Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences subdialogs, part 1.
authorEnrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Tue, 02 Jun 2020 08:46:51 +0200
changeset 2042 73775ca1bb151fc528ebfe41b79466d12ddc7e7b
parent 2041 bd49c8740179d26d470df8a4ebaf759d8ec06a00
child 2043 da3fa75e80cc45937d9c976781ba2d941f25e02c
push id1563
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:47:15 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences subdialogs, part 1.
mail/messenger/preferences/application-manager.ftl
mail/messenger/preferences/attachment-reminder.ftl
mail/messenger/preferences/colors.ftl
mail/messenger/preferences/connection.ftl
mail/messenger/preferences/cookies.ftl
mail/messenger/preferences/dock-options.ftl
mail/messenger/preferences/fonts.ftl
mail/messenger/preferences/new-tag.ftl
mail/messenger/preferences/notifications.ftl
mail/messenger/preferences/offline.ftl
mail/messenger/preferences/permissions.ftl
mail/messenger/preferences/receipts.ftl
mail/messenger/preferences/sendoptions.ftl
mail/messenger/preferences/system-integration.ftl
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/application-manager.ftl
@@ -0,0 +1,10 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+app-manager-window-dialog =
+  .title = Detalles do aplicativo
+  .style = width: 30em; min-height: 20em;
+remove-app-button =
+  .label = Eliminar
+  .accesskey = r
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/attachment-reminder.ftl
@@ -0,0 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+attachment-reminder-window =
+  .title = Palabras chave para o recordatorio de anexos
+attachment-reminder-label = { -brand-short-name } avisarao sobre anexos olvidados, se vai a enviar un correo-e que conteña algunha destas palabras chave.
+keyword-remove-button =
+  .label = Eliminar
+  .accesskey = m
+edit-keyword-title = Editar palabra clave
+edit-keyword-label = Palabra clave:
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/colors.ftl
@@ -0,0 +1,40 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+colors-dialog-window =
+  .title = Cores
+  .style =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] width: 47em !important
+      *[other] width: 45em !important
+    }
+colors-dialog-legend = Texto e fondo
+text-color-label =
+  .value = Texto:
+  .accesskey = T
+background-color-label =
+  .value = Fondo:
+  .accesskey = F
+use-system-colors =
+  .label = Usar as cores do sistema
+  .accesskey = s
+colors-link-legend = Cores das ligazóns
+link-color-label =
+  .value = Ligazóns non visitadas:
+  .accesskey = L
+visited-link-color-label =
+  .value = Ligazóns visitadas:
+  .accesskey = v
+underline-link-checkbox =
+  .label = Subliñar as ligazóns
+  .accesskey = u
+override-color-label =
+  .value = Substituír as cores especificadas polo contido coas seleccionadas anteriormente:
+  .accesskey = o
+override-color-always =
+  .label = Sempre
+override-color-auto =
+  .label = Só con temas de alto contraste
+override-color-never =
+  .label = Nunca
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/connection.ftl
@@ -0,0 +1,48 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+connection-proxy-legend = Configurar proxys para acceder á Internet
+proxy-type-no =
+  .label = Sen proxy
+  .accesskey = y
+proxy-type-wpad =
+  .label = Detectar automaticamente a configuración do proxy para esta rede
+  .accesskey = r
+proxy-type-system =
+  .label = Usar a configuración do proxy do sistema
+  .accesskey = U
+proxy-type-manual =
+  .label = Configuración manual do proxy:
+  .accesskey = m
+proxy-http-label =
+  .value = Proxy HTTP:
+  .accesskey = P
+http-port-label =
+  .value = Porto:
+  .accesskey = t
+ssl-port-label =
+  .value = Porto:
+  .accesskey = r
+proxy-socks-label =
+  .value = Servidor SOCKS:
+  .accesskey = C
+socks-port-label =
+  .value = Porto:
+  .accesskey = o
