toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Xosé <xosecalvo@gmail.com>
Mon, 19 Dec 2022 17:48:31 +0100
changeset 2813 6d70cf923213e11087133f71ed2aa9e7bbae78ca
parent 2286 cfe9f154fa3067191bffcb1a1e05638470054696
permissions -rw-r--r--
Bug 1805319 - Fix typo in webrtc indicator message id, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Non, grazas
noThanksButton.accesskey=N
# NOTE: The restartLaterButton string is also used in
# mozapps/extensions/content/blocklist.js
restartLaterButton=Reiniciar máis tarde
restartLaterButton.accesskey=R
restartNowButton=Reiniciar %S
restartNowButton.accesskey=i

statusFailed=Erro na instalación

installSuccess=A actualización instalouse con éxito
installPending=Instalar o pendente
patchApplyFailure=Non foi posíbel instalar a actualización (erro na aplicación do parche)
elevationFailure=Non ten os permisos necesarios para instalar esta actualización. Contacte co administrador do sistema.

check_error-200=Ficheiro XML de actualización inválido (200)
check_error-403=Acceso negado (403)
check_error-404=Non se atopou o ficheiro XML de actualización (404)
check_error-500=Erro interno do servidor (500)
check_error-2152398849=Fallou (por motivos descoñecidos)
check_error-2152398861=Conexión rexeitada
check_error-2152398862=Tempo de espera da conexión esgotado
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=A rede está sen conexión (conéctea)
check_error-2152398867=Porto non permitido
check_error-2152398868=Non se recibiu ningún dato (tente de novo)
check_error-2152398878=Non se atopou o servidor de actualización (comprobe a súa conexión á Internet)
check_error-2152398890=Non se atopou o servidor proxy (comprobe a súa conexión á Internet)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=A rede está sen conexión (conéctea)
check_error-2152398919=A transferencia de datos foi interrompida (tente de novo)
check_error-2152398920=Conexión do servidor proxy rexeitada
check_error-2153390069=O certificado do servidor caducou (axuste o reloxo do sistema para corrixir a data e hora se é que son incorrectas)
check_error-verification_failed=Non foi posíbel verificar a integridade da actualización
check_error-move_failed=Non foi posíbel preparar a actualización para a instalación