mobile/overrides/netError.dtd
author Ivan <1vanhorvat@protonmail.com>
Sun, 02 Oct 2022 18:03:20 -1000
changeset 3280 602e76f807deba5a70a6dab0c969cb1d35483d08
parent 3207 27e147e8751963a4a44083e71d69a9c6eaa5aa0b
permissions -rw-r--r--
Bug 1792730 - Migrate styles of dialogs to use min-width

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Greška pri učitavanju stranice">
<!ENTITY retry.label "Pokušajte ponovno">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Povezivanje nije moguće">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Ova adresa je ograničena">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Poslužitelj nije pronađen">
<!-- LOCALIZATION NOTE (dnsNotFound.longDesc4) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside tags should be localized. Do not change the ids. -->
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc4 "<ul> <li>Provjerite adresu za greške u tipkanju kao što su <strong>ww</strong>.example.com umjesto <strong>www</strong>.example.com</li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Traži</button> </div> <li>Ukoliko ne možete učitati niti jednu stranicu, provjerite podatkovnu ili Wi-Fi vezu vašeg uređaja. <button id='wifi'>Omogući Wi-Fi</button> </li> </ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Datoteka nije pronađena">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Provjerite velika i mala slova ili prisutnost ostalih tipfelera.</li> <li>Provjerite je li datoteka premještena, preimenovana ili obrisana.</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Pristup datoteci je odbijen">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>Možda je uklonjena, premještena ili dozvole za datoteku spriječavaju pristup.</li> </ul>">

<!ENTITY generic.title "Ups.">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Iz nekog razloga &brandShortName; ne može učitati ovu stranicu.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Adresa nije ispravna">
<!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY malformedURI.longDesc2 "<ul> <li>Web adrese se obično pišu kao <strong>http://www.example.com/</strong></li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Traži</button> </div> <li>Provjerite da koristite kose crte nagnute naprijed (npr. <strong>/</strong>).</li> </ul>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Veza je prekinuta">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY notCached.title "Dokument je istekao">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Traženi dokument nije dostupan u &brandShortName; priručnoj memoriji.</p><ul><li>Radi sigurnosti, &brandShortName; neće automatski ponovno zatražiti osjetljive dokumente.</li><li>Kliknite na Pokušajte ponovno da biste zatražili dokument od web stranice.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Izvanmrežni rad">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Greška kodiranja sadržaja">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Kontaktirajte vlasnike web stranice i obavijestite ih o ovom problemu.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Nesigurni tip datoteke">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Kontaktirajte vlasnike web stranice i obavijestite ih o ovom problemu.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Veza je prekinuta">
<!ENTITY netReset.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY netTimeout.title "Vezi je isteklo vrijeme čekanja">
<!ENTITY netTimeout.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Adresa nije prepoznata">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Možda trebate instalirati drugi program za otvaranje ove adrese.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Proxy poslužitelj odbija veze">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Provjerite proxy postavke i potvrdite da su ispravne.</li> <li>Kako biste provjerili radi li proxy poslužitelj, kontaktirajte svojeg mrežnog administratora.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Proxy poslužitelj nije pronađen">
<!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "<ul> <li>Provjerite proxy postavke i potvrdite da su ispravne.</li> <li>Provjerite radi li podatkovna ili Wi-Fi veza vašeg uređaja. <button id='wifi'>Omogući Wi-Fi</button> </li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Stranica ne preusmjerava ispravno">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Ovaj problem ponekad može biti uzrokovan onemogućavanjem ili odbijanjem prihvaćanja kolačića.</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Neočekivani odgovor od poslužitelja">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Provjerite je li na vašem računalu instaliran Personal Security Manager </li> <li>Ovo može biti uzrokovano neuobičajenim postavkama na poslužitelju.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Sigurna veza nije uspjela">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Stranicu kojoj pokušavate pristupiti nije moguće prikazati jer nije moguće provjeriti autentičnost primljenih podataka.</li> <li>Kontaktirajte vlasnika web stranice i obavijestite ih o ovom problemu.</li> </ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Sigurna veza nije uspjela">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Ovo može biti uzrokovano postavkama na poslužitelju ili je moguće da netko pokušava oponašati ovaj poslužitelj.</li> <li>Ako ste se na ovaj poslužitelj u prošlosti bez problema spajali, moguće je da je greška privremena, stoga možete pokušati ponovno kasnije.</li> </ul>">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sharedLongDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY sharedLongDesc3 "<ul> <li>Stranica je možda privremeno nedostupna ili preopterećena. Pokušajte ponovno malo kasnije.</li> <li>Ukoliko ne možete učitati niti jednu stranicu, provjerite podatkovnu ili Wi-Fi vezu vašeg uređaja. <button id='wifi'>Omogući Wi-Fi</button> </li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Blokirala sigurnosna politika sadržaja">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; je zaustavio učitavanje ove stranice na ovaj način jer stranica ima sigurnosnu politiku sadržaja koja to zabranjuje.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Greška oštećenog sadržaja">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Stranicu kojoj pokušavate pristupiti nije moguće prikazati zbog greške u prijenosu podataka.</p><ul><li>Obavijestite vlasnike web stranice o ovom problemu.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Ili možete dodati iznimku…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Makni me odavde!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Dodaj iznimku…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Ako koristite internet vezu kojoj ne vjerujete u potpunosti ili ako niste navikli na upozorenja na ovom poslužitelju, tada ne biste trebali dodati iznimku.</p>  <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">

<!ENTITY sslv3Used.title "Uspostava sigurne veze nije uspjela">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc "Napredne informacije: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY weakCryptoUsed.title "Vaša veza nije sigurna">
<!-- LOCALIZATION NOTE (weakCryptoUsed.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP". -->
<!ENTITY weakCryptoUsed.longDesc "Napredne informacije: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Vaša veza nije sigurna">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> koristi sigurnosne tehnologije koje su zastarjele i podložne napadima. Napadač može jednostavno otkriti informacije za koje ste smatrali da su sigurne. Administrator web stranice će trebati popraviti poslužitelj prije nego možete posjetiti stranicu.</p><p>Kod greške: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Greška mrežnog protokola">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Stranicu kojoj pokušavate pristupiti nije moguće prikazati zbog greške u mrežnom protokolu.</p><ul><li>Obavijestite vlasnike web stranice o ovom problemu.</li></ul>">