dom/chrome/xslt/xslt.properties
author damufo <dani@damufo.com>
Fri, 23 Oct 2020 12:04:16 +0000
changeset 2245 a10eda2b61e476062294dc31a91d14408c36969a
parent 1446 cca1bd6a617cd97ef2fe63fa821047af61756d5b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Galician (gl) localization of Thunderbird Co-authored-by: damufo <dani@damufo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

1= Erro na análise dunha folla de estilo XSLT.
2= Erro na análise dunha expresión XPath.
3= 
4= Erro na transformación XSLT.
5= Función XSLT/XPath non válida.
6= A folla de estilo XSLT contén (posibelmente) unha recursividade.
7= Valor de atributo incorrecto en XSLT 1.0.
8= Esperábase que unha expresión XPath devolvese un NodeSet.
9= A transformación XSLT foi finalizada por <xsl:message>.
10= Produciuse un erro na rede ao cargar unha folla de estilo XSLT:
11= Unha folla de estilo XSLT non ten un tipo MIME XML:
12= Unha folla de estilo XSLT impórtase ou inclúese a si mesma directa ou indirectamente:
13= Chamouse unha función de XPath cun número de argumentos incorrecto.
14= Chamouse unha función de extensión de XPath descoñecida.
15= Erro na análise de XPath: esperábase ')':
16= Erro na análise de XPath: eixo non válido:
17= Erro na análise de XPath: Esperábase unha proba Name ou Nodetype:
18= Erro na análise de XPath: Esperábase ']':
19= Erro na análise de XPath: Nome de variábel non válido:
20= Erro na análise de XPath: Fin da expresión inesperado:
21= Erro na análise de XPath: Esperábase un operador:
22= Erro na análise de XPath: Literal sen pechar:
23= Erro na análise de XPath: ':' inesperado:
24= Erro na análise de XPath: '!' inesperado, a negación é not():
25= Erro na análise de XPath: Atopouse un carácter incorrecto:
26= Erro na análise de XPath: Esperábase un operador binario:
27= Bloqueouse a carga dunha folla de estilo XSLT por motivos de seguranza.
28= Avaliando unha expresión non válida
29= Chave descentrada.
30= Creando un elemento cun QName non válido.
31= A ligazón variábel ensombrece a ligazón variábel dentro do mesmo modelo.
32= Chamada á función chave non permitida.

LoadingError= Produciuse un erro ao cargar a folla de estilo: %S
TransformError= Produciuse un erro durante a transformación XSLT: %S