dom/chrome/dom/dom.properties
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Mon, 16 Jan 2023 10:08:06 +0000
changeset 3397 a034739934288745720bf715ce4637a3fd73e037
parent 3207 27e147e8751963a4a44083e71d69a9c6eaa5aa0b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Croatian (hr) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

KillScriptTitle=Upozorenje: skripta se ne odaziva
KillScriptMessage=Skripta na ovoj stranici je možda zauzeta ili je možda prestala odgovarati. Skriptu možete zaustaviti odmah ili možete nastaviti čekati da završi.
KillScriptWithDebugMessage=Skripta na ovoj stranici je možda zauzeta ili je možda prestala odgovarati. Skriptu možete zaustaviti odmah i otvoriti je u programu za pronalazak grešaka, ili je možete pustiti da nastavi s radom.
KillScriptLocation=Skripta: %S

KillAddonScriptTitle=Upozorenje: skripta dodatka se ne odaziva
# LOCALIZATION NOTE (KillAddonScriptMessage): %1$S is the name of an extension.
# %2$S is the name of the application (e.g., Firefox).
KillAddonScriptMessage=Skripta dodatka „%1$S” se pokreće na ovoj stranici, zbog ćega se %2$S ne odaziva.\n\nMožda je zauzet ili je prestao trajno reagirati. Skriptu možeš sad zaustaviti ili nastaviti i vidjeti, hoće li završiti.
KillAddonScriptGlobalMessage=Spriječite da se skripta dodatka pokreće na ovoj stranici dok se ponovo ne učita

StopScriptButton=Zaustavi skriptu
DebugScriptButton=Ispravi greške u skripti
WaitForScriptButton=Nastavi
DontAskAgain=&Ne pitaj me ponovo
WindowCloseBlockedWarning=Skripte ne mogu zatvarati prozore koji nisu bili otvoreni skriptom.
OnBeforeUnloadTitle=Jeste li sigurni?
OnBeforeUnloadStayButton=Ostani na stranici
OnBeforeUnloadLeaveButton=Napusti stranicu
EmptyGetElementByIdParam=Prazan izraz poslan ka getElementById().
DocumentWriteIgnored=Poziv prema document.write() iz asinkrono učitane vanjske skripte je ignoriran.
# LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
EditorFileDropFailed=Ispuštanje datoteke u contenteditable element neuspješno: %S.
FormValidationTextTooLong=Skrati ovaj tekst na %S ili manje znakova (trenutačno koristiš %S znakova).
FormValidationTextTooShort=Koristi najmanje %S znakova (trenutačno koristiš %S znakova).
FormValidationValueMissing=Ispunite ovo polje.
FormValidationCheckboxMissing=Ako želiš nastaviti, označi ovu opciju.
FormValidationRadioMissing=Odaberi jednu od ovih opcija.
FormValidationFileMissing=Odaberi datoteku.
FormValidationSelectMissing=Odaberi stavku s popisa.
FormValidationInvalidEmail=Upišite adresu e-pošte.
FormValidationInvalidURL=Upišite URL.
FormValidationInvalidDate =Upiši ispravan datum.
FormValidationPatternMismatch=Uskladi s traženim formatom.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
FormValidationPatternMismatchWithTitle=Uskladi s traženim formatom: %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeOverflow=Odaberi vrijednost koja nije veća od %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeOverflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeOverflow=Odaberi vrijednost koja nije kasnija od %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeUnderflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeUnderflow=Odaberi vrijednost koja nije manja od %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeUnderflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeUnderflow=Odaberi vrijednost koja nije ranija od %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
FormValidationStepMismatch=Odaberi ispravnu vrijednost. Dvije najbliže ispravne vrijednosti su %S i %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
FormValidationStepMismatchOneValue=Odaberi ispravnu vrijednost. Najbliža ispravna vrijednost je %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow): %1$S,%2$S are time.
FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow=Odaberi vrijednost između %1$S i %2$S.
FormValidationBadInputNumber=Upiši broj.
FullscreenDeniedDisabled=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer je API cjeloekranskog prikaza deaktiviran u korisničkim postavkama.
FullscreenDeniedFocusedPlugin=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer je jedan prozor priključka fokusiran.
FullscreenDeniedHidden=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer dokument više nije vidljiv.
FullscreenDeniedHTMLDialog=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer je zahtijevani element <dialog>.
FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer barem jedan od elemenata u dokumentima nije iframe ili ne sadrži atribut "allowfullscreen".
FullscreenDeniedNotInputDriven=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer Element.requestFullScreen() nije pozvan unutar kratke, korisnički generirane funkcije za upravljanje događajima.
FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer je Element.requestFullScreen() pozvan unutar funkcije za upravljanje događajima koja se ne okida lijevom tipkom miša.
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer zahtijevani element nije <svg>, <math> ili HTML element.
FullscreenDeniedNotInDocument=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer zahtijevani element više nije u svojem dokumentu.
FullscreenDeniedMovedDocument=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer se je zahtijevani element premjestio dokument.
FullscreenDeniedLostWindow=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer više nemamo prozor.
FullscreenDeniedSubDocFullscreen=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer pod-dokument dokumenta koji zahtijeva cjeloekranski prikaz već ima takav prikaz.
FullscreenDeniedNotDescendant=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer zahtijevani element nije podređeni od trenutačnog elementa za cjeloekranski prikaz.
FullscreenDeniedNotFocusedTab=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer zahtijevani element nije u trenutačno fokusiranoj kartici.
FullscreenDeniedFeaturePolicy=Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen zbog FeaturePolicy naloga.
FullscreenExitWindowFocus=Cjeloekranski prikaz je prekinut, je jedan prozor bio fokusiran.
RemovedFullscreenElement=Cjeloekranski prikaz je prekinut jer je element cjeloekranskog prikaza uklonjen iz dokumenta.
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen=Cjeloekranski prikaz je prekinut zbog fokusiranja na prozor priključka.
PointerLockDeniedDisabled=Zahtjev za zaključavanje pokazivača je odbijen, jer je Pointer Lock API deaktiviran u korisničkim postavkama.
PointerLockDeniedInUse=Zahtjev za zaključavanje pokazivača je odbijen, jer pokazivačem trenutačno upravlja jedan drugi dokument.
PointerLockDeniedNotInDocument=Zahtjev za zaključavanje pokazivača je odbijen, jer zahtijevajući element nije u dokumentu.
PointerLockDeniedSandboxed=Zahtjev za zaključavanje pokazivača je odbijen, jer je sučelje za zaključavanje pokazivača ograničeno na odvojeno pokretanje.
PointerLockDeniedHidden=Zahtjev za zaključavanje pokazivača je odbijen, jer dokument nije vidljiv.
PointerLockDeniedNotFocused=Zahtjev za zaključavanje pokazivača je odbijen, jer dokument nije fokusiran.
PointerLockDeniedMovedDocument=Zahtjev za zaključavanje pokazivača je odbijen, jer je zahtijevajući element premjestio dokument.
PointerLockDeniedNotInputDriven=Zahtjev za zaključavanje pokazivača je odbijen, jer Element.requestPointerLock() nije pozvan unutar kratke, korisnički generirane funkcije za upravljanje događajima i dokument se ne nalazi u cjeloekranskom prikazu.
PointerLockDeniedFailedToLock=Zahtjev za zaključavanje pokazivača je odbijen, jer preglednik nije uspio zaključati pokazivača.
HTMLSyncXHRWarning=HTML obrada u XMLHttpRequest-u nije podržana u sinkronom načinu rada.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the header in question
ForbiddenHeaderWarning=Pokušaj postavljanja zabranjenog zaglavlja je odbijen: %S
ResponseTypeSyncXHRWarning=Upotreba XMLHttpRequestovog responseType atributa više nije podržana u sinkronom načinu rada u kontekstu prozora.
