Bug 1762775 - download folder picker should be available all the time, part 1
authorfios@akerbeltz.org
Tue, 03 May 2022 14:39:11 +0200
changeset 1907 5f36b6f9f33b51ed6a0d3751b410a1c82b07e57e
parent 1906 e052d8a8f127091073854576140ce226d5ff6821
child 1908 1f2cb112f98717c21eb5be3f5cc5c965955e70f7
push id873
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 03 May 2022 12:39:17 +0000
bugs1762775
Bug 1762775 - download folder picker should be available all the time, part 1
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -3,73 +3,59 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 do-not-track-description = Cuir sanas “Na dèan tracadh orm” gu làraichean-lìn a dh’innseas nach eil thu ag iarraidh gun dèanar tracadh ort
 do-not-track-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
 do-not-track-option-default-content-blocking-known =
   .label = Dìreach nuair a bhios { -brand-short-name } a’ bacadh tracaichean as aithne dhuinn
 do-not-track-option-always =
   .label = An-còmhnaidh
-
 settings-page-title = Roghainnean
-
 # This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
 # in order to make the entire placeholder string visible
 #
 # Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
 #
 # Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
 # is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
 # Do not translate.
 search-input-box2 =
   .style = width: 17em
   .placeholder = Lorg sna roghainnean
-
 managed-notice = Tha am brabhsair agad fo stiùireadh a’ bhuidhinn agad.
-
 category-list =
   .aria-label = Roinnean-seòrsa
-
 pane-general-title = Coitcheann
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
-
 pane-home-title = Dhachaigh
 category-home =
   .tooltiptext = { pane-home-title }
-
 pane-search-title = Lorg
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
-
 pane-privacy-title = Prìobhaideachd ⁊ tèarainteachd
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
-
 pane-sync-title3 = Sioncronachadh
 category-sync3 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title3 }
-
 pane-experimental-title = Deuchainn air { -brand-short-name }
 category-experimental =
   .tooltiptext = Deuchainn air { -brand-short-name }
 pane-experimental-subtitle = Cùm a’ dol ach bidh air d’ fhaiceall
 pane-experimental-search-results-header = Deuchainn air { -brand-short-name }: Cùm a’ dol ach bidh air d’ fhaiceall
 pane-experimental-description2 = Ma nì thu atharrachadh air roghainnean adhartach an rèiteachaidh, dh’fhaoidte gun doir sin buaidh air dèanadas no tèarainteachd { -brand-short-name }.
-
 pane-experimental-reset =
   .label = Aisig na bun-roghainnean
   .accesskey = r
-
 help-button-label = Taic le { -brand-short-name }
 addons-button-label = Leudachain ⁊ ùrlaran
-
 focus-search =
   .key = f
-
 close-button =
   .aria-label = Dùin
 
 ## Browser Restart Dialog
 
 feature-enable-requires-restart = Feumaidh { -brand-short-name } ath-thòiseachadh mus bi am feart seo an comas.
 feature-disable-requires-restart = Feumaidh { -brand-short-name } ath-thòiseachadh mus bi am feart seo à comas.
 should-restart-title = Ath-thòisich { -brand-short-name }
@@ -85,529 +71,412 @@ restart-later = Ath-thòisich uaireigin eile
 ## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
 ##
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the extension
 
 # This string is shown to notify the user that the password manager setting
 # is being controlled by an extension
 extension-controlled-password-saving = Tha an roghainn seo fo stiùireadh leudachan <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown to notify the user that their notifications permission
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-web-notifications = Tha smachd aig leudachan, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, air an roghainn seo.
-
 # This string is shown to notify the user that Container Tabs
 # are being enabled by an extension.
 extension-controlled-privacy-containers = Tha feum air leudachan, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, air tabaichean shoithichean.
-
 # This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
 # preferences are being controlled by an extension.
 extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Tha smachd aig leudachan, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, air an roghainn seo.
-
 # This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
 # are being controlled by an extension.
 extension-controlled-proxy-config = Tha smachd aig leudachan, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, mar a cheanglas { -brand-short-name } ris an eadar-lìon.
-
 # This string is shown after the user disables an extension to notify the user
 # how to enable an extension that they disabled.
 #
 # <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
 # <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
 extension-controlled-enable = Gus an leudachan a chur an comas, tadhail air “Tuilleadain <img data-l10n-name="addons-icon"/>” sa chlàr-taice <img data-l10n-name="menu-icon"/>.
 
 ## Preferences UI Search Results
 
 search-results-header = Toraidhean luirg
-
 # `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
 search-results-empty-message2 = Tha sinn duilich ach chan eil toradh sam bith dhut sna roghainnean airson “<span data-l10n-name="query"></span>”.
-
 search-results-help-link = A bheil cobhair a dhìth ort. Tadhail air <a data-l10n-name="url">Taic { -brand-short-name }</a>
 
