način rada "samo HTTPS" za ovu stranicu i ponovno ju učitati pomoću nesigurnog HTTP-a.
 identity-https-only-info-no-upgrade = Nije moguće nadograditi vezu s HTTP-a.
+
 identity-permissions-storage-access-header = Međustranični kolačići
 identity-permissions-storage-access-hint = Ove stranke mogu koristiti kolačiće i podatke dijeljene među više stranica dok ste na toj stranici.
 identity-permissions-storage-access-learn-more = Saznaj više
+
 identity-permissions-reload-hint = Stranica se možda mora ponovo učitati, kako bi se primijenile promjene.
 identity-clear-site-data =
   .label = Izbriši kolačiće i podatke stranica …
 identity-connection-not-secure-security-view = Nisi sigurno povezan/a na ovu stranicu.
 identity-connection-verified = Sigurno si povezan/a na ovu stranicu.
 identity-ev-owner-label = Certifikat izdan za:
 identity-description-custom-root = Mozilla ne prepoznaje ovog izdavatelja certifikata. Možda ga je dodao tvoj operacijski sustav ili administrator. <label data-l10n-name="link">Saznaj više</label>
 identity-remove-cert-exception =
@@ -341,36 +354,39 @@ browser-tab-audio-pip = SLIKA U SLICI
 
 browser-tab-mute =
   { $count ->
     [1] UTIŠAJ KARTICU
     [one] UTIŠAJ { $count } KARTICU
     [few] UTIŠAJ { $count } KARTICE
    *[other] UTIŠAJ { $count } KARTICA
   }
+
 browser-tab-unmute =
   { $count ->
     [1] PRESTANI UTIŠAVATI KARTICU
     [one] PRESTANI UTIŠAVATI { $count } KARTICU
     [few] PRESTANI UTIŠAVATI { $count } KARTICE
    *[other] PRESTANI UTIŠAVATI { $count } KARTICA
   }
+
 browser-tab-unblock =
   { $count ->
     [1] REPRODUCIRAJ KARTICU
     [one] REPRODUCIRAJ { $count } KARTICU
     [few] REPRODUCIRAJ { $count } KARTICE
    *[other] REPRODUCIRAJ { $count } KARTICA
   }
 
 ## Bookmarks toolbar items
 
 browser-import-button2 =
   .label = Uvezi zabilješke …
   .tooltiptext = Uvezi zabilješke iz drugog preglednika u { -brand-short-name }.
+
 bookmarks-toolbar-empty-message = Za brzi pristup, postavi svoje zabilješke ovdje na alatnu traku zabilješki. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Upravljaj zabilješkama…</a>
 
 ## WebRTC Pop-up notifications
 
 popup-select-camera-device =
   .value = Kamera:
   .accesskey = K
 popup-select-camera-icon =
@@ -378,22 +394,25 @@ popup-select-camera-icon =
 popup-select-microphone-device =
   .value = Mikrofon:
   .accesskey = M
 popup-select-microphone-icon =
   .tooltiptext = Mikrofon
 popup-select-speaker-icon =
   .tooltiptext = Zvučnici
 popup-all-windows-shared = Svi vidljivi prozori na tvom ekranu će se dijeliti.
+
 popup-screen-sharing-block =
   .label = Blokiraj
   .accesskey = B
+
 popup-screen-sharing-always-block =
   .label = Uvijek blokiraj
   .accesskey = v
+
 popup-mute-notifications-checkbox = Utišaj obavijesti web-stranice tijekom dijeljenja
 
 ## WebRTC window or screen share tab switch warning
 
 sharing-warning-window = Dijeliš { -brand-short-name }. Drugi ljudi mogu vidjeti kad se prebaciš na novu karticu.
 sharing-warning-screen = Dijeliš svoj cijeli ekran. Drugi ljudi mogu vidjeti kad se prebaciš na novu karticu.
 sharing-warning-proceed-to-tab =
   .label = Prijeđi na karticu
@@ -405,60 +424,69 @@ sharing-warning-disable-for-session =
 enable-devtools-popup-description = Kako biste koristili F12 prečicu, prvo otvorite DevTools putem izbornika Web Developer.
 
 ## URL Bar
 
 # This placeholder is used when not in search mode and the user's default search
 # engine is unknown.
 urlbar-placeholder =
   .placeholder = Traži ili upiši adresu
+
 # This placeholder is used in search mode with search engines that search the
 # entire web.
 # Variables
 # $name (String): the name of a search engine that searches the entire Web
 # (e.g. Google).
 urlbar-placeholder-search-mode-web-2 =
   .placeholder = Pretraži web
   .aria-label = Traži pomoću { $name }
+
 # This placeholder is used in search mode with search engines that search a
 # specific site (e.g., Amazon).
 # Variables
 # $name (String): the name of a search engine that searches a specific site
 # (e.g. Amazon).
 urlbar-placeholder-search-mode-other-engine =
   .placeholder = Upiši tražene pojmove
   .aria-label = Pretraži { $name }
+
 # This placeholder is used when searching bookmarks.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-bookmarks =
   .placeholder = Upiši tražene pojmove
   .aria-label = Pretraži zabilješke
+
 # This placeholder is used when searching history.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-history =
   .placeholder = Upiši tražene pojmove
   .aria-label = Pretraži povijest
+
 # This placeholder is used when searching open tabs.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs =
   .placeholder = Upiši tražene pojmove
   .aria-label = Pretraži kartice
+
 # Variables
 # $name (String): the name of the user's default search engine
 urlbar-placeholder-with-name =
   .placeholder = Traži pomoću { $name } ili upiši adresu
+
 # Variables
 # $component (String): the name of the component which forces remote control.
 #  Example: "DevTools", "Marionette", "RemoteAgent".
 urlbar-remote-control-notification-anchor2 =
   .tooltiptext = Preglednik je pod daljinskim upravljanjem (razlog: { $component })
 urlbar-permissions-granted =
   .tooltiptext = Ovoj stranici odobrene su dodatne dozvole.
 urlbar-switch-to-tab =
   .value = Prebaci na karticu:
+
 # Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension.
 urlbar-extension =
   .value = Dodatak:
+
 urlbar-go-button =
   .tooltiptext = Idi na adresu iz lokacijske trake
 urlbar-page-action-button =
   .tooltiptext = Radnje na stranici
 
 ## Action text shown in urlbar results, usually appended after the search
 ## string or the url, like "result value - action text".
 
@@ -515,42 +543,47 @@ urlbar-result-action-search-history = Pretraži povijest
 urlbar-result-action-search-tabs = Pretraži kartice
 
 ## Labels shown above groups of urlbar results
 
 # A label shown above the "Firefox Suggest" (bookmarks/history) group in the
 # urlbar results.
 urlbar-group-firefox-suggest =
   .label = { -firefox-suggest-brand-name }
+
 # A label shown above the search suggestions group in the urlbar results. It
 # should use sentence case.
 # Variables
 # $engine (String): the name of the search engine providing the suggestions
 urlbar-group-search-suggestions =
   .label = { $engine } prijedlozi
 
 ## Full Screen and Pointer Lock UI
 
 # Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
 # Variables
 # $domain (String): the domain that is full screen, e.g. "mozilla.org"
 fullscreen-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> se sada prikazuje preko cijelog ekrana
 fullscreen-warning-no-domain = Ovaj dokument se sada prikazuje preko cijelog ekrana
+
+
 fullscreen-exit-button = Izađi iz cjeloekranskog prikaza (esc)
 # "esc" is lowercase on mac keyboards, but uppercase elsewhere.
 fullscreen-exit-mac-button = Izađi iz cjeloekranskog prikaza (esc)
+
 # Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
 # Variables
 # $domain (String): the domain that is using pointer-lock, e.g. "mozilla.org"
 pointerlock-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> ima kontrolu nad pokazivačem. Pritisnite tipku Esc da biste preuzeli kontrolu.
 pointerlock-warning-no-domain = Ovaj dokument ima kontrolu nad pokazivačem. Pritisnite tipku Esc kako biste preuzeli kontrolu.
 
 ## Subframe crash notification
 
 crashed-subframe-message = <strong>Dio ove stranice se srušio.</strong> Da bi { -brand-product-name } znao za ovu grešku i ispravio je, pošalji izvješće.
+
 crashed-subframe-learnmore-link =
   .value = Saznaj više
 crashed-subframe-submit =
   .label = Pošalji izvješće
   .accesskey = P
 
 ## Bookmarks panels, menus and toolbar
 
@@ -592,29 +625,31 @@ bookmarks-tools-menu-button-visibility =
      *[other] Dodaj izbornik zabilješki u alatnu traku
     }
 bookmarks-search =
   .label = Pretraži zabilješke
 bookmarks-tools =
   .label = Alatna traka zabilješki
 bookmarks-bookmark-edit-panel =
   .label = Uredi ovu zabilješku
+
 # The aria-label is a spoken label that should not include the word "toolbar" or
 # such, because screen readers already know that this container is a toolbar.
 # This avoids double-speaking.
 bookmarks-toolbar =
   .toolbarname = Alatna traka zabilješki
   .accesskey = z
   .aria-label = Zabilješke
 bookmarks-toolbar-menu =
   .label = Alatna traka zabilješki
 bookmarks-toolbar-placeholder =
   .title = Stavke alatne trake zabilješki
 bookmarks-toolbar-placeholder-button =
   .label = Stavke alatne trake zabilješki
+
 # "Bookmark" is a verb, as in "Add current tab to bookmarks".
 bookmarks-current-tab =
   .label = Zabilježi trenutnu karticu
 
 ## Library Panel items
 
 library-bookmarks-menu =
   .label = Zabilješke
@@ -635,50 +670,53 @@ repair-text-encoding-button =
 
 ## Customize Toolbar Buttons
 
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open the add-ons manager
 toolbar-addons-themes-button =
   .label = Dodaci i teme
   .tooltiptext = Upravljaj svojim dodacima i temama ({ $shortcut })
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open settings (only on macOS)
 toolbar-settings-button =
   .label = Postavke
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Otvori postavke ({ $shortcut })
      *[other] Otvori postavke
     }
 
 ## More items
 
-more-menu-go-offline =
-  .label = Izvanmrežni rad
-  .accesskey = v
 toolbar-overflow-customize-button =
   .label = Prilagodi alatnu traku…
   .accesskey = a
+
 toolbar-button-email-link =
   .label = Pošalji poveznicu e-poštom
   .tooltiptext = Pošalji e-poštom poveznicu na ovu stranicu
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to save a copy of the page
 toolbar-button-save-page =
   .label = Spremi stranicu
   .tooltiptext = Spremi ovu stranicu ({ $shortcut })
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open a local file
 toolbar-button-open-file =
   .label = Otvori datoteku
   .tooltiptext = Otvori datoteku ({ $shortcut })
+
 toolbar-button-synced-tabs =
   .label = Sinkronizirane kartice
   .tooltiptext = Prikaži kartice s ostalih uređaja
+
 # Variables
 # $shortcut (string) - Keyboard shortcut to open a new private browsing window
 toolbar-button-new-private-window =
   .label = Novi privatni prozor
   .tooltiptext = Otvori novi prozor za privatno pregledavanje ({ $shortcut })
 
 ## EME notification panel
 
@@ -697,43 +735,41 @@ panel-save-update-password = Lozinka
 
 # Variables:
 # $name (String): The name of the addon that will be removed.
 addon-removal-title = Ukloniti { $name }?
 addon-removal-abuse-report-checkbox = Prijavi ovaj dodatak prodavaču { -vendor-short-name }
 
 ## Remote / Synced tabs
 
-remote-tabs-manage-account =
-  .label = Upravljaj računom
-remote-tabs-sync-now = Sinkroniziraj sada
-
 ##
 
 # "More" item in macOS share menu
 menu-share-more =
   .label = Više…
 ui-tour-info-panel-close =
   .tooltiptext = Zatvori
 
 ## Variables:
 ## $uriHost (String): URI host for which the popup was allowed or blocked.
 
 popups-infobar-allow =
   .label = Dozvoli skočne prozore za { $uriHost }
   .accesskey = p
+
 popups-infobar-block =
   .label = Blokiraj skočne prozore za { $uriHost }
   .accesskey = p
 
 ##
 
 popups-infobar-dont-show-message =
   .label = Ne prikazuj ovu poruku kod blokiranja skočnih prozora
   .accesskey = v
+
 picture-in-picture-hide-toggle =
   .label = Sakrij prekidač za slika-u-sliku
   .accesskey = S
 
 ## Since the default position for PiP controls does not change for RTL layout,
 ## right-to-left languages should use "Left" and "Right" as in the English strings,
 
 
@@ -742,42 +778,52 @@ picture-in-picture-hide-toggle =
 
 # Navigator Toolbox
 
 # This string is a spoken label that should not include
 # the word "toolbar" or such, because screen readers already know that
 # this container is a toolbar. This avoids double-speaking.
 navbar-accessible =
   .aria-label = Navigacija
+
 navbar-downloads =
   .label = Preuzimanja
+
 navbar-overflow =
   .tooltiptext = Više alata…
+
 # Variables:
 #  $shortcut (String): keyboard shortcut to print the page
 navbar-print =
   .label = Ispiši
   .tooltiptext = Ispiši ovu stranicu … ({ $shortcut })
+
 navbar-home =
   .label = Početna stranica
   .tooltiptext = { -brand-short-name } početna stranica
+
 navbar-library =
   .label = Biblioteka
   .tooltiptext = Prikaz povijesti, spremljenih zabilješki i više
+
 navbar-search =
   .title = Pretraga
+
 navbar-accessibility-indicator =
   .tooltiptext = Funkcije pristupačnosti su aktivirane
+
 # Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers. The word
 # "toolbar" is appended automatically and should not be included in
 # in the string
 tabs-toolbar =
   .aria-label = Kartice preglednika
+
 tabs-toolbar-new-tab =
   .label = Nova kartica
+
 tabs-toolbar-list-all-tabs =
   .label = Popis svih tabova
   .tooltiptext = Popis svih tabova
 
 ## Infobar shown at startup to suggest session-restore
 
 
 ## Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
--- a/browser/browser/browserContext.ftl
+++ b/browser/browser/browserContext.ftl
@@ -12,63 +12,73 @@ navbar-tooltip-instruction =
 ## Back
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Back command.
 main-context-menu-back-2 =
   .tooltiptext = Idi jednu stranicu natrag ({ $shortcut })
   .aria-label = Natrag
   .accesskey = N
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-back-mac =
   .label = Natrag
   .accesskey = N
+
 navbar-tooltip-back-2 =
   .value = { main-context-menu-back-2.tooltiptext }
+
 toolbar-button-back-2 =
   .label = { main-context-menu-back-2.aria-label }
 
 ## Forward
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Forward command.
 main-context-menu-forward-2 =
   .tooltiptext = Idi jednu stranicu naprijed ({ $shortcut })
   .aria-label = Naprijed
   .accesskey = a
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-forward-mac =
   .label = Naprijed
   .accesskey = a
+
 navbar-tooltip-forward-2 =
   .value = { main-context-menu-forward-2.tooltiptext }
+
 toolbar-button-forward-2 =
   .label = { main-context-menu-forward-2.aria-label }
 
 ## Reload
 
 main-context-menu-reload =
   .aria-label = Učitaj ponovo
   .accesskey = U
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-reload-mac =
   .label = Učitaj ponovo
   .accesskey = U
+
 toolbar-button-reload =
   .label = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
 ## Stop
 
 main-context-menu-stop =
   .aria-label = Zaustavi
   .accesskey = s
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-stop-mac =
   .label = Zaustavi
   .accesskey = s
+
 toolbar-button-stop =
   .label = { main-context-menu-stop.aria-label }
 
 ## Stop-Reload Button
 
 toolbar-button-stop-reload =
   .title = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
@@ -85,286 +95,359 @@ main-context-menu-page-save =
   .accesskey = P
 
 ## Simple menu items
 
 main-context-menu-bookmark-add =
   .aria-label = Zabilježi ovu stranicu
   .accesskey = Z
   .tooltiptext = Zabilježi ovu stranicu
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-edit-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-add-mac =
   .label = Zabilježi stranicu (m)
   .accesskey = m
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-add-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-edit-mac =
   .label = Uredi zabilješku (m)
   .accesskey = m
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-add-with-shortcut =
   .aria-label = Zabilježi ovu stranicu
   .accesskey = Z
   .tooltiptext = Zabilježi ovu stranicu ({ $shortcut })
+
 main-context-menu-bookmark-change =
   .aria-label = Uredi ovu zabilješku
   .accesskey = Z
   .tooltiptext = Uredi ovu zabilješku
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-change-with-shortcut =
   .aria-label = Uredi ovu zabilješku
   .accesskey = Z
   .tooltiptext = Uredi ovu zabilješku ({ $shortcut })
+
 main-context-menu-open-link =
   .label = Otvori poveznicu
   .accesskey = O
+
 main-context-menu-open-link-new-tab =
   .label = Otvori poveznicu u novoj kartici
   .accesskey = t
+
 main-context-menu-open-link-container-tab =
   .label = Otvori poveznicu u kontejnerskoj kartici
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-open-link-new-window =
   .label = Otvori poveznicu u novom prozoru
   .accesskey = n
+
 main-context-menu-open-link-new-private-window =
   .label = Otvori poveznicu u novom privatnom prozoru
   .accesskey = p
+
 main-context-menu-bookmark-link =
   .label = Zabilježi poveznicu
   .accesskey = b
+
 main-context-menu-save-link =
   .label = Spremi poveznicu kao …
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-save-link-to-pocket =
   .label = Spremi poveznicu u { -pocket-brand-name }
   .accesskey = o
 
 ## The access keys for "Copy Link" and "Copy Email Address"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-copy-email =
   .label = Kopiraj adresu e-pošte
   .accesskey = e
+
 main-context-menu-copy-link-simple =
   .label = Kopiraj poveznicu (L)
   .accesskey = L
 
 ## Media (video/audio) controls
 ##
 ## The accesskey for "Play" and "Pause" are the
 ## same because the two context-menu items are
 ## mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-play =
   .label = Pokreni
   .accesskey = P
+
 main-context-menu-media-pause =
   .label = Zaustavi
   .accesskey = Z
 
 ##
 
 main-context-menu-media-mute =
   .label = Isključi zvuk
   .accesskey = I
+
 main-context-menu-media-unmute =
   .label = Uključi zvuk
   .accesskey = U
+
 main-context-menu-media-play-speed-2 =
   .label = Brzina
   .accesskey = B
+
 main-context-menu-media-play-speed-slow-2 =
   .label = 0,5×
+
 main-context-menu-media-play-speed-normal-2 =
   .label = 1,0×
+
 main-context-menu-media-play-speed-fast-2 =
   .label = 1,25×
+
 main-context-menu-media-play-speed-faster-2 =
   .label = 1,5×
+
 main-context-menu-media-play-speed-fastest-2 =
   .label = 2×
+
 main-context-menu-media-loop =
   .label = Ponavljaj
   .accesskey = P
 
 ## The access keys for "Show Controls" and "Hide Controls" are the same
 ## because the two context-menu items are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-show-controls =
   .label = Prikaži kontrole
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-media-hide-controls =
   .label = Sakrij kontrole
   .accesskey = k
 
 ##
 
 main-context-menu-media-video-fullscreen =
   .label = Cjeloekranski prikaz
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-media-video-leave-fullscreen =
   .label = Izađi iz cjeloekranskog prikaza
   .accesskey = c
+
 # This is used when right-clicking on a video in the
 # content area when the Picture-in-Picture feature is enabled.
 main-context-menu-media-watch-pip =
   .label = Gledaj u prikazu slike-u-slici
   .accesskey = u
+
 main-context-menu-image-reload =
   .label = Ponovo učitaj sliku
   .accesskey = u
+
 main-context-menu-image-view-new-tab =
   .label = Otvori sliku u novoj kartici
   .accesskey = n
+
 main-context-menu-video-view-new-tab =
   .label = Otvori video u novoj kartici
   .accesskey = i
+
 main-context-menu-image-copy =
   .label = Kopiraj sliku
   .accesskey = s
+
 main-context-menu-image-copy-link =
   .label = Kopiraj poveznicu slike
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-video-copy-link =
   .label = Kopiraj poveznicu videozapisa
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-audio-copy-link =
   .label = Kopiraj poveznicu audiozapisa
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-image-save-as =
   .label = Spremi sliku kao …
   .accesskey = p
+
 main-context-menu-image-email =
   .label = Pošalji sliku e-poštom…
   .accesskey = a
+
 main-context-menu-image-set-image-as-background =
   .label = Postavi sliku kao pozadinsku sliku…
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-image-info =
   .label = Prikaži informacije o slici
   .accesskey = f
+
 main-context-menu-image-desc =
   .label = Prikaži opis
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-video-save-as =
   .label = Spremi video kao …
   .accesskey = v
+
 main-context-menu-audio-save-as =
   .label = Spremi zvuk kao …
   .accesskey = z
+
 main-context-menu-video-take-snapshot =
   .label = Snimi sliku …
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-video-email =
   .label = Pošalji video e-poštom…
   .accesskey = a
+
 main-context-menu-audio-email =
   .label = Pošalji zvuk e-poštom…
   .accesskey = a
+
 main-context-menu-plugin-play =
   .label = Aktiviraj ovaj priključak
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-plugin-hide =
   .label = Sakrij ovaj priključak
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-save-to-pocket =
   .label = Spremi stranicu u { -pocket-brand-name }
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-send-to-device =
   .label = Pošalji stranicu na uređaj
   .accesskey = u
 
 ## The access keys for "Use Saved Login" and "Use Saved Password"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-use-saved-login =
   .label = Koristi spremljenu prijavu
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-use-saved-password =
   .label = Koristi spremljenu lozinku
   .accesskey = o
 
 ##
 
 main-context-menu-suggest-strong-password =
   .label = Predloži jaku lozinku …
   .accesskey = j
+
 main-context-menu-manage-logins2 =
   .label = Upravljaj prijavama
   .accesskey = m
+
 main-context-menu-keyword =
   .label = Dodaj ključnu riječ za ovu pretragu …
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-link-send-to-device =
   .label = Pošalji poveznicu na uređaj
   .accesskey = u
+
 main-context-menu-frame =
   .label = Ovaj okvir
   .accesskey = O
+
 main-context-menu-frame-show-this =
   .label = Prikaži samo ovaj okvir
   .accesskey = s
+
 main-context-menu-frame-open-tab =
   .label = Otvori okvir u novoj kartici
   .accesskey = t
+
 main-context-menu-frame-open-window =
   .label = Otvori okvir u novom prozoru
   .accesskey = p
+
 main-context-menu-frame-reload =
   .label = Ponovo učitaj okvir
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-frame-bookmark =
   .label = Zabilježi ovaj okvir
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-frame-save-as =
   .label = Spremi okvir kao …
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-frame-print =
   .label = Ispiši okvir…
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-frame-view-source =
   .label = Prikaži izvorni kod okvira
   .accesskey = v
+
 main-context-menu-frame-view-info =
   .label = Prikaži informacije o okviru
   .accesskey = i
+
 main-context-menu-print-selection =
   .label = Ispiši odabir
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-view-selection-source =
   .label = Prikaži izvorni kod odabranog
   .accesskey = e
+
 main-context-menu-take-screenshot =
   .label = Snimi ekran
   .accesskey = e
+
 main-context-menu-take-frame-screenshot =
   .label = Snimi zaslon
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-view-page-source =
   .label = Prikaži izvorni kod stranice
   .accesskey = v
+
 main-context-menu-bidi-switch-text =
   .label = Promijeni smjer teksta
   .accesskey = t
+
 main-context-menu-bidi-switch-page =
   .label = Promijeni smjer stranice
   .accesskey = s
+
 main-context-menu-inspect =
   .label = Ispitaj
   .accesskey = Q
+
 main-context-menu-inspect-a11y-properties =
   .label = Ispitaj svojstva pristupačnosti
+
 main-context-menu-eme-learn-more =
   .label = Saznaj više o upravljanju digitalnim pravima …
   .accesskey = D
+
 # Variables
 #  $containerName (String): The name of the current container
 main-context-menu-open-link-in-container-tab =
   .label = Otvori poveznicu u novoj kontejnerskoj kartici { $containerName }
   .accesskey = t
+
--- a/browser/browser/customizeMode.ftl
+++ b/browser/browser/customizeMode.ftl
@@ -5,43 +5,33 @@
 customize-mode-restore-defaults =
   .label = Vrati zadane vrijednosti
 customize-mode-menu-and-toolbars-header = Povuci omiljene stavke u alatnu traku ili dodatni izbornik.
 customize-mode-overflow-list-title = Dodatni izbornik
 customize-mode-uidensity =
   .label = Zbijenost
 customize-mode-done =
   .label = Gotovo
-customize-mode-lwthemes-menu-manage =
-  .label = Upravljaj
-  .accesskey = u
 customize-mode-toolbars =
   .label = Alatne trake
 customize-mode-titlebar =
   .label = Naslovna traka
 customize-mode-uidensity-menu-touch =
   .label = Za dodir
   .accesskey = d
   .tooltiptext = Za dodir
 customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox =
   .label = Koristi dodir za rad s tabletom
-customize-mode-lwthemes =
-  .label = Teme
 customize-mode-overflow-list-description = Povuci i ispusti stavke ovamo, kako bi ti bile pri ruci, ali izvan tvoje alatne trake …
 customize-mode-uidensity-menu-normal =
   .label = Normalno
   .accesskey = N
   .tooltiptext = Normalno
 customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported =
   .label = Kompaktno (nije podržano)
   .accesskey = K
   .tooltiptext = Kompaktno (nije podržano)
-customize-mode-lwthemes-menu-get-more =
-  .label = Preuzmi dodatne teme
-  .accesskey = e
 customize-mode-undo-cmd =
   .label = Vrati
-customize-mode-lwthemes-my-themes =
-  .value = Moje teme
 customize-mode-touchbar-cmd =
   .label = Prilagodi traku dodira…
 customize-mode-downloads-button-autohide =
   .label = Sakrij tipku kada je prazno
--- a/browser/browser/downloads.ftl
+++ b/browser/browser/downloads.ftl
@@ -18,80 +18,68 @@ downloads-cmd-pause =
   .accesskey = Z
 downloads-cmd-resume =
   .label = Nastavi
   .accesskey = N
 downloads-cmd-cancel =
   .tooltiptext = Odustani
 downloads-cmd-cancel-panel =
   .aria-label = Odustani
-# This message is only displayed on Windows and Linux devices
-downloads-cmd-show-menuitem =
-  .label = Otvori direktorij preuzimanja
-  .accesskey = t
-# This message is only displayed on macOS devices
-downloads-cmd-show-menuitem-mac =
-  .label = Prikaži u Finderu
-  .accesskey = F
+
 downloads-cmd-show-menuitem-2 =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Prikaži u Finderu
      *[other] Prikaži u mapi (F)
     }
   .accesskey = F
+
+## Displayed in the downloads context menu for files that can be opened.
+## Variables:
+##  $handler (String) - The name of the mime type's default file handler.
+##  Example: "Notepad", "Acrobat Reader DC", "7-Zip File Manager"
+
 downloads-cmd-use-system-default =
   .label = Otvori u pregledniku sustava
   .accesskey = v
+
 # We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-open-similar-files.
 # Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 downloads-cmd-always-use-system-default =
   .label = Uvijek otvori u pregledniku sustava
   .accesskey = U
-downloads-cmd-show-button =
-  .tooltiptext =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Prikaži u Finderu
-      *[other] Otvori direktorij preuzimanja
-    }
-downloads-cmd-show-panel =
-  .aria-label =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Prikaži u Finderu
-      *[other] Otvori direktorij preuzimanja
-    }
-downloads-cmd-show-description =
-  .value =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Prikaži u Finderu
-      *[other] Otvori direktorij preuzimanja
-    }
+
+##
+
 # We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-use-system-default.
 # Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 downloads-cmd-always-open-similar-files =
   .label = Uvijek otvori slične datoteke
   .accesskey = v
+
 downloads-cmd-show-button-2 =
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Prikaži u Finderu
      *[other] Prikaži u mapi
     }
+
 downloads-cmd-show-panel-2 =
   .aria-label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Prikaži u Finderu
      *[other] Prikaži u mapi
     }
 downloads-cmd-show-description-2 =
   .value =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Prikaži u Finderu
      *[other] Prikaži u mapi
     }
+
 downloads-cmd-show-downloads =
   .label = Prikaži mapu preuzimanja
 downloads-cmd-retry =
   .tooltiptext = Pokušaj ponovo
 downloads-cmd-retry-panel =
   .aria-label = Pokušaj ponovo
 downloads-cmd-go-to-download-page =
   .label = Idi na stranicu preuzimanja
@@ -103,43 +91,52 @@ downloads-cmd-remove-from-history =
   .label = Ukloni iz povijesti
   .accesskey = s
 downloads-cmd-clear-list =
   .label = Izbriši ploču pregleda
   .accesskey = a
 downloads-cmd-clear-downloads =
   .label = Izbriši preuzimanja
   .accesskey = e
+
 # This command is shown in the context menu when downloads are blocked.
 downloads-cmd-unblock =
   .label = Dozvoli preuzimanje
   .accesskey = o
+
 # This is the tooltip of the action button shown when malware is blocked.
 downloads-cmd-remove-file =
   .tooltiptext = Ukloni datoteku
+
 downloads-cmd-remove-file-panel =
   .aria-label = Ukloni datoteku
+
 # This is the tooltip of the action button shown when potentially unwanted
 # downloads are blocked. This opens a dialog where the user can choose
 # whether to unblock or remove the download. Removing is the default option.
 downloads-cmd-choose-unblock =
   .tooltiptext = Ukloni datoteku ili dozvoli preuzimanje
+
 downloads-cmd-choose-unblock-panel =
   .aria-label = Ukloni datoteku ili dozvoli preuzimanje
+
 # This is the tooltip of the action button shown when uncommon downloads are
 # blocked.This opens a dialog where the user can choose whether to open the
 # file or remove the download. Opening is the default option.
 downloads-cmd-choose-open =
   .tooltiptext = Otvori ili ukloni datoteku
+
 downloads-cmd-choose-open-panel =
   .aria-label = Otvori ili ukloni datoteku
+
 # Displayed when hovering a blocked download, indicates that it's possible to
 # show more information for user to take the next action.
 downloads-show-more-information =
   .value = Prikaži više informacija
+
 # Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
 # open the file using an app available in the system.
 downloads-open-file =
   .value = Otvaranje datoteke
 
 ## Displayed when the user clicked on a download in process. Indicates that the
 ## downloading file will be opened after certain amount of time using an app
 ## available in the system.
@@ -157,26 +154,29 @@ downloading-file-click-to-open =
   .value = Otvori po završetku
 
 ##
 
 # Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
 # indicates that it's possible to download this file again.
 downloads-retry-download =
   .value = Ponovi preuzimanje
+
 # Displayed when hovering a download which is able to be cancelled by users,
 # indicates that it's possible to cancel and stop the download.
 downloads-cancel-download =
   .value = Prekini preuzimanje
+
 # This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
 # downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
 # the panel at all.
 downloads-history =
   .label = Prikaži sva preuzimanja
   .accesskey = s
+
 # This string is shown at the top of the Download Details Panel, to indicate
 # that we are showing the details of a single download.
 downloads-details =
   .title = Detalji preuzimanja
 
 ## Displayed when a site attempts to automatically download many files.
 ## Variables:
 ##  $num (number) - Number of blocked downloads.
@@ -191,23 +191,26 @@ downloads-files-not-downloaded =
 downloads-blocked-from-url = Preuzimanja s { $url } su blokirana.
 downloads-blocked-download-detailed-info = { $url } pokušava automatski preuzeti više datoteka. Stranica je možda slomljena ili pokušava pohraniti neželjene datoteke na tvom uređaju.
 
 ##
 
 downloads-clear-downloads-button =
   .label = Izbriši preuzimanja
   .tooltiptext = Briše dovršena, prekinuta i neuspjela preuzimanja
+
 # This string is shown when there are no items in the Downloads view, when it
 # is displayed inside a browser tab.
 downloads-list-empty =
   .value = Nema preuzimanja.
+
 # This string is shown when there are no items in the Downloads Panel.
 downloads-panel-empty =
   .value = Nema preuzimanja u ovoj sesiji.
+
 # This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when there
 # are more downloads than can fit in the list in the panel.
 #  $count (number) - number of files being downloaded that are not shown in the
 #           panel list.
 downloads-more-downloading =
   { $count ->
     [one] Preuzima se { $count } datoteka
     [few] Preuzimaju se { $count } datoteke
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -33,26 +33,21 @@ menu-quit =
       [windows] Izlaz
      *[other] Izlaz
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] I
      *[other] I
     }
+
 # This menu-quit-mac string is only used on macOS.
 menu-quit-mac =
   .label = Zatvori { -brand-shorter-name }
-# This menu-quit-button string is only used on Linux.
-menu-quit-button =
-  .label = { menu-quit.label }
-# This menu-quit-button-win string is only used on Windows.
-menu-quit-button-win =
-  .label = { menu-quit.label }
-  .tooltip = Zatvori { -brand-shorter-name }
+
 menu-about =
   .label = O { -brand-shorter-name }u
   .accesskey = O
 
 ## File Menu
 
 menu-file =
   .label = Datoteka
@@ -72,34 +67,28 @@ menu-file-new-private-window =
 # "Open Location" is only displayed on macOS, and only on windows
 # that aren't main browser windows, or when there are no windows
 # but Firefox is still running.
 menu-file-open-location =
   .label = Otvori lokaciju…
 menu-file-open-file =
   .label = Otvori datoteku …
   .accesskey = O
-menu-file-close =
-  .label = Zatvori
-  .accesskey = Z
 menu-file-close-window =
   .label = Zatvori prozor
   .accesskey = o
 menu-file-save-page =
   .label = Spremi stranicu kao…
   .accesskey = a
 menu-file-email-link =
   .label = Pošalji poveznicu e-poštom…
   .accesskey = e
 menu-file-print-setup =
   .label = Postavke stranice …
   .accesskey = s
-menu-file-print-preview =
-  .label = Pregled ispisa
-  .accesskey = s
 menu-file-print =
   .label = Ispiši …
   .accesskey = p
 menu-file-import-from-another-browser =
   .label = Uvezi iz drugog preglednika …
   .accesskey = U
 menu-file-go-offline =
   .label = Izvanmrežni rad
@@ -299,19 +288,16 @@ menu-help =
 menu-get-help =
   .label = Potraži pomoć
   .accesskey = p
 menu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Više informacija za rješavanje problema
   .accesskey = v
 menu-help-report-site-issue =
   .label = Prijavi problem sa stranicom …
-menu-help-feedback-page =
-  .label = Pošalji povratne informacije …
-  .accesskey = e
 menu-help-enter-troubleshoot-mode2 =
   .label = Način rada za rješavanje problema
   .accesskey = m
 menu-help-exit-troubleshoot-mode =
   .label = Isključi način rada za rješavanje problema
   .accesskey = m
 # Label of the Help menu item. Either this or
 # menu-help-notdeceptive is shown.
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -1,19 +1,21 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 migration-wizard =
   .title = Čarobnjak uvoza
+
 import-from =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Uvezi opcije, zabilješke, povijest pretraživanja, lozinke i ostale podatke iz:
    *[other] Uvezi postavke, zabilješke, povijest, lozinke i ostale podatke iz:
   }
+
 import-from-bookmarks = Uvezi zabilješke iz:
 import-from-ie =
   .label = Microsoft Internet Explorer
   .accesskey = M
 import-from-edge =
   .label = Microsoft Edge
   .accesskey = E
 import-from-edge-legacy =
@@ -47,46 +49,47 @@ import-from-chromium =
   .label = Chromium
   .accesskey = u
 import-from-firefox =
   .label = Firefox
   .accesskey = x
 import-from-360se =
   .label = 360 siguran preglednik
   .accesskey = 3
+
 no-migration-sources = Niti jedan program koji sadrži zabilješke, povijest pretraživanja ili lozinke nije pronađen.
+
 import-source-page-title = Uvezi postavke i podatke
 import-items-page-title = Stavke za uvoz
+
 import-items-description = Odaberi stavke za uvoz:
+
 import-permissions-page-title = Odobri { -brand-short-name }u dozvole
+
 # Do not translate "Bookmarks.plist"; the file name is the same everywhere.
 import-permissions-description = macOS zahtijeva da izričito dopustiš { -brand-short-name }u pristup zabilješkama u Safariju. Klikni na “Nastavi” i odaberi datoteku “Bookmarks.plist” u prozoru File Open koji će se pojaviti.
+
 import-migrating-page-title = Uvozi se …
+
 import-migrating-description = Sljedeće stavke se trenutačno uvoze …
+
 import-select-profile-page-title = Odaberi profil
+
 import-select-profile-description = Uvoz sljedećih profila je moguć iz:
+
 import-done-page-title = Uvoz završen
+
 import-done-description = Sljedeće stavke su uspješno uvezene:
+
 import-close-source-browser = Prije nastavka, provjeri je li odabrani preglednik zatvoren.
-# Displays which browser the bookmarks are being imported from
-#
-# Variables:
-#  $source (String): The browser the user has chosen to import bookmarks from.
-imported-bookmarks-source = Iz { $source }a
+
 source-name-ie = Internet Explorer
 source-name-edge = Microsoft Edge
-source-name-edge-beta = Microsoft Edge beta
-source-name-safari = Safari
-source-name-canary = Google Chrome Canary
 source-name-chrome = Google Chrome
-source-name-chrome-beta = Google Chrome Beta
-source-name-chrome-dev = Google Chrome Dev
-source-name-chromium = Chromium
-source-name-firefox = Mozilla Firefox
-source-name-360se = 360 siguran preglednik
+
 imported-safari-reading-list = Popis čitanja (iz Safarija)
 imported-edge-reading-list = Popis čitanja (sa Edgea)
 
 ## Browser data types
 ## All of these strings get a $browser variable passed in.
 ## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
 ## which may have different labels in different browsers.
 ## The supported values for the $browser variable are:
@@ -98,54 +101,60 @@ imported-edge-reading-list = Popis čitanja (sa Edgea)
 ## safari
 ## The various beta and development versions of edge and chrome all get
 ## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.
 
 browser-data-cookies-checkbox =
   .label = Kolačići
 browser-data-cookies-label =
   .value = Kolačići
+
 browser-data-history-checkbox =
   .label =
     { $browser ->
       [firefox] Povijest pregledavanja i zabilješke
      *[other] Povijest pregledavanja
     }
 browser-data-history-label =
   .value =
     { $browser ->
       [firefox] Povijest pregledavanja i zabilješke
      *[other] Povijest pregledavanja
     }
+
 browser-data-formdata-checkbox =
   .label = Spremljeno iz povijesti
 browser-data-formdata-label =
   .value = Spremljeno iz povijesti
+
 # This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
 # label in the main hamburger menu that opens about:logins.
 browser-data-passwords-checkbox =
   .label = Spremljene prijave i lozinke
 # This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
 # label in the main hamburger menu that opens about:logins.
 browser-data-passwords-label =
   .value = Spremljene prijave i lozinke
+
 browser-data-bookmarks-checkbox =
   .label =
     { $browser ->
       [ie] Favoriti
       [edge] Favoriti
      *[other] Zabilješke
     }
 browser-data-bookmarks-label =
   .value =
     { $browser ->
       [ie] Favoriti
       [edge] Favoriti
      *[other] Zabilješke
     }
+
 browser-data-otherdata-checkbox =
   .label = Ostali podaci
 browser-data-otherdata-label =
   .label = Ostali podaci
+
 browser-data-session-checkbox =
   .label = Prozori i kartice
 browser-data-session-label =
   .value = Prozori i kartice
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -7,35 +7,43 @@
 
 cfr-doorhanger-extension-heading = Preporučeni dodatak
 cfr-doorhanger-feature-heading = Preporučena funkcija
 
 ##
 
 cfr-doorhanger-extension-sumo-link =
   .tooltiptext = Zašto ovo vidim
+
 cfr-doorhanger-extension-cancel-button = Ne sada
   .accesskey = N
+
 cfr-doorhanger-extension-ok-button = Dodaj
   .accesskey = D
+
 cfr-doorhanger-extension-manage-settings-button = Upravljaj postavkama preporuka
   .accesskey = U
+
 cfr-doorhanger-extension-never-show-recommendation = Ne prikazuj ovu preporuku
   .accesskey = N
+
 cfr-doorhanger-extension-learn-more-link = Saznaj više
+
 # This string is used on a new line below the add-on name
 # Variables:
 #  $name (String) - Add-on author name
 cfr-doorhanger-extension-author = od { $name }
+
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-extension-notification = Preporuka
 cfr-doorhanger-extension-notification2 = Preporuka
   .tooltiptext = Preporuka dodatka
   .a11y-announcement = Dostupna je preporuka dodatka
+
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-feature-notification = Preporuka
   .tooltiptext = Preporuka mogućnosti
   .a11y-announcement = Dostupna je preporuka mogućnosti
 
 ## Add-on statistics
 ## These strings are used to display the total number of
@@ -74,19 +82,21 @@ cfr-protections-panel-header = Pregledaj
 cfr-protections-panel-body = Zadrži svoje podatke privatnima. { -brand-short-name } štiti od mnogih uobičajenih programa za praćenje, koji prate tvoje radnje na mreži.
 cfr-protections-panel-link-text = Saznaj više
 
 ## What's New toolbar button and panel
 
 # This string is used by screen readers to offer a text based alternative for
 # the notification icon
 cfr-badge-reader-label-newfeature = Nova funkcija:
+
 cfr-whatsnew-button =
   .label = Što je novo
   .tooltiptext = Što je novo
+
 cfr-whatsnew-release-notes-link-text = Pročitaj napomene o izdanju
 
 ## Enhanced Tracking Protection Milestones
 
 # Variables:
 #  $blockedCount (Number) - The total count of blocked trackers. This number will always be greater than 1.
 #  $date (Datetime) - The date we began recording the count of blocked trackers
 cfr-doorhanger-milestone-heading2 =
@@ -143,8 +153,10 @@ spotlight-public-wifi-vpn-header = Izgleda da koristiš javni Wi-Fi
 spotlight-public-wifi-vpn-body = Za skrivanje tvoje lokacije i aktivnosti pregledavanja, razmisli o virtualnoj privatnoj mreži. Pomoći će ti u zaštiti svog pregledavanja weba na javnim mjestima, kao što su zračne luke i kafići.
 spotlight-public-wifi-vpn-primary-button = Sačuvaj privatnost uz { -mozilla-vpn-brand-name }
   .accesskey = S
 spotlight-public-wifi-vpn-link = Ne sada
   .accesskey = N
 
 ## Total Cookie Protection Rollout
 
+## Emotive Continuous Onboarding
+
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -15,53 +15,52 @@ newtab-personalize-dialog-label =
   .aria-label = Personaliziraj
 
 ## Search box component.
 
 # "Search" is a verb/action
 newtab-search-box-search-button =
   .title = Traži
   .aria-label = Traži
+
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 newtab-search-box-handoff-text = Traži pomoću { $engine } ili upiši adresu
 newtab-search-box-handoff-text-no-engine = Traži ili upiši adresu
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 newtab-search-box-handoff-input =
   .placeholder = Traži pomoću { $engine } ili upiši adresu
   .title = Traži pomoću { $engine } ili upiši adresu
   .aria-label = Traži pomoću { $engine } ili upiši adresu
 newtab-search-box-handoff-input-no-engine =
   .placeholder = Traži ili upiši adresu
   .title = Traži ili upiši adresu
   .aria-label = Traži ili upiši adresu
-newtab-search-box-search-the-web-input =
-  .placeholder = Pretraži web
-  .title = Pretraži web
-  .aria-label = Pretraži web
+
 newtab-search-box-text = Pretraži web
 newtab-search-box-input =
   .placeholder = Pretraži web
   .aria-label = Pretraži web
 
 ## Top Sites - General form dialog.
 
 newtab-topsites-add-search-engine-header = Dodaj tražilicu
-newtab-topsites-add-topsites-header = Nova najbolja stranica
 newtab-topsites-add-shortcut-header = Novi prečac
 newtab-topsites-edit-topsites-header = Uredi najbolju stranicu
 newtab-topsites-edit-shortcut-header = Uredi prečac
 newtab-topsites-title-label = Naslov
 newtab-topsites-title-input =
   .placeholder = Upiši naslov
+
 newtab-topsites-url-label = URL
 newtab-topsites-url-input =
   .placeholder = Utipkaj ili umetni URL
 newtab-topsites-url-validation = Potrebno je unijeti ispravan URL
+
 newtab-topsites-image-url-label = Prilagođeni URL slike
 newtab-topsites-use-image-link = Koristi prilagođenu sliku…
 newtab-topsites-image-validation = Neuspjelo učitavanje slike. Pokušaj jedan drugi URL.
 
 ## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.
 
 newtab-topsites-cancel-button = Odustani
 newtab-topsites-delete-history-button = Izbriši iz povijesti
@@ -80,20 +79,22 @@ newtab-confirm-delete-history-p2 = Ova se radnja ne može poništiti.
 newtab-topsite-sponsored = Sponzorirano
 
 ## Context Menu - Action Tooltips.
 
 # General tooltip for context menus.
 newtab-menu-section-tooltip =
   .title = Otvori izbornik
   .aria-label = Otvori izbornik
+
 # Tooltip for dismiss button
 newtab-dismiss-button-tooltip =
   .title = Ukloni
   .aria-label = Ukloni
+
 # This tooltip is for the context menu of Pocket cards or Topsites
 # Variables:
 # $title (String): The label or hostname of the site. This is for screen readers when the context menu button is focused/active.
 newtab-menu-content-tooltip =
   .title = Otvori izbornik
   .aria-label = Otvorite kontekstni izbornik za { $title }
 # Tooltip on an empty topsite box to open the New Top Site dialog.
 newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip =
@@ -156,24 +157,27 @@ newtab-menu-open-file = Otvori datoteku
 ## the page is bookmarked, or is currently open on another device.
 
 newtab-label-visited = Posjećeno
 newtab-label-bookmarked = Zabilježeno
 newtab-label-removed-bookmark = Zabilješka uklonjena
 newtab-label-recommended = Popularno
 newtab-label-saved = Spremljeno u { -pocket-brand-name }
 newtab-label-download = Preuzeto
+
 # This string is used in the story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsorOrSource (String): This is the name of a company or their domain
 newtab-label-sponsored = { $sponsorOrSource } · Sponzorirano
+
 # This string is used at the bottom of story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsor (String): This is the name of a sponsor
 newtab-label-sponsored-by = Sponzor { $sponsor }
+
 # This string is used under the image of story cards to indicate source and time to read
 # Variables:
 # $source (String): This is the name of a company or their domain
 # $timeToRead (Number): This is the estimated number of minutes to read this story
 newtab-label-source-read-time = { $source } · { $timeToRead } min
 
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
 ## meant as a call to action for the given section.
@@ -194,25 +198,25 @@ newtab-section-menu-privacy-notice = Pol
 newtab-section-collapse-section-label =
   .aria-label = Sklopi odjeljak
 newtab-section-expand-section-label =
   .aria-label = Rasklopi odjeljak
 
 ## Section Headers.
 
 newtab-section-header-topsites = Najbolje stranice
-newtab-section-header-highlights = Istaknuto
 newtab-section-header-recent-activity = Nedavna aktivnost
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider.
 newtab-section-header-pocket = Preporučeno od { $provider }
 
 ## Empty Section States: These show when there are no more items in a section. Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 
 newtab-empty-section-highlights = Započni pregledavanje i pokazat ćemo ti neke od izvrsnih članaka, videa i drugih web stranica prema tvojim nedavno posjećenim stranicama ili zabilješkama.
+
 # Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
 newtab-empty-section-topstories = Provjeri kasnije daljnje najpopularnije priče od { $provider }. Ne možeš dočekati? Odaberi popularnu temu za pronalaženje daljnjih kvalitetnih priča s cijelog weba.
 
 ## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.
 
 newtab-discovery-empty-section-topstories-header = U toku ste sa svime!
@@ -227,19 +231,21 @@ newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Uh! Nismo potpuno učitali ovaj odjeljak.
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Popularne teme:
 newtab-pocket-new-topics-title = Želiš još više priča? Pogledaj ove popularne teme na servisu { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-more-recommendations = Više preporuka
 newtab-pocket-learn-more = Saznaj više
 newtab-pocket-cta-button = Nabavi { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-cta-text = Spremi priče koje ti se sviđaju u { -pocket-brand-name } i napuni si mozak vrhunskim štivom.
 newtab-pocket-pocket-firefox-family = { -pocket-brand-name } je dio { -brand-product-name } obitelji
+
 # A save to Pocket button that shows over the card thumbnail on hover.
 newtab-pocket-save-to-pocket = Spremi u { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-saved-to-pocket = Spremljeno u { -pocket-brand-name }
+
 # This is a button shown at the bottom of the Pocket section that loads more stories when clicked.
 newtab-pocket-load-more-stories-button = Učitaj više priča
 
 ## Pocket Final Card Section.
 ## This is for the final card in the Pocket grid.
 
 newtab-pocket-last-card-title = U toku si sa svime!
 newtab-pocket-last-card-desc = Provjeri kasnije za više sadržaja
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -26,81 +26,40 @@ return-to-amo-subtitle = Super, koristit
 #
 # Variables:
 #  $addon-name (String) - Name of the add-on
 return-to-amo-addon-title = Dohvatimo ti sada <img data-l10n-name="icon"/> <b>{ $addon-name }</b>.
 return-to-amo-add-extension-label = Dodaj proširenje
 
 ## Multistage 3-screen onboarding flow strings (about:welcome pages)
 
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
-onboarding-multistage-welcome-header = Dobro došli u <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
-onboarding-multistage-welcome-subtitle = Brzi, sigurni i privatni preglednik iza kojeg stoji neprofitna organizacija.
-onboarding-multistage-welcome-primary-button-label = Započni postavljanje
-onboarding-multistage-welcome-secondary-button-label = Prijavi se
-onboarding-multistage-welcome-secondary-button-text = Imaš račun?
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "default" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-set-default-header = Postavi { -brand-short-name } kao <span data-l10n-name="zap">zadani</span>
-onboarding-multistage-set-default-subtitle = Brzina, sigurnost i privatnost svaki put kada surfaš.
-onboarding-multistage-set-default-primary-button-label = Postavi kao zadani
-onboarding-multistage-set-default-secondary-button-label = Ne sada
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
-onboarding-multistage-pin-default-header = Za početak, neka <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span> bude udaljen samo jedan klik mišem
-onboarding-multistage-pin-default-subtitle = Brzo, sigurno i privatno pregledavanje svaki put kada koristiš web.
-# The "settings" here refers to "Windows 10 Settings App" and not the browser's
-onboarding-multistage-pin-default-waiting-subtitle = Odaberi { -brand-short-name } pod "Web-preglednik" kada se otvore tvoje postavke
-# The "settings" here refers to "Windows 10 Settings App" and not the browser's
-onboarding-multistage-pin-default-help-text = Ovo će prikvačiti { -brand-short-name } na programsku traku i otvoriti postavke
-onboarding-multistage-pin-default-primary-button-label = Postavi { -brand-short-name } kao moj primarni preglednik
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "more" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-import-header = Uvezi svoje lozinke, <br/>zabilješke i <span data-l10n-name="zap">više</span>
-onboarding-multistage-import-subtitle = Dolaziš iz drugog preglednika? Lako je ponijeti sve u { -brand-short-name }.
-onboarding-multistage-import-primary-button-label = Započni uvoz
-onboarding-multistage-import-secondary-button-label = Ne sada
-# Info displayed in the footer of import settings screen during onboarding flow.
-# This supports welcome screen showing top sites imported from the user's default browser.
-onboarding-import-sites-disclaimer = Stranice s ovog popisa su pronađene na ovom uređaju. { -brand-short-name } ne sprema ili sinkronizira podatke s drugim preglednicima osim ako ne odaberete uvoz iz drugog preglednika.
-
 ## Multistage onboarding strings (about:welcome pages)
 
 # Aria-label to make the "steps" of multistage onboarding visible to screen readers.
 # Variables:
 #  $current (Int) - Number of the current page
 #  $total (Int) - Total number of pages
 onboarding-welcome-steps-indicator =
   .aria-label = Kako započeti: ekran { $current } od { $total }
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "look" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-theme-header = Odaberi <span data-l10n-name="zap">izgled</span>
-onboarding-multistage-theme-subtitle = Prilagodi { -brand-short-name } s temom.
-onboarding-multistage-theme-primary-button-label2 = Gotovo
-onboarding-multistage-theme-secondary-button-label = Ne sada
-# Automatic theme uses operating system color settings
-onboarding-multistage-theme-label-automatic = Automatski
-onboarding-multistage-theme-label-light = Svijetlo
-onboarding-multistage-theme-label-dark = Tamno
-# "Firefox Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
-onboarding-multistage-theme-label-alpenglow = Firefox Alpenglow
+
 # "Hero Text" displayed on left side of welcome screen.
 # The "Fire" in "Fire starts here" plays on the "Fire" in "Firefox".
 # It also signals the passion users bring to Firefox, how they use
 # Firefox to pursue those passions, as well as the boldness in their
 # choice to use Firefox over a larger competitor browser.
 # An alternative title for localization is: "It starts here".
 # This text can be formatted to span multiple lines as needed.
 mr1-welcome-screen-hero-text = Vatra počinje ovdje
+
 # Caption for background image in about:welcome. "Soraya Osorio" is the name
 # of the person and shouldn't be translated.
 # In case your language needs to adapt the nouns to a gender, Soraya is a female name (she/her).
 # You can see the picture in about:welcome in Nightly 90.
 mr1-onboarding-welcome-image-caption = Soraya Osorio — dizajnerica namještaja, obožavateljica Firefoxa
+
 # This button will open system settings to turn on prefers-reduced-motion
 mr1-onboarding-reduce-motion-button-label = Isključi animacije
 
 ## Title and primary button strings differ between platforms as they
 ## match the OS' application context menu item action where Windows uses "pin"
 ## and "taskbar" while macOS "keep" and "Dock" (proper noun).
 
 # Title used on welcome page when Firefox is not pinned
@@ -116,19 +75,21 @@ mr1-onboarding-pin-primary-button-label 
    *[other] Prikvači na programsku traku
   }
 
 ## Multistage MR1 onboarding strings (about:welcome pages)
 
 # This string will be used on welcome page primary button label
 # when Firefox is both pinned and default
 mr1-onboarding-get-started-primary-button-label = Započni
+
 mr1-onboarding-welcome-header = Dobro došli u { -brand-short-name }
 mr1-onboarding-set-default-pin-primary-button-label = Postavi { -brand-short-name } kao primarni preglednik
   .title = Postavlja { -brand-short-name } kao zadani preglednik i prikvači ga na programsku traku
+
 # This string will be used on welcome page primary button label
 # when Firefox is not default but already pinned
 mr1-onboarding-set-default-only-primary-button-label = Postavi { -brand-short-name } kao zadani preglednik
 mr1-onboarding-set-default-secondary-button-label = Ne sada
 mr1-onboarding-sign-in-button-label = Prijavi se
 
 ## Title, subtitle and primary button string used on set default onboarding screen
 ## when Firefox is not default browser
@@ -136,154 +97,139 @@ mr1-onboarding-sign-in-button-label = Pr
 mr1-onboarding-default-header = Postavi { -brand-short-name } kao zadani preglednik
 mr1-onboarding-default-subtitle = Stavi brzinu, sigurnost i privatnost na autopilot.
 mr1-onboarding-default-primary-button-label = Postavi kao zadani preglednik
 
 ## Multistage MR1 onboarding strings (about:welcome pages)
 
 mr1-onboarding-import-header = Ponesi sve sa sobom
 mr1-onboarding-import-subtitle = Uvezi svoje lozinke, <br/>zabilješke i više toga.
+
 # The primary import button label will depend on whether we can detect which browser was used to download Firefox.
 # Variables:
 #  $previous (Str) - Previous browser name, such as Edge, Chrome
 mr1-onboarding-import-primary-button-label-attribution = Uvezi iz { $previous }
+
 # This string will be used in cases where we can't detect the previous browser name.
 mr1-onboarding-import-primary-button-label-no-attribution = Uvezi iz prethodnog preglednika
 mr1-onboarding-import-secondary-button-label = Ne sada
+
 mr2-onboarding-colorway-header = Život u boji
 mr2-onboarding-colorway-subtitle = Žive nove boje. Dostupno na ograničeno vrijeme.
 mr2-onboarding-colorway-primary-button-label = Spremi boju
 mr2-onboarding-colorway-secondary-button-label = Ne sada
 mr2-onboarding-colorway-label-soft = Meko
 mr2-onboarding-colorway-label-balanced = Uravnoteženo
 # "Bold" is used in the sense of bravery or courage, not in the sense of
 # emphasized text.
 mr2-onboarding-colorway-label-bold = Odvažno
+
 # Automatic theme uses operating system color settings
 mr2-onboarding-theme-label-auto = Automatski
+
 # This string will be used for Default theme
 mr2-onboarding-theme-label-default = Zadano
+
 mr1-onboarding-theme-header = Učini ga svojim
 mr1-onboarding-theme-subtitle = Personaliziraj { -brand-short-name } temom.
 mr1-onboarding-theme-primary-button-label = Spremi temu
 mr1-onboarding-theme-secondary-button-label = Ne sada
+
 # System theme uses operating system color settings
 mr1-onboarding-theme-label-system = Tema sustava
+
 mr1-onboarding-theme-label-light = Svijetla
 mr1-onboarding-theme-label-dark = Tamna
 # "Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
 mr1-onboarding-theme-label-alpenglow = Alpenglow
 
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
 
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
-# Tooltip displayed on hover of automatic theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-automatic-2 =
-  .title =
-    Naslijedite izgled svog operativnog
-    sustava za tipke, izbornike i prozore.
-# Input description for automatic theme
-onboarding-multistage-theme-description-automatic-2 =
-  .aria-description =
-    Naslijedite izgled svog operativnog
-    sustava za tipke, izbornike i prozore.
-# Tooltip displayed on hover of light theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-light-2 =
-  .title =
-    Koristite svijetli izgled za tipke,
-    izbornike i prozore.
-# Input description for light theme
-onboarding-multistage-theme-description-light =
-  .aria-description =
-    Koristite svijetli izgled za tipke,
-    izbornike i prozore.
-# Tooltip displayed on hover of dark theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-dark-2 =
-  .title =
-    Koristite tamni izgled za tipke,
-    izbornike i prozore.
-# Input description for dark theme
-onboarding-multistage-theme-description-dark =
-  .aria-description =
-    Koristite tamni izgled za tipke,
-    izbornike i prozore.
-# Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow-2 =
-  .title =
-    Koristi šareni izgled tipki,
-    izbornika i prozora.
-# Input description for Alpenglow theme
-onboarding-multistage-theme-description-alpenglow =
-  .aria-description =
-    Koristi šareni izgled tipki,
-    izbornika i prozora.
-
 ## Multistage MR1 onboarding strings (MR1 about:welcome pages)
 
 # Tooltip displayed on hover of system theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-system =
   .title =
     Slijedi temu operacijskog sustava
     za tipke, izbornike i prozore.
+
 # Input description for system theme
 mr1-onboarding-theme-description-system =
   .aria-description =
     Slijedi temu operacijskog sustava
     za tipke, izbornike i prozore.
+
 # Tooltip displayed on hover of light theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-light =
   .title =
     Koristi svijetlu temu za tipke,
     izbornike i prozore.
+
 # Input description for light theme
 mr1-onboarding-theme-description-light =
   .aria-description =
     Koristi svijetlu temu za tipke,
     izbornike i prozore.
+
 # Tooltip displayed on hover of dark theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-dark =
   .title =
     Koristi tamnu temu za tipke,
     izbornike i prozore.
+
 # Input description for dark theme
 mr1-onboarding-theme-description-dark =
   .aria-description =
     Koristi tamnu temu za tipke,
     izbornike i prozore.
+
 # Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-alpenglow =
   .title =
     Koristi dinamičnu, šarenu temu za tipke,
     izbornike i prozore.
+
 # Input description for Alpenglow theme
 mr1-onboarding-theme-description-alpenglow =
   .aria-description =
     Koristi dinamičnu, šarenu temu za tipke,
     izbornike i prozore.
+
 # Tooltip displayed on hover of non-default colorway theme
 # variations e.g. soft, balanced, bold
 mr2-onboarding-theme-tooltip =
   .title = Koristi ovu boju.
+
 # Selector description for non-default colorway theme
 # variations e.g. soft, balanced, bold
 mr2-onboarding-theme-description =
   .aria-description = Koristi ovu boju.
+
 # Tooltip displayed on hover of default themes
 mr2-onboarding-default-theme-tooltip =
   .title = Istraži zadane teme.
-# Selector description for default themes
-mr2-onboarding-default-theme-description =
-  .aria-description = Istraži zadane teme.
+
 # Selector description for default themes
 mr2-onboarding-default-theme-label = Istraži zadane teme.
 
 ## Strings for Thank You page
 
 mr2-onboarding-thank-you-header = Hvala što smo tvoj odabir
 mr2-onboarding-start-browsing-button-label = Započnite surfati
+
+## Multistage live language reloading onboarding strings (about:welcome pages)
+##
+## The following language names are generated by the browser's Intl.DisplayNames API.
+##
+## Variables:
+##  $negotiatedLanguage (String) - The name of the langpack's language, e.g. "Español (ES)"
+
+## Firefox 100 Thank You screens
+
--- a/browser/browser/places.ftl
+++ b/browser/browser/places.ftl
@@ -15,28 +15,30 @@ places-open-all-in-tabs =
   .label = Otvori sve u karticama
   .accesskey = s
 places-open-in-window =
   .label = Otvori u novom prozoru
   .accesskey = n
 places-open-in-private-window =
   .label = Otvori u novom privatnom prozoru
   .accesskey = p
+
 places-add-bookmark =
   .label = Dodaj zabilješku…
   .accesskey = b
 places-add-folder-contextmenu =
   .label = Dodaj mapu… (F)
   .accesskey = F
 places-add-folder =
   .label = Dodaj mapu…
   .accesskey = o
 places-add-separator =
   .label = Dodaj razdjelnik (S)
   .accesskey = S
+
 places-view =
   .label = Prikaz
   .accesskey = i
 places-by-date =
   .label = Prema datumu
   .accesskey = d
 places-by-site =
   .label = Prema stranici
@@ -45,146 +47,160 @@ places-by-most-visited =
   .label = Prema posjećenosti
   .accesskey = e
 places-by-last-visited =
   .label = Prema zadnjem posjetu
   .accesskey = r
 places-by-day-and-site =
   .label = Prema datumu i stranici
   .accesskey = t
+
 places-history-search =
   .placeholder = Povijest pretraživanja
 places-history =
   .aria-label = Povijest
 places-bookmarks-search =
   .placeholder = Pretraži zabilješke
+
 places-delete-domain-data =
   .label = Zaboravi ovu stranicu
   .accesskey = Z
 places-sortby-name =
   .label = Poredaj po imenu
   .accesskey = r
 # places-edit-bookmark and places-edit-generic will show one or the other and can have the same access key.
 places-edit-bookmark =
   .label = Uredi zabilješku…
   .accesskey = i
 places-edit-generic =
   .label = Uredi…
   .accesskey = i
-places-edit-folder =
-  .label = Preimenuj mapu…
-  .accesskey = e
-places-remove-folder =
-  .label =
-    { $count ->
-      [1] Ukloni mapu
-      [one] Ukloni mapu
-      [few] Ukloni mape
-      *[other] Ukloni mape
-    }
-  .accesskey = m
+
 # Managed bookmarks are created by an administrator and cannot be changed by the user.
 managed-bookmarks =
   .label = Upravljane zabilješke
 # This label is used when a managed bookmarks folder doesn't have a name.
 managed-bookmarks-subfolder =
   .label = Podmapa
+
 # This label is used for the "Other Bookmarks" folder that appears in the bookmarks toolbar.
 other-bookmarks-folder =
   .label = Druge zabilješke
-# Variables:
-# $count (number) - The number of elements being selected for removal.
-places-remove-bookmark =
-  .label =
-    { $count ->
-      [1] Ukloni zabilješku
-      [one] Ukloni zabilješku
-      [few] Ukloni zabilješke
-      *[other] Ukloni zabilješke
-    }
-  .accesskey = e
+
 places-manage-bookmarks =
   .label = Upravljaj zabilješkama
   .accesskey = m
+
 places-forget-about-this-site-forget = Zaboravi
+
 places-library =
   .title = Biblioteka
   .style = width:700px; height:500px;
+
 places-organize-button =
   .label = Organizacija
   .tooltiptext = Organiziraj svoje zabilješke
   .accesskey = O
+
 places-organize-button-mac =
   .label = Organizacija
   .tooltiptext = Organiziraj svoje zabilješke
+
 places-file-close =
   .label = Zatvori
   .accesskey = Z
+
 places-cmd-close =
   .key = w
+
 places-view-button =
   .label = Pogledi
   .tooltiptext = Promijeni prikaz
   .accesskey = P
+
 places-view-button-mac =
   .label = Pogledi
   .tooltiptext = Promijeni prikaz
+
 places-view-menu-columns =
   .label = Prikaži stupce
   .accesskey = s
+
 places-view-menu-sort =
   .label = Poredaj
   .accesskey = S
+
 places-view-sort-unsorted =
   .label = Bez određenog poretka
   .accesskey = N
+
 places-view-sort-ascending =
   .label = A > Z poredak
   .accesskey = A
+
 places-view-sort-descending =
   .label = Z > A poredak
   .accesskey = Z
+
 places-maintenance-button =
   .label = Uvoz i sigurnosne kopije
   .tooltiptext = Upiši ili izvezi svoje zabilješke
   .accesskey = U
+
 places-maintenance-button-mac =
   .label = Uvoz i sigurnosne kopije
   .tooltiptext = Upiši ili izvezi svoje zabilješke
+
 places-cmd-backup =
   .label = Kopija…
   .accesskey = K
+
 places-cmd-restore =
   .label = Vrati
   .accesskey = r
+
 places-cmd-restore-from-file =
   .label = Odaberi datoteku …
   .accesskey = O
+
 places-import-bookmarks-from-html =
   .label = Uvezi zabilješke iz HTML-a…
   .accesskey = i
+
 places-export-bookmarks-to-html =
   .label = Izvezi zabilješke u HTML …
   .accesskey = e
+
 places-import-other-browser =
   .label = Uvezi podatke iz drugog web preglednika…
   .accesskey = a
+
 places-view-sort-col-name =
   .label = Ime
+
 places-view-sort-col-tags =
   .label = Oznake
+
 places-view-sort-col-url =
   .label = Lokacija
+
 places-view-sort-col-most-recent-visit =
   .label = Posljednja posjeta
+
 places-view-sort-col-visit-count =
   .label = Broj posjeta
+
 places-view-sort-col-date-added =
   .label = Dodano
+
 places-view-sort-col-last-modified =
   .label = Zadnje izmijenjeno
+
 places-cmd-find-key =
   .key = f
+
 places-back-button =
   .tooltiptext = Idi natrag
+
 places-forward-button =
   .tooltiptext = Idi naprijed
+
 places-details-pane-select-an-item-description = Odaberi stavku za pregled i uređivanje njenih svojstava
--- a/browser/browser/preferences/connection.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/connection.ftl
@@ -4,76 +4,95 @@
 
 connection-window =
   .title = Postavke spajanja
   .style =
     { PLATFORM() ->
       [macos] width: 44em
      *[other] width: 49em
     }
+
 connection-close-key =
   .key = w
+
 connection-disable-extension =
   .label = Onemogući dodatak
+
 connection-proxy-configure = Podesi proxy za pristup internetu
+
 connection-proxy-option-no =
   .label = Bez proxyja
   .accesskey = y
 connection-proxy-option-system =
   .label = Koristi sustavske postavke za proxy
   .accesskey = s
 connection-proxy-option-auto =
   .label = Automatski pronađi postavke za ovu mrežu
   .accesskey = t
 connection-proxy-option-manual =
   .label = Ručno podešavanje proxyja
   .accesskey = x
+
 connection-proxy-http = HTTP Proxy
   .accesskey = H
 connection-proxy-http-port = Priključak
   .accesskey = P
+
 connection-proxy-https = HTTPS proxy
   .accesskey = H
 connection-proxy-ssl-port = Priključak
   .accesskey = i
+
 connection-proxy-socks = SOCKS domaćin
   .accesskey = C
 connection-proxy-socks-port = Priključak
   .accesskey = k
+
 connection-proxy-socks4 =
   .label = SOCKS v4
   .accesskey = K
 connection-proxy-socks5 =
   .label = SOCKS v5
   .accesskey = v
 connection-proxy-noproxy = Bez proxyja za
   .accesskey = z
+
 connection-proxy-noproxy-desc = Primjer: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
+
 # Do not translate "localhost", "127.0.0.1/8" and "::1". (You can translate "and".)
 connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2 = Veze na localhost, 127.0.0.1/8 i :: 1 nikada se ne proksiraju.
+
 connection-proxy-autotype =
   .label = URL za automatsko podešavanje proxyja
   .accesskey = a
+
 connection-proxy-reload =
   .label = Učitaj ponovo
   .accesskey = a
+
 connection-proxy-autologin =
   .label = Ne pitaj za prijavu ako je lozinka spremljena
   .accesskey = i
   .tooltip = Ova opcija vas neprimjetno prijavljuje na proxije kada imate spremljene njihove lozinke. Ako prijava ne uspije, bit ćete obaviješteni.
+
 connection-proxy-socks-remote-dns =
   .label = Proxy DNS kad se koristi SOCKS v5
   .accesskey = d
+
 connection-dns-over-https =
   .label = Aktiviraj DNS preko HTTPS-a
   .accesskey = O
+
 connection-dns-over-https-url-resolver = Koristi pružatelja usluge
   .accesskey = p
+
 # Variables:
 #  $name (String) - Display name or URL for the DNS over HTTPS provider
 connection-dns-over-https-url-item-default =
   .label = { $name } (zadano)
   .tooltiptext = Koristi zadani URL za rješavanje DNS-a preko HTTPS-a
+
 connection-dns-over-https-url-custom =
   .label = Prilagođeno
   .accesskey = o
   .tooltiptext = Unesite vaš preferirani URL za rješavanje DNS preko HTTPS
+
 connection-dns-over-https-custom-label = Prilagođeno
--- a/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
@@ -1,3 +1,6 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+## These strings are used in the about:preferences moreFromMozilla page
+
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -3,59 +3,73 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 do-not-track-description = Šalji web-stranicama signal „Ne prati me” (stranice ga ne moraju poštivati)
 do-not-track-learn-more = Saznaj više
 do-not-track-option-default-content-blocking-known =
   .label = Samo kad je { -brand-short-name } postavljen da blokira poznate programe za praćenje
 do-not-track-option-always =
   .label = Uvijek
+
 settings-page-title = Postavke
+
 # This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
 # in order to make the entire placeholder string visible
 #
 # Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
 #
 # Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
 # is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
 # Do not translate.
 search-input-box2 =
   .style = width: 15.4em
   .placeholder = Pronađi u postavkama
+
 managed-notice = Tvojim preglednikom upravlja tvoja organizacija.
+
 category-list =
   .aria-label = Kategorije
+
 pane-general-title = Osnovno
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
+
 pane-home-title = Početna stranica
 category-home =
   .tooltiptext = { pane-home-title }
+
 pane-search-title = Pretraga
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
+
 pane-privacy-title = Privatnost i sigurnost
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
+
 pane-sync-title3 = Sinkronizacija
 category-sync3 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title3 }
+
 pane-experimental-title = { -brand-short-name } eksperimenti
 category-experimental =
   .tooltiptext = { -brand-short-name } eksperimenti
 pane-experimental-subtitle = Nastavi s oprezom
 pane-experimental-search-results-header = { -brand-short-name } eksperimenti: Nastavi s oprezom
 pane-experimental-description2 = Mijenjanje naprednih konfiguracijskih postavki može utjecati na performancu i sigurnost programa { -brand-short-name }.
+
 pane-experimental-reset =
   .label = Vrati zadano
   .accesskey = r
+
 help-button-label = Podrška za { -brand-short-name }
 addons-button-label = Proširenja i teme
+
 focus-search =
   .key = f
+
 close-button =
   .aria-label = Zatvori
 
 ## Browser Restart Dialog
 
 feature-enable-requires-restart = { -brand-short-name } se mora ponovo pokrenuti, kako bi se aktivirala ova funkcija.
 feature-disable-requires-restart = { -brand-short-name } se mora ponovo pokrenuti da bi se onemogućila ova funkcija.
 should-restart-title = Ponovo pokreni { -brand-short-name }
@@ -68,680 +82,807 @@ restart-later = Ponovo pokreni kasnije
 ## These strings are used to inform the user
 ## about changes made by extensions to browser settings.
 ##
 ## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
 ##
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the extension
 
-# This string is shown to notify the user that the password manager setting
-# is being controlled by an extension
-extension-controlled-password-saving = Dodatak <img data-l10n-name="icon"/> { $name } upravlja ovom postavkom.
-# This string is shown to notify the user that their notifications permission
-# is being controlled by an extension.
-extension-controlled-web-notifications = Dodatak, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, kontrolira ovu postavku.
-# This string is shown to notify the user that Container Tabs
-# are being enabled by an extension.
-extension-controlled-privacy-containers = Dodatak, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, zahtijeva kontejnerske kartice.
-# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
-# preferences are being controlled by an extension.
-extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Dodatak, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, kontrolira ovu postavku.
-# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
-# are being controlled by an extension.
-extension-controlled-proxy-config = Dodatak, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, kontrolira kako se { -brand-short-name } povezuje na internet.
 # This string is shown after the user disables an extension to notify the user
 # how to enable an extension that they disabled.
 #
 # <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
 # <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
 extension-controlled-enable = Za aktiviranje dodatak idi na <img data-l10n-name="addons-icon"/> Dodaci u <img data-l10n-name="menu-icon"/> izborniku.
 
