Pontoon: Update Galician (gl) localization of Firefox
authorAntón Méixome <certima@certima.net>
Mon, 22 Feb 2021 22:36:42 +0000
changeset 2332 1f2efe8db6c310a7c82302f817b5f2f7dab574f0
parent 2331 1002aba6a71804ea8d92ddfc255c1486f6971dc2
child 2333 52722940d9afbff6c48b40c7f00cdac416be29ae
push id1826
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 22 Feb 2021 22:36:45 +0000
Pontoon: Update Galician (gl) localization of Firefox Co-authored-by: Antón Méixome <certima@certima.net>
dom/chrome/dom/dom.properties
netwerk/necko.properties
toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/intl/languageNames.ftl
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -396,16 +396,17 @@ MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=Os atributos «background», «color», «fontfamily», «fontsize», «fontstyle» e «fontweigh» considéranse obsoletos e eliminaranse nunha data futura.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
 MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=Os atributos «href», «type», «show» e «actute» de XLink considéranse obsoletos nos elementos de MathML e eliminaranse nunha data futura.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
 MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=O soporte para a representación de operadores MathML estirados con fontes STIXGeneral está obsoleto e pode eliminarse nunha data futura. Para máis detalles sobre fontes máis recentes que seguirán sendo compatibles, consulte %S
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptminsize.
 MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning=O atributo de «scriptminsize» MathML está obsoleto e será retirado no futuro.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptsizemultiplier.
 MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning=O atributo «scriptsizemultiplier» de MathML está obsoleto e será retirado no futuro.
+FormSubmissionUntrustedEventWarning=O envío de formularios a través de eventos de envío non fiábeis é obsoleto e retirarase nun futuro momento.
 WebShareAPI_Failed=Fallou a operación de compartir.
 WebShareAPI_Aborted=A operación de accións foi cancelada.
 # LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
 UnknownProtocolNavigationPrevented=Evitou a navegación a "%1$S" debido a un protocolo descoñecido.
 PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning=Non se pode publicar unha mensaxe que conteña un obxecto de memoria compartida nunha xanela de orixe cruzada.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
 UnusedLinkPreloadPending=Non se utilizou o recurso con “%S” precargado coa carga previa da ligazón en poucos segundos. Asegúrese de que todos os atributos da etiqueta de precarga estean configurados correctamente.
 
@@ -423,8 +424,10 @@ FolderUploadPrompt.title = Confirmar envío
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the folder the user selected in the file picker.
 FolderUploadPrompt.message = Confirma que desexa enviar todos os ficheiros que hai en «%S»? Faga isto só se confía neste sitio.
 FolderUploadPrompt.acceptButtonLabel = Enviar
 InputPickerBlockedNoUserActivation=O selector <input> bloqueouse debido á falta de activación do usuario.
 ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation=Bloqueouse o iframe con protocolo externo por falta de activación do usuario ou porque non pasou o tempo suficiente desde que se cargou o último iframe.
 MultiplePopupsBlockedNoUserActivation=Bloqueouse a apertura de varias xanelas emerxentes debido á falta de activación do usuario.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the preload that was ignored.
 PreloadIgnoredInvalidAttr=A precarga de %S ignorouse debido a un valoar “as” ou “type” descoñecidos ou que non casan co atributo «media».
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the blob URL. Don't translate "agent cluster".
+BlobDifferentClusterError=Non se pode acceder ao URL do blob “%S” desde un clúster de axente diferente.
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -44,16 +44,21 @@ CookieBlockedTracker=Bloqueouse a solicitude de acceso á cookie ou ao almacenamento en «%1$S» porque provén dun elemento de seguimento e o bloqueo de contido está activado.
 CookieBlockedAll=Bloqueouse a solicitude de acceso á cookie ou ao almacenamento en «%1$S» porque se están bloqueando todas as solicitudes de acceso ao almacenamento.
 CookieBlockedForeign=Bloqueouse a solicitude de acceso á cookie ou ao almacenamento en «%1$S» porque se están bloqueando todas as solicitudes de acceso ao almacenamento de terceiros e o bloqueo de contido está activado.
 
 # As part of dynamic first-party isolation, third-party resources might be limited to "partitioned" storage access that is separate from the first-party context.
 # This allows e.g. cookies to still be set, and prevents tracking without totally blocking storage access. This message is shown in the web console when this happens
 # to inform developers that their storage is isolated.
 CookiePartitionedForeign=As cookies particionadas ou o almacenamento proporcionáronse a "%1$S" porque se carga no contexto de terceiros e está habilitada a partición de almacenamento.
 
