dom/chrome/layout/css.properties
author Ivan <ivan.mas342@gmail.com>
Sun, 20 Sep 2020 08:11:25 +0000
changeset 2788 cc147ba40c1ebe83b560f130091694066cfea45f
parent 2751 10aa3d9eb6661a4500bb28a7f09053d3549fd93f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Croatian (hr) localization of Firefox Co-authored-by: Silvija Prozinger <silvija.prozinger1@gmail.com> Co-authored-by: Ivan <ivan.mas342@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

MimeNotCss=Stilski predložak %1$S nije učitan jer njegova MIME vrsta, „%2$S”, nije „text/css".
MimeNotCssWarn=Stilski predložak %1$S je učitan kao CSS iako njegova MIME vrsta „%2$S” nije „text/css”.

PEDeclDropped=Deklaracija odbačena.
PEDeclSkipped=Preskočio na iduću deklaraciju.
PEUnknownProperty=Nepoznato svojstvo '%1$S'.
PEValueParsingError=Greška pri učitavanju vrijednosti za '%1$S'.
PEUnknownAtRule=Neprepoznatljivo pri-pravilo ili greška obrade pri-pravila '%1$S'.
PEMQUnexpectedOperator=Neočekivani operator u popisu medija.
PEMQUnexpectedToken=Neočekivani znak '%1$S' u popisu medija.
PEAtNSUnexpected=Neočekivana oznaka unutar @namespace: '%1$S'.
PEKeyframeBadName=Očekuje se identifikator za naziv @keyframes pravila.
PEBadSelectorRSIgnored=Ruleset ignoriran zbog neispravnog selektora.
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Keyframe pravilo je ignorirano zbog neispravnog selektora.
PESelectorGroupNoSelector=Očekuje se selektor.
PESelectorGroupExtraCombinator=Klimav kombinator.
PEClassSelNotIdent=Očekuje se identifikator za selektora klase, ali je pronađen '%1$S'.
PETypeSelNotType=Očekuje se naziv elementa ili '*', ali je pronađen '%1$S'.
PEUnknownNamespacePrefix=Nepoznati prefiks prostora naziva '%1$S'.
PEAttributeNameExpected=Očekuje se identifikator za naziv atributa, ali je pronađen '%1$S'.
PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Očekuje se naziv atributa ili imenskog prostora, ali je pronađen '%1$S'.
PEAttSelNoBar=Očekuje se '|', ali je pronađen '%1$S'.
PEAttSelUnexpected=Neočekivani znak u selektoru atributa: '%1$S'.
PEAttSelBadValue=Očekuje se identifikator ili znakovni niz za vrijednost u selektoru atributa, ali je pronađen '%1$S'.
PEPseudoSelBadName=Očekuje se identifikator za pseudo-klasu ili pseudo-element, ali je pronađen '%1$S'.
PEPseudoSelEndOrUserActionPC=Očekuje se kraj selektora ili korisničke pseudo-klase nakon pseudo-elementa, ali je pronađen '%1$S'.
PEPseudoSelUnknown=Nepoznata pseudo-klasa ili pseudo-element '%1$S'.
PENegationBadArg=Nedostaje argument u negaciji pseudo-klase '%1$S'.
PEPseudoClassArgNotIdent=Očekuje se identifikator za parametar pseudo-klase, ali je pronađen '%1$S'.
PEColorNotColor=Očekuje se boja, ali je pronađen '%1$S'.
PEParseDeclarationDeclExpected=Očekuje se deklaracija, ali je pronađen '%1$S'.
PEUnknownFontDesc=Nepoznati opisnik '%1$S' u pravilu @font-face.
PEMQExpectedFeatureName=Očekuje se naziv funkcije medija, ali je pronađen '%1$S'.
PEMQNoMinMaxWithoutValue=Medijske mogućnosti s min- ili max- moraju imati vrijednost.
PEMQExpectedFeatureValue=Pronađena je neispravna vrijednost za funkciju medija.
PEExpectedNoneOrURL=Očekuje se 'none' ili URL, ali je pronađen '%1$S'.
PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction=Očekuje se 'none', URL ili funkcija filtra, ali je pronađen '%1$S'.

TooLargeDashedRadius=Polumjer obruba je prevelik za „iscrtkani” stil (ograničenje je 100000px). Iscrtava se ispunjeno.
TooLargeDottedRadius=Polumjer obruba je prevelik za „istočkani” stil (ograničenje je 100000px). Iscrtava se ispunjeno.