TimeoutSyncXHRWarning=Upotreba XMLHttpRequestovog timeout atributa više nije podržana u sinkronom načinu rada u kontekstu prozora.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate navigator.sendBeacon, unload, pagehide, or XMLHttpRequest.
JSONCharsetWarning=Došlo je do pokušaja deklaracije non-UTF-8 kodne stranice za JSON dohvaćen pomoću XMLHttpRequesta. Za dekodiranje JSON-a je podržan samo UTF-8.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and createMediaElementSource.
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin=HTMLMediaElement koji je proslijeđen u createMediaElementSource ima resurs višestrukog podrijetla, čvor neće ispisati ništa.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin=MediaStream koji je proslijeđen u createMediaStreamSource ima resurs višestrukog podrijetla, čvor neće ispisati ništa.
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate MediaStreamTrack and createMediaStreamTrackSource.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
MediaLoadExhaustedCandidates=Niti jedan izvor kandidata se nije uspio učitati. Učitavanje multimedije zaustavljeno.
MediaLoadSourceMissingSrc=<source> element nema "src" atribut. Učitavanje multimedija izvora neusješno.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadHttpError=HTTP učitavanje neuspješno sa statusom %1$S. Učitavanje multimedija izvora %2$S neuspješno.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadInvalidURI=Neispravan URI. Učitavanje multimedija izvora %S neuspješno.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Navedeni "type" atribut od "%1$S" nije podržan. Učitavanje multimedija izvora %2$S neuspješno.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedMimeType=HTTP "Content-Type" od "%1$S" nije podržan. Učitavanje multimedija izvora %2$S neuspješno.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
MediaLoadDecodeError=Multimedija izvor %S nije moguće dekodirati.
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaWMFNeeded=Za prikaz %S video formata, moraš instalirati dodatni Microsoft softver. Pogledaj https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaPlatformDecoderNotFound=Video na ovoj stranici se ne može reproducirati. Tvoj sustav možda nema potrebne video kodeke za: %S
MediaUnsupportedLibavcodec=Videozapis se na ovoj stranici ne može pokrenuti. Tvoj sustav sadrži nepodržanu verziju za libavcodec
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeError=Medijski resurs %1$S nije moguće dekodirati, greška: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeWarning=Medijski resurs %1$S je moguće dekodirati, međutim s greškom: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaCannotPlayNoDecoders=Nije moguće reproducirati medij. Dekoderi za traženi format nisu pronađeni: %S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaNoDecoders=Dekoderi za neke od traženih formata nisu pronađeni: %S
MediaCannotInitializePulseAudio=Nije moguće koristiti PulseAudio
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is not served on HTTPS and thus is not encrypted and considered insecure.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (either an audioCapabilities or a videoCapabilities) that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (a "codecs" string in the "contentType") that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
MutationEventWarning=Korištenje Mutation Events je zastarjela metoda. Umjesto njega koristite MutationObserver.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
ComponentsWarning=Components objekt je zastarjela metoda. Uskoro će biti uklonjena.
PluginHangUITitle=Upozorenje: priključak se ne odaziva
PluginHangUIMessage=%S je možda zauzet ili je prestao odgovarati. Možeš zaustaviti dodatak ili nastaviti i vidjeti hoće li dodatak završiti.