 ## Preferences UI Search Results
 
 search-results-header = Rezultati pretraživanja
+
 # `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
 search-results-empty-message2 = Oprosti! Među postavkama nema rezultata za “<span data-l10n-name="query"></span>”.
+
 search-results-help-link = Trebate pomoć? Posjetite <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } podršku</a>
 
 ## General Section
 
 startup-header = Pokretanje
+
 always-check-default =
   .label = Uvijek provjeri je li { -brand-short-name } standardni preglednik
   .accesskey = z
+
 is-default = { -brand-short-name } je trenutačno tvoj standardni preglednik
 is-not-default = { -brand-short-name } trenutačno nije tvoj standardni preglednik
+
 set-as-my-default-browser =
   .label = Postavi kao standardni …
   .accesskey = d
-startup-restore-previous-session =
-  .label = Vrati prethodnu sesiju
-  .accesskey = s
+
 startup-restore-windows-and-tabs =
   .label = Otvori prethodne prozore i kartice (s)
   .accesskey = s
+
 startup-restore-warn-on-quit =
   .label = Upozorava te prilikom izlaska iz preglednika
+
 disable-extension =
   .label = Onemogući dodatak
+
 tabs-group-header = Kartice
+
 ctrl-tab-recently-used-order =
   .label = Ctrl+Tab kruži kroz kartice redoslijedom zadnjeg korištenja
   .accesskey = T
+
 open-new-link-as-tabs =
   .label = Otvori poveznice u karticama umjesto u novim prozorima
   .accesskey = p
-warn-on-close-multiple-tabs =
-  .label = Upozorava te prilikom zatvaranja višestrukih kartica
-  .accesskey = v
+
 confirm-on-close-multiple-tabs =
   .label = Potvrdi prije zatvaranja više kartica (m)
   .accesskey = m
+
 warn-on-open-many-tabs =
   .label = Upozorava te prilikom otvaranja višestrukih kartica, što može usporiti { -brand-short-name }
   .accesskey = u
+
 show-tabs-in-taskbar =
   .label = Prikaži preglede kartica u Windows traci zadataka
   .accesskey = k
+
 browser-containers-enabled =
   .label = Aktiviraj kontejnerske kartice
   .accesskey = m
+
 browser-containers-learn-more = Saznaj više
+
 browser-containers-settings =
   .label = Postavke…
   .accesskey = t
+
 containers-disable-alert-title = Zatvoriti sve kontejnerske kartice?
 containers-disable-alert-desc =
   { $tabCount ->
     [one] Ako sad deaktiviraš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $tabCount } kontejnerska kartica. Zaista želiš deaktivirati kontejnerske kartice?
     [few] Ako sad deaktiviraš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $tabCount } kontejnerske kartice. Zaista želiš deaktivirati kontejnerske kartice?
    *[other] Ako sad deaktiviraš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $tabCount } kontejnerskih kartica. Zaista želiš deaktivirati kontejnerske kartice?
   }
+
 containers-disable-alert-ok-button =
   { $tabCount ->
     [one] Zatvori { $tabCount } kontejnersku karticu
     [few] Zatvori { $tabCount } kontejnerske kartice
    *[other] Zatvori { $tabCount } kontejnerskih kartica
   }
 containers-disable-alert-cancel-button = Ostavi aktivirano
+
 containers-remove-alert-title = Ukloniti ovaj kontejner?
+
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
 containers-remove-alert-msg =
   { $count ->
     [one] Ako sad ukloniš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $count } kontejnerska kartica. Zaista želiš ukloniti kontejnerske kartice?
     [few] Ako sad ukloniš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $count } kontejnerske kartice. Zaista želiš ukloniti kontejnerske kartice?
    *[other] Ako sad ukloniš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $count } kontejnerskih kartica. Zaista želiš ukloniti kontejnerske kartice?
   }
+
 containers-remove-ok-button = Ukloni ovaj kontejner
 containers-remove-cancel-button = Nemoj ukloniti ovaj kontejner
 
 ## General Section - Language & Appearance
 
 language-and-appearance-header = Jezik i izgled
-fonts-and-colors-header = Fontovi i boje
+
 default-font = Standardni font
   .accesskey = d
 default-font-size = Veličina
   .accesskey = V
+
 advanced-fonts =
   .label = Napredno …
   .accesskey = a
-colors-settings =
-  .label = Boje …
-  .accesskey = B
+
 # Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
 preferences-zoom-header = Zumiranje
+
 preferences-default-zoom = Standardni postotak zumiranja
   .accesskey = z
+
 preferences-default-zoom-value =
   .label = { $percentage }%
+
 preferences-zoom-text-only =
   .label = Zumiraj samo tekst
   .accesskey = t
+
 language-header = Jezik
+
 choose-language-description = Odaberi jezik za prikazivanje stranica
+
 choose-button =
   .label = Odabir…
   .accesskey = d
+
 choose-browser-language-description = Odaberi jezik koji će se koristiti za prikaz izbornika, poruka i obavijesti od { -brand-short-name }-a.
 manage-browser-languages-button =
   .label = Postavi alternative…
   .accesskey = l
 confirm-browser-language-change-description = Ponovo pokreni { -brand-short-name } za spremanje ove promjene
 confirm-browser-language-change-button = Primijeni i ponovo pokreni
+
 translate-web-pages =
   .label = Prevedi web sadržaj
   .accesskey = P
+
 fx-translate-web-pages = { -translations-brand-name }
+
 # The <img> element is replaced by the logo of the provider
 # used to provide machine translations for web pages.
 translate-attribution = Preveli <img data-l10n-name="logo"/>
+
 translate-exceptions =
   .label = Iznimke…
   .accesskey = e
+
 # Variables:
 #  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
 use-system-locale =
   .label = Koristi postavke operativnog sustava za “{ $localeName }” za oblikovanje datuma, vremena, brojeva i mjera.
+
 check-user-spelling =
   .label = Provjeri pravopis tijekom tipkanja
   .accesskey = v
 
 ## General Section - Files and Applications
 
 files-and-applications-title = Datoteke i aplikacije
+
 download-header = Preuzimanja
+
 download-save-to =
   .label = Spremi datoteke u
   .accesskey = u
+
 download-save-where = Spremi datoteke u
   .accesskey = u
+
 download-choose-folder =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Odaberi …
      *[other] Pregledaj …
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] e
      *[other] i
     }
+
 download-always-ask-where =
   .label = Uvijek pitaj gdje spremiti datoteke
   .accesskey = a
+
 applications-header = Aplikacije
+
 applications-description = Odaberi kako će { -brand-short-name } upravljati datotekama koje preuzmeš s interneta ili aplikacijama koje koristiš prilikom pregledavanja.
+
 applications-filter =
   .placeholder = Traži tipove datoteka ili aplikacija
+
 applications-type-column =
   .label = Vrsta sadržaja
   .accesskey = t
+
 applications-action-column =
   .label = Akcija
   .accesskey = A
+
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 applications-file-ending = { $extension } datoteka
 applications-action-save =
   .label = Spremi datoteku
+
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app =
   .label = Koristi { $app-name }
+
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app-default =
   .label = Koristi { $app-name } (standardno)
+
 applications-use-os-default =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Koristi zadanu aplikaciju u macOS-u
       [windows] Koristi zadanu aplikaciju u Windowsu
      *[other] Koristi zadanu aplikaciju sustava
     }
+
 applications-use-other =
   .label = Koristi drugi…
 applications-select-helper = Odaberi pomoćnu aplikaciju
+
 applications-manage-app =
   .label = Detalji programa…
 applications-always-ask =
   .label = Uvijek pitaj
+
 # Variables:
 #  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
+
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
+
 # Variables:
 #  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
 applications-use-plugin-in =
   .label = Koristi { $plugin-name } (u { -brand-short-name })
 applications-open-inapp =
   .label = Otvori u { -brand-short-name }u
 
 ## The strings in this group are used to populate
 ## selected label element based on the string from
 ## the selected menu item.
 
 applications-use-plugin-in-label =
   .value = { applications-use-plugin-in.label }
+
 applications-action-save-label =
   .value = { applications-action-save.label }
+
 applications-use-app-label =
   .value = { applications-use-app.label }
+
 applications-open-inapp-label =
   .value = { applications-open-inapp.label }
+
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
+
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
+
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
+
 applications-use-os-default-label =
   .value = { applications-use-os-default.label }
 
 ##
 
 drm-content-header = Sadržaj kontroliran DRM-om (Digital Rights Management)
+
 play-drm-content =
   .label = Reproduciraj DRM-kontrolirani sadržaj
   .accesskey = p
+
 play-drm-content-learn-more = Saznaj više
+
 update-application-title = { -brand-short-name } dopune
+
 update-application-description = Aktualiziraj { -brand-short-name } za najbolju performancu, stabilnost i sigurnost.
+
 update-application-version = Verzija { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Što je novo</a>
+
 update-history =
   .label = Prikaži povijest nadogradnji …
   .accesskey = P
+
 update-application-allow-description = Dozvoli { -brand-short-name }u da
+
 update-application-auto =
   .label = Automatski instalira dopune (preporučeno)
   .accesskey = A
+
 update-application-check-choose =
   .label = Provjeri dostupnost dopuna, ali odluči o njihovom instaliranju
   .accesskey = c
+
 update-application-manual =
   .label = Nikad ne provjeravaj dostupnost novih verzija (nije preporučeno)
   .accesskey = N
+
 update-application-background-enabled =
   .label = Kada { -brand-short-name } nije pokrenut (w)
   .accesskey = w
+
 update-application-warning-cross-user-setting = Ove postavke će se primijeniti na sve račune u Windowsu i profile za { -brand-short-name } koji koriste ovu instalaciju programa { -brand-short-name }.
+
 update-application-use-service =
   .label = Koristi pozadinski servis za instalaciju dopuna
   .accesskey = K
+
 update-setting-write-failure-title2 = Greška prilikom spremanja postavki aktualiziranja
+
 update-in-progress-title = Aktualiziranje u tijeku
+
 update-in-progress-message = Želiš li da { -brand-short-name } nastavi s ovim aktualiziranjem?
+
 update-in-progress-ok-button = O&dbaci
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Nastavi
 
 ## General Section - Performance
 
 performance-title = Performanca
+
 performance-use-recommended-settings-checkbox =
   .label = Koristi preporučene postavke performanse
   .accesskey = u
+
 performance-use-recommended-settings-desc = Ove su postavke prilagođene tvom hardveru i operacijskom sustavu.
+
 performance-settings-learn-more = Saznaj više
+
 performance-allow-hw-accel =
   .label = Koristi hardversko ubrzanje kad je dostupno
   .accesskey = h
+
 performance-limit-content-process-option = Granica procesiranja sadržaja
   .accesskey = G
+
 performance-limit-content-process-enabled-desc = Dodatni procesi sadržaja mogu poboljšati performansu kad koristiš više kartica, ali će koristiti i više memorije.
 performance-limit-content-process-blocked-desc = Izmjena broja procesa sadržaja je moguća samo s višeprocesnim { -brand-short-name }om. <a data-l10n-name="learn-more">Saznaj kako provjeriti je li višeprocesni rad aktiviran.</a>
+
 # Variables:
 #  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
 performance-default-content-process-count =
   .label = { $num } (standardno)
 
 ## General Section - Browsing
 
 browsing-title = Pregledavanje
+
 browsing-use-autoscroll =
   .label = Koristi automatsko klizanje
   .accesskey = a
+
 browsing-use-smooth-scrolling =
   .label = Koristi uglađeno klizanje
   .accesskey = u
+
 browsing-use-onscreen-keyboard =
   .label = Prikaži tipkovnicu na ekranu kad je potrebno
   .accesskey = k
+
 browsing-use-cursor-navigation =
   .label = Uvijek koristi tipke pokazivača za navigaciju unutar stranica
   .accesskey = c
+
 browsing-search-on-start-typing =
   .label = Traži tekst već prilikom upisivanja
   .accesskey = k
+
 browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
   .label = Aktiviraj video-kontrole kod prikaza slike-u-slici
   .accesskey = O
+
 browsing-picture-in-picture-learn-more = Saznaj više
+
 browsing-media-control =
   .label = Upravljaj medijskim sadržajem pomoću tipkovnice, slušalica ili virtualnog sučelja
   .accesskey = v
+
 browsing-media-control-learn-more = Saznaj više
+
 browsing-cfr-recommendations =
   .label = Preporuči dodatke tijekom pregledavanja
   .accesskey = r
 browsing-cfr-features =
   .label = Preporuči mogućnosti tijekom pregledavanja
   .accesskey = m
+
 browsing-cfr-recommendations-learn-more = Saznaj više
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-settings-title = Postavke mreže
+
 network-proxy-connection-description = Postavi kako se { -brand-short-name } spaja na Internet.
+
 network-proxy-connection-learn-more = Saznaj više
+
 network-proxy-connection-settings =
   .label = Postavke …
   .accesskey = e
 
 ## Home Section
 
 home-new-windows-tabs-header = Novi prozori i kartice
+
 home-new-windows-tabs-description2 = Odaberi što želiš vidjeti kad otvoriš početnu stranicu, nove prozore i nove kartice.
 
 ## Home Section - Home Page Customization
 
 home-homepage-mode-label = Početna stranica i novi prozori
+
 home-newtabs-mode-label = Nove kartice
+
 home-restore-defaults =
   .label = Vrati standardne vrijednosti
   .accesskey = r
+
 # "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
 # while "Home" and "(Default)" can be localized.
 home-mode-choice-default =
   .label = Firefoxova početna stranica (standardno)
+
 home-mode-choice-custom =
   .label = Prilagođeni URL-ovi…
+
 home-mode-choice-blank =
   .label = Prazna stranica
+
 home-homepage-custom-url =
   .placeholder = Zalijepite URL…
+
 # This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
 # your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
 # standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
 # be identical.
 use-current-pages =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Koristi trenutačnu stranicu
      *[other] Koristi trenutačne stranice
     }
   .accesskey = c
+
 choose-bookmark =
   .label = Koristi zabilješku…
   .accesskey = š
 
 ## Home Section - Firefox Home Content Customization
 
 home-prefs-content-header = Sadržaj Firefoxove početne stranice
 home-prefs-content-description = Odaberi sadržaj koji želiš na početnoj stranici Firefoxa.
+
 home-prefs-search-header =
   .label = Web pretraga
-home-prefs-topsites-header =
-  .label = Najbolje stranice
-home-prefs-topsites-description = Stranice koje najčešće posjećuješ
-home-prefs-topsites-by-option-sponsored =
-  .label = Sponzorirane najpopularnije stranice
 home-prefs-shortcuts-header =
   .label = Prečaci
 home-prefs-shortcuts-description = Stranice koje spremiš ili posjetiš
 home-prefs-shortcuts-by-option-sponsored =
   .label = Sponzorirani prečaci
 
 ## Variables:
 ## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
 
 home-prefs-recommended-by-header =
   .label = Preporučeno od { $provider }
-home-prefs-recommended-by-description-update = Izniman sadržaj sa svih strana weba, kojeg izabire { $provider }
 home-prefs-recommended-by-description-new = Izuzetan sadržaj kojeg odabire { $provider }, dio obitelji { -brand-product-name }
 
 ##
 
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Kako ovo funkcionira
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Sponzorirane priče
-home-prefs-highlights-header =
-  .label = Istaknuto
-home-prefs-highlights-description = Izbor spremljenih ili posjećenih stranica
+
 home-prefs-highlights-option-visited-pages =
   .label = Posjećene stranice
 home-prefs-highlights-options-bookmarks =
   .label = Zabilješke
 home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
   .label = Najnovije preuzimanje
 home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
   .label = Stranice spremljene u { -pocket-brand-name }
+
 home-prefs-recent-activity-header =
   .label = Nedavna aktivnost
 home-prefs-recent-activity-description = Izbor nedavnih stranica i sadržaja
+
 # For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
 # Alternative translation options: "Small Note" or something that
 # expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
 # and non-essential but also not entirely trivial and useless.
 home-prefs-snippets-header =
   .label = Kratke obavijesti
-home-prefs-snippets-description = { -vendor-short-name } i { -brand-product-name } aktualiziranja
+
 home-prefs-snippets-description-new = Savjeti i vijesti od { -vendor-short-name } i { -brand-product-name }
+
 home-prefs-sections-rows-option =
   .label =
     { $num ->
       [one] { $num } redak
       [few] { $num } retka
      *[other] { $num } redaka
     }
 
 ## Search Section
 
 search-bar-header = Traka za pretraživanje
 search-bar-hidden =
   .label = Koristi adresnu traku za pretraživanje i navigaciju
 search-bar-shown =
   .label = Dodaj traku za pretraživanje u alatnu traku
+
 search-engine-default-header = Standardna tražilica
 search-engine-default-desc-2 = Ovo je standardna tražilica u adresnoj traci i traci za pretraživanje. Možeš je promijeniti u bilo koje vrijeme.
 search-engine-default-private-desc-2 = Odaberi jednu drugu standardnu tražilicu samo za privatne prozore
 search-separate-default-engine =
   .label = Koristi ovu tražilicu u privatnim prozorima
   .accesskey = K
+
 search-suggestions-header = Prijedlozi za pretraživanje
 search-suggestions-desc = Odaberi način prikaza prijedloga tražilica.
+
 search-suggestions-option =
   .label = Prikaži prijedloge za pretraživanje
   .accesskey = P
+
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Prikaži prijedloge za pretraživanje u rezultatima adresne trake
   .accesskey = l
+
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Prikaži prijedloge za pretraživanje u rezultatima adresne trake prije povijesti pregledavanja
+
 search-show-suggestions-private-windows =
   .label = Prikaži prijedloge za pretraživanje u privatnim prozorima
+
 suggestions-addressbar-settings-generic2 = Promijeni postavke za ostale prijedloge adresne trake
+
 search-suggestions-cant-show = Prijedlozi pretraživanja neće biti prikazani u lokacijskoj traci, jer je { -brand-short-name } podešen, da ne pamti povijest.
+
 search-one-click-header2 = Prečaci za pretraživanje
+
 search-one-click-desc = Odaberi alternativne tražilice, koje će se pojaviti ispod adresne trake i trake pretraživanja kad počneš upisivati pojmove.
+
 search-choose-engine-column =
   .label = Tražilica
 search-choose-keyword-column =
   .label = Ključna riječ
+
 search-restore-default =
   .label = Obnovi standardne tražilice
   .accesskey = d
+
 search-remove-engine =
   .label = Ukloni
   .accesskey = U
 search-add-engine =
   .label = Dodaj
   .accesskey = D
+
 search-find-more-link = Pronađi daljnje tražilice
+
 # This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
 # ('Duplicate' is an adjective)
 search-keyword-warning-title = Postojeća ključna riječ
 # Variables:
 #  $name (String) - Name of a search engine.
 search-keyword-warning-engine = Odabrana je ključna riječ koju trenutačno koristi "{ $name }". Odaberi jednu drugu.
 search-keyword-warning-bookmark = Odabrana je ključna riječ koju koristi zabilješka. Odaberi jednu drugu.
 
 ## Containers Section
 
 containers-back-button2 =
   .aria-label = Natrag na postavke
 containers-header = Kontejnerske kartice
 containers-add-button =
   .label = Dodaj novi kontejner
   .accesskey = a
+
 containers-new-tab-check =
   .label = Odaberi kontejner za svaku novu karticu
   .accesskey = s
+
 containers-settings-button =
   .label = Postavke
 containers-remove-button =
   .label = Ukloni
 
 ## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
 ## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").
 
 sync-signedout-caption = Ponesi svoj web sa sobom
 sync-signedout-description2 = Sinkroniziraj svoje zabilješke, povijest, kartice, lozinke, dodatke i postavke kroz sve svoje uređaje.
+
 sync-signedout-account-signin3 =
   .label = Prijavi se za sinkronizaciju…
   .accesskey = i
+
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
 sync-mobile-promo = Preuzmi Firefox za <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> ili <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> za sinkroniziranje s tvojim mobilnim uređajem.
 
 ## Firefox Account - Signed in
 
 sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Primijeni sliku profila
+
 sync-sign-out =
   .label = Odjavi se …
   .accesskey = O
+
 sync-manage-account = Upravljaj računom
   .accesskey = u
+
 sync-signedin-unverified = { $email } nije potvrđen.
 sync-signedin-login-failure = Prijavi se za ponovno povezivanje s { $email }
+
 sync-resend-verification =
   .label = Ponovo pošalji potvrdu
   .accesskey = d
+
 sync-remove-account =
   .label = Ukloni račun
   .accesskey = r
+
 sync-sign-in =
   .label = Prijava
   .accesskey = P
 
 ## Sync section - enabling or disabling sync.
 
 prefs-syncing-on = Sinkroniziranje: UKLJUČENO
+
 prefs-syncing-off = Sinkroniziranje: ISKLJUČENO
+
 prefs-sync-turn-on-syncing =
   .label = Uključi sinkronizaciju…
   .accesskey = s
+
 prefs-sync-offer-setup-label2 = Sinkroniziraj svoje zabilješke, povijest, kartice, lozinke, dodatke i postavke kroz sve svoje uređaje.
+
 prefs-sync-now =
   .labelnotsyncing = Sinkroniziraj sada
   .accesskeynotsyncing = n
   .labelsyncing = Sinkroniziranje…
 
 ## The list of things currently syncing.
 
 sync-currently-syncing-heading = Trenutačno sinkroniziraš ove stavke:
+
 sync-currently-syncing-bookmarks = Zabilješke
 sync-currently-syncing-history = Povijest
 sync-currently-syncing-tabs = Otvorene kartice
 sync-currently-syncing-logins-passwords = Prijave i lozinke
 sync-currently-syncing-addresses = Adrese
 sync-currently-syncing-creditcards = Kreditne kartice
 sync-currently-syncing-addons = Dodaci
 sync-currently-syncing-settings = Postavke
+
 sync-change-options =
   .label = Promijeni …
   .accesskey = P
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
 sync-choose-what-to-sync-dialog =
   .title = Odaberi što će se sinkronizirati
   .style = width: 36em; min-height: 35em;
   .buttonlabelaccept = Spremi izmjene
   .buttonaccesskeyaccept = S
   .buttonlabelextra2 = Odspoji …
   .buttonaccesskeyextra2 = d
+
 sync-engine-bookmarks =
   .label = Zabilješke
   .accesskey = Z
+
 sync-engine-history =
   .label = Povijest
   .accesskey = j
+
 sync-engine-tabs =
   .label = Otvorene kartice
   .tooltiptext = Popis otvorenog na svim sinkroniziranim uređajima
   .accesskey = t
+
 sync-engine-logins-passwords =
   .label = Prijave i lozinke
   .tooltiptext = Korisnička imena i lozinke koje ste spremili
   .accesskey = l
+
 sync-engine-addresses =
   .label = Adrese
   .tooltiptext = Poštanske adrese koje ste spremili (samo radna površina)
   .accesskey = e
+
 sync-engine-creditcards =
   .label = Kreditne kartice
   .tooltiptext = Nazivi, brojevi i rok trajanja (samo radna površina)
   .accesskey = c
+
 sync-engine-addons =
   .label = Dodaci
   .tooltiptext = Dodaci i teme za Firefox na radnoj površini
   .accesskey = a
+
 sync-engine-settings =
   .label = Postavke
   .tooltiptext = Općenite postavke i postavke privatnosti i sigurnosti koje ste promijenili
   .accesskey = s
 
 ## The device name controls.
 
 sync-device-name-header = Naziv uređaja
+
 sync-device-name-change =
   .label = Promijeni naziv uređaja…
   .accesskey = n
+
 sync-device-name-cancel =
   .label = Odustani
   .accesskey = n
+
 sync-device-name-save =
   .label = Spremi
   .accesskey = e
+
 sync-connect-another-device = Poveži drugi uređaj
 
 ## Privacy Section
 
 privacy-header = Privatnost preglednika
 
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 # The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
 pane-privacy-logins-and-passwords-header = Prijave i lozinke
   .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
+
 # Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Pitaj za spremanje prijava i lozinka za web stranice
   .accesskey = r
 forms-exceptions =
   .label = Iznimke …
   .accesskey = m
 forms-generate-passwords =
   .label = Predloži i generiraj jake lozinke
   .accesskey = g
 forms-breach-alerts =
   .label = Prikaži upozorenja o lozinkama za hakirane web stranice
   .accesskey = u
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Saznaj više
+
 # Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Automatski popuni prijave i lozinke
   .accesskey = i
 forms-saved-logins =
   .label = Spremljene prijave…
   .accesskey = l
 forms-primary-pw-use =
@@ -756,128 +897,145 @@ forms-master-pw-change =
   .accesskey = m
 forms-primary-pw-change =
   .label = Promijeni primarnu lozinku…
   .accesskey = P
 # Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
 # "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
 # use { "" } as the value.
 forms-primary-pw-former-name = Prije poznato kao glavna lozinka
+
 forms-primary-pw-fips-title = Trenutačno se nalaziš u modusu FIPS. FIPS ne dopušta praznu primarnu lozinku.
 forms-master-pw-fips-desc = Promjena lozinke nije uspjela
 forms-windows-sso =
   .label = Dopusti jedinstvenu prijavu u Windowsu za Microsoftove, poslovne i školske račune
 forms-windows-sso-learn-more-link = Saznaj više
 forms-windows-sso-desc = Upravljaj računima u postavkama uređaja
 
 ## OS Authentication dialog
 
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 primary-password-os-auth-dialog-message-win = Za stvaranje primarne lozinke, unesi svoje podatke za prijavu na Windows. Ovo pomaže u zaštiti tvojih računa.
+
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = stvori glavnu lozinku
 master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## Privacy Section - History
 
 history-header = Povijest
+
 # This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
 # (Remember history, etc.).
 # In English it visually creates a full sentence, e.g.
 # "Firefox will" + "Remember history".
 #
 # If this doesn't work for your language, you can translate this message:
 #  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
 #   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
 #  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
 history-remember-label = { -brand-short-name } će
   .accesskey = e
+
 history-remember-option-all =
   .label = zapamtiti povijest
 history-remember-option-never =
   .label = Ne pamti povijest
 history-remember-option-custom =
   .label = koristiti prilagođene postavke za povijest
+
 history-remember-description = { -brand-short-name } će zapamtiti tvoju povijest pregledavanja, preuzimanja, obrazaca i pretraživanja.
 history-dontremember-description = { -brand-short-name } će koristiti iste postavke kao i za privatno pregledavanje, te neće pamtiti povijest pregledavanja.
+
 history-private-browsing-permanent =
   .label = Uvijek koristi privatno pregledavanje
   .accesskey = v
+
 history-remember-browser-option =
   .label = Zapamti povijest pregledavanja i preuzimanja
   .accesskey = p
+
 history-remember-search-option =
   .label = Zapamti povijest traženja i obrazaca
   .accesskey = f
+
 history-clear-on-close-option =
   .label = Izbriši povijest kad se { -brand-short-name } zatvori
   .accesskey = z
+
 history-clear-on-close-settings =
   .label = Postavke…
   .accesskey = t
+
 history-clear-button =
   .label = Izbriši povijest
   .accesskey = s
 
 ## Privacy Section - Site Data
 
 sitedata-header = Kolačići i podaci web stranice
+
 sitedata-total-size-calculating = Izračunavanje veličine podataka web stranice i privremene memorije…
+
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 sitedata-total-size = Tvoji spremljeni kolačići, podaci web stranica i privremena memorija trenutačno zauzimaju { $value } { $unit } prostora na disku.
+
 sitedata-learn-more = Saznaj više
+
 sitedata-delete-on-close =
   .label = Izbriši kolačiće i podatke stranica kad se { -brand-short-name } zatvori
   .accesskey = c
+
 sitedata-delete-on-close-private-browsing = U trajnom privatnom pregledavanju, kolačići i podaci o web stranicama će uvijek biti izbrisani kad se zatvori { -brand-short-name }.
+
 sitedata-allow-cookies-option =
   .label = Prihvati kolačiće i podatke web stranica
   .accesskey = a
+
 sitedata-disallow-cookies-option =
   .label = Blokiraj kolačiće i podatke web stranica
   .accesskey = B
+
 # This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Vrsta blokiranog
   .accesskey = t
+
 sitedata-option-block-cross-site-trackers =
   .label = Programi za praćenje među različitim web lokacijama
-sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
-  .label = Programi za praćenje među različitim web lokacijama i društvenim mrežama
-sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies-including-social-media =
-  .label = Međustranični kolačići za praćenje — uključuje kolačiće društvenih mreža
-sitedata-option-block-cross-site-cookies-including-social-media =
-  .label = Međustranični kolačići (cross-site cookies) — uključuje kolačiće društvenih mreža
-sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers-plus-isolate =
-  .label = Pratitelji između više stranica, medijski pratitelji, te izoliranje preostalih kolačića
 sitedata-option-block-unvisited =
   .label = Kolačići neposjećenih web-stranica
 sitedata-option-block-all-third-party =
   .label = Sve kolačiće trećih strana (može uzrokovati greške na stranici)
 sitedata-option-block-all =
   .label = Sve kolačiće (uzrokovat će greške na stranicama)
+
 sitedata-clear =
   .label = Izbriši podatke …
   .accesskey = I
+
 sitedata-settings =
   .label = Upravljaj podacima …
   .accesskey = m
+
 sitedata-cookies-exceptions =
   .label = Upravljanje iznimkama…
   .accesskey = z
 
 ## Privacy Section - Address Bar
 
 addressbar-header = Adresna traka
+
 addressbar-suggest = Pri korištenju adresne trake, predloži
+
 addressbar-locbar-history-option =
   .label = Povijest pregledavanja
   .accesskey = P
 addressbar-locbar-bookmarks-option =
   .label = Zabilješke
   .accesskey = k
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Otvorene kartice
@@ -887,23 +1045,27 @@ addressbar-locbar-shortcuts-option =
   .label = Prečaci (S)
   .accesskey = S
 addressbar-locbar-topsites-option =
   .label = Najbolje stranice
   .accesskey = N
 addressbar-locbar-engines-option =
   .label = Tražilice
   .accesskey = a
+
 addressbar-suggestions-settings = Promijeni postavke za prijedloge tražilica
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
 content-blocking-enhanced-tracking-protection = Poboljšana zaštita od praćenja
+
 content-blocking-section-top-level-description = Programi za praćenje te prate po internetu i prikupljaju podatke o tvojim navikama i interesima. { -brand-short-name } blokira mnoge takve programe i druge zlonamjerne skripte.
+
 content-blocking-learn-more = Saznaj više
+
 content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Koristiš značajku First Party Isolation (FPI), koja nadjačava neke postavke kolačića u { -brand-short-name }u.
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 enhanced-tracking-protection-setting-standard =
   .label = Standardno
@@ -916,179 +1078,214 @@ enhanced-tracking-protection-setting-cus
   .accesskey = P
 
 ##
 
 content-blocking-etp-standard-desc = Uravnoteženo za zaštitu i performansu. Stranice će se normalno učitavati.
 content-blocking-etp-strict-desc = Jača zaštita, ali može prouzročiti probleme nekim web-stanicama ili sadržajima.
 content-blocking-etp-custom-desc = Odaberi programe za praćenje i skripte koje želiš blokirati.
 content-blocking-etp-blocking-desc = { -brand-short-name } blokira sljedeće:
+
 content-blocking-private-windows = Praćenje sadržaja u privatnim prozorima
 content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows = Međustranični kolačići u svim prozorima (uključujući kolačiće za praćenje)
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Višestranični kolačići za praćenje
 content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows = Međustranični kolačići u privatnim prozorima
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Pratitelji između više stranica, te izoliranje preostalih kolačića
 content-blocking-social-media-trackers = Programi za praćenje s društvenih mreža
 content-blocking-all-cookies = Sve kolačiće
 content-blocking-unvisited-cookies = Kolačići neposjećenih stranica
 content-blocking-all-windows-tracking-content = Praćenje sadržaja u svim prozorima
 content-blocking-all-third-party-cookies = Svi kolačići trećih strana
 content-blocking-cryptominers = Kripto-rudari
 content-blocking-fingerprinters = Jedinstvene otiske
+
 content-blocking-warning-title = Upozorenje!
-content-blocking-and-isolating-etp-warning-description = Blokiranje pratitelja i izoliranje kolačića može utjecati na funkcionalnost nekih stranica. Ponovno učitajte stranicu sa pratiteljem kako bi se učitao sav sadržaj.
 content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Ova postavka može uzrokovati da neke web stranice ne prikazuju sadržaj ili ne rade ispravno. Ako se neka stranica čini slomljenom, možda ćeš htjeti isključiti zaštitu od praćenja da bi ta stranica učitala sav sadržaj.
 content-blocking-warning-learn-how = Saznaj kako
+
 content-blocking-reload-description = Morat ćeš ponovo učitati svoje kartice, kako bi se ove promjene primijenile.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Ponovo učitaj sve kartice
   .accesskey = r
+
 content-blocking-tracking-content-label =
   .label = Praćenje sadržaja
   .accesskey = P
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = U svim prozorima
   .accesskey = a
 content-blocking-option-private =
   .label = Samo u privatnim prozorima
   .accesskey = p
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Promijeni popis blokiranih
+
 content-blocking-cookies-label =
   .label = Kolačići
   .accesskey = K
+
 content-blocking-expand-section =
   .tooltiptext = Više informacija
+
 # Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
 content-blocking-cryptominers-label =
   .label = Kripto-rudari
   .accesskey = K
+
 # Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
 # that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
 content-blocking-fingerprinters-label =
   .label = Jedinstveni otisci
   .accesskey = J
 
 ## Privacy Section - Tracking
 
 tracking-manage-exceptions =
   .label = Upravljenje iznimkama…
   .accesskey = v
 
 ## Privacy Section - Permissions
 
 permissions-header = Dopuštenja
+
 permissions-location = Lokacija
 permissions-location-settings =
   .label = Postavke…
   .accesskey = l
+
 permissions-xr = Virtualna stvarnost
 permissions-xr-settings =
   .label = Postavke…
   .accesskey = t
+
 permissions-camera = Kamera
 permissions-camera-settings =
   .label = Postavke…
   .accesskey = k
+
 permissions-microphone = Mikrofon
 permissions-microphone-settings =
   .label = Postavke…
   .accesskey = m
+
 permissions-notification = Obavijesti
 permissions-notification-settings =
   .label = Postavke…
   .accesskey = o
 permissions-notification-link = Saznaj više
+
 permissions-notification-pause =
   .label = Zaustavi obavijesti dok se { -brand-short-name } ponovo ne pokrene
   .accesskey = n
+
 permissions-autoplay = Automatska reprodukcija
+
 permissions-autoplay-settings =
   .label = Postavke…
   .accesskey = t
+
 permissions-block-popups =
   .label = Blokiraj skočne prozore
   .accesskey = s
-permissions-block-popups-exceptions =
-  .label = Iznimke …
-  .accesskey = e
+
 permissions-addon-install-warning =
   .label = Upozorava te kad stranice pokušaju instalirati dodatke
   .accesskey = d
+
 permissions-addon-exceptions =
   .label = Iznimke …
   .accesskey = e
 
 ## Privacy Section - Data Collection
 
 collection-header = { -brand-short-name } – prikupljanje i upotreba podataka
+
 collection-description = Želimo ti omogućiti izbor i prikupljati samo ono što nam treba da bismo pružali i unaprijedili { -brand-short-name } za sve. Uvijek pitamo za dozvolu prije nego što počnemo primati osobne informacije.
 collection-privacy-notice = Politika privatnosti
+
 collection-health-report-telemetry-disabled = Više ne dopuštaš { -vendor-short-name } snimanje tehničkih podataka i podataka o interakciji. Svi stari podaci biti će izbrisani u roku od 30 dana.
 collection-health-report-telemetry-disabled-link = Saznaj više
+
 collection-health-report =
   .label = Dozvoli { -brand-short-name }u da šalje tehničke podatke i podatke o interakcijama { -vendor-short-name }
   .accesskey = r
 collection-health-report-link = Saznaj više
+
 collection-studies =
   .label = Dozvoli { -brand-short-name }u instalirati i pokrenuti studije
 collection-studies-link = Pregledaj { -brand-short-name } studije
+
 addon-recommendations =
   .label = Dozvoli { -brand-short-name }u da radi personalizirane preporuke dodataka
 addon-recommendations-link = Saznaj više
+
 # This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
 # or builds with no Telemetry support available.
 collection-health-report-disabled = Izvještaji o podacima su deaktivirani za konfiguraciju za izgradnju
 
 ## Privacy Section - Security
 ##
 ## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
 ## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage
 
 security-header = Sigurnost
+
 security-browsing-protection = Zaštita od zavaravajućeg sadržaja i zlonamjernih aplikacija
+
 security-enable-safe-browsing =
   .label = Blokiraj opasni i zavaravajući sadržaj
   .accesskey = B
 security-enable-safe-browsing-link = Saznaj više
+
 security-block-downloads =
   .label = Blokiraj opasna preuzimanja
   .accesskey = o
+
 security-block-uncommon-software =
   .label = Upozorava te o neželjenim ili neobičnim programima
   .accesskey = g
 
 ## Privacy Section - Certificates
 
 certs-header = Certifikati
+
 certs-enable-ocsp =
   .label = Upitaj OCSP poslužitelje za potvrđivanje valjanosti certifikata
   .accesskey = U
+
 certs-view =
   .label = Prikaz certifikata…
   .accesskey = c
+
 certs-devices =
   .label = Sigurnosni uređaji…
   .accesskey = S
+
 space-alert-over-5gb-settings-button =
   .label = Otvori postavke
   .accesskey = O
 
 ## Privacy Section - HTTPS-Only
 
 httpsonly-header = Način rada "Samo HTTPS"
+
 httpsonly-description = HTTPS pruža sigurnu, šifriranu vezu između preglednika { -brand-short-name } i web-stranica koje posjećuješ. Većina web-stranica podržava HTTPS, a ako je aktiviran način rada "Samo HTTPS", tada će { -brand-short-name } nadograditi sve veze na HTTPS.
+
 httpsonly-learn-more = Saznaj više
+
 httpsonly-radio-enabled =
   .label = Aktiviraj način rada "Samo HTTPS" u svim prozorima
+
 httpsonly-radio-enabled-pbm =
   .label = Aktiviraj način rada "Samo HTTPS" samo u privatnim prozorima
+
 httpsonly-radio-disabled =
   .label = Nemoj aktivirati način rada "Samo HTTPS"
 
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = Radna površina
 downloads-folder-name = Preuzimanja
 choose-download-folder-title = Izaberite mapu za preuzimanja:
+
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
 save-files-to-cloud-storage =
   .label = Spremi datoteke u { $service-name }
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -68,26 +68,18 @@ protections-close-button2 =
   .aria-label = Zatvori
   .title = Zatvori
  
 mobile-app-title = Blokiraj oglase koji te prate na više uređaja
 mobile-app-card-content = Koristi mobilni preglednik s ugrađenom zaštitom od praćenja.
 mobile-app-links = { -brand-product-name } preglednik za <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> i <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
 
 lockwise-title = Ne zaboravi lozinku nikad više
-lockwise-title-logged-in2 = Upravljanje lozinkama
-lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } sigurno sprema tvoje lozinke u pregledniku.
 lockwise-header-content-logged-in = Spremaj i sinkroniziraj lozinke na svim svojim uređajima na siguran način.
-protection-report-save-passwords-button = Spremi lozinke
-  .title = Spremi lozinke u { -lockwise-brand-short-name }
-protection-report-manage-passwords-button = Upravljanje lozinkama
-  .title = Upravljanje lozinkama s { -lockwise-brand-short-name }
-lockwise-mobile-app-title = Ponesi svoje lozinke sa sobom
-lockwise-no-logins-card-content = Koristi lozinke koje su spremljene u { -brand-short-name }u na bilo kojem uređaju.
-lockwise-app-links = { -lockwise-brand-name } za <a data-l10n-name="lockwise-android-inline-link">Android</a> i <a data-l10n-name="lockwise-ios-inline-link">iOS</a>
+
 
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of passwords exposed in data breaches.
 lockwise-scanned-text-breached-logins =
   { $count ->
     [one] 1 lozinka možda je izložena u curenju podataka.
     [few] { $count } lozinke možda su izložene u curenju podataka.
    *[other] { $count } lozinki možda je izloženo u curenju podataka.
--- a/browser/browser/protectionsPanel.ftl
+++ b/browser/browser/protectionsPanel.ftl
@@ -1,13 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 protections-panel-sendreportview-error = Došlo je do greške prilikom slanja izvještaja. Pokušaj ponovo kasnije.
+
 # A link shown when ETP is disabled for a site. Opens the breakage report subview when clicked.
 protections-panel-sitefixedsendreport-label = Stranica je ispravljena? Pošalji izvještaj
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 protections-popup-footer-protection-label-strict = Strogo
   .label = Strogo
@@ -16,35 +17,40 @@ protections-popup-footer-protection-label-custom = Prilagođeno
 protections-popup-footer-protection-label-standard = Standardno
   .label = Standardno
 
 ##
 
 # The text a screen reader speaks when focused on the info button.
 protections-panel-etp-more-info =
   .aria-label = Više informacija o poboljšanoj zaštiti od praćenja
+
 protections-panel-etp-on-header = Pojačana zaštita od praćenja je UKLJUČENA za ovu stranicu
 protections-panel-etp-off-header = Pojačana zaštita od praćenja je ISKLJUČENA za ovu stranicu
+
 # The link to be clicked to open the sub-panel view
 protections-panel-site-not-working = Stranica ne radi?
+
 # The heading/title of the sub-panel view
 protections-panel-site-not-working-view =
   .title = Stranica ne radi?
 
 ## The "Allowed" header also includes a "Why?" link that, when hovered, shows
 ## a tooltip explaining why these items were not blocked in the page.
 
 protections-panel-not-blocking-why-label = Zašto?
 protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip = Blokiranjem ovih elemenata mogu se pokvariti elementi nekih web stranica. Bez programa za praćenje, neki gumbi, obrasci i polja za prijavu možda neće funkcionirati.
 protections-panel-not-blocking-why-etp-off-tooltip = Svi pratitelji na ovoj stranici su učitani iz razloga što su zaštite isključene.
 
 ##
 
 protections-panel-no-trackers-found = Programi za praćenje koji su poznati { -brand-short-name }u nisu otkriveni na ovoj stranici.
+
 protections-panel-content-blocking-tracking-protection = Praćenje sadržaja
+
 protections-panel-content-blocking-socialblock = Programi za praćenje s društvenih mreža
 protections-panel-content-blocking-cryptominers-label = Kripto-rudari
 protections-panel-content-blocking-fingerprinters-label = Jedinstveni otisci
 
 ## In the protections panel, Content Blocking category items are in three sections:
 ##  "Blocked" for categories being blocked in the current page,
 ##  "Allowed" for categories detected but not blocked in the current page, and
 ##  "None Detected" for categories not detected in the current page.
@@ -59,38 +65,43 @@ protections-panel-not-found-label = Ništa otkriveno
 protections-panel-settings-label = Postavke zaštite
 protections-panel-protectionsdashboard-label = Nadzorna ploča zaštite
 
 ## In the Site Not Working? view, we suggest turning off protections if
 ## the user is experiencing issues with any of a variety of functionality.
 
