mail/messenger/otr/otrUI.ftl
author levigz <levi.gz@gmail.com>
Sun, 02 Oct 2022 18:02:24 -1000
changeset 2759 302332a586d31589df590ce4085e78e6b4b0c0c9
parent 2730 1fb4561e65c0226ef2973a77a57ee70b0328041f
permissions -rw-r--r--
Bug 1792730 - Migrate styles of dialogs to use min-width

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

start-label = Iniciar unha conversa cifrada
refresh-label = Actualizar a conversa cifrada
auth-label = Verificar a identidade do seu contacto
reauth-label = Verificar de novo a identidade do seu contacto

auth-cancel = Cancelar
auth-cancel-access-key = C

auth-error = Produciuse un erro ao verificar a identidade do seu contacto.
auth-success = Verificouse correctamente a identidade do seu contacto.
auth-success-them = O seu contacto verificou correctamente a súa identidade. Tamén pode quere verificar a identidade del facendo a súa propia pregunta.
auth-fail = Non se puido verificar a identidade do seu contacto.
auth-waiting = Agardando que o contacto complete a verificación…

finger-verify = Verificar
finger-verify-access-key = V

# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
buddycontextmenu-label = Engadir unha impresión dixital dunha chave OTR

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-start = Tentando iniciar unha conversa cifrada con { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-refresh = Tentando actualizar a conversa cifrada con { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-gone-insecure = A conversa cifrada con { $name } rematou.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
finger-unseen = A identidade de { $name } aínda non se verificou. Non se pode realizar unha interceptación pasiva das escoitas, pero con algún esforzo alguén podería escoitar. Evite a vixilancia verificando a identidade deste contacto.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
finger-seen = { $name } está a poñerse en contacto con vostede desde un computador non recoñecido. Non se pode realizar unha interceptación pasiva das escoitas, pero con algún esforzo alguén podería escoitar. Evite a vixilancia verificando a identidade deste contacto.

state-not-private = A conversa actual non é privada.

state-generic-not-private = A conversa actual non é privada.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-unverified = A conversa actual está cifrada pero non é privada, xa que a identidade de { $name } aínda non foi verificada.

state-generic-unverified = A conversa actual está cifrada pero non é privada, xa que algunhas identidades aínda non foron verificadas.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-private = Verificouse a identidade de { $name }. A conversa actual é privada e está cifrada.

state-generic-private = A conversa actual está cifrada e é privada.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-finished = { $name } rematou a conversa cifrada con vostede; vostede debería facer o mesmo.

state-not-private-label = Sen seguranza
state-unverified-label = Sen verificar
state-private-label = Con privacidade
state-finished-label = Finalizada

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
verify-request = { $name } solicitou a verificación da súa identidade.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
afterauth-private = Verificou a identidade de { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
afterauth-unverified = Non se verificou a identidade de { $name }.

# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
# Variables:
#  $error (String) - contains an error message that describes the cause of the failure
otr-genkey-failed = Non se puido xerar a chave privada OTR: { $error }