PluginHangUIWaitButton=Nastavi
PluginHangUIStopButton=Zaustavi dodatak
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
NodeIteratorDetachWarning=Pozivanje detach() na NodeIterator više nema efekta.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
LenientThisWarning=Ignoriranje get ili set svojstva koje ima [LenientThis] zato što je "this" objekt netočan.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "captureEvents()" or "addEventListener()"
UseOfCaptureEventsWarning=Upotreba captureEvents() je zastarjela metoda. Za nadogradnju vlastitog koda, koristi DOM 2 addEventListener() metodu. Za više informacija pogledaj http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
UseOfReleaseEventsWarning=Upotreba releaseEvents() je zastarjela metoda. Za nadogradnju vlastitog koda, koristi DOM 2 removeEventListener() metodu. Za više informacija pogledaj http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
SyncXMLHttpRequestWarning=Sinkroniziran XMLHttpRequest na glavnom threadu je zastarjela metoda zbog štetnih utjecaja na iskustva krajnjih korisnika. Za pomoć provjeri http://xhr.spec.whatwg.org/
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers/Controllers"
Window_Cc_ontrollersWarning=window.controllers/Controllers je zastarjelo. Ne koristi ih za otkrivanje korisničkog agenta.
ImportXULIntoContentWarning=Uvoz XUL čvorova u dokument sadržaja je zastarjelo. Ova funkcionalnost bi ubrzo mogla biti uklonjena.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IndexedDB".
IndexedDBTransactionAbortNavigation=IndexedDB transakcija koja još nije završila je prekinuta zbog odlaska sa stranice.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate Will-change, %1$S,%2$S are numbers.
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning=Will-change potrošnja memorije je prevelika. Ograničenje budžeta jednak je površini dokumenta pomnoženoj sa %1$S (%2$S točaka). Sva will-change pojavljivanja u dokumentu nakon prekoračenog budžeta se ignoriraju.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
HittingMaxWorkersPerDomain2=Jedan radni proces nije odmah pokrenut, jer drugi dokumenti iz istog izvora već koriste maksimalan broj radnih procesa. Radni proces je postavljen u red čekanja i pokrenut će se čim jedan od ostalih radnih procesa završi.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache" and "ServiceWorker".
AppCacheWarning=Application Cache API (AppCache) je zastarjela metoda i u budućnosti će biti uklonjena. Koristi radne procese usluge za izvanmrežnu podršku.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
EmptyWorkerSourceWarning=Pokušaj stvaranja radnih procesa iz praznog izvora. Ovo je vjerojatno nenamjerno.
WebrtcDeprecatedPrefixWarning=WebRTC sučelja s "moz" prefiksom (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) su zastarjeli.
NavigatorGetUserMediaWarning=navigator.mozGetUserMedia je zamijenjen sa navigator.mediaDevices.getUserMedia
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RTCPeerConnection", "getLocalStreams", "getRemoteStreams", "getSenders" or "getReceivers".
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning=RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams je zastario. Umjesto toga koristite RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL.
InterceptionFailedWithURL=Neuspjelo učitavanje '%S'. Radni proces je presreo zahtjev i naišao na neočekivanu grešku.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "cors", "Response", "same-origin" or "Request". %1$S is a URL, %2$S is a URL.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent", "no-cors", "opaque", "Response", or "RequestMode". %1$S is a URL. %2$S is a RequestMode value.
BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL=Neuspjelo učitavnaje '%1$S'. Radni proces je proslijedio opaque Response prema FetchEvent.respondWith() dok je obrađivao '%2$S' FetchEvent. Opaque Response objekti su ispravni, kad je RequestMode jednak 'no-cors'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Error", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "fetch()". %S is a URL.
InterceptedErrorResponseWithURL=Neuspjelo učitavanje '%S'. Radni proces je proslijedio grešku u odgovoru na FetchEvent.respondWith(). To obično znači, da je radni proces izveo nevažeći fetch() poziv.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "Response.clone()". %S is a URL.
InterceptedUsedResponseWithURL=Neuspjelo učitavanje '%S'. Radni proces je proslijedio iskorišteni Response na FetchEvent.respondWith(). Sadržaj Responsa smije se samo jednom pročitati. Koristi Response.clone() za višestruko pristupanje sadržaju.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "opaqueredirect", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "FetchEvent". %s is a URL.
BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL=Neuspjelo učitavanje '%S'. Radni proces je proslijedio opaqueredirect Response prema FetchEvent.respondWith() dok je obrađivao non-navigation FetchEvent.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", "RedirectMode" or "follow". %S is a URL.
BadRedirectModeInterceptionWithURL=Neuspjelo učitavanje ‘%S’. Radni proces je proslijedio preusmjereni Response prema FetchEvent.respondWith() dok RedirectMode nije ‘follow’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" or "FetchEvent.preventDefault()". %S is a URL.
InterceptionCanceledWithURL=Neuspjelo učitavanje '%S'. Radni proces je prekinuo učitavanje pozivanjem FetchEvent.preventDefault().
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", or "FetchEvent.respondWith()". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptionRejectedResponseWithURL=Neuspjelo učitavanje '%1$S'. Radni proces je proslijedio obećanje FetchEvent.respondWith() koje je odbijeno sa '%2$S'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", "FetchEvent.respondWith()", or "Response". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptedNonResponseWithURL=Neuspjelo učitavanje '%1$S'. Radni proces je proslijedio obećanje prema FetchEvent.respondWith() koje je rezultiralo non-Response vrijednosti '%2$S'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozImageSmoothingEnabled", or "imageSmoothingEnabled"
PrefixedImageSmoothingEnabledWarning=Upotreba mozImageSmoothingEnabled je zastarjela. Umjesto toga koristi imageSmoothingEnabled bez prefiksa.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Service-Worker-Allowed" or "HTTP". %1$S and %2$S are URLs.
ServiceWorkerScopePathMismatch=Neuspješna registracija radnog procesa: putanja danog djelokruga ‘%1$S’ nije unutar maksimalnog dozvoljenog djelokruga ‘%2$S’. Prilagodi djelokrug, premjesti skriptu radnog procesa usluge ili koristi Service-Worker-Allowed HTTP zaglavlje za dozvoljavanje djelokruga.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a stringified numeric HTTP status code like "404" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterNetworkError=Neuspjela registracija/aktualiziranje radnog procesa za opseg ‘%1$S’: Učitavanje neuspjelo sa stanjem %2$S za skriptu ‘%3$S’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a MIME Media Type like "text/plain" and %3$S is a URL.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" and "postMessage". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
# LOCALIZATION NOTE (ServiceWorkerNoFetchHandler): Do not translate "Fetch".
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven=document.execCommand('cut'/'copy') je odbijen, jer nije pozvan unutar kratke, korisnički generirane funkcije za upravljanje događajima.
ManifestShouldBeObject=Manifest bi trebao biti objekt.
ManifestScopeURLInvalid=URL opsega nije ispravan.
ManifestScopeNotSameOrigin=URL opsega mora imati isti izvor kao dokument.
ManifestStartURLOutsideScope=Početni URL je izvan opsega, stoga je opseg neispravan.
ManifestStartURLInvalid=Početni URL nije ispravan.
ManifestStartURLShouldBeSameOrigin=Početni URL mora imati isti izvor kao dokument.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the object whose property is invalid. %2$S is the name of the invalid property. %3$S is the expected type of the property value. E.g. "Expected the manifest's start_url member to be a string."
ManifestInvalidType=Očekivalo se da će %2$S član od %1$S biti %3$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "theme_color: 42 is not a valid CSS color."
ManifestInvalidCSSColor=%1$S: %2$S nije ispravna CSS boja.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "lang: 42 is not a valid language code."
ManifestLangIsInvalid=%1$S: %2$S nije ispravni kȏd jezika.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property whose value is invalid (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is invalid (from 0). %3$S is the name of actual member that is invalid. %4$S is the invalid value. E.g. "icons item at index 2 is invalid. The src member is an invalid URL http://:Invalid"
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that that contains the unusable image object (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is unusable (from 0). E.g. "icons item at index 2 lacks a usable purpose. It will be ignored."