 ## General Section
 
 startup-header = Aig an toiseach
-
 always-check-default =
   .label = Dèan cinnteach an-còmhnaidh an e { -brand-short-name } fhèin do roghainn brabhsair
   .accesskey = D
-
 is-default = 'S e { -brand-short-name } am brabhsair bunaiteach agad an-dràsta
 is-not-default = Chan e { -brand-short-name } am brabhsair bunaiteach agad an-dràsta
-
 set-as-my-default-browser =
   .label = Cleachd mar am brabhsair bunaiteach...
   .accesskey = b
-
 startup-restore-previous-session =
   .label = Aisig an seisean mu dheireadh
   .accesskey = s
-
 startup-restore-warn-on-quit =
   .label = Thoir rabhadh nuair a dh’fhàgas tu am brabhsair
-
 disable-extension =
   .label = Cuir an leudachan à comas
-
 tabs-group-header = Tabaichean
-
 ctrl-tab-recently-used-order =
   .label = Cuairtichidh Ctrl+Tab thu tro na tabaichean san robh iad agad o chionn goirid
   .accesskey = T
-
 open-new-link-as-tabs =
   .label = Fosgail ceanglaichean ann an tabaichean seach uinneagan ùra
   .accesskey = w
-
 warn-on-close-multiple-tabs =
   .label = Thoir rabhadh mus dùin mi iomadh taba còmhla
   .accesskey = m
-
 warn-on-open-many-tabs =
   .label = Ma tha cunnart gun cuir cus thabaichean maille air { -brand-short-name }, thoir rabhadh
   .accesskey = d
-
 switch-to-new-tabs =
   .label = Nuair a dh’fhosglas tu ceangal, dealbh no meadhan ann an taba ùr, thoir leum ann sa bhad
   .accesskey = h
-
 show-tabs-in-taskbar =
   .label = Seall ro-shealladh nan tabaichean ann am bàr-ghnìomhan Windows
   .accesskey = S
-
 browser-containers-enabled =
   .label = Cuir an comas tabaichean soithich
   .accesskey = n
-
 browser-containers-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
-
 browser-containers-settings =
   .label = Roghainnean…
   .accesskey = i
-
 containers-disable-alert-title = A bheil thu airson gach taba soithich a dhùnadh?
 containers-disable-alert-desc =
   { $tabCount ->
     [one] Ma chuireas tu tabaichean soithich à comas an-dràsta, thèid { $tabCount } taba soithich a dhùnadh an-dràsta. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na tabaichean soithich a chur à comas?
     [two] Ma chuireas tu tabaichean soithich à comas an-dràsta, thèid { $tabCount } thaba soithich a dhùnadh an-dràsta. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na tabaichean soithich a chur à comas?
     [few] Ma chuireas tu tabaichean soithich à comas an-dràsta, thèid { $tabCount } tabaichean soithich a dhùnadh an-dràsta. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na tabaichean soithich a chur à comas?
    *[other] Ma chuireas tu tabaichean soithich à comas an-dràsta, thèid { $tabCount } taba soithich a dhùnadh an-dràsta. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na tabaichean soithich a chur à comas?
   }
-
 containers-disable-alert-ok-button =
   { $tabCount ->
     [one] Dùin { $tabCount } taba soithich
     [two] Dùin { $tabCount } thaba soithich
     [few] Dùin { $tabCount } tabaichean soithich
    *[other] Dùin { $tabCount } taba soithich
   }
 containers-disable-alert-cancel-button = Cum an comas
-
 containers-remove-alert-title = A bheil thu airson an soitheach seo a thoirt air falbh?
-
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
 containers-remove-alert-msg =
   { $count ->
     [one] Ma bheir thu air falbh an soitheach seo an-dràsta, thèid { $count } taba soithich a dhùnadh. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an soitheach seo a thoirt air falbh?
     [two] Ma bheir thu air falbh an soitheach seo an-dràsta, thèid { $count } thaba soithich a dhùnadh. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an soitheach seo a thoirt air falbh?
     [few] Ma bheir thu air falbh an soitheach seo an-dràsta, thèid { $count } tabaichean soithich a dhùnadh. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an soitheach seo a thoirt air falbh?
    *[other] Ma bheir thu air falbh an soitheach seo an-dràsta, thèid { $count } taba soithich a dhùnadh. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an soitheach seo a thoirt air falbh?
   }
-
 containers-remove-ok-button = Thoir an soitheach seo air falbh
 containers-remove-cancel-button = Na thoir an soitheach seo air falbh
 
 ## General Section - Language & Appearance
 
 language-and-appearance-header = Cànan is coltas
-
 fonts-and-colors-header = Cruthan-clò ⁊ dathan
-
 default-font = An cruth-clò bunaiteach
   .accesskey = u
 default-font-size = Meud
   .accesskey = M
-
 advanced-fonts =
   .label = Adhartach…
   .accesskey = h
-
 colors-settings =
   .label = Dathan…
   .accesskey = D
-
 # Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
 preferences-zoom-header = Sùm
-
 preferences-default-zoom = An sùm bunaiteach
   .accesskey = s
-
 preferences-default-zoom-value =
   .label = { $percentage }%
-
 preferences-zoom-text-only =
   .label = Na sùm ach an teacsa
   .accesskey = t
-
 language-header = Cànan
-
 choose-language-description = Tagh an cànan as fhearr leat anns a nochdar dhut duilleagan
-
 choose-button =
   .label = Tagh…
   .accesskey = a
-
 choose-browser-language-description = Tagh na cànain anns an dèid clàran-taice, teachdaireachdan is brathan o { -brand-short-name } a shealltainn.
 manage-browser-languages-button =
   .label = Suidhich roghainn eile...
   .accesskey = l
 confirm-browser-language-change-description = Ath-thòisich { -brand-short-name } gus na h-atharraichean seo a chur an comas
 confirm-browser-language-change-button = Cuir an sàs is ath-thòisich
-
 translate-web-pages =
   .label = Eadar-theangaich susbaint-lìn
   .accesskey = t
-
 # The <img> element is replaced by the logo of the provider
 # used to provide machine translations for web pages.
 translate-attribution = An t-eadar-theangachadh le <img data-l10n-name="logo"/>
-
 translate-exceptions =
   .label = Eisgeachdan…
   .accesskey = E
-
 # Variables:
 #  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
 use-system-locale =
   .label = Cleachd roghainnean an t-siostaim obrachaidh agad airson “{ $localeName }” a chùm fòrmatadh nan cinn-latha, nan amannan, nan àireamhan is nan aonadan tomhais.
-
 check-user-spelling =
   .label = Ceartaich an litreachadh is tu a’ sgrìobhadh rud
   .accesskey = t
 
