Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox
authorMichael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>
Fri, 25 Mar 2022 09:53:21 +0000
changeset 1898 c6ae71534dd9e3b57b251a254297f8fdada807a1
parent 1897 4fa465c46f8ce5e1b9c536f027f6c07b95f08cd5
child 1899 9e027f61ebcdb456767302179bb9adbd9adedfdd
push id870
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 25 Mar 2022 09:53:24 +0000
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox Co-authored-by: Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>
browser/browser/aboutPocket.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
--- a/browser/browser/aboutPocket.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPocket.ftl
@@ -6,17 +6,16 @@
 ### Pocket button panel strings for about:pocket-saved, about:pocket-signup, and about:pocket-home
 
 
 ## about:pocket-saved panel
 
 # Placeholder text for tag input
 pocket-panel-saved-add-tags =
   .placeholder = Cuir tagaichean ris
-
 pocket-panel-saved-error-generic = Thachair mearachd nuair a dh’fheuch sinn ri rud a shàbhaladh ann am { -pocket-brand-name }.
 pocket-panel-saved-error-tag-length = Chan fhaod taga a bhith nas fhaide na 25 caractar
 pocket-panel-saved-error-only-links = Cha ghabh ach ceanglaichean a shàbhaladh
 pocket-panel-saved-error-not-saved = Cha deach an duilleag a shàbhaladh
 pocket-panel-saved-error-no-internet = Feumaidh ceangal ris an eadar-lìon a bhith agad mus urrainn dhut rud a shàbhaladh gu { -pocket-brand-name }. Dèan ceangal ris an eadar-lìon is feuch ris a-rithist.
 pocket-panel-saved-page-removed = Chaidh an duilleag a thoirt air falbh
 pocket-panel-saved-page-saved = Air a shàbhaladh ann am { -pocket-brand-name }
 pocket-panel-saved-processing-remove = A’ toirt air falbh na duilleige…
@@ -43,8 +42,18 @@ pocket-panel-signup-tagline-story-two = 
 ## about:pocket-home panel
 
 pocket-panel-home-my-list = An liosta agam
 pocket-panel-home-welcome-back = Fàilte air ais
 pocket-panel-home-paragraph = ’S urrainn dhut { -pocket-brand-name } a chleachdadh airson làraichean-lìn, artaigilean, videothan is pod-chraolaidhean a rùrachadh ’s a shàbhaladh no airson tilleadh gu na bha thu ris.
 pocket-panel-home-explore-popular-topics = Rùraich sna cuspairean fèillmhor
 pocket-panel-home-discover-more = Fidir barrachd
 pocket-panel-home-explore-more = Rùraich
+
+## Pocket panel header component
+
+pocket-panel-header-my-list = Seall an liosta agam
+pocket-panel-header-sign-in = Clàraich a-steach
+
+## Pocket panel buttons
+
+pocket-panel-button-show-all = Seall na h-uile
+pocket-panel-button-add-tags = Cuir tagaichean ris
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -19,20 +19,25 @@ about-private-browsing-handoff-no-engine
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff-text = Dèan lorg le { $engine } no cuir a-steach seòladh
 about-private-browsing-handoff-text-no-engine = Cuir ann lorg no seòladh
 about-private-browsing-not-private = Chan eil thu ann an uinneag phrìobhaideach an-dràsta fhèin.
 about-private-browsing-info-description = Falamhaichidh { -brand-short-name } eachdraidh nan lorg is a’ bhrabhsaidh agad nuair a dh’fhàgas tu an aplacaid no nuair a dhùineas tu gach taba agus uinneag ann am brabhsadh prìobhaideach. Fhad ’s nach cuir seo am falach cò thusa mu choinneamh làraichean-lìn no solaraiche nan seirbheisean-lìn agad, cumaidh e na nì thu air loidhne am falach o dhaoine eile a chleachdas an coimpiutair seo.
 about-private-browsing-need-more-privacy = A bheil thu feumach air barrachd prìobhaideachd?
 about-private-browsing-turn-on-vpn = Feuch { -mozilla-vpn-brand-name }
 about-private-browsing-learn-more-link = Barrachd fiosrachaidh
+
+## The following strings will be used for experiments in Fx99 and Fx100
+
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = ’S e { $engineName } an t-einnsean-luirg làithreach agad ann an uinneagan prìobhaideach
 about-private-browsing-search-banner-description =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Airson einnsean-luirg eile a thaghadh, tadhail air na <a data-l10n-name="link-options">Roghainnean</a>
    *[other] Airson einnsean-luirg eile a thaghadh, tadhail air na <a data-l10n-name="link-options">Roghainnean</a>
   }
 about-private-browsing-search-banner-close-button =
   .aria-label = Dùin
+about-private-browsing-promo-close-button =
+  .title = Dùin