suite/chrome/browser/navigator.dtd
author Enrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Tue, 11 May 2021 14:24:12 +0200
changeset 2414 013283c56ca4792aa1133c080300187e641baa7f
parent 1506 d491ae1ba85b06dff9b821605f4c82832c8c62cc
permissions -rw-r--r--
Bug 1706334 - Improving accessible text on Add Engine items, part 1.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!-- extracted from content/navigator.xul -->

<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the browser main menu items --> 
<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys --> 

<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE --> 
<!ENTITY mainWindow.title "&brandShortName;">
<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE --> 
<!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandShortName;">
<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
<!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">

<!ENTITY mainWindow.titleprivate "Navegación privada">

<!ENTITY editPageCmd.label "Editar páxina">
<!ENTITY editPageCmd.accesskey "E">
<!ENTITY editPageCmd.commandkey "e">

<!ENTITY navbarCmd.label "Barra de navegación">
<!ENTITY navbarCmd.accesskey "n">
<!ENTITY bookmarksToolbarCmd.label   "Barra de marcadores">
<!ENTITY bookmarksToolbarCmd.accesskey "m">

<!ENTITY closeWindow.label "Pechar xanela">
<!ENTITY closeWindow.accesskey "P">

<!ENTITY minimizeButton.tooltip    "Minimizar">
<!ENTITY restoreButton.tooltip    "Restaurar">

<!ENTITY feedsMenu.label "Subscribirse a esta páxina">
<!ENTITY feedsMenu.accesskey "S">

<!ENTITY menuBar.tooltip         "Barra de menú">
<!ENTITY bookmarksToolbar.tooltip     "Barra de marcadores">
<!ENTITY navigationToolbar.tooltip    "Barra de navegación">

<!-- Toolbar items --> 
<!ENTITY backButton.label       "Atrás">
<!ENTITY backButton.tooltip      "Retroceder unha páxina">
<!ENTITY forwardButton.label     "Adiante">
<!ENTITY forwardButton.tooltip    "Avanzar unha páxina">
<!ENTITY reloadButton.label      "Recargar">
<!ENTITY reloadButton.tooltip     "Recargar a páxina actual">
<!ENTITY stopButton.label       "Deter">
<!ENTITY stopButton.tooltip      "Deter a carga desta páxina">
<!ENTITY searchButton.label      "Buscar">
<!ENTITY searchButton.tooltip     "Escriba unha palabra no campo da esquerda e prema Buscar">
<!ENTITY goButton.label        "Ir">
<!ENTITY goButton.tooltip       "Escriba unha localización no campo da esquerda e prema Ir">
<!ENTITY printButton.label      "Imprimir">
<!ENTITY printButton.tooltip     "Imprimir esta páxina">

<!ENTITY throbber.tooltip       "Ir á páxina de inicio de &vendorShortName;">

<!ENTITY locationBar.tooltip     "Escriba un termo de busca, palabra clave ou enderezo web">
<!ENTITY locationBar.accesskey    "L">
<!ENTITY locationBar.title      "Localización">
<!ENTITY proxyIcon.tooltip      "Arrastre e solte esta icona para crear unha ligazón a esta páxina">

<!ENTITY searchItem.title       "Buscar">

<!ENTITY bookmarksButton.label    "Marcadores">
<!ENTITY bookmarksButton.tooltip   "Lista de marcadores">
<!ENTITY homeButton.label       "Inicio">
<!ENTITY bookmarksToolbarItem.label  "Elementos da barra de marcadores">
<!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Amosar máis marcadores">

<!-- Statusbar -->
<!ENTITY statusText.label      "Feito">

<!ENTITY popupIcon.tooltiptext   "Desbloquear as xanelas emerxentes para este sitio web">