 ## General Section - Files and Applications
 
 files-and-applications-title = Faidhlichean is aplacaidean
-
 download-header = Luchdaidhean a-nuas
-
 download-save-to =
   .label = Sàbhail faidhlichean ann an
   .accesskey = S
-
+download-save-where = Sàbhail faidhlichean ann an
+  .accesskey = S
 download-choose-folder =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Tagh…
      *[other] Brabhsaich…
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] T
      *[other] B
     }
-
 download-always-ask-where =
   .label = Faighnich càit an dèid faidhlichean a shàbhaladh an-còmhnaidh
   .accesskey = a
-
 applications-header = Aplacaidean
-
 applications-description = Cuir romhad mar a dhèiligeas { -brand-short-name } ris na faidhlichean a luchdaicheas tu a-nuas on lìon no na h-aplacaidean a chleachdas tu nuair a nì thu brabhsadh.
-
 applications-filter =
   .placeholder = Lorg seòrsachan fhaidhlichean no aplacaidean
-
 applications-type-column =
   .label = Seòrsa na susbaint
   .accesskey = t
-
 applications-action-column =
   .label = Gnìomh
   .accesskey = G
-
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 applications-file-ending = Faidhle { $extension }
 applications-action-save =
   .label = Sàbhail am faidhle
-
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app =
   .label = Cleachd { $app-name }
-
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app-default =
   .label = Cleachd { $app-name } (bunaiteach)
-
 applications-use-os-default =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Cleachd aplacaid bhunaiteach macOS
       [windows] Cleachd aplacaid bhunaiteach Windows
      *[other] Cleachd aplacaid bhunaiteach an t-siostaim
     }
-
 applications-use-other =
   .label = Cleachd fear eile…
 applications-select-helper = Tagh aplacaid cobharach
-
 applications-manage-app =
   .label = Mion-fhiosrachadh na h-aplacaid…
 applications-always-ask =
   .label = Faighnich dhìom gach turas
-
 # Variables:
 #  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
-
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
-
 # Variables:
 #  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
 applications-use-plugin-in =
   .label = Cleachd { $plugin-name } (ann an { -brand-short-name })
 applications-open-inapp =
   .label = Fosgail le { -brand-short-name }
 
 ## The strings in this group are used to populate
 ## selected label element based on the string from
 ## the selected menu item.
 
 applications-use-plugin-in-label =
   .value = { applications-use-plugin-in.label }
-
 applications-action-save-label =
   .value = { applications-action-save.label }
-
 applications-use-app-label =
   .value = { applications-use-app.label }
-
 applications-open-inapp-label =
   .value = { applications-open-inapp.label }
-
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
-
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
-
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
-
 applications-use-os-default-label =
   .value = { applications-use-os-default.label }
 
 ##
 
 drm-content-header = Susbaint Digital Rights Management (DRM)
-
 play-drm-content =
   .label = Cluich susbaint fo smachd DRM
   .accesskey = u
-
 play-drm-content-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
-
 update-application-title = Ùrachaidhean { -brand-short-name }
-
 update-application-description = Cum { -brand-short-name } ùraichte airson dèanadas, seasmhachd is tèarainteachd as fhearr.
-
 update-application-version = Tionndadh { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Na tha ùr</a>
-
 update-history =
   .label = Seall eachdraidh nan ùrachaidhean…
   .accesskey = h
-
 update-application-allow-description = Thoir cead dha { -brand-short-name }
-
 update-application-auto =
   .label = Stàlaich ùrachaidhean gu fèin-obrachail (mholamaid seo)
   .accesskey = a
-
 update-application-check-choose =
   .label = Thoir sùil airson ùrachaidhean ann leig leam co-dhùnadh a bheil mi airson an stàladh
   .accesskey = c
-
 update-application-manual =
   .label = Na thoir sùil airson ùrachaidhean idir (cha mholamaid seo)
   .accesskey = N
-
 update-application-background-enabled =
   .label = Nuair nach eil { -brand-short-name } a’ ruith
   .accesskey = r
-
 update-application-warning-cross-user-setting = Bidh buaidh aig an roghainn seo air gach cunntas Windows agus pròifil { -brand-short-name } a chleachdas an stàladh seo de { -brand-short-name }.
-
 update-application-use-service =
   .label = Cleachd seirbheis a stàlaicheas na h-ùrachaidhean sa chùlaibh
   .accesskey = C
-
 update-setting-write-failure-title2 = Mearachd le sàbhaladh roghainnean an ùrachaidh
-
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 # The newlines between the main text and the line containing the path is
 # intentional so the path is easier to identify.
 update-setting-write-failure-message2 =
   Thachair { -brand-short-name } ri mearachd agus cha deach an t-atharrachadh seo a shàbhaladh. Thoir an aire gu bheil atharrachadh roghainn an ùrachaidh seo feumach air cead sgrìobhaidh dhan fhaidhle gu h-ìosal. Feuch an càraich thu fhèin no rianaire an t-siostaim a’ mhearachd seo a’ toirt smachd slàn dhan bhuidheann “Users” air an fhaidhle seo.
   
