[l10n-gl] Updating the translations of mobile.
authorEnrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Tue, 11 Dec 2018 10:59:12 +0100
changeset 1836 b775cb958697cf4911c5f9bd7ca4e10ee9b51343
parent 1835 f73ab832b91dae75c7643f5c5f0774d20ba67304
child 1837 4ccd61f4c0b6a3c1c3ce4b73cfbff4c8a4cb4042
push id1468
push usereu@keko.me
push dateTue, 11 Dec 2018 09:59:25 +0000
[l10n-gl] Updating the translations of mobile.
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/about.dtd
mobile/android/chrome/aboutAccounts.dtd
mobile/android/chrome/aboutAccounts.properties
mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
mobile/android/chrome/aboutLogins.properties
mobile/android/chrome/aboutPrivateBrowsing.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/devicePrompt.properties
mobile/android/chrome/passwordmgr.properties
mobile/android/chrome/phishing.dtd
mobile/android/chrome/pippki.properties
mobile/overrides/appstrings.properties
mobile/overrides/netError.dtd
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -1,80 +1,119 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-
-<!ENTITY no_space_to_start_error "Non hai suficiente espazo para iniciar &brandShortName;.">
-<!ENTITY error_loading_file "Produciuse un erro ao tentar cargar os ficheiros requiridos para executar &brandShortName;">
-
 <!ENTITY firstrun_panel_title_welcome "Benvida">
-<!ENTITY onboard_start_message3 "Navegar con &brandShortName;">
-<!ENTITY onboard_start_subtext3 "Faga que a súa experiencia de navegación en dispositivos móbiles sexa única.">
-<!ENTITY onboard_start_button_account "Conectarse a &brandShortName;">
+<!ENTITY firstrun_urlbar_message2 "Grazas por escoller &brandShortName;">
+<!ENTITY firstrun_urlbar_subtext2 "Un navegador móbil moderno de Mozilla, unha organización sen ánimo de lucro comprometida a manter a Web libre e aberta.">
+<!ENTITY firstrun_panel_title_privacy "Privacidade">
+<!ENTITY firstrun_privacy_message "Navegue sen sentirse observado">
+<!ENTITY firstrun_privacy_subtext "A navegación privada con protección contra o seguimento bloquea os elementos de seguimento en liña mentres navega e non lembrará o seu historial cando remate de navegar.">
+<!ENTITY firstrun_panel_title_customize "Personalización">
+<!ENTITY firstrun_customize_message "Adapte &brandShortName; ao seu gusto.">
+<!ENTITY firstrun_customize_subtext "Personalice &brandShortName; con complementos. Bloquee anuncios, engada características, ou escolla un novo tema que reflicta a súa personalidade.">
+<!ENTITY firstrun_bookmarks_title "Historial">
+<!ENTITY firstrun_bookmarks_message "O seu contido, accesíbel ao instante">
+<!ENTITY firstrun_bookmarks_subtext "Obteña resultados dende os seus marcadores e historial cando busque.">
+<!ENTITY firstrun_data_title "Datos">
+<!ENTITY firstrun_data_message "Aforre na conexión">
+<!ENTITY firstrun_data_subtext2 "Desactive as imaxes para consumir menos datos en cada sitio que visite.">
+<!ENTITY firstrun_sync_title "Sync">
+<!ENTITY firstrun_sync_message2 "Continúa onde o deixou.">
+<!ENTITY firstrun_sync_subtext2 "Use Sync para atopar os marcadores, contrasinais e outros elementos que garda no &brandShortName; noutros dispositivos.">
+<!ENTITY firstrun_signin_message "Conéctese e comece">
+<!ENTITY firstrun_signin_button "Acceda ao Sync">
 <!ENTITY onboard_start_button_browser "Iniciar a navegación">
+<!ENTITY firstrun_button_notnow "Agora non">
 <!ENTITY firstrun_button_next "Seguinte">
 
-<!ENTITY onboard_start_restricted1 "Permaneza e manteña o control con esta versión simplificada de &brandShortName;.">
+<!ENTITY firstrun_tabqueue_title "Ligazóns">
 
-<!ENTITY firstrun_import_title "Importar">
-<!ENTITY firstrun_import_message "Benvida ao &brandShortName;">
-<!ENTITY firstrun_import_subtext "Importar marcadores e historial dende outro navegador.">
-<!ENTITY firstrun_import_action "Transferir a &brandShortName;">
-<!ENTITY firstrun_import_dialog_button "Transferir">
-<!ENTITY firstrun_import_progress_title "Transferindo">
+<!ENTITY firstrun_readerview_title "Artigos">
+<!-- Localization note (firstrun_readerview_message): This is a casual way of describing getting rid of unnecessary things, and is referring to simplifying websites so only the article text and images are visible, removing unnecessary headers or ads. -->
+<!ENTITY firstrun_readerview_message "Eliminar o superfluo">
+<!ENTITY firstrun_readerview_subtext "Use a vista de lectura para mellorar a lectura dos artigos, incluso sen conexión.">
+
+<!-- Localization note (firstrun_devices_title): This is a casual way of addressing the user, somewhat referring to their online identity (which would include other devices, Firefox usage, accounts, etc). -->
+<!ENTITY firstrun_account_title "Vostede">
+<!ENTITY firstrun_account_message "Ten &brandShortName; noutro dispositivo?">
+
+<!ENTITY onboard_start_restricted1 "Permaneza e manteña o control con esta versión simplificada de &brandShortName;.">
 
 <!-- Localization note: These are used as the titles of different pages on the home screen.
   They are automatically converted to all caps by the Android platform. -->
 <!ENTITY bookmarks_title "Marcadores">
 <!ENTITY history_title "Historial">
-<!ENTITY reading_list_title "Lista de lectura">
-<!ENTITY recent_tabs_title "Lapelas recentes">
 
 <!ENTITY switch_to_tab "Cambiar á lapela">
 
+<!-- Localization note: Shown in a snackbar when tab is loaded from cache while device was offline. -->
+<!ENTITY tab_offline_version "Amosando a versión sen conexión">
+
 <!ENTITY crash_reporter_title "Informador de erros do &brandShortName;">
 <!ENTITY crash_message2 "&brandShortName; tivo un problema e fallou. As súas lapelas deberían amosarse na páxina de inicio de &brandShortName; cando reinicie.">
 <!ENTITY crash_send_report_message3 "Informe a &vendorShortName; sobre esta quebra para que poida arranxala">
 <!ENTITY crash_include_url2 "Incluír o enderezo da páxina en que estaba">
 <!ENTITY crash_sorry "Sentímolo">
 <!ENTITY crash_comment "Engadir un comentario (os comentarios son visíbeis publicamente)">
 <!ENTITY crash_allow_contact2 "Permitirlle a &vendorShortName; contactar comigo sobre este informe">
 <!ENTITY crash_email "O seu correo">
 <!ENTITY crash_closing_alert "Saír sen enviar un informe de erro?">
 <!ENTITY sending_crash_report "Enviando un informe de erro\u2026">
 <!ENTITY crash_close_label "Pechar">
 <!ENTITY crash_restart_label "Reiniciar &brandShortName;">
-<!ENTITY exit_label "Saír">
-
-<!ENTITY launcher_shortcuts_title "Aplicativos web para &brandShortName;">
-<!ENTITY launcher_shortcuts_empty "Non se atoparon aplicativos web">
-
-<!ENTITY choose_file "Escoller ficheiro">
 
 <!ENTITY url_bar_default_text2 "Buscar ou escribir o enderezo">
+<!-- Localization note (url_bar_qrcode_text2) : This text will be
+   heard by non-visual users when the focus is on the QR Code
+   icon in the url bar. -->
+<!ENTITY url_bar_qrcode_text2 "Use o seu lector QR para buscar ou escriba un enderezo">
+<!-- Localization note (url_bar_mic_text2) : This text will be
+   heard by non-visual users when the focus is on the Microphone
+   icon in the url bar. -->
+<!ENTITY url_bar_mic_text2 "Use o seu micrófono para buscar ou escriba un enderezo">
 
 <!ENTITY bookmark "Marcador">
 <!ENTITY bookmark_remove "Retirar marcador">
 <!ENTITY bookmark_added "Engadiuse o marcador">
 <!-- Localization note (bookmark_already_added) : This string is
   used as a label in a toast. It is the verb "to bookmark", not
   the noun "a bookmark". -->
 <!ENTITY bookmark_already_added "Xa está nos marcadores">
 <!ENTITY bookmark_removed "Retirouse o marcador">
 <!ENTITY bookmark_updated "Actualizouse o marcador">
 <!ENTITY bookmark_options "Opcións">
+<!ENTITY bookmark_save "Gardar">
+<!ENTITY screenshot_added_to_bookmarks "Engadiuse a captura aos marcadores">
+<!-- Localization note (screenshot_folder_label_in_bookmarks): We save links to screenshots
+   the user takes. The folder we store these links in is located in the bookmarks list
+   and is labeled by this String. -->
+<!ENTITY screenshot_folder_label_in_bookmarks "Capturas de pantalla">
+<!ENTITY readinglist_smartfolder_label_in_bookmarks "Lista de lectura">
+
+<!-- Localization note (bookmark_folder_items): The variable is replaced by the number of items
+   in the folder. -->
+<!ENTITY bookmark_folder_items "&formatD; elementos">
+<!ENTITY bookmark_folder_one_item "1 elemento">
+<!ENTITY bookmark_folder_updated "Actualizouse o cartafol">
+<!ENTITY bookmark_parent_folder "Cartafol superior">
+<!ENTITY bookmark_add_folder "Engadir un novo cartafol">
+
+<!ENTITY reader_saved_offline "Gardado sen conexión">
+<!-- Localization note (reader_switch_to_bookmarks) : This
+   string is used as an action in a snackbar - it lets you
+   "switch" to the bookmarks (saved items) panel. -->
+<!ENTITY reader_switch_to_bookmarks "Cambiar">
 
 <!ENTITY history_today_section "Hoxe">
 <!ENTITY history_yesterday_section "Onte">
 <!ENTITY history_week_section3 "Últimos 7 días">
-<!ENTITY history_this_month_section "Este mes">
 <!ENTITY history_older_section3 "Hai máis de 6 meses">
 
-<!ENTITY go "Ir">
 <!ENTITY search "Buscar">
 <!ENTITY reload "Recargar">
 <!ENTITY forward "Adiante">
 <!ENTITY menu "Menú">
 <!ENTITY back "Atrás">
 <!ENTITY stop "Deter">
 <!ENTITY site_security "Seguranza do sitio">
 <!ENTITY edit_mode_cancel "Cancelar">
@@ -94,23 +133,20 @@
   visible in the UI, but rather used as a text-to-speech content description
   for sight-impaired a11y users. The content description is set on a tab
   title in a list of open tabs when content in that tab is playing audio.
   &formatS; will be replaced with the title of the tab, as received from the
   web page. When audio is not playing in a tab, &formatS; will be used as
   the content description. -->
 <!ENTITY tab_title_prefix_is_playing_audio "Reproducindo son – &formatS;">
 
-<!ENTITY settings "Configuración">
-<!ENTITY settings_title "Configuración">
-<!ENTITY pref_category_input_options "Opcións de entrada">
-<!ENTITY pref_category_advanced "Avanzada">
-<!ENTITY pref_category_customize "Personalizar">
-<!ENTITY pref_category_customize_summary "Inicio, busca, lapelas, importar">
-<!ENTITY pref_category_customize_alt_summary "Inicio, busca, lapelas, abrir máis tarde, importar">
+<!ENTITY settings "Axustes">
+<!ENTITY settings_title "Axustes">
+<!ENTITY pref_category_general "Xeral">
+<!ENTITY pref_category_general_summary3 "Inicio, idioma, cola de lapelas">
 
 <!-- Localization note (pref_category_language) : This is the preferences
   section in which the user picks the locale in which to display Firefox
   UI. The locale includes both language and region concepts. -->
 <!ENTITY pref_category_language "Idioma">
 <!ENTITY pref_category_language_summary "Cambiar o idioma do seu navegador">
 <!ENTITY pref_browser_locale "Idioma do navegador">
 
@@ -123,236 +159,312 @@
   in Android's intent chooser when sending a link to Firefox to bookmark,
   send to another device, or add to Reading List. -->
 <!ENTITY overlay_share_label "Engadir a &brandShortName;">
 
 <!-- Localization note (overlay_share_bookmark_btn_label) : This string is
   used in the share overlay menu to select an action. It is the verb
   "to bookmark", not the noun "a bookmark". -->
 <!ENTITY overlay_share_bookmark_btn_label "Marcador">
-<!ENTITY overlay_share_reading_list_btn_label "Engadir á lista de lectura">
 <!ENTITY overlay_share_bookmark_btn_label_already "Xa está nos marcadores">
-<!ENTITY overlay_share_reading_list_btn_label_already "Xa está na lista de lectura">
 <!ENTITY overlay_share_send_other "Enviar a outros dispositivos">
 
+<!ENTITY overlay_share_open_browser_btn_label "Abrir en &brandShortName;">
 <!-- Localization note (overlay_share_send_tab_btn_label) : Used on the
   share overlay menu to represent the "Send Tab" action when the user
   either has not set up Sync, or has no other devices to send a tab
   to. -->
 <!ENTITY overlay_share_send_tab_btn_label "Enviar a outro dispositivo">
 <!ENTITY overlay_share_no_url "Ningunha ligazón para compartir">
 <!ENTITY overlay_share_select_device "Seleccione dispositivo">
 <!-- Localization note (overlay_no_synced_devices) : Used when the menu option
   to send a tab to a synced device is pressed and no other synced devices
   are found. -->
 <!ENTITY overlay_no_synced_devices "Non se atoparon dispositivos conectados a unha conta Firefox">
-<!-- Localization note (overlay_share_tab_not_sent) : Used when the menu option
-   to send a tab to a synced device is pressed and there is an error
-   connecting to the server so the tab could not be sent. The text should be
-   divided into two lines (use the newline escape character, "\n", between
-   them): the first notifying the user about the failure and the second
-   telling the user what to do about it. -->
-<!ENTITY overlay_share_tab_not_sent "Non foi posíbel enviar a lapela.\nTente de novo máis tarde.">
 
 <!ENTITY pref_category_search3 "Buscar">
-<!ENTITY pref_category_search_summary "Personalice os buscadores">
-<!ENTITY pref_category_display "Visualización">
-<!ENTITY pref_category_display_summary "Texto, barra de título, navegación a pantalla completa">
+
+<!ENTITY pref_category_accessibility "Accesibilidade">
+<!ENTITY pref_category_accessibility_summary2 "Tamaño do texto, zoom, entrada por voz">
 <!ENTITY pref_category_privacy_short "Privacidade">
-<!ENTITY pref_category_privacy_summary2 "Controlar identificacións, cookies, seguimento, datos">
-<!ENTITY pref_category_vendor "&vendorShortName;">
-<!ENTITY pref_category_vendor_summary "Sobre &brandShortName;, FAQ, datos recollidos">
+<!ENTITY pref_category_privacy_summary4 "Seguimento, identificacións, datos recollidos">
+<!ENTITY pref_category_vendor2 "&vendorShortName; &brandShortName;">
+<!ENTITY pref_category_vendor_summary2 "Sobre o &brandShortName;, FAQ, opinións">
 <!ENTITY pref_category_datareporting "Datos recollidos">
+<!ENTITY pref_category_logins "Identificacións">
 <!ENTITY pref_learn_more "Máis información">
 <!ENTITY pref_category_installed_search_engines "Buscadores instalados">
 <!ENTITY pref_category_add_search_providers "Engadir máis buscadores">
 <!ENTITY pref_category_search_restore_defaults "Restaurar buscadores">
 <!ENTITY pref_search_restore_defaults "Restaurar predeterminados">
 <!ENTITY pref_search_restore_defaults_summary "Restaurar predeterminados">
 <!-- Localization note (pref_search_hint) : "TIP" as in "hint", "clue" etc. Displayed as an
   advisory message on the customise search providers settings page explaining how to add new
   search providers.
   The &formatI; in the string will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
   it is applicable. -->
-<!ENTITY pref_search_hint "CONSELLO: Para engadir calquera sitio web a súa lista de buscadores, manteña premido o campo de busca e pulse a icona &formatI;.">
-<!ENTITY pref_category_devtools "Ferramentas do desenvolvedor">
-<!ENTITY pref_developer_remotedebugging "Depuración remota">
+
+<!ENTITY pref_category_advanced "Avanzada">
+<!-- Localization note (pref_category_advanced_summary3): “data saver” in this
+   context means consuming less data, e.g. by not loading images, not
+   “storing data”. -->
+<!ENTITY pref_category_advanced_summary3 "Restaurar lapelas, aforro de datos, ferramentas de desenvolvemento">
+<!ENTITY pref_category_notifications "Notificacións">
+<!ENTITY pref_category_notifications_summary2 "Novas funcionalidades, consellos sobre os produtos">
 <!ENTITY pref_developer_remotedebugging_usb "Depuración remota por USB">
 <!ENTITY pref_developer_remotedebugging_wifi "Depuración remota por Wi-Fi">
 <!ENTITY pref_developer_remotedebugging_wifi_disabled_summary "A depuración por Wi-Fi require que o seu dispositivo teña un aplicativo lector de códigos QR instalado.">
-<!ENTITY pref_category_logins "Identificacións">
 <!ENTITY pref_remember_signons2 "Lembrar identificacións">
-<!ENTITY pref_open_external_urls_privately_title "Abrir ligazóns en navegación privada">
-<!ENTITY pref_open_external_urls_privately_summary "Para todas as ligazóns externas abertas en &brandShortName;">
 <!ENTITY pref_manage_logins "Xestionar as identificacións">
 