 # The header of the list
 protections-panel-site-not-working-view-header = Isključi zaštite ukoliko imaš problema s:
+
 # The list items, shown in a <ul>
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-login-fields = Poljem za prijavu
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-forms = Obrascima
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-payments = Plaćanjima
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-comments = Komentarima
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-videos = Videom
+
 protections-panel-site-not-working-view-send-report = Pošaljite izvještaj
 
 ##
 
 protections-panel-cross-site-tracking-cookies = Ovi kolačići te prate od stranice do stranice i prikupljaju podatke o tome što radiš na internetu. Postavljeni su od trećih strana kao što su oglašivači i analitičke tvrtke.
 protections-panel-cryptominers = Kripto rudari koriste računalnu snagu tvog sustava kako bi rudarili digitalni novac. Skripte za kripto rudarenje troše bateriju, usporavaju računalo i povećavaju račun za struju.
 protections-panel-fingerprinters = Čitači digitalnih otisaka prikupljaju postavke tvog preglednika i računala kako bi stvorili tvoj jedinstveni profil. Koristeći ovaj digitalni otisak, mogu te pratiti diljem raznih web stranica.
 protections-panel-tracking-content = Web stranice mogu učitati vanjske reklame, video materijal i drugi sadržaj koji sadržava kȏd za praćenje. Blokiranje praćenja sadržaja može ubrzati učitavanje stranica, ali neke tipke, obrasci ili polja za prijavu možda neće raditi.
 protections-panel-social-media-trackers = Društvene mreže postavljaju programe za praćenje na druge web stranice kako bi pratili što radiš, pregledavaš i vidiš na internetu. Ovo omogućava tvrtkama društvenih mreža o tebi saznati više od onoga što dijeliš na svom profilu.
+
 protections-panel-description-shim-allowed = Neki programi za praćenje označeni ispod djelomično su deblokirani na ovoj stranici jer ste bili u interakciji s njima.
 protections-panel-description-shim-allowed-learn-more = Saznaj više
 protections-panel-shim-allowed-indicator =
   .tooltiptext = Program za praćenje djelomično odblokiran
+
 protections-panel-content-blocking-manage-settings =
   .label = Upravljaj postavkama zaštite
   .accesskey = U
+
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view =
   .title = Prijavi neispravnu web stranicu
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description = Blokiranje određenih programa za praćenje može uzrokovati probleme s nekim web stranicama. Prijavljivanjem ovih problema pomoći ćeš unaprijediti { -brand-short-name } za sve korisnike. Kad pošalješ ove prijavu, Mozilli ćeš poslati URL stranice i informacije o postavkama preglednika. <label data-l10n-name="learn-more">Saznaj više</label>
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-url = URL
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-url-label =
   .aria-label = URL
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-comments = Neobavezno: opišite problem
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-comments-label =
--- a/browser/browser/sanitize.ftl
+++ b/browser/browser/sanitize.ftl
@@ -1,89 +1,110 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 sanitize-prefs =
   .title = Postavke za brisanje povijesti
   .style = width: 34em
+
 sanitize-prefs-style =
   .style = width: 17em
+
 dialog-title =
   .title = Izbriši nedavnu povijest
   .style = width: 34em
+
 # When "Time range to clear" is set to "Everything", this message is used for the
 # title instead of dialog-title.
 dialog-title-everything =
   .title = Izbriši svu povijest
   .style = width: 34em
+
 clear-data-settings-label = Kad se zatvori, { -brand-short-name } bi automatski trebao sve izbrisati
 
 ## clear-time-duration-prefix is followed by a dropdown list, with
 ## values localized using clear-time-duration-value-* messages.
 ## clear-time-duration-suffix is left empty in English, but can be
 ## used in other languages to change the structure of the message.
 ##
 ## This results in English:
 ## Time range to clear: (Last Hour, Today, etc.)
 
 clear-time-duration-prefix =
   .value = Vremenski raspon za brisanje:{ " " }
   .accesskey = o
+
 clear-time-duration-value-last-hour =
   .label = zadnji sat
+
 clear-time-duration-value-last-2-hours =
   .label = zadnja dva sata
+
 clear-time-duration-value-last-4-hours =
   .label = zadnja četiri sata
+
 clear-time-duration-value-today =
   .label = danas
+
 clear-time-duration-value-everything =
   .label = sve
+
 clear-time-duration-suffix =
   .value = { "" }
 
 ## These strings are used as section comments and checkboxes
 ## to select the items to remove
 
 history-section-label = Povijest
+
 item-history-and-downloads =
   .label = Povijest pregledavanja i preuzimanja
   .accesskey = v
+
 item-cookies =
   .label = Kolačići
   .accesskey = K
+
 item-active-logins =
   .label = Aktivne prijave
   .accesskey = A
+
 item-cache =
   .label = Međuspremnik
   .accesskey = s
+
 item-form-search-history =
   .label = Povijest obrazaca i pretraživanja
   .accesskey = o
+
 data-section-label = Podaci
-item-site-preferences =
-  .label = Postavke stranice
-  .accesskey = s
+
 item-site-settings =
   .label = Postavke stranice
   .accesskey = s
+
 item-offline-apps =
   .label = Podaci izvanmrežnih stranica
   .accesskey = n
+
 sanitize-everything-undo-warning = Ova se radnja ne može poništiti.
+
 window-close =
   .key = w
+
 sanitize-button-ok =
   .label = Izbriši sada
+
 # The label for the default button between the user clicking it and the window
 # closing. Indicates the items are being cleared.
 sanitize-button-clearing =
   .label = Brisanje
+
 # Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
 # Recent History dialog, provided that the user has not modified the default set
 # of history items to clear.
 sanitize-everything-warning = Izbrisat će se sva povijest.
+
 # Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
 # Recent History dialog, provided that the user has modified the default set of
 # history items to clear.
 sanitize-selected-warning = Izbrisat će se sve odabrane stavke.
--- a/browser/browser/screenshots.ftl
+++ b/browser/browser/screenshots.ftl
@@ -1,46 +1,57 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 screenshot-toolbarbutton =
   .label = Snimka ekrana
   .tooltiptext = Snimi ekran
+
 screenshot-shortcut =
   .key = S
+
 screenshots-instructions = Povuci ili pritisni na stranicu za odabir područja. Pritisni ESC za prekid.
 screenshots-cancel-button = Odustani
 screenshots-save-visible-button = Spremi vidljivo
 screenshots-save-page-button = Spremi cijelu stranicu
 screenshots-download-button = Preuzmi
 screenshots-download-button-tooltip = Preuzmi snimku ekrana
 screenshots-copy-button = Kopiraj
 screenshots-copy-button-tooltip = Kopiraj snimku ekrana u međuspremnik
 screenshots-download-button-title =
   .title = Preuzmi snimku zaslona
 screenshots-copy-button-title =
   .title = Kopiraj snimku zaslona u međuspremnik
 screenshots-cancel-button-title =
   .title = Odustani
 screenshots-retry-button-title =
   .title = Ponovi snimku zaslona
+
 screenshots-meta-key =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌘
    *[other] Ctrl
   }
 screenshots-notification-link-copied-title = Poveznica je kopirana
 screenshots-notification-link-copied-details = Poveznica do tvoje snimke kopirana je u međuspremnik. Zalijepi je pomoću { screenshots-meta-key }-V.
+
 screenshots-notification-image-copied-title = Snimka kopirana
 screenshots-notification-image-copied-details = Tvoja je snimka kopirana u međuspremnik. Zalijepi je pomoću { screenshots-meta-key }-V.
+
 screenshots-request-error-title = Ne radi.
 screenshots-request-error-details = Oprosti! Nismo uspjeli spremiti tvoju snimku. Pokušaj ponovo kasnije.
+
 screenshots-connection-error-title = Ne možemo se spojiti s tvojim snimkama.
 screenshots-connection-error-details = Provjeri internet vezu. Ako si uspješno povezan/a s internetom, možda postoji privremeni problem s uslugama { -screenshots-brand-name }.
+
 screenshots-login-error-details = Nismo uspjeli spremiti tvoju snimku, jer postoji problem s { -screenshots-brand-name } uslugom. Pokušaj ponovo kasnije.
+
 screenshots-unshootable-page-error-title = Ovu stranicu ne možemo snimiti.
 screenshots-unshootable-page-error-details = Ovo nije standardna Web stranica stoga ju ne možete snimiti.
+
 screenshots-empty-selection-error-title = Tvoj odabir je premalen
+
 screenshots-private-window-error-title = { -screenshots-brand-name } je deaktiviran u modusu privatnog pregledavanja
 screenshots-private-window-error-details = Žao nam je na neugodnosti. Radimo na ovoj mogućnosti za buduća izdanja.
+
 screenshots-generic-error-title = Uf! { -screenshots-brand-name } se zbrkao.
 screenshots-generic-error-details = Ne znamo točno što se upravo dogodilo. Možeš li ponovo pokušati ili snimiti jednu drugu stranicu?
--- a/browser/browser/search.ftl
+++ b/browser/browser/search.ftl
@@ -5,22 +5,32 @@
 
 ## These strings are used for errors when installing OpenSearch engines, e.g.
 ## via "Add Search Engine" on the address bar or search bar.
 ## Variables
 ## $location-url (String) - the URL of the OpenSearch engine that was attempted to be installed.
 
 opensearch-error-duplicate-title = Greška instaliranja
 opensearch-error-duplicate-desc = { -brand-short-name } ne može instalirati dodatak za traženje s "{ $location-url }" jer tražilica pod tim imenom već postoji.
+
 opensearch-error-format-title = Neispravan format
 opensearch-error-format-desc = { -brand-short-name } nije mogao instalirati tražilicu iz: { $location-url }
+
 opensearch-error-download-title = Greška preuzimanja
 opensearch-error-download-desc = { -brand-short-name } ne može preuzeti dodatak za traženje s: { $location-url }
 
 ##
 
 searchbar-submit =
   .tooltiptext = Pošalji pretragu
+
 # This string is displayed in the search box when the input field is empty
 searchbar-input =
   .placeholder = Traži
+
 searchbar-icon =
   .tooltiptext = Traži
+
+## Infobar shown when search engine is removed and replaced.
+## Variables
+## $oldEngine (String) - the search engine to be removed.
+## $newEngine (String) - the search engine to replace the removed search engine.
+
--- a/browser/browser/sync.ftl
+++ b/browser/browser/sync.ftl
@@ -1,26 +1,33 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 fxa-toolbar-sync-syncing2 = Sinkroniziranje…
+
 sync-disconnect-dialog-title2 = Odspojiti?
 sync-disconnect-dialog-body = { -brand-product-name } će prestati sinkronizirati tvoj račun, ali neće izbrisati podatke o tvom pregledavanju na ovom uređaju.
 sync-disconnect-dialog-button = Odspoji
+
 fxa-signout-dialog2-title = Odjaviti se iz servisa { -fxaccount-brand-name }?
 fxa-signout-dialog-body = Sinkronizirani podatci ostat će pohranjeni u tvom računu.
 fxa-signout-dialog2-button = Odjavi se
 fxa-signout-dialog2-checkbox = Izbriši podatke s ovog uređaja (lozinke, povijest, zabilješke, itd.)
+
 fxa-menu-sync-settings =
   .label = Postavke sinkronizacije
 fxa-menu-turn-on-sync =
   .value = Uključi sinkronizaciju
 fxa-menu-turn-on-sync-default = Uključi sinkronizaciju
+
 fxa-menu-connect-another-device =
   .label = Poveži novi uređaj…
+
 # This is shown dynamically within "Send tab to device" in fxa menu.
 fxa-menu-send-tab-to-device-syncnotready =
   .label = Sinkroniziranje uređaja …
+
 # This is shown within "Send tab to device" in fxa menu if account is not configured.
 fxa-menu-send-tab-to-device-description = Trenutno šalji karticu na bilo koji uređaj na kojem si prijavljen/a.
+
 fxa-menu-sign-out =
   .label = Odjavi se…
--- a/browser/browser/tabContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/tabContextMenu.ftl
@@ -70,40 +70,29 @@ move-to-new-window =
   .label = Premjesti u novi prozor
   .accesskey = z
 tab-context-close-multiple-tabs =
   .label = Zatvori višestruke kartice
   .accesskey = t
 tab-context-share-url =
   .label = Podijeli
   .accesskey = h
-tab-context-share-more =
-  .label = Više…
 
 ## Variables:
 ## $tabCount (Number): the number of tabs that are affected by the action.
 
 tab-context-reopen-closed-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Ponovno otvori zatvorenu karticu
       [one] Ponovno otvori zatvorenu karticu
       [few] Ponovno otvori zatvorene kartice
      *[other] Ponovno otvori zatvorene kartice
     }
   .accesskey = r
-tab-context-close-tabs =
-  .label =
-    { $tabCount ->
-      [1] Zatvori karticu
-      [one] Zatvori karticu
-      [few] Zatvori kartice
-      *[other] Zatvori kartice
-    }
-  .accesskey = c
 tab-context-close-n-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Zatvori karticu
       [one] Zatvori karticu
       [few] Zatvori { $tabCount } kartice
      *[other] Zatvori { $tabCount } kartica
     }
@@ -112,16 +101,17 @@ tab-context-move-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Premjesti karticu
       [one] Premjesti karticu
       [few] Premjesti kartice
      *[other] Premjesti kartice
     }
   .accesskey = m
+
 tab-context-send-tabs-to-device =
   .label =
     { $tabCount ->
       [one] Pošalji { $tabCount } karticu na uređaj
       [few] Pošalji { $tabCount } kartice na uređaj
      *[other] Pošalji { $tabCount } kartica na uređaj
     }
   .accesskey = o
--- a/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
@@ -24,28 +24,31 @@ toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs 
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Ponovno otvori zatvorenu karticu
       [one] Ponovno otvori zatvorenu karticu
       [few] Ponovno otvori zatvorene kartice
      *[other] Ponovno otvori zatvorene kartice
     }
   .accesskey = o
+
 toolbar-context-menu-manage-extension =
   .label = Upravljaj proširenjem
   .accesskey = e
 toolbar-context-menu-remove-extension =
   .label = Ukloni dodatak
   .accesskey = U
+
 # This label is used in the extensions toolbar buttons context menus,
 # a user can use this command to submit to Mozilla an abuse report
 # related to that extension. "Report" is a verb.
 toolbar-context-menu-report-extension =
   .label = Prijavi dodatak
   .accesskey = o
+
 # Can appear on the same context menu as menubarCmd ("Menu Bar") and
 # personalbarCmd ("Bookmarks Toolbar"), so they should have different
 # access keys.
 toolbar-context-menu-pin-to-overflow-menu =
   .label = Zakači u dodatni izbornik
   .accesskey = Z
 toolbar-context-menu-auto-hide-downloads-button-2 =
   .label = Sakrij tipku kada je prazno (H)
@@ -54,23 +57,26 @@ toolbar-context-menu-remove-from-toolbar
   .label = Ukloni iz alatne trake
   .accesskey = r
 toolbar-context-menu-view-customize-toolbar =
   .label = Prilagodi …
   .accesskey = l
 toolbar-context-menu-view-customize-toolbar-2 =
   .label = Prilagodi alatnu traku… (C)
   .accesskey = C
+
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-always-show-2 =
   .label = Uvijek prikaži
   .accesskey = U
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-never-show-2 =
   .label = Nikad ne prikaži
   .accesskey = N
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-on-new-tab-2 =
   .label = Prikaži samo na novoj kartici
   .accesskey = o
+
 toolbar-context-menu-bookmarks-show-other-bookmarks =
   .label = Prikaži druge zabilješke
   .accesskey = d
+
 toolbar-context-menu-menu-bar-cmd =
   .toolbarname = Traka izbornika
   .accesskey = i
--- a/browser/browser/upgradeDialog.ftl
+++ b/browser/browser/upgradeDialog.ftl
@@ -3,73 +3,26 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### Strings for the upgrade dialog that can be displayed on major version change.
 
 
 ## New changes screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-new-title = Pozdravi novi { -brand-short-name }
-upgrade-dialog-new-subtitle = Dizajniran da te brže dovede kamo želiš ići
-upgrade-dialog-new-item-menu-title = Pojednostavljena alatna traka i izbornici
-upgrade-dialog-new-item-menu-description = Daje prioritet važnim stvarima da pronađeš ono što ti treba.
-upgrade-dialog-new-item-tabs-title = Moderne kartice
-upgrade-dialog-new-item-tabs-description = Uredno organizirane informacije s podrškom za fokusiranje i fleksibilno kretanje.
-upgrade-dialog-new-item-icons-title = Nove ikone i jasnije poruke
-upgrade-dialog-new-item-icons-description = Omogućuje ti kretanje kroz program uz manje truda.
-upgrade-dialog-new-primary-default-button = Postavi { -brand-short-name } kao zadani preglednik
-upgrade-dialog-new-primary-theme-button = Odaberi temu
-upgrade-dialog-new-secondary-button = Ne sada
-# This string is only shown on Windows 7, where we intentionally suppress the
-# theme selection screen.
-upgrade-dialog-new-primary-win7-button = U redu, shvaćam!
-
 ## Pin Firefox screen
 ##
 ## These title, subtitle and button strings differ between platforms as they
 ## match the OS' application context menu item action where Windows uses "pin"
 ## and "taskbar" while macOS "keep" and "Dock" (proper noun).
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-pin-title =
-  { PLATFORM() ->
-    [macos] Dodaj { -brand-short-name } u svoj Dock
-    *[other] Prikvači { -brand-short-name } na programsku traku
-  }
-# The English macOS string avoids repeating "Keep" a third time, so if your
-# translations don't repeat anyway, the same string can be used cross-platform.
-upgrade-dialog-pin-subtitle =
-  { PLATFORM() ->
-    [macos] Neka ti najsvježiji { -brand-short-name } bude na dohvat ruke.
-    *[other] Neka ti najsvježiji { -brand-short-name } bude na dohvat ruke.
-  }
-upgrade-dialog-pin-primary-button =
-  { PLATFORM() ->
-    [macos] Dodaj u Dock
-    *[other] Prikvači na programsku traku
-  }
-upgrade-dialog-pin-secondary-button = Ne sada
-
 ## Default browser screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-default-title-2 = Postavi { -brand-short-name } kao zadani preglednik
-upgrade-dialog-default-subtitle-2 = Stavi brzinu, sigurnost i privatnost na autopilot.
-upgrade-dialog-default-primary-button-2 = Postavi kao zadani preglednik
-upgrade-dialog-default-secondary-button = Ne sada
-
 ## Theme selection screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-theme-title-2 = Čisti početak sa svježom temom
-upgrade-dialog-theme-system = Tema sustava
-  .title = Slijedi temu sustava za tipke, izbornike i prozore
-
 ## Start screen
 
 # This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
 upgrade-dialog-start-title = Život u boji
 upgrade-dialog-start-subtitle = Žive nove boje. Dostupno na ograničeno vrijeme.
 upgrade-dialog-start-primary-button = Istraži boje
 upgrade-dialog-start-secondary-button = Ne sada
 
@@ -82,18 +35,12 @@ upgrade-dialog-colorway-home-checkbox = Prijeđi na Firefoxovu početnu stranicu s tematskom pozadinom
 upgrade-dialog-colorway-primary-button = Spremi boju
 upgrade-dialog-colorway-secondary-button = Zadrži prethodnu temu
 upgrade-dialog-colorway-theme-tooltip =
   .title = Istraži zadane teme
 upgrade-dialog-theme-light = Svijetla
   .title = Koristi svijetlu temu za tipke, izbornike i prozore
 upgrade-dialog-theme-dark = Tamna
   .title = Koristi tamnu temu za tipke, izbornike i prozore
-upgrade-dialog-theme-alpenglow = Alpenglow
-  .title = Koristi dinamičnu, šarenu temu za tipke, izbornike i prozore
-upgrade-dialog-theme-keep = Zadrži prethodnu
-  .title = Koristi temu instaliranu prije ažuriranja { -brand-short-name }a
-upgrade-dialog-theme-primary-button = Spremi temu
-upgrade-dialog-theme-secondary-button = Ne sada
 
 ## Thank you screen
 
 upgrade-dialog-thankyou-primary-button = Započnite surfati
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -267,19 +267,16 @@ popupWarning.message=#1 je spriječio otvaranje skočnog prozora na ovoj stranici.;#1 je spriječio otvaranje #2 skočna prozora na ovoj stranici.;#1 je spriječio otvaranje #2 skočnih prozora na ovoj stranici.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
 # #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
 popupWarning.exceeded.message=#1 je spriječio ovu stranicu da otvori više od #2 skočnog prozora.;#1 je spriječio ovu stranicu da otvori više od #2 skočna prozora.;#1 je spriječio ovu stranicu da otvori više od #2 skočnih prozora.
 popupWarningButton=Mogućnosti
 popupWarningButton.accesskey=o
 popupWarningButtonUnix=Postavke
 popupWarningButtonUnix.accesskey=P
-popupAllow=Dozvoli skočne prozore za %S
-popupBlock=Blokiraj skočne prozore za %S
-popupWarningDontShowFromMessage=Ne prikazuj ovu poruku kod blokiranja skočnih prozora
 popupShowPopupPrefix=Prikaži '%S'
 
 # LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
 geolocationLastAccessIndicatorText=Posljednje pristupanje %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (openProtocolHandlerPermissionEntryLabel): %S is the scheme of the protocol the site may open an application for. For example: mailto
 openProtocolHandlerPermissionEntryLabel=%S:// poveznice
 
@@ -374,23 +371,16 @@ refreshBlocked.redirectLabel=%S je spriječio automatsko preusmjeravanje na drugu stranicu.
 # %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
 bookmarksMenuButton.tooltip=Prikaži tvoje zabilješke (%S)
 
 # Downloads button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
 downloads.tooltip=Prikaži napredak aktivnih preuzimanja (%S)
 
-# Print button tooltip on OS X
-# LOCALIZATION NOTE (printButton.tooltip):
-# Use the unicode ellipsis char, \u2026,
-# or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
-# %S is the keyboard shortcut for "Print"
-printButton.tooltip=Ispiši ovu stranicu … (%S)
-
 # New Window button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Window"
 newWindowButton.tooltip=Otvori novi prozor (%S)
 
 # New Tab button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
@@ -412,27 +402,16 @@ canvas.block=Blokiraj
 canvas.block.accesskey=B
 canvas.allow2=Dopusti
 canvas.allow2.accesskey=D
 canvas.remember2=Zapamti ovu odluku
 
 # WebAuthn prompts
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
 webauthn.registerPrompt2=%S želi registrirati račun s jednim od tvojih sigurnosnih ključeva. Možeš se prijaviti i autorizirati jedan sada ili odustati.
-# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt2):
-# %1$S is hostname. %2$S is brandShortName.
-# The website is asking for extended information about your
-# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
-# this is safe if you only use one account at this website. If you have
-# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
-# authenticator, then the website could link those accounts together.
-# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
-# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
-# for different accounts on this website.
-webauthn.registerDirectPrompt2=%1$S traži dodatne informacije o tvojim sigurnosnim ključevima, koje mogu utjecati na tvoju privatnost.\n\n%2$S može za tebe ovo anonimizirati, ali webstranica može odbiti ovakav ključ. Ukoliko odbije, možeš pokušati ponovo.
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt3):
 # %S is hostname.
 # The website is asking for extended information about your
 # hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
 # this is safe if you only use one account at this website. If you have
 # multiple accounts at this website, and you use the same hardware
 # authenticator, then the website could link those accounts together.
 # And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
@@ -677,21 +656,16 @@ troubleshootModeRestartButton=Ponovno po
 # Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
 # hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
 # menu will always be accessible via the "Web Developer" menu.
 # This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
 # up in the Firefox button. If users frequently use the "Text Encoding"
 # menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
-# Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
-dataReportingNotification.message    = %1$S automatski šalje određene podatke kako bi %2$S poboljšala tvoje iskustvo.
-dataReportingNotification.button.label = Odaberi što dijelim
-dataReportingNotification.button.accessKey = O
-
 # Process hang reporter
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.selected_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.selected_tab.label = Ova stranica usporava %1$S. Za ubrzanje preglednika, zaustavi ovu stranicu.
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.nonspecific_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.nonspecific_tab.label = Web-stranica usporava %1$S. Za ubrzanje preglednika, zaustavi tu stranicu.
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.specific_tab.label): %1$S is the title of the tab.
 # %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.specific_tab.label = “%1$S” usporava %2$S. Za ubrzanje preglednika, zaustavi tu stranicu.
@@ -908,35 +882,29 @@ userContextPersonal.accesskey = O
 userContextWork.accesskey = P
 userContextBanking.accesskey = B
 userContextShopping.accesskey = K
 userContextNone.accesskey = n
 
 userContext.aboutPage.label = Upravljaj kontejnerima
 userContext.aboutPage.accesskey = m
 
-userContextOpenLink.label = Otvori poveznicu u novoj %S kartici
-
 muteTab.label = Isključi zvuk kartice
 muteTab.accesskey = š
 unmuteTab.label = Uključi zvuk kartice
 unmuteTab.accesskey = k
-playTab.label = Kartica reprodukcije
-playTab.accesskey = r
 
 muteSelectedTabs2.label = Isključi zvuk kartice
 # LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for muteTab.accesskey
 muteSelectedTabs2.accesskey = t
 unmuteSelectedTabs2.label = Uključi zvuk kartica
 # LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for unmuteTab.accesskey
 unmuteSelectedTabs2.accesskey = U
-playTabs.label = Reproduciraj kartice
-playTabs.accesskey = p
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs sent to the device.
 sendTabsToDevice.label = Pošalji #1 karticu na uređaj;Pošalji #1 kartice na uređaj;Pošalji #1 kartica na uređaj
 sendTabsToDevice.accesskey = o
 
@@ -997,42 +965,31 @@ midi.shareSysexWithFile = Dopustiti ovoj lokalnoj datoteci pristup tvojim MIDI uređajima i slanje/primanje SysEx poruka?
 # LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
 midi.shareSysexWithSite = Dopustiti %S pristup tvojim MIDI uređajima i slanje/primanje SysEx poruka?
 
 # LOCALIZATION NOTE (panel.back):
 # This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
 # popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
 panel.back = Natrag
 
-storageAccess.Allow.label = Dozvoli pristup
-storageAccess.Allow.accesskey = D
-storageAccess.DontAllow.label = Blokiraj pristup
-storageAccess.DontAllow.accesskey = B
-# LOCALIZATION NOTE (storageAccess3.message, storageAccess.hintText):
-# %1$S and %3$S are both the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
-# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
-storageAccess3.message = Želiš li dopustiti %1$S korištenje kolačića i podataka stranice na %2$S? Dopuštanje može omogućiti da %3$S prati što radiš na ovoj stranici.
-storageAccess.hintText = Trebaš blokirati pristup, ako ne vjeruješ ili prepoznaješ %1$S.
-
 
 
 storageAccess1.Allow.label = Dopusti
 storageAccess1.Allow.accesskey = D
 storageAccess1.DontAllow.label = Blokiraj
 storageAccess1.DontAllow.accesskey = B
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess4.message, storageAccess1.hintText):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
 
 
 
 confirmationHint.sendToDevice.label = Poslano!
 confirmationHint.copyURL.label = Kopirano u međuspremnik!
 confirmationHint.pageBookmarked2.label = Spremljeno u zabilješke
-confirmationHint.addSearchEngine.label = Tražilica dodana!
 confirmationHint.pinTab.label = Zakačeno!
 confirmationHint.pinTab.description = Desni klik na karticu za otkačivanje.
 confirmationHint.passwordSaved.label = Lozinka je spremljena!
 confirmationHint.loginRemoved.label = Prijava je uklonjena!
 confirmationHint.breakageReport.label = Prijavljeno. Hvala!
 
 # LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
 # Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
--- a/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -1,42 +1,24 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 history-panelmenu.label = Povijest
 # LOCALIZATION NOTE(history-panelmenu.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut
 history-panelmenu.tooltiptext2 = Prikaži tvoju povijest (%S)
 
-remotetabs-panelmenu.label = Sinkronizirane kartice
-remotetabs-panelmenu.tooltiptext2 = Prikaži kartice s ostalih uređaja
-
-privatebrowsing-button.label = Novi privatni prozor
-# LOCALIZATION NOTE(privatebrowsing-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
-privatebrowsing-button.tooltiptext = Otvori novi prozor za privatno pregledavanje (%S)
-
-save-page-button.label = Spremi stranicu
-# LOCALIZATION NOTE(save-page-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut
-save-page-button.tooltiptext3 = Spremi ovu stranicu (%S)
-
 find-button.label = Pronađi
 # LOCALIZATION NOTE(find-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut.
 find-button.tooltiptext3 = Pronađi na ovoj stranici (%S)
 
-open-file-button.label = Otvori datoteku
-# LOCALIZATION NOTE (open-file-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut.
-open-file-button.tooltiptext3 = Otvori datoteku (%S)
-
 developer-button.label = Programer
 # LOCALIZATION NOTE(developer-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
 developer-button.tooltiptext2 = Otvori alate za web programere (%S)
 
-profiler-button.label = Alat za profiliranje
-profiler-button.tooltiptext = Snimi profil performanse
-
 sidebar-button.label = Bočne trake
 sidebar-button.tooltiptext2 = Prikaži bočne trake
 
 zoom-controls.label = Kontrole zumiranja
 zoom-controls.tooltiptext2 = Kontrole zumiranja
 
 zoom-out-button.label = Umanji
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-out-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
@@ -59,17 +41,14 @@ cut-button.tooltiptext2 = Izreži (%S)
 copy-button.label = Kopiraj
 # LOCALIZATION NOTE(copy-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 copy-button.tooltiptext2 = Kopiraj (%S)
 
 paste-button.label = Zalijepi
 # LOCALIZATION NOTE(paste-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 paste-button.tooltiptext2 = Zalijepi (%S)
 
-email-link-button.label = Pošalji poveznicu e-poštom
-email-link-button.tooltiptext3 = Pošalji e-poštom poveznicu na ovu stranicu
-
 panic-button.label = Zaboravi
 panic-button.tooltiptext = Zaboravi neke dijelove povijesti pregledavanja
 
 toolbarspring.label = Fleksibilan razmak
 toolbarseparator.label = Razdjelnik
 toolbarspacer.label = Razmak
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -71,28 +71,8 @@ sizeUnknown=Nepoznata veličina
 # that we use a wider space after the separator when it is followed by a number,
 # just to avoid visually confusing it with with a minus sign with some fonts.
 # If you use a different separator, this might not be necessary. However, there
 # is usually no need to change the separator or the order of the substitutions,
 # even for right-to-left languages, unless the defaults are not suitable.
 statusSeparator=%1$S \u2013 %2$S
 statusSeparatorBeforeNumber=%1$S — %2$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (otherDownloads3):
-# This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when
-# there are more downloads than can fit in the list in the panel. Use a
-# semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
-otherDownloads3=Preuzima se %1$S datoteka;Preuzimaju se %1$S datoteke;Preuzima se %1$S datoteka
-
-# LOCALIZATION NOTE (showLabel, showMacLabel):
-# This is displayed when you hover a download item in the Library widget view.
-# showMacLabel is only shown on Mac OSX.
-showLabel=Otvori direktorij preuzimanja
-showMacLabel=Otvori u Finderu
-# LOCALIZATION NOTE (openFileLabel):
-# Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
-# open the file using an app available in the system.
-openFileLabel=Otvori datoteku
-# LOCALIZATION NOTE (retryLabel):
-# Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
-# indicates that it's possible to download this file again.
-retryLabel=Ponovi preuzimanje
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -45,19 +45,16 @@ EnterExport=Izvezi datoteku zabilješki
 
 detailsPane.noItems=Nema stavaka
 # LOCALIZATION NOTE (detailsPane.itemsCountLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of items
 # example: 111 items
 detailsPane.itemsCountLabel=#1 stavka;#1 stavke;#1 stavaka
 
-# LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
-# %S will be replaced with the application name.
-lockPrompt.title=Greška pri pokretanju preglednika
 lockPrompt.text=Zabilješke i povijest neće biti funkcionalne zbog jedne %S datoteke koju koristi drugi program. Neki sigurnosni programi mogu ovo prouzročiti.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmd.deleteSinglePage.accesskey,
 # cmd.deleteMultiplePages.accesskey): these accesskeys can use the same
 # character, since they're never displayed at the same time
 cmd.deleteSinglePage.label=Izbriši stranicu
 cmd.deleteSinglePage.accesskey=O
 cmd.deleteMultiplePages.label=Izbriši stranice
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -1,25 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 tabs.emptyTabTitle=Nova kartica
 tabs.emptyPrivateTabTitle=Privatno pregledavanje
 tabs.closeTab=Zatvori karticu
 tabs.close=Zatvori
-tabs.closeTitleTabs=Zatvori kartice?
-tabs.closeTabsAndQuitTitle=Zatvoriti kartice i napustiti?
-tabs.closeTabsAndQuitTitleWin=Zatvoriti kartice i napustiti?
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleTabs):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The singular form is not considered since this string is used only for
-# multiple tabs.
-tabs.closeWarningMultipleTabs=;Zatvorit ćete #1 kartice.;Zatvorit ćete #1 kartica.
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleTabsSessionRestore):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only
 # for multiple tabs.
 # If
 #  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
 # is difficult to translate, you could translate
@@ -30,17 +21,16 @@ tabs.closeWarningMultipleTabs=;Zatvorit ćete #1 kartice.;Zatvorit ćete #1 kartica.
 # or when quitting when only one window is open.
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTabsTitle):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is not considered since this string is used only for
 # multiple tabs.
 tabs.closeTabsConfirmCheckbox=Potvrdi prije zatvaranja više kartica
 tabs.closeButtonMultiple=Zatvori kartice
-tabs.closeWarningPrompt=Upozori pri zatvaranju više kartica
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindows2):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
 # multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
 # of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
 # of tabs in these windows.
@@ -54,24 +44,16 @@ tabs.closeWarningPrompt=Upozori pri zatvaranju više kartica
 # of tabs in these windows.
 # If
 #  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
 # is difficult to translate, you could translate
 #  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
 # instead.
 # Note that every one of these plural forms must contain one instance of '%S'.
 
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The singular form is not considered since this string is used only for
-# multiple windows which must contain multiple tabs (in total).
-# This string will be inserted in tabs.closeWarningMultipleWindows2
-tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet=s #1 karticom;s #1 kartice;s #1 kartica
-
 # This section applies when quitting using the menu and multiple windows are open.
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTitleTabs):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
 # multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
 tabs.closeWindowsButton=Zatvori i izađi
 # Same as tabs.closeWindowsButton, but on Windows
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -32,14 +32,13 @@ externalProtocolChkMsg=Zapamti moj izbor
 externalProtocolLaunchBtn=Pokreni aplikaciju
 malwareBlocked=Web stranica %S je prijavljena kao zloćudna stranica i blokirana je na temelju tvojih sigurnosnih postavki.
 harmfulBlocked=Web stranica %S je prijavljena kao potencijalno zlonamjerna stranica i blokirana je na temelju tvojih sigurnosnih postavki.
 unwantedBlocked=Web stranica %S je prijavljena zbog posluživanja neželjenog softvera, te je blokirana na temelju tvojih sigurnosnih postavki.
 deceptiveBlocked=Web stranica %S je prijavljena kao obmanjujuća stranica i blokirana je na temelju tvojih sigurnosnih postavki.
 cspBlocked=Ova stranica ima definiranu sigurnosnu politiku sadržaja koja sprečava da se učita na ovaj način.
 xfoBlocked=Ova stranica sadrži X-Frame-Options pravila, koja sprečavaju da se stranica učita u ovom kontekstu.
 corruptedContentErrorv2=Stranica %S je doživjela povredu mrežnog protokola koja ne može biti ispravljena.
-remoteXUL=Ova stranica koristi nepodržanu tehnologiju, koja ne više ne dolazi uz Firefox.
 ## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
 sslv3Used=Firefox ne može jamčiti sigurnost tvojih podataka na %S jer se koristi SSLv3, star i nesiguran sigurnosni protokol.
 inadequateSecurityError=Web stranica je pokušala pregovarati nedovoljnu razinu sigurnosti.
 blockedByPolicy=Tvoja organizacija je blokirala pristup ovoj web stranici.
 networkProtocolError=Firefox je doživio povredu mrežnog protokola koja ne može biti ispravljena.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -130,18 +130,16 @@ was trying to connect. -->
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Stranicu koju pokušavaš vidjeti nije moguće prikazati zbog greške u prijenosu podataka.</p><ul><li>Kontaktiraj vlasnike web-stranice i obavijesti ih o ovom problemu.</li></ul>">
 
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Prihvati rizik i nastavi">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Prijavi greške poput ove i pomogni Mozilli identificirati i blokirati zlonamjerne stranice">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Saznaj više …">
 
-<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktiraj vlasnike web-stranice i obavijesti ih o ovom problemu.</li></ul></p>">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
 <!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Napredna informacija: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">
 
 <!ENTITY certerror.pagetitle2 "Upozorenje: potencijalni sigurnosni rizik">
 <!ENTITY certerror.sts.pagetitle "Neuspjelo povezivanje: potencijalni sigurnosni problem">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "<span class='hostname'></span> provodi sigurnosnu politiku koja se zove HTTP Strict Transport Security (HSTS), što znači da se &brandShortName; s njom može povezati samo na siguran način. Za posjećivanje stranice ne možeš dodati iznimku.">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Kopiraj tekst u međuspremnik">
@@ -158,13 +156,9 @@ was trying to connect. -->
 <!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt3 "Ako ne poznaš <span class='mitm-name'/>, onda se možda radi o napadu i nemoj nastaviti s posjećivanjem te stranice.">
 <!ENTITY certerror.mitm.sts.whatCanYouDoAboutIt3 "Ako ne poznaš <span class='mitm-name'/>, onda se možda radi o napadu i ne možeš ništa učiniti kako bi pristupio/la stranici.">
 
 <!ENTITY clockSkewError.longDesc "Tvoje računalo misli da je <span id='wrongSystemTime_systemDate1'/>, što sprečava &brandShortName; da se sigurno poveže. Za posjećivanje poslužitelja <span class='hostname'></span>, aktualiziraj sat tvog računala na trenutačni datum, vrijeme i vremensku zonu te onda osvježi <span class='hostname'></span>.">
 
 <!ENTITY prefReset.longDesc "Izgleda da tvoje postavke sigurnosti mreže možda ovo uzrokuju. Želiš li vratiti standardne postavke?">
 <!ENTITY prefReset.label "Vrati standardne postavke">
 
-<!ENTITY enableTls10.longDesc "Ova web stranica ne podržava TLS 1.2 protokol, koji je minimalni protokol kojeg &brandShortName; podržava. Veza će možda uspjeti, ako aktiviraš protokole TLS 1.0 i TLS 1.1.">
-<!ENTITY enableTls10.note "TLS 1.0 i TLS 1.1 će biti trajno onemogućeni u budućim izdanjima.">
-<!ENTITY enableTls10.label "Omogući TLS 1.0 i 1.1">
-
 <!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Stranicu koju pokušavaš vidjeti nije moguće prikazati zbog greške u mrežnom protokolu.</p><ul><li>Kontaktiraj vlasnike web-stranice i obavijesti ih o ovom problemu.</li></ul>">
--- a/devtools/client/accessibility.properties
+++ b/devtools/client/accessibility.properties
@@ -237,20 +237,16 @@ accessibility.progress.initializing=Inicijaliziranje …
 # the number of nodes being audited. Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 accessibility.progress.progressbar=Provjera #1 čvora; Provjera #1 čvora; Provjera #1 čvorova
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.progress.finishing): A title text for the
 # accessibility panel overlay shown when accessibility audit is finishing up.
 accessibility.progress.finishing=Završavanje …
 
-# LOCALIZATION NOTE (accessibility.beta): A title text for the features in the
-# accessibility panel that are currently in beta.
-accessibility.beta=beta
-
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.pref.scroll.into.view.title): A title
 # text for the tooltip for the checkbox pref in the accessibility panel that
 # sets node auto scroll.
 accessibility.pref.scroll.into.view.title=Automatski pomakni odabrani čvor u prikaz
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.pref.scroll.into.view.label): A title
 # text for the checkbox pref in the accessibility panel that sets node auto
 # scroll.
--- a/devtools/client/application.ftl
+++ b/devtools/client/application.ftl
@@ -9,106 +9,138 @@
 
 ### The correct localization of this file might be to keep it in English, or another
 ### language commonly spoken among web developers. You want to make that choice consistent
 ### across the developer tools. A good criteria is the language in which you'd find the
 ### best documentation on web development on the web.
 
 # Header for the list of Service Workers displayed in the application panel for the current page.
 serviceworker-list-header = Radni procesi
+
 # Text displayed next to the list of Service Workers to encourage users to check out
 # about:debugging to see all registered Service Workers.
 serviceworker-list-aboutdebugging = Otvori <a>about:debugging</a> za radne procese s drugih domena
+
 # Text for the button to unregister a Service Worker. Displayed for active Service Workers.
 serviceworker-worker-unregister = Odjavi
+
 # Text for the debug link displayed for an already started Service Worker. Clicking on the
 # link opens a new devtools toolbox for this service worker. The title attribute is only
 # displayed when the link is disabled.
 serviceworker-worker-debug = Otklanjanje grešaka
   .title = Otklanjanje grešaka je moguće samo za pokrenute radne procese
+
 # Alt text for the image icon displayed inside a debug link for a service worker.
 serviceworker-worker-inspect-icon =
   .alt = Pregledaj
+
 # Text for the start link displayed for a registered but not running Service Worker.
 # Clicking on the link will attempt to start the service worker.
 serviceworker-worker-start3 = Pokreni
+
 # Text displayed for the updated time of the service worker. The <time> element will
 # display the last update time of the service worker script.
 serviceworker-worker-updated = Aktualizirano <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
 
 ## Service Worker status strings: all serviceworker-worker-status-* strings are also
 ## defined in aboutdebugging.properties and should be synchronized with them.
 