   Cha b’ urrainn dhuinn sgrìobhadh dhan fhaidhle: { $path }
-
 update-in-progress-title = ’Ga ùrachadh
-
 update-in-progress-message = A bheil thu airson ’s gun cùm { -brand-short-name } a’ dol leis an ùrachadh seo?
-
 update-in-progress-ok-button = &Tilg air falbh
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Lean air adhart
 
 ## General Section - Performance
 
 performance-title = Dèanadas
-
 performance-use-recommended-settings-checkbox =
   .label = Cleachd na roghainnean dèanadais a mholamaid-ne
   .accesskey = o
-
 performance-use-recommended-settings-desc = Chaidh na roghainnean seo a thaghadh airson ’s gum freagair iad air bathar-cruaidh agus siostam-obrachaidh a’ choimpiutair agad.
-
 performance-settings-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
-
 performance-allow-hw-accel =
   .label = Cleachd luathachadh a' bhathar-bhog ma bhios e ri làimh
   .accesskey = m
-
 performance-limit-content-process-option = Crìoch pròiseasadh na susbaint
   .accesskey = n
-
 performance-limit-content-process-enabled-desc = Ma cheadaicheas tu pròiseasan susbaint a bharrachd, dh’fhaoidte gum faigh thu dèanadas nas fhearr ach feumaidh e barrachd cuimhne aig an aon àm.
 performance-limit-content-process-blocked-desc = Chan urrainn dhut àireamh nam pròiseasan susbaint atharrachadh ach ann am { -brand-short-name } ioma-phròiseasach. <a data-l10n-name="learn-more">Mar a dh’fhiosraicheas tu a bheil ioma-phròiseasadh an comas</a>
-
 # Variables:
 #  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
 performance-default-content-process-count =
   .label = { $num } (bun-roghainn)
 
 ## General Section - Browsing
 
 browsing-title = A' brabhsadh
-
 browsing-use-autoscroll =
   .label = Cleachd sgroladh fèin-obrachail
   .accesskey = a
-
 browsing-use-smooth-scrolling =
   .label = Cleachd sgroladh caoin
   .accesskey = o
-
 browsing-use-onscreen-keyboard =
   .label = Seall meur-chlàr suathaidh ma bhios feum air
   .accesskey = m
-
 browsing-use-cursor-navigation =
   .label = Cleachd na putanan-saigheid gus gluasad am broinn nan duilleagan an-còmhnaidh
   .accesskey = C
-
 browsing-search-on-start-typing =
   .label = Lorg teacsa cho luath ’s a thòisicheas tu air sgrìobhadh
   .accesskey = L
-
 browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
   .label = Cuir an comas uidheaman-smachd video dealbh am broinn deilbh
   .accesskey = e
-
 browsing-picture-in-picture-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
-
 browsing-media-control =
   .label = Stiùirich na meadhanan le meur-chlàr, headset no eadar-aghaidh bhiortail
   .accesskey = S
-
 browsing-media-control-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
-
 browsing-cfr-recommendations =
   .label = Mol leudachain fhad ’s a bhios mi ri brabhsadh
   .accesskey = r
 browsing-cfr-features =
   .label = Mol gleusan fhad ’s a nithear brabhsadh
   .accesskey = f
-
 browsing-cfr-recommendations-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-settings-title = Roghainnean an lìonraidh
-
 network-proxy-connection-description = Rèitich mar a cheanglas { -brand-short-name } ris an eadar-lìon.
-
 network-proxy-connection-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
-
 network-proxy-connection-settings =
   .label = Roghainnean…
   .accesskey = e
 
 ## Home Section
 
 home-new-windows-tabs-header = Uinneagan is tabaichean ùra
-
 home-new-windows-tabs-description2 = Tagh na chì thu nuair a dh’fhosglas tu an duilleag-dhachaigh agad no uinneag no taba ùr.
 
 ## Home Section - Home Page Customization
 
 home-homepage-mode-label = An duilleag-dhachaigh is uinneagan ùra
-
 home-newtabs-mode-label = Tabaichean ùra
-
 home-restore-defaults =
   .label = Aisig na bun-roghainnean
   .accesskey = r
-
 # "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
 # while "Home" and "(Default)" can be localized.
 home-mode-choice-default =
   .label = Dachaigh Firefox (bun-roghainn)
-
 home-mode-choice-custom =
   .label = URLaichean gnàthaichte...
-
 home-mode-choice-blank =
   .label = Duilleag bhàn
-
 home-homepage-custom-url =
   .placeholder = Cuir URL ann...
-
 # This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
 # your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
 # standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
 # be identical.
 use-current-pages =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Cleachd an duilleag làithreach
      *[other] Cleachd na duilleagan làithreach
     }
   .accesskey = u
-
 choose-bookmark =
   .label = Cleachd comharra-lìn…
   .accesskey = c
 
 ## Home Section - Firefox Home Content Customization
 
 home-prefs-content-header = Susbaint sgrìn mhòr Firefox
 home-prefs-content-description = Tagh an t-susbaint a bu mhath leat fhaicinn air sgrìn mhòr Firefox
-
 home-prefs-search-header =
   .label = Lorg air an lìon
 home-prefs-topsites-header =
   .label = Brod nan làrach
 home-prefs-topsites-description = Na làraichean air an tadhail thu as trice
 home-prefs-topsites-by-option-sponsored =
   .label = Brod nan làrach sponsairichte
 home-prefs-shortcuts-header =
@@ -624,313 +493,263 @@ home-prefs-recommended-by-header =
 home-prefs-recommended-by-description-update = Sàr-shusbaint o fheadh an lìn ’ga thasgadh le { $provider }
 home-prefs-recommended-by-description-new = Sàr-shusbaint ’ga thasgadh le { $provider } mar phàirt de theaghlach { -brand-product-name }
 
