mail/chrome/messenger/messenger.properties
author damufo <dani@damufo.com>
Mon, 19 Oct 2020 06:10:41 +0000
changeset 2243 aa243ff87d1a154ecf6b58be557582e2b2dadefa
parent 2058 fea5341b1ac14e598e1d306bd63a99147bf971ee
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Galician (gl) localization of Thunderbird Co-authored-by: damufo <dani@damufo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following are used by the messenger application
#

# LOCALIZATION NOTE(statusMessage):
# Do not translate the words %1$S and %2$S below. Place the word %1$S where the
# account name should appear and %2$S where the status message should appear.
# EXAMPLE: Jim's Account: Downloading messages...
statusMessage=%1$S: %2$S

removeAccount=Eliminar conta…
newFolderMenuItem=Cartafol…
newSubfolderMenuItem=Subcartafol…
newFolder=Novo cartafol…
newSubfolder=Novo subcartafol…
markFolderRead=Marcar cartafol como lido;Marcar cartafoles como lidos
markNewsgroupRead=Marcar grupo de novas como lido;Marcar grupos de novas como lidos
folderProperties=Propiedades de cartafol
newTag=Nova etiqueta…
# LOCALIZATION NOTE (getNextNewsMessages): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of news messages to get.
getNextNewsMessages=Obter a seguinte mensaxe de novas;Obter as #1 seguintes mensaxes de novas
advanceNextPrompt=Ir á seguinte mensaxe non lida en %S?
titleNewsPreHost=en
replyToSender=Responder ao remitente
reply=Responder
EMLFiles=Ficheiros de correo
OpenEMLFiles=Abrir mensaxe
# LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
# in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
defaultSaveMessageAsFileName=mensaxe.eml
# LOCALIZATION NOTE(longMsgSubjectTruncator): A suffix string appended to the filename
# (created from message subject) if it needed to be truncated due to length.
longMsgSubjectTruncator=...
SaveMailAs=Gardar mensaxe como
SaveAttachment=Gardar anexo
SaveAllAttachments=Gardar todos os anexos
ChooseFolder=Escoller cartafol
LoadingMessageToPrint=Cargando mensaxe a imprimir…
MessageLoaded=Mensaxe cargada…
PrintingMessage=Imprimindo mensaxe…
PrintPreviewMessage=Imprimir previsualización da mensaxe…
PrintingContact=Imprimindo contacto…
PrintPreviewContact=Imprimindo previsualización do contacto…
PrintingAddrBook=Imprimindo a axenda de enderezos…
PrintPreviewAddrBook=Imprimir a previsualización da axenda de enderezos…
PrintingComplete=Feito.
PreviewTitle=%S - %S
LoadingMailMsgForPrint=(Cargando contido para imprimir)
LoadingMailMsgForPrintPreview=(Cargando contido para a previsualización)
saveAttachmentFailed=Imposíbel gardar o anexo. Verifique o nome de ficheiro e tente de novo.
saveMessageFailed=Imposíbel gardar a mensaxe. Verifique o nome de ficheiro e tente de novo.
fileExists=%S xa existe. Desexa substituílo?
# LOCALIZATION NOTE(failedToReadFile): %1$S is replaced by the file name, %2$S is replaced by the reason the file load failed.
failedToReadFile=Produciuse un fallo ao ler o ficheiro: %1$S. Razón: %2$S

downloadingNewsgroups=Descargando grupos de noticias para utilizar sen conexión
downloadingMail=Descargando correo para uso sen conexión
sendingUnsent=Enviando as mensaxes pendentes

folderExists=Xa existe un cartafol con ese nome. Introduza un diferente.
# LOCALIZATION NOTE(confirmDuplicateFolderRename): %1$S is name of folder being moved, %2$S is parent folder name, %3$S is proposed new folder name
confirmDuplicateFolderRename=Xa existe un cartafol co nome '%1$S' dentro do cartafol '%2$S'. Quere mover este cartafol usando o novo nome '%3$S'?
folderCreationFailed=Non foi posíbel crear o cartafol porque o nome especificado contén un carácter non recoñecido. Introduza un nome diferente e tente de novo.