 <!ENTITY pref_category_home "Inicio">
 <!ENTITY pref_category_home_summary "Personalizar a páxina de inicio">
 <!ENTITY pref_category_home_panels "Paneis">
-<!ENTITY home_add_panel_title "Engadir novo panel">
-<!ENTITY home_add_panel_empty "Sentímolo, non se atopou ningún panel para engadir.">
-<!-- Localization note (home_add_panel_installed):
-   The &formatS; will be replaced with the name of the new panel the user just
-   selected to be added to the home page. -->
-<!ENTITY home_add_panel_installed "\'&formatS;\' engadiuse a páxina de inicio">
-<!ENTITY pref_category_home_content_settings "Axustes de contido">
-<!ENTITY pref_home_updates "Actualizacións automáticas">
+<!ENTITY pref_category_home_add_ons "Complementos">
+<!ENTITY pref_home_updates2 "Actualizacións de contido">
 <!ENTITY pref_home_updates_enabled "Activadas">
 <!ENTITY pref_home_updates_wifi "Só coa Wi-Fi">
-<!ENTITY pref_home_suggested_sites "Suxestións de sitios">
-<!ENTITY pref_home_suggested_sites_summary "Amosa na súa páxina de inicio accesos directos a sitios que pensamos que lle poden interesar">
 <!ENTITY pref_category_home_homepage "Páxina de inicio">
+<!-- Localization note (home_homepage_every_new_tab): The user will see a switch to determine if the
+   home page will be use in every new tab. -->
+
 <!ENTITY home_homepage_title "Estabelecer unha páxina de inicio">
-<!ENTITY home_homepage_use_current_tab "Usar a lapela actual">
+<!-- Localization note (home_homepage_radio_user_address): The user will see a series of radio
+   buttons to choose the homepage they'd like to start on. When they click the radio
+   button for this string, they will use the built-in default Firefox homepage (about:home). -->
+<!ENTITY home_homepage_radio_default "Páxina de inicio do &brandShortName;">
+<!-- Localization note (home_homepage_radio_user_address): The user will see a series of radio
+   buttons to choose the homepage they'd like to start on. When they click the radio
+   button for this string, a text field will appear below the radio button and allow the
+   user to insert an address of their choice. -->
+<!ENTITY home_homepage_radio_user_address "Personalizada">
+<!-- Localization note (home_homepage_hint_user_address): The user will see a series of
+   radio buttons to choose the homepage they'd like to start on. When they click a
+   particular radio button, a text field will appear below the radio button and allow the
+   user to insert an address of their choice. This string is the hint text to that
+   text field. -->
+<!ENTITY home_homepage_hint_user_address "Escriba un enderezo ou termo a buscar">
 
 <!-- Localization note: These are shown in the left sidebar on tablets -->
-<!ENTITY pref_header_customize "Personalizar">
-<!ENTITY pref_header_display "Visualización">
+<!ENTITY pref_header_general "Xeral">
+<!ENTITY pref_header_search "Buscar">
 <!ENTITY pref_header_privacy_short "Privacidade">
+<!ENTITY pref_header_accessibility "Accesibilidade">
+<!ENTITY pref_header_notifications "Notificacións">
+<!ENTITY pref_header_advanced "Avanzado">
 <!ENTITY pref_header_help "Axuda">
-<!ENTITY pref_header_language "Idioma">
 <!ENTITY pref_header_vendor "&vendorShortName;">
-<!ENTITY pref_header_devtools "Ferramentas do desenvolvedor">
 
 <!ENTITY pref_cookies_menu "Cookies">
 <!ENTITY pref_cookies_accept_all "Activadas">
 <!ENTITY pref_cookies_not_accept_foreign "Activadas, excluíndo as de terceiros">
 <!ENTITY pref_cookies_disabled "Desactivadas">
 
-<!ENTITY pref_tracking_protection_title "Protección contra o seguimento">
-<!ENTITY pref_tracking_protection_summary3 "Activada na navegación privada">
+<!-- Localization note (pref_category_data_saver): “data saver” in this
+   context means consuming less data, e.g. by not loading images, not
+   “storing data”. -->
+<!ENTITY pref_category_data_saver "Aforro de datos">
+<!ENTITY pref_category_media "Medios">
+<!ENTITY pref_category_developer_tools "Ferramentas de desenvolvemento">
+
+<!ENTITY pref_tap_to_load_images_title2 "Amosar as imaxes">
+<!ENTITY pref_tap_to_load_images_enabled "Sempre">
+<!ENTITY pref_tap_to_load_images_data "Só coa Wi-Fi">
+<!ENTITY pref_tap_to_load_images_disabled2 "Bloqueadas">
+
+<!ENTITY pref_show_web_fonts "Amosar os tipos de letra web">
+<!ENTITY pref_show_web_fonts_summary2 "Descargar os tipos de letra remotos ao cargar unha páxina">
+
+<!ENTITY pref_tracking_protection_title2 "Protección contra o seguimento">
 <!ENTITY pref_donottrack_title "Do not track">
 <!ENTITY pref_donottrack_summary "&brandShortName; indicaralle aos sitios que non quere ser seguido">
 
+<!ENTITY pref_tracking_protection_enabled "Activada">
+<!ENTITY pref_tracking_protection_enabled_pb "Activada na navegación privada">
+<!ENTITY pref_tracking_protection_disabled "Desactivada">
+
+<!ENTITY pref_whats_new_notification "Novidades en &brandShortName;">
+
+
+<!-- Localization note (pref_feature_tips_notification): Title of a new toggleable setting in Settings-Notifications screen.
+   Similar to the already existing "pref_whats_new_notification"-->
+<!ENTITY pref_feature_tips_notification "Consellos sobre os produtos e características">
+<!-- Localization note (pref_feature_tips_notification_summary): Description of a new toggleable setting in Settings-Notifications screen.
+   Similar to the already existing "pref_whats_new_notification_summary"-->
+<!ENTITY pref_feature_tips_notification_summary "Obteña máis información sobre o uso de &brandShortName; e outros produtos de &vendorShortName;">
+<!-- Localization note (pref_feature_tips_notification_enabling_hint):
+   Describe the action the user should do to enable this preference
+   Will be used in the context "<Turn on> ... to enable this feature" -->
+<!ENTITY pref_feature_tips_notification_enabling_hint "Activar">
+
+<!-- Localization note (pref_feature_tips_notification_enabling_path):
+   Nothing to translate. Simple concatenation of already localized strings. Result is used below. -->
+<!ENTITY pref_feature_tips_notification_enabling_path "&pref_category_privacy_short; > &pref_category_datareporting; > &datareporting_fhr_title;">
+<!-- Localization note (pref_feature_tips_notification_enabling_hint):
+   Describe the action the user should do to enable this preference. -->
+
+
+<!-- Localization note (pref_category_experimental): Title of a sub category in the 'advanced' category
+   for experimental features. -->
+<!ENTITY pref_category_experimental "Características experimentais">
+
+<!-- Custom Tabs is an Android API for allowing third-party apps to open URLs in a customized UI.
+   Instead of switching to the browser it appears as if the user stays in the third-party app.
+   For more see: https://developer.chrome.com/multidevice/android/customtabs -->
+<!ENTITY pref_custom_tabs2 "Lapelas personalizadas">
+<!ENTITY pref_custom_tabs_summary4 "Permitir que os aplicativos abran contido web nunha lapela personalizada para cargas rápidas.">
+
+<!-- Localization note (custom_tabs_menu_item_open_in): The variable is replaced by the name of
+   default browser from user's preference, such as "Open in Firefox" -->
+<!ENTITY custom_tabs_menu_item_open_in "Abrir en &formatS;">
+<!ENTITY custom_tabs_menu_footer "Con tecnoloxía &brandShortName;">
+<!-- Long-click title of CustomTabsActivity will copy URL to clipboard and display this hint -->
+<!ENTITY custom_tabs_hint_url_copy "Copiouse o URL">
+
+<!ENTITY pref_pwa "Aplicativos web progresivos">
+<!ENTITY pref_pwa_summary "Permitir que os aplicativos web se engaden a pantalla de inicio">
+
 <!ENTITY tracking_protection_prompt_title "Agora con protección contra o seguimento">
 <!ENTITY tracking_protection_prompt_text "Bloquea activamente os elementos de seguimento para que non teña que preocuparse.">
-<!ENTITY tracking_protection_prompt_tip_text "Visite a configuración da privacidade para máis información">
+<!ENTITY tracking_protection_prompt_tip_text "Visite os axustes de privacidade para máis información">
 <!ENTITY tracking_protection_prompt_action_button "Entendín!">
 
 <!ENTITY tab_queue_toast_message3 "Gardouse a lapela en &brandShortName;">
 <!ENTITY tab_queue_toast_action "Abrir agora">
 <!ENTITY tab_queue_prompt_title "Abrindo múltiplas ligazóns?">
 <!ENTITY tab_queue_prompt_text4 "Gardalas ata a próxima vez que abra &brandShortName;.">
 <!ENTITY tab_queue_prompt_tip_text2 "Pode cambiar isto máis tarde nos Axustes">
+<!-- Localization note (tab_queue_prompt_permit_drawing_over_apps): This additional text is shown if the
+   user needs to enable an Android setting in order to enable tab queues. -->
+
 <!ENTITY tab_queue_prompt_positive_action_button "Activar">
 <!ENTITY tab_queue_prompt_negative_action_button "Agora non">
+<!-- Localization note (tab_queue_prompt_settings_button): This button is shown if the user needs to
+   enable a permission in Android's setting in order to enable tab queues. -->
+<!ENTITY tab_queue_prompt_settings_button "Ir aos Axustes">
 <!ENTITY tab_queue_notification_title "&brandShortName;">
 <!-- Localization note (tab_queue_notification_text_plural2) : The
   formatD is replaced with the number of tabs queued. The
   number of tabs queued is always more than one. We can't use
   Android plural forms, sadly. See Bug #753859. -->
 <!ENTITY tab_queue_notification_text_plural2 "&formatD; lapelas en espera">
 <!-- Localization note (tab_queue_notification_text_singular2) : This is the
   text of a notification; we expect only one tab queued. -->
 <!ENTITY tab_queue_notification_text_singular2 "1 lapela en espera">
 
+<!-- Localization note (tab_queue_notification_settings): This notification text is shown if a tab
+   has been queued but we are missing the system permission to show an overlay. -->
+
+
 <!ENTITY pref_char_encoding "Codificación de caracteres">
 <!ENTITY pref_char_encoding_on "Amosar o menú">
 <!ENTITY pref_char_encoding_off "Non amosar o menú">
 <!ENTITY pref_clear_private_data2 "Borrar agora">
-<!ENTITY pref_clear_private_data_category "Borrar os datos privados">
-<!ENTITY pref_clear_on_exit_title2 "Borrar ao saír">
+<!-- Localization note (pref_clear_private_data_now_tablet): This action to clear private data is only shown on tablets.
+   The action is shown below a header saying "Clear private data"; See pref_clear_private_data -->
+<!ENTITY pref_clear_private_data_now_tablet "Borrar agora">
+<!ENTITY pref_clear_on_exit_title3 "Borrar os datos privados ao saír">
 <!ENTITY pref_clear_on_exit_summary2 "&brandShortName; borrará automaticamente os seus datos sempre que seleccione \u0022Saír\u0022 dende o menú principal">
 <!ENTITY pref_clear_on_exit_dialog_title "Seleccione que datos quere borrar">
-<!ENTITY pref_plugins "Engadidos">
-<!ENTITY pref_plugins_enabled "Activados">
-<!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Pulse para activar">
-<!ENTITY pref_plugins_disabled "Desactivados">
-<!ENTITY pref_text_size "Tamaño do texto">
-<!ENTITY pref_restore "Lapelas">
+<!ENTITY pref_restore_tabs "Restaurar as lapelas">
 <!ENTITY pref_restore_always "Restaurar sempre">
-<!ENTITY pref_restore_quit "Non restaurar despois de saír do &brandShortName;">
-<!ENTITY pref_font_size_tiny "Moi pequeno">
-<!ENTITY pref_font_size_small "Pequeno">
-<!ENTITY pref_font_size_medium "Medio">
-<!ENTITY pref_font_size_large "Grande">
-<!ENTITY pref_font_size_xlarge "Moi grande">
-<!ENTITY pref_font_size_set "Estabelecer">
-<!-- Localization note (pref_font_size_adjust_char): A button with a small version of this character
-(or combination of characters) is used to decrease the preview font size; a larger version of the
-same character/combination is used to increase the preview font size. It should be a concise
-representation of the language it is used in that will help show the text in the preview will change
-size. -->
-<!ENTITY pref_font_size_adjust_char "A">
+<!ENTITY pref_restore_quit "Non restaurar despois de saír de &brandShortName;">
 
-<!-- Localization note (pref_font_size_preview_text): This paragraph is used as an example to
-  demonstrate the font size setting. It is meant to be whimsical and fun. -->
-<!ENTITY pref_font_size_preview_text "O panda laranxa máis veloz salta máis alá das súas expectativas con máis velocidade, máis flexibilidade e máis seguridade. Como unha organización sen ánimo de lucro, somos libres para innovar por vostede sen ningún tipo de presión e sen compromiso. Isto resulta nunha mellor experiencia para vostede e nun mellor futuro para a Web.">
+<!-- Localization note (pref_use_system_font_size, pref_use_system_font_size_summary):
+   Font size here refers to the name of the corresponding Android system setting. -->
+<!ENTITY pref_use_system_font_size "Usar tamaño de letra do sistema">
+<!ENTITY pref_use_system_font_size_summary "Escalar o contido web acorde ao tamaño do tipo de letra do sistema">
 
 <!ENTITY pref_media_autoplay_enabled "Reprodución automática">
-<!ENTITY pref_media_autoplay_enabled_summary "Controla se os sitios web poden reproducir automaticamente os vídeos e outro contido multimedia">
+<!ENTITY pref_media_autoplay_allow "Permitir a reprodución automática">
+<!ENTITY pref_media_autoplay_block "Bloquear a reprodución automática">
 <!ENTITY pref_zoom_force_enabled "Sempre activar o zoom">
 <!ENTITY pref_zoom_force_enabled_summary "Forzar sobrescrita para que poida variar o tamaño de calquera páxina">
 <!ENTITY pref_voice_input "Entrada por voz">
-<!ENTITY pref_voice_input_summary "Permitir ditado por voz na barra de título">
+<!ENTITY pref_voice_input_summary2 "Permitir o ditado por voz na barra de URL">
 <!ENTITY pref_qrcode_enabled "Lector de códigos QR">
-<!ENTITY pref_qrcode_enabled_summary "Permitir a lectura de códigos QR na barra de título">
+
 
 <!ENTITY pref_use_master_password "Usar contrasinal principal">
-<!ENTITY pref_sync "Sync">
+<!ENTITY pref_sync_default_title "Conta Firefox">
+<!ENTITY pref_sync2 "Identificarse">
 <!ENTITY pref_sync_summary2 "Sincronizar lapelas, marcadores, identificacións, historial">
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Suxestións de busca">
-<!ENTITY pref_import_android "Importar dende Android">
+<!ENTITY pref_history_search_suggestions "Amosar o historial de buscas">
+<!ENTITY pref_import_options "Opcións de importación">
 <!ENTITY pref_import_android_summary "Importar marcadores e historial dende o navegador nativo">
+<!-- Localization note (pref_private_data_openTabs): Open tabs is an option in
+   the Clear Private Data dialog and refers to currently open tabs. -->
+<!ENTITY pref_private_data_openTabs "Lapelas abertas">
 <!ENTITY pref_private_data_history2 "Historial de navegación">
 <!ENTITY pref_private_data_searchHistory "Historial de busca">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata2 "Historial de formularios">
 <!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Cookies e sesións activas">
 <!ENTITY pref_private_data_passwords2 "Identificacións gardadas">
 <!ENTITY pref_private_data_cache "Caché">
 <!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Datos de sitios web sen conexión">
-<!ENTITY pref_private_data_siteSettings2 "Configuración do sitio">
+<!ENTITY pref_private_data_siteSettings2 "Axustes do sitio">
 <!ENTITY pref_private_data_downloadFiles2 "Descargas">
 <!ENTITY pref_private_data_syncedTabs "Lapelas sincronizadas">
 