 ##
 
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Mar a dh’obraicheas e
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Sgeulachdan sponsairichte
-
 home-prefs-highlights-header =
   .label = Sàr-roghainn
 home-prefs-highlights-description = Taghadh de làraichean a shàbhail thu no air an do thadhail thu
 home-prefs-highlights-option-visited-pages =
   .label = Duilleagan air an do thadhail thu
 home-prefs-highlights-options-bookmarks =
   .label = Comharran-lìn
 home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
   .label = Air a luchdadh a-nuas o chionn goirid
 home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
   .label = Duilleagan air an sàbhaladh ann am { -pocket-brand-name }
-
 home-prefs-recent-activity-header =
   .label = Gnìomhachd o chionn goirid
 home-prefs-recent-activity-description = Roghainn de làraichean is susbaint faisg ort
-
 # For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
 # Alternative translation options: "Small Note" or something that
 # expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
 # and non-essential but also not entirely trivial and useless.
 home-prefs-snippets-header =
   .label = Snippets
 home-prefs-snippets-description = Ùrachaidhean o { -vendor-short-name } is { -brand-product-name }
-
 home-prefs-snippets-description-new = Gliocasan is naidheachdan o { -vendor-short-name } is { -brand-product-name }
-
 home-prefs-sections-rows-option =
   .label =
     { $num ->
       [one] { $num } ràgh
       [two] { $num } ràgh
       [few] { $num } ràghan
      *[other] { $num } ràgh
     }
 
 ## Search Section
 
 search-bar-header = Bàr nan lorg
 search-bar-hidden =
   .label = Cleachd bàr an t-seòlaidh airson lorg is seòladaireachd a dhèanamh
 search-bar-shown =
   .label = Cuir bàr nan lorg ris a’ bhàr-inneal
-
 search-engine-default-header = An t-einnsean-luirg bunaiteach
 search-engine-default-desc-2 = Seo an einnsean-luirg bunaiteach agad air a’ bhàr-sheòlaidh agus a’ bhàr-luirg. ’S urrainn dhut leum a ghearradh gu fear eile uair sam bith.
 search-engine-default-private-desc-2 = Tagh einnsean-luirg bunasach eadar-dhealaichte dha na h-uinneagan prìobhaideach a-mhàin
 search-separate-default-engine =
   .label = Cleachd an t-einnsean-luirg seo am broinn uinneagan prìobhaideach
   .accesskey = u
-
 search-suggestions-header = Molaidhean-luirg
 search-suggestions-desc = Tagh an dòigh air an nochd molaidhean o einnseanan-luirg.
-
 search-suggestions-option =
   .label = Thoir dhomh molaidhean-luirg
   .accesskey = T
-
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Seall molaidhean luirg ann an toraidhean bàr an t-seòlaidh
   .accesskey = l
-
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Seall molaidhean luirg air thoiseach air an eachdraidh bhrabhsaidh ann an toraidhean bàr an t-seòlaidh
-
 search-show-suggestions-private-windows =
   .label = Seall molaidhean-luirg am broinn uinneagan prìobhaideach
-
 suggestions-addressbar-settings-generic2 = Atharraich na roghainnean a thaobh mholaidhean eile air a’ bhàr-sheòlaidh
-
 search-suggestions-cant-show = Cha dèid molaidhean luirg a shealltainn ann an toraidhean bàr an t-seòlaidh a chionn ’s gun do dh’iarr thu air { -brand-short-name } gun a bhith a’ cumail na h-eachdraidh sa chuimhne.
-
 search-one-click-header2 = Ath-ghoiridean an luirg
-
 search-one-click-desc = Tagh na h-einnseanan-luirg eile a nochdas fo bhàr an t-seòlaidh is bàr nan lorg nuair a thòisicheas tu air facal-luirg a chur a-steach.
-
 search-choose-engine-column =
   .label = Einnseanan-luirg
 search-choose-keyword-column =
   .label = Facal-luirg
-
 search-restore-default =
   .label = Aisig na h-einnseanan-luirg bunaiteach
   .accesskey = s
-
 search-remove-engine =
   .label = Thoir air falbh
   .accesskey = r
 search-add-engine =
   .label = Cuir ris
   .accesskey = C
-
 search-find-more-link = Faigh barrachd einnseanan-luirg
-
 # This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
 # ('Duplicate' is an adjective)
 search-keyword-warning-title = Facal-luirg dùbailte
 # Variables:
 #  $name (String) - Name of a search engine.
 search-keyword-warning-engine = Thagh thu facal-luirg a tha ’ga chleachdadh le “{ $name }” mu thràth. An tagh thu fear eile?
 search-keyword-warning-bookmark = Tagh thu facal-luirg a tha 'ga chleachdadh ann an comharra-lìn mu thràth. An tagh thu fear eile?
 
 ## Containers Section
 
 containers-back-button2 =
   .aria-label = Till dha na roghainnean
 containers-header = Tabaichean soithich
 containers-add-button =
   .label = Cuir soitheach ùr ris
   .accesskey = a
-
 containers-new-tab-check =
   .label = Tagh soitheach do gach taba ùr
   .accesskey = s
-
 containers-settings-button =
   .label = Roghainnean
 containers-remove-button =
   .label = Thoir air falbh
 
 ## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
 ## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").
 
 sync-signedout-caption = Thoir leat an lìon
 sync-signedout-description2 = Sioncronaich na comharran-lìn, an eachdraidh, na tabaichean, na faclan-faire, na tuilleadain ’s na roghainnean agad thar nan uidheaman agad uile.
-
 sync-signedout-account-signin3 =
   .label = Clàraich a-steach a shioncronachadh…
   .accesskey = i
-
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
 sync-mobile-promo = Luchdaich a-nuas Firefox airson <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> no <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> gus sioncronachadh a dhèanamh leis an uidheam mobile agad.
 