+proxy-socks4-label =
+  .label = SOCKS v4
+  .accesskey = K
+proxy-socks5-label =
+  .label = SOCKS v5
+  .accesskey = v
+proxy-type-auto =
+  .label = URL da configuración automática do proxy:
+  .accesskey = x
+proxy-reload-label =
+  .label = Recargar
+  .accesskey = R
+no-proxy-label =
+  .value = Sen proxy para:
+  .accesskey = p
+no-proxy-example = Exemplo: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/cookies.ftl
@@ -0,0 +1,42 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+cookies-window-dialog =
+  .title = Cookies
+  .style = width: 36em;
+window-close-key =
+  .key = w
+window-focus-search-key =
+  .key = f
+window-focus-search-alt-key =
+  .key = k
+filter-search-label =
+  .value = Buscar:
+  .accesskey = B
+cookies-on-system-label = As seguintes cookies están almacenadas no computador:
+treecol-site-header =
+  .label = Sitio
+treecol-name-header =
+  .label = Nome da cookie
+props-name-label =
+  .value = Nome:
+props-value-label =
+  .value = Contido:
+props-domain-label =
+  .value = Servidor:
+props-path-label =
+  .value = Ruta:
+props-secure-label =
+  .value = Enviar a:
+props-expires-label =
+  .value = Caduca:
+remove-cookie-button =
+  .label = Eliminar cookie
+  .accesskey = r
+remove-all-cookies-button =
+  .label = Eliminar todas as cookies
+  .accesskey = a
+cookie-close-button =
+  .label = Pechar
+  .accesskey = c
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/dock-options.ftl
@@ -0,0 +1,20 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+dock-options-window-dialog =
+  .title = Opcións da icona do aplicativo
+  .style = width: 42em;
+bounce-system-dock-icon =
+  .label = Animar a icona do aplicativo cando chegue unha nova mensaxe
+  .accesskey = i
+dock-icon-legend = Insignia da icona do aplicativo
+dock-icon-show-label =
+  .value = Amosar na icona do aplicativo:
+count-unread-messages-radio =
+  .label = O número de mensaxes non lidas
+  .accesskey = m
+count-new-messages-radio =
+  .label = O número de novas mensaxes
+  .accesskey = n
+notification-settings-info = Pode desactivar a insignia no panel Notificacións das preferencias do sistema.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/fonts.ftl
@@ -0,0 +1,123 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+fonts-encoding-dialog-title =
+  .title = Tipos de letra e codificacións
+fonts-language-legend =
+  .value = Tipos de letra para:
+  .accesskey = T
+fonts-proportional-label =
+  .value = Proporcional:
+  .accesskey = P
+
+## Languages
+
+# Note: Translate "Latin" as the name of Latin (Roman) script, not as the name of the Latin language.
+font-language-group-latin =
+  .label = Latín
+font-language-group-japanese =
+  .label = Xaponés
+font-language-group-trad-chinese =
+  .label = Chinés tradicional (Taiwán)
+font-language-group-simpl-chinese =
+  .label = Chinés simplificado
+font-language-group-trad-chinese-hk =
+  .label = Chinés tradicional (Hong Kong)
+font-language-group-korean =
+  .label = Coreano
+font-language-group-cyrillic =
+  .label = Cirílico
+font-language-group-el =
+  .label = Grego
+font-language-group-other =
+  .label = Outros sistemas de escritura
+font-language-group-thai =
+  .label = Tailandés
+font-language-group-hebrew =
+  .label = Hebreo
+font-language-group-arabic =
+  .label = Árabe
+font-language-group-devanagari =
+  .label = Devanagari
+font-language-group-tamil =
+  .label = Tamil
+font-language-group-armenian =
+  .label = Armenio
+font-language-group-bengali =
+  .label = Bengalí
+font-language-group-canadian =
+  .label = Unified Canadian Syllabary
+font-language-group-ethiopic =
+  .label = Etíope
+font-language-group-georgian =
+  .label = Xeorxiano
+font-language-group-gujarati =
+  .label = Guxarati
+font-language-group-gurmukhi =
+  .label = Gurmukhi
+font-language-group-khmer =
+  .label = Camboxano
+font-language-group-malayalam =
+  .label = Malaialam