-
+<!ENTITY pref_default_browser "Definir como navegador predeterminado">
+<!ENTITY pref_default_browser_mozilla_support_tablet "Visite a páxina de asistencia de Mozilla">
 <!ENTITY pref_about_firefox "Sobre o &brandShortName;">
 <!ENTITY pref_vendor_faqs "FAQ">
 <!ENTITY pref_vendor_feedback "Enviar opinión">
 
 <!ENTITY pref_dialog_set_default "Estabelecer como predeterminado">
 <!ENTITY pref_dialog_default "Predeterminado">
 <!ENTITY pref_dialog_remove "Retirar">
+<!ENTITY pref_dialog_activitystream_header_content "Contido adicional">
+<!ENTITY pref_dialog_activitystream_recentBookmarks "Marcadores recentes">
+<!ENTITY pref_dialog_activitystream_visited "Visitados">
 
 <!ENTITY pref_search_last_toast "Pode retirar ou desactivar o seu último buscador.">
 
 <!ENTITY pref_panels_show "Amosar">
 <!ENTITY pref_panels_hide "Agochar">
 <!ENTITY pref_panels_reorder "Cambiar orde">
 <!ENTITY pref_panels_move_up "Subir">
 <!ENTITY pref_panels_move_down "Baixar">
 
 <!ENTITY datareporting_notification_title "Estatísticas e datos do &brandShortName;">
+<!ENTITY datareporting_notification_action "Escolla que compartir">
+<!-- Used in datareporting_notification_ticket_text, but unused in strings.xml. -->
 <!ENTITY datareporting_notification_action_long "Escolla que información compartir">
-<!ENTITY datareporting_notification_action "Escolla que compartir">
 <!ENTITY datareporting_notification_summary "Para mellorar a súa experiencia, &brandShortName; envía automaticamente algunha información a &vendorShortName;.">
-<!ENTITY datareporting_notification_summary_short "Para mellorar a súa experiencia, &brandShortName;…">
+<!-- When this item is removed, also remove datareporting_notification_action_long:
+   it is unused in strings.xml. -->
 <!ENTITY datareporting_notification_ticker_text "&datareporting_notification_title;: &datareporting_notification_action_long;">
 
 <!-- Localization note (datareporting_fhr_title, datareporting_fhr_summary2,
   reporting_telemetry_title, datareporting_telemetry_summary,
   datareporting_crashreporter_summary) : These match the strings in
   en-US/chrome/browser/preferences/advanced.dtd (healthReportSection.label,
   healthReportDesc.label, telemetrySection.label, telemetryDesc.label,
   crashReporterDesc.label). -->
 <!ENTITY datareporting_fhr_title "Informe de saúde do &brandShortName;">
 <!ENTITY datareporting_fhr_summary2 "Comparte datos con &vendorShortName; sobre a saúde do seu navegador e axúdalle a entender o rendemento do seu navegador">
-<!ENTITY datareporting_abouthr_title "Ver o meu informe de saúde">
 <!ENTITY datareporting_telemetry_title "Telemetría">
 <!ENTITY datareporting_telemetry_summary "Comparte datos de rendemento, uso, hardware e personalizacións sobre o seu navegador con &vendorShortName; para axudarnos a mellorar &brandShortName;">
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_summary "&brandShortName; envía informes de erro para axudar a &vendorShortName; a facer o seu navegador máis estábel e seguro">
 <!-- Localization note (datareporting_crashreporter_title_short) : This string matches
   (crashReporterSection.label) in en-US/chrome/browser/preferences/advanced.dtd.-->
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_title_short "Informador de erros">
 <!ENTITY datareporting_wifi_title2 "Xeolocalización de &vendorShortName;">
 <!ENTITY datareporting_wifi_geolocation_summary4 "Axude a &vendorShortName; a cartografar o mundo! Comparta a localización aproximada en redes Wi-Fi e móbiles do seu dispositivo para mellorar o noso servizo de localización">
+<!-- Localization note (datareporting_notification_title ) : This will be the title
+   of the notification shown whenever the user has enabled data reporting and the stumbler
+   service is running. -->
+<!ENTITY datareporting_stumbler_notification_title "Servizo de localización de &vendorShortName; en execución">
+
 <!-- Localization note (pref_update_autodownload2) : This should mention downloading
   specifically, since the pref only prevents automatic downloads and not the
   actual notification that an update is available. -->
-<!ENTITY pref_update_autodownload2 "Actualizacións automáticas">
+<!ENTITY pref_update_autodownload3 "Actualizacións automáticas">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Só coa Wi-Fi">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_never "Nunca">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_always "Sempre">
 
 <!-- Localization note (help_menu) : This string is used in the main menu-->
 <!ENTITY help_menu "Axuda">
 
 <!ENTITY quit "Saír">
@@ -362,27 +474,27 @@ size. -->
 <!ENTITY downloads "Descargas">
 <!ENTITY char_encoding "Codificación de caracteres">
 
 <!ENTITY share "Compartir">
 <!ENTITY share_title "Compartir por">
 <!ENTITY share_image_failed "Foi imposíbel compartir esta imaxe">
 <!ENTITY save_as_pdf "Gardar como PDF">
 <!ENTITY print "Imprimir">
+<!ENTITY view_page_source "Ver o código da páxina">
 <!ENTITY find_in_page "Atopar na páxina">
 <!ENTITY desktop_mode "Sitio de escritorio">
 <!ENTITY page "Páxina">
 <!ENTITY tools "Ferramentas">
 <!ENTITY new_tab "Nova lapela">
 <!ENTITY new_private_tab "Nova lapela privada">
 <!ENTITY close_all_tabs "Pechar todas as lapelas">
 <!ENTITY close_private_tabs "Pechar lapelas privadas">
 <!ENTITY tabs_normal "Lapelas">
 <!ENTITY tabs_private "Privadas">
-<!ENTITY tabs_synced "Sincronizadas">
 <!ENTITY set_image_fail "Non foi posíbel estabelecer a imaxe">
 <!ENTITY set_image_path_fail "Non foi posíbel gardar a imaxe">
 <!ENTITY set_image_chooser_title "Estabelecer imaxe como">
 
 <!-- Localization note (find_text, find_prev, find_next, find_close) : These strings are used
   as alternate text for accessibility. They are not visible in the UI. -->
 <!ENTITY find_text "Atopar na páxina">
 <!ENTITY find_prev "Anterior">
@@ -394,94 +506,84 @@ size. -->
 <!ENTITY media_sending_to "Enviando ao dispositivo">
 <!ENTITY media_play "Reproducir">
 <!ENTITY media_pause "Pausa">
 <!ENTITY media_stop "Deter">
 
 <!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Abrir nunha nova lapela">
 <!ENTITY contextmenu_open_private_tab "Abrir nunha lapela privada">
 <!ENTITY contextmenu_remove "Retirar">
-<!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Engadir á páxina inicial">
+<!ENTITY contextmenu_add_page_shortcut "Engadir atallo á páxina">
+<!ENTITY contextmenu_set_as_homepage "Estabelecer como páxina de inicio">
 <!ENTITY contextmenu_share "Compartir">
 <!ENTITY contextmenu_pasteandgo "Pegar e ir">
 <!ENTITY contextmenu_paste "Pegar">
 <!ENTITY contextmenu_copyurl "Copiar enderezo">
 <!ENTITY contextmenu_edit_bookmark "Editar">
 <!ENTITY contextmenu_subscribe "Subscribirse á páxina">
 <!ENTITY contextmenu_site_settings "Editar axustes do sitio">
 <!ENTITY contextmenu_top_sites_edit "Editar">
 <!ENTITY contextmenu_top_sites_pin "Fixar sitio">
 <!ENTITY contextmenu_top_sites_unpin "Quitar sitio">
+<!-- Localization note (contextmenu_pin_to_top_sites, contextmenu_unpin_from_top_sites): These strings are used to
+   pin/unpin items from top sites when the user is not on the top sites screen so they'd be missing context on what
+   just "Pin Site" or "Unpin Site" would mean. -->
+<!ENTITY contextmenu_pin_to_top_sites "Fixar en sitios favoritos">
+<!ENTITY contextmenu_unpin_from_top_sites "Quitar dos sitios favoritos">
 <!ENTITY contextmenu_add_search_engine "Engadir un buscador">
-<!ENTITY contextmenu_mark_read "Marcar como lido">
-<!ENTITY contextmenu_mark_unread "Marcar como non lido">
+
+<!-- Localization note (pinned_page_to_top_sites, unpinned_page_from_top_sites): These strings are shown in a snackbar
+   after the user pins/unpins the currently displayed page from top sites. -->
+<!ENTITY pinned_page_to_top_sites "Fixouse a páxina nos sitios favoritos">
+<!ENTITY unpinned_page_from_top_sites "Quitouse a páxina dos sitios favoritos">
 
 <!-- Localization note (doorhanger_login_no_username): This string is used in the save-login doorhanger
   where normally a username would be displayed. In this case, no username was found, and this placeholder
   contains brackets to indicate this is not actually a username, but rather a placeholder -->
 <!ENTITY doorhanger_login_no_username "[Sen nome de usuario]">
 <!ENTITY doorhanger_login_edit_title "Editar identificación">
 <!ENTITY doorhanger_login_edit_username_hint "Nome de usuario">
 <!ENTITY doorhanger_login_edit_password_hint "Contrasinal">
 <!ENTITY doorhanger_login_edit_toggle "Amosar contrasinal">
-<!ENTITY doorhanger_login_edit_toast_error "Non foi posíbel gardar o nome de usuario">
 <!ENTITY doorhanger_login_select_message "Copiar contrasinal de &formatS;?">
 <!ENTITY doorhanger_login_select_toast_copy "Copiouse o contrasinal ao portapapeis">
-<!ENTITY doorhanger_login_select_toast_copy_error "Non foi posíbel copiar o contrasinal">
 <!ENTITY doorhanger_login_select_action_text "Seleccione outro nome de usuario">
 <!ENTITY doorhanger_login_select_title "Copiar contrasinal de">
 
-<!ENTITY pref_titlebar_mode "Barra de título">
-<!ENTITY pref_titlebar_mode_title "Amosar título da páxina">
-<!ENTITY pref_titlebar_mode_url "Amosar enderezo da páxina">
-
-<!-- Localization note (pref_prevent_magnifying_glass): Label for setting that controls
-   whether or not the magnifying glass is disabled. -->
-<!ENTITY pref_magnifying_glass_enabled "Aumentar áreas pequenas">
-<!ENTITY pref_magnifying_glass_enabled_summary "Aumentar ligazóns e campos de formularios ao pulsar cerca deles">
-
 <!-- Localization note (pref_scroll_title_bar2): Label for setting that controls
   whether or not the dynamic toolbar is enabled. -->
 <!ENTITY pref_scroll_title_bar2 "Pantalla completa">
-<!ENTITY pref_scroll_title_bar_summary "Agochar a barra de título do &brandShortName; ao baixar por unha páxina">
+
+
+
+<!ENTITY pref_tab_queue_summary4 "Gardar as ligazóns ata a próxima vez que abra &brandShortName;">
 
-<!ENTITY pref_tab_queue_title2 "Abrir múltiplas ligazóns">
-<!ENTITY pref_tab_queue_summary3 "Gardalas ata a próxima vez que abra &brandShortName;">
+<!-- Localization note (pref_compact_tabs): Label for setting that controls whether 1 wide column or
+   2 narrower (compact) columns are used for tabs in the tabs tray in portrait mode on phones. -->
+
+
 
 <!-- Localization note (page_removed): This string appears in a toast message when
-   any page is removed frome about:home. This includes pages that are in history,
+   any page is removed from about:home. This includes pages that are in history,
   bookmarks, or reading list. -->
 <!ENTITY page_removed "Retirouse a páxina">
+<!ENTITY folder_removed "Retirouse o cartafol">
 
 <!ENTITY bookmark_edit_title "Editar marcador">
+<!ENTITY bookmark_edit_folder_title "Editar cartafol">
 <!ENTITY bookmark_edit_name "Nome">
 <!ENTITY bookmark_edit_location "Localización">
 <!ENTITY bookmark_edit_keyword "Palabra clave">
+<!ENTITY bookmark_select_folder "Seleccionar cartafol">
 
 <!-- Localization note (site_settings_*) : These strings are used in the "Site Settings"
   dialog that appears after selecting the "Edit Site Settings" context menu item. -->
-<!ENTITY site_settings_title3    "Configuración do sitio">
+<!ENTITY site_settings_title3    "Axustes do sitio">
 <!ENTITY site_settings_cancel    "Cancelar">
 <!ENTITY site_settings_clear    "Borrar">
-<!ENTITY site_settings_no_settings "Non hai configuracións para borrar.">
-
-<!-- Localization note (reading_list_added3) : Used in a toast, please keep as short
-   as possible. -->
-<!ENTITY reading_list_added3 "Engadiuse á lista de lectura">
-<!ENTITY reading_list_removed "Retirouse a páxina da lista de lectura">
-<!-- Localization note (reading_list_remove) : Used to remove the currently open page from
-   the user's reading list. The opposite of overlay_share_reading_list_btn_label. -->
-<!ENTITY reading_list_remove "Retirar da lista de lectura">
-<!ENTITY reading_list_duplicate "A páxina xa está na lista de lectura">
-
-<!-- Localization note (reading_list_time_minutes2) : This string is used in the "Reading List"
-   panel on the home page to give the user an estimate of how many minutes it will take to
-   read an article. The word "minute" should be abbreviated if possible. -->
-<!ENTITY reading_list_time_minutes2 "&formatD; min">
-<!ENTITY reading_list_time_over_an_hour "Máis dunha hora">
 
 <!-- Localization note : These strings are used as alternate text for accessibility.
   They are not visible in the UI. -->
 <!ENTITY page_action_dropmarker_description "Accións adicionais">
 
 <!ENTITY masterpassword_create_title "Crear contrasinal principal">
 <!ENTITY masterpassword_remove_title "Retirar contrasinal principal">
 <!ENTITY masterpassword_password "Contrasinal">
@@ -500,67 +602,60 @@ size. -->
 <!-- Localization note (home_top_sites_add): This string is used as placeholder
   text underneath empty thumbnails in the Top Sites page on about:home. -->
 <!ENTITY home_top_sites_add "Engadir un sitio">
 
 <!-- Localization note (home_title): This string should be kept in sync
   with the page title defined in aboutHome.dtd -->
 <!ENTITY home_title "Páxina de inicio do &brandShortName;">
 <!ENTITY home_history_title "Historial">
+<!ENTITY home_synced_devices_smartfolder "Dispositivos sincronizados">
+<!ENTITY home_synced_devices_number "&formatD; dispositivos">
+<!-- Localization note (home_synced_devices_one_device): This is the singular version of home_synced_devices_number, referring to the number of devices a user has synced. -->
+<!ENTITY home_synced_devices_one "1 dispositivo">
+<!ENTITY home_history_back_to2 "Volver ao historial completo">
 <!ENTITY home_clear_history_button "Borrar o historial de navegación">
 <!ENTITY home_clear_history_confirm "Confirma que quere borrar o historial?">
 <!ENTITY home_bookmarks_empty "Aquí amósanse os marcadores que garda.">
-<!ENTITY home_closed_tabs_title "Lapelas pechadas recentemente">
-<!ENTITY home_last_tabs_title "Lapelas da última sesión">
+<!ENTITY home_closed_tabs_title2 "Pechadas recentemente">
 <!ENTITY home_last_tabs_empty "Aquí amósanse as lapelas recentes.">
-<!ENTITY home_open_all "Abrir todo">
+<!ENTITY home_restore_all "Restaurar todas">
+<!ENTITY home_closed_tabs_number "&formatD; lapelas">
+<!-- Localization note (home_closed_tabs_one): This is the singular version of home_closed_tabs_number, referring to the number of recently closed tabs available. -->
+<!ENTITY home_closed_tabs_one "1 lapela">
 <!ENTITY home_most_recent_empty "Aquí amósanse os sitios web que visitou recentemente.">
 <!-- Localization note (home_most_recent_emptyhint2): "Psst" is a sound that might be used to attract someone's attention unobtrusively, and intended to hint at Private Browsing to the user.
   The placeholders &formatS1; and &formatS2; are used to mark the location of text underlining. -->
 <!ENTITY home_most_recent_emptyhint2 "Psst: usando unha &formatS1;nova lapela privada&formatS2; non gardará o seu historial.">
-<!ENTITY home_reading_list_empty "Aquí amósanse os artigos que garda para ver máis tarde.">
-<!-- Localization note (home_reading_list_hint): The "TIP" string is synonymous to "hint", "clue", etc. This string is displayed
-   as an advisory message on how to add content to the reading list when the reading list empty.
-   The placeholder &formatI; will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
-   it is applicable. -->
-<!ENTITY home_reading_list_hint2 "CONSELLO: Para gardar artigos na lista de lectura, manteña premida a icona &formatI; cando apareza na barra de título.">
-<!-- Localization note (home_reading_list_hint_accessible): This string is used
-   as alternate text for accessibility. It is not visible in the UI. -->
-<!ENTITY home_reading_list_hint_accessible "CONSELLO: Para gardar artigo na lista de lectura, manteña premido o botón de modo de lectura cando apareza na barra de título.">
 