compactingFolder=Compactando o cartafol %S…
# LOCALIZATION NOTE(compactingDone): %1$S is the compaction gain.
compactingDone=Rematou a compactación (recuperouse aproximadamente %1$S).
autoCompactAllFoldersTitle=Compactar cartafoles

confirmFolderDeletionForFilter=Se elimina o cartafol '%S' desactivaranse os filtros asociados a el. Confirma que quere eliminar o cartafol?
alertFilterChanged=Actualizaranse os filtros asociados a este cartafol.
filterDisabled=Non foi posíbel atopar o cartafol %S, por tanto, desactivaranse os filtros a el asociados. Comprobe se existe o cartafol e se os filtros apuntan a un destino válido.
filterFolderDeniedLocked=Non foi posíbel filtrar as mensaxes no cartafol %S porque hai outra operación en curso.
parsingFolderFailed=Non é posíbel abrir o cartafol %S porque está a ser utilizado por outra operación. Agarde a que remate e, a seguir, seleccione de novo o cartafol. 
deletingMsgsFailed=Non é posíbel eliminar as mensaxes do cartafol %S porque está a ser utilizado por outra operación. Agarde a que remate e, a seguir, tente de novo.
alertFilterCheckbox=Non avisar de novo.
compactFolderDeniedLock=Non é posíbel compactar o cartafol %S porque hai outra operación en curso. Tente de novo máis tarde.
compactFolderWriteFailed=Non foi posíbel compactar o cartafol '%S' porque se produciu un fallo ao escribir no cartafol. Comprobe se ten suficiente espazo no disco e se ten permisos de escrita no sistema de ficheiros, logo tente de novo.
compactFolderInsufficientSpace=Non é posíbel compactar algúns cartafoles (p. ex. '%S') porque non hai suficiente espazo libre en disco. Elimine algúns ficheiros e tente de novo.
filterFolderHdrAddFailed=Non foi posíbel filtrar as mensaxes ao cartafol '%S' porque se produciu un fallo ao engadir unha mensaxe nela. Comprobe que o cartafol se está amosando correctamente ou tente reparalo dende as propiedades do cartafol.
filterFolderWriteFailed=Non foi posíbel filtrar as mensaxes do cartafol '%S' porque se produciu un fallo ao escribir no cartafol. Comprobe se ten suficiente espazo no disco e se ten permisos de escrita no sistema de ficheiros, logo tente de novo.
copyMsgWriteFailed=Non foi posíbel mover ou copiar as mensaxes no cartafol '%S' porque se produciu un fallo ao escribir no cartafol. Para obter máis espazo no disco, desde o menú Ficheiro, primeiro escolla Baleirar lixo, logo escolla Compactar cartafoles, e tente de novo.
cantMoveMsgWOBodyOffline=Se traballa sen conexión non pode mover ou copiar mensaxes que foron descargadas para ser utilizadas sen conexión. Desmarque Traballar sen conexión na opción Sen conexión do menú Ficheiro e, a seguir, tente de novo.
operationFailedFolderBusy=Produciuse un fallo na operación porque outra está usando o cartafol. Agarde a que remate e tente de novo.
folderRenameFailed=Non foi posíbel renomear o cartafol. Talvez estea a analizarse de novo ou o novo nome non é válido.
# LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
verboseFolderFormat=%1$S en %2$S
# LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
filterFolderTruncateFailed=Produciuse un erro ao truncar a Caixa de entrada despois de filtrar unha mensaxe no cartafol '%1$S'. Pode ser preciso pechar %2$S e eliminar INBOX.msf.