+font-language-group-math =
+  .label = Matemáticas
+font-language-group-telugu =
+  .label = Telugu
+font-language-group-kannada =
+  .label = Kannada
+font-language-group-sinhala =
+  .label = Sinhala
+font-language-group-tibetan =
+  .label = Tibetano
+
+## Default font type
+
+default-font-serif =
+  .label = Serif
+default-font-sans-serif =
+  .label = Sans Serif
+font-size-label =
+  .value = Tamaño:
+  .accesskey = ñ
+font-size-monospace-label =
+  .value = Tamaño:
+  .accesskey = a
+font-serif-label =
+  .value = Serif:
+  .accesskey = S
+font-sans-serif-label =
+  .value = Sans-serif:
+  .accesskey = n
+font-monospace-label =
+  .value = Monoespazado:
+  .accesskey = M
+font-min-size-label =
+  .value = Tamaño mínimo do tipo de letra:
+  .accesskey = m
+min-size-none =
+  .label = Ningún
+
+## Fonts in message
+
+font-control-legend = Control dos tipos de letra
+use-document-fonts-checkbox =
+  .label = Permitir que as mensaxes utilicen outros tipos de letra
+  .accesskey = o
+use-fixed-width-plain-checkbox =
+  .label = Usar un tipo de letra con ancho fixo para as mensaxes de texto sen formato
+  .accesskey = a
+
+## Language settings
+
+text-encoding-legend = Codificación do texto
+text-encoding-description = Estabeleza as codificacións predeterminadas para o correo de entrada e de saída
+font-outgoing-email-label =
+  .value = Correo de saída:
+  .accesskey = d
+font-incoming-email-label =
+  .value = Correo de entrada:
+  .accesskey = a
+default-font-reply-checkbox =
+  .label = Cando sexa posíbel, utilice a codificación de texto predeterminada nas respostas
+  .accesskey = x
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/new-tag.ftl
@@ -0,0 +1,7 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+tag-name-label =
+  .value = Nome da etiqueta:
+  .accesskey = e
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/notifications.ftl
@@ -0,0 +1,28 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+notifications-dialog-window =
+  .title = Personalizar un novo aviso de correo
+customize-alert-description = Escolla os campos que quere amosar na notificación do aviso:
+preview-text-checkbox =
+  .label = Texto da previsualización da mensaxe
+  .accesskey = T
+subject-checkbox =
+  .label = Asunto
+  .accesskey = A
+sender-checkbox =
+  .label = Remitente
+  .accesskey = R
+
+## Note: open-time-label-before is displayed first, then there's a field where
+## the user can enter a number, and open-time-label-after is displayed at the end
+## of the line. The translations of the open-time-label-before and open-time-label-after
+## parts don't have to mean the exact same thing as in English; please try instead
+## to translate the whole sentence.
+
+open-time-label-before =
+  .value = Amosar unha alerta de novo correo para
+  .accesskey = n
+open-time-label-after =
+  .value = segundos
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/offline.ftl
@@ -0,0 +1,42 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+offline-dialog-window =
+  .title = Configuración sen conexión
+autodetect-online-label =
+  .label = Cambiar sempre ao modo conectado cando sexa posíbel
+  .accesskey = d
+startup-label = Estado manual ao iniciar:
+status-radio-remember =
+  .label = Lembrar o estado de cando estaba conectado
+  .accesskey = L
+status-radio-ask =
+  .label = Preguntarme o modo de conexión
+  .accesskey = g
+status-radio-always-online =
+  .label = En liña
+  .accesskey = l
+status-radio-always-offline =
+  .label = Iniciar en modo desconectado
+  .accesskey = m
+going-online-label = Enviar as mensaxes non enviadas ao pasar o modo en liña?
+going-online-auto =
+  .label = Si
+  .accesskey = S
+going-online-not =
+  .label = Non
+  .accesskey = N
+going-online-ask =
+  .label = Preguntar
+  .accesskey = r
+going-offline-label = Descargar as mensaxes para utilizalas despois de desconectar?