 ## Firefox Account - Signed in
 
 sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Atharraich dealbh na pròifil
-
 sync-sign-out =
   .label = Clàraich a-mach…
   .accesskey = C
-
 sync-manage-account = Stiùirich an cunntas
   .accesskey = n
-
 sync-signedin-unverified = Cha deach { $email } a dhearbhadh
 sync-signedin-login-failure = Clàraich a-steach airson ceangal ris a-rithist { $email }
-
 sync-resend-verification =
   .label = Cuir an dearbhadh às ùr
   .accesskey = d
-
 sync-remove-account =
   .label = Thoir an cunntas air falbh
   .accesskey = r
-
 sync-sign-in =
   .label = Clàraich a-steach
   .accesskey = t
 
 ## Sync section - enabling or disabling sync.
 
 prefs-syncing-on = Sioncronachadh: AIR
-
 prefs-syncing-off = Sioncronachadh: DHETH
-
 prefs-sync-turn-on-syncing =
   .label = Cuir an sioncronachadh air…
   .accesskey = s
-
 prefs-sync-offer-setup-label2 = Sioncronaich na comharran-lìn, an eachdraidh, na tabaichean, na faclan-faire, na tuilleadain ’s na roghainnean agad thar nan uidheaman agad uile.
-
 prefs-sync-now =
   .labelnotsyncing = Sioncronaich an-dràsta
   .accesskeynotsyncing = n
   .labelsyncing = ’Ga shioncronachadh…
 
 ## The list of things currently syncing.
 
 sync-currently-syncing-heading = Tha thu a’ sioncronachadh nan nithean seo an-dràsta:
-
 sync-currently-syncing-bookmarks = Comharran-lìn
 sync-currently-syncing-history = Eachdraidh
 sync-currently-syncing-tabs = Tabaichean fosgailte
 sync-currently-syncing-logins-passwords = Clàraidhean a-steach ⁊ faclan-faire
 sync-currently-syncing-addresses = Seòlaidhean
 sync-currently-syncing-creditcards = Cairtean-creideis
 sync-currently-syncing-addons = Tuilleadain
 sync-currently-syncing-settings = Roghainnean
-
 sync-change-options =
   .label = Atharraich…
   .accesskey = c
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
 sync-choose-what-to-sync-dialog =
   .title = Tagh na tha thu airson sioncronachadh
   .style = width: 40em; min-height: 35em;
   .buttonlabelaccept = Sàbhail na h-atharraichean
   .buttonaccesskeyaccept = S
   .buttonlabelextra2 = Dì-cheangail…
   .buttonaccesskeyextra2 = D
-
 sync-engine-bookmarks =
   .label = na comharran-lìn agam
   .accesskey = m
-
 sync-engine-history =
   .label = an eachdraidh agam
   .accesskey = r
-
 sync-engine-tabs =
   .label = Tabaichean fosgailte
   .tooltiptext = Liosta dhe na tha fosgailte air gach uidheam sioncronaichte
   .accesskey = T
-
 sync-engine-logins-passwords =
   .label = Clàraidhean a-steach ⁊ faclan-faire
   .tooltiptext = Ainmean-cleachdaiche agus faclan-faire a shàbhail thu
   .accesskey = l
-
 sync-engine-addresses =
   .label = Seòlaidhean
   .tooltiptext = Seòlaidhean puist a shàbhail thu (desktop a-mhàin)
   .accesskey = e
-
 sync-engine-creditcards =
   .label = Cairtean-creideis
   .tooltiptext = Ainmean, àireamhan is cinn-là a dh’fhalbhas an ùine air cairtean (desktop a-mhàin)
   .accesskey = C
-
 sync-engine-addons =
   .label = na tuilleadain
   .tooltiptext = Leudachain is ùrlaran airson Firefox desktop
   .accesskey = a
-
 sync-engine-settings =
   .label = Roghainnean
   .tooltiptext = Roghainnean coitcheann, na prìobhaideachd ’s na tèarainteachd a dh’atharraich thu
   .accesskey = R
 
 ## The device name controls.
 
 sync-device-name-header = Ainm an uidheim
-
 sync-device-name-change =
   .label = Atharraich ainm an uidheim...
   .accesskey = h
-
 sync-device-name-cancel =
   .label = Sguir dheth
   .accesskey = u
-
 sync-device-name-save =
   .label = Sàbhail
   .accesskey = b
-
 sync-connect-another-device = Ceangail uidheam eile ris
 
 ## Privacy Section
 
 privacy-header = Prìobhaideachd a’ bhrabhsair
 
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 # The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
 pane-privacy-logins-and-passwords-header = Clàraidhean a-steach ⁊ faclan-faire
   .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
-
 # Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Faighnich an dèid clàraidhean a-steach is faclan-faire làraichean-lìn a shàbhaladh
   .accesskey = r
 forms-exceptions =
   .label = Eisgeachdan…
   .accesskey = E
 forms-generate-passwords =
   .label = Mol is gin faclan-faire làidir
   .accesskey = M
 forms-breach-alerts =
   .label = Seall caismeachdan mu fhaclan-faire do làraichean-lìn air an deach briseadh a-steach
   .accesskey = b
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Barrachd fiosrachaidh
-
 # Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Lìon clàraidhean a-steach is faclan-faire gu fèin-obrachail
   .accesskey = i
 forms-saved-logins =
   .label = Clàraidhean a-steach sàbhailte…
   .accesskey = l
 forms-primary-pw-use =
@@ -945,149 +764,124 @@ forms-master-pw-change =
   .accesskey = m
 forms-primary-pw-change =
   .label = Atharraich am prìomh fhacal-faire…
   .accesskey = p
 # Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
 # "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
 # use { "" } as the value.
 forms-primary-pw-former-name = { "" }
-
 forms-primary-pw-fips-title = Tha thu ann am modh FIPS an-dràsta. Feumaidh FIPS prìomh fhacal-faire nach eil falamh.
 forms-master-pw-fips-desc = Dh'fhàillig atharrachadh an fhacail-fhaire
 