+# As part of dynamic state partitioning, third-party resources might be limited to "partitioned" storage access that is separate from the first-party context.
+# This allows e.g. cookies to still be set, and prevents tracking without totally blocking storage access. This message is shown in the web console when this happens
+# to inform developers that their storage is isolated.
+CookiePartitionedForeign2=Un rastro particionado ou un acceso ao almacén forneceuse a “%1$S” porque está cargado no contexto de terceiros e o estado de de particionamento dinámico está activado.
+
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI=Acceso de almacenamento concedido para a orixe “%2$S” en “%1$S”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginByHeuristic=Acceso de almacenamento concedido automaticamente para a orixe "%2$S" en "%1$S".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForFpiByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForFpiByHeuristic=Concedeuse automaticamente o acceso de almacenamento para o illamento de First-Party «%2$S» en «%1$S».
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite=none" and "secure".
--- a/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
@@ -15,16 +15,17 @@ OK=Aceptar
 Cancel=Cancelar
 Yes=&Si
 No=&Non
 Save=&Gardar
 Revert=&Desfacer
 DontSave=&Non gardar
 ScriptDlgGenericHeading=[Aplicativo JavaScript]
 ScriptDlgHeading=A páxina en %S di:
+ScriptDlgNullPrincipalHeading=Esta páxina di:
 ScriptDialogLabel=Evitar que esta páxina cree diálogos adicionais
 ScriptDialogPreventTitle=Confirmar a preferencia do diálogo
 # LOCALIZATION NOTE (EnterLoginForRealm3, EnterLoginForProxy3):
 # %1 is an untrusted string provided by a remote server. It could try to
 # take advantage of sentence structure in order to mislead the user (see
 # bug 244273). %1 should be integrated into the translated sentences as
 # little as possible. %2 is the url of the site being accessed.
 EnterLoginForRealm3=%2$S solicita o seu nome de usuario e o contrasinal. O sitio di: «%1$S»
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -398,8 +398,18 @@ policies-error = Erro
 ## Printing section
 
 support-printing-title = Impresión
 support-printing-troubleshoot = Resolución de problemas
 support-printing-clear-settings-button = Limpar a configuración de impresión gardada
 support-printing-modified-settings = Configuración de impresión modificada
 support-printing-prefs-name = Nome
 support-printing-prefs-value = Valor
+
+## Normandy sections
+
+support-remote-experiments-title = Experimentos remotos
+support-remote-experiments-name = Nome
+support-remote-experiments-branch = Ramificación experimental
+support-remote-experiments-see-about-studies = Vexa<a data-l10n-name="support-about-studies-link">about:studies</a> para máis información, que inclúe como desactivar experimentos individuais ou desactivar a { -brand-short-name } para que non execute este tipo de experimentos no futuro.
+support-remote-features-title = Características remotas
+support-remote-features-name = Nome
+support-remote-features-status = Status
--- a/toolkit/toolkit/intl/languageNames.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/intl/languageNames.ftl
@@ -171,16 +171,17 @@ language-name-so = Somalí
 language-name-son = Songhay
 language-name-sq = Albanés
 language-name-sr = Serbio
 language-name-ss = Suazi
 language-name-st = Sotho do sur
 language-name-su = Sudanés
 language-name-sv = Sueco
 language-name-sw = Suahili
+language-name-szl = Silesiano
 language-name-ta = Tamil
 language-name-te = Telugu
 language-name-tg = Taxico
 language-name-th = Tailandés
 language-name-ti = Tigriña
 language-name-tig = Tigré
 language-name-tk = Turcomano
 language-name-tl = Tagalo
--- a/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
@@ -34,16 +34,21 @@ printui-paper-size-label = Tamaño do papel
 # Section title (noun) for the print scaling options
 printui-scale = Escala
 printui-scale-fit-to-page-width = Axustar á largura da páxina
 # Label for input control where user can set the scale percentage
 printui-scale-pcent = Escala
 # Section title (noun) for the two-sided print options
 printui-two-sided-printing = Impresión a dúas caras
 printui-duplex-checkbox = Imprimir polos dous lados
+printui-two-sided-printing-off = Apagado
+# Flip the sheet as if it were bound along its long edge.
+printui-two-sided-printing-long-edge = Virar polo bordo longo
+# Flip the sheet as if it were bound along its short edge.
+printui-two-sided-printing-short-edge = Virar polo bordo curto
 # Section title for miscellaneous print options
 printui-options = Opcións
 printui-headers-footers-checkbox = Imprimir cabeceiras e rodapés
 printui-backgrounds-checkbox = Imprimir fondos
 printui-selection-checkbox = Imprimir só selección
 printui-color-mode-label = Modo de cores
 printui-color-mode-color = Cor
 printui-color-mode-bw = Branco e negro
@@ -91,12 +96,13 @@ printui-paper-jis-b4 = JIS-B4
 printui-paper-letter = Carta dos EUA
 printui-paper-legal = Documento legal dos EUA
 printui-paper-tabloid = Tabloide
 
 ## Error messages shown when a user has an invalid input
 
 printui-error-invalid-scale = A escala debe ser un número entre 10 e 200.
 printui-error-invalid-margin = Introduza unha marxe válida para o tamaño de páxina seleccionado.
+printui-error-invalid-copies = As copias deben estar entre o número 1 e o 10000.
 # Variables
 # $numPages (integer) - Number of pages
 printui-error-invalid-range = O intervalo debe ser un número entre 1 e { $numPages }.
 printui-error-invalid-start-overflow = O número de páxina "desde" debe ser menor que o de "até".