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that contains the unsupported value (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the unsupported value (from 0). %3$S are the unknown purposes. E.g. "icons item at index 2 includes unsupported purpose(s): a b."
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that has a repeated purpose (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the repeated purpose (from 0). %3$S is the repeated purposes. E.g. "icons item at index 2 includes repeated purpose(s): a b."
PatternAttributeCompileFailure=Nije moguće provjeriti <input pattern='%S'> jer uzorak nije ispravan regularni izrak: %S
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "postMessage" or DOMWindow. %S values are origins, like https://domain.com:port
TargetPrincipalDoesNotMatch=Izvršavanje 'postMessage' na 'DOMWindow' nije uspjelo: definirani cilj izvora ('%S') se ne podudara s izvorom prozora primatelja ('%S').
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Encryption" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Encryption", and "salt". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Crypto-Key" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Crypto-Key", and "dh". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt because the deprecated
# "Encryption-Key" header for an incoming push message is missing or invalid.
# Do not translate "ServiceWorker", "Encryption-Key", "dh", "Crypto-Key", and
# "Content-Encoding: aesgcm". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "Content-Encoding" header is missing or contains an
# unsupported encoding. Do not translate "ServiceWorker", "Content-Encoding",
# "aesgcm", and "aesgcm128". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "dh" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "dh", "Crypto-Key", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "salt" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "salt", "Encryption", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "rs" parameter is not a number, or is less than the pad size.
# Do not translate "ServiceWorker", "rs", or "Encryption". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL. %2$S is the minimum value (1 for aesgcm128, 2 for
# aesgcm).
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because an encrypted record is shorter than the pad size, the pad is larger
# than the record, or any of the padding bytes are non-zero. Do not translate
# "ServiceWorker". %1$S is the ServiceWorker scope URL. %2$S is the pad size
# (1 for aesgcm128, 2 for aesgcm).
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when push message decryption fails
# and no specific error info is available. Do not translate "ServiceWorker".
# %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoError=Radni proces za djelokrug ‘%1$S’ nije uspio dešifrirati push poruku. Za pomoć sa šifriranjem, posjeti https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the type of a DOM event. 'passive' is a literal parameter from the DOM spec.
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning=Zanemarivanje ‘preventDefault()’ poziva pri vrsti događaja ‘%1$S’ od funkcije prepoznavanja događaja koja je registrirana kao ‘passive’.
# LOCALIZATION NOTE: 'ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap' and 'ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap' should not be translated
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".png"
GenericImageNamePNG=slika.png
GenericFileName=datoteka
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate GET.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate `window.opener`.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
GeolocationInsecureRequestIsForbidden=Zahtjev za geolokacijom može se ispuniti samo u sigurnom kontekstu.
NotificationsInsecureRequestIsForbidden=Dozvola za obavijesti može se zatražiti samo u sigurnom kontekstu.
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden=Dozvola za obavijesti može se zatražiti samo u dokumentu najviše razine ili istoizvornom ifreameu.
NotificationsRequireUserGesture=Dozvola za obavijesti može se zatražiti samo unutar kratke, korisnički generirane funkcije za upravljanje događajima.
NotificationsRequireUserGestureDeprecationWarning=Traženje dozvola za obavijesti izvan kratke, korisnički generirane funkcije za upravljanje događajima, je zastarjelo i ubuduće više neće biti podržano.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "content", "Window", and "window.top"
WindowContentUntrustedWarning=‘content’ atribut Window objekata je zastario. Umjesto toga koristi ‘window.top’.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element that starts the loop, the second %S is the element's ID.
SVGRefLoopWarning=SVG <%S> s ID oznakom “%S” sadrži petlju u referenci.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element in the chain where the chain was broken, the second %S is the element's ID.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
MotionEventWarning=Upotreba senzora za pokret je zastarjela.
