suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
author Xosé <xosecalvo@gmail.com>
Thu, 20 Jan 2022 17:45:29 +0000
changeset 2717 12d14b505e0fc7ab9ca38b3d3e4530acb008fff8
parent 2513 ab9023cd5b0aeb717deb70cbcf8536ffe4db46ca
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Galician (gl) localization of Firefox Co-authored-by: Xosé <xosecalvo@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

cachefolder=Escolla o cartafol da caché
#LOCALIZATION NOTE (%1$S) is the size and (%2$S) is the unit of disk space.
cacheSizeInfo=A súa caché está usando %1$S %2$S de espazo en disco.

offlineAppRemoveTitle=Retirar os datos sen conexión do sitio web
offlineAppRemovePrompt=Despois de retirar estes datos, %S non estará dispoñíbel sen conexión. Está seguro de que quere retirar este sitio web sen conexión?
offlineAppRemoveConfirm=Retirar os datos sen conexión

# LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
# offline application
#   e.g. offlineAppUsage : "50.23 MB"
#   %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
#   %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
offlineAppUsage=%1$S %2$S

choosehomepage=Escolla a páxina de inicio
downloadfolder=Escolla un cartafol de descargas
desktopFolderName=Escritorio
downloadsFolderName=Descargas
choosesound=Escolla un son

SoundFiles=Sons

syncUnlink.title=Quere desligar o seu dispositivo?
syncUnlink.label=Este dispositivo xa non estará asociado coa súa conta de Sync. Todos os seus datos persoais, tanto neste dispositivo como na súa conta de Sync manteranse intactos.
syncUnlinkConfirm.label=Desligar