mailboxTooLarge=O cartafol %S está cheo e non pode conter máis mensaxes. Para obter máis espazo elimine correo atrasado ou non desexado e compacte o cartafol.
outOfDiskSpace=Non hai suficiente espazo no disco para descargar novas mensaxes. Probe eliminando o correo antigo, baleirando o cartafol do lixo, compactando os seus cartafoles de correo e logo tente de novo.
errorGettingDB=Imposíbel abrir o ficheiro de resumo para %S. Quizais se producise un erro no disco ou a ruta fose demasiado longa.
defaultServerTag=(Predeterminado)

# Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
messageUnread=Non lida
messageHasFlag=Con estrela
messageHasAttachment=Ten anexos
messageJunk=Correo lixo
messageExpanded=Expandido
messageCollapsed=Contraído

# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
smtpServerList-NotSpecified=<non especificado>
smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Non
smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, se está dispoñíbel
smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Eliminar o servidor
smtpServers-confirmServerDeletion=Confirma que quere eliminar o servidor: \n %S?

# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
authNo=Sen autenticación
authOld=Contrasinal, método orixinal (inseguro)
authPasswordCleartextInsecurely=Contrasinal, transmitido de forma insegura
authPasswordCleartextViaSSL=Contrasinal normal
authPasswordEncrypted=Contrasinal cifrado
authKerberos=Kerberos / GSSAPI
authExternal=Certificado TLS
authNTLM=NTLM
authOAuth2=OAuth2
authAnySecure=Calquera método seguro (obsoleto)
authAny=Calquera método (inseguro)

# OAuth2 window title
# LOCALIZATION NOTE(oauth2WindowTitle):
# %1$S is the username (or full email address) used for authentication.
# %2$S is the hostname of the account being authenticated.
oauth2WindowTitle=Escriba as credenciais para %1$S en %2$S

# LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
serverType-nntp=Servidor de noticias (NNTP)
# LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
serverType-pop3=Servidor de correo POP
# LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
serverType-imap=Servidor de correo IMAP
serverType-none=Almacén de correo local
# LOCALIZATION NOTE(serverType-movemail): DONT_TRANSLATE
serverType-movemail=Unix Movemail

sizeColumnTooltip2=Ordenar por tamaño
sizeColumnHeader=Tamaño
linesColumnTooltip2=Ordenar por liñas
linesColumnHeader=Liñas

# LOCALIZATION NOTE (getMsgButtonTooltip): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word "%S" in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
getMsgButtonTooltip=Recibir mensaxes novas de %S
# Used to separate email addresses in a list. Note the trailing space ', '
getMsgButtonTooltip.listSeparator=,\u0020

# status feedback stuff
documentDone=
documentLoading=Cargando mensaxe…

# LOCALIZATION NOTE (autosyncProgress): Do not translate the word "%1$S" or "%2$S" below.
# Place the word %1$S in your translation where the name of the comma separated folders should appear.
# Place the word %2$S in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
autosyncProgress=Sincronizando mensaxes en %1$S de %2$S…

unreadMsgStatus=Non lidas: %S
selectedMsgStatus=Seleccionado: %S
totalMsgStatus=Total: %S

# localized folder names

localFolders=Cartafoles locais

# LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
inboxFolderName=Caixa de entrada
trashFolderName=Papeleira
sentFolderName=Enviados
draftsFolderName=Borradores
templatesFolderName=Modelos
outboxFolderName=Caixa de saída
junkFolderName=Correo lixo
archivesFolderName=Arquivos

# "Normal" priority is often blank,
# depending on the consumers of these strings
priorityLowest=Moi baixa
priorityLow=Baixa
priorityNormal=Normal
priorityHigh=Alta
priorityHighest=Moi alta

#Group by date thread pane titles
today=Hoxe
yesterday=Onte
lastWeek=Última semana
twoWeeksAgo=Hai dúas semanas
older=Correo antigo
futureDate=Futuro