+going-offline-auto =
+  .label = Si
+  .accesskey = i
+going-offline-not =
+  .label = Non
+  .accesskey = o
+going-offline-ask =
+  .label = Preguntar
+  .accesskey = a
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/permissions.ftl
@@ -0,0 +1,30 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+window-close-key =
+  .key = w
+website-address-label =
+  .value = Enderezo do sitio web:
+  .accesskey = w
+block-button =
+  .label = Bloquear
+  .accesskey = B
+allow-button =
+  .label = Permitir
+  .accesskey = m
+treehead-sitename-label =
+  .label = Sitio
+treehead-status-label =
+  .label = Estado
+remove-site-button =
+  .label = Eliminar sitio
+  .accesskey = E
+remove-all-site-button =
+  .label = Eliminar todos os sitios
+  .accesskey = t
+permission-can-label = Permitir
+permission-can-session-label = Permitir nesta sesión
+permission-cannot-label = Bloquear
+invalid-uri-message = Introduza un nome de servidor válido
+invalid-uri-title = Introduciuse un nome de servidor non válido
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/receipts.ftl
@@ -0,0 +1,38 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+receipts-dialog-window =
+  .title = Avisos de recepción
+return-receipt-checkbox =
+  .label = Cando se envíen mensaxes pedir sempre aviso de recepción
+  .acceskey = C
+receipt-arrive-label = Cando chegue un aviso:
+receipt-leave-radio =
+  .label = Deixalo na caixa de entrada
+  .acceskey = D
+receipt-move-radio =
+  .label = Movelo para o cartafol "Enviados"
+  .acceskey = M
+receipt-request-label = Cando reciba unha solicitude de aviso de recepción:
+receipt-return-never-radio =
+  .label = Non enviar nunca un aviso de recepción
+  .acceskey = N
+receipt-return-some-radio =
+  .label = Permitir o envío de avisos de recepción para algunhas mensaxes
+  .acceskey = P
+receipt-not-to-cc =
+  .value = Se non estou en Para ou en CC na mensaxe:
+  .acceskey = e
+receipt-send-never-label =
+  .label = Non enviar nunca
+receipt-send-always-label =
+  .label = Enviar sempre
+receipt-send-ask-label =
+  .label = Preguntar
+sender-outside-domain =
+  .value = Se o/a remitente está fóra do meu dominio:
+  .acceskey = d
+other-cases-label =
+  .value = Nos demais casos:
+  .acceskey = c
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/sendoptions.ftl
@@ -0,0 +1,34 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+sendoptions-dialog-window =
+  .title = Opcións de envío
+send-mail-title = Formato de texto
+default-html-format-label = Cando se envíen mensaxes en formato HTML e un/ha ou máis destinatarios/as non se atopen na lista dos que poden recibilas:
+html-format-ask =
+  .label = Preguntar que facer
+  .accesskey = q
+html-format-convert =
+  .label = Converter a mensaxe en texto sen formato
+  .accesskey = C
+html-format-send-html =
+  .label = Aínda así enviar como HTML
+  .accesskey = s
+html-format-send-both =
+  .label = Enviar a mensaxe tanto en HTML como en texto sen formato
+  .accesskey = e
+default-html-format-info = Nota: Utilice a axenda de enderezos para especificar os formatos de texto preferidos para cada destinatario/a.
+html-tab-label =
+  .label = Dominios HTML
+  .accesskey = H
+plain-tab-label =
+  .label = Dominios de texto sen formato
+  .accesskey = x
+send-message-domain-label = Se envía mensaxes a enderezos cuxos nomes de domino se atopan na seguinte lista, { -brand-short-name } farao automaticamente no formato adecuado.
+add-domain-button =
+  .label = Engadir…
+  .accesskey = d
+delete-domain-button =
+  .label = Eliminar
+  .accesskey = a
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/system-integration.ftl
@@ -0,0 +1,35 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+system-integration-title =
+  .title = Integración co sistema
+system-integration-dialog =
+  .buttonlabelaccept = Estabelecer como predeterminado
+  .buttonlabelcancel = Saltar integración
+  .buttonlabelcancel2 = Cancelar
+default-client-intro = Usar o { -brand-short-name } como o cliente predeterminado para:
+unset-default-tooltip = Non é posíbel quitar o { -brand-short-name } como cliente predeterminado desde o propio { -brand-short-name }. Para facer que outro aplicativo sexa o predeterminado debe usar o seu diálogo de 'Estabelecer como predeterminado'.
+checkbox-email-label =
+  .label = Correo
+  .tooltiptext = { unset-default-tooltip }
+checkbox-newsgroups-label =
+  .label = Grupos de novas
+  .tooltiptext = { unset-default-tooltip }
+checkbox-feeds-label =
+  .label = Fontes
+  .tooltiptext = { unset-default-tooltip }
+# Note: This is the search engine name for all the different platforms.
+# Platforms that don't support it should be left blank.
+system-search-engine-name =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Spotlight
+    [windows] Windows Search
+    *[other] { "" }
+  }
+system-search-integration-label =
+  .label = Permitir que { system-search-engine-name } busque nas mensaxes
+  .accesskey = P
+check-on-startup-label =
+  .label = Facer sempre esta comprobación ao iniciar { -brand-short-name }
+  .accesskey = F