 <!-- Localization note (home_default_empty): This string is used as the default text when there
   is no data to show in an about:home panel that was created by an add-on. -->
 <!ENTITY home_default_empty "Non foi posíbel atopar contido para este panel.">
 
-<!-- Localization note (home_move_up_to_filter): The variable is replaced by the name of the
+<!-- Localization note (home_back_up_to_filter): The variable is replaced by the name of the
   previous location in the navigation, such as the previous folder -->
-<!ENTITY home_move_up_to_filter "Volver a &formatS;">
+<!ENTITY home_move_back_to_filter "Volver a &formatS;">
 
-<!ENTITY home_remote_tabs_title "Lapelas sincronizadas">
-<!ENTITY home_remote_tabs_empty "Aquí amósanse as súas lapelas doutros dispositivos.">
-<!ENTITY home_remote_tabs_unable_to_connect "Non é posíbel conectarse">
-<!ENTITY home_remote_tabs_need_to_sign_in "Identifíquese para volver a conectarse a súa conta Firefox e continuar a sincronización.">
-<!ENTITY home_remote_tabs_need_to_finish_migrating "A súa conta Firefox está lista!">
-
-<!ENTITY home_remote_tabs_trouble_verifying "Ten problemas para comprobar a súa conta?">
-<!ENTITY home_remote_tabs_need_to_verify "Comprobe a súa conta Firefox para comezar a sincronización.">
-
-<!ENTITY home_remote_tabs_one_hidden_device "1 dispositivo agochado">
 <!-- Localization note (home_remote_tabs_many_hidden_devices) : The
   formatD is replaced with the number of hidden devices. The
   number of hidden devices is always more than one. We can't use
   Android plural forms, sadly. See Bug #753859. -->
 <!ENTITY home_remote_tabs_many_hidden_devices "&formatD; dispositivos agochados">
 <!-- Localization note (home_remote_tabs_hidden_devices_title) : This is the
   title of a dialog; we expect more than one device. -->
 <!ENTITY home_remote_tabs_hidden_devices_title "Dispositivos agochados">
 <!-- Localization note (home_remote_tabs_unhide_selected_devices) : This is
   the text of a button; we expect more than one device. -->
 <!ENTITY home_remote_tabs_unhide_selected_devices "Amosar dispositivos seleccionados">
 
+<!-- Localization note (home_pinned_site) : This is a snackbar label displayed after
+  a site is pinned or unpinned. -->
+<!ENTITY home_pinned_site "Fixouse o sitio">
+<!ENTITY home_unpinned_site "Quitouse o sitio">
+
 <!ENTITY remote_tabs_panel_moved_title "Onde foron as miñas lapelas?">
 <!ENTITY remote_tabs_panel_moved_desc "As súas lapelas doutros dispositivos movéronse a un panel na súa páxina de inicio ao que pode acceder facilmente cada vez que abra unha nova lapela.">
 <!ENTITY remote_tabs_panel_moved_link "Abrir o meu novo panel.">
 
 <!ENTITY pin_site_dialog_hint "Escriba unha palabra clave de busca">
 
 <!ENTITY filepicker_title "Escoller ficheiro">
 <!ENTITY filepicker_audio_title "Escoller ou gravar un son">
@@ -577,35 +672,35 @@ which is run by
 Example Enterprises, Inc.
 
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
 <!ENTITY identity_connection_secure "Conexión segura">
 <!ENTITY identity_connection_insecure "Conexión non segura">
+<!ENTITY identity_connection_chromeui "Esta é unha páxina segura de &brandShortName;">
 
 <!-- Mixed content notifications in site identity popup -->
 <!ENTITY mixed_content_blocked_all1 "&brandShortName; bloqueou contido non seguro nesta páxina.">
 <!ENTITY mixed_content_blocked_some1 "&brandShortName; bloqueou parte do contido non seguro nesta páxina.">
 <!ENTITY mixed_content_display_loaded1 "Partes desta páxina non son seguras (como as imaxes).">
 <!ENTITY mixed_content_protection_disabled1 "Desactivou a protección do contido non seguro.">
 
 <!-- Tracking content notifications in site identity popup -->
-<!ENTITY doorhanger_tracking_title "Protección contra o seguimento">
+<!ENTITY doorhanger_tracking_title2 "Protección contra o seguimento">
 <!ENTITY doorhanger_tracking_state_enabled "Activada">
 <!ENTITY doorhanger_tracking_state_disabled "Desactivada">
 <!ENTITY doorhanger_tracking_message_enabled1 "Bloqueáronse os intentos de seguir a súa actividade en liña.">
 <!ENTITY doorhanger_tracking_message_disabled2 "Esta páxina inclúe elementos que poden seguir a súa actividade de navegación.">
 
 <!-- Common mixed and tracking content strings in site identity popup -->
 <!ENTITY learn_more "Máis información">
 <!ENTITY enable_protection "Activar protección">
 <!ENTITY disable_protection "Desactivar a protección">
-<!ENTITY keep_blocking "Continuar o bloqueo">
 
 <!ENTITY private_data_success "Borráronse os datos privados">
 <!ENTITY private_data_fail "Non foi posíbel borrar algúns datos privados">
 
 <!ENTITY bookmarkhistory_button_import "Importar">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_both "Importando marcadores e historial dende Android">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_bookmarks "Importando marcadores dende Android">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_history "Importando historial dende Android">
@@ -620,33 +715,38 @@ just addresses the organization to follo
    replaced with the name of the currently highlighted icon. -->
 <!ENTITY search_bar_item_desc "Buscar con &formatS;">
 
 <!-- Localization note (suggestion_for_engine): The placeholder &formatS1; will be
   replaced with the name of the search engine. The placeholder &formatS2; will be
   replaced with the search query. -->
 <!ENTITY suggestion_for_engine "Buscar &formatS2; en &formatS1;">
 
-<!ENTITY webapp_generic_name "Aplicativo">
-
 <!ENTITY searchable_description "Marcadores e historial">
 
 <!-- Updater notifications -->
 <!ENTITY updater_start_title2 "Actualización dispoñíbel para o &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_start_select2 "Seleccione para descargar">
 
 <!ENTITY updater_downloading_title2 "Descargando &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_downloading_title_failed2 "Produciuse un fallo ao descargar">
 <!ENTITY updater_downloading_select2 "Seleccione para aplicar a actualización unha vez descargada.">
 <!ENTITY updater_downloading_retry2 "Seleccione para reintentar">
 
-<!ENTITY updater_apply_title2 "Actualización dispoñíbel para o &brandShortName;">
-<!ENTITY updater_apply_select2 "Seleccione para actualizar">
+<!ENTITY updater_apply_title3 "Descargouse unha actualización para &brandShortName;">
+<!ENTITY updater_apply_select3 "Seleccione para instalar">
 
-<!-- Guest mode -->
+<!-- Localization note (updater_permission_text): This text is shown in a notification and as a snackbar
+   if the app requires a runtime permission to download updates. Currently, the updater only sees
+   remotely advertised updates in the Nightly and Aurora channels. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (updater_permission_allow): This action is shown in a snackbar along with updater_permission_text. -->
+<!ENTITY updater_permission_allow "Permitir">
+
+  <!-- Guest mode -->
 <!ENTITY new_guest_session "Nova sesión de invitado">
 <!ENTITY exit_guest_session "Saír da sesión de invitado">
 <!ENTITY guest_session_dialog_continue "Continuar">
 <!ENTITY guest_session_dialog_cancel "Cancelar">
 <!ENTITY new_guest_session_title "&brandShortName; reiniciarase agora">
 <!ENTITY new_guest_session_text2 "A persoa que o use non poderá ver ningún dos seus datos de navegación persoal (como identificacións, historial e marcadores gardados).\n\nCando o seu invitado remate, eliminaranse os seus datos de navegación e restaurarase a súa sesión.">
 <!ENTITY guest_browsing_notification_title "A navegación de invitado está activada">
 <!ENTITY guest_browsing_notification_text "Pulse para saír">
@@ -657,76 +757,164 @@ just addresses the organization to follo
 <!-- Miscellaneous -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (ellipsis): This text is appended to a piece of text that does not fit in the
   designated space. Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit
   traditions in your locale. -->
 <!ENTITY ellipsis "…">
 
 <!ENTITY colon ":">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (percent): The percent sign is appended after a number to
-   display a percentage value. formatS is the number, #37 is the code to display a percent sign.
-   This format string is typically used by getString method, in such method the percent sign
-   is a reserved caracter. In order to display one percent sign in the result of getString,
-   double percent signs must be inserted in the format string.
-   This entity is used in the zoomed view to display the zoom factor-->
-<!ENTITY percent "&formatS;&#37;&#37;">
-
 <!-- These are only used for accessibility for the done and overflow-menu buttons in the actionbar.
   They are never shown to users -->
 <!ENTITY actionbar_menu "Menú">
 <!ENTITY actionbar_done "Feito">
 
 <!-- Voice search in the awesome bar -->
 <!ENTITY voicesearch_prompt "Fale agora">
 
 <!-- Localization note (remote_tabs_last_synced): the variable is replaced by a
   "relative time span string" produced by Android. This string describes the
   time the tabs were last synced relative to the current time; examples
   include "42 minutes ago", "4 days ago", "last week", etc. The subject of
   "Last synced" is one of the user's other Sync clients, typically Firefox on
   their desktop or laptop.-->
 <!ENTITY remote_tabs_last_synced "Última sincronización: &formatS;">
-<!-- Localization note: Used when the sync has not happend yet, showed in place of a date -->
+<!-- Localization note: Used when the sync has not happened yet, showed in place of a date -->
 <!ENTITY remote_tabs_never_synced "Última sincronización: nunca">
 
-<!-- Find-In-Page strings -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (find_matchcase): This is meant to appear as an icon that changes color
-   if match-case is activated. i.e. No more than two letters, one uppercase, one lowercase. -->
-<!ENTITY find_matchcase "Aa">
-
-<!ENTITY intent_uri_cannot_open "Non é posíbel abrir a ligazón">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (intent_uri_private_browsing_prompt): This string will
+   appear in an alert when a user, who is currently in private browsing,
+   clicks a link that will open an external Android application. "&formatS;"
+   will be replaced with the name of the application that will be opened. -->
+<!ENTITY intent_uri_private_browsing_prompt "Esta ligazón abrirase en &formatS;. Confirma que quere saír da navegación privada?">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (intent_uri_private_browsing_multiple_match_title): This
+   string will appear as the title of an alert when a user, who is currently
+   in private browsing, clicks a link that will open an external Android
+   application and more than one application is available to open that link.
+   We don't have control over the style of this dialog and it looks
+   unpolished when this string is longer than one line so ideally keep it
+   short! -->
+<!ENTITY intent_uri_private_browsing_multiple_match_title "Quere saír da navegación privada?">
 
 <!-- DevTools Authentication -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (devtools_auth_scan_header): This header text appears
   above a QR reader that is actively scanning for QR codes. The expected QR
   code has already been displayed by the client trying to connect (such as
   desktop Firefox via WebIDE), so you just need to aim this device at the QR
   code. -->
 <!ENTITY devtools_auth_scan_header "Examinando o código QR amosado no outro dispositivo">
 
-<!-- Restrictions -->
-<!-- Localization note: These are restrictions the device owner (e.g. parent) can enable for
+<!-- Restrictable features -->
+<!-- Localization note: These are features the device owner (e.g. parent) can enable or disable for
   a restricted profile (e.g. child). Used inside the Android settings UI. -->
-<!ENTITY restriction_disallow_import_settings_title2 "Desactivar \'Importar dende Android\'">
-<!ENTITY restriction_disallow_addons_title2 "Desactivar instalación de complementos">
-<!ENTITY restriction_disallow_devtools_title2 "Desactivar as ferramentas de desenvolvemento">
-<!ENTITY restriction_disallow_customize_home_title2 "Desactivar a personalización da páxina de inicio">
-<!ENTITY restriction_disallow_private_browsing_title2 "Desactivar a navegación privada">
-<!ENTITY restriction_disallow_location_services_title2 "Desactivar os servizos de localización">
-<!ENTITY restriction_disallow_display_settings_title2 "Desactivar os axustes de visualización">
-<!ENTITY restriction_disallow_clear_history_title2 "Desactivar \'Borrar o historial de navegación\'">
-<!ENTITY restriction_disallow_master_password_title2 "Desactivar o contrasinal principal">
-<!ENTITY restriction_disallow_guest_browsing_title2 "Desactivar a navegación de invitado">
+<!ENTITY restrictable_feature_addons_installation "Complementos">
+<!ENTITY restrictable_feature_addons_installation_description "Engada características ou funcionalidades a Firefox. Nota: Os complementos pode desactivar certas restricións.">
+<!ENTITY restrictable_feature_private_browsing "Navegación privada">
+<!ENTITY restrictable_feature_private_browsing_description "Permite aos membros da familia navegar sen gardar información sobre os sitios e as páxinas que visitaron.">
+<!ENTITY restrictable_feature_clear_history "Borrar historial">
+<!ENTITY restrictable_feature_clear_history_description "Permite aos membros da familia borrar información sobre os sitios e as páxinas que visitaron.">
+<!ENTITY restrictable_feature_advanced_settings "Axustes avanzados">
+
+<!ENTITY restrictable_feature_camera_microphone "Cámara e micrófono">
+<!ENTITY restrictable_feature_camera_microphone_description "Permite aos membros da familia usar instrumentos de comunicación en tempo real nos sitios web.">
+<!ENTITY restrictable_feature_block_list "Lista de bloqueo">
+<!ENTITY restrictable_feature_block_list_description "Bloquea os sitios web que incluén contido sensible.">
 