#Grouped By Tags
untaggedMessages=Mensaxes sen etiquetar

# Grouped by status
messagesWithNoStatus=Sen estado

#Grouped by priority
noPriority=Sen prioridade

#Grouped by has attachments
noAttachments=Sen anexos
attachments=Anexos

#Grouped by starred
notFlagged=Sen estrela
groupFlagged=Con estrela

# defaults descriptions for tag prefs listed in mailnews.js
# (we keep the .labels. names for backwards compatibility)
mailnews.tags.remove=Eliminar todas as etiquetas
mailnews.labels.description.1=Importante
mailnews.labels.description.2=Traballo
mailnews.labels.description.3=Persoal
mailnews.labels.description.4=Pendente
mailnews.labels.description.5=Máis tarde

# Format definition tag menu texts.
# This is necessary in order to get the accesskeys to be the on the first
# character of the menu text instead of after the menu text.
# If a key definition exists for the tag at index n, that key's key will be
# taken as the accesskey, eg.
#  <key id="key_tag3" key="&tagCmd3.key;" oncommand="ToggleMessageTagKey(3);"/>
# makes the third tag have the accesskey &tagCmd3.key;.
# In the menuitem's label, this accesskey appears at %1$S below; %2$S will be
# replaced by the tag label.
mailnews.tags.format=%1$S %2$S

replied=Respondida
forwarded=Reenviada
new=Nova
read=Lida
flagged=Con estrela

# for junk status picker in search and mail views
junk=Correo lixo

# for junk score origin picker in search and mail views
junkScoreOriginPlugin=Engadido
junkScoreOriginFilter=Filtro
junkScoreOriginWhitelist=Lista branca
junkScoreOriginUser=Usuario
junkScoreOriginImapFlag=Bandeira de IMAP

# for the has attachment picker in search and mail views
hasAttachments=Ten anexos

# for the Tag picker in search and mail views.
tag=Etiquetas

# mailnews.js
mailnews.send_default_charset=ISO-8859-1
mailnews.view_default_charset=ISO-8859-1

# whether to generate display names in last first order
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.displayName.lastnamefirst):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=false

# whether to also show phonetic fields in the addressbook
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.show_phonetic_fields):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.show_phonetic_fields=false

# valid format options are:
# 1: yyyy/mm/dd
# 2: yyyy/dd/mm
# 3: mm/dd/yyyy
# 4: mm/yyyy/dd
# 5: dd/mm/yyyy
# 6: dd/yyyy/mm
#
# 0: auto-detect the current locale format
#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Chistian year
#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
#
mailnews.search_date_format=0
# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
mailnews.search_date_separator=
# leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
mailnews.search_date_leading_zeros=true

# offline msg
nocachedbodybody2=O corpo desta mensaxe non foi descargado do servidor para a súa lectura sen conexión. Para ler a mensaxe debe conectarse á rede e desmarcar Traballar sen conexión na opción Sen conexión do menú Ficheiro. No futuro pode seleccionar que mensaxe ou cartafoles desexa ler sen conexión. Para realizar isto, escolla Descargar/Sincronizar agora na opción Sen conexión do menú Ficheiro. Pode axustar a preferencia Espazo en disco para evitar a descarga de mensaxes excesivamente longas.

# LOCALIZATION NOTE(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S - %3$S
mailAcctType=Correo
newsAcctType=Noticias
feedsAcctType=Fontes

# LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
nocachedbodytitle=<TITLE>Conéctese para ver esta mensaxe</TITLE>\n

# mailWindowOverlay.js
confirmUnsubscribeTitle=Confirmar a cancelación da subscrición
confirmUnsubscribeText=Confirma que quere cancelar a subscrición a %S?
confirmUnsubscribeManyText=Confirma que quere cancelar a subscrición destes grupos de novas?
restoreAllTabs=Restaurar todas as lapelas

# LOCALIZATION NOTE(junkBarMessage): %S is brand
junkBarMessage=%S identificou esta mensaxe como correo lixo.
junkBarButton=Non é correo lixo
junkBarButtonKey=N
junkBarInfoButton=Máis información
junkBarInfoButtonKey=f

