mobile/overrides/netError.dtd
author Enrique Estévez Fernández <eu@keko.me>
Fri, 19 Aug 2022 14:36:47 +0200
changeset 2740 b8d1f0a25b6f9e802c2d7c61ef5d2f0a818e9fba
parent 2730 1fb4561e65c0226ef2973a77a57ee70b0328041f
permissions -rw-r--r--
Bug 1771752 - Migrate notification alert from DTD to FTL, part 1

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Produciuse un problema ao cargar a páxina">
<!ENTITY retry.label "Tentar de novo">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Non é posíbel conectarse">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Este enderezo está restrinxido">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Non se atopou o servidor">
<!-- LOCALIZATION NOTE (dnsNotFound.longDesc4) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside tags should be localized. Do not change the ids. -->
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc4 "
<ul>
 <li>Comprobe que o enderezo non conteña erros de escrita tales
  como <strong>ww</strong>.example.com no lugar de
  <strong>www</strong>.example.com</li>
  <div id='searchbox'>
   <input id='searchtext' type='search'></input>
   <button id='searchbutton'>Search</button>
  </div>
 <li>Se resulta imposíbel cargar algunhas páxinas, comprobe a conexión de datos ou Wi-Fi do seu dispositivo.
  <button id='wifi'>Activar Wi-Fi</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY fileNotFound.title "Non se atopou o ficheiro">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Comprobe o uso de maiúsculas no nome do ficheiro ou outros erros de escrita.</li><li>Comprobe se o ficheiro foi movido, renomeado ou borrado.</li></ul>">
<!ENTITY generic.title "Vaites.">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Non é posíbel que &brandShortName; cargue esta páxina por algunha razón.</p>
">

<!ENTITY malformedURI.title "O enderezo é incorrecto">
<!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY malformedURI.longDesc2 "
<ul>
 <li>Normalmente, os enderezos web escríbense como
  <strong>http://www.example.com/</strong></li>
  <div id='searchbox'>
   <input id='searchtext' type='search'></input>
   <button id='searchbutton'>Search</button>
  </div>
 <li>Asegúrese de que está a usar barras inclinadas
  cara adiante (p. ex. <strong>/</strong>).</li>
</ul>
">

<!ENTITY netInterrupt.title "Interrompeuse a conexión">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY notCached.title "O documento caducou">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>O documento solicitado non está dispoñíbel na memoria caché do &brandShortName;.</p><ul><li>Por razóns de seguranza, automaticamente o &brandShortName; non volve a solicitar documentos sensíbeis.</li><li>Prema Tentar de novo para volver a solicitar o documento do sitio web.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Modo sen conexión">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Erro de codificación do contido">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul><li>Contacte cos propietarios do sitio web para informalos deste problema.</li></ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Tipo de ficheiro inseguro">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul><li>Contacte cos propietarios do sitio web para informalos deste problema.</li></ul>">

<!ENTITY netReset.title "Reiniciouse a conexión">
<!ENTITY netReset.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY netTimeout.title "A conexión esgotou o tempo">
<!ENTITY netTimeout.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Non se entendeu o enderezo">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
<ul>
 <li>É posíbel que necesite instalar outro software para abrir este enderezo.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "O servidor proxy está a rexeitar as conexións">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul>
 <li>Comprobe os axustes do proxy para asegurarse de que son correctos.</li>
 <li>Contacte co seu administrador de rede para asegurarse de que o servidor proxy está a funcionar.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Non é posíbel atopar o servidor proxy">
<!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "
<ul>
 <li>Comprobe os axustes do proxy para asegurarse de que son correctos.</li>
 <li>Asegúrese de que o seu dispositivo ten unha conexión de datos ou Wi-Fi que funcione.
  <button id='wifi'>Activar Wi-Fi</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY redirectLoop.title "A páxina non está a redirixir correctamente">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul><li>Ás veces, este problema pode estar causado pola desactivación ou rexeitamento de aceptar cookies.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Resposta inesperada do servidor">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul><li>Comprobe que o seu sistema ten instalado o Xestor de seguranza persoal.</li><li>Isto podería deberse a unha configuración non estándar no servidor.</li></ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Fallou a conexión segura">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "
<ul>
 <li>Non é posíbel amosar a páxina que está a tentar visualizar porque non foi posíbel comprobar a autenticidade dos datos recibidos.</li>
 <li>Contacte cos propietarios do sitio web para informalos deste problema.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssBadCert.title "Fallou a conexión segura">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul><li>Isto podería ser un problema coa configuración do servidor ou pode ser alguén que está tentando facerse pasar polo servidor.</li><li>Se xa puido conectarse a este servidor de forma correcta, pode ser que o erro sexa temporal e pode tentalo máis tarde.</li></ul>">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sharedLongDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY sharedLongDesc3 "
<ul>
 <li>O sitio podería estar non dispoñíbel temporalmente ou estar demasiado saturado. Tente acceder de novo nuns minutos.</li>
 <li>Se non consegue cargar algunhas páxinas, comprobe a conexión de datos ou Wi-Fi do seu dispositivo móbil.
  <button id='wifi'>Activar Wi-Fi</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY cspBlocked.title "Bloqueado pola política de seguranza de contidos">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; impediu que esta páxina se cargue desta forma porque a páxina ten una política de seguranza de contido que non o permite.</p>">
<!ENTITY securityOverride.linkText "Ou pode engadir unha excepción…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Sáqueme de aquí!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Engadir excepción…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Non debería engadir unha excepción se está usando unha conexión á Internet na que non se confía plenamente ou se non está acostumado a ver un aviso neste sitio.</p>

<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
">


<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". --><!-- LOCALIZATION NOTE (weakCryptoUsed.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP". --><!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->