 <!-- Default Bookmarks titles-->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarks_about_browser): link title for about:fennec -->
 <!ENTITY bookmarks_about_browser "Firefox: Sobre o seu navegador">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarks_addons): link title for https://addons.mozilla.org/en-US/mobile -->
 <!ENTITY bookmarks_addons "Firefox: Personalizar con complementos">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarks_support): link title for https://support.mozilla.org/ -->
 <!ENTITY bookmarks_support "Firefox: Asistencia">
-<!--LOCALIZATION NOTE (bookmarks_marketplace):link title for https://marketplace.firefox.com -->
-<!ENTITY bookmarks_marketplace "Firefox Marketplace">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarks_restricted_support): link title for https://support.mozilla.org/kb/controlledaccess -->
 <!ENTITY bookmarks_restricted_support2 "Asistencia e axuda de Firefox para perfiles restrinxidos en tabletas Android">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarks_restricted_webmaker):link title for https://webmaker.org -->
 <!ENTITY bookmarks_restricted_webmaker "Ensinar a Web: Mozilla Webmaker">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (unsupported_sdk_version): The user installed a build of this app that does not support
+   the Android version of this device. the formatS1 is replaced by the CPU ABI (e.g., ARMv7); the formatS2 is
+   replaced by the Android OS version (e.g., 14)-->
+
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE(corrupt_apk): This notification is shown if corruption has been detected on startup and the user has to reinstall Firefox -->
+
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (whatsnew_notification_title, whatsnew_notification_summary): These strings
+   are used for a system notification that's shown to users after the app updates. -->
+<!ENTITY whatsnew_notification_title "&brandShortName; está actualizado">
+<!ENTITY whatsnew_notification_summary "Descubra as novidades desta versión">
+
+<!ENTITY helper_first_offline_bookmark_title "Lectura sen conexión">
+
+<!ENTITY helper_first_offline_bookmark_button "Ir aos marcadores">
+
+<!ENTITY helper_triple_readerview_open_title "Dispoñíbel sen conexión">
+<!ENTITY helper_triple_readerview_open_message "Engada aos marcadores elementos da vista de lectura para lelos sen conexión.">
+<!ENTITY helper_triple_readerview_open_button "Engadir aos marcadores">
+
+<!ENTITY activity_stream_topsites "Sitios favoritos">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_topstories): &brandPocket is the brand of the company, Pocket, that is being used to provide suggestions for articles. -->
+<!ENTITY activity_stream_topstories "Recomendado por &brandPocket;">
+<!ENTITY activity_stream_highlights "Destacados">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_link_more1): Link-like text displayed to take user to a website with more content from Pocket. -->
+<!ENTITY activity_stream_link_more1 "MÁIS">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_highlight_label_bookmarked): This label is shown in the Activity
+Stream list for highlights sourced from th user's bookmarks. -->
+<!ENTITY activity_stream_highlight_label_bookmarked "Nos marcadores">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_highlight_label_visited): This label is shown in the Activity
+Stream list for highlights sourced from th user's bookmarks. -->
+<!ENTITY activity_stream_highlight_label_visited "Visitados">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_highlight_label_trending): This label is shown in the Activity Stream list for highlights sourced from a recommendations engine. -->
+<!ENTITY activity_stream_highlight_label_trending "Tendencias">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_highlights_empty): This text is shown when we could not find highlights for this user. This is also shown on first run. -->
+<!ENTITY activity_stream_highlights_empty "Comece a navegar e aquí amosarémoslle algúns dos mellores artigos, vídeos e outras páxinas que visitara recentemente ou que engadira aos marcadores.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_remove): This label is shown in the Activity Stream context menu,
+and allows hiding a URL/page from highlights or topsites. The page remains in history/bookmarks, but
+is simply hidden from the Activity Stream panel. -->
+<!ENTITY activity_stream_remove "Retirar">
+<!ENTITY activity_stream_delete_history "Eliminar do historial">
+
+<!ENTITY private_tab_panel_title "Navegación privada con protección contra o seguimento">
+<!ENTITY private_tab_panel_description "&brandShortName; bloquea partes das páxinas que poden seguir a súa actividade de navegación.">
+<!ENTITY private_tab_panel_description2 "Non lembrará nada do historial, pero si que se gardarán no seu dispositivo os novos marcadores e os ficheiros descargados.">
+<!ENTITY private_tab_learn_more "Quere máis información?">
+
+<!ENTITY fullscreen_warning "Pasou a pantalla completa">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (pwa_add_to_launcher_confirm): The plus sign here is part of UI design -->
+<!ENTITY pwa_add_to_launcher_confirm "+ Engadir á páxina de inicio">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (pwa_add_to_launcher_badge2): Used as label in the page actions dropdown list,
+displayed when there are more than 3 actions available for a page.
+See also https://bug1409261.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8919897 -->
+<!ENTITY pwa_add_to_launcher_badge2 "Engadir á páxina de inicio">
+<!ENTITY pwa_continue_to_website "Continuar ao sitio web">
+
+
+<!-- Used by accessibility services to identify the play/pause buttons shown in the
+Picture-in-picture mini window -->
+<!ENTITY pip_play_button_title "Reproducir">
+<!ENTITY pip_play_button_description "Retomar a reprodución">
+<!ENTITY pip_pause_button_title "Pausa">
+<!ENTITY pip_pause_button_description "Pon en pausa a reprodución">
+
+<!-- Notification channels names -->
+<!ENTITY default_notification_channel "&brandShortName;">
+
+<!-- Notification channels names -->
+<!ENTITY default_notification_channel2 "Navegador">
+<!ENTITY mls_notification_channel "Servizo de localización de &vendorShortName;">
+<!ENTITY download_notification_channel "Descargas">
+<!ENTITY media_notification_channel "Reprodución multimedia">
+<!-- These push notifications come without a specific channel and/or name from Leanplum -->
+<!ENTITY leanplum_default_notifications_channel "Notificacións push de &brandShortName;">
+<!ENTITY media_notification_channel2 "Son e vídeo">
+<!-- These push notifications come without a specific channel and/or name from Leanplum -->
+<!ENTITY leanplum_default_notifications_channel2 "Trucos e consellos de &vendorShortName;">
+<!ENTITY updater_notification_channel "Actualizacións do aplicativo">
+<!ENTITY synced_tabs_notification_channel "Lapelas sincronizadas">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (site_notifications_channel): This is for system notifications displayed by
+web sites through the HTML Notifications API. -->
+<!ENTITY site_notifications_channel "Notificacións do sitio">
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -3,269 +3,112 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Don't localize these. They're here until they have
   a better place to live. -->
 <!ENTITY syncBrand.fullName.label "Firefox Sync">
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
 
 <!-- Main titles. -->
-<!ENTITY sync.app.name.label '&syncBrand.fullName.label;'>
 <!ENTITY sync.title.connect.label 'Conectar a &syncBrand.shortName.label;'>
-<!ENTITY sync.title.adddevice.label 'Engadir unha conta de &syncBrand.fullName.label;'>
-<!ENTITY sync.title.pair.label 'Asociar un dispositivo'>
 
 <!-- J-PAKE Key Screen -->
 <!ENTITY sync.subtitle.connect.label 'Para activar o novo dispositivo, seleccione “Configurar &syncBrand.shortName.label;” no dispositivo.'>
-<!ENTITY sync.subtitle.header2.label 'Escriba este código no outro dispositivo'>
-<!ENTITY sync.subtitle.connectlocation2.label 'Seleccione “&sync.title.pair.label;” na sección &syncBrand.shortName.label; das opcións do Firefox do seu dispositivo.'>
 <!ENTITY sync.subtitle.pair.label 'Para activalo, no outro dispositivo seleccione “Asociar un dispositivo”.'>
 <!ENTITY sync.pin.default.label '...\n...\n...\n'>
-<!ENTITY sync.pin.oneline.label '...'>
-<!ENTITY sync.link.show.label 'Amóseme como.'>
-<!ENTITY sync.link.advancedsetup.label 'Configuración avanzada…'>
 <!ENTITY sync.link.nodevice.label 'Non teño o dispositivo comigo…'>
 
-<!-- J-PAKE Waiting Screen -->
-<!ENTITY sync.jpake.subtitle.waiting.label 'Esperando polo outro dispositivo…'>
-
-<!-- Account Login Screen -->
-<!ENTITY sync.subtitle.account.label 'Introduza a información da súa conta de &syncBrand.fullName.label;'>
-<!ENTITY sync.input.username.label 'Nome da conta'>
-<!ENTITY sync.input.password.label 'Contrasinal'>
-<!ENTITY sync.input.key.label 'Chave de recuperación'>
-<!ENTITY sync.checkbox.server.label 'Usar servidor personalizado'>
-<!ENTITY sync.input.server.label 'URL do servidor'>
-
-<!-- Setup Fail -->
-<!ENTITY sync.title.fail.label 'Non é posíbel configurar &syncBrand.shortName.label;'>
-<!ENTITY sync.subtitle.fail.label 'Non foi posíbel que &syncBrand.fullName.label; se conectara ao servidor. Desexa tentalo de novo?'>
-<!ENTITY sync.button.tryagain.label 'Tentar de novo'>
-<!ENTITY sync.button.manual.label 'Configuración manual'>
-<!ENTITY sync.subtitle.nointernet.label 'Sen conexións a internet dispoñíbeis.'>
-<!ENTITY sync.subtitle.failaccount.label 'Fallou a creación da conta no seu dispositivo.'>
-<!ENTITY sync.subtitle.failmultiple.label 'Ten instalada máis dunha versión do Firefox? Actualmente, &syncBrand.fullName.label; só admite unha instalación do Firefox á vez. Desinstale as outras instancias para usar o &syncBrand.shortName.label;.'>
-
-<!-- Setup Success -->
-<!ENTITY sync.title.success.label 'Rematou a configuración'>
-<!ENTITY sync.subtitle.success.label1 'Agora os seus datos estanse descargando en segundo plano. Pode ir ao menú Configuración para xestionar a súa conta, ou comezar a navegar co &brandShortName;.'>
-<!ENTITY sync.settings.label 'Configuración'>
-<!ENTITY sync.subtitle.manage.label1 'A súa conta de &syncBrand.fullName.label; xa está configurada. Vaia ao menú Configuración para xestionar a súa conta, ou inicie o &brandShortName;.'>
-
-<!-- Pair Device -->
-<!ENTITY sync.pair.tryagain.label 'Tente de novo.'>
-<!ENTITY sync.pair.connectlocation.label 'Para activar o novo dispositivo, seleccione “Configurar &syncBrand.shortName.label;” no dispositivo, e logo seleccione “Xa teño unha conta.”'>
-
-<!-- Firefox SyncAdapter Settings Screen -->
-<!ENTITY sync.settings.options.label 'Opcións'>
-<!ENTITY sync.summary.pair.label 'Ligar outro dispositivo a súa conta de &syncBrand.shortName.label;'>
-
 <!-- Configure Engines -->
-<!ENTITY sync.configure.engines.title.label 'Que quere sincronizar'>
-<!ENTITY sync.configure.engines.sync.my.title.label 'Sincronizar…'>
-<!ENTITY sync.configure.engines.title.bookmarks 'Marcadores'>
 <!ENTITY sync.configure.engines.title.passwords2 'Identificacións'>
 <!ENTITY sync.configure.engines.title.history 'Historial'>
 <!ENTITY sync.configure.engines.title.tabs 'Lapelas'>
 
-<!-- Common text -->
-<!ENTITY sync.button.cancel.label 'Cancelar'>
-<!ENTITY sync.button.connect.label 'Conectar'>
-<!ENTITY sync.button.ok.label 'Aceptar'>
-
-<!-- Account strings -->
-<!ENTITY sync.account.label '&syncBrand.fullName.label; (desfasado)'>
-
 <!-- Localization note (sync.default.client.name): Default string of the "Device
   name" menu item upon setting up Firefox Sync. The placeholder &formatS1
   will be replaced by the name of the Firefox release channel and &formatS2
   by the model name of the Android device. Examples look like "Aurora on
   GT-I1950" and "Fennec on MI 2S". -->
 <!ENTITY sync.default.client.name '&formatS1; en &formatS2;'>
 
 <!-- Bookmark folder strings -->
 <!ENTITY bookmarks.folder.menu.label 'Menú dos marcadores'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.places.label ''>
 <!ENTITY bookmarks.folder.tags.label 'Etiquetas'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.toolbar.label 'Barra de marcadores'>
-<!ENTITY bookmarks.folder.unfiled.label 'Marcadores sen ordenar'>
+<!ENTITY bookmarks.folder.other.label 'Outros marcadores'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.desktop.label 'Marcadores do escritorio'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.mobile.label 'Marcadores do móbil'>
-<!ENTITY bookmarks.folder.readinglist.label 'Lista de lectura'>
 <!-- Pinned sites on about:home. This folder should never be shown to the user, but we have to give it a string name -->
 <!ENTITY bookmarks.folder.pinned.label 'Anclados'>
 
-<!-- Notification strings -->
-<!ENTITY sync.notification.oneaccount.label 'Só está permitida unha conta de &syncBrand.fullName.label;.'>
-<!ENTITY sync.notification.configure.saved 'Gardáronse as súas escollas.'>
-
-<!-- Incorrect settings and changing credentials. -->
-<!ENTITY sync.invalidcreds.label 'Nome de conta ou contrasinal incorrecto.'>
-<!ENTITY sync.invalidserver.label 'Introduza un URL de servidor correcto'>
-<!ENTITY sync.verifying.label 'Comprobando…'>
-<!ENTITY sync.new.recoverykey.status.incorrect 'Chave de recuperación incorrecta. Tente de novo.'>
-
-<!-- Send tab to device. -->
-<!ENTITY sync.title.send.tab.label 'Enviar a lapela aos dispositivos'>
-<!ENTITY sync.button.send.label 'Enviar'>
-<!ENTITY sync.button.set.up.sync.label 'Configurar &syncBrand.shortName.label;'>
-<!ENTITY sync.title.redirect.to.set.up.sync.label 'Configurar &syncBrand.shortName.label; para enviar as lapelas'>
-<!ENTITY sync.text.redirect.to.set.up.sync.label 'Configurar &syncBrand.fullName.label; no dispositivo para enviar as lapelas a outros dispositivos.'>
-<!ENTITY sync.text.tab.sent.label 'Enviáronse as lapelas!'>
-<!ENTITY sync.text.tab.not.sent.label 'Produciuse un problema ao enviar a lapela.'>
-
 <!-- Firefox Account strings. -->
 
-<!ENTITY fxaccount_full_label 'Contas Firefox'>
-
-<!ENTITY fxaccount_custom_server_account_title 'Usando a conta do servidor'>
-<!ENTITY fxaccount_custom_server_sync_title 'Gardando os datos de Sync no servidor'>
-
-<!-- Localization note: these are shown in all screens that query the
-   user for an email address and password. Hide and show are button
-   labels. -->
-<!ENTITY fxaccount_email_hint 'Correo'>
-<!ENTITY fxaccount_password_hint 'Contrasinal'>
-<!ENTITY fxaccount_password_hide 'Agochar'>
-<!ENTITY fxaccount_password_show 'Amosar'>
-
 <!-- Localization note: these are shown in screens after the user has
   created or signed in to an account, and take the user back to
   Firefox. -->
 <!ENTITY fxaccount_back_to_browsing 'Volver á navegación'>
 
-<!-- Localization note: the following two strings are interpolated
-   into fxaccount_create_account_policy_text2; see note for that
-   string as well. Compare fxaccount_status_{linktos,linkprivacy}:
-   these strings are separated to accommodate languages that decline
-   the two uses differently. -->
-<!ENTITY fxaccount_policy_linktos 'Termos do servizo'>
-<!ENTITY fxaccount_policy_linkprivacy 'Política de privacidade'>
-
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_welcome_to_sync 'Benvida ao &syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_description2 'Identifíquese para sincronizar as súas lapelas, marcadores, identificacións e moito máis.'>
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_get_started 'Comezar'>
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_old_firefox 'Usa unha versión antiga de &syncBrand.shortName.label;?'>
 
-<!-- Localization note: the Firefox below should not change with the
-   particular version of Firefox installed (Release, Beta, Aurora,
-   etc). The account remains a "Firefox Account". -->
-<!ENTITY fxaccount_create_account_header2 'Crear unha conta Firefox'>
-<!ENTITY fxaccount_create_account_password_length_restriction 'Debe ter polo mínimo 8 caracteres'>
-<!ENTITY fxaccount_create_account_day_of_birth 'Día'>
-<!ENTITY fxaccount_create_account_month_of_birth 'Mes'>
-<!ENTITY fxaccount_create_account_year_of_birth 'Ano de nacemento'>
-<!-- Localization note: &formatS1; is fxaccount_policy_linktos, &formatS2; is fxaccount_policy_linkprivacy, both hyperlinked. -->
-<!ENTITY fxaccount_create_account_policy_text2 'A continuación, acepte os &formatS1; e a &formatS2; dos servizos en liña de Firefox.'>
-<!ENTITY fxaccount_create_account_button 'Seguinte'>
-<!ENTITY fxaccount_create_account_choose_what_to_sync 'Escolla que sincronizar'>
-<!ENTITY fxaccount_create_account_sign_in_instead 'Xa ten unha conta? Identifíquese'>
-<!ENTITY fxaccount_create_account_1990_or_earlier '1990 ou anteriores'>
-<!ENTITY fxaccount_create_account_unknown_error 'Non foi posíbel crear a conta'>
-
-<!ENTITY fxaccount_account_create_not_allowed 'Non é posíbel crear a conta'>
-<!ENTITY fxaccount_account_create_not_allowed_you_must_meet_certain_age_requirements 'Para crear unha conta debe cumprir certos requisitos de idade.'>
-<!ENTITY fxaccount_account_create_not_allowed_learn_more 'Máis información'>
-
-<!ENTITY fxaccount_confirm_account_header 'Confirme a súa conta'>
-<!-- Localization note: &formatS; is the Firefox Account's email address. -->
-<!ENTITY fxaccount_confirm_account_verification_link 'Enviouse unha ligazón de comprobación a &formatS;'>
-<!ENTITY fxaccount_confirm_account_resend_email 'Reenviar correo'>
-<!ENTITY fxaccount_confirm_account_change_email 'Esquecer este correo?'>
-<!ENTITY fxaccount_confirm_account_verification_link_sent2 'Enviouse o correo de comprobación'>
-<!ENTITY fxaccount_confirm_account_verification_link_not_sent2 'Non foi posíbel enviar o correo de comprobación'>
-<!ENTITY fxaccount_resend_unlock_code_button_label 'Reenviar correo de desbloqueo'>
-<!ENTITY fxaccount_unlock_code_sent 'Enviouse o correo de desbloqueo da conta'>
-<!ENTITY fxaccount_unlock_code_not_sent 'Non foi posíbel enviar o correo de desbloqueo da conta'>
-
-<!ENTITY fxaccount_sign_in_sub_header 'Identificarse'>
-<!ENTITY fxaccount_sign_in_button_label 'Identificarse'>
-<!ENTITY fxaccount_sign_in_forgot_password 'Esqueceu o contrasinal?'>
-<!ENTITY fxaccount_sign_in_create_account_instead 'Crear unha conta'>
-<!ENTITY fxaccount_sign_in_unknown_error 'Non foi posíbel identificarse'>
-
-<!ENTITY fxaccount_account_verified_sub_header 'Comprobouse a conta'>
-<!ENTITY fxaccount_account_verified_description2 'O seus datos comezarán a sincronización nuns instantes.'>
-
-<!ENTITY fxaccount_migration_finished_header 'Rematou a anovación'>
-
-<!ENTITY fxaccount_update_credentials_header 'Identificarse'>
-<!ENTITY fxaccount_update_credentials_button_label 'Identificarse'>
-<!ENTITY fxaccount_update_credentials_unknown_error 'Non foi posíbel identificarse'>
-
-<!ENTITY fxaccount_finish_migrating_header 'Identifíquese para rematar a anovación'>
-<!ENTITY fxaccount_finish_migrating_button_label 'Rematar anovación'>
-<!ENTITY fxaccount_finish_migrating_description 'A anovación pode transferir moitos datos. É mellor estar nunha rede Wi-Fi.'>
-
-<!ENTITY fxaccount_status_header2 'Conta Firefox'>
-<!ENTITY fxaccount_status_signed_in_as 'Identificouse como'>
-<!ENTITY fxaccount_status_manage_account 'Xestionar conta'>
 <!ENTITY fxaccount_status_auth_server 'Servidor de contas'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync_now 'Sincronizar agora'>
 <!ENTITY fxaccount_status_syncing2 'Sincronizando…'>
 <!ENTITY fxaccount_status_device_name 'Nome do dispositivo'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync_server 'Servidor Sync'>
-<!ENTITY fxaccount_status_sync '&syncBrand.shortName.label;'>
-<!ENTITY fxaccount_status_sync_enabled '&syncBrand.shortName.label;: activado'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_verification2 'Necesita comprobarse a súa conta. Pulse para reenviar correo de comprobación.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_credentials 'Non é posíbel conectar. Pulse para identificarse.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_upgrade 'Necesita anovar &brandShortName; para identificarse.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_master_sync_automatically_enabled '&syncBrand.shortName.label; está configurado, pero a sincronización automática está desactivada. Marque “Sincronización automática de datos” nos axustes do Android na sección Uso de datos.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_master_sync_automatically_enabled_v21 '&syncBrand.shortName.label; está configurado, pero a sincronización automática está desactivada. Marque “Sincronización automática de datos” nos axustes do Android na sección Contas.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_finish_migrating 'Pulse para identificarse coa súa nova conta Firefox.'>
+<!ENTITY fxaccount_status_choose_what 'Escolla que sincronizar'>
 <!ENTITY fxaccount_status_bookmarks 'Marcadores'>
 <!ENTITY fxaccount_status_history 'Historial'>
 <!ENTITY fxaccount_status_passwords2 'Identificacións'>
 <!ENTITY fxaccount_status_tabs 'Lapelas abertas'>
+<!ENTITY fxaccount_status_additional_settings 'Axustes adicionais'>
+<!ENTITY fxaccount_pref_sync_use_metered2 'Sincronizar só coa Wi-Fi'>
+<!-- Localization note: Only affects background syncing, user initiated
+   syncs will still be done regardless of the connection -->
+
 <!ENTITY fxaccount_status_legal 'Legal' >
 <!-- Localization note: when tapped, the following two strings link to
   external web pages. Compare fxaccount_policy_{linktos,linkprivacy}:
   these strings are separated to accommodate languages that decline
   the two uses differently. -->
-<!ENTITY fxaccount_status_linktos 'Termos do servizo'>
-<!ENTITY fxaccount_status_linkprivacy 'Política de privacidade'>
-<!ENTITY fxaccount_status_more 'Máis&ellipsis;'>
+<!ENTITY fxaccount_status_linktos2 'Termos do servizo'>
+<!ENTITY fxaccount_status_linkprivacy2 'Política de privacidade'>
+<!ENTITY fxaccount_remove_account 'Desconectar&ellipsis;'>
 