# LOCALIZATION NOTE(remoteContentBarMessage): %S is brand
remoteContentBarMessage=Para protexer a súa privacidade, %S bloqueou o contido remoto.
remoteContentPrefLabel=Opcións
remoteContentPrefAccesskey=O
remoteContentPrefLabelUnix=Preferencias
remoteContentPrefAccesskeyUnix=P

# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowResource): %S is origin
# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowAll): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of origins

phishingBarMessage=Esta mensaxe é sospeitosa de fraude.
phishingBarPrefLabel=Opcións
phishingBarPrefAccesskey=O
phishingBarPrefLabelUnix=Preferencias
phishingBarPrefAccesskeyUnix=P

mdnBarIgnoreButton=Ignorar a solicitude
mdnBarIgnoreButtonKey=n
mdnBarSendReqButton=Enviar aviso de recepción
mdnBarSendReqButtonKey=s

draftMessageMsg=Isto é un borrador.
draftMessageButton=Editar
draftMessageButtonKey=E

# msgHdrViewOverlay.js
openLabel=Abrir
openLabelAccesskey=b
saveLabel=Gardar como…
saveLabelAccesskey=a
detachLabel=Desanexar…
detachLabelAccesskey=D
deleteLabel=Eliminar
deleteLabelAccesskey=E
deleteAttachments=Eliminaranse permanentemente desta mensaxe os seguintes anexos:\n%S\nNon poderá desfacer esta acción. Desexa continuar?
detachAttachments=Os seguintes anexos gardáronse correctamente e eliminaranse permanentemente desta mensaxe:\n%S\nNon poderá desfacer esta acción. Desexa continuar?
deleteAttachmentFailure=Erro ao eliminar os anexos seleccionados.
emptyAttachment=Este anexo semella estar baleiro.\nCompróbeo coa persoa que llo enviou.\nA miúdo os firewalls ou programas antivirus das compañías poden destruír os anexos.

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of attachments
attachmentCount=#1 anexo;#1 anexos

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCountSingle): This is the format for the
# attachment header when a message has only one attachment. This is separate
# from attachmentCount above, since attachmentCountSingle typically ends with a
# colon.
attachmentCountSingle=1 anexo:

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeUnknown): The string to show for the total
# size of all attachments when none of the attachments' sizes can be detected.
attachmentSizeUnknown=tamaño descoñecido

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeAtLeast): The string to show for the total
# size of all attachments when at least one (but not all) of the attachments'
# sizes can't be detected. %1$S is the formatted size.
attachmentSizeAtLeast=polo menos %1$S

# This is the format for prepending accesskeys to the
# each of the attachments in the file|attachments menu:
#  ie: 1 file.txt
#    2 another file.txt
attachmentDisplayNameFormat=%S %S

# This is the heading for the attachment summary when printing an email
attachmentsPrintHeader=Anexos:

# Connection Error Messages
# LOCALIZATION NOTE(unknownHostError): %S is the server name
# LOCALIZATION NOTE(connectionRefusedError): %S is the server name
# LOCALIZATION NOTE(netTimeoutError): %S is the server name
# LOCALIZATION NOTE(netResetError): %S is the server name
# LOCALIZATION NOTE(netInterruptError): %S is the server name

recipientSearchCriteria=O asunto ou destinatario contén:
fromSearchCriteria=O Asunto ou De contén:

# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages
biffNotification_message=ten %1$S nova mensaxe
biffNotification_messages=ten %1$S novas mensaxes

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_message=A conta %1$S recibiu %2$S nova mensaxe

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_messages=A conta %1$S recibiu %2$S novas mensaxes

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
# This is UNIX only
newMailNotification_messagetitle=%1$S de %2$S

# LOCALIZATION NOTE(newMailAlert_message):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the name of the account, #2 is the number of new messages

# LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
# %1$S is the number of new messages
# %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
# %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
macBiffNotification_message=%1$S nova mensaxe de %2$S.
macBiffNotification_messages=%1$S novas mensaxes de %2$S.
macBiffNotification_messages_extra=%1$S nova mensaxe de %2$S e %3$S mais.
# Used to separate names/email addresses in a list. Note the trailing space ', '
macBiffNotification_separator=,\u0020

quotaPercentUsed=%S%% cheo
# for quota in main window (commandglue.js)
percent=%S%%

# for message views
confirmViewDeleteTitle=Confirmar
confirmViewDeleteMessage=Confirma que quere eliminar esta vista?

# for virtual folders
confirmSavedSearchTitle=Confirmar eliminación
confirmSavedSearchDeleteMessage=Confirma que quere eliminar esta busca gardada?

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
# Place the word "%S" in your translation where the email address
# or the username should appear
passwordPrompt=Introduza o contrasinal para %1$S en %2$S:

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
## @loc None
passwordTitle=O contrasinal do servidor de correo é obrigatorio

# for checking if the user really wants to open lots of messages in separate windows.
openWindowWarningTitle=Confirmar
# LOCALIZATION NOTE (openWindowWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openWindowWarningConfirmation=A apertura dunha mensaxe pode ser lento. Continuar?;A apertura de #1 mensaxes pode ser lento. Continuar?

# for checking if the user really wants to open lots of messages in tabs.
openTabWarningTitle=Confirmar
# LOCALIZATION NOTE (openTabWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openTabWarningConfirmation=A apertura dunha mensaxe pode ser lento. Continuar?;A apertura de #1 mensaxes pode ser lento. Continuar?

# for warning the user that a tag they're trying to create already exists
tagExists=Xa existe unha etiqueta con ese nome.

# title of the edit tag dialog
editTagTitle=Editar etiqueta

# for the virtual folder list dialog title
# %S is the name of the saved search folder
editVirtualFolderPropertiesTitle=Editar as propiedades de busca gardadas de %S
# LOCALIZATION NOTE (foldersChosen): #1 number of chosen folders
virtualFolderSourcesChosen=#1 cartafol escollido;#1 cartafoles escollidos

#alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
alertNoSearchFoldersSelected=Seleccione como mínimo un cartafol en que buscar para gardar a busca:

# These are displayed in the message and folder pane windows
# LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
byteAbbreviation2=%.*f bytes
kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
megaByteAbbreviation2=%.*f MB
gigaByteAbbreviation2=%.*f GB

## LOCALIZATION NOTE(folderWithAccount):
## This is used to show folder name together with an account name.
## %1$S = folder name
## %2$S = account name
folderWithAccount=%1$S - %2$S
## LOCALIZATION NOTE(folderWithUnreadMsgs):
## This is a concatenation of two strings to compose a folder label with unread messages.
## %1$S = folder name
## %2$S = count of unread messages
folderWithUnreadMsgs=%1$S (%2$S)
## LOCALIZATION NOTE(summarizedValue):
## This string shows an indication that the value shown is actually a summary
## accumulated from all subfolders.
## %S = summarized value from all subfolders
## LOCALIZATION NOTE(subfoldersExplanation):
## This is a tooltip message shown on the values in the numeric folder pane columns.
## %1$S = is the count of messages having the respective property, found in the folder under mouse cursor
## %2$S = is the count of messages having the respective property, found in subfolders of the folder under mouse cursor

# Error message if message for a message id wasn't found
errorOpenMessageForMessageIdTitle=Erro ao abrir o ID da mensaxe
errorOpenMessageForMessageIdMessage=Non se atopou a mensaxe para o message-id %S

# Warnings to alert users about phishing urls
confirmPhishingTitle=Alerta de correo fraudulento
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
confirmPhishingUrl=%1$S indicou que esta mensaxe é fraudulenta. As ligazóns poderán tentar facerse pasar por páxinas web que desexe visitar. Confirma que quere visitar %2$S?