 # Service Worker status. A running service worker is registered, currently executed, can
 # be debugged and stopped.
 serviceworker-worker-status-running = Pokrenuto
+
 # Service Worker status. A stopped service worker is registered but not currently active.
 serviceworker-worker-status-stopped = Zaustavljeno
+
 # Text displayed when no service workers are visible for the current page.
 serviceworker-empty-intro2 = Nije pronađen nijedan uslužni radnik
+
 # Link will open https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers
 serviceworker-empty-intro-link = Saznaj više
+
 # Text displayed when there are no Service Workers to display for the current page,
 # introducing hints to debug Service Worker issues.
 # <a> and <span> are links that will open the webconsole and the debugger, respectively.
 serviceworker-empty-suggestions2 = Ako bi trenutna stranica trebala imati uslužnog radnika, možeš potražiti pogreške u <a>konzoli</a> ili prelistati svoju registraciju uslužnog radnika u <span>programu za pronalaženje pogrešaka</span>.
+
 # Suggestion to go to about:debugging in order to see Service Workers for all domains.
 # Link will open about:debugging in a new tab.
 serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging2 = Pregledaj uslužne radnike s drugih domena
+
 # Header for the Manifest page when we have an actual manifest
 manifest-view-header = Manifest aplikacije
+
 # Header for the Manifest page when there's no manifest to inspect
 manifest-empty-intro2 = Nije otkriven nijedan manifest za web aplikacije
+
 # The link will open https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest
 manifest-empty-intro-link = Saznaj kako dodati manifest
+
 # Header for the Errors and Warnings section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-warnings = Greške i upozorenja
+
 # Header for the Identity section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-identity = Identitet
+
 # Header for the Presentation section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-presentation = Prikaz
+
 # Header for the Icon section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-icons = Ikone
+
 # Text displayed while we are loading the manifest file
 manifest-loading = Učitavanje manifesta …
+
 # Text displayed when the manifest has been successfully loaded
 manifest-loaded-ok = Manifest učitan.
+
 # Text displayed as a caption when there has been an error while trying to
 # load the manifest
 manifest-loaded-error = Došlo je do greške prilikom učitavanja manifesta:
+
 # Text displayed as an error when there has been a Firefox DevTools error while
 # trying to load the manifest
 manifest-loaded-devtools-error = Greška Firefoxovih razvojnih alata
+
 # Text displayed when the page has no manifest available
 manifest-non-existing = Nije pronađen nijedan manifest za provjeru.
+
 # Text displayed when the page has a manifest embedded in a Data URL and
 # thus we cannot link to it.
 manifest-json-link-data-url = Manifest je ugrađen u podatkovni URL.
+
 # Text displayed at manifest icons to label their purpose, as declared
 # in the manifest.
 manifest-icon-purpose = Namjena: <code>{ $purpose }</code>
+
 # Text displayed as the alt attribute for <img> tags showing the icons in the
 # manifest.
 manifest-icon-img =
   .alt = Ikona
+
 # Text displayed as the title attribute for <img> tags showing the icons in the
 # manifest. `$sizes` is a user-dependent string that has been parsed as a
 # space-separated list of `<width>x<height>` sizes or the keyword `any`.
 manifest-icon-img-title = Ikona s veličinama: { $sizes }
+
 # Text displayed as the title attribute for <img> tags showing the icons in the
 # manifest, in case there's no icon size specified by the user
 manifest-icon-img-title-no-sizes = Ikona neodređene veličine
+
 # Sidebar navigation item for Manifest sidebar item section
 sidebar-item-manifest = Manifest
   .alt = Ikona za manifest
   .title = Manifest
+
 # Sidebar navigation item for Service Workers sidebar item section
 sidebar-item-service-workers = Radni procesi usluge
   .alt = Ikona za radne procese usluge
   .title = Radni procesi usluge
+
 # Text for the ALT and TITLE attributes of the warning icon
 icon-warning =
   .alt = Ikona za upozorenje
   .title = Upozorenje
+
 # Text for the ALT and TITLE attributes of the error icon
 icon-error =
   .alt = Ikona za grešku
   .title = Greška
--- a/devtools/client/compatibility.ftl
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -18,19 +18,16 @@ compatibility-issue-deprecated-prefixnee
 compatibility-issue-experimental-prefixneeded = (eksperimentalno, potreban je prefiks)
 compatibility-issue-deprecated-experimental-prefixneeded = (zastarjelo, eksperimentalno, potreban je prefiks)
 
 ## Messages used as labels and titles for buttons in the footer
 
 compatibility-settings-button-label = Postavke
 compatibility-settings-button-title =
   .title = Postavke
-compatibility-feedback-button-label = Povratne informacije
-compatibility-feedback-button-title =
-  .title = Povratne informacije
 
 ## Messages used as headers in settings pane
 
 compatibility-settings-header = Postavke
 compatibility-target-browsers-header = Ciljani preglednici
 
 ##
 
@@ -42,8 +39,9 @@ compatibility-issue-occurrences =
     [one] { $number } pojavljivanje
     [few] { $number } pojavljivanja
    *[other] { $number } pojavljivanja
   }
 
 compatibility-no-issues-found = Nema problema s kompatibilnošću.
 compatibility-close-settings-button =
   .title = Zatvori postavke
+
--- a/devtools/client/components.properties
+++ b/devtools/client/components.properties
@@ -28,8 +28,9 @@ notificationBox.closeTooltip=Zatvori ovu
 # %S represents the name of panel which has the crash.
 
 # LOCALIZATION NOTE (appErrorBoundary.fileBugButton): This is the text that appears in
 # the button to visit the bug filing link.
 appErrorBoundary.fileBugButton=Izvještaj o grešci datoteke
 
 # LOCALIZATION NOTE (appErrorBoundary.reloadPanelInfo): This is the text that appears
 # after the panel errors to instruct the user to reload the panel.
+
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -272,28 +272,16 @@ sourceSearch.search.key2=CmdOrCtrl+F
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder): placeholder text in
 # the source search input bar
 sourceSearch.search.placeholder=Traži u datoteci…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder2): placeholder text in
 # the source search input bar
 sourceSearch.search.placeholder2=Pronađi u datoteci …
 
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.again.key3): Key shortcut to highlight
-# the next occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "Cmd+G", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.again.key3=Cmd+G
-
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.againPrev.key3): Key shortcut to highlight
-# the previous occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "Cmd+Shift+G", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.againPrev.key3=Cmd+Shift+G
-
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.resultsSummary2): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Shows a summary of the number of matches for autocomplete
 sourceSearch.resultsSummary2=#1 rezultat;#1 rezultata;#1 rezultata
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakpointHeadingMenuItem.*): The text for all the elements
 # that are displayed in the breakpoint headings menu item popup.
 breakpointHeadingsMenuItem.enableInSource.label=Omogući točke prekida
@@ -809,97 +797,32 @@ symbolSearch.searchModifier.regex=Regula
 symbolSearch.searchModifier.caseSensitive=Razlikovanje velikih i malih slova
 
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.searchModifier.wholeWord): A search option
 # when searching text in a file
 symbolSearch.searchModifier.wholeWord=Cijela riječ
 
 experimental=Ovo je eksperimentalna funkcija
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debuggerStatement): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused due to a `debugger`
-# statement in the code
-whyPaused.debuggerStatement=Zaustavljeno pri izjavi ispravljača grešaka
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.breakpoint): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a breakpoint
-whyPaused.breakpoint=Zaustavljeno pri točci prekida
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.eventBreakpoint): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an event
-# breakpoint.
-whyPaused.eventBreakpoint=Zaustavljeno pri točci prekida događaja
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.exception): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an exception
-whyPaused.exception=Zaustavljeno pri iznimci
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpoint): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
-# DOM mutation breakpoint
-whyPaused.mutationBreakpoint=Zaustavljeno pri DOM mutaciji
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpointAdded): The text that
-# is displayed to describe an added node which triggers a subtree modification
-whyPaused.mutationBreakpointAdded=Dodano:
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpointRemoved): The text that
-# is displayed to describe a removed node which triggers a subtree modification
-whyPaused.mutationBreakpointRemoved=Uklonjeno:
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.interrupted): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused at
-# a JS execution
-whyPaused.interrupted=Zaustavljeno pri izvršenju
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.resumeLimit): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused while stepping
-# in or out of the stack
-whyPaused.resumeLimit=Zaustavljen prilikom koračanja
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.pauseOnDOMEvents): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
-# dom event
-whyPaused.pauseOnDOMEvents=Zaustavljeno pri prepoznavanju događaja
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.breakpointConditionThrown): The text that is displayed
-# in an info block when evaluating a conditional breakpoint throws an error
-whyPaused.breakpointConditionThrown=Greška s uslovnom točkom prekida
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.XHR): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an
-# xml http request
-whyPaused.XHR=Zaustavljeno pri XMLHttpRequest
-
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.promiseRejection): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
 # promise rejection
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.getWatchpoint): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused at a
 # watchpoint on an object property
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.setWatchpoint): The text that is displayed
 # in an info block explaining how the debugger is currently paused at a
 # watchpoint on an object property
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.assert): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on an
 # assert
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debugCommand): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
-# debugger statement
-whyPaused.debugCommand=Zaustavljeno pri ispravljenoj funkciji
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.other): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an event
-# listener breakpoint set
-whyPaused.other=Ispravljač grešaka zaustavljen
-
 # LOCALIZATION NOTE (ctrl): The text that is used for documenting
 # keyboard shortcuts that use the control key
 ctrl=Ctrl
 
 # LOCALIZATION NOTE (anonymousFunction): this string is used to display
 # JavaScript functions that have no given name - they are said to be
 # anonymous.
 anonymousFunction=<anonimno>
@@ -945,24 +868,16 @@ shortcuts.fileSearch=Pretraga izvornih d
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.fileSearch2): text describing
 # keyboard shortcut action for source file search
 shortcuts.fileSearch2=Prijeđi na datoteku
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.gotoLine): text describing
 # keyboard shortcut for jumping to a specific line
 shortcuts.gotoLine=Prijeđi na redak
 
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.searchAgain): text describing
-# keyboard shortcut action for searching again
-shortcuts.searchAgain=Traži ponovo
-
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.searchAgain2): text describing
-# keyboard shortcut action for searching again
-shortcuts.searchAgain2=Pronađi sljedeće
-
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.projectSearch): text describing
 # keyboard shortcut action for full project search
 shortcuts.projectSearch=Pretraga cijelog projekta
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.projectSearch2): text describing
 # keyboard shortcut action for full project search
 shortcuts.projectSearch2=Pronađi u datotekama
 
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -1542,12 +1542,9 @@ netmonitor.settings.importHarTooltip=Uvezi HAR datoteku mrežnih podataka
 netmonitor.settings.saveHarTooltip=Spremi mrežne podatke u HAR datoteku
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.copyHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
 # when the HAR copy menu item is hovered
 netmonitor.settings.copyHarTooltip=Kopiraj mrežne podatke u međuspremnik
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.description): This is the information displayed once the monitor errors out
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.fileBugButton): This is the text that appears in the button to visit the bug filing link.
-netmonitor.errorpanel.fileBugButton=Podnesi izvještaj o grešci
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.reloadPanelInfo): This is the text that appears after Network panel errors to instruct the user to reload the panel.
--- a/devtools/client/performance.dtd
+++ b/devtools/client/performance.dtd
@@ -54,17 +54,16 @@
 <!ENTITY performanceUI.table.totalPercentage     "Ukupni trošak">
 <!ENTITY performanceUI.table.totalPercentage.tooltip "Postatak vremena provedenog u ovoj funkciji i funkcijama koje poziva.">
 <!ENTITY performanceUI.table.selfPercentage      "Vlastiti trošak">
 <!ENTITY performanceUI.table.selfPercentage.tooltip  "Postatak vremena provedenog samo u ovoj funkciji.">
 <!ENTITY performanceUI.table.samples         "Uzorci">
 <!ENTITY performanceUI.table.samples.tooltip     "Broj puta koliko je ova funkcija bila u stacku kad je profiler uzeo uzorak.">
 <!ENTITY performanceUI.table.function         "Funkcija">
 <!ENTITY performanceUI.table.function.tooltip     "Naziv i izvorna lokacija funkcije iz uzorka.">
-<!ENTITY performanceUI.table.totalAlloc        "Ukupne uzorkovane alokacije">
 <!ENTITY performanceUI.table.totalAlloc.tooltip    "Ukupan broj Object alokacija uzorkovanih na ovoj lokaciji i u pozivateljima.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (performanceUI.options.filter.tooltiptext): This string
  - is displayed next to the filter button-->
 <!ENTITY performanceUI.options.filter.tooltiptext "Odaberi podatke koji se prikazuju na vremenskoj crti">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (performanceUI.options.gear.tooltiptext): This is the
  - tooltip for the options button. -->
--- a/devtools/client/perftools.ftl
+++ b/devtools/client/perftools.ftl
@@ -48,8 +48,18 @@ perftools-button-edit-settings = Uredi postavke…
 
 ##
 
 
 ## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
 ## both devtools.performance.new-panel-onboarding & devtools.performance.new-panel-enabled
 ## preferences are true.
 
+## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
+## devtools.performance.new-panel-onboarding preference is true.
+
+## Profiler presets
+
+# Presets and their l10n IDs are defined in the file
+# devtools/client/performance-new/popup/background.jsm.js
+# The same labels and descriptions are also defined in appmenu.ftl.
+
+##
--- a/devtools/client/sourceeditor.dtd
+++ b/devtools/client/sourceeditor.dtd
@@ -13,10 +13,9 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
 <!ENTITY gotoLineCmd.label     "Skoči na redak…">
-<!ENTITY gotoLineCmd.key      "J">
 <!ENTITY gotoLineCmd.accesskey   "r">
--- a/devtools/client/startup.properties
+++ b/devtools/client/startup.properties
@@ -226,21 +226,16 @@ application.panelLabel=Ploča aplikacije
 application.tooltip=Ploča aplikacije
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.responsive):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles
 # the Responsive mode.
 # Keyboard shortcut will be shown inside brackets.
 toolbox.buttons.responsive = Prilagođen izgled (%S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.paintflashing):
-# This is the tooltip of the paintflashing button in the toolbox toolbar
-# that toggles paintflashing.
-toolbox.buttons.paintflashing = Uključi bojenje
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.screenshot):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that allows you to
 # take a screenshot of the entire page
 toolbox.buttons.screenshot = Napravi snimku cijele stranice
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.rulers):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles the
 # rulers in the page
--- a/devtools/client/storage.ftl
+++ b/devtools/client/storage.ftl
@@ -2,47 +2,58 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### These strings are used inside the Storage Inspector.
 
 # Key shortcut used to focus the filter box on top of the data view
 storage-filter-key = CmdOrCtrl+F
+
 # Hint shown when the selected storage host does not contain any data
 storage-table-empty-text = Nema podataka za odabrano računalo
+
 # Placeholder for the searchbox that allows you to filter the table items
 storage-search-box =
   .placeholder = Filtriraj stavke
+
 # Placeholder text in the sidebar search box
 storage-variable-view-search-box =
   .placeholder = Filtriraj vrijednosti
+
 # Add Item button title
 storage-add-button =
   .title = Dodaj stavku
+
 # Refresh button title
 storage-refresh-button =
   .title = Aktualiziraj stavku
+
 # Context menu action to delete all storage items
 storage-context-menu-delete-all =
   .label = Izbriši sve
+
 # Context menu action to delete all session cookies
 storage-context-menu-delete-all-session-cookies =
   .label = Izbriši sve kolačiće sesije
+
 # Context menu action to copy a storage item
 storage-context-menu-copy =
   .label = Kopiraj
+
 # Context menu action to delete storage item
 # Variables:
 #  $itemName (String) - Name of the storage item that will be deleted
 storage-context-menu-delete =
   .label = Izbriši „{ $itemName }”
+
 # Context menu action to add an item
 storage-context-menu-add-item =
   .label = Dodaj stavku
+
 # Context menu action to delete all storage items from a given host
 # Variables:
 #  $host (String) - Host for which we want to delete the items
 storage-context-menu-delete-all-from =
   .label = Izbriši sve iz „{ $host }”
 
 ## Header names of the columns in the Storage Table for each type of storage available
 ## through the Storage Tree to the side.
@@ -66,26 +77,32 @@ storage-tree-labels-cache = Spremište priručne memorije
 storage-tree-labels-extension-storage = Spremište proširenja
 
 ##
 
 # Tooltip for the button that collapses the right panel in the
 # storage UI when the panel is closed.
 storage-expand-pane =
   .title = Rasklopi ploču
+
 # Tooltip for the button that collapses the right panel in the
 # storage UI when the panel is open.
 storage-collapse-pane =
   .title = Sklopi ploču
+
 # String displayed in the expires column when the cookie is a Session Cookie
 storage-expires-session = Sesija
+
 # Heading displayed over the item value in the sidebar
 storage-data = Podaci
+
 # Heading displayed over the item parsed value in the sidebar
 storage-parsed-value = Obrađena vrijednost
+
 # Warning notification when IndexedDB database could not be deleted immediately.
 # Variables:
 #  $dbName (String) - Name of the database
 storage-idb-delete-blocked = Baza podataka „{ $dbName }” će se izbrisati nakon zatvaranja svih veza.
+
 # Error notification when IndexedDB database could not be deleted.
 # Variables:
 #  $dbName (String) - Name of the database
 storage-idb-delete-error = Bazu podataka „{ $dbName }” nije moguće izbrisati.
--- a/devtools/client/toolbox.ftl
+++ b/devtools/client/toolbox.ftl
@@ -10,20 +10,23 @@
 ## commands such as the docking of DevTools, toggling features, and viewing some
 ## external links. Some of the commands have the keyboard shortcut shown next to
 ## the label.
 
 toolbox-meatball-menu-dock-bottom-label = Prikači dolje
 toolbox-meatball-menu-dock-left-label = Prikači lijevo
 toolbox-meatball-menu-dock-right-label = Prikači desno
 toolbox-meatball-menu-dock-separate-window-label = Odvojeni prozor
+
 toolbox-meatball-menu-splitconsole-label = Pokaži podijeljenu konzolu
 toolbox-meatball-menu-hideconsole-label = Sakrij podijeljenu konzolu
+
 toolbox-meatball-menu-settings-label = Postavke
 toolbox-meatball-menu-documentation-label = Dokumentacija…
 toolbox-meatball-menu-community-label = Zajednica…
+
 # This menu item is only available in the browser toolbox. It forces the popups/panels
 # to stay visible on blur, which is primarily useful for addon developers and Firefox
 # contributors.
 toolbox-meatball-menu-noautohide-label = Onemogući automatsko skrivanje skočnog prozora
 
 ##
 
--- a/devtools/client/toolbox.properties
+++ b/devtools/client/toolbox.properties
@@ -134,52 +134,16 @@ toolbox.frames.disabled.tooltip=Ovaj je 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.showFrames.key)
 # Key shortcut used to show frames menu when 'frames' button is focused
 toolbox.showFrames.key=Alt+Down
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.button.tooltip): This is the tooltip
 # for the "..." button on the developer tools toolbox.
 toolbox.meatballMenu.button.tooltip=Prilagodi programerske alate i potraži pomoć
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.dock.*.label): These labels are shown
-# in the "..." menu in the toolbox and represent the different arrangements for
-# docking (or undocking) the developer tools toolbox.
-toolbox.meatballMenu.dock.bottom.label=Prikači dolje
-toolbox.meatballMenu.dock.left.label=Prikači lijevo
-toolbox.meatballMenu.dock.right.label=Prikači desno
-toolbox.meatballMenu.dock.separateWindow.label=Odvojeni prozor
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.{splitconsole,hideconsole}.label):
-# These are the labels in the "..." menu in the toolbox for toggling the split
-# console window.
-# The keyboard shortcut will be shown to the side of the label.
-toolbox.meatballMenu.splitconsole.label=Pokaži podijeljenu konzolu
-toolbox.meatballMenu.hideconsole.label=Sakrij podijeljenu konzolu
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.noautohide.label): This is the label
-# in the "..." menu in the toolbox to force the popups/panels to stay visible on
-# blur.
-# This is only visible in the browser toolbox as it is meant for
-# addon developers and Firefox contributors.
-toolbox.meatballMenu.noautohide.label=Onemogući automatsko skrivanje skočnog prozora
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.settings.label): This is the label for
-# the item in the "..." menu in the toolbox that brings up the Settings
-# (Options) panel.
-# The keyboard shortcut will be shown to the side of the label.
-toolbox.meatballMenu.settings.label=Postavke
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.documentation.label): This is the
-# label for the Documentation menu item.
-toolbox.meatballMenu.documentation.label=Dokumentacija…
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.community.label): This is the label
-# for the Community menu item.
-toolbox.meatballMenu.community.label=Zajednica…
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.closebutton.tooltip): This is the tooltip for
 # the close button the developer tools toolbox.
 toolbox.closebutton.tooltip=Zatvori programerske alate
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.sourceMapFailure): This is shown in the web console
 # when there is a failure to fetch or parse a source map.
 # The text of the error: %1$S
 # The URL that caused DevTools to try to fetch a source map: %2$S
--- a/devtools/client/tooltips.ftl
+++ b/devtools/client/tooltips.ftl
@@ -10,54 +10,83 @@ learn-more = <span data-l10n-name="link">Saznaj više</span>
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
 ## the property is not applied.
 ## Variables:
 ##  $property (string) - A CSS property name e.g. "color".
 ##  $display (string) - A CSS display value e.g. "inline-block".
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container = <strong>{ $property }</strong> ne utječe na ovaj element, budući da nije niti fleks-kontejner niti grid-kontejner.
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container = <strong>{ $property }</strong> ne utječe na ovaj element, budući da nije fleks-kontejner, grid-kontejner ili višestupčani kontejner.
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-item = <strong>{ $property }</strong> ne utječe na ovaj element, budući da nije mrežni ili fleks element.
+
 inactive-css-not-grid-item = <strong>{ $property }</strong> ne utječe na ovaj element, budući da nije mrežni element.
+
 inactive-css-not-grid-container = <strong>{ $property }</strong> ne utječe na ovaj element, budući da nije grid-kontejner.
+
 inactive-css-not-flex-item = <strong>{ $property }</strong> ne utječe na ovaj element, budući da nije fleks element.
+
 inactive-css-not-flex-container = <strong>{ $property }</strong> ne utječe na ovaj element, budući da nije fleks-kontejner.
+
 inactive-css-not-inline-or-tablecell = <strong>{ $property }</strong> ne utječe na ovaj element, budući da nije linijski element ili ćelija tablice.
+
 inactive-css-property-because-of-display = <strong>{ $property }</strong> ne utječe na ovaj element, budući da sadrži prikaz <strong>{ $display }</strong>.
+
 inactive-css-not-display-block-on-floated = Vrijednost za <strong>display</strong> promijenjena je u <strong>block</strong> jer je element postavljen na <strong>float</strong>.
+
 inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited = Zbog ograničenja <strong>:visited</strong> nije moguće nadjačati <strong>{ $property }</strong>.
+
 inactive-css-position-property-on-unpositioned-box = <strong>{ $property }</strong> ne utječe na ovaj element, budući da nije pozicionirani element.
+
 inactive-text-overflow-when-no-overflow = <strong>{ $property }</strong> ne utječe na ovaj element, budući da <strong>overflow:hidden</strong> nije postavljeno.
 
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain how
 ## the problem can be solved.
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-fix = Pokušaj dodati <strong>display:grid</strong> ili <strong>display:flex</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container-fix = Pokušaj dodati <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong> ili <strong>columns:2</strong>. { learn-more }
-inactive-css-not-grid-or-flex-item-fix-2 = Pokušaj dodati <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, <strong>display:inline-grid</strong> ili <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-grid-item-fix-2 = Pokušaj dodati <strong>display:grid</strong> ili <strong>display:inline-grid</strong> nadređenom elementu stavke. { learn-more }
+
 inactive-css-not-grid-container-fix = Pokušaj dodati <strong>display:grid</strong> ili <strong>display:inline-grid</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-flex-item-fix-2 = Pokušaj dodati <strong>display:flex</strong> ili <strong>display:inline-flex</strong> nadređenom elementu stavke. { learn-more }
+
 inactive-css-not-flex-container-fix = Pokušaj dodati <strong>display:flex</strong> ili <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix = Pokušaj dodati <strong>display:inline</strong> ili <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-non-replaced-inline-or-table-row-or-row-group-fix = Pokušaj dodati <strong>display:inline-block</strong> ili <strong>display:block</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-non-replaced-inline-or-table-column-or-column-group-fix = Pokušaj dodati <strong>display:inline-block</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-display-block-on-floated-fix = Pokušaj ukloniti <strong>float</strong> ili dodati <strong>display:block</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-position-property-on-unpositioned-box-fix = Pokušaj postaviti svojstvo <strong>position</strong> na nešto što nije <strong>static</strong>. { learn-more }
+
 inactive-text-overflow-when-no-overflow-fix = Pokušaj dodati <strong>overflow:hidden</strong>. { learn-more }
 
 ## In the Rule View when a CSS property may have compatibility issues with other browsers
 ## we display an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
 ## the property is incompatible and the platforms it is incompatible on.
 ## Variables:
 ##  $property (string) - A CSS declaration name e.g. "-moz-user-select" that can be a platform specific alias.
 ##  $rootProperty (string) - A raw CSS property name e.g. "user-select" that is not a platform specific alias.
 
 css-compatibility-default-message = Svojstvo <strong>{ $property }</strong> nije podržano u sljedećim preglednicima:
+
 css-compatibility-deprecated-experimental-message = Svojstvo <strong>{ $property }</strong> je bilo eksperimentalno svojstvo koje je sada zastarjelo prema W3C standardima. Nije podržano u sljedećim preglednicima:
+
 css-compatibility-deprecated-experimental-supported-message = Svojstvo <strong>{ $property }</strong> je bilo eksperimentalno svojstvo koje je sada zastarjelo prema W3C standardima.
+
 css-compatibility-deprecated-message = Svojstvo <strong>{ $property }</strong> je sada zastarjelo prema W3C standardima. Nije podržano u sljedećim preglednicima:
+
 css-compatibility-deprecated-supported-message = Svojstvo <strong>{ $property }</strong> je zastarjelo prema W3C standardima.
+
 css-compatibility-experimental-message = <strong>{ $property }</strong> je eksperimentalno svojstvo. Nije podržano u sljedećim preglednicima:
+
 css-compatibility-experimental-supported-message = <strong>{ $property }</strong> je eksperimentalno svojstvo.
+
 css-compatibility-learn-more-message = <span data-l10n-name="link">Saznaj više</span> o <strong>{ $rootProperty }</strong>
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -192,41 +192,20 @@ webconsole.menu.copyMessage.label=Kopira
 webconsole.menu.copyMessage.accesskey=K
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.copyObject.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable log. Clicking on it
 # will copy the object/variable.
 webconsole.menu.copyObject.label=Kopiraj objekt
 webconsole.menu.copyObject.accesskey=o
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.selectAll.label)
-# Label used for a context-menu item that will select all the content of the webconsole
-# output.
-webconsole.menu.selectAll.label=Označi sve
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.openInSidebar.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable logs. Clicking on it
 # opens the webconsole sidebar for the logged variable.
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportSubmenu.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# opens a submenu where the user can select how to export messages.
-webconsole.menu.exportSubmenu.label=Izvezi vidljive poruke u
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportClipboard.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# copies the entire output of the console to the clipboard.
-webconsole.menu.exportSubmenu.exportCliboard.label=Međuspremnik
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportFile.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# opens a file picker to allow the user save a file containing
-# the output of the console.
-webconsole.menu.exportSubmenu.exportFile.label=Datoteka
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.clearButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the clear logs button in the console top toolbar bar.
 # Clicking on it will clear the content of the console.
 webconsole.clearButton.tooltip=Izbriši rezultat web konzole
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.toggleFilterButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the toggle filter bar button in the console top
 # toolbar bar. Clicking on it will toggle the visibility of an additional bar which
--- a/devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
+++ b/devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
@@ -12,47 +12,60 @@
 ### English, or another language commonly spoken among web developers.
 ### You want to make that choice consistent across the developer tools.
 ### A good criteria is the language in which you'd find the best
 ### documentation on web development on the web.
 
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused due to a `debugger` statement in the code
 whypaused-debugger-statement = Zaustavljeno pri izjavi ispravljača grešaka
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a breakpoint
 whypaused-breakpoint = Zaustavljeno pri točci prekida
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an event breakpoint.
 whypaused-event-breakpoint = Zaustavljeno pri točci prekida događaja
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an exception
 whypaused-exception = Zaustavljeno pri iznimci
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a DOM mutation breakpoint
 whypaused-mutation-breakpoint = Zaustavljeno pri DOM mutaciji
+
 # The text that is displayed to describe an added node which triggers a subtree
 # modification
 whypaused-mutation-breakpoint-added = Dodano:
+
 # The text that is displayed to describe a removed node which triggers a subtree
 # modification
 whypaused-mutation-breakpoint-removed = Uklonjeno:
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused at a JS execution
 whypaused-interrupted = Zaustavljeno pri izvršenju
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused while stepping in or out of the stack
 whypaused-resume-limit = Zaustavljen prilikom koračanja
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a dom event
 whypaused-pause-on-dom-events = Zaustavljeno pri prepoznavanju događaja
+
 # The text that is displayed in an info block when evaluating a conditional
 # breakpoint throws an error
 whypaused-breakpoint-condition-thrown = Greška s uslovnom točkom prekida
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an xml http request
 whypaused-xhr = Zaustavljeno pri XMLHttpRequest
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a debugger statement
 whypaused-debug-command = Zaustavljeno pri ispravljenoj funkciji
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an event listener breakpoint set
 whypaused-other = Ispravljač grešaka zaustavljen
--- a/devtools/shared/highlighters.ftl
+++ b/devtools/shared/highlighters.ftl
@@ -8,26 +8,33 @@
 ### in understanding content sizing, etc.
 
 # The row and column position of a grid cell shown in the grid cell infobar when hovering
 # over the CSS grid outline.
 # Variables
 # $row (integer) - The row index
 # $column (integer) - The column index
 grid-row-column-positions = Redak { $row } / stupac { $column }
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a grid container.
 gridtype-container = Grid-kontejner
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a grid item.
 gridtype-item = Element mreže
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is both a grid container and a grid item.
 gridtype-dual = Grid-kontejner/-element
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a flex container.
 flextype-container = Flex-kontejner
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a flex item.
 flextype-item = Flex element
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is both a flex container and a flex item.
 flextype-dual = Flex-kontejner/-element
+
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -25,14 +25,13 @@ contentEncodingError=Nije moguće prikazati stranicu koju pokušavaš otvoriti, jer koristi nepostojeće ili nepodržane oblike komprimiranja.
 unsafeContentType=Stranicu koju pokušavaš vidjeti nije moguće prikazati, jer sadrži vrstu datoteke, koja nije sigurna za otvaranje. Kontaktiraj vlasnike web-stranice i obavijesti ih o ovom problemu.
 malwareBlocked=Stranica na %S je prijavljena kao zloćudna stranica i blokirana je na osnovi tvojih sigurnosnih osobitosti.
 harmfulBlocked=Web stranica %S je prijavljena kao potencijalno zlonamjerna stranica i blokirana je na osnovi tvojih sigurnosnih postavki.
 unwantedBlocked=Stranica na %S je prijavljena zbog posluživanja nepoželjnog softvera, te je blokirana na osnovi tvojih sigurnosnih postavki.
 deceptiveBlocked=Web stranica %S je prijavljena kao obmanjujuća stranica i blokirana je na osnovi tvojih sigurnosnih postavki.
 cspBlocked=Ova stranica ima sigurnosnu politiku sadržaja koja sprečava njeno učitavanje na ovaj način.
 xfoBlocked=Ova stranica ima X-Frame-Options pravilo koje sprečava da se stranica otvori u ovom kontekstu.
 corruptedContentErrorv2=Stranica %S je doživjela povredu mrežnog protokola koja ne može biti ispravljena.
-remoteXUL=Ova stranica koristi nepodržanu tehnologiju, koja standardno više nije dostupna.
 sslv3Used=Sigurnost tvojih podataka na %S ne može biti zajamčena, jer koristi SSLv3, pokvaren sigurnosni protokol.
 weakCryptoUsed=Vlasnik %S je pogrešno podesio svoju stranicu. Da bismo spriječili krađu informacija, veza s ovom stranicom nije uspostavljena.
 inadequateSecurityError=Web stranica je pokušala pregovarati nedovoljnu razinu sigurnosti.
 blockedByPolicy=Tvoja organizacija je blokirala pristup ovoj web stranici.
 networkProtocolError=Firefox je doživio povredu mrežnog protokola koja ne može biti ispravljena.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -17,17 +17,16 @@ StopScriptButton=Zaustavi skriptu
 DebugScriptButton=Ispravi greške u skripti
 WaitForScriptButton=Nastavi
 DontAskAgain=&Ne pitaj me ponovo
 WindowCloseBlockedWarning=Skripte ne mogu zatvarati prozore koji nisu bili otvoreni skriptom.
 OnBeforeUnloadTitle=Jeste li sigurni?
 OnBeforeUnloadStayButton=Ostani na stranici
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Napusti stranicu
 EmptyGetElementByIdParam=Prazan izraz poslan ka getElementById().
-SpeculationFailed=Nestabilno stablo je zapisano korištenjem document.write() što je uzrokovalo ponovnu obradu podataka s mreže. Za više informacija posjetite https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 DocumentWriteIgnored=Poziv prema document.write() iz asinkrono učitane vanjske skripte je ignoriran.
 # LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
 EditorFileDropFailed=Ispuštanje datoteke u contenteditable element neuspješno: %S.
 FormValidationTextTooLong=Skrati ovaj tekst na %S ili manje znakova (trenutačno koristiš %S znakova).
 FormValidationTextTooShort=Koristi najmanje %S znakova (trenutačno koristiš %S znakova).
 FormValidationValueMissing=Ispunite ovo polje.
 FormValidationCheckboxMissing=Ako želiš nastaviti, označi ovu opciju.
 FormValidationRadioMissing=Odaberi jednu od ovih opcija.
@@ -316,18 +315,16 @@ MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning=“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” zastarjele su vrijednosti za MathML duljine i uklonit će se u budućnosti.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate radical, notation and menclose.
 MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Vrijednost “radical” je zastarjela za atribut “notation” od <menclose> elementa i uklonit će se u budućnosti.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
 MathML_DeprecatedMfencedElement=MathML element mfenced je zastario i uklonit će se u budućnosti.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=MathML atributi “subscriptshift” i “superscriptshift” su zastarjeli i možda će se ukloniti u budućnosti.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=MathML atributi „background”, „color”, „fontfamily”, „fontsize”, „fontstyle” i „fontweight” su zastarjeli i u budućnosti će biti uklonjeni.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
-MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=XLink atributi “href”, “type”, “show” i “actuate” su zastarjeli za MathML elemente i uklonit će se u budućnosti.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptminsize.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptsizemultiplier.
 WebShareAPI_Failed=Operacija dijeljenja nije uspjela.
 WebShareAPI_Aborted=Operacija dijeljenja je prekinuta.
 # LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
 
@@ -337,8 +334,9 @@ WebShareAPI_Aborted=Operacija dijeljenja
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(). In some locales it may be preferable to not translate "event handler", either.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Location" and "History".
 FolderUploadPrompt.title = Potvrdi prijenos
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the folder the user selected in the file picker.
 FolderUploadPrompt.message = Sigurno želiš prenijeti sve datoteke iz „%S”? Učini to samo ako vjeruješ ovoj stranici.
 FolderUploadPrompt.acceptButtonLabel = Prijenos
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the preload that was ignored.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the blob URL. Don't translate "agent cluster".
+
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -1,23 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Encoding warnings and errors
 EncNoDeclarationFrame=Kodna stranica uokvirenog dokumenta nije proglašena. Dokument može izgledati drugačije ako se gleda bez okvirnog dokumenta.
-EncNoDeclarationPlain=Kodna stranica dokumenta s običnim tekstom nije proglašena. Dokument će biti prikazan s iskrivljenim tekstom u nekim postavkama preglednika ako dokument sadrži znakove izvan US-ASCII raspona. Kodna stranica datoteke treba biti proglašena u protokolu za prijenos podataka ili datoteka treba koristiti oznaku redosljeda bitova kao kodni potpis.
-EncNoDeclaration=Kodna stranica HTML dokumenta nije proglašena. Dokument će biti prikazan s iskrivljenim tekstom u nekim postavkama preglednika ako dokument sadrži znakove izvan US-ASCII raspona. Kodna stranica treba biti proglašena u dokumentu ili protokolu za prijenos podataka.
-EncLateMetaFrame=Oznaka kodne stranice uokvirenog HTML dokumenta nije pronađena tijekom pretraživanja prvih 1024 bitova datoteke. Prilikom prikaza bez dokumenta koji je uokviruje, stranica će se automatski ponovo učitati. Oznaka kodne stranice mora se premjestiti u prvih 1024 bitova datoteke.
-EncLateMeta=Oznaka kodne stranice HTML dokumenta nije pronađena tijekom pretraživanja prvih 1024 bitova datoteke. Prilikom prikaza u pregledniku s drugačijim postavkama, ova će se stranica automatski ponovo učitati. Oznaka kodne stranice mora se premjestiti u prvih 1024 bitova datoteke.
-EncLateMetaReload=Stranica je ponovo učitana, jer oznaka kodne stranice uokvirenog dokumenta nije pronađena tijekom pretraživanja prvih 1024 bitova datoteke, te je stranica ponovo učitana. Oznaka kodne stranice mora se premjestiti u prvih 1024 bitova datoteke.
-EncLateMetaTooLate=Oznaka kodne stranice dokumenta pronađena je prekasno, pa stoga nema utjecaja. Oznaka kodne stranice mora se premjestiti u prvih 1024 bitova datoteke.
 EncMetaUnsupported=Nepodržana kodna stranica je proglašena za HTML dokument koristeći meta oznaku. Oznaka je zanemarena.
 EncProtocolUnsupported=Nepodržana kodna stranica je proglašena na razini protokola za prijenos podataka. Oznaka je zanemarena.
-EncBomlessUtf16=Otkriven UTF-16 Basic Latin tekst bez oznake redosljeda bitova i bez oznake na razini protokla za prijenos podataka. Kodiranje ovog sadržaja u UTF-16 nije dovoljno i kodna stranica treba biti svakako proglašena.
 EncMetaUtf16=Meta oznaka je korištena za označavanje kodne stranice kao UTF-16. Ovo je protumačeno kao UTF-8 oznaka.
 EncMetaUserDefined=Meta tag je korišten za deklaraciju kodiranja znakova kao x-user-defined. Umjesto toga, ovo je interpretirano kao windows-1252 deklaracija, radi kompatibilnosti s nepravilno kodiranim zastarjelim fontovima. Ova stranica bi se trebala promijeniti u Unicode.
 
 # The bulk of the messages below are derived from
 # https://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
 # which is available under the MIT license.
 
 # Tokenizer errors
@@ -71,17 +64,16 @@ errEofInTagName=Uočen je kraj datoteke kod potrage za nazivom taga. Tag ignoriran.
 errEofInEndTag=Kraj datoteke unutar taga. Tag ignoriran.
 errEofAfterLt=Kraj datoteke nakon “<”.
 errNcrOutOfRange=Znakovna referenca izvan dopuštenog Unicode raspona.
 errNcrUnassigned=Znakovna referenca se proširuje na trajno nedodijeljenu kodno mjesto.
 errDuplicateAttribute=Duplikat atributa.
 errEofInSystemId=Kraj datoteke unutar sistemskog identifikatora.
 errExpectedSystemId=Očekuje se identifikator sustava, ali je doctype završen.
 errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Nedostaje razmak prije naziva doctypea.
-errHyphenHyphenBang=“--!” pronađen u komentaru.
 errNcrZero=Znakovna referenca se proširuje na nulu.
 errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Nema razmaka između ključne riječi doctypea “SYSTEM” i navodnika.
 errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Nema razmaka između javnog i sistemskog identifikatora doctypea.
 errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Nema razmaka između ključne riječi doctypea “PUBLIC” i navodnika.
 