-<!ENTITY fxaccount_remove_account_dialog_title 'Retirar a conta Firefox?'>
-<!ENTITY fxaccount_remove_account_dialog_message '&brandShortName; deterá a sincronización coa súa conta, pero non eliminará ningún dos seus datos de navegación neste dispositivo.'>
+<!ENTITY fxaccount_remove_account_dialog_title2 'Desconectar de Sync?'>
+<!ENTITY fxaccount_remove_account_dialog_message2 'Os seus datos de navegación permanecerán neste dispositivo, pero xa non se sincronizarán coa súa conta.'>
 <!-- Localization note: format string below will be replaced
   with the Firefox Account's email address. -->
-<!ENTITY fxaccount_remove_account_toast 'Retirouse a conta Firefox &formatS;.'>
+<!ENTITY fxaccount_remove_account_toast2 'Conta Firefox &formatS; desconectada.'>
+<!-- Localization note (fxaccount_remove_account_dialog_action_confirm): This is the label for the
+ confirm button in the dialog that shows up when disconnecting from sync. -->
+<!ENTITY fxaccount_remove_account_dialog_action_confirm 'Desconectar'>
 
-<!ENTITY fxaccount_remove_account_menu_item 'Retirar conta'>
 <!ENTITY fxaccount_enable_debug_mode 'Activar o modo de depuración'>
 
 <!-- Localization note: this is the name shown by the Android system
   itself for a Firefox Account. Don't localize this. -->
 <!ENTITY fxaccount_account_type_label 'Firefox'>
 
 <!-- Localization note: these are shown by the Android system itself,
   when the user navigates to the Android > Accounts > {Firefox
   Account} Screen. The link takes the user to the Firefox Account
   status activity, which lets them manage their Firefox
   Account. -->
 <!ENTITY fxaccount_options_title 'Opcións de &syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY fxaccount_options_configure_title 'Configurar &syncBrand.shortName.label;'>
 
-<!-- Localization note: these error messages are shown after a request
-   has been made to the remote server, and an error of some type has
-   been returned. -->
-<!ENTITY fxaccount_remote_error_UPGRADE_REQUIRED 'Necesita anovar Firefox'>
-
-<!-- Localization note: the format string will be fxaccount_sign_in_button_label, linkified. -->
-<!ENTITY fxaccount_remote_error_ATTEMPT_TO_CREATE_AN_ACCOUNT_THAT_ALREADY_EXISTS_2 'A conta xa existe. &formatS1;'>
-<!ENTITY fxaccount_remote_error_ATTEMPT_TO_ACCESS_AN_ACCOUNT_THAT_DOES_NOT_EXIST 'Correo ou contrasinal incorrectos'>
-<!ENTITY fxaccount_remote_error_INCORRECT_PASSWORD 'Correo ou contrasinal incorrectos'>
-<!ENTITY fxaccount_remote_error_ATTEMPT_TO_OPERATE_ON_AN_UNVERIFIED_ACCOUNT 'A conta non está comprobada'>
-<!ENTITY fxaccount_remote_error_CLIENT_HAS_SENT_TOO_MANY_REQUESTS 'Servido ocupado, tente de novo pronto'>
-<!ENTITY fxaccount_remote_error_SERVICE_TEMPORARILY_UNAVAILABLE_TO_DUE_HIGH_LOAD 'Servido ocupado, tente de novo pronto'>
-<!ENTITY fxaccount_remote_error_UNKNOWN_ERROR 'Produciuse un problema'>
-<!ENTITY fxaccount_remote_error_COULD_NOT_CONNECT 'Non é posíbel conectarse á rede'>
-<!ENTITY fxaccount_remote_error_ACCOUNT_LOCKED 'A conta está bloqueada. &formatS1;'>
-
 <!ENTITY fxaccount_sync_sign_in_error_notification_title2 '&syncBrand.shortName.label; non está conectado'>
 <!-- Localization note: the format string below will be replaced
   with the Firefox Account's email address. -->
 <!ENTITY fxaccount_sync_sign_in_error_notification_text2 'Pulse para identificarse como &formatS;'>
 
 <!ENTITY fxaccount_sync_finish_migrating_notification_title 'Rematar anovación de &syncBrand.shortName.label;?'>
 <!-- Localization note: the format string below will be replaced
   with the Firefox Account's email address. -->
--- a/mobile/android/chrome/about.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/about.dtd
@@ -1,16 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!ENTITY aboutPage.title            "Sobre o &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutPage.warningVersion        "&brandShortName; é experimental e pode ser inestábel.">
-<!ENTITY aboutPage.telemetryStart        " Automaticamente envía información sobre o rendemento, o hardware, o uso e as personalizacións a ">
-<!ENTITY aboutPage.telemetryMozillaLink     "&vendorShortName;">
-<!ENTITY aboutPage.telemetryEnd         " para axudar a mellorar &brandShortName;.">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.link     "Buscar actualizacións »">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.checking   "Buscando actualizacións…">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.none     "Sen actualizacións dispoñíbeis">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.available2  "Descargar actualización">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.downloading "Descargando actualización…">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.downloaded2 "Instalar actualización">
 <!ENTITY aboutPage.faq.label          "FAQ">
 <!ENTITY aboutPage.support.label        "Asistencia">
--- a/mobile/android/chrome/aboutAccounts.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAccounts.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutAccounts.connected.title "Contas Firefox">
 <!ENTITY aboutAccounts.connected.description "Está conectado como">
-<!ENTITY aboutAccounts.syncPreferences.label "Prema aquí para comprobar a configuración de Sync">
+<!ENTITY aboutAccounts.syncPreferences.label "Prema aquí para comprobar os axustes de Sync">
 
 <!ENTITY aboutAccounts.noConnection.title "Sen conexión á Internet">
 <!ENTITY aboutAccounts.retry.label "Tentar de novo">
 
 <!ENTITY aboutAccounts.restrictedError.title "Restrinxido">
 <!ENTITY aboutAccounts.restrictedError.description "Non é posíbel xestionar contas Firefox dende este perfil.">
--- a/mobile/android/chrome/aboutAccounts.properties
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAccounts.properties
@@ -6,11 +6,11 @@
 # a toast message).
 relinkDenied.message= Xa identificado en Sync!
 # LOCALIZATION NOTE (relinkDenied.openPrefs): Ideally, this string is short (it's a
 # button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
 relinkDenied.openPrefs= PREFS
 
 relinkVerify.title= Confirma que quere identificarse en Sync?
 # LOCALIZATION NOTE (relinkVerify.message): Email address of a user previously signed in to Sync.
-relinkVerify.message= Antes estaba conectado a Sync con outro enderezo de correo diferente. Ao identificarse combinaranse os marcadores, contrasinais e outras configuracións deste navegador cos de %S
+relinkVerify.message= Antes estaba conectado a Sync con outro enderezo de correo diferente. Ao identificarse combinaranse os marcadores, contrasinais e outros axustes deste navegador cos de %S
 relinkVerify.continue= Continuar
 relinkVerify.cancel= Cancelar
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutAddons.title2           "Complementos">
 <!ENTITY aboutAddons.header2          "Os seus complementos">
-<!ENTITY aboutAddons.options          "Opcións">
 
 <!ENTITY addonAction.enable           "Activar">
 <!ENTITY addonAction.disable          "Desactivar">
 <!ENTITY addonAction.uninstall         "Desinstalar">
 <!ENTITY addonAction.undo            "Desfacer">
+<!ENTITY addonAction.update           "Actualizar">
 
 <!ENTITY addonUnsigned.message         "Non foi posíbel que &brandShortName; comprobase este complemento.">
 <!ENTITY addonUnsigned.learnMore        "Máis información">
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
@@ -4,8 +4,10 @@
 
 addonType.extension=Extensión
 addonType.theme=Tema
 addonType.locale=Idioma
 
 addonStatus.uninstalled=Desinstalarase %S despois de reiniciar.
 
 addons.browseAll=Examinar todos os complementos para Firefox
+
+addon.options=Opcións
\ No newline at end of file
--- a/mobile/android/chrome/aboutLogins.properties
+++ b/mobile/android/chrome/aboutLogins.properties
@@ -17,11 +17,12 @@ editLogin.fallbackTitle=Editar identificación
 editLogin.saved1=Gardouse a identificación
 editLogin.couldNotSave=Non foi posíbel gardar os cambios
 
 loginsDetails.age=Antigüidade: %S días
 
 loginsDetails.copyFailed=Fallou a copia
 loginsDetails.passwordCopied=Copiouse o contrasinal
 loginsDetails.usernameCopied=Copiouse o nome de usuario
+loginsDetails.deleted=Eliminouse a identificación
 
 password-btn.show=Amosar
 password-btn.hide=Agochar
--- a/mobile/android/chrome/aboutPrivateBrowsing.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -8,16 +8,18 @@
             is used as a title, with the privatebrowsingpage.title string preceding it but on a separate line.
             So the final line will say "Private Browsing + Tracking Protection". -->
 <!ENTITY privatebrowsingpage.title.private "+ Protección contra o seguimento">
 <!-- Localization note (privatebrowsingpage.title.normal1): "Private Browsing"
   is capitalized in English to be consistent with our existing uses of the
   term. -->
 <!ENTITY privatebrowsingpage.title.normal1 "Non está en modo de navegación privada">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.description.private4 "&brandShortName; evitará que sexa seguido e non lembrará ningún historial, pero os ficheiros descargados e os novos marcadores si que se gardarán no seu dispositivo.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.description.trackingProtection "&brandShortName; bloquea partes das páxinas que poden seguir a súa actividade de navegación.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.description.privateDetails "Non lembrará nada do historial, pero si que se gardarán no seu dispositivo os novos marcadores e os ficheiros descargados.">
+
 <!-- Localization note (privatebrowsingpage.description.normal2): "Private
   Browsing is capitalized in English to be consistent with our existing uses
   of the term. -->
 <!ENTITY privatebrowsingpage.description.normal2 "Na navegación privada, non se conserva o seu historial de navegación nin as cookies. Os marcadores que engada e os ficheiros que descargue si que se gardarán no seu dispositivo.">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.link.private "Quere máis información?">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.link.normal "Abrir unha nova lapela privada">
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -20,31 +20,39 @@ alertDownloadsStart2=Iniciando a descarg
 alertDownloadsDone2=Rematou a descarga
 alertCantOpenDownload=Non é posíbel abrir o ficheiro. Pulse para gardalo.
 alertDownloadsSize=Descarga demasiado grande
 alertDownloadsNoSpace=Non hai suficiente espazo no disco
 alertDownloadsToast=Iniciouse a descarga…
 alertDownloadsPause=Pausa
 alertDownloadsResume=Retomar
 alertDownloadsCancel=Cancelar
-# LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.message): This message appears in a toast
+# LOCALIZATION NOTE (alertDownloadSucceeded): This text is shown as a snackbar inside the app after a
+# successful download. %S will be replaced by the file name of the download.
+alertDownloadSucceeded=Descargouse %S
+# LOCALIZATION NOTE (downloads.disabledInGuest): This message appears in a toast
 # when the user tries to download something in Guest mode.
 downloads.disabledInGuest=As descargas están desactivadas nas sesións de invitado
 
-alertFullScreenToast=Prema ATRÁS para saír do modo Pantalla completa
-
 # LOCALIZATION NOTE (alertSearchEngineAddedToast, alertSearchEngineErrorToast, alertSearchEngineDuplicateToast)
 # %S will be replaced by the name of the search engine (exposed by the current page)
 # that has been added; for example, 'Google'.
 alertSearchEngineAddedToast='%S' engadiuse como buscador
 alertSearchEngineErrorToast=Non foi posíbel engadir '%S' como buscador
 alertSearchEngineDuplicateToast='%S' xa é un dos seus buscadores
 
-downloadCancelPromptTitle=Cancelar a descarga
-downloadCancelPromptMessage=Desexa cancelar esta descarga?
+# LOCALIZATION NOTE (alertShutdownSanitize): This text is shown as a snackbar during shutdown if the
+# user has enabled "Clear private data on exit".
+alertShutdownSanitize=Borrando os datos privados…
+
+alertPrintjobToast=Imprimindo…
+
+downloadCancelPromptTitle1=Interromper descargar
+downloadCancelPromptMessage1=Quere interromper esta descarga?
+download.blocked=Foi imposíbel descargar o ficheiro
 
 addonError.titleError=Erro
 addonError.titleBlocked=Complemento bloqueado
 addonError.learnMore=Máis información
 
 # LOCALIZATION NOTE (unsignedAddonsDisabled.title, unsignedAddonsDisabled.message):
 # These strings will appear in a dialog when Firefox detects that installed add-ons cannot be verified.
 unsignedAddonsDisabled.title=Complementos non comprobados
@@ -69,106 +77,134 @@ addonLocalError-4=Non foi posíbel instalar #1 porque non é posíbel que #3 modifique o ficheiro necesario.
 addonLocalError-5=Non foi posíbel instalar este complemento porque non foi comprobado.
 addonErrorIncompatible=Non foi posíbel instalar #1 porque non é compatíbel co #3 #4.
 addonErrorBlocklisted=Non foi posíbel instalar #1 porque o risco de que cause problemas de estabilidade ou seguranza é alto.
 
 # Notifications
 notificationRestart.normal=Reiniciar para aplicar os cambios.
 notificationRestart.blocked=Complementos inseguros instalados. Reinicie para desactivar.
 notificationRestart.button=Reiniciar
+doorhanger.learnMore=Máis información
 
 # Popup Blocker
 
 # LOCALIZATION NOTE (popup.message): Semicolon-separated list of plural forms.
 # #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
 popup.message=#1 evitou que este sitio abrira unha xanela emerxente. Quere amosala?;#1 evitou que este sitio abrira #2 xanelas emerxentes. Quere amosalas?
 popup.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
 popup.show=Amosar
 popup.dontShow=Non amosar
 
 # SafeBrowsing
 safeBrowsingDoorhanger=Identificouse este sitio como que contén malware ou intento de suplantación de identidade (phishing). Sexa prudente.
 