 ## OS Authentication dialog
 
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 primary-password-os-auth-dialog-message-win = Airson prìomh fhacal-faire a chruthachadh, cuir a-steach teisteas clàraidh a-steach Windows. Cuiridh seo ri dìon tèarainteachd nan cunntasan agad.
-
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = prìomh fhacal-faire a chruthachadh
 master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## Privacy Section - History
 
 history-header = Eachdraidh
-
 # This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
 # (Remember history, etc.).
 # In English it visually creates a full sentence, e.g.
 # "Firefox will" + "Remember history".
 #
 # If this doesn't work for your language, you can translate this message:
 #  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
 #   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
 #  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
 history-remember-label = Nì { -brand-short-name } na leanas:
   .accesskey = N
-
 history-remember-option-all =
   .label = Cuimhnich an eachdraidh
 history-remember-option-never =
   .label = Na cuimhnich an eachdraidh idir
 history-remember-option-custom =
   .label = Cleachd roghainnean gnàthaichte airson na h-eachdraidh
-
 history-remember-description = Cuimhnichidh { -brand-short-name } eachdraidh a’ bhrabhsaidh, nam foirm, nan lorg is nan rudan a luchdaich thu a-nuas.
 history-dontremember-description = Cleachdaidh { -brand-short-name } na dearbh roghainnean 's a tha agad ann an brabhsadh prìobhaideach agus cha chuimhnich e eachdraidh sam bith 's tu a' brabhsadh an lìn.
-
 history-private-browsing-permanent =
   .label = Dèan brabhsadh prìobhaideach an-còmhnaidh
   .accesskey = p
-
 history-remember-browser-option =
   .label = Cuimhnich an eachdraidh brabhsaidh 's luchdaidh
   .accesskey = b
-
 history-remember-search-option =
   .label = Cuimhnich eachdraidh nan lorg is nam foirmichean
   .accesskey = f
-
 history-clear-on-close-option =
   .label = Glan an eachdraidh nuair a dhùineas { -brand-short-name }
   .accesskey = r
-
 history-clear-on-close-settings =
   .label = Roghainnean…
   .accesskey = n
-
 history-clear-button =
   .label = Falamhaich an eachdraidh...
   .accesskey = s
 
 ## Privacy Section - Site Data
 
 sitedata-header = Briosgaidean is dàta làraichean
-
 sitedata-total-size-calculating = Ag àireamhachadh meud dàta na làraich is an tasgadain...
-
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 sitedata-total-size = Tha na tha de bhriosgaidean, dàta làraichean is an tasgadan a’ cleachdadh { $value } { $unit } de dh’àite air an diosg an-dràsta.
-
 sitedata-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
-
 sitedata-delete-on-close =
   .label = Sguab às briosgaidean is dàta làraichean nuair a thèid { -brand-short-name } a dhùnadh
   .accesskey = c
-
 sitedata-delete-on-close-private-browsing = Sa mhodh bhrabhsaidh phrìobhaideach bhuan, thèid briosgaidean is dàta làraichean fhalamhachadh an-còmhnaidh nuair a dhùineas { -brand-short-name }.
-
 sitedata-allow-cookies-option =
   .label = Gabh ri briosgaidean is dàta làraichean
   .accesskey = a
-
 sitedata-disallow-cookies-option =
   .label = Bac briosgaidean is dàta làraichean
   .accesskey = B
-
 # This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Seòrsa bacte
   .accesskey = t
-
 sitedata-option-block-cross-site-trackers =
   .label = Tracaichean thar làraichean
 sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
   .label = Tracaichean thar làraichean ’s nam meadhanan sòisealta
 sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies-including-social-media =
   .label = Briosgaidean tracaidh thar làraichean – a’ gabhail a-staigh briosgaidean mheadhanan sòisealta
 sitedata-option-block-cross-site-cookies-including-social-media =
   .label = Briosgaidean thar làraichean – a’ gabhail a-staigh briosgaidean mheadhanan sòisealta
 sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers-plus-isolate =
   .label = Tracaichean thar làraichean ’s nam meadhanan sòisealta agus cùm an còrr dhe na briosgaidean fa leth
 sitedata-option-block-unvisited =
   .label = Briosgaidean o làraichean air nach deach tadhal
 sitedata-option-block-all-third-party =
   .label = Gach briosgaid treas-phàrtaidh (dh’fhaoidte gum bris seo làraichean-lìn)
 sitedata-option-block-all =
   .label = Gach briosgaid (brisidh làraichean-lìn ri linn seo)
-
 sitedata-clear =
   .label = Falamhaich an dàta...
   .accesskey = l
-
 sitedata-settings =
   .label = Stiùirich an dàta...
   .accesskey = M
-
 sitedata-cookies-exceptions =
   .label = Stiùirich na h-eisgeachdan…
   .accesskey = e
 