 # Tree builder errors
 errDeepTree=Stablo dokumenata je pre duboko. Stablo će se sjediniti na dubinu od 513 elemenata.
 errStrayStartTag2=Zalutali početni tag “%1$S”.
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -4,17 +4,16 @@
 
 ImageMapRectBoundsError="Coords" atribut <area shape="rect"> oznaka nije u "lijevo,vrh,desno,dno" formatu.
 ImageMapCircleWrongNumberOfCoords="Coords" atribut<area shape="circle"> oznaka nije u "središte-x,središte-y,radijus" formatu.
 ImageMapCircleNegativeRadius="Coords" atribut <area shape="circle"> oznaka ima negativan radijus.
 ImageMapPolyWrongNumberOfCoords="Coords" atribut <area shape="poly"> oznaka nije u "x1,y1,x2,y2 …" formatu.
 ImageMapPolyOddNumberOfCoords="Coords" atribut <area shape="poly"> oznaci nedostaje posljednja "y" koordinata (ispravan format je "x1,y1,x2,y2 …").
 
 TablePartRelPosWarning=Relativno pozicioniranje redaka tablice i grupa redaka je sada podržano. Ova stranica će se možda trebati nadograditi jer možda ovisi o ovoj mogućnosti, ali bez efekta.
-ScrollLinkedEffectFound2=Čini se da ova stranica koristi efekt pozicioniranja povezanog s klizanjem. Ovo možda neće raditi ispravno u kombinaciji s asinkronim micanjem. Provjeri https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects za daljnje informacije i pridruži se raspravi o alatima i mogućnostima u vezi s time!
 
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea):
 ## %1$S is an integer value of the area of the frame
 ## %2$S is an integer value of the area of a limit based on the viewport size
 CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea=Animacija se ne može izvoditi na kompozitoru, jer je područje okvira (%1$S) preveliko u odnosu na prikazni prostor (veće od %2$S)
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLarge2):
 ## (%1$S, %2$S) is a pair of integer values of the frame size
 ## (%3$S, %4$S) is a pair of integer values of a limit based on the viewport size
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -82,19 +82,16 @@
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Preglednik je zaustavio učitavanje ove stranice na ovaj način jer stranica ima sigurnosnu politiku sadržaja koja to zabranjuje.</p>">
 
 <!ENTITY xfoBlocked.title "Blokiralo X-Frame-Options pravilo">
 <!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Preglednik je spriječio učitavanje ove stranice u ovom kontekstu jer ona sadrži X-Frame-Options pravilo koje to ne dopušta.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Greška neispravnog sadržaja">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Stranicu koju pokušavaš vidjeti nije moguće prikazati zbog greške u prijenosu podataka.</p><ul><li>Kontaktiraj vlasnike web-stranice i obavijesti ih o ovom problemu.</li></ul>">
 
-<!ENTITY remoteXUL.title "Udaljeni XUL">
-<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktiraj vlasnike web-stranice i obavijesti ih o ovom problemu.</li></ul></p>">
-
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "Tvoja veza nije sigurna">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> koristi sigurnosne tehnologije koje su zastarjele i podložne napadima. Napadač može jednostavno otkriti informacije za koje ste smatrali da su sigurne. Administrator web stranice će trebati popraviti poslužitelj prije nego možete posjetiti stranicu.</p><p>Kod greške: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
 
 <!ENTITY blockedByPolicy.title "Blokirana stranica">
 
 <!ENTITY networkProtocolError.title "Greška mrežnog protokola">
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -6,17 +6,16 @@
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
 BlockMixedDisplayContent = Blokirano učitavanje miješanog sadržaja za prikaz "%1$S"
 BlockMixedActiveContent = Blokirano učitavanje miješanog aktivnog sadržaja "%1$S"
 
 # CORS
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Access-Control-Allow-Origin", Access-Control-Allow-Credentials, Access-Control-Allow-Methods, Access-Control-Allow-Headers
 CORSDisabled=Zahtjev višestrukog podrijetla je blokiran: politika jednog podrijetla zabranjuje čitanje udaljenih resursa na %1$S. (Razlog: CORS onemogućen).
 CORSRequestNotHttp=Zahtjev višestrukog podrijetla je blokiran: politika jednog podrijetla zabranjuje čitanje udaljenih resursa na %1$S. (Razlog: CORS zahtjev nije http).
-CORSMissingAllowOrigin=Zahtjev višestrukog podrijetla je blokiran: politika jednog podrijetla zabranjuje čitanje udaljenih resursa na %1$S. (Razlog: CORS zaglavlje 'Access-Control-Allow-Origin' nedostaje).
 CORSAllowOriginNotMatchingOrigin=Zahtjev višestrukog podrijetla je blokiran: politika jednog podrijetla zabranjuje čitanje udaljenih resursa na %1$S. (Razlog: CORS zaglavlje 'Access-Control-Allow-Origin' ne odgovara '%2$S').
 CORSNotSupportingCredentials=Zahtjev višestrukog podrijetla je blokiran: politika jednog podrijetla zabranjuje čitanje udaljenih resursa na ‘%1$S’. (Razlog: vjerodajnica nije podržana ako CORS zaglavlje 'Access-Control-Allow-Credentials' je ‘*’).
 CORSMethodNotFound=Zahtjev višestrukog podrijetla je blokiran: politika jednog podrijetla zabranjuje čitanje udaljenih resursa na %1$S. (Razlog: nije pronađena metoda u CORS zaglavlju 'Access-Control-Allow-Methods').
 CORSMissingAllowCredentials=Zahtjev višestrukog podrijetla je blokiran: politika jednog podrijetla zabranjuje čitanje udaljenih resursa na %1$S. (Razlog: očekivano 'true' u CORS zaglavlju 'Access-Control-Allow-Credentials').
 CORSInvalidAllowMethod=Zahtjev višestrukog podrijetla je blokiran: politika jednog podrijetla zabranjuje čitanje udaljenih resursa na %1$S. (Razlog: neispravan token '%2$S' u CORS zaglavlju 'Access-Control-Allow-Methods').
 CORSInvalidAllowHeader=Zahtjev višestrukog podrijetla je blokiran: politika jednog podrijetla zabranjuje čitanje udaljenih resursa na %1$S. (Razlog: neispravan token '%2$S' u CORS zaglavlju 'Access-Control-Allow-Headers').
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security", "HSTS", "max-age" or "includeSubDomains"
@@ -25,18 +24,16 @@ STSUntrustworthyConnection=Strict-Transp
 STSCouldNotParseHeader=Strict-Transport-Security: stranica je definirala zaglavlje koje nije moguće uspješno obraditi.
 STSNoMaxAge=Strict-Transport-Security: stranica je definirala zaglavlje koje ne sadrži 'max-age' direktivu.
 STSMultipleMaxAges=Strict-Transport-Security: stranica je definirala zaglavlje koje sadrži višestruke 'max-age' direktive.
 STSInvalidMaxAge=Strict-Transport-Security: stranica je definirala zaglavlje s neispravnom 'max-age' direktivom.
 STSMultipleIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: stranica je definirala zaglavlje s višestrukim 'includeSubDomains' direktivama.
 STSInvalidIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: stranica je definirala zaglavlje koje sadrži neispravnu 'includeSubDomains' direktivu.
 STSCouldNotSaveState=Strict-Transport-Security: došlo je dogreške prilikom evidencije stranice kao Strict-Transport-Security poslužitelja.
 
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "SHA-1"
-SHA1Sig=Ova stranica koristi SHA-1 certifikat. Preporučuje se koristiti certifikate sa algoritmima potpisa koji koriste hash funkcije snažnije od SHA-1.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Polja za unos lozinki na nesigurnoj (http://) stranici. Ovo predstavlja sigurnosni rizik za krađu pristupnih podataka.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Polja za unos lozinki s nesigurnom (http://) akcijom forme. Ovo predstavlja sigurnosni rizik za krađu pristupnih podataka.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Polja za unos lozinki na nesigurnom (http://) iframeu. Ovo predstavlja sigurnosni rizik za krađu pristupnih podataka.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
 LoadingMixedActiveContent2=Učitavanje mješovitog (nesigurnog) aktivnog sadržaja na sigurnoj stranici "%1$S"
 LoadingMixedDisplayContent2=Učitavanje mještovitog (nesigurnog) prikazanog sadržaja na sigurnoj stranici "%1$S"
 # LOCALIZATION NOTE: "%S" is the URI of the insecure mixed content download
 MixedContentBlockedDownload = Blokirano preuzimanje nesigurnog sadržaja “%S”.
--- a/mail/browser/appExtensionFields.ftl
+++ b/mail/browser/appExtensionFields.ftl
@@ -3,12 +3,14 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Theme names and descriptions used in the Themes panel in about:addons
 
 # "Auto" is short for automatic. It can be localized without limitations.
 extension-default-theme-name-auto = Tema sustava — automatski
 extension-default-theme-description = Slijedi postavke operacijskog sustava za tipke, izbornike i prozore.
+
 extension-thunderbird-compact-light-name = Svijetla
 extension-thunderbird-compact-light-description = Motiv sa svijetlom shemom boja.
+
 extension-thunderbird-compact-dark-name = Tamna
 extension-thunderbird-compact-dark-description = Motiv s tamnom shemom boja.
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,36 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
-<!ENTITY menu_securityDoNotEncrypt.label "Nemoj šifrirati">
-<!ENTITY menu_securityDoNotEncrypt.accesskey "o">
-
 <!-- not yet used
 <!ENTITY menu_securityEncryptOptional.label "Allow Encryption">
 <!ENTITY menu_securityEncryptOptional.accesskey "w">
 -->
 
-<!ENTITY menu_securityEncryptRequire2.label "Zahtijevaj šifriranje">
-<!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "K">
-
-<!ENTITY menu_securitySign.label "Digitalno potpiši ovu poruku">
-<!ENTITY menu_securitySign.accesskey "p">
-
-<!ENTITY menu_securityTech.label "Tehnologija šifriranja">
-<!ENTITY menu_securityTech.accesskey "T">
-
 <!ENTITY menu_techPGP.label "OpenPGP">
 <!ENTITY menu_techPGP.accesskey "O">
 <!ENTITY menu_techSMIME.label "S/MIME">
 <!ENTITY menu_techSMIME.accesskey "S">
 
-<!ENTITY menu_securityStatus.label "Prikaži sigurnosne informacije">
-<!ENTITY menu_securityStatus.accesskey "i">
-
-<!ENTITY securityButton.label "Sigurnost">
-<!ENTITY securityButton.tooltip "Pogledajte ili promijenite sigurnosne postavke">
-
-<!ENTITY menu_viewSecurityStatus.label "Sigurnosne informacije poruke">
-<!ENTITY menu_viewSecurityStatus.accesskey "i">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -10,28 +10,16 @@
 <!ENTITY accountActionsButton.label "Radnje računa">
 <!ENTITY accountActionsButton.accesskey "a">
 <!ENTITY addMailAccountButton.label "Dodaj račun e-pošte…">
 <!ENTITY addMailAccountButton.accesskey "a">
 <!ENTITY addIMAccountButton.label "Dodaj račun za čavrljanje…">
 <!ENTITY addIMAccountButton.accesskey "v">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.label "Dodaj račun kanala…">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.accesskey "j">
-<!ENTITY addOtherAccountButton.label "Dodaj drugi račun…">
-<!ENTITY addOtherAccountButton.accesskey "o">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Postavi kao zadani">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "d">
 <!ENTITY removeButton.label "Ukloni račun">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "r">
 
 <!ENTITY addonsButton.label "Dodaci i teme">
 
 <!-- AccountManager.xhtml -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
-   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
-   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
-   panel content to fit.
-   1ch = The width of the "0" (ZERO, U+0030) glyph for the current font.
-   1em = The height of the font.
-   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct size of
-   this window for en-US. -->
-<!ENTITY accountManager.size "width: 105ch; height: 55em;">
-<!ENTITY accountTree.width "width: 32ch;">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -4,25 +4,16 @@
 
 <!-- Entities for AccountWizard -->
 
 <!ENTITY windowTitle.label "Čarobnjak za postavljanje računa">
 <!ENTITY accountWizard.size "width: 40em; height: 38em;">
 
 <!-- Entities for Account Type page -->
 
-<!ENTITY accountSetupInfo2.label "Da biste primali poruke, prvo morate postaviti račun.">
-<!ENTITY accountTypeTitle.label "Postavljanje novog računa">
-<!ENTITY accountTypeDesc2.label "Ovaj čarobnjak će prikupiti informacije potrebne za postavljanje računa. Ukoliko ne znate tražene informacije, kontaktirajte svojeg sistem administratora ili pružatelja usluge.">
-<!ENTITY accountTypeDirections.label "Odaberite vrstu računa kojeg želite postaviti:">
-<!ENTITY accountTypeMail.label "Račun e-pošte">
-<!ENTITY accountTypeMail.accesskey "e">
-<!ENTITY accountTypeNews.label "Račun interesnih grupa">
-<!ENTITY accountTypeNews.accesskey "i">
-
 <!-- Entities for Identity page -->
 
 <!ENTITY identityTitle.label "Identitet">
 <!ENTITY identityDesc.label "Svaki račun ima svoj identitet, koji predstavlja informaciju prema kojoj će vas drugi prepoznati kada prime vaše poruke.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameDesc.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY fullnameDesc.label "Upišite ime koje želite da se pojavi u polju &quot;Šalje&quot; vaših odlaznih poruka">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameExample.label) : use following directions for below line
@@ -34,91 +25,31 @@
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "i">
 
 <!ENTITY emailLabel.label "Adresa e-pošte:">
 <!ENTITY emailLabel.accesskey "e">
 
 <!-- Entities for Incoming Server page -->
 
 <!ENTITY incomingTitle.label "Informacije o dolaznom poslužitelju">
-<!ENTITY incomingServerTypeDesc.label "Odabrite koju vrstu dolaznog poslužitelja koristite.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
-<!ENTITY imapType.label "IMAP">
-<!ENTITY imapType.accesskey "I">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
-<!ENTITY popType.label "POP">
-<!ENTITY popType.accesskey "P">
-<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Ostavi poruke na poslužitelju">
-<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "t">
-<!ENTITY portNum.label "Port:">
-<!ENTITY portNum.accesskey "o">
-<!ENTITY defaultPortLabel.label "Zadano:">
-<!ENTITY defaultPortValue.label "">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingServer.description "Upišite ime dolaznog poslužitelja (na primjer, &quot;mail.example.net&quot;).">
-<!ENTITY incomingServer.label "Dolazni poslužitelj:">
-<!ENTITY incomingServer.accesskey "s">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingUsername.description) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingUsername.description "Upišite korisničko ime za primanje pošte koje vam je dao vaš pružatelj usluge (na primjer, &quot;jsmith&quot;).">
 <!ENTITY incomingUsername.label "Korisničko ime:">
-<!ENTITY incomingUsername.accesskey "K">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
 <!ENTITY newsServerNameDesc.label "Upišite ime poslužitelja interesnih grupa (NNTP) (na primjer, &quot;news.example.net&quot;).">
 <!ENTITY newsServerLabel.label "Poslužitelj interesnih grupa:">
 <!ENTITY newsServerLabel.accesskey "n">
 
 <!-- Entities for Outgoing Server page -->
 
-<!ENTITY outgoingTitle.label "Informacije o odlaznom poslužitelju">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (outgoingServer.description) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY outgoingServer.description "Upišite ime odlaznog poslužitelja (SMTP) (na primjer, &quot;smtp.example.net&quot;).">
-<!ENTITY outgoingServer.label "Odlazni poslužitelj:">
-<!ENTITY outgoingServer.accesskey "O">
-<!ENTITY outgoingUsername.description "Upišite korisničko ime za slanje pošte koje vam je dao vaš pružatelj usluge (često je isto kao i korisničko ime za primanje pošte).">
-<!ENTITY outgoingUsername.label "Odlazno korisničko ime:">
-<!ENTITY outgoingUsername.accesskey "O">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (modifyOutgoing.suffix) : This string will be appended after each of
-   haveSmtp1.suffix3, haveSmtp2.suffix3, haveSmtp3.suffix3 .
--->
-<!ENTITY modifyOutgoing.suffix "Odlazne poslužitelje možete promijeniti u postavkama računa.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp1.prefix "Bit će korišten vaš postojeći odlazni (SMTP) poslužitelj, &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp1.suffix3 "&quot;.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp2.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp2.prefix "Bit će korišteno vaše postojeće odlazno (SMTP) korisničko ime, &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp2.suffix3 "&quot;.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp3.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp3.prefix "Vaš odlazni (SMTP) poslužitelj, &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp3.suffix3 "&quot;, je identičan dolaznom poslužitelju, dolazno korisničko ime će biti korišteno za pristup poslužitelju.">
-
 <!-- Entities for Account name page -->
 
 <!ENTITY accnameTitle.label "Naziv računa">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (accnameDesc.label) : do not translate any "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY accnameDesc.label "Upišite ime koje će se odnositi na ovaj račun (na primjer, &quot;Poslovni račun&quot;, &quot;Kućni račun&quot; ili &quot;Račun interesnih grupa&quot;).">
 <!ENTITY accnameLabel.label "Ime računa:">
 <!ENTITY accnameLabel.accesskey "a">
 
 <!-- Entities for Done (Congratulations) page -->
 
 <!ENTITY completionTitle.label "Čestitamo!">
 <!ENTITY completionText.label "Provjerite jesu li niže navedene informacije točne.">
-<!ENTITY serverTypePrefix.label "Vrsta dolaznog poslužitelja:">
-<!ENTITY serverNamePrefix.label "Ime dolaznog poslužitelja:">
-<!ENTITY smtpServerNamePrefix.label "Ime odlaznog (SMTP) poslužitelja:">
 <!ENTITY newsServerNamePrefix.label "Ime poslužitelja interesnih grupa (NNTP):">
-<!ENTITY downloadOnLogin.label "Preuzmi poruke sada">
-<!ENTITY downloadOnLogin.accesskey "P">
-<!ENTITY deferStorageDesc.label "Uklonite kvačicu ako želite spremati poštu za ovaj račun u posebnu mapu. Ovo će prikazati taj račun kao račun najviše razine, u suprotnome će biti dijelom globalne mape primljene pošte.">
-<!ENTITY deferStorage.label "Koristi globalnu primljenu poštu (spremaj poštu u lokalne mape)">
-<!ENTITY deferStorage.accesskey "g">
 <!ENTITY clickFinish.label "Kliknite na Završi da biste spremili ove postavke i izašli iz čarobnjaka.">
 <!ENTITY clickFinish.labelMac "Kliknite na Završi da biste spremili ove postavke i izašli iz čarobnjaka.">
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -1,14 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY window.title "Filter pravila">
-<!ENTITY filterEditorDialog.dimensions "width: 100ch;">
 <!ENTITY filterName.label "Naziv filtra:">
 <!ENTITY filterName.accesskey "i">
 
 <!ENTITY junk.label "Neželjena pošta">
 <!ENTITY notJunk.label "Nije neželjena pošta">
 
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Najniži">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Niski">
--- a/mail/chrome/messenger/activity.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.dtd
@@ -5,33 +5,15 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (window.width2, window.height): These values should be
 close to the golden ratio (1.618:1) while making sure it's wide enough for long
 file names and tall enough to hint that there are more activities in the list -->
 <!ENTITY window.width2          "485">
 <!ENTITY window.height          "300">
 
 <!ENTITY activity.title         "Upravljač aktivnosti">
 
-<!ENTITY cmd.pause.label         "Zaustavi">
-<!ENTITY cmd.pause.accesskey       "Z">
-<!ENTITY cmd.resume.label         "Nastavi">
-<!ENTITY cmd.resume.accesskey       "N">
-<!ENTITY cmd.cancel.label         "Otkaži">
-<!ENTITY cmd.cancel.accesskey       "O">
-<!ENTITY cmd.undo.label          "Poništi">
-<!ENTITY cmd.undo.accesskey        "P">
-<!ENTITY cmd.recover.label        "Ponovi">
-<!ENTITY cmd.recover.accesskey      "v">
-<!ENTITY cmd.retry.label         "Pokušaj ponovno">
-<!ENTITY cmd.retry.accesskey       "k">
-<!ENTITY cmd.removeFromList.label     "Ukloni s popisa">
-<!ENTITY cmd.removeFromList.accesskey   "U">
-
 <!ENTITY cmd.close.commandkey       "w">
 <!ENTITY cmd.close2.commandkey      "j">
 <!ENTITY cmd.close2Unix.commandkey    "y">
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Očisti popis">
 <!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Uklanja završene, otkazane i neuspjele stavke s popisa">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "i">
-<!ENTITY cmd.find.commandkey       "f">
-<!ENTITY cmd.search.commandkey      "k">
 
-<!ENTITY searchBox.label         "Traži…">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
@@ -35,18 +35,16 @@
 <!ENTITY preferDisplayName.accesskey  "z">
 <!ENTITY NickName.label         "Nadimak:">
 <!ENTITY NickName.accesskey       "N">
 
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "E-pošta:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "E">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Dodatna e-pošta:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "D">
-<!ENTITY PreferMailFormat.label     "Preferira primati poruke oblikovane kao:">
-<!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "v">
 <!ENTITY PlainText.label        "Obični tekst">
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Nepoznato">
 <!ENTITY chatName.label         "Ime za razgovor:">
 
 <!ENTITY WorkPhone.label        "Telefon (posao):">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey      "p">
 <!ENTITY HomePhone.label        "Telefon (kućni):">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -106,16 +106,17 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY exportCmd.label                "Izvoz…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey              "I">
 
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus -->
 <!ENTITY newContactButton.label             "Novi kontakt">
 <!ENTITY newContactButton.accesskey           "N">
 <!ENTITY newlistButton.label              "Novi popis">
 <!ENTITY newlistButton.accesskey            "s">
+
 <!ENTITY showAsDefault.label              "Zadana početna mapa">
 <!ENTITY showAsDefault.accesskey            "p">
 <!ENTITY editPropertiesButton.label           "Uredi">
 <!ENTITY propertiesContext.label            "Postavke">
 <!ENTITY propertiesContext.accesskey          "s">
 <!ENTITY abPropertiesContext.label           "Postavke">
 <!ENTITY abPropertiesContext.accesskey         "s">
 <!ENTITY syncContext.label               "Sinkroniziraj">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
@@ -1,37 +1,29 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY e2eTitle.label "End-To-End šifriranje">
 <!ENTITY e2eLearnMore.label "Saznaj više">
 
 <!ENTITY e2eEnc.description "Bez end-to-end šifriranja, sadržaji tvojih poruka lako su dostupni tvom davatelju usluge e-pošte i drugim masovnim nadzorima.">
-<!ENTITY e2eeReqWarning.description "Ako zahtijevaš šifriranje, za slanje poruke moraš imati javni ključ ili certifikat svakog primatelja.">
 
-<!ENTITY e2eSigning.description "Digitalni potpis omogućuje primateljima provjeriti da se radi o tvojoj poruci i da sadržaj nije promijenjen.">
 <!ENTITY e2eTechPref.description "Preferirana tehnologija šifriranja:">
 
-<!ENTITY doNotEncrypt.label "Nemoj standardno aktivirati šifriranje">
-<!ENTITY doNotEncrypt.accesskey "N">
-<!ENTITY requireEncryptMessage.label "Standardno zathijevaj šifriranje">
-<!ENTITY requireEncryptMessage.accesskey "S">
 <!ENTITY encryptionCert2.message "Osobni certifikat za šifriranje:">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.button "Odaberi…">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.accesskey "a">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.button "Očisti">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.accesskey "O">
 <!ENTITY encryption.certificate.button "Odaberi…">
 <!ENTITY encryption.certificate.accesskey "e">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.button "Očisti">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.accesskey "i">
 <!ENTITY signingGroupTitle.label "Digitalno potpisivanje">
-<!ENTITY signMessage2.label "Standardno dodaj moj digitalni potpis">
-<!ENTITY signMessage.accesskey "D">
 
 <!ENTITY signingCert2.message "Osobni certifikat za digitalno potpisivanje:">
 
 <!ENTITY sendingDefaults.label "Standardne postavke za slanje poruka">
 
 <!ENTITY technologyAutomatic.label "Odaberi automatski na temelju dostupnih ključeva ili certifikata">
 
 <!ENTITY certificates2.label "S/MIME">
--- a/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
@@ -1,13 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY fieldMapImport.size "width: 40em; height: 30em;">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.label "Sljedeći">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.accesskey "S">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.label "Prethodni">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.accesskey "P">
 <!ENTITY fieldMapImport.text "Koristite pomjeranje gore i dolje kako biste uskladili polja adresara na lijevoj strani s ispravnim podacima za uvoz na desnoj. Uklonite oznaku sa stavaka koje ne želite uvesti.">
 <!ENTITY fieldMapImport.up.label "Pomakni gore">
 <!ENTITY fieldMapImport.up.accesskey "g">
 <!ENTITY fieldMapImport.down.label "Pomakni dolje">
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -6,17 +6,16 @@ mustSelectFolder=Morate odabrati odredišnu mapu.
 enterValidEmailAddress=Upišite važeću adresu e-pošte na koju želite proslijediti.
 pickTemplateToReplyWith=Odaberite predložak za odgovaranje.
 mustEnterName=Morate dati ime ovom filteru.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Identičan naziv filtera
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=Naziv filtera kojeg ste upisali već postoji. Upišite drugačiji naziv filtera.
 mustHaveFilterTypeTitle=Niti jedan događaj nije odabran za ovaj filter
 mustHaveFilterTypeMessage=Morate odabrati barem jedan događaj kada će se ovaj filter izvršiti. Ukoliko privremeno želite da se filter ne izvršava na niti jedan događaj, uklonite oznaku iz stupca Omogućeno u prozoru Filteri poruka.
 deleteFilterConfirmation=Jeste li sigurni da želite obrisati odabrane filtere?
-untitledFilterName=Filter bez naslova
 matchAllFilterName=Za sve poruke
 filterListBackUpMsg=Vaši filteri ne rade jer nije bilo moguće pročitati datoteku msgFilterRules.dat koja sadrži vaše filtere. Nova datoteka msgFilterRules.dat će biti stvorena i rezervna kopija stare datoteke, nazvana rulesbackup.dat, će biti stvorena u istom direktoriju.
 customHeaderOverflow=Prešli ste ograničenje od 50 prilagođenih zaglavlja. Uklonite jedno ili više prilagođenih zaglavlja i pokušajte ponovno.
 filterCustomHeaderOverflow=Vaši filteri prešli su ograničenje od 50 prilagođenih zaglavlja. Uredite datoteku msgFilterRules.dat, koja sadrži vaše filtere, kako bi koristila manje prilagođenih zaglavlja.
 invalidCustomHeader=Jedan od vaših filtera koristi prilagođeno zaglavlje koje koristi nepodržani znak poput ':', znak koji nije moguće ispisati, znak koji nije ascii ili 8-bitni ascii znak. Uredite datoteku msgFilterRules.dat, koja sadrži vaše filtere, kako biste uklonili nepodržani znak iz prilagođenog zaglavlja.
 continueFilterExecution=Primjena filtera %S nije uspjela. Želite li nastaviti primjenjivati filtere?
 promptTitle=Pokrenuti filteri
 promptMsg=Trenutno ste u postupku filtriranja poruka.\nŽelite li nastaviti primjenjivati filtere?
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -27,19 +27,16 @@ LOCALIZATION NOTE : Do not translate any
 <!ENTITY importFeeds.accesskey  "r">
 <!ENTITY importAddressbook.label "Adresari">
 <!ENTITY importAddressbook.accesskey "A">
 <!ENTITY importSettings.label   "Postavke">
 <!ENTITY importSettings.accesskey "s">
 <!ENTITY importFilters.label   "Filteri">
 <!ENTITY importFilters.accesskey "F">
 
-<!ENTITY window.width      "40em">
-<!ENTITY window.macWidth     "45em">
-
 <!ENTITY importTitle.label    "&brandShortName; čarobnjak za uvoz">
 <!ENTITY importShortDesc.label  "Uvezite poštu, adresare, postavke i filtere iz drugih programa">
 
 <!ENTITY importDescription1.label "Ovaj čarobnjak će uvesti poruke e-pošte, kontakte adresara, postavke i/ili filtere iz drugih programa e-pošte i uobičajenih formata adresara u &brandShortName;.">
 <!ENTITY importDescription2.label "Jednom uvezeni biti će dostupni za korištenje unutar &brandShortName;a.">
 
 <!ENTITY selectDescription.label "Odaberite vrstu datoteke koju želite uvesti:">
 <!ENTITY selectDescriptionB.label "Odaberite postojeći ili stvorite novi račun:">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -19,18 +19,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (moveToNewWindow.label):
   Menu option to cause the current tab to be migrated to a new Thunderbird
   window.
   -->
 <!ENTITY moveToNewWindow.label "Premjesti u novi prozor">
 <!ENTITY moveToNewWindow.accesskey "r">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Spremljene pretrage…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "S">
-<!ENTITY newOtherAccountsCmd.label "Drugi računi…">
-<!ENTITY newOtherAccountsCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.label "Napravi novi račun e-pošte…">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.label "Postojeći račun e-pošte…">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY newIMAccountCmd.label "Račun razgovora…">
 <!ENTITY newIMAccountCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY newFeedAccountCmd.label "Račun kanala…">
 <!ENTITY newFeedAccountCmd.accesskey "u">
@@ -43,18 +41,16 @@
 <!ENTITY newContactCmd.label "Kontakt adresara…">
 <!ENTITY newContactCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY openMenuCmd.label "Otvori">
 <!ENTITY openMenuCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Otvori spremljenu poruku…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Spremi kao">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "S">
-<!ENTITY saveAsFileCmd.label "Datoteka">
-<!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.key "s">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Predložak">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Dohvati nove poruke za">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Svi računi">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.label "Trenutni račun">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -399,22 +399,17 @@ errorCloudFileUpload.title=Greška prilikom prijenosa
 ## %2$S is the name of the file that failed to upload.
 errorCloudFileUpload.message=Nije moguće prenjeti %2$S na %1$S.
 errorCloudFileQuota.title=Greška kvote
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileQuota.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
 ## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to exceeding the storage limit.
 errorCloudFileQuota.message=Prijenos %2$S na %1$S bi premašio vašu diskovnu kvotu.
-errorCloudFileNameLimit.title=Greška u nazivu datoteke
 
-## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileNameLimit.message):
-## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
-## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to the excess file name length
-errorCloudFileNameLimit.message=%2$S sadrži više od 120 znakova u svom nazivu što je više od maksimalno dopuštene duljine naziva datoteke za %1$S. Preimenujte datoteku kako bi imala 120 ili manje znakova i ponovno ju prenesite.
 errorCloudFileLimit.title=Greška u veličini datoteke
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileLimit.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
 ## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to size restrictions.
 errorCloudFileLimit.message=%2$S prelazi maksimalnu veličinu datoteke za %1$S.
 errorCloudFileOther.title=Nepoznata greška
 
@@ -424,34 +419,16 @@ errorCloudFileOther.message=Dogodila se nepoznata greška u komunikaciji s %1$S.
 errorCloudFileDeletion.title=Greška prilikom brisanja
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileDeletion.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service that the file is to be deleted from.
 ## %2$S is the name of the file that failed to be deleted.
 errorCloudFileDeletion.message=Došlo je do problema prilikom brisanja %2$S sa %1$S.
 errorCloudFileUpgrade.label=Nadogradi
 
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentCountHeader): A line of text describing how
-## many uploaded files have been appended to this message. Emphasis should be
-## on sharing as opposed to attaching. This item is used as a header to a list,
-## hence the colon. This header is only displayed in HTML emails.
-## Using PluralForm (so don't replace the #1).
-cloudAttachmentCountHeader=Priložena #1 datoteka ovoj poruci:;Priložene #1 datoteke ovoj poruci:;Priloženo #1 datoteka ovoj poruci:
-
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListFooter): %1$S is a link, whose text
-## contents are the brandFullName of this application.
-cloudAttachmentListFooter=%1$S olakšava dijeljenje velikih datoteka preko e-pošte.
-
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListItem): A line of text describing a cloud
-## attachment to be inserted into the message body. Do not translate the words
-## %1$S, %2$S, %3$S, or %4$S. %1$S is the attachment name, %2$S is its size,
-## %3$S is the name of the cloud storage service, and %4$S is the link to the
-## attachment.
-cloudAttachmentListItem=* %1$S (%2$S) smještena na %3$S: %4$S
-
 ## LOCALIZATION NOTE(stopShowingUploadingNotification): This string is used in the Filelink
 ## upload notification bar to allow the user to dismiss the notification permanently.
 stopShowingUploadingNotification.accesskey=N
 stopShowingUploadingNotification.label=Ne prikazuj ovo više
 replaceButton.label=Zamijeni…
 replaceButton.accesskey=Z
 replaceButton.tooltip=Prikaži pronađi i zamijeni prozor
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -15,19 +15,16 @@
 <!ENTITY newContact.label "Kontakt…">
 <!ENTITY newContact.accesskey "K">
 <!ENTITY attachMenu.label "Priloži">
 <!ENTITY attachMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY attachCloudCmd.label "Filelink">
 <!ENTITY attachCloudCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY attachPageCmd.label "Web stranicu…">
 <!ENTITY attachPageCmd.accesskey "W">
-<!--LOCALIZATION NOTE attachVCardCmd.label Don't translate the term 'vCard' -->
-<!ENTITY attachVCardCmd.label "Kontakt karticu (vCard)">
-<!ENTITY attachVCardCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY remindLater.label "Podsjeti me kasnije">
 <!ENTITY remindLater.accesskey "k">
 <!ENTITY closeCmd.label "Zatvori">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY saveCmd.label "Spremi">
 <!ENTITY saveCmd.key "S">
 <!ENTITY saveCmd.accesskey "S">
@@ -143,26 +140,16 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE attachVCard.label Don't translate the term 'vCard' -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Priloži kontakt karticu (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "v">
 
 <!ENTITY returnReceiptMenu.label "Potvrda čitanja">
 <!ENTITY returnReceiptMenu.accesskey "t">
 <!ENTITY dsnMenu.label "Potvrda isporuke">
 <!ENTITY dsnMenu.accesskey "o">
-<!ENTITY deliveryFormatMenu.label "Oblik isporuke">
-<!ENTITY deliveryFormatMenu.accesskey "l">
-<!ENTITY autoFormatCmd.label "Automatski prepoznaj">
-<!ENTITY autoFormatCmd.accesskey "A">
-<!ENTITY plainTextFormatCmd.label "Samo običan tekst">
-<!ENTITY plainTextFormatCmd.accesskey "S">
-<!ENTITY htmlFormatCmd.label "Samo obogaćeni tekst (HTML)">
-<!ENTITY htmlFormatCmd.accesskey "M">
-<!ENTITY bothFormatCmd.label "Obični i obogaćeni (HTML) tekst">
-<!ENTITY bothFormatCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY priorityMenu.label "Prioritet">
 <!ENTITY priorityMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY priorityButton.title "Prioritet">
 <!ENTITY priorityButton.tooltiptext "Promjenite prioritet poruke">
 <!ENTITY priorityButton.label "Prioritet:">
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Najniži">
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.accesskey "j">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Nizak">
@@ -216,17 +203,16 @@
 <!ENTITY copyButton.tooltip       "Kopiraj">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip      "Zalijepi">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Ispiši ovu poruku">
 
 <!-- Headers -->
 <!--LOCALIZATION NOTE headersSpaces.style is for aligning the From:, To: and
   Subject: rows. It should be larger than the largest Header label -->
 <!ENTITY headersSpace2.style "width: 8em;">
-<!ENTITY extraRecipients.tooltip "Druge vrste polja za adresiranje">
 <!ENTITY fromAddr2.label "Šalje">
 <!ENTITY fromAddr.accesskey "a">
 <!ENTITY replyAddr2.label "Odgovori na">
 <!ENTITY newsgroupsAddr2.label "Interesna grupe">
 <!ENTITY followupAddr2.label "Nastavak - za">
 <!ENTITY subject2.label "Naslov">
 <!ENTITY subject.accesskey "s">
 <!ENTITY attachmentBucketCloseButton.tooltip "Sakrij okno privitka">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -1,22 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-#### Add HTML and Plain Text Domain Names for sendOption
-html_domainsAddDomainTitle=Dodaj ime domene za HTML
-html_domainsAddDomain=Ime domene za HTML:
-plaintext_domainsAddDomainTitle=Dodaj ime domene za obični tekst
-plaintext_domainsAddDomain=Ime domene za obični tekst:
-
-domainNameErrorTitle=Greška u imenu domene
-#### LOCALIZATION NOTE: do not translate %S
-domainDuplicationError=Domena %S već postoji na popisu domena za HTML ili običan tekst.
-
 #### Junk
 confirmResetJunkTrainingTitle=Potvrdi
 confirmResetJunkTrainingText=Jeste li sigurni da želite poništiti naučena pravila filtera neželjene pošte?
 
 #### Downloads
 desktopFolderName=Radna površina
 myDownloadsFolderName=Moja preuzimanja
 chooseAttachmentsFolderTitle=Odaberi direktorij
@@ -50,20 +40,16 @@ typeDetailsWithTypeOrExt=(%1$S)
 # LOCALIZATION NOTE (typeDetailsWithTypeAndExt):
 # %1$S = type (for example "application/pdf")
 # %2$S = extensions (for example ".pdf, .pdfx")
 typeDetailsWithTypeAndExt=(%1$S: %2$S)
 
 #### Sound Notifications
 soundFilePickerTitle=Odaberi zvuk
 
-#### Search Engine Picker
-searchEnginePickerTitle=Odaberite pretraživač
-searchEngineType2=Pretraživači
-
 #### Remote content
 imagepermissionstext=Možete odrediti s kojih se stranica slike i ostali vanjski sadržaji mogu učitavati. Također možete dozvoliti sav vanjski sadržaj prema adresi e-pošte pošiljatelja. Unesite adresu stranice ili e-pošte i kliknite na Blokiraj ili Dozvoli.
 imagepermissionstitle=Iznimke - vanjski sadržaj
 
 #### Cookies
 cookiepermissionstitle=Izuzeci - kolačići
 cookiepermissionstext=Možete odrediti kojim stranicama je uvijek ili nikada dopušteno koristiti kolačiće. Unesite točnu adresu željene stranice i kliknite na Blokiraj, Dopusti za sesiju ili Dopusti.
 