OrientationEventWarning=Upotreba senzora za usmjeravanje je zastarjela.
ProximityEventWarning=Upotreba senzora za blizinu je zastarjela.
AmbientLightEventWarning=Upotreba senzora za svjetlinu okoline je zastarjela.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
# LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
GTK2Conflict2=Tipkovnički događaj nije dostupan GTK2: tipka=“%S” modifikatori=“%S” id=“%S”
WinConflict2=Tipkovnički događaj nije dostupan na nekim rasporedima tipkovnica: tipka=“%S” modifikatori=“%S” id=“%S”
# LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"

#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
# LOCALIZATION NOTE (CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D and createImageBitmap.
CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=Upotreba CanvasRenderingContext2D u createImageBitmap je zastarjela.
# LOCALIZATION NOTE (DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D, drawWindow and tabs.captureTab.
# LOCALIZATION NOTE (MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning): Do not translate mozRequestFullScreen.
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning=mozRequestFullScreen() je zastarjelo.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenchange.
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenchange je zastarjelo.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenerror.
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenerror je zastarjelo.
# LOCALIZATION NOTE(External_AddSearchProviderWarning): Do not translate AddSearchProvider.
External_AddSearchProviderWarning=AddSearchProvider je zastarjelo.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MouseEvent.mozPressure" and "PointerEvent.pressure".
MouseEvent_MozPressureWarning=MouseEvent.mozPressure je zastarjelo. Umjesto toga koristi PointerEvent.pressure.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, align, numalign and denomalign.
MathML_DeprecatedAlignmentAttributesWarning=MathML atributi “align”, “numalign” i “denomalign” su zastarjele vrijednosti i uklonit će se u budućnosti.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and bevelled.
MathML_DeprecatedBevelledAttribute=MathML atribut “bevelled” je zastarjelo i možda će se ukloniti u budućnosti.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate thin, medium, thick and linethickness.
MathML_DeprecatedLineThicknessValueWarning=„thin”, „medium” i „thick” zastarjele su vrijednosti za atribut debljine linija i uklonit će se u budućnosti.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate small, normal, big and mathsize.
MathML_DeprecatedMathSizeValueWarning=“small”, “normal” i “big” zastarjele su vrijednosti za atribut matematičke veličine i uklonit će se u budućnosti.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate veryverythinmathspace, verythinmathspace,
# thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace and MathML.
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning=“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” zastarjele su vrijednosti za MathML duljine i uklonit će se u budućnosti.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate radical, notation and menclose.
MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Vrijednost “radical” je zastarjela za atribut “notation” od <menclose> elementa i uklonit će se u budućnosti.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
MathML_DeprecatedMfencedElement=MathML element mfenced je zastario i uklonit će se u budućnosti.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=MathML atributi “subscriptshift” i “superscriptshift” su zastarjeli i možda će se ukloniti u budućnosti.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=MathML atributi „background”, „color”, „fontfamily”, „fontsize”, „fontstyle” i „fontweight” su zastarjeli i u budućnosti će biti uklonjeni.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptminsize.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptsizemultiplier.
WebShareAPI_Failed=Operacija dijeljenja nije uspjela.
WebShareAPI_Aborted=Operacija dijeljenja je prekinuta.
# LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-same-origin and sandbox (though you may translate "sandboxed").
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-storage-access-by-user-activation and sandbox (though you may translate "sandboxed").
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess() and iframe.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(). In some locales it may be preferable to not translate "event handler", either.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Location" and "History".
FolderUploadPrompt.title = Potvrdi prijenos
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the folder the user selected in the file picker.
FolderUploadPrompt.message = Sigurno želiš prenijeti sve datoteke iz „%S”? Učini to samo ako vjeruješ ovoj stranici.
FolderUploadPrompt.acceptButtonLabel = Prijenos
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the preload that was ignored.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the blob URL. Don't translate "agent cluster".