browser/browser/preferences/languages.ftl
author jmarinho.73 <jmarinho.73@gmail.com>
Sat, 03 Aug 2019 14:28:49 +0200
changeset 1909 51abb035d2b0e8508091df2a0547fa56e8a3e0a4
parent 1776 313703a560aac7c00f8e47dc3d278e4b307d90c3
permissions -rw-r--r--
Bug 1501886 - Migrate browser main menubar to Fluent, part 4

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

webpage-languages-window =
  .title = Configuración de idioma dos sitios web
  .style = width: 40em
languages-close-key =
  .key = w
languages-description = É frecuente que as páxinas web se poidan consultar en máis dun idioma. Escolla, en orde de preferencia, os idiomas para visualizar ese tipo de páxinas
languages-customize-spoof-english =
  .label = Solicitar as versións en inglés das páxinas web para mellorar a privacidade
languages-customize-moveup =
  .label = Subir
  .accesskey = S
languages-customize-movedown =
  .label = Baixar
  .accesskey = B
languages-customize-remove =
  .label = Retirar
  .accesskey = R
languages-customize-select-language =
  .placeholder = Seleccione un idioma para engadilo…
languages-customize-add =
  .label = Engadir
  .accesskey = E
# The pattern used to generate strings presented to the user in the
# locale selection list.
#
# Example:
#  Icelandic [is]
#  Spanish (Chile) [es-CL]
#
# Variables:
#  $locale (String) - A name of the locale (for example: "Icelandic", "Spanish (Chile)")
#  $code (String) - Locale code of the locale (for example: "is", "es-CL")
languages-code-format =
  .label = { $locale } [{ $code }]
languages-active-code-format =
  .value = { languages-code-format.label }
browser-languages-window =
  .title = Configuración de idioma de { -brand-short-name }
  .style = width: 40em
browser-languages-description = { -brand-short-name } amosará o primeiro idioma como o seu predeterminado e usará os idiomas alternativos, se é necesario, na orde de aparición.
browser-languages-search = Buscar máis idiomas…
browser-languages-searching =
  .label = Buscando idiomas…
browser-languages-downloading =
  .label = Descargando…
browser-languages-select-language =
  .label = Seleccione un idioma para engadir…
  .placeholder = Seleccione un idioma para engadir…
browser-languages-installed-label = Idiomas instalados
browser-languages-available-label = Idiomas dispoñíbeis
browser-languages-error = Non é posíbel que { -brand-short-name } actualice os seus idiomas neste momento. Comprobe que está conectado á Internet e tente de novo.