browser/browser/preferences/permissions.ftl
author Xosé <xosecalvo@gmail.com>
Tue, 15 Sep 2020 20:15:27 +0000
changeset 2150 300053b8f4e9b2aca7d9593a08d09545920dbf76
parent 2080 0c2f62b0472ff55f40287e27cdd2553e11c57ac1
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Galician (gl) localization of Firefox Co-authored-by: Xosé <xosecalvo@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

permissions-window =
  .title = Excepcións
  .style = width: 45em
permissions-close-key =
  .key = w
permissions-address = Enderezo do sitio web
  .accesskey = d
permissions-block =
  .label = Bloquear
  .accesskey = B
permissions-session =
  .label = Permitir nesta sesión
  .accesskey = s
permissions-allow =
  .label = Permitir
  .accesskey = P
permissions-site-name =
  .label = Sitio web
permissions-status =
  .label = Estado
permissions-remove =
  .label = Retirar sitio web
  .accesskey = R
permissions-remove-all =
  .label = Retirar todos os sitios web
  .accesskey = e
permissions-button-cancel =
  .label = Cancelar
  .accesskey = C
permissions-button-ok =
  .label = Gardar cambios
  .accesskey = b
permissions-autoplay-menu = Por omisión, para todos os sitios web:
permissions-searchbox =
  .placeholder = Buscar sitio web
permissions-capabilities-autoplay-allow =
  .label = Permitir son e vídeo
permissions-capabilities-autoplay-block =
  .label = Bloquear son
permissions-capabilities-autoplay-blockall =
  .label = Bloquear son e vídeo
permissions-capabilities-allow =
  .label = Permitir
permissions-capabilities-block =
  .label = Bloquear
permissions-capabilities-prompt =
  .label = Preguntar sempre
permissions-capabilities-listitem-allow =
  .value = Permitir
permissions-capabilities-listitem-block =
  .value = Bloquear
permissions-capabilities-listitem-allow-session =
  .value = Permitir nesta sesión

## Invalid Hostname Dialog

permissions-invalid-uri-title = Introduciuse un nome de servidor non válido
permissions-invalid-uri-label = Introduza un nome de servidor válido

## Exceptions - Tracking Protection

permissions-exceptions-etp-window =
  .title = Excepcións para a protección avanzada de rastrexo
  .style = { permissions-window.style }
permissions-exceptions-etp-desc = Desactivou as proteccións nestes sitios web.

## Exceptions - Cookies

permissions-exceptions-cookie-window =
  .title = Excepcións - Cookies e datos do sitio
  .style = { permissions-window.style }
permissions-exceptions-cookie-desc = Pode especificar que sitios web teñen permiso ou non para usar cookies e datos do sitio. Escriba o enderezo exacto do sitio que quere xestionar e prema Bloquear, Permitir nesta sesión ou Permitir.

## Exceptions - Pop-ups

permissions-exceptions-popup-window =
  .title = Sitios web permitidos - Xanelas emerxentes
  .style = { permissions-window.style }
permissions-exceptions-popup-desc = Pode especificar que sitios web teñen permiso para abrir xanelas emerxentes. Escriba o enderezo exacto do sitio e despois prema Permitir.

## Exceptions - Saved Logins

permissions-exceptions-saved-logins-window =
  .title = Excepcións - Identificacións gardadas
  .style = { permissions-window.style }
permissions-exceptions-saved-logins-desc = Non se gardarán as identificacións dos seguintes sitios web

## Exceptions - Add-ons

permissions-exceptions-addons-window =
  .title = Sitios web permitidos - Instalación de complementos
  .style = { permissions-window.style }
permissions-exceptions-addons-desc = Pode especificar que sitios web teñen permiso para instalar complementos. Escriba o enderezo exacto do sitio e despois prema Permitir.

## Site Permissions - Autoplay

permissions-site-autoplay-window =
  .title = Configuración: Reprodución automática
  .style = { permissions-window.style }
permissions-site-autoplay-desc = Aquí pode xestionar os sitios que non seguen a súa configuración de reprodución automática predeterminada.

## Site Permissions - Notifications

permissions-site-notification-window =
  .title = Configuración - Permisos de notificacións
  .style = { permissions-window.style }
permissions-site-notification-desc = Os seguintes sitios web solicitaron enviarlle notificacións. Pode especificar que sitios teñen permiso para enviarlle notificacións. Tamén pode bloquear novas peticións de envío de notificacións.
permissions-site-notification-disable-label =
  .label = Bloquear novas peticións de envío de notificacións
permissions-site-notification-disable-desc = Isto evitará que os sitios web non listados arriba soliciten enviar notificacións. O bloqueo das notificacións pode impedir algunhas características das páxinas web.

## Site Permissions - Location

permissions-site-location-window =
  .title = Configuración - Permisos de localización
  .style = { permissions-window.style }
permissions-site-location-desc = Os seguintes sitios web solicitaron acceder á súa localización. Pode especificar que sitios teñen permiso para acceder á súa localización. Tamén pode bloquear novas peticións de acceso á localización.
permissions-site-location-disable-label =
  .label = Bloquear novas peticións de acceso á localización
permissions-site-location-disable-desc = Isto evitará que os sitios web non listados arriba soliciten permiso de acceso á localización. Bloquear o acceso á localización pode impedir o funcionamento dalgunhas características dos sitios web.

## Site Permissions - Virtual Reality

permissions-site-xr-window =
  .title = Configuración: Permisos de realidade virtual
  .style = { permissions-window.style }
permissions-site-xr-desc = Os seguintes sitios web solicitaron acceder aos seus dispositivos de realidade virtual. Pode especificar que sitios web están autorizados a acceder aos seus dispositivos de realidade virtual. Tamén pode bloquear novas solicitudes solicitando acceder aos seus dispositivos de realidade virtual.
permissions-site-xr-disable-label =
  .label = Bloquear novas solicitudes que soliciten acceder aos seus dispositivos de realidade virtual
permissions-site-xr-disable-desc = Isto evitará que os sitios web non listados anteriormente soliciten permiso para acceder aos seus dispositivos de realidade virtual. O bloqueo do acceso aos seus dispositivos de realidade virtual pode estragar as funcións dalgúns sitios web.

## Site Permissions - Camera

permissions-site-camera-window =
  .title = Configuración - Permisos da cámara
  .style = { permissions-window.style }
permissions-site-camera-desc = Os seguintes sitios web solicitaron acceder á cámara. Pode especificar que sitios teñen permiso para acceder á cámara. Tamén pode bloquear novas peticións de acceso á cámara.
permissions-site-camera-disable-label =
  .label = Bloquear novas peticións de acceso á cámara
permissions-site-camera-disable-desc = Isto evitará que os sitios web non listados arriba soliciten permiso de acceso á cámara. Bloquear o acceso á cámara pode impedir o funcionamento dalgunhas características dos sitios web.

## Site Permissions - Microphone

permissions-site-microphone-window =
  .title = Configuración - Permisos do micrófono
  .style = { permissions-window.style }
permissions-site-microphone-desc = Os seguintes sitios web solicitaron acceder ao micrófono. Pode especificar que sitios teñen permiso para acceder ao micrófono. Tamén pode bloquear novas peticións de acceso ao micrófono.
permissions-site-microphone-disable-label =
  .label = Bloquear novas solicitudes de acceso ao micrófono
permissions-site-microphone-disable-desc = Isto evitará que os sitios web non listados arriba soliciten permiso de acceso ao micrófono. Bloquear o acceso ao micrófono pode impedir o funcionamento dalgunhas características dos sitios web.