dom/chrome/appstrings.properties
author Xosé <xosecalvo@gmail.com>
Mon, 19 Dec 2022 17:48:31 +0100
changeset 2813 6d70cf923213e11087133f71ed2aa9e7bbae78ca
parent 2730 1fb4561e65c0226ef2973a77a57ee70b0328041f
permissions -rw-r--r--
Bug 1805319 - Fix typo in webrtc indicator message id, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

malformedURI2=Comprobe que o URL é correcto e tente de novo.
fileNotFound=Non é posíbel atopar o ficheiro %S. Comprobe a localización e tente de novo.
fileAccessDenied=O ficheiro en %S non é lexíbel.
dnsNotFound2=Non foi posíbel atopar %S. Comprobe o nome e tente de novo.
unknownProtocolFound=Un dos seguintes (%S) non é un protocolo rexistrado ou non está permitido neste contexto.
connectionFailure=Rexeitouse a conexión ao tentar conectar con %S.
netInterrupt=A conexión con %S rematou inesperadamente. É posíbel que algúns datos fosen transferidos.
netTimeout=Esgotouse o tempo de espera ao tentar contactar con %S.
redirectLoop=Excedeuse o límite de redireccionamento para este URL. Imposíbel cargar a páxina solicitada. Isto pode ser debido ao bloqueo de cookies.
confirmRepostPrompt=Para amosar esta páxina, o aplicativo debe enviar información que repita calquera acción (tal como unha busca ou unha confirmación de solicitude) que xa se executara antes.
resendButton.label=Enviar de novo
unknownSocketType=Non é posíbel amosar este documento a non ser que instale o Xestor de seguranza persoal (PSM). Descargue e instale o PSM e tente de novo ou contacte co administrador do sistema.
netReset=Este documento non contén datos.
notCached=Este documento xa non está dispoñíbel.
netOffline=Non é posíbel amosar este documento sen conexión. Para conectarse, desmarque a opción Traballar sen conexión no menú Ficheiro.
isprinting=Non é posíbel modificar o documento mentres se imprime ou se visualiza na Previsualización da impresión.
deniedPortAccess=Desactivouse o acceso a ese número de porto por seguranza.
proxyResolveFailure=Non foi posíbel atopar o servidor proxy configurado. Comprobe a configuración do proxy e tente de novo.
proxyConnectFailure=Rexeitouse a conexión ao tentar contactar co servidor proxy configurado. Verifique a configuración proxy e tente de novo.
contentEncodingError=Non é posíbel amosar a páxina que está a tentar visualizar porque usa un formulario de compresión incorrecto ou incompatíbel.
unsafeContentType=Non é posíbel amosar a páxina que está a tentar visualizar porque está inserida nun tipo de ficheiro que pode non ser seguro ao abrilo. Contacte cos propietarios do sitio web para informalos deste problema.
malwareBlocked=O sitio %S identificouse como sitio atacante e bloqueouse segundo as súas preferencias de seguranza.
harmfulBlocked=O sitio %S foi denunciado como sitio potencialmente pernicioso e bloqueouse segundo as súas preferencias de seguranza.
unwantedBlocked=O sitio %S identificouse como un sitio que serve software non desexado e bloqueouse segundo as súas preferencias de seguranza.
deceptiveBlocked=Este sitio web %S identificouse como sitio enganoso e bloqueouse segundo as súas preferencias de seguranza.
cspBlocked=Esta páxina ten unha política de seguranza de contido que evita que se cargue desta forma.
xfoBlocked=Esta páxina ten unha política de X-Frame-Options que impide que se cargue neste contexto.
corruptedContentErrorv2=O sitio %S experimentou unha violación do protocolo de rede que non é posíbel reparar.
sslv3Used=Non é posíbel garantir a seguranza dos seus datos no sitio %S xa que usa SSLv3, protocolo de seguranza non fiábel.
weakCryptoUsed=O propietario de %S configurou incorrectamente o seu sitio web. Para protexer a súa información contra roubos, non se estabeleceu a conexión con este sitio web.
inadequateSecurityError=O sitio web tentou negociar un nivel de seguranza inadecuado.
blockedByPolicy=A súa organización bloqueou o acceso a esta páxina ou sitio web.
networkProtocolError=Firefox experimentou unha violación do protocolo de rede que non é posíbel reparar.