# Check for Updates
# LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
# Which one is used depends on Update process state.
updatesItem_default=Buscar actualizacións…
updatesItem_defaultFallback=Buscar actualizacións…
updatesItem_default.accesskey=B
updatesItem_downloading=Descargando %S…
updatesItem_downloadingFallback=Descargando actualización…
updatesItem_downloading.accesskey=D
updatesItem_resume=Continuar descargando %S…
updatesItem_resumeFallback=Continuar descargando a actualización…
updatesItem_resume.accesskey=d
updatesItem_pending=Aplicar agora a actualización descargada…
updatesItem_pendingFallback=Aplicar agora a actualización descargada…
updatesItem_pending.accesskey=d

# Folder Pane Header Title Strings
folderPaneModeHeader_all=Todos os cartafoles
folderPaneModeHeader_unread=Cartafoles non lidos
folderPaneModeHeader_unread_compact=Cartafoles non lidos - Vista compacta
folderPaneModeHeader_favorite=Cartafoles favoritos
folderPaneModeHeader_favorite_compact=Cartafoles favoritos - Vista compacta
folderPaneModeHeader_recent=Cartafoles recentes
folderPaneModeHeader_recent_compact=Cartafoles recentes - Vista compacta
folderPaneModeHeader_smart=Cartafoles unificados
unifiedAccountName=Cartafoles unificados

# Copy / Move to Folder Again
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
moveToFolderAgain=Mover a %1$S de novo
moveToFolderAgainAccessKey=t
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
# copyToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# copyToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
copyToFolderAgain=Copiar a %1$S de novo
copyToFolderAgainAccessKey=t 

#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
mdnBarMessageNormal=%1$S solicitou que o avisen cando lea esta mensaxe.
#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
mdnBarMessageAddressDiffers=%1$S solicitou que o avisen (en %2$S) cando lea esta mensaxe.

# mailCommands.js
emptyJunkFolderTitle=Baleirar "%S"
emptyJunkFolderMessage=Eliminar todas as mensaxes e subcartafoles do cartafol de correo non desexado?
emptyJunkDontAsk=Non preguntar de novo.
emptyTrashFolderTitle=Baleirar "%S"
emptyTrashFolderMessage=Eliminar todas as mensaxes e subcartafoles do cartafol do lixo?
emptyTrashDontAsk=Non preguntar de novo.

# junkCommands.js
junkAnalysisPercentComplete=Análise de lixo %S rematada
processingJunkMessages=Procesando as mensaxes lixo

# Messenger bootstrapping messages
fileNotFoundTitle = Non se atopou o ficheiro
#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
fileNotFoundMsg = O ficheiro %S non existe.

fileEmptyTitle = Ficheiro baleiro
#LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
fileEmptyMsg = O ficheiro %S está baleiro.

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
# forms of the word "more" as used after the number of addresses
# currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
# in the message header box. English has two identical forms here, so it will
# construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
# <http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrs=#1 máis;#1 máis

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrsTooltip): semicolon separated list of
# plural forms of the phrase ", and #1 more" as used in the tooltip text
# of the more widget displayed in the header pane (see headerMoreAddrs).
# English has two identical forms here, so it will construct strings that
# look like (for example) ", and 1 more" or ", and 20 more".
# <http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrsTooltip=, e #1 máis;, e #1 máis

# LOCALIZATION NOTE (headertoFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
# used for the fallback case if a header-specific localization is not
# available.
headertoFieldMe=A min

# LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "from" header of the message header pane.
headerfromFieldMe=A min

# LOCALIZATION NOTE (headerreply-toFieldMe): first person prepositional
# object pronoun used in the "reply-to" header of the message header pane.
headerreply-toFieldMe=A min

# LOCALIZATION NOTE (headerccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "cc" header of the message header pane.
headerccFieldMe=A min

# LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
headerbccFieldMe=A min

expandAttachmentPaneTooltip=Amosar o panel de anexos
collapseAttachmentPaneTooltip=Agochar o panel de anexos

# Shown when content tabs are being loaded.
loadingTab=Cargando…

confirmMsgDelete.title=Confirmar eliminación
confirmMsgDelete.collapsed.desc=Isto eliminará as mensaxes nos fíos contraidos. Confirma que quere continuar?
confirmMsgDelete.deleteNoTrash.desc=Isto eliminará inmediatamente as mensaxes sen gardar unha copia no cartafol do lixo. Confirma que quere continuar?
confirmMsgDelete.deleteFromTrash.desc=Isto eliminará permanentemente as mensaxes do lixo. Confirma que quere continuar?
confirmMsgDelete.dontAsk.label=Non preguntar de novo.
confirmMsgDelete.delete.label=Eliminar

mailServerLoginFailedTitle=Erro de inicio de sesión
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitleWithAccount):
# "%S" is the account name.
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailed2):
# %1$S is the host name of the server, %2$S is the user name.
mailServerLoginFailedRetryButton=&Tentar de novo
mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Introducir novo contrasinal

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the title of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title=Aplicar os cambios?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the text of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. The
# string '%S' is replaced with the name of the folder the user selected in
# order to help them confirm they picked what they thought they picked. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message=Aplicar as columnas do cartafol actual a %S?

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# title of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title=Aplicar os cambios?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# text of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. The string '%S' is replaced with the name of the folder the user
# selected in order to help them confirm they picked what they thought they
# picked. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message=Aplicar as columnas do cartafol actual a %S e os subcartafoles?

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message=Este sitio (%S) tentou instalar un tema.
lwthemeInstallRequest.allowButton=Permitir
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=P

lwthemePostInstallNotification.message=Instalouse un novo tema.
lwthemePostInstallNotification.undoButton=Desfacer
lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=D
lwthemePostInstallNotification.manageButton=Xestionar temas…
lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=m

# safeModeRestart
safeModeRestartPromptTitle=Reiniciar cos complementos desactivados
safeModeRestartPromptMessage=Confirma que quere desactivar todos os complementos e reiniciar?
safeModeRestartButton=Reiniciar

# LOCALIZATION NOTE (downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Actualizar á %S
update.downloadAndInstallButton.accesskey=u

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
# clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
# changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
sanitizeDialog2.everything.title=Borrar todo o historial
sanitizeButtonOK=Borrar agora
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
sanitizeEverythingWarning2=Borrarase todo o historial.
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has modified the default set of history items to clear.
sanitizeSelectedWarning=Borraranse todos os elementos seleccionados.

learnMoreAboutIgnoreThread=Máis información…
learnMoreAboutIgnoreThreadAccessKey = f
undoIgnoreThread=Anular ignorar fío
undoIgnoreThreadAccessKey=u
undoIgnoreSubthread=Anular ignorar subfío
undoIgnoreSubthreadAccessKey=u
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadFeedback): #1 is the message thread title
ignoredThreadFeedback=Non se amosarán as respostas ao fío "#1".
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadFeedback): #1 is the message subthread title
ignoredSubthreadFeedback=Non se amosarán as respostas ao subfío "#1".
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of threads
ignoredThreadsFeedback=Non se amosarán as respostas ao fío que estaba seleccionado.;Non se amosarán as respostas aos #1 fíos que estaban seleccionados.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is number of subthreads
ignoredSubthreadsFeedback=Non se amosarán as respostas ao subfío que estaba seleccionado.;Non se amosarán as respostas aos #1 subfíos que estaban seleccionados.
# LOCALIZATION NOTE (saveAsType): replace %S with the extension of the file to be saved.
saveAsType=ficheiro %S

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label): The label used in the autocomplete
# widget to refer to a search on the web for a short string containing at most
# 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S is the string to
# search for.
openSearch.label=Buscar "%2$S" en %1$S

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label.truncated): The label used in the
# autocomplete widget to refer to a search on the web for a short string
# containing more than 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S
# is the string to search for, truncated to 15 characters.
openSearch.label.truncated=Buscar "%2$S…" en %1$S

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Thunderbird build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# after the Thunderbird version in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit)" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64 bits
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32 bits