-# LOCALIZATION NOTE (blockPopups.label): Label that will be used in
+# LOCALIZATION NOTE (blockPopups.label2): Label that will be used in
 # site settings dialog.
-blockPopups.label=Bloquear as xanelas emerxentes
+blockPopups.label2=Xanelas emerxentes
 
 # XPInstall
 xpinstallPromptWarning2=%S evitou que este sitio (%S) solicitase instalar software no seu dispositivo.
 xpinstallPromptWarningLocal=%S evitou que este complemento (%S) se instalara no seu dispositivo.
 xpinstallPromptWarningDirect=%S evitou que un complemento se instalara no seu dispositivo.
 xpinstallPromptAllowButton=Permitir
 xpinstallDisabledMessageLocked=O administrador do sistema desactivou a instalación de software.
 xpinstallDisabledMessage2=A instalación de software está desactivada. Prema Activar e tente de novo.
 xpinstallDisabledButton=Activar
 
+# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
+# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
+# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
+# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
+# for an example of the full dialog.
+# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
+webextPerms.header=Engadir %S?
+
+# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.listIntro)
+# This string will be followed by a list of permissions requested
+# by the webextension.
+webextPerms.listIntro=Require o seu permiso para:
+webextPerms.add.label=Engadir
+webextPerms.cancel.label=Cancelar
+
+# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
+# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
+
+webextPerms.updateAccept.label=Actualizar
+
+# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
+# %S is replaced with the localized name of the extension requesting new
+# permissions.
+webextPerms.optionalPermsHeader=%S solicita permisos adicionais.
+webextPerms.optionalPermsListIntro=Quere:
+webextPerms.optionalPermsAllow.label=Permitir
+webextPerms.optionalPermsDeny.label=Denegar
+
+webextPerms.description.bookmarks=Ler e modificar os marcadores
+webextPerms.description.browserSettings=Ler e modificar os axustes do navegador
+webextPerms.description.browsingData=Borrar o historial recente de navegación, as cookies e datos relacionados
+webextPerms.description.clipboardRead=Obter os datos do portapapeis
+webextPerms.description.clipboardWrite=Introducir datos no portapapeis
+webextPerms.description.devtools=Estender as ferramentas de desenvolvemento para acceder aos seus datos nas lapelas abertas
+webextPerms.description.downloads=Descargar ficheiros, ler e modificar o historial de descargas do navegador
+webextPerms.description.downloads.open=Abrir ficheiros descargados no seu computador
+webextPerms.description.find=Ler o texto de todas as lapelas abertas
+webextPerms.description.geolocation=Acceder a súa localización
+webextPerms.description.history=Acceder ao historial de navegación
+# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
+# %S will be replaced with the name of the application
+webextPerms.description.proxy=Controlar os axustes do proxy do navegador
+webextPerms.description.sessions=Acceder as lapelas pechadas recentemente
+webextPerms.description.tabs=Acceder as lapelas do navegador
+webextPerms.description.topSites=Acceder ao historial de navegación
+
+
+# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
+# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
+# is requesting access (e.g., mozilla.org)
+
+# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
+# Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
+# domains for which this webextension is requesting permission.
+
+# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
+# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
+# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
+
+# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
+# Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
+# hosts for which this webextension is requesting permission.
+
+
 # Site Identity
 identity.identified.verifier=Verificado por: %S
 identity.identified.verified_by_you=Engadiu unha excepción de seguranza para este sitio
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 identity.identified.title_with_country=%S (%S)
 
 # Geolocation UI
 geolocation.allow=Compartir
 geolocation.dontAllow=Non compartir
 geolocation.ask=Compartir a súa localización con %S?
-# LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation): Label that will be used in
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation.location): Label that will be used in
 # site settings dialog.
-geolocation.shareLocation=Compartir localización
+geolocation.location=Localización
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.dontAskAgain): This label appears next to a
 # checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
 geolocation.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
 
 # Desktop notification UI
-desktopNotification.allow=Permitir
-desktopNotification.dontAllow=Non permitir
-desktopNotification.ask=Permitir a %S usar notificacións?
-# LOCALIZATION NOTE (desktopNotification.useNotifications): Label that will be
+desktopNotification2.allow=Sempre
+# LOCALIZATION NOTE (desktopNotification.notifications): Label that will be
 # used in site settings dialog.
-desktopNotification.useNotifications=Usar notificacións
-# LOCALIZATION NOTE (desktopNotification.dontAskAgain): This label appears next to a
-# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
-desktopNotification.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
-
-# Contacts API
-contacts.allow=Permitir
-contacts.dontAllow=Non permitir
-contacts.ask=Permitir a %S acceder aos seus contactos?
-# LOCALIZATION NOTE (contacts.dontAskAgain): This label appears next to a
-# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
-contacts.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
 
-# Device Storage API
-deviceStorageMusic.allow=Permitir
-deviceStorageMusic.dontAllow=Non permitir
-deviceStorageMusic.ask=Permitir a %S acceder á súa música?
-# LOCALIZATION NOTE (deviceStorageMusic.dontAskAgain): This label appears next to a
-# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
-deviceStorageMusic.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
-
-deviceStoragePictures.allow=Permitir
-deviceStoragePictures.dontAllow=Non permitir
-deviceStoragePictures.ask=Permitir a %S acceder ás súas imaxes?
-# LOCALIZATION NOTE (deviceStoragePictures.dontAskAgain): This label appears next to a
-# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
-deviceStoragePictures.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
-
-deviceStorageSdcard.allow=Permitir
-deviceStorageSdcard.dontAllow=Non permitir
-deviceStorageSdcard.ask=Permitir a %S acceder ao almacenamento externo?
-# LOCALIZATION NOTE (deviceStorageSdcard.dontAskAgain): This label appears next to a
-# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
-deviceStorageSdcard.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
-
-deviceStorageVideos.allow=Permitir
-deviceStorageVideos.dontAllow=Non permitir
-deviceStorageVideos.ask=Permitir a %S acceder aos seus vídeos?
-# LOCALIZATION NOTE (deviceStorageVideos.dontAskAgain): This label appears next to a
-# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
-deviceStorageVideos.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
+# Imageblocking
 
 # New Tab Popup
 # LOCALIZATION NOTE (newtabpopup, newprivatetabpopup): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of tabs
 newtabpopup.opened=Abriuse unha nova lapela;Abríronse #1 novas lapelas
 newprivatetabpopup.opened=Abriuse unha nova lapela privada;Abríronse #1 novas lapelas privadas
 
@@ -176,37 +212,40 @@ newprivatetabpopup.opened=Abriuse unha nova lapela privada;Abríronse #1 novas lapelas privadas
 # button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
 newtabpopup.switch=CAMBIAR
 
 # Undo close tab toast
 # LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.message): This message appears in a toast
 # when the user closes a tab. %S is the title of the tab that was closed.
 undoCloseToast.message=Pechouse %S
 
+# Private Tab closed message
+# LOCALIZATION NOTE (privateClosedMessage.message): This message appears
+# when the user closes a private tab.
+
 # LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.messageDefault): This message appears in a
 # toast when the user closes a tab if there is no title to display.
 undoCloseToast.messageDefault=Pechouse a lapela
 
 # LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.action2): Ideally, this string is short (it's a
 # button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
 undoCloseToast.action2=DESFACER
 
 # Offline web applications
 offlineApps.ask=Permitir a %S almacenar datos no seu dispositivo para a súa utilización sen conexión?
 offlineApps.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
 offlineApps.allow=Permitir
 offlineApps.dontAllow2=Non permitir
 
-# LOCALIZATION NOTE (offlineApps.storeOfflineData): Label that will be used in
+# LOCALIZATION NOTE (offlineApps.offlineData): Label that will be used in
 # site settings dialog.
-offlineApps.storeOfflineData=Almacenar datos para usar sen conexión
 
-# LOCALIZATION NOTE (password.savePassword): Label that will be used in
+# LOCALIZATION NOTE (password.logins): Label that will be used in
 # site settings dialog.
-password.savePassword=Gardar contrasinal
+password.logins=Identificacións
 # LOCALIZATION NOTE (password.save): This should match
 # saveButton in passwordmgr.properties
 password.save=Gardar
 # LOCALIZATION NOTE (password.dontSave): This should match
 # dontSaveButton in passwordmgr.properties
 password.dontSave=Non gardar
 
 # LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
@@ -219,23 +258,20 @@ browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
 # Text Selection
 selectionHelper.textCopied=Copiouse o texto ao portapapeis
 
 # Casting
 # LOCALIZATION NOTE (casting.sendToDevice): Label that will be used in the
 # dialog/prompt.
 casting.sendToDevice=Enviar ao dispositivo
-casting.mirrorTab=Duplicar lapela
-casting.mirrorTabStop=Deter duplicación
 
 # Context menu
 contextmenu.openInNewTab=Abrir a ligazón nunha nova lapela
 contextmenu.openInPrivateTab=Abrir a ligazón nunha lapela privada
-contextmenu.addToReadingList=Engadir á lista de lectura
 contextmenu.share=Compartir
 contextmenu.copyLink=Copiar ligazón
 contextmenu.shareLink=Compartir ligazón
 contextmenu.bookmarkLink=Marcar ligazón
 contextmenu.copyEmailAddress=Copiar correo electrónico
 contextmenu.shareEmailAddress=Compartir correo electrónico
 contextmenu.copyPhoneNumber=Copiar número de teléfono
 contextmenu.sharePhoneNumber=Compartir número de teléfono
@@ -244,25 +280,33 @@ contextmenu.fullScreen=Pantalla completa
 contextmenu.copyImageLocation=Copiar a localización da imaxe
 contextmenu.shareImage=Compartir imaxe
 # LOCALIZATION NOTE (contextmenu.search):
 # The label of the contextmenu item which allows you to search with your default search engine for
 # the text you have selected. %S is the name of the search engine. For example, "Google".
 contextmenu.search=Buscar en %S
 contextmenu.saveImage=Gardar imaxe
 contextmenu.setImageAs=Estabelecer imaxe como
-contextmenu.addSearchEngine2=Engadir como buscador
+# LOCALIZATION NOTE (contextmenu.addSearchEngine3): This string should be rather short. If it is
+# significantly longer than the translation for the "Paste" action then this might trigger an
+# Android bug positioning the floating text selection partially off the screen. This issue heavily
+# depends on the screen size and the specific translations. For English "Paste" / "Add search engine"
+# is working while "Paste" / "Add as search engine" triggers the bug. See bug 1262098 for more details.
+# Manual testing the scenario described in bug 1262098 is highly recommended.
+contextmenu.addSearchEngine3=Engadir buscador
 contextmenu.playMedia=Reproducir
 contextmenu.pauseMedia=Pausa
-contextmenu.shareMedia=Compartir vídeo
 contextmenu.showControls2=Amosar controis
 contextmenu.mute=Enmudecer
 contextmenu.unmute=Desenmudecer
 contextmenu.saveVideo=Gardar vídeo
 contextmenu.saveAudio=Gardar son
+# LOCALIZATION NOTE (contextmenu.saveMedia):
+# The label that will be used in the contextmenu in place of "Save Video" or "Save Audio", for
+# unloaded video elements.
 contextmenu.addToContacts=Engadir aos contactos
 # LOCALIZATION NOTE (contextmenu.sendToDevice):
 # The label that will be used in the contextmenu and the pageaction
 contextmenu.sendToDevice=Enviar ao dispositivo
 
 contextmenu.copy=Copiar
 contextmenu.cut=Cortar
 contextmenu.selectAll=Seleccionar todo
@@ -270,17 +314,16 @@ contextmenu.paste=Pegar
 
 contextmenu.call=Chamar
 
 # Select UI
 selectHelper.closeMultipleSelectDialog=Feito
 
 #Input widgets UI
 inputWidgetHelper.date=Seleccione unha data
-inputWidgetHelper.datetime=Seleccione unha data e unha hora
 inputWidgetHelper.datetime-local=Seleccione unha data e unha hora
 inputWidgetHelper.time=Seleccione unha hora
 inputWidgetHelper.week=Seleccione unha semana
 inputWidgetHelper.month=Seleccione un mes
 inputWidgetHelper.cancel=Cancelar
 inputWidgetHelper.set=Estabelecer
 inputWidgetHelper.clear=Borrar
 
@@ -296,23 +339,22 @@ timer.end=%1$S: %2$Sms
 
 # Click to play plugins
 clickToPlayPlugins.message2=%S precisa un engadido. Quere activalo?
 clickToPlayPlugins.activate=Activar
 clickToPlayPlugins.dontActivate=Non activar
 # LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.dontAskAgain): This label appears next to a
 # checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
 clickToPlayPlugins.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
-# LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.playPlugins): Label that
+# LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.plugins): Label that
 # will be used in site settings dialog.
-clickToPlayPlugins.activatePlugins=Activar engadidos
 
 # Site settings dialog
 # LOCALIZATION NOTE (siteSettings.labelToValue): This string will be used to
-# dislay a list of current permissions settings for a site.
+# display a list of current permissions settings for a site.
 # Example: "Store Offline Data: Allow"
 siteSettings.labelToValue=%S: %S
 
 masterPassword.incorrect=Contrasinal incorrecto
 
 # Debugger
 # LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptTitle): The title displayed on the
 # dialog that prompts the user to allow the incoming connection.
@@ -334,29 +376,39 @@ remoteIncomingPromptAllow=Permitir
 # connection will be allowed assuming the scan succeeds.
 remoteIncomingPromptScan=Examinar
 # LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptScanAndRemember): This button will
 # start a QR code scanner to authenticate an incoming remote debugger
 # connection. The connection will be allowed assuming the scan succeeds, and
 # the other endpoint's certificate will be saved to skip future scans for this
 # client.
 remoteIncomingPromptScanAndRemember=Examinar e lembrar
+# LOCALIZATION NOTE (remoteQRScanFailedPromptTitle): The title displayed in a
+# dialog when we are unable to complete the QR code scan for an incoming remote
+# debugging connection.
+# LOCALIZATION NOTE (remoteQRScanFailedPromptMessage): The message displayed in
+# a dialog when we are unable to complete the QR code scan for an incoming
+# remote debugging connection.
+# LOCALIZATION NOTE (remoteQRScanFailedPromptOK): This button dismisses the
+# dialog that appears when we are unable to complete the QR code scan for an
+# incoming remote debugging connection.
+remoteQRScanFailedPromptOK=Aceptar
 
 # LOCALIZATION NOTE (remoteNotificationTitle): %S is the name of the app.
 remoteNotificationTitle=Activouse a depuración de %S
 # LOCALIZATION NOTE (remoteNotificationGenericName): a generic name to use
 # if the name of the app is not available.
 remoteNotificationGenericName=Aplicativo
 # LOCALIZATION NOTE (remoteNotificationMessage): %S is the port on which
 # the remote debugger server is listening.
 remoteNotificationMessage=Escoitando no porto %S
 # LOCALIZATION NOTE (remoteStartNotificationTitle): %S is the name of the app.
 remoteStartNotificationTitle=Activar a depuración para %S
 # LOCALIZATION NOTE (remoteStartNotificationMessage):
-remoteStartNotificationMessage=Pulse para activar o depurador remoto
+remoteStartNotificationMessage=Seleccione para activar o depurador remoto
 
 # Helper apps
 helperapps.open=Abrir
 helperapps.ignore=Ignorar
 helperapps.dontAskAgain=Non preguntar de novo para este sitio
 helperapps.openWithApp2=Abrir co aplicativo %S
 helperapps.openWithList2=Abrir cun aplicativo
 helperapps.always=Sempre
@@ -371,31 +423,47 @@ helperapps.useJustOnce=Só unha vez
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Este sitio (%S) tentou instalar un tema.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Permitir
 
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message, getUserMedia.sharingCamera.message, getUserMedia.sharingMicrophone.message, getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
 getUserMedia.shareCamera.message= Desexa compartir a cámara con %S?
 getUserMedia.shareMicrophone.message= Desexa compartir o micrófono con %S?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message= Desexa compartir a cámara e o micrófono con %S?
-getUserMedia.denyRequest.label= Non compartir 
+getUserMedia.denyRequest.label= Non compartir
 getUserMedia.shareRequest.label= Compartir
 getUserMedia.videoSource.default= Cámara %S
 getUserMedia.videoSource.frontCamera= Cámara frontal
 getUserMedia.videoSource.backCamera= Cámara posterior
 getUserMedia.videoSource.none= Sen vídeo
 getUserMedia.videoSource.tabShare= Escolla unha lapela na que emitir
 getUserMedia.videoSource.prompt= Fonte do vídeo
 getUserMedia.audioDevice.default= Micrófono %S
 getUserMedia.audioDevice.none= Sen son
 getUserMedia.audioDevice.prompt= Micrófono a usar
 getUserMedia.sharingCamera.message2= A cámara está activada
 getUserMedia.sharingMicrophone.message2= O micrófono está activado
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2= A cámara e o micrófono están activados
 
+# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
+#          userContextWork.label,
+#          userContextShopping.label,
+#          userContextBanking.label,
+#          userContextNone.label):
+# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
+# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
+# the context that the user is in when interacting with the site. Different
+# contexts will store cookies and other information from those sites in
+# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
+# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
+# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
+# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
+# strings on the right-hand side of the URL bar.
+# In android this will be only exposed by web extensions
+
 # LOCALIZATION NOTE (readerMode.toolbarTip):
 # Tip shown to users the first time we hide the reader mode toolbar.
 readerMode.toolbarTip=Pulse a pantalla para amosar as opcións de lectura
 
 #Open in App
 openInApp.pageAction= Abrir no aplicativo
 openInApp.ok= Aceptar
 openInApp.cancel= Cancelar
@@ -414,8 +482,10 @@ browser.menu.context.mailto= Correo
 feedHandler.chooseFeed=Escoller canle
 feedHandler.subscribeWith=Subscribirse con
 
 # LOCALIZATION NOTE (nativeWindow.deprecated):
 # This string is shown in the console when someone uses deprecated NativeWindow apis.
 # %1$S=name of the api that's deprecated, %2$S=New API to use. This may be a url to
 # a file they should import or the name of an api.
 nativeWindow.deprecated=%1$S está desfasado. No seu lugar use %2$S
+
+# Vibration API permission prompt
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/devicePrompt.properties
@@ -0,0 +1,4 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
--- a/mobile/android/chrome/passwordmgr.properties
+++ b/mobile/android/chrome/passwordmgr.properties
@@ -8,15 +8,15 @@ rememberButton=Lembrar
 neverButton=Nunca
 
 # String is the login's hostname
 updatePassword=Actualizar o contrasinal gardado para %S?
 updatePasswordNoUser=Actualizar o contrasinal gardado para este usuario?
 updateButton=Actualizar
 dontUpdateButton=Non actualizar
 
-userSelectText=Confirme o usuario para o que está a modificar o contrasinal
+# Copy of the toolkit's passwordmgr.properties
+userSelectText2=Seleccione a identificación a actualizar:
 passwordChangeTitle=Confirmar o cambio do contrasinal
 
 # Strings used by PromptService.js
-rememberPassword=Usar o Xestor de contrasinais para lembrar este contrasinal.
 username=Nome de usuario
 password=Contrasinal
--- a/mobile/android/chrome/phishing.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/phishing.dtd
@@ -1,22 +1,26 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY safeb.palm.accept.label "Sáqueme de aquí!">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorar este aviso">
-<!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Non é unha falsificación…">
 <!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Por que se bloqueou este sitio?">
+<!-- Localization note (safeb.palm.advisory.desc) - Please don't translate <a id="advisory_provider"/> tag. It will be replaced at runtime with advisory link-->
+<!ENTITY safeb.palm.advisory.desc "Asesoramento fornecido por <a id='advisory_provider'/>">
 
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Sitio considerado de ataque!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "O sitio web en <span id='malware_sitename'/> consta como de ataque e foi bloqueado segundo as preferencias de seguranza actuais.">
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Os sitios de ataque tentan instalar programas que rouban información privada, que utilizan o computador para atacar a terceiros ou que danan o sistema.</p><p>Algúns deles distribúen de forma intencionada software pernicioso, mais moitos comprométense sen o permiso ou coñecemento dos propietarios.</p>">
 
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title2 "Web sospeitosa de ser unha falsificación!">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2 "Escribir algunha información persoal nesta páxina pode resultar nun roubo de identidade ou outro tipo de fraude.">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc2 "<p>Este tipo de falsificacións web úsanse en fraudes coñecidos como ataques de phising, nos que as páxinas fraudulentas e os correos úsanse para facerse pasar por fontes de confianza.</p>">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title3 "Sitio enganoso!">
+<!-- Localization note (safeb.blocked.phishingPage.shortDesc3) - Please don't translate the contents of the <span id="phishing_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc3 "Este sitio web <span id='phishing_sitename'/> identificouse como sitio enganoso e bloqueouse segundo as súas preferencias de seguranza.">
+
 
 <!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.title "Sitio denunciado de servir software non desexado!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.unwanted.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="unwanted_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.shortDesc "Esta páxina web en <span id='unwanted_sitename'/> identificouse como un sitio que contén software non desexado e foi bloqueado segundo as preferencias de seguranza actuais.">
 <!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.longDesc "As páxinas con software non desexado tentan instalar un software que pode aparentar facer algo diferente ao que fai e afectar ao seu sistema de maneira inesperada.">
+
+<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.title "O sitio que quere visitar pode conter malware">
--- a/mobile/android/chrome/pippki.properties
+++ b/mobile/android/chrome/pippki.properties
@@ -6,36 +6,77 @@ nssdialogs.ok.label=Aceptar
 nssdialogs.cancel.label=Cancelar
 
 # These strings are stolen from security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/pippki.dtd
 downloadCert.title=Descargando certificado
 downloadCert.message1=Solicitóuselle que confíe nunha nova entidade de acreditación (CA).
 downloadCert.viewCert.label=Ver
 downloadCert.trustSSL=Confiar para identificar os sitios web.
 downloadCert.trustEmail=Confiar para identificar aos usuarios de correo.
-downloadCert.trustObjSign=Confiar para identificar aos desenvolvedores de software.
-caCertExists.title=O certificado existe
-caCertExists.message=O certificado xa existe.
 pkcs12.getpassword.title=Caixa de diálogo de introdución do contrasinal
 pkcs12.getpassword.message=Escriba o contrasinal utilizado para cifrar esta copia de seguranza do certificado.
 clientAuthAsk.title=Solicitude de identificación de usuario
 clientAuthAsk.message1=Este sitio solicitou que se identifique cun certificado:
 clientAuthAsk.message2=Escolla un certificado para presentar como identificación:
 clientAuthAsk.message3=Detalles do certificado seleccionado:
 clientAuthAsk.remember.label=Lembrar esta decisión
+# LOCALIZATION NOTE(clientAuthAsk.nickAndSerial): Represents a single cert when
+# the user is choosing from a list of certificates.
+# %1$S is the nickname of the cert.
+# %2$S is the serial number of the cert in AA:BB:CC hex format.
+clientAuthAsk.nickAndSerial=%1$S [%2$S]
+# LOCALIZATION NOTE(clientAuthAsk.hostnameAndPort):
+# %1$S is the hostname of the server.
+# %2$S is the port of the server.
+clientAuthAsk.hostnameAndPort=%1$S:%2$S
+# LOCALIZATION NOTE(clientAuthAsk.organization): %S is the Organization of the
+# server cert.
 clientAuthAsk.organization=Organización: "%S"
+# LOCALIZATION NOTE(clientAuthAsk.issuer): %S is the Organization of the
+# issuer cert of the server cert.
 clientAuthAsk.issuer=Emitido baixo: "%S"
+# LOCALIZATION NOTE(clientAuthAsk.issuedTo): %1$S is the Distinguished Name of
+# the currently selected client cert, such as "CN=John Doe,OU=Example" (without
+# quotes).
+clientAuthAsk.issuedTo=Emitido para: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE(clientAuthAsk.serial): %1$S is the serial number of the
+# selected cert in AA:BB:CC hex format.
+clientAuthAsk.serial=Número de serie: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE(clientAuthAsk.validityPeriod):
+# %1$S is the already localized notBefore date of the selected cert.
+# %2$S is the already localized notAfter date of the selected cert.
+clientAuthAsk.validityPeriod=Válido de %1$S a %2$S
+# LOCALIZATION NOTE(clientAuthAsk.keyUsages): %1$S is a comma separated list of
+# already localized key usages the selected cert is valid for.
+# LOCALIZATION NOTE(clientAuthAsk.emailAddresses): %1$S is a comma separated
+# list of e-mail addresses the selected cert is valid for.
+clientAuthAsk.emailAddresses=Enderezos de correo: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE(clientAuthAsk.issuedBy): %1$S is the Distinguished Name of
+# the cert which issued the selected cert.
+clientAuthAsk.issuedBy=Emitido por: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE(clientAuthAsk.storedOn): %1$S is the name of the PKCS #11
+# token the selected cert is stored on.
 clientAuthAsk.viewCert.label=Ver
 
 certmgr.title=Detalles do certificado
 # These strings are stolen from security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/certManager.dtd
 certmgr.subjectinfo.label=Emitido a
 certmgr.issuerinfo.label=Emitido por
 certmgr.periodofvalidity.label=Período de validez
 certmgr.fingerprints.label=Pegadas dixitais
-certmgr.certdetail.cn=Nome común (CN)
-certmgr.certdetail.o=Organización (O)
-certmgr.certdetail.ou=Unidade organizativa (OU)
-certmgr.certdetail.serialnumber=Número de serie
-certmgr.certdetail.sha256fingerprint=Pegada dactilar SHA-256
-certmgr.certdetail.sha1fingerprint=Pegada dixital SHA1
-certmgr.begins=Comeza o
-certmgr.expires=Caduca o
+certdetail.cn=Nome común (CN): %1$S
+certdetail.o=Organización (O): %1$S
+certdetail.ou=Unidade organizativa (OU): %1$S
+# LOCALIZATION NOTE(certdetail.serialnumber): %1$S is the serial number of the
+# cert being viewed in AA:BB:CC hex format.
+certdetail.serialnumber=Número de serie: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE(certdetail.sha256fingerprint): %1$S is the SHA-256
+# Fingerprint of the cert being viewed in AA:BB:CC hex format.
+certdetail.sha256fingerprint=Pegada dixital SHA-256: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE(certdetail.sha1fingerprint): %1$S is the SHA-1 Fingerprint
+# of the cert being viewed in AA:BB:CC hex format.
+certdetail.sha1fingerprint=Pegada dixital SHA1: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE(certdetail.notBefore): %1$S is the already localized
+# notBefore date of the cert being viewed.
+certdetail.notBefore=Comeza o: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE(certdetail.notAfter): %1$S is the already localized notAfter
+# date of the cert being viewed.
+certdetail.notAfter=Caduca o: %1$S
--- a/mobile/overrides/appstrings.properties
+++ b/mobile/overrides/appstrings.properties
@@ -1,15 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-malformedURI=O URL non é correcto e non é posíbel cargalo.
 fileNotFound=Non é posíbel que Firefox atope o ficheiro en %S.
-dnsNotFound=Non é posíbel que Firefox atope o servidor en %S.
 unknownProtocolFound=Firefox non sabe como abrir este enderezo porque un dos protocolos seguintes (%S) non está asociado a ningún programa ou non está permitido neste contexto..
 connectionFailure=Non é posíbel que Firefox estabeleza unha conexión co servidor en %S.
 netInterrupt=A conexión con %S interrompeuse mentres se estaba a cargar a páxina.
 netTimeout=O servidor de %S está a demorar de máis en responder.
 redirectLoop=Firefox detectou que o servidor está a redireccionar o pedido deste enderezo dunha forma que nunca rematará.
 ## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don't translate "%S"
 confirmRepostPrompt=Para amosar esta páxina, %S debe enviar información que repetirá calquera acción (tal como unha busca ou unha confirmación de solicitude) que xa se executara antes.
 resendButton.label=Enviar de novo
@@ -19,20 +17,17 @@ notCached=Este documento xa non está dispoñíbel.
 netOffline=Firefox está actualmente en modo sen conexión e non é posíbel navegar pola Web.
 isprinting=Non é posíbel modificar o documento mentres se imprime ou se visualiza na Previsualización da impresión.
 deniedPortAccess=Este enderezo usa un porto de rede que normalmente se usa con fins diferentes á navegación web. Para a súa protección, Firefox cancelou a solicitude.
 proxyResolveFailure=Firefox configurouse para usar un servidor proxy que non é posíbel atopar.
 proxyConnectFailure=Firefox configurouse para usar un servidor proxy que está a rexeitar as conexións.
 contentEncodingError=Non é posíbel amosar a páxina que está a tentar visualizar porque usa un formulario de compresión incorrecto ou incompatíbel.
 unsafeContentType=Non é posíbel amosar a páxina que está a tentar visualizar porque está inserida nun tipo de ficheiro que pode non ser seguro ao abrilo. Contacte cos propietarios do sitio web para informalos deste problema.
 externalProtocolTitle=Petición de protocolo externa
-externalProtocolPrompt=Inicie un aplicativo externo para manexar ligazóns %1$S:.\n\n\nLigazón requirida:\n\n%2$S\n\nAplicativo: %3$S\n\n\nSe non estaba á espera desta solicitude podería tratarse dunha tentativa de vulnerar un punto fraco no outro programa. Cancele esta solicitude mentres non estea seguro de que non é maliciosa.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Descoñecido>
 externalProtocolChkMsg=Lembrar a miña escolla para todas as ligazóns deste tipo.
 externalProtocolLaunchBtn=Iniciar aplicativo
 malwareBlocked=O sitio %S identificouse como sitio atacante e bloqueouse segundo as súas preferencias de seguranza.
-phishingBlocked=O sitio web en %S identificouse como unha falsificación deseñada para enganar aos usuarios e obter información persoal ou financeira.
 unwantedBlocked=O sitio %S identificouse como un sitio que serve software non desexado e bloqueouse segundo as súas preferencias de seguranza.
 cspBlocked=Esta páxina ten unha política de seguranza de contido que evita que se cargue desta forma.
-corruptedContentError=Non é posíbel amosar a páxina que está a tentar visualizar porque se produciu un erro na transmisión dos datos.
 remoteXUL=Esta páxina usa unha tecnoloxía non compatíbel que xa non está dispoñíbel de forma predeterminada en Firefox.
 sslv3Used=Non é posíbel que Firefox garanta a seguranza dos seus datos no sitio %S xa que usa SSLv3, protocolo de seguranza non fiábel.
--- a/mobile/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/overrides/netError.dtd
@@ -33,16 +33,18 @@
  </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "Non se atopou o ficheiro">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Comprobe o uso de maiúsculas no nome do ficheiro ou outros erros de escrita.</li><li>Comprobe se o ficheiro foi movido, renomeado ou borrado.</li></ul>">
 
 
+
+
 <!ENTITY generic.title "Vaites.">
 <!ENTITY generic.longDesc "<p>Non é posíbel que &brandShortName; cargue esta páxina por algunha razón.</p>
 ">
 
 <!ENTITY malformedURI.title "O enderezo é incorrecto">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
 <!ENTITY malformedURI.longDesc2 "
@@ -91,27 +93,27 @@
 <!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
 <ul>
  <li>É posíbel que necesite instalar outro software para abrir este enderezo.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "O servidor proxy está a rexeitar as conexións">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul>
- <li>Comprobe a configuración proxy para asegurarse de que é correcta.</li>
+ <li>Comprobe os axustes do proxy para asegurarse de que son correctos.</li>
  <li>Contacte co seu administrador de rede para asegurarse de que o servidor proxy está a funcionar.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "Non é posíbel atopar o servidor proxy">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
 <!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "
 <ul>
- <li>Comprobe a configuración do proxy para asegurarse de que é a correcta.</li>
+ <li>Comprobe os axustes do proxy para asegurarse de que son correctos.</li>
  <li>Asegúrese de que o seu dispositivo ten unha conexión de datos ou Wi-Fi que funcione.
   <button id='wifi'>Activar Wi-Fi</button>
  </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "A páxina non está a redirixir correctamente">
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul><li>Ás veces, este problema pode estar causado pola desactivación ou rexeitamento de aceptar cookies.</li></ul>">
@@ -139,18 +141,18 @@
   <button id='wifi'>Activar Wi-Fi</button>
  </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Bloqueado pola política de seguranza de contidos">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; impediu que esta páxina se cargue desta forma porque a páxina ten una política de seguranza de contido que non o permite.</p>">
 
-<!ENTITY corruptedContentError.title "Erro de contido corrupto">
-<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>Non é posíbel amosar a páxina que está a tentar visualizar porque se produciu un erro na transmisión dos datos.</p><ul><li>Contacte cos propietarios do sitio web para informalos deste problema.</li></ul>">
+
+
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Ou pode engadir unha excepción…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Sáqueme de aquí!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Engadir excepción…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
 contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
 which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
@@ -160,8 +162,25 @@ netError.xhtml) because it exposes funct
 
 <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
 <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
 ">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "XUL remoto">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Contacte cos propietarios do sitio web para informalos deste problema.</li></ul></p>">
 
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc) - Do not translate
+   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
+
+
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (weakCryptoUsed.longDesc) - Do not translate
+   "SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP". -->
+
+
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
+   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
+
+
+
+