 ## Privacy Section - Address Bar
 
 addressbar-header = Bàr an t-seòlaidh
-
 addressbar-suggest = Nuair a chleachdas mi bàr an t-seòlaidh, mol dhomh
-
 addressbar-locbar-history-option =
   .label = Eachdraidh brabhsaidh
   .accesskey = h
 addressbar-locbar-bookmarks-option =
   .label = Comharran-lìn
   .accesskey = o
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Tabaichean fosgailte
@@ -1097,27 +891,23 @@ addressbar-locbar-shortcuts-option =
   .label = Ath-ghoiridean
   .accesskey = g
 addressbar-locbar-topsites-option =
   .label = Brod nan làrach
   .accesskey = B
 addressbar-locbar-engines-option =
   .label = Einnseanan-luirg
   .accesskey = a
-
 addressbar-suggestions-settings = Atharraich na roghainnean a thaobh mholaidhean o einnseanan-luirg
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
 content-blocking-enhanced-tracking-protection = Dìon adhartach o thracadh
-
 content-blocking-section-top-level-description = Leanaidh tracaichean ort air loidhne airson fiosrachadh a chruinneachadh mu na gnàthasan brabhsaidh ’s na h-ùidhean agad. Bacaidh { -brand-short-name } mòran dhe na tracaichean sin agus sgriobtan droch-rùnach eile.
-
 content-blocking-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
-
 content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Tha thu a’ cleachdadh First Party Isolation (FPI) a nì tar-àithneadh air cuid de roghainnean nam briosgaidean aig { -brand-short-name }.
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 enhanced-tracking-protection-setting-standard =
   .label = Stannardach
@@ -1130,226 +920,183 @@ enhanced-tracking-protection-setting-cus
   .accesskey = G
 
 ##
 
 content-blocking-etp-standard-desc = Cothromaichte do dhìon is dèanadas. Thèid duilleagan a luchdadh gu h-àbhaisteach.
 content-blocking-etp-strict-desc = Dìon nas làidire ach dh’fhaoidte gum bris seo cuid a làraichean no susbaint.
 content-blocking-etp-custom-desc = Tagh na tracaichean is sgriobtaichean a thèid a bhacadh.
 content-blocking-etp-blocking-desc = Seo na bhacas { -brand-short-name }:
-
 content-blocking-private-windows = Susbaint tracaidh air uinneagan prìobhaideach
 content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows = Briosgaidean thar làraichean air uinneag sam bith (a’ gabhail a-staigh briosgaidean tracaidh)
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Briosgaidean tracaidh thar làraichean
 content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows = Briosgaidean thar làraichean air uinneagan prìobhaideach
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Briosgaidean tracaidh thar làraichean agus cùm an còrr dhe na briosgaidean fa leth
 content-blocking-social-media-trackers = Tracaichean nam meadhanan sòisealta
 content-blocking-all-cookies = Gach briosgaid
 content-blocking-unvisited-cookies = Briosgaidean o làraichean air nach deach tadhal
 content-blocking-all-windows-tracking-content = Susbaint tracaidh air uinneag sam bith
 content-blocking-all-third-party-cookies = Gach briosgaid le treas-phàrtaidh
 content-blocking-cryptominers = Criopto-mhèinneadairean
 content-blocking-fingerprinters = Lorgaichean-meur
-
 content-blocking-warning-title = An aire!
 content-blocking-and-isolating-etp-warning-description = Ma bhacas tu na tracaichean ’s a chumas tu briosgaidean fa leth, dh’fhaoidte gun doir sin buaidh air gleusan cuid a làraichean. Ath-luchdaich duilleag leis na tracaichean an comas airson a susbaint gu lèir a luchdadh.
 content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Dh’fhaoidte gun adhbharaich an roghainn seo nach seall a h-uile làrach-lìn an t-susbaint mar bu chòir no nach obraich iad mar bu chòir. Ma tha coltas briste air làrach, ’s dòcha gu bheil thu airson an dìon o thracadh a chur dheth dhan làrach ud airson an t-susbaint gu lèir aice a luchdadh.
 content-blocking-warning-learn-how = Barrachd fiosrachaidh
-
 content-blocking-reload-description = Feumaidh tu na tabaichean agad ath-luchdadh mus bi na h-atharraichean seo an sàs.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Ath-luchdaich gach taba
   .accesskey = A
-
 content-blocking-tracking-content-label =
   .label = Susbaint tracaidh
   .accesskey = t
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = Anns gach uinneag
   .accesskey = A
 content-blocking-option-private =
   .label = Ann an uinneagan prìobhaideach a-mhàin
   .accesskey = p
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Atharraich an liosta bacaidh
-
 content-blocking-cookies-label =
   .label = Briosgaidean
   .accesskey = o
-
 content-blocking-expand-section =
   .tooltiptext = Barrachd fiosrachaidh
-
 # Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
 content-blocking-cryptominers-label =
   .label = Criopto-mhèinneadairean
   .accesskey = m
-
 # Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
 # that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
 content-blocking-fingerprinters-label =
   .label = Lorgaichean-meur
   .accesskey = L
 
 ## Privacy Section - Tracking
 
 tracking-manage-exceptions =
   .label = Stiùirich na h-eisgeachdan…
   .accesskey = h
 
 ## Privacy Section - Permissions
 
 permissions-header = Ceadan
-
 permissions-location = Ionad
 permissions-location-settings =
   .label = Roghainnean...
   .accesskey = t
-
 permissions-xr = Fìorachd bhiortail
 permissions-xr-settings =
   .label = Roghainnean…
   .accesskey = R
-
 permissions-camera = Camara
 permissions-camera-settings =
   .label = Roghainnean...
   .accesskey = t
-
 permissions-microphone = Micreofon
 permissions-microphone-settings =
   .label = Roghainnean...
   .accesskey = t
-
 permissions-notification = Brathan
 permissions-notification-settings =
   .label = Roghainnean...
   .accesskey = t
 permissions-notification-link = Barrachd fiosrachaidh
-
 permissions-notification-pause =
   .label = Cuir am brath ’na stad gus an ath-thòisich { -brand-short-name }
   .accesskey = n
-
 permissions-autoplay = Fèin-chluich
-
 permissions-autoplay-settings =
   .label = Roghainnean…
   .accesskey = R
-
 permissions-block-popups =
   .label = Cuir bacadh air priob-uinneagan
   .accesskey = b
-
 permissions-block-popups-exceptