security/manager/security/certificates/certManager.ftl
author Milo <mail@milotype.de>
Fri, 06 May 2022 07:18:39 +0200
changeset 3205 44533ae994aacb4c18d5d633aa1288d49a0ab315
parent 3174 cea229e6dfbcd334ded9e52a4bc148b9871a919e
permissions -rw-r--r--
Bug 1507471 - Convert about:addons messages in extensions.properties to Fluent, part 4.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

certmgr-title =
  .title = Upravljač certifikata
certmgr-tab-mine =
  .label = Tvoji certifikati
certmgr-tab-people =
  .label = Osobe
certmgr-tab-servers =
  .label = Poslužitelji
certmgr-tab-ca =
  .label = Certifikacijska tijela
certmgr-mine = Imaš certifikate sljedećih organizacija koje te identificiraju
certmgr-people = Imaš spremljene certifikate koji identificiraju sljedeće osobe
certmgr-ca = Imaš spremljene certifikate koji identificiraju ova certifikacijska tijela
certmgr-edit-ca-cert =
  .title = Uredi postavke povjerenja CA-ovih certifikata
  .style = width: 48em;
certmgr-edit-cert-edit-trust = Uredi postavke povjerenja:
certmgr-edit-cert-trust-ssl =
  .label = Ovaj certifikat može identificirati web stranice.
certmgr-edit-cert-trust-email =
  .label = Ovaj certifikat može identificirati korisnike e-pošte.
certmgr-delete-cert =
  .title = Izbriši certifikat
  .style = width: 48em; height: 24em;
certmgr-cert-host =
  .label = Poslužitelj
certmgr-cert-name =
  .label = Naziv certifikata
certmgr-cert-server =
  .label = Poslužitelj
certmgr-override-lifetime =
  .label = Vijek trajanja
certmgr-token-name =
  .label = Sigurnosni uređaj
certmgr-begins-label =
  .label = Počinje na
certmgr-expires-label =
  .label = Isteći će
certmgr-email =
  .label = Adresa e-pošte
certmgr-serial =
  .label = Serijski broj
certmgr-view =
  .label = Pogled…
  .accesskey = P
certmgr-edit =
  .label = Uredi povjerenje…
  .accesskey = U
certmgr-export =
  .label = Izvezi …
  .accesskey = z
certmgr-delete =
  .label = Izbriši …
  .accesskey = b
certmgr-delete-builtin =
  .label = Izbriši ili ne vjeruj …
  .accesskey = I
certmgr-backup =
  .label = Izradi sigurnosnu kopiju …
  .accesskey = s
certmgr-backup-all =
  .label = Izradi sigurnosnu kopiju za sve …
  .accesskey = k
certmgr-restore =
  .label = Uvezi …
  .accesskey = v
certmgr-add-exception =
  .label = Dodaj iznimku…
  .accesskey = D
exception-mgr =
  .title = Dodaj sigurnosnu iznimku
exception-mgr-extra-button =
  .label = Potvrdi sigurnosnu iznimku
  .accesskey = r
exception-mgr-supplemental-warning = Legitimne banke, trgovine i ostale javne stranice te neće tražiti da ovo učiniš.
exception-mgr-cert-location-url =
  .value = Lokacija:
exception-mgr-cert-location-download =
  .label = Preuzmi certifikat
  .accesskey = c
exception-mgr-cert-status-view-cert =
  .label = Pogled…
  .accesskey = P
exception-mgr-permanent =
  .label = Trajno spremi ovu iznimku
  .accesskey = i
pk11-bad-password = Lozinka koju ste upisali je bila netočna.
pkcs12-decode-err = Dekodiranje datoteke nije uspjelo. Ili datoteka nije u PKCS #12 formatu ili je oštećena ili je lozinka koju ste unijeli bila kriva.
pkcs12-unknown-err-restore = Vraćanje PKCS #12 datoteke nije uspjelo zbog nepoznatih razloga.
pkcs12-unknown-err-backup = Stvaranje sigurnosne kopije PKCS #12 datoteke nije uspjelo zbog nepoznatih razloga.
pkcs12-unknown-err = PKCS #12 operacija nije uspjela zbog nepoznatih razloga.
pkcs12-info-no-smartcard-backup = Nije moguće napraviti sigurnosnu kopiju certifikata iz hardverskog sigurnosnog uređaja poput smart kartice.
pkcs12-dup-data = Certifikat i sigurnosni ključ već postoje na sigurnosnom uređaju.

## PKCS#12 file dialogs

choose-p12-backup-file-dialog = Naziv datoteke za izradu sigurnosne kopije
file-browse-pkcs12-spec = PKCS12 Datoteke
choose-p12-restore-file-dialog = Datoteka certifikata za uvoz

## Import certificate(s) file dialog

file-browse-certificate-spec = Datoteke certifikata
import-ca-certs-prompt = Za uvoz odaberi datoteku koja sadrži CA certifikat
import-email-cert-prompt = Za uvoz odaberi datoteku koja sadrži nečiji certifikat e-pošte

## For editing certificates trust

# Variables:
#  $certName: the name of certificate
edit-trust-ca = Certifikat „{ $certName }” predstavlja certifikacijsko tijelo.

## For Deleting Certificates

delete-user-cert-title =
  .title = Izbriši svoje certifikate
delete-user-cert-confirm = Stvarno želiš izbrisati ove certifikate?
delete-user-cert-impact = Ako izbrišeš jedan od vlastitih certifikata, više ga nećeš moći koristiti za identifikaciju.
delete-ssl-override-confirm = Sigurno izbrisati ovu iznimku poslužitelja?
delete-ca-cert-title =
  .title = Brisanje ili poništavanje povjerenja CA certifikata
delete-ca-cert-confirm = Zatražio/la si brisanje ovih CA certifikata. Za ugrađene certifikate uklonit će se sva povjerenja, što ima isti efekt. Zaista želiš izbrisati certifikate ili poništiti povjerenje?
delete-ca-cert-impact = Ako izbrišeš ili poništiš povjerenje za certifikat certifikacijskog tijela, ovaj program više neće vjerovati certifikatima koje izdaje to certifikacijsko tijelo.
delete-email-cert-title =
  .title = Izbriši certifikate e-pošte
delete-email-cert-confirm = Stvarno želiš izbrisati certifikate e-pošte ovih ljudi?
delete-email-cert-impact = Ako izbrišete certifikat e-pošte određene osobe, više nećeš moći toj osobi slati šifrirane e-poruke.
# Used for semi-uniquely representing a cert.
#
# Variables:
#  $serialNumber : the serial number of the cert in AA:BB:CC hex format.
cert-with-serial =
  .value = Certifikat sa serijskim brojem: { $serialNumber }
# Used when no cert is stored for an override
no-cert-stored-for-override = (nije pohranjeno)

## Used to show whether an override is temporary or permanent

permanent-override = Trajno
temporary-override = Privremeno

## Add Security Exception dialog

add-exception-branded-warning = Promijeniti ćete na način na koji { -brand-short-name } identificira ovu stranicu.
add-exception-invalid-header = Ova se stranica pokušava identificirati s neispravnim informacijama.
add-exception-domain-mismatch-short = Pogrešna stranica
add-exception-domain-mismatch-long = Certifikat pripada drugoj stranici, što može značiti da netko pokušava krivotvoriti ovu stranicu.
add-exception-expired-short = Zastarjela informacija
add-exception-expired-long = Certifikat trenutačno nije ispravan. Možda je ukraden ili izgubljen, i može se koristiti za krivotvorenje ove stranice.
add-exception-unverified-or-bad-signature-short = Nepoznat identitet
add-exception-unverified-or-bad-signature-long = Certifikatu se ne vjeruje jer nije potvrđen kao certifikat, kojeg je izdalo priznato certifikacijsko tijelo sa sigurnim potpisom.
add-exception-valid-short = Ispravan certifikat
add-exception-valid-long = Ova stranica pruža ispravnu, potvrđenu identifikaciju. Nema potrebe za dodavanjem iznimke.
add-exception-checking-short = Provjera informacija
add-exception-checking-long = Pokušaj identificiranja stranice…
add-exception-no-cert-short = Nema dostupnih informacija
add-exception-no-cert-long = Nije moguće dobiti identifikacijski status za ovu stranicu.

## Certificate export "Save as" and error dialogs

save-cert-as = Spremiti certifikat u datoteku
cert-format-base64 = X.509 certifikat (PEM)
cert-format-base64-chain = X.509 lančani certifikat (PEM)
cert-format-der = X.509 certifikat (DER)
cert-format-pkcs7 = X.509 certifikat (PKCS#7)
cert-format-pkcs7-chain = X.509 lančani certifikat (PKCS#7)
write-file-failure = Greška datoteke