--- a/mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
@@ -5,9 +5,8 @@
 add-on-options-button =
   .title = Mogućnosti dodataka
 
 add-on-search-alternative-button-label = Pronađite alternativni dodatak
 
 atn-addons-heading-search-input =
   .placeholder = Pretražite addons.thunderbird.net
 
-sidebar-preferences-button-title = { -brand-short-name } postavke
--- a/mail/messenger/aboutRights.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutRights.ftl
@@ -12,17 +12,16 @@ rights-intro-point-2 =
   <a data-l10n-name="mozilla-trademarks-link">ovdje</a>.
 rights-intro-point-3 = Neke mogućnosti u { -brand-short-name }, poput izvjestitelja o rušenjima, nude izbor slanja povratnih informacija na { -vendor-short-name }. Odabirom slanja povratnih informacija, automatski dopuštaš da { -vendor-short-name } koristi tvoje informacije za unaprijeđenje svojih proizoda, objavi informacije na svojim web stranicama i da distribuira tvoje povratne informacije.
 rights-intro-point-4 = Način na koji koristimo tvoje osobne informacije i povratne informacije poslane na { -vendor-short-name } kroz { -brand-short-name } je opisan u <a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">{ -brand-short-name } pravilima o privatnosti</a>.
 rights-intro-point-4-unbranded = Primjenjive politike privatnosti za ovaj proizvod bi trebale biti ovdje.
 rights-intro-point-5 = Neke { -brand-short-name } mogućnosti koriste informacijske usluge na webu, međutim, ne možemo jamčiti da su one 100% točne i bez grešaka. Više detalja, uključujući i informacije kako onemogućiti ovu mogućnosti koje koriste te usluge možete pronaći u <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">uvjetima usluga</a>.
 rights-intro-point-5-unbranded = Ukoliko ovaj proizvod uključuje web usluge, svi primjenjivi uvjeti za tu uslugu bi trebali biti povezani na <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">Usluge web stranica</a> odjeljku.
 rights-intro-point-6 = Da bi mogao reproducirati neke vrste video zapisa, { -brand-short-name } preuzima određene module za dekripciju od trećih strana.
 rights-webservices-header = { -brand-full-name }ove informacijske usluge na webu
-rights-webservices = { -brand-full-name } koristi web-bazirane usluge („Usluge”) kako bi se omogućile neke funkcije koje možeš koristiti s ovom binarnom verzijom { -brand-short-name }a pod uvjetima koji su dolje navedeni. Ako ne želiš koristiti jednu ili više usluga ili, ako su ti uslovi korištenja neprihvatljivi, možeš onemogućiti funkciju ili usluge. Instrukcije o tome, kako onemogućiti određenu funkciju ili uslugu, možeš pronaći <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">ovdje</a>. Druge funkcije i usluge mogu biti onemogućene u postavkama aplikacije.
 rights-webservices2 = { -brand-full-name } koristi web-bazirane usluge („Usluge”) kako bi se omogućile neke funkcije koje možeš koristiti s ovom binarnom verzijom { -brand-short-name }a pod uvjetima koji su dolje navedeni. Ako ne želiš koristiti jednu ili više usluga ili, ako su ti uslovi korištenja neprihvatljivi, možeš onemogućiti funkciju ili usluge. Instrukcije o tome, kako onemogućiti određenu funkciju ili uslugu, možeš pronaći <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">ovdje</a>. Druge funkcije i usluge mogu biti onemogućene u postavkama aplikacije.
 rights-locationawarebrowsing = <strong>Geolokacijsko pregledavanje: </strong>je uvijek dobrovoljno. Podaci o lokaciji se nikada ne šalju bez tvojeg dopuštenja. Ako želiš u potpunosti onemogućiti ovu mogućnost, slijedi ove korake:
 rights-locationawarebrowsing-term-1 = U adresnu traku upišite <code>about:config</code>
 rights-locationawarebrowsing-term-2 = Upiši geo.enabled
 rights-locationawarebrowsing-term-3 = Dvaput klikni na postavku geo.enabled
 rights-locationawarebrowsing-term-4 = Geolokacijsko pregledavanje je sada isključeno
 rights-webservices-unbranded = Pregled usluga za web stranice, koje ovaj proizvod uključuje, uz upute kako ih onemogućiti, ako je moguće, trebao bi se nalaziti ovdje.
 rights-webservices-term-unbranded = Bilo koji primijenjivi uvjeti usluga za ovaj proizvod bi trebali biti navedeni ovdje.
--- a/mail/messenger/accountCentral.ftl
+++ b/mail/messenger/accountCentral.ftl
@@ -1,51 +1,65 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-central-title = Dobro došli u { -brand-full-name }
 account-settings = Postavke računa
+
 #  $accounts (Number) - the number of configured accounts
 setup-title = Odaberi što želiš postaviti
 about-title = O { -brand-full-name }u
 resources-title = Resursi
+
 release-notes =
   .title = O { -brand-full-name }u
+
 email-label = E-mail
   .aria-label = Poveži se na postojeći e-mail račun
 email-description = { -brand-short-name } omogućuje povezivanje s postojećim e-mail računom za jednostavno i učinkovito čitanje e-pošte u aplikaciji.
+
 calendar-label = Kalendar
   .aria-label = Stvori novi kalendar
 calendar-description = { -brand-short-name } omogućuje rukovanje događajima za dobru organiziranost. Ako se povežeš s udaljenim kalendarom, svi će se događaji sinkronizirati na svim tvojim uređajima.
+
 chat-label = Chat
   .aria-label = Poveži se na svoj chat račun
 chat-description = { -brand-short-name } omogućuje povezivanje s više računa za trenutnu razmjenu poruka, nudeći podršku za razne platforme.
+
 filelink-label = Filelink
   .aria-label = Postavi Filelink
 filelink-description = { -brand-short-name } omogućuje postavljanje prikladnog Filelink računa u oblaku za jednostavno slanje velikih privitaka.
+
 addressbook-label = Adresar
   .aria-label = Stvori novi adresar
 addressbook-description = { -brand-short-name } omogućuje organiziranje svih kontakata u adresaru. Možeš se povezati i s udaljenim adresarom za sinkroniziranje svih tvojih kontakata.
+
 feeds-label = Feedovi
   .aria-label = Poveži se na feedove
 feeds-description = { -brand-short-name } omogućuje povezivanje s RSS/Atom feedovima za primanje vijesti i aktualiziranja.
+
 newsgroups-label = Interesne grupe
   .aria-label = Poveži se na interesne grupe
 newsgroups-description = { -brand-short-name } omogućuje povezivanje sa svim mogućim interesnim grupama.
+
 import-title = Uvezi iz jednog drugog programa
-import-paragraph = { -brand-short-name } omogućuje uvoz poruka e-pošte, kontakata adresara, pretplata na feedove, postavki i/ili filtera iz drugih programa za e-poštu kao i uobičajenih formata adresara.
 import-paragraph2 = { -brand-short-name } omogućuje uvoz poruka e-pošte, kontakata adresara, pretplata na feedove, postavki i/ili filtera iz drugih programa za e-poštu kao i uobičajenih formata adresara.
+
 import-label = Uvoz
   .aria-label = Uvezi podatke iz drugih programa
+
 about-paragraph = Thunderbird je vodeći program za e-poštu i kalendare, otvorenog koda, dostupan na više platformi, besplatan za poslovno i privatno korištenje. Želimo da ostane siguran i postane još bolji. Donacija će nam omogućiti da zaposlimo programere, platimo za infrastrukturu i nastavimo poboljšavati Thunderbird.
+
 about-paragraph-consider-donation = <b>Thunderbird financiraju korisnici poput tebe! Ako ti se sviđa Thunderbird, molimo te da doniraš.</b>Najbolji način na koji možeš osigurati da Thunderbird ostane dostupan je putem <a data-l10n-name="donation-link"> donacije</a>.
+
 explore-link = Istraži funkcije
 support-link = Podrška
 involved-link = Uključi se
 developer-link = Dokumentacija programera
+
 read = Pročitane poruke
 compose = Piši novu poruku
 search = Pretraži poruke
 filter = Upravljanje filterima za poruke
 nntp-subscription = Upravljanje pretplatama na interesne grupe
 rss-subscription = Upravljanje pretplatama na kanale
 e2e = Potpuno šifriranje od pošiljatelja do primatelja
--- a/mail/messenger/accountManager.ftl
+++ b/mail/messenger/accountManager.ftl
@@ -1,10 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-open-preferences-sidebar-button = { -brand-short-name } postavke
 open-preferences-sidebar-button2 = { -brand-short-name } postavke
+
 open-addons-sidebar-button = Dodaci i teme
+
 account-action-add-newsgroup-account =
   .label = Dodaj račun interesnih grupa…
   .accesskey = n
+
--- a/mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
+++ b/mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
@@ -16,16 +16,17 @@
 
 
 ## Illustrations
 
 
 ## Results area
 
 account-setup-result-imap-description = Držite vaše mape i poruke e-pošte sinkronizirane na svom poslužitelju
+
 account-setup-result-pop-description = Držite vaše mape i poruke e-pošte na svom računalu
 
 ## Error messages
 
 
 ## Manual configuration area
 
 
--- a/mail/messenger/addressbook/abCardDAVDialog.ftl
+++ b/mail/messenger/addressbook/abCardDAVDialog.ftl
@@ -1,24 +1,26 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, you can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-carddav-window =
-  .title = Novi CardDAV adresar
 carddav-window-title = Novi CardDAV adresar
+
 carddav-dialog =
   .buttonlabelaccept = Nastavi
   .buttonaccesskeyaccept = N
+
 carddav-username-label =
   .value = Korisničko ime
   .accesskey = K
 carddav-location-label =
   .value = Lokacija:
   .accesskey = L
 carddav-location =
   .default-placeholder = URL ili naziv poslužitelja gdje se nalazi adresar
+
 carddav-loading = Traženje konfiguracije …
 carddav-known-incompatible = Poznato je da { $url } nije kompatibilan s { -brand-short-name }.
 carddav-connection-error = Neuspjelo povezivanje.
 carddav-none-found = Nije pronađen nijedan adresar za navedeni račun.
 carddav-already-added = Svi adresari za navedeni račun već su dodani.
+
 carddav-available-books = Dostupni adresari:
--- a/mail/messenger/addressbook/aboutAddressBook.ftl
+++ b/mail/messenger/addressbook/aboutAddressBook.ftl
@@ -17,30 +17,32 @@ about-addressbook-toolbar-new-contact =
 about-addressbook-toolbar-new-list =
   .label = Novi popis
 about-addressbook-toolbar-import =
   .label = Uvoz
 
 ## Books
 
 all-address-books = Svi adresari
+
 about-addressbook-books-context-properties =
   .label = Postavke
 about-addressbook-books-context-synchronize =
   .label = Sinkroniziraj
 about-addressbook-books-context-print =
   .label = Ispis…
 about-addressbook-books-context-export =
   .label = Izvoz…
 about-addressbook-books-context-delete =
   .label = Obriši
 about-addressbook-books-context-remove =
   .label = Ukloni
 about-addressbook-books-context-startup-default =
   .label = Zadana početna mapa
+
 about-addressbook-confirm-delete-book-title = Obriši adresar
 # Variables:
 # $name (String) - Name of the address book to be deleted.
 about-addressbook-confirm-delete-book = Jeste li sigurni da želite obrisati { $name } i sve kontakte?
 about-addressbook-confirm-remove-remote-book-title = Ukloni adresar
 # Variables:
 # $name (String) - Name of the remote address book to be removed.
 about-addressbook-confirm-remove-remote-book = Jeste li sigurni da želite obrisati { $name }?
@@ -48,34 +50,39 @@ about-addressbook-confirm-remove-remote-book = Jeste li sigurni da želite obrisati { $name }?
 ## Cards
 
 # Variables:
 # $name (String) - Name of the address book that will be searched.
 about-addressbook-search =
   .placeholder = Pretraži { $name }
 about-addressbook-search-all =
   .placeholder = Pretraži sve adresare
+
 about-addressbook-sort-button =
   .title = Promijenite redoslijed popisa
+
 about-addressbook-name-format-display =
   .label = Ime za prikaz
 about-addressbook-name-format-firstlast =
   .label = Ime Prezime
 about-addressbook-name-format-lastfirst =
   .label = Prezime, Ime
+
 about-addressbook-sort-name-ascending =
   .label = Poredaj po nazivu (A > Z)
 about-addressbook-sort-name-descending =
   .label = Poredaj po nazivu (Z > A)
 about-addressbook-sort-email-ascending =
   .label = Poredaj po adresi e-pošte (A > Z)
 about-addressbook-sort-email-descending =
   .label = Poredaj po adresi e-pošte (Z > A)
+
 about-addressbook-cards-context-write =
   .label = Piši
+
 about-addressbook-confirm-delete-mixed-title = Obriši kontakte i popise
 # Variables:
 # $count (Number) - The number of contacts and lists to be deleted. Always greater than 1.
 about-addressbook-confirm-delete-mixed = Jeste li sigurni da želite obrisati { $count } kontakata i popisa?
 # Variables:
 # $count (Number) - The number of lists to be deleted.
 about-addressbook-confirm-delete-lists-title =
   { $count ->
@@ -128,25 +135,25 @@ about-addressbook-confirm-delete-contact
    *[other] Jeste li sigurni da želite obrisati { $count } kontakata?
   }
 
 ## Details
 
 about-addressbook-begin-edit-contact-button = Uredi
 about-addressbook-cancel-edit-contact-button = Odustani
 about-addressbook-save-edit-contact-button = Spremi
+
 about-addressbook-details-email-addresses-header = Adrese e-pošte
 about-addressbook-details-phone-numbers-header = Brojevi telefona
 about-addressbook-details-home-address-header = Adresa (kuća)
 about-addressbook-details-work-address-header = Adresa (posao)
 about-addressbook-details-other-info-header = Druge informacije
-about-addressbook-prompt-to-save-title = Spremi promjene?
-about-addressbook-prompt-to-save = Želite li spremiti promjene?
 
 # Photo dialog
 
 about-addressbook-photo-drop-target = Ispustite ili zalijepite sliku ovdje ili kliknite da odaberete datoteku.
 about-addressbook-photo-drop-loading = Učitavanje fotografije…
 about-addressbook-photo-drop-error = Učitavanje fotografije nije uspjelo.
 about-addressbook-photo-filepicker-title = Odaberite slikovnu datoteku
+
 about-addressbook-photo-discard = Odbaci postojeću fotografiju
 about-addressbook-photo-cancel = Odustani
 about-addressbook-photo-save = Spremi
--- a/mail/messenger/addressbook/fieldMapImport.ftl
+++ b/mail/messenger/addressbook/fieldMapImport.ftl
@@ -1,12 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-import-ab-csv-window =
-  .title = Uvoz adresara iz tekstualne datoteke
 import-ab-csv-dialog-title = Uvoz adresara iz tekstualne datoteke
+
 #  $recordNumber (Number) - The current record number of the preview data.
 import-ab-csv-preview-record-number = Pregled uvoza podataka za zapis { $recordNumber }
+
 import-ab-csv-dialog =
   .buttonlabelaccept = Uvoz
   .buttonaccesskeyaccept = U
--- a/mail/messenger/chat-verifySession.ftl
+++ b/mail/messenger/chat-verifySession.ftl
@@ -1,14 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 verify-window-title = Provjerite identitet
+
 # Variables:
 #  $subject (String) - a human readable identifier for the other side of the verification flow.
 verify-window-subject-title = Provjerite identitet { $subject }
+
 verify-dialog =
   .buttonlabelaccept = Podudaraju se
   .buttonaccesskeyaccept = P
   .buttonlabelextra2 = Ne podudaraju se
   .buttonaccesskeyextra2 = N
+
 challenge-label = Provjerite da li prikazani niz odgovara prikazu na drugom kraju.
--- a/mail/messenger/chat.ftl
+++ b/mail/messenger/chat.ftl
@@ -1,29 +1,37 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 chat-joining-chat-icon2 =
   .alt = Pridruživanje razgovoru
+
 chat-left-chat-icon2 =
   .alt = Napustio razgovor
+
 chat-participant-owner-role-icon2 =
   .alt = Vlasnik
+
 chat-participant-administrator-role-icon2 =
   .alt = Administrator
+
 chat-participant-moderator-role-icon2 =
   .alt = Moderator
+
 chat-participant-voiced-role-icon2 =
   .alt = Sudionici mogu slati poruke
+
 chat-verify-identity =
   .label = Provjerite identitet
   .accesskey = i
+
 chat-identity-verified =
   .label = Identitet je već provjeren
+
 chat-buddy-identity-status = Povjerenje u šifriranje
 chat-buddy-identity-status-verified = Provjereno
 chat-buddy-identity-status-unverified = Neprovjereno
 
 ## Conversation invite notification box
 
 # This string appears in a notification bar at the top of the Contacts window
 # when someone invited the user to a multi user chat conversation, to request
--- a/mail/messenger/exportDialog.ftl
+++ b/mail/messenger/exportDialog.ftl
@@ -1,14 +1,22 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 export-dialog-brand-name = { -brand-product-name }
+
 export-dialog-title = Izvoz
+
 export-dialog =
   .buttonlabelaccept = Dalje
+
 export-dialog-button-finish = Završi
+
 export-dialog-file-picker = Izvoz u zip datoteku
+
 export-dialog-description1 = Izvezite račune e-pošte, poruke e-pošte, adresare i postavke u zip datoteku.
+
 export-dialog-desc2 = Po potrebi, možete uvesti zip datoteku kako biste obnovili svoj profil.
+
 export-dialog-exporting = Izvoz…
+
 export-dialog-exported = Izvezeno!
--- a/mail/messenger/importDialog.ftl
+++ b/mail/messenger/importDialog.ftl
@@ -1,21 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Short name of the import module
 thunderbird-import-name = Thunderbird
+
 # Description of the import module
 thunderbird-import-description = Uvezite poštu iz Thunderbird profilne mape.
+
 import-from-thunderbird-zip =
   .label = Thunderbird (izvezena sigurnosna kopija profila; zip datoteka manja od 2GB)
   .accesskey = z
+
 import-from-thunderbird-dir =
   .label = Thunderbird (mapa profila)
   .accesskey = T
+
 import-select-profile-zip = Odaberite komprimiranu mapu profila
+
 import-select-profile-dir = Odaberite mapu profila
+
 zip-file-too-big-title = Zip datoteka je prevelika
+
 zip-file-too-big-message = Odabrana zip datoteka veća je od 2GB. Prvo je raspakirajte, a zatim uvezite iz odredišne mape.
+
 wizardpage-failed =
   .label = Uvoz nije uspio
+
 wizardpage-failed-message = Uvoz neočekivano nije uspio, više informacija može biti dostupno u konzoli grešaka.
--- a/mail/messenger/menubar.ftl
+++ b/mail/messenger/menubar.ftl
@@ -3,36 +3,34 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 toolbar-context-menu-menu-bar =
   .toolbarname = Traka izbornika
   .accesskey = T
 
 ## Tools Menu
 
-# Since v89 we dropped the platforms distinction between Options or Preferences
-# and consolidated everything with Preferences.
-menu-tools-preferences =
-  .label = Postavke
-  .accesskey = P
 menu-tools-settings =
   .label = Postavke
   .accesskey = e
+
 menu-addons-and-themes =
   .label = Dodaci i teme
   .accesskey = a
 
 ## Help Menu
 
 menu-help-enter-troubleshoot-mode =
   .label = Način rada za rješavanje problema…
   .accesskey = T
+
 menu-help-exit-troubleshoot-mode =
   .label = Isključi način rada za rješavanje problema
   .accesskey = o
+
 menu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Više informacija za rješavanje problema
   .accesskey = m
 
 ## Mail Toolbar
 
 toolbar-junk-button =
   .label = Neželjena pošta
@@ -53,25 +51,29 @@ menu-view-repair-text-encoding =
   .label = Ispravi kodiranje teksta
   .accesskey = v
 
 ## View / Layout
 
 mail-uidensity-label =
   .label = Zbijenost
   .accesskey = Z
+
 mail-uidensity-compact =
   .label = Kompaktno
   .accesskey = K
+
 mail-uidensity-normal =
   .label = Normalno
   .accesskey = N
+
 mail-uidensity-touch =
   .label = Za dodir
   .accesskey = Z
+
 menu-spaces-toolbar-button =
   .label = Alatna traka zbijenosti
   .accesskey = s
 
 ## File
 
 file-new-newsgroup-account =
   .label = Račun interesnih grupa…
--- a/mail/messenger/messenger.ftl
+++ b/mail/messenger/messenger.ftl
@@ -8,186 +8,198 @@
 messenger-window-minimize-button =
   .tooltiptext = Smanji
 messenger-window-maximize-button =
   .tooltiptext = Proširi
 messenger-window-restore-down-button =
   .tooltiptext = Vrati dolje
 messenger-window-close-button =
   .tooltiptext = Zatvori
+
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of unread messages.
 unread-messages-os-tooltip =
   { $count ->
     [one] { $count } nepročitana poruka
     [few] { $count } nepročitane poruke
    *[other] { $count } nepročitanih poruka
   }
+
 about-rights-notification-text = { -brand-short-name } je slobodan softver otvorenog koda, izgrađen od tisuće ljudi iz cijelog svijeta.
 
 ## Content tabs
 
 content-tab-page-loading-icon =
   .alt = Stranica se učitava
 content-tab-security-high-icon =
   .alt = Veza je sigurna
 content-tab-security-broken-icon =
   .alt = Veza nije sigurna
 
 ## Toolbar
 
 addons-and-themes-toolbarbutton =
   .label = Dodaci i teme
   .tooltiptext = Upravljajte svojim dodacima
+
 quick-filter-toolbarbutton =
   .label = Brzo filtriranje
   .tooltiptext = Filtriranje poruka
+
 redirect-msg-button =
   .label = Preusmjeri
   .tooltiptext = Preusmjeri odabrane poruke
 
 ## Folder Pane
 
 folder-pane-toolbar =
   .toolbarname = Alatna traka okna mapa
   .accesskey = m
+
 folder-pane-toolbar-options-button =
   .tooltiptext = Mogućnosti okna mapa
+
 folder-pane-header-label = Mape
 
 ## Folder Toolbar Header Popup
 
 folder-toolbar-hide-toolbar-toolbarbutton =
   .label = Sakrij alatnu traku
   .accesskey = k
+
 show-all-folders-label =
   .label = Sve mape
   .accesskey = a
+
 show-unread-folders-label =
   .label = Nepročitane mape
   .accesskey = N
+
 show-favorite-folders-label =
   .label = Omiljene mape
   .accesskey = O
+
 show-smart-folders-label =
   .label = Ujedinjene mape
   .accesskey = U
+
 show-recent-folders-label =
   .label = Nedavne mape
   .accesskey = N
+
 folder-toolbar-toggle-folder-compact-view =
   .label = Zbijeni prikaz
   .accesskey = Z
 
 ## Menu
 
 redirect-msg-menuitem =
   .label = Preusmjeri
   .accesskey = u
+
 menu-file-save-as-file =
   .label = Datoteka…
   .accesskey = D
 
 ## AppMenu
 
-# Since v89 we dropped the platforms distinction between Options or Preferences
-# and consolidated everything with Preferences.
-appmenu-preferences =
-  .label = Postavke
 appmenu-save-as-file =
   .label = Datoteka…
+
 appmenu-settings =
   .label = Postavke
+
 appmenu-addons-and-themes =
   .label = Dodaci i teme
+
 appmenu-help-enter-troubleshoot-mode =
   .label = Način rada za rješavanje problema…
+
 appmenu-help-exit-troubleshoot-mode =
   .label = Isključi način rada za rješavanje problema
+
 appmenu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Više informacija za rješavanje problema
+
 appmenu-redirect-msg =
   .label = Preusmjeri
 
 ## Context menu
 
 context-menu-redirect-msg =
   .label = Preusmjeri
+
 mail-context-delete-messages =
   .label =
     { $count ->
       [one] Obriši odabrane poruke
       [few] Obriši odabrane poruke
      *[other] Obriši odabrane poruke
     }
+
 context-menu-decrypt-to-folder =
   .label = Kopiraj kao dešifrirano u
   .accesskey = p
 
 ## Message header pane
 
 other-action-redirect-msg =
   .label = Preusmjeri
+
 message-header-msg-flagged =
   .title = Zvjezdica
   .aria-label = Zvjezdica
+
 message-header-msg-not-flagged =
   .title = Bez zvjezdice
   .aria-label = Bez zvjezdice
 
+## Message header cutomize panel
+
 ## Action Button Context Menu
 
 toolbar-context-menu-manage-extension =
   .label = Upravljanje dodatkom
   .accesskey = e
 toolbar-context-menu-remove-extension =
   .label = Ukloni dodatak
   .accesskey = U
 
 ## Message headers
 
 message-header-address-in-address-book-icon =
   .alt = Adresa je u adresaru
+
 message-header-address-not-in-address-book-icon =
   .alt = Adresa nije u adresaru
 
 ## Add-on removal warning
 
 # Variables:
 # $name (String): The name of the addon that will be removed.
 addon-removal-title = Ukloni { $name }?
 addon-removal-confirmation-button = Ukloni
 addon-removal-confirmation-message = Ukloniti { $name } kao i njegovu konfiguraciju i podatke iz { -brand-short-name }?
+
 caret-browsing-prompt-title = Pokazivačko pregledavanje
 caret-browsing-prompt-text = Pritiskom na F7, uključujete ili isključujete Pokazivačko pregledavanje. To znači da će se na sadržaju pojaviti kursor koji vam omogućava označavanje teksta tipkovnicom. Želite li uključiti Pokazivačko pregledavanje?
 caret-browsing-prompt-check-text = Ne pitaj ponovno.
+
 repair-text-encoding-button =
   .label = Ispravi kodiranje teksta
   .tooltiptext = Pogodi ispravno kodiranje teksta iz sadržaja poruke
 
 ## no-reply handling
 
 no-reply-title = Odgovor nije podržan
 no-reply-message = Čini se da adresa za odgovor ({ $email }) nije nadzirana adresa. Poruke poslane na ovu adresu vjerojatno nitko neće pročitati.
 no-reply-reply-anyway-button = Svejedno odgovori
 
 ## error messages
 
 decrypt-and-copy-failures = { $failures } od { $total } poruka nije moglo biti dešifrirano i nije kopirano.
 
 ## Spaces toolbar
 
-spaces-toolbar =
-  .toolbarname = Alatna traka zbijenosti
-spaces-toolbar-button-mail =
-  .title = Prebaci na karticu poruka
-spaces-toolbar-button-address-book =
-  .title = Prebaci na karticu adresara
-spaces-toolbar-button-calendar =
-  .title = Prebaci na karticu kalendara
-spaces-toolbar-button-tasks =
-  .title = Prebaci na karticu zadataka
-spaces-toolbar-button-chat =
-  .title = Prebaci na karticu razgovora
-spaces-toolbar-button-settings =
-  .title = Prebaci na karticu postavki
-spaces-toolbar-button-collapse =
-  .title = Zatvori alatnu traku zbijenosti
+## Spaces toolbar pinned tab menupopup
+
+## Spaces toolbar customize panel
+
--- a/mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
+++ b/mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
@@ -1,110 +1,114 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
+## Send Format
+
 ## Addressing widget
 
 #  $type (String) - the type of the addressing row
 remove-address-row-button =
   .title = Ukloni { $type } polje
+
 #  $type (String) - the type of the addressing row
 #  $count (Number) - the number of address pills currently present in the addressing row
 address-input-type-aria-label =
   { $count ->
     [0] { $type }
     [one] { $type } s jednom adresom, koristi tipku lijeve strelice za fokusiranje na nju.
     [few] { $type } s { $count } adrese, koristi tipku lijeve strelice za fokusiranje na njih.
    *[other] { $type } s { $count } adresa, koristi tipku lijeve strelice za fokusiranje na njih.
   }
+
 #  $email (String) - the email address
 #  $count (Number) - the number of address pills currently present in the addressing row
 pill-aria-label =
   { $count ->
     [one] { $email }: pritisni Enter za uređivanje, Delete za uklanjanje.
     [few] { $email }, 1 od { $count }: pritisni Enter za uređivanje, Delete za uklanjanje.
    *[other] { $email }, 1 od { $count }: pritisni Enter za uređivanje, Delete za uklanjanje.
   }
+
 #  $email (String) - the email address
 pill-tooltip-invalid-address = { $email } nije valjana adresa e-pošte
+
 #  $email (String) - the email address
 pill-tooltip-not-in-address-book = { $email } nije u vašem adresaru
+
 pill-action-edit =
   .label = Uredi adresu
   .accesskey = e
+
 pill-action-move-to =
   .label = Premjesti se na Prima
   .accesskey = t
+
 pill-action-move-cc =
   .label = Premjesti se na Cc
   .accesskey = c
+
 pill-action-move-bcc =
   .label = Premjesti se na Bcc
   .accesskey = B
+
 pill-action-expand-list =
   .label = Proširi popis
   .accesskey = P
 
 ## Attachment widget
 
 ctrl-cmd-shift-pretty-prefix =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⇧ ⌘{ " " }
    *[other] Ctrl+Shift+
   }
+
 trigger-attachment-picker-key = A
 toggle-attachment-pane-key = M
+
 menuitem-toggle-attachment-pane =
   .label = Okno privitka
   .accesskey = p
   .acceltext = { ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ toggle-attachment-pane-key }
+
 toolbar-button-add-attachment =
   .label = Priloži
   .tooltiptext = Dodajte privitak ({ ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ trigger-attachment-picker-key })
-add-attachment-notification-reminder =
-  .label = Dodaj privitak…
-  .tooltiptext = { toolbar-button-add-attachment.tooltiptext }
+
 add-attachment-notification-reminder2 =
   .label = Dodaj privitak…
   .accesskey = a
   .tooltiptext = { toolbar-button-add-attachment.tooltiptext }
+
 menuitem-attach-files =
   .label = Datoteke…
   .accesskey = D
   .acceltext = { ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ trigger-attachment-picker-key }
+
 context-menuitem-attach-files =
   .label = Priloži datoteke…
   .accesskey = P
   .acceltext = { ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ trigger-attachment-picker-key }
-#  $count (Number) - the number of attachments in the attachment bucket
-attachment-bucket-count =
-  .value =
-    { $count ->
-      [1] { $count } prilog
-      [one] { $count } prilog
-      [few] { $count } priloga
-      *[other] { $count } priloga
-    }
-  .accesskey = r
-expand-attachment-pane-tooltip =
-  .tooltiptext = Prikaži okno privitka ({ ctrl-cmd-shift-pretty-prefix } { toggle-attachment-pane-key })
-collapse-attachment-pane-tooltip =
-  .tooltiptext = Sakrij okno privitka ({ ctrl-cmd-shift-pretty-prefix } { toggle-attachment-pane-key })
+
 attachment-area-show =
   .title = Prikaži okno privitka ({ ctrl-cmd-shift-pretty-prefix } { toggle-attachment-pane-key })
+
 attachment-area-hide =
   .title = Sakrij okno privitka ({ ctrl-cmd-shift-pretty-prefix } { toggle-attachment-pane-key })
+
 drop-file-label-attachment =
   { $count ->
     [one] Dodaj kao privitak
     [few] Dodaj kao privitke
    *[other] Dodaj kao privitke
   }
+
 drop-file-label-inline =
   { $count ->
     [one] Umetni ugrađeno
     [few] Umetni ugrađeno
    *[other] Umetni ugrađeno
   }
 
 ## Reorder Attachment Panel
@@ -112,121 +116,108 @@ drop-file-label-inline =
 move-attachment-first-panel-button =
   .label = Premjesti na prvo
 move-attachment-left-panel-button =
   .label = Premjesti lijevo
 move-attachment-right-panel-button =
   .label = Premjesti desno
 move-attachment-last-panel-button =
   .label = Premjesti na zadnje
+
 button-return-receipt =
   .label = Potvrda
   .tooltiptext = Zatraži potvrdu za ovu poruku
 
 ## Encryption
 
-message-to-be-signed-icon =
-  .alt = Potpiši poruku
-message-to-be-encrypted-icon =
-  .alt = Šifriraj poruku
-
 ## Addressing Area
 
-to-compose-address-row-label =
-  .value = Prima
-#  $key (String) - the shortcut key for this field
-to-compose-show-address-row-menuitem =
-  .label = { to-compose-address-row-label.value } polje
-  .accesskey = P
-  .acceltext = { ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ $key }
-to-compose-show-address-row-label =
-  .value = { to-compose-address-row-label.value }
-  .tooltiptext = Prikaži { to-compose-address-row-label.value } polje ({ to-compose-show-address-row-menuitem.acceltext })
-cc-compose-address-row-label =
-  .value = Cc
-#  $key (String) - the shortcut key for this field
-cc-compose-show-address-row-menuitem =
-  .label = { cc-compose-address-row-label.value } polje
-  .accesskey = C
-  .acceltext = { ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ $key }
-cc-compose-show-address-row-label =
-  .value = { cc-compose-address-row-label.value }
-  .tooltiptext = Prikaži { cc-compose-address-row-label.value } polje ({ cc-compose-show-address-row-menuitem.acceltext })
-bcc-compose-address-row-label =
-  .value = Bcc
-#  $key (String) - the shortcut key for this field
-bcc-compose-show-address-row-menuitem =
-  .label = { bcc-compose-address-row-label.value } polje
-  .accesskey = B
-  .acceltext = { ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ $key }
-bcc-compose-show-address-row-label =
-  .value = { bcc-compose-address-row-label.value }
-  .tooltiptext = Prikaži { bcc-compose-address-row-label.value } polje ({ bcc-compose-show-address-row-menuitem.acceltext })
-#  $count (Number) - the count of addresses in the "To" and "Cc" fields.
-many-public-recipients-info = { $count } primatelja u Prima i Cc će vidjeti sve adrese. Možete izbjeći ovo ukoliko koristite Bcc polje.
 to-address-row-label =
   .value = Prima
+
 #  $key (String) - the shortcut key for this field
 show-to-row-main-menuitem =
   .label = Prima polje
   .accesskey = P
   .acceltext = { ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ $key }
+
 # No acceltext should be shown.
 # The label should match the show-to-row-button text.
 show-to-row-extra-menuitem =
   .label = Prima
   .accesskey = P
+
 #  $key (String) - the shortcut key for this field
 show-to-row-button = Prima
   .title = Prikaži Prima polje ({ ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ $key })
+
+
 cc-address-row-label =
   .value = Cc
+
 #  $key (String) - the shortcut key for this field
 show-cc-row-main-menuitem =
   .label = Cc polje
   .accesskey = C
   .acceltext = { ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ $key }
+
 # No acceltext should be shown.
 # The label should match the show-cc-row-button text.
 show-cc-row-extra-menuitem =
   .label = Cc
   .accesskey = C
+
 #  $key (String) - the shortcut key for this field
 show-cc-row-button = Cc
   .title = Prikaži Cc polje ({ ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ $key })
+
+
 bcc-address-row-label =
   .value = Bcc
+
 #  $key (String) - the shortcut key for this field
 show-bcc-row-main-menuitem =
   .label = Bcc polje
   .accesskey = B
   .acceltext = { ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ $key }
+
 # No acceltext should be shown.
 # The label should match the show-bcc-row-button text.
 show-bcc-row-extra-menuitem =
   .label = Bcc
   .accesskey = B
+
 #  $key (String) - the shortcut key for this field
 show-bcc-row-button = Bcc
   .title = Prikaži Bcc polje ({ ctrl-cmd-shift-pretty-prefix }{ $key })
+
 extra-address-rows-menu-button =
   .title = Ostala polja adresiranja za prikaz
+
 many-public-recipients-bcc =
   .label = Koristi Bcc umjesto toga
   .accesskey = u
 
 ## Notifications
 
 
 ## Editing
 
 
 # Tools
 
 
 ## FileLink
 
 
+## Filelink
+
+# Placeholder file
+
 # Template
 
 
 # Messages
 
+## Link Preview
+
+## Dictionary selection popup
+
--- a/mail/messenger/otr/add-finger.ftl
+++ b/mail/messenger/otr/add-finger.ftl
@@ -1,15 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-otr-add-finger =
-  .title = Dodaj digitalni otisak OTR ključa
-
 # Variables:
 #  $name (String) - name of a chat contact person
 # Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
 otr-add-finger-description = Upiši digitalni otisak OTR ključa za { $name }.
 
 otr-add-finger-fingerprint = Digitalni otisak:
 otr-add-finger-tooltip-error = Upisan je nevažeći znak. Dopuštena su samo slova ABCDEF i brojke
 
--- a/mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
+++ b/mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
@@ -1,27 +1,26 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-encryption =
   .label = Obostrano šifriranje
 account-otr-label = Neslužbene poruke (OTR)
-account-otr-description = { -brand-short-name } podržava potpuno kriptiranje pojedinačnih razgovora. Ovo će spriječiti treće strane u prisluškivanju razgovora. Potpuno kriptiranje može se koristiti jedino kada i druga strana koristi program koji to podržava.
 account-otr-description2 = { -brand-short-name } podržava potpuno kriptiranje pojedinačnih razgovora zasnovano na OTR. Ovo će spriječiti treće strane u prisluškivanju razgovora. Ovaj način potpunog kriptiranja može se koristiti jedino kada i druga strana koristi program koji podržava OTR.
 otr-encryption-title = Provjereno šifriranje
 otr-encryption-caption = Kako biste omogućili drugima da provjere vaš identitet u OTR razgovorima, podijelite svoj OTR otisak prsta koristeći vanjski komunikacijski kanal.
 otr-fingerprint-label = Tvoj digitalni otisak:
 view-fingerprint-button =
   .label = Upravljaj digitalnim otiscima kontakata
   .accesskey = U
 otr-settings-title = Postavke neslužbenih poruka
-otr-log =
-  .label = Uključi neslužbeno šifrirane poruke u zapis razgovora
 otr-require-encryption =
   .label = Zahtijevaj obostrano šifriranje za izravne razgovore
 otr-require-encryption-info =
   Ukoliko zahtijevate potpuno kriptiranje, poruke u privatnim razgovorima
   neće bit poslane ukoliko ih se ne bude moglo kriptirati. Primljene ne kriptirane poruke
   neće biti prikazane kao dio redovnog razgovora i neće biti zabilježene.
 otr-verify-nudge =
   .label = Uvijek me podsjeti potvrditi neprovjereni kontakt
+
 otr-not-yet-available = Još nije dostupno
+
--- a/mail/messenger/otr/auth.ftl
+++ b/mail/messenger/otr/auth.ftl
@@ -1,40 +1,59 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 otr-auth =
   .title = Potvrdi identitet kontakta
   .buttonlabelaccept = Potvrdi
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 auth-title = Potvrdi identitet od { $name }
+
 # Variables:
 #  $own_name (String) - the user's own screen name
 auth-your-fp-value = Digitalni otisak za tebe, { $own_name }:
+
 # Variables:
 #  $their_name (String) - the screen name of a chat contact
 auth-their-fp-value = Digitalni otisak za { $their_name }:
+
 auth-help = Provjera identiteta kontakta pomaže kako biste bili sigurni da je razgovor stvarno privatan, i uvelike otežava trećim stranama prisluškivanje ili manipulaciju razgovora.
 auth-help-title = Pomoć prilikom provjere
+
 auth-question-received = Ovo je pitanje koje je postavio tvoj kontakt:
+
 auth-yes =
   .label = Da
+
 auth-no =
   .label = Ne
+
 auth-verified = Provjerio sam da je ovo ispravan otisak prsta.
+
 auth-manual-verification = Ručna provjera digitalnog otiska
 auth-question-and-answer = Pitanje i odgovor
 auth-shared-secret = Dijeljena tajna
+
 auth-manual-verification-label =
   .label = { auth-manual-verification }
+
 auth-question-and-answer-label =
   .label = { auth-question-and-answer }
+
 auth-shared-secret-label =
   .label = { auth-shared-secret }
+
 auth-manual-instruction = Kontaktirajte osobu s kojom želite voditi razgovor putem drugog komunikacijskog kanala kao što su OpenPGP potpisane poruke e-pošte ili preko telefona. Obavijestite jedan drugoga o svojim otiscima prstiju. (Otisak prstiju je kontrolni zbroj koji identificira ključ za kriptiranje.) Ukoliko otisak prsta odgovara trebate označiti u razgovoru da ste provjerili otisak prsta.
+
 auth-how = Kako želite provjeriti identitet vašeg kontakta?
+
 auth-qa-instruction = Zamislite pitanje na koje odgovor zna samo vaš kontakt. Unesite pitanje i odgovor, te sačekajte sugovornika da unese odgovor. Ukoliko se odgovori ne podudaraju, komunikacijski kanal je možda pod nadzorom.
+
 auth-secret-instruction = Zamislite tajnu poznatu samo vama i vašem kontaktu. Nemojte koristiti istu Internet vezu za razmjenu tajne. Unesite tajnu i čekajte svoj kontakt da je isto unese. Ukoliko se tajne ne podudaraju, komunikacijski kanal je možda pod nadzorom.
+
 auth-question = Upiši pitanje:
+
 auth-answer = Upiši odgovor (pazi na velika/mala slova):
+
 auth-secret = Upiši tajnu:
--- a/mail/messenger/otr/finger.ftl
+++ b/mail/messenger/otr/finger.ftl
@@ -1,16 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-otr-finger =
-  .buttonlabelaccept = Zatvori
-  .title = Prethodno viđeni neslužbeni digitalni otisci
-
 finger-intro = Otisci prsta OTR ključa iz prethodnih potpuno kriptiranih razgovora.
 
 finger-screen-name =
   .label = Kontakt
 finger-verified =
   .label = Stanje provjere
 finger-fingerprint =
   .label = Digitalni otisak
--- a/mail/messenger/otr/otr.ftl
+++ b/mail/messenger/otr/otr.ftl
@@ -1,74 +1,97 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-encryption-required-part1 = Pokušali ste poslati ne kriptiranu poruku prema { $name }. Ne kriptirane poruke nisu dozvoljene prema postavkama.
+
 msgevent-encryption-required-part2 = Pokušaj započinjanja privatnog razgovora. Vaše poruke će biti ponovno poslane kada započne privatni razgovor.
 msgevent-encryption-error = Došlo je do greške prilikom kriptiranja poruke. Poruka nije poslana.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-connection-ended = { $name } je već zatvorio kriptiranu vezu sa vama. Kako bi izbjegli slučajno slanje ne kriptiranih poruka, vaša poruka nije poslana. Završite svoj kriptirani razgovor ili ga ponovno pokrenite.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-setup-error = Došlo je do pogreške prilikom postavljanja privatnog razgovora s { $name }.
+
 # Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
 msgevent-msg-reflected = Primate svoje OTR poruke. Ili želite razgovarati sami sa sobom ili vam netko vraća vaše poruke nazad.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-msg-resent = Zadnja poruka prema { $name } je ponovno poslana.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-rcvdmsg-not-private = Kriptirana poruka primljena od { $name } nije čitljiva jer trenutno ne komunicirate privatno.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-rcvdmsg-unreadable = Primili ste nečitljivu kriptiranu poruku od { $name }.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-rcvdmsg-malformed = Primili ste deformirane podatke poruke od { $name }.
+
 # A Heartbeat is a technical message used to keep a connection alive.
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-log-heartbeat-rcvd = Otkucaj primljen od { $name }.
+
 # A Heartbeat is a technical message used to keep a connection alive.
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-log-heartbeat-sent = Otkucaj poslan { $name }.
+
 # Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
 msgevent-rcvdmsg-general-err = Neočekivana greška se javila prilikom pokušaja zaštite razgovora koristeći OTR.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 #  $msg (string) - the message that was received.
 msgevent-rcvdmsg-unencrypted = Sljedeća poruka primljena od { $name } nije kriptirana: { $msg }
+
 # Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-rcvdmsg-unrecognized = Primili ste neprepoznatljivu OTR poruku od { $name }.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 msgevent-rcvdmsg-for-other-instance = { $name } je poslao/a poruku namijenjenu drugoj sesiji. Ukoliko ste se više puta prijavili, druga sesija možda je primila poruku.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 context-gone-secure-private = Započeo je privatan razgovor s { $name }.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 context-gone-secure-unverified = Započeo je kriptirani, ali neprovjereni razgovor s { $name }.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 context-still-secure = Uspješno je osvježen kriptirani razgovor s { $name }.
+
 error-enc = Došlo je do greške prilikom kriptiranja poruke.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 error-not-priv = Poslali ste kriptirane podatke { $name }, koji ih nije očekivao.
+
 error-unreadable = Poslali ste nečitljivu kriptiranu poruku.
 error-malformed = Poslali ste deformiranu podatkovnu poruku.
+
 resent = [ponovno pošalji]
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 tlv-disconnected = { $name } je završio svoj kriptirani razgovor s vama, trebali biste učiniti isto.
+
 # Do not translate "Off-the-Record" and "OTR" which is the name of an encryption protocol
 # Make sure that this string does NOT contain any numbers, e.g. like "3".
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 query-msg = { $name } je zatražio OTR kriptirani razgovor. Međutim, nemate dodatak koji to podržava. Pogledaje https://en.wikipedia.org/wiki/Off-the-Record_Messaging za više informacija.
--- a/mail/messenger/otr/otrUI.ftl
+++ b/mail/messenger/otr/otrUI.ftl
@@ -1,66 +1,87 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 start-label = Započni kriptirani razgovor.
 refresh-label = Osvježi kriptirani razgovor
 auth-label = Provjerite identitet vašeg kontakta
 reauth-label = Ponovno provjerite identitet kontakta
+
 auth-cancel = Odustani
 auth-cancel-access-key = O
+
 auth-error = Došlo je do greške prilikom provjere identiteta vašeg kontakta.
 auth-success = Uspješno je završena provjera identiteta vašeg kontakta.
 auth-success-them = Vaš kontakt je uspješno provjerio vaš identitet. Možda biste željeli i vi provjeriti njihov identitet postavljanjem svojih pitanja.
 auth-fail = Neuspješna provjera identiteta vašeg kontakta.
 auth-waiting = Čekanje kontakta da završi provjeru…
+
 finger-verify = Provjeri
 finger-verify-access-key = v
+
 finger-ignore = Zanemari
 finger-ignore-access-key = i
+
 # Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
 buddycontextmenu-label = Dodaj OTR otisak
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 alert-start = Pokušaj započinjanja kriptiranog razgovora s { $name }.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 alert-refresh = Pokušaj osvježavanja kriptiranog razgovora s { $name }.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 alert-gone-insecure = Završio je kriptirani razgovor s { $name }.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 finger-unseen = Identitet { $name } još uvijek nije provjeren. Slučajno prisluškivanje nije moguće, ali uz određeni napor netko bi mogao prisluškivati. Spriječite prisluškivanje provjerom identiteta kontakta.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 finger-seen = { $name } vas kontaktira s neprepoznatog računala. Slučajno prisluškivanje nije moguće, ali uz određeni napor netko bi mogao prisluškivati. Spriječite prisluškivanje provjerom identiteta kontakta.
+
 state-not-private = Trenutni razgovor nije privatan.
 state-generic-not-private = Trenutni razgovor nije privatan.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 state-unverified = Trenutni razgovor je kriptiran, ali nije privatan pošto identitet { $name } nije provjeren.
+
 state-generic-unverified = Trenutni razgovor je kriptiran, ali nije privatan pošto neki identiteti nisu još provjereni.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 state-private = Identitet { $name } je provjeren. Trenutni razgovor je kriptiran i privatan.
+
 state-generic-private = Trenutni razgovor je kriptiran i privatan.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 state-finished = { $name } je završio svoj kriptirani razgovor s vama, trebali biste učiniti isto.
+
 state-not-private-label = Nesigurno
 state-unverified-label = Neprovjereno
 state-private-label = Privatno
 state-finished-label = Završeno
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 verify-request = { $name } traži provjeru tvog identiteta.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 afterauth-private = Potvrdio/la si identitet { $name }.
+
 # Variables:
 #  $name (String) - the screen name of a chat contact person
 afterauth-unverified = Identitet { $name } nije provjeren.
+
 # Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
 # Variables:
 #  $error (String) - contains an error message that describes the cause of the failure
 otr-genkey-failed = Generiranje privatnog OTR ključa neuspješno: { $error }
--- a/mail/messenger/preferences/am-im.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/am-im.ftl
@@ -1,16 +1,18 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-settings-title = Postavke autentifikacije
 account-channel-title = Zadani kanali
+
 chat-autologin =
   .label = Prijavi se prilikom pokretanja
+
 chat-encryption-generic = Općenito
 chat-encryption-log =
   .label = Uključi potpuno šifrirane poruke u zapis razgovora
 chat-encryption-label = Izvorno potpuno šifriranje
 chat-encryption-description = { $protocol } pruža potpuno šifriranje za poruke razgovora. Ovo onemogućava treće strane u prisluškivanju razgovora. Dodatno postavljanje će možda biti potrebno niže za funkcioniranje šifriranja.
 chat-encryption-status = Status šifriranja
 chat-encryption-placeholder = Šifriranje nije inicijalizirano.
 chat-encryption-sessions = Sesije
--- a/mail/messenger/preferences/connection.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/connection.ftl
@@ -1,94 +1,120 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 connection-dns-over-https-url-resolver = Koristi pružatelja usluga
   .accesskey = r
+
 # Variables:
 #  $name (String) - Display name or URL for the DNS over HTTPS provider
 connection-dns-over-https-url-item-default =
   .label = { $name } (zadano)
   .tooltiptext = Koristi zadani URL za DNS preko HTTPS
+
 connection-dns-over-https-url-custom =
   .label = Zadano
   .accesskey = Z
   .tooltiptext = Unesite željeni URL za DNS preko HTTPS
+
 connection-dns-over-https-custom-label = Zadano
+
 connection-dialog-window =
   .title = Postavke spajanja
   .style =
     { PLATFORM() ->
       [macos] width: 44em !important
      *[other] width: 49em !important
     }
-connection-disable-extension =
-  .label = Onemogući dodatak
+
 disable-extension-button = Onemogući dodatak
+
 # Variables:
 #  $name (String) - The extension that is controlling the proxy settings.
 #
 # The extension-icon is the extension's icon, or a fallback image. It should be
 # purely decoration for the actual extension name, with alt="".
 proxy-settings-controlled-by-extension = Dodatak, <img data-l10n-name="extension-icon" alt="" /> { $name }, kontrolira kako se { -brand-short-name } povezuje na Internet.
+
 connection-proxy-legend = Podesite proxy za pristupanje Internetu
+
 proxy-type-no =
   .label = Bez proxyja
   .accesskey = y
+
 proxy-type-wpad =
   .label = Automatski pronađi proxy postavke za ovu mrežu
   .accesskey = t
+
 proxy-type-system =
   .label = Koristi sistemske postavke za proxy
   .accesskey = s
+
 proxy-type-manual =
   .label = Ručno podešavanje proxyja:
   .accesskey = x
+
 proxy-http-label =
   .value = HTTP Proxy:
   .accesskey = H
+
 http-port-label =
   .value = Port:
   .accesskey = P
+
 proxy-http-sharing =
   .label = Koristi ovaj proxy i za HTTPS
   .accesskey = k
+
 proxy-https-label =
   .value = HTTPS proxy:
   .accesskey = S
+
 ssl-port-label =
   .value = Port:
   .accesskey = o
+
 proxy-socks-label =
   .value = SOCKS poslužitelj:
   .accesskey = C
+
 socks-port-label =
   .value = Port:
   .accesskey = t
+
 proxy-socks4-label =
   .label = SOCKS v4
   .accesskey = K
+
 proxy-socks5-label =
   .label = SOCKS v5
   .accesskey = v
+
 proxy-type-auto =
   .label = URL za automatsko podešavanje proxyja:
   .accesskey = a
+
 proxy-reload-label =
   .label = Ponovno učitaj
   .accesskey = j
+
 no-proxy-label =
   .value = Bez proxyja za:
   .accesskey = z
+
 no-proxy-example = Primjer: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
+
 # Do not translate "localhost", "127.0.0.1/8" and "::1". (You can translate "and".)
 connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2 = Veze na localhost, 127.0.0.1/8, i ::1 nikada nisu preko proxy.
+
 proxy-password-prompt =
   .label = Ne pitaj za prijavu ukoliko je lozinka spremljena
   .accesskey = i
   .tooltiptext = Ova mogućnost vas tiho prijavi na proxy ukoliko imate spremljene lozinke za njih. Biti ćete obaviješteni ukoliko prijava nije uspješna.
+
 proxy-remote-dns =
   .label = Proxy DNS ukoliko se koristi SOCKS v5
   .accesskey = d
+
 proxy-enable-doh =
   .label = Omogući DNS preko HTTPS
   .accesskey = D
--- a/mail/messenger/preferences/dock-options.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/dock-options.ftl
@@ -1,24 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 dock-options-window-dialog =
   .title = Mogućnosti aplikacijske ikone
   .style = width: 35em;
+
 dock-options-show-badge =
   .label = Prikaži ikonu značke
   .accesskey = r
+
 bounce-system-dock-icon =
   .label = Animiraj aplikacijsku ikonu kada stigne nova poruka
   .accesskey = i
+
 dock-icon-legend = Značka aplikacijske ikone
+
 dock-icon-show-label =
   .value = Označi aplikacijsku ikonu s:
+
 count-unread-messages-radio =
   .label = Broj nepročitanih poruka
   .accesskey = u
+
 count-new-messages-radio =
   .label = Broj novih poruka
   .accesskey = n
-notification-settings-info = Možete onemogućiti značku u okviru obavijesti u postavkama sustava.
+
 notification-settings-info2 = Možete onemogućiti značku u okviru obavijesti u postavkama sustava.
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -1,694 +1,880 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 close-button =
   .aria-label = Zatvori
-preferences-doc-title = Postavke
+
 preferences-doc-title2 = Postavke
+
 category-list =
   .aria-label = Kategorije
+
 pane-general-title = Općenito
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
+
 pane-compose-title = Sastavljanje
 category-compose =
   .tooltiptext = Sastavljanje
+
 pane-privacy-title = Privatnost i sigurnost
 category-privacy =
   .tooltiptext = Privatnost i sigurnost
+
 pane-chat-title = Razgovor
 category-chat =
   .tooltiptext = Razgovor
+
 pane-calendar-title = Kalendar
 category-calendar =
   .tooltiptext = Kalendar
+
 general-language-and-appearance-header = Jezik i izgled
+
 general-incoming-mail-header = Dolazna pošta
+
 general-files-and-attachment-header = Datoteke i privici
+
 general-tags-header = Oznake
+
 general-reading-and-display-header = Čitanje i prikaz
+
 general-updates-header = Ažuriranja
+
 general-network-and-diskspace-header = Mreža i diskovni prostor
+
 general-indexing-label = Indeksiranje
+
 composition-category-header = Sastavljanje
+
 composition-attachments-header = Privici
+
 composition-spelling-title = Pravopis
+
 compose-html-style-title = HTML stil
+
 composition-addressing-header = Adresiranje
+
 privacy-main-header = Privatnost
+
 privacy-passwords-header = Lozinke
+
 privacy-junk-header = Neželjena pošta
+
 collection-header = { -brand-short-name } – prikupljanje i upotreba podataka
+
 collection-description = Želimo ti omogućiti izbor i prikupljamo samo onoliko koliko nam treba da omogućimo i unaprijedimo { -brand-short-name } za sve. Uvijek pitamo za dozvolu prije nego što počnemo primati osobne podatke.
 collection-privacy-notice = Napomena o privatnosti
+
 collection-health-report-telemetry-disabled = Više ne dopuštaš { -vendor-short-name }u snimanje tehničkih podataka i podataka o interakciji. Svi stari podaci bit će izbrisani u roku od 30 dana.
 collection-health-report-telemetry-disabled-link = Saznaj više
+
 collection-health-report =
   .label = Dozvoli { -brand-short-name }u slati tehničke podatke i podatke o interakcijama organizaciji { -vendor-short-name }
   .accesskey = r
 collection-health-report-link = Saznaj više
+
 # This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
 # or builds with no Telemetry support available.
 collection-health-report-disabled = Izvještavanje podataka je deaktivirano za ovu konfiguraciju izgradnje
+
 collection-backlogged-crash-reports =
   .label = Dozvoli { -brand-short-name }u slati zapise o rušenju u tvoje ime
   .accesskey = z
 collection-backlogged-crash-reports-link = Saznaj više
+
 privacy-security-header = Sigurnost
+
 privacy-scam-detection-title = Otkrivanje prevara
+
 privacy-anti-virus-title = Antivirus
+
 privacy-certificates-title = Certifikati
+
 chat-pane-header = Razgovor
+
 chat-status-title = Status
+
 chat-notifications-title = Obavijesti
+
 chat-pane-styling-header = Stilsko oblikovanje
+
 choose-messenger-language-description = Odaberite jezike koji će se koristiti za prikaz izbornika, poruka i obavijesti u { -brand-short-name }.
 manage-messenger-languages-button =
   .label = Postavi alternative…
   .accesskey = o
 confirm-messenger-language-change-description = Ponovno pokrenite { -brand-short-name } kako biste primjenili ove izmjene
 confirm-messenger-language-change-button = Primjeni i ponovno pokreni
+
 update-setting-write-failure-title = Pogreška prilikom spremanju postavki ažuriranja
+
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 # The newlines between the main text and the line containing the path is
 # intentional so the path is easier to identify.
 update-setting-write-failure-message =
   { -brand-short-name } je naišao na pogrešku i nije spremio ovu promjenu. Uzmite u obzir da postavljanje postavki za ovo ažuriranje zahtjeva dozvole za pisanje u niže navedenu datoteku. Vi ili vaš administrator sustava možda ste u mogućnosti otkloniti ovu grešku tako da dozvolite grupi korisnika potpunu kontrolu nad ovom datotekom.
   
   Nije moguće pisati u datoteku: { $path }
+
 update-in-progress-title = Ažuriranje u tijeku
+
 update-in-progress-message = Želiš li da { -brand-short-name } nastavi s ovim ažuriranjem?
+
 update-in-progress-ok-button = O&dbaci
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Nastavi
+
 account-button = Postavke računa
 open-addons-sidebar-button = Dodaci i teme
 
 ## OS Authentication dialog
 
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 primary-password-os-auth-dialog-message-win = Za stvaranje glavne lozinke, upiši svoje podatke za prijavu na Windows. To pomaže u zaštiti vaših računa.
+
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Thunderbird is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = stvori glavnu lozinku
+
 # Don't change this label.
 master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## General Tab
 
 focus-search-shortcut =
   .key = f
 focus-search-shortcut-alt =
   .key = k
+
 general-legend = { -brand-short-name } početna stranica
+
 start-page-label =
   .label = Kad se { -brand-short-name } pokrene, prikaži početnu stranicu u prostoru za poruke
   .accesskey = K
+
 location-label =
   .value = Lokacija:
   .accesskey = o
 restore-default-label =
   .label = Vrati zadano
   .accesskey = r
+
 default-search-engine = Zadani pretraživač
 add-web-search-engine =
   .label = Dodaj…
   .accesskey = a
 remove-search-engine =
   .label = Ukloni
   .accesskey = U
+
 add-opensearch-provider-title = Dodaj OpenSearch pružatelja usluge
 add-opensearch-provider-text = Unesite URL OpenSearch pružatelja usluge kako biste dodali. Koristite direktni URL OpenSearch datoteke opisa ili URL gdje se može automatski otkriti.
+
 adding-opensearch-provider-failed-title = Dodavanje OpenSearch pružatelja usluge nije uspjelo
 adding-opensearch-provider-failed-text = Nije moguće dodati OpenSearch pružatelja usluge za { $url }.
+
 minimize-to-tray-label =
   .label = Kada je { -brand-short-name } smanjen, premjesti ga u sistemsku traku
   .accesskey = m
+
 new-message-arrival = Kada stigne nova poruka:
 mail-play-sound-label =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Reproduciraj sljedeću zvučnu datoteku:
      *[other] Reproduciraj zvuk
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] d
      *[other] v
     }
 mail-play-button =
   .label = Reproduciraj
   .accesskey = c
+
 change-dock-icon = Promjeni postavke za aplikacijsku ikonu
 app-icon-options =
   .label = Mogućnosti aplikacijske ikone…
   .accesskey = n
-notification-settings = Obavijesti i zadani zvukovi se mogu isključiti u okviru obavijesti u postavkama sustava.
+
 notification-settings2 = Obavijesti i zadani zvukovi se mogu isključiti u okviru obavijesti u postavkama sustava.
+
 animated-alert-label =
   .label = Prikaži obavijest
   .accesskey = P
 customize-alert-label =
   .label = Prilagodi…
   .accesskey = a
+
 biff-use-system-alert =
   .label = Koristi obavijesti sustava
+
 tray-icon-unread-label =
   .label = Prikaži ikonu za nepročitane poruke u sistemskoj traci
   .accesskey = t
+
 tray-icon-unread-description = Preporučeno prilikom upotrebe malih tipki na programskoj traci
+
 mail-system-sound-label =
   .label = Standardni zvuk sustava za novu poštu
   .accesskey = S
 mail-custom-sound-label =
   .label = Koristi sljedeću zvučnu datoteku
   .accesskey = u
 mail-browse-sound-button =
   .label = Odaberi…
   .accesskey = b
+
 enable-gloda-search-label =
   .label = Omogući globalno pretraživanje i indeksiranje
   .accesskey = e
+
 datetime-formatting-legend = Oblikovanje datuma i vremena
 language-selector-legend = Jezik
+
 allow-hw-accel =
   .label = Koristi hardversku akceleraciju kad je moguće
   .accesskey = h
+
 store-type-label =
   .value = Tip pohrane poruka za nove račune:
   .accesskey = T
+
 mbox-store-label =
   .label = Datoteka po mapi (mbox)
 maildir-store-label =
   .label = Datoteka po poruci (maildir)
+
 scrolling-legend = Klizanje
 autoscroll-label =
   .label = Koristi automatsko klizanje
   .accesskey = t
 smooth-scrolling-label =
   .label = Koristi glatko klizanje
   .accesskey = g
+
 system-integration-legend = Sistemska integracija
 always-check-default =
   .label = Prilikom pokretanja uvijek provjeri je li { -brand-short-name } zadani program za e-poštu
   .accesskey = a
 check-default-button =
   .label = Provjeri sada…
   .accesskey = P
+
 # Note: This is the search engine name for all the different platforms.
 # Platforms that don't support it should be left blank.
 search-engine-name =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Spotlight
     [windows] Windows pretraživanje
    *[other] { "" }
   }
+
 search-integration-label =
   .label = Dopusti da { search-engine-name } pretražuje poruke
   .accesskey = D
+
 config-editor-button =
   .label = Uređivač postavki…
   .accesskey = U
+
 return-receipts-description = Odredite kako će { -brand-short-name } rukovati s potvrdama čitanja
 return-receipts-button =
   .label = Potvrde čitanja…
   .accesskey = r
+
 update-app-legend = { -brand-short-name } ažuriranja
+
 # Variables:
 #  $version (String): version of Thunderbird, e.g. 68.0.1
 update-app-version = Inačica { $version }
+
 allow-description = Dozvoli { -brand-short-name } da
 automatic-updates-label =
   .label = Automatski instaliraj dopune (preporučeno: poboljšana sigurnost)
   .accesskey = A
 check-updates-label =
   .label = Provjeri dostupnost dopuna, ali mi ponudi želim li ih instalirati
   .accesskey = d
+
 update-history-button =
   .label = Prikaži povijest ažuriranja
   .accesskey = P
+
 use-service =
   .label = Koristi pozadinski proces za instalaciju nadogradnji
   .accesskey = K
+
 cross-user-udpate-warning = Ove postavke će se primijeniti na sve Windows račune i { -brand-short-name } profile koji koriste ovu { -brand-short-name } instalaciju.
+
 networking-legend = Veza
 proxy-config-description = Podesite način na koji se{ -brand-short-name } povezuje na Internet
+
 network-settings-button =
   .label = Postavke…
   .accesskey = s
+
 offline-legend = Izvanmrežno
 offline-settings = Podesi izvanmrežne postavke
+
 offline-settings-button =
   .label = Izvanmrežno…
   .accesskey = I
+
 diskspace-legend = Diskovni prostor
 offline-compact-folder =
   .label = Sažmi sve mape kada će uštedjeti više od
   .accesskey = a
+
 offline-compact-folder-automatically =
   .label = Pitaj svaki put prije sažimanja
   .accesskey = m
+
 compact-folder-size =
   .value = MB ukupno
 
 ## Note: The entities use-cache-before and use-cache-after appear on a single
 ## line in preferences as follows:
 ## use-cache-before [ textbox for cache size in MB ] use-cache-after
 
 use-cache-before =
   .value = Koristi do
   .accesskey = K
+
 use-cache-after = MB prostora za priručnu memoriju
 
 ##
 
 smart-cache-label =
   .label = Premosti automatsko upravljanje priručnom memorijom
   .accesskey = v
+
 clear-cache-button =
   .label = Očisti sada
   .accesskey = O
+
 fonts-legend = Fontovi i boje
+
 default-font-label =
   .value = Zadani font:
   .accesskey = d
+
 default-size-label =
   .value = Veličina:
   .accesskey = l
+
 font-options-button =
   .label = Napredno…
   .accesskey = N
+
 color-options-button =
   .label = Boje…
   .accesskey = B
+
 display-width-legend = Poruke s običnim tekstom
+
 # Note : convert-emoticons-label 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)
 convert-emoticons-label =
   .label = Grafički prikaži smješke
   .accesskey = r
+
 display-text-label = Kod prikaza citiranih poruka s običnim tekstom:
+
 style-label =
   .value = Stil:
   .accesskey = i
+
 regular-style-item =
   .label = Normalno
 bold-style-item =
   .label = Podebljano
 italic-style-item =
   .label = Kurziv
 bold-italic-style-item =
   .label = Podebljani kurziv
+
 size-label =
   .value = Veličina:
   .accesskey = V
+
 regular-size-item =
   .label = Normalno
 bigger-size-item =
   .label = Veće
 smaller-size-item =
   .label = Manje
+
 quoted-text-color =
   .label = Boja:
   .accesskey = B
+
 search-handler-table =
   .placeholder = Filtriraj vrste sadržaja i radnje
+
 type-column-header = Vrsta sadržaja
+
 action-column-header = Radnja
+
 save-to-label =
   .label = Spremi datoteke u
   .accesskey = S
+
 choose-folder-label =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Odaberi…
      *[other] Odaberi…
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] i
      *[other] i
     }
+
 always-ask-label =
   .label = Uvijek me pitaj gdje spremiti datoteke
   .accesskey = U
+
+
 display-tags-text = Oznake se mogu koristiti za kategoriziranje i određivanje prioriteta vaših poruka.
+
 new-tag-button =
   .label = Nova…
   .accesskey = N
+
 edit-tag-button =
   .label = Uredi…
   .accesskey = e
+
 delete-tag-button =
   .label = Obriši
   .accesskey = O
+
 auto-mark-as-read =
   .label = Automatski označi poruku kao pročitanu
   .accesskey = A
+
 mark-read-no-delay =
   .label = Odmah pri prikazu
   .accesskey = O
 
 ## Note: This will concatenate to "After displaying for [___] seconds",
 ## using (mark-read-delay) and a number (seconds-label).
 
 mark-read-delay =
   .label = Nakon prikazivanja u trajanju od
   .accesskey = d
+
 seconds-label = sekundi
 
 ##
 
 open-msg-label =
   .value = Otvori poruke u:
+
 open-msg-tab =
   .label = Novoj kartici
   .accesskey = t
+
 open-msg-window =
   .label = Novom prozoru poruke
   .accesskey = N
+
 open-msg-ex-window =
   .label = Postojećem prozoru poruke
   .accesskey = e
+
 close-move-delete =
   .label = Zatvori prozor/karticu poruke prilikom premještanja ili brisanja
   .accesskey = Z
+
 display-name-label =
   .value = Ime za prikaz:
+
 condensed-addresses-label =
   .label = Prikaži samo ime za prikaz osoba iz mojeg adresara
   .accesskey = P
 
 ## Compose Tab
 
 forward-label =
   .value = Proslijedi poruke:
   .accesskey = P
+
 inline-label =
   .label = Ugrađeno
+
 as-attachment-label =
   .label = Kao privitak
+
 extension-label =
   .label = dodaj nastavak nazivu datoteke
   .accesskey = e
 
 ## Note: This will concatenate to "Auto Save every [___] minutes",
 ## using (auto-save-label) and a number (auto-save-end).
 
 auto-save-label =
   .label = Automatski spremi svakih
   .accesskey = A
+
 auto-save-end = minuta
 
 ##
 
 warn-on-send-accel-key =
   .label = Zatraži potvrdu kod slanja poruke pomoću tipkovničke kratice
   .accesskey = o
+
 spellcheck-label =
   .label = Provjeri pravopis prije slanja
   .accesskey = P
+
 spellcheck-inline-label =
   .label = Omogući provjeru pravopisa prilikom pisanja
   .accesskey = e
+
 language-popup-label =
   .value = Jezik:
   .accesskey = J
+
 download-dictionaries-link = Preuzmi više rječnika
+
 font-label =
   .value = Font:
   .accesskey = F
+
 font-size-label =
   .value = Veličina:
   .accesskey = V
+
 default-colors-label =
   .label = Koristi zadane boje čitatelja
   .accesskey = d
+
 font-color-label =
   .value = Boja teksta:
   .accesskey = t
+
 bg-color-label =
   .value = Boja pozadine:
   .accesskey = B
+
 restore-html-label =
   .label = Vrati zadane postavke
   .accesskey = r
+
 default-format-label =
   .label = Koristi kao zadano oblik odlomka umjesto teksta tijela
   .accesskey = o
-format-description = Podesite ponašanje prilikom oblikovanja teksta
-send-options-label =
-  .label = Mogućnosti slanja…
-  .accesskey = s
+
 autocomplete-description = Kod adresiranja poruka, traži odgovarajuće adrese u:
+
 ab-label =
   .label = Lokalnom adresaru
   .accesskey = L
+
 directories-label =
   .label = Poslužiteljskom imeniku:
   .accesskey = P
+
 directories-none-label =
   .none = Nepostojeći
+
 edit-directories-label =
   .label = Uredi imenike…
   .accesskey = e
+
 email-picker-label =
   .label = Automatski dodaj adrese e-pošte iz poslanih poruka u moj:
   .accesskey = A
+
 default-directory-label =
   .value = Zadana početna mapa u prozoru adresara:
   .accesskey = s
+
 default-last-label =
   .none = Zadnje korištena mapa
+
 attachment-label =
   .label = Provjeravaj nedostaju li privici
   .accesskey = n
+
 attachment-options-label =
   .label = Ključne riječi…
   .accesskey = K
+
 enable-cloud-share =
   .label = Ponuda za razmjenu datoteka većih od
 cloud-share-size =
   .value = MB
+
 add-cloud-account =
   .label = Dodaj…
   .accesskey = a
   .defaultlabel = Dodaj…
+
 remove-cloud-account =
   .label = Ukloni
   .accesskey = U
+
 find-cloud-providers =
   .value = Pronađite više davatelja usluga…
+
 cloud-account-description = Dodaj novu Filelink uslugu pohrane
 
 ## Privacy Tab
 
 mail-content = Sadržaj poruke
+
 remote-content-label =
   .label = Dozvoli vanjski sadržaj u porukama
   .accesskey = a
+
 exceptions-button =
   .label = Izuzeci…
   .accesskey = I
+
 remote-content-info =
   .value = Saznajte više o problemima oko privatnosti kod vanjskog sadržaja
+
 web-content = Web sadržaj
+
 history-label =
   .label = Zapamti web stranice i poveznice koje sam posjetio
   .accesskey = r
+
 cookies-label =
   .label = Prihvati kolačiće od stranica
   .accesskey = r
+
 third-party-label =
   .value = Prihvati kolačiće trećih strana:
   .accesskey = h
+
 third-party-always =
   .label = Uvijek
 third-party-never =
   .label = Nikada
 third-party-visited =
   .label = Od posjećenih
+
 keep-label =
   .value = Zadrži do:
   .accesskey = Z
+
 keep-expire =
   .label = isteka roka
 keep-close =
   .label = zatvaranja { -brand-short-name }-a
 keep-ask =
   .label = pitaj me svaki puta
+
 cookies-button =
   .label = Prikaži kolačiće…
   .accesskey = k
+
 do-not-track-label =
   .label = Šalji “Ne prati me” signal web stranicama (stranice ga ne moraju poštivati)
   .accesskey = N
+
 learn-button =
   .label = Saznajte više
+
 passwords-description = { -brand-short-name } može zapamtiti lozinke za sve vaše račune.
+
 passwords-button =
   .label = Spremljene lozinke…
   .accesskey = S
+
 primary-password-description = Glavna lozinka štiti sve vaše lozinke, ali se mora unijeti jednom za svaku prijavu.
+
 primary-password-label =
   .label = Koristi glavnu lozinku
   .accesskey = u
+
 primary-password-button =
   .label = Promijeni glavnu lozinku…
   .accesskey = m
+
 forms-primary-pw-fips-title = Trenutačno ste u FIPS načinu rada. FIPS ne dopušta praznu glavnu lozinku.
 forms-master-pw-fips-desc = Promjena lozinke nije uspjela
+
+
 junk-description = Postavite svoje zadane postavke neželjene pošte. Specifične postavke za pojedini račun se mogu podesiti u postavkama računa.
+
 junk-label =
   .label = Kada označim poruke kao neželjenu poštu:
   .accesskey = K
+
 junk-move-label =
   .label = Premjesti ih u mapu "Neželjena pošta"
   .accesskey = j
+
 junk-delete-label =
   .label = Obriši ih
   .accesskey = O
+
 junk-read-label =
   .label = Poruke za koje se utvrdi da su neželjena pošta označi kao pročitane
   .accesskey = u
+
 junk-log-label =
   .label = Omogući prilagodljivi zapisnik filtera neželjene pošte
   .accesskey = m
+
 junk-log-button =
   .label = Prikaži zapisnik
   .accesskey = P
+
 reset-junk-button =
   .label = Vrati na početne postavke
   .accesskey = r
+
 phishing-description = { -brand-short-name } može analizirati poruke e-pošte kako bi otkrio prijevaru, tražeći tehnike koje se često koriste da bi vas zavarali.
+
 phishing-label =
   .label = Obavjesti me ako se sumnja da je poruka koju čitam prijevara
   .accesskey = O
+
 antivirus-description = { -brand-short-name } može olakšati antivirusnim programima analizu primljenih poruka e-pošte na viruse prije nego se pohrane lokalno.
+
 antivirus-label =
   .label = Dozvoli antivirusnim programima da izoliraju pojedine primljene poruke
   .accesskey = a
+
 certificate-description = Kada poslužitelj zatraži moj osobni certifikat:
+
 certificate-auto =
   .label = Automatski odaberi jedan
   .accesskey = A
+
 certificate-ask =
   .label = Pitaj me svaki put
   .accesskey = a
+
 ocsp-label =
   .label = Upitajte OCSP poslužitelje da biste potvrdili validnost certifikata
   .accesskey = U
+
 certificate-button =
   .label = Upravljanje certifikatima…
   .accesskey = U
+
 security-devices-button =
   .label = Sigurnosni uređaji…
   .accesskey = S
 
 ## Chat Tab
 
 startup-label =
   .value = Kada se { -brand-short-name } pokrene:
   .accesskey = s
+
 offline-label =
   .label = Ostavi moj račun za razgovore odjavljenim
+
 auto-connect-label =
   .label = Automatski spoji moje računa za razgovor
 
 ## Note: idle-label is displayed first, then there's a field where the user
 ## can enter a number, and itemTime is displayed at the end of the line.
 ## The translations of the idle-label and idle-time-label parts don't have
 ## to mean the exact same thing as in English; please try instead to
 ## translate the whole sentence.
 
 idle-label =
   .label = Obavjesti moje kontakte da sam neaktivan nakon
   .accesskey = i
+
 idle-time-label = minuta neaktivnosti
 
 ##
 
 away-message-label =
   .label = i postavi moj status na Odsutan s ovom porukom:
   .accesskey = a
+
 send-typing-label =
   .label = Šalji obavjest o tipkanju u razgovorima
   .accesskey = t
+
 notification-label = Kada stignu poruke naslovljene na vas:
+
 show-notification-label =
   .label = Prikaži obavijest:
   .accesskey = k
+
 notification-all =
   .label = s imenom pošiljatelja i pregledom poruke
 notification-name =
   .label = samo s imenom pošiljatelja
 notification-empty =
   .label = bez bilo kakvih informacija
+
 notification-type-label =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Animiraj ikonu pristanka
      *[other] Bljesak stavke alatne trake
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] A
      *[other] B
     }
+
 chat-play-sound-label =
   .label = Reproduciraj zvuk
   .accesskey = d
+
 chat-play-button =
   .label = Reproduciraj
   .accesskey = p
+
 chat-system-sound-label =
   .label = Zadani sistemski zvuk za novu poruku
   .accesskey = Z
+
 chat-custom-sound-label =
   .label = Koristi sljedeću zvučnu datoteku
   .accesskey = u
+
 chat-browse-sound-button =
   .label = Odaberi…
   .accesskey = d
+
 theme-label =
   .value = Motiv:
   .accesskey = T
-style-thunderbird =
-  .label = Thunderbird
+
 style-bubbles =
   .label = Mjehurići
 style-dark =
   .label = Tamno
 style-paper =
   .label = Papirnati listovi
 style-simple =
   .label = Jednostavno
+
 preview-label = Pregled:
 no-preview-label = Nema dostupnog pregleda
 no-preview-description = Ovaj motiv je neispravan ili trenutačno nedostupan (isključen dodatak, siguran način rada, …).
+
 chat-variant-label =
   .value = Varijanta:
   .accesskey = V
-# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
-# in order to make the entire placeholder string visible
-#
-# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
-#
-# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
-# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
-# Do not translate.
-search-preferences-input =
-  .style = width: 15.4em
-  .placeholder = Pronađi u postavkama
 
 ## Preferences UI Search Results
 
 # This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
 # in order to make the entire placeholder string visible
 #
 # Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
 #
@@ -697,21 +883,17 @@ search-preferences-input =
 # Do not translate.
 search-preferences-input2 =
   .style = width: 15.4em
   .placeholder = Pronađi u postavkama
 
 ## Settings UI Search Results
 
 search-results-header = Rezultati pretrage
-# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
-search-results-empty-message =
-  { PLATFORM() ->
-    [windows] Žao nam je! U mogućnostima nema rezultata za „<span data-l10n-name="query"></span>”.
-    *[other] Žao nam je! U postavkama nema rezultata za „<span data-l10n-name="query"></span>”.
-  }
+
 # `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
 search-results-empty-message2 =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Oprosti! Među postavkama nema rezultata za “<span data-l10n-name="query"></span>”.
    *[other] Oprosti! Među postavkama nema rezultata za “<span data-l10n-name="query"></span>”.
   }
+
 search-results-help-link = Trebaš pomoć? Posjeti <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } podršku</a>
--- a/mail/messenger/preferences/receipts.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/receipts.ftl
@@ -1,38 +1,51 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 receipts-dialog-window =
   .title = Potvrde čitanja
+
 return-receipt-checkbox-control =
   .label = Prilikom slanja poruke uvijek traži potvrdu čitanja
   .accesskey = k
+
 receipt-arrive-label = Kada potvrda stigne:
+
 receipt-leave-radio-control =
   .label = Ostavi je u Primljenoj pošti
   .accesskey = i
+
 receipt-move-radio-control =
   .label = Premjesti je u mapu Poslana pošta
   .accesskey = m
+
 receipt-request-label = Kada primim zahtjev za potvrdu čitanja:
+
 receipt-return-never-radio-control =
   .label = Nikada ne šalji potvrdu čitanja
   .accesskey = n
+
 receipt-return-some-radio-control =
   .label = Dozvoli potvrde čitanja za neke poruke
   .accesskey = r
+
 receipt-not-to-cc-label =
   .value = Ako nisam u Prima ili Cc dijelu poruke:
   .accesskey = o
+
 receipt-send-never-label =
   .label = Nikada ne šalji
+
 receipt-send-always-label =
   .label = Uvijek pošalji
+
 receipt-send-ask-label =
   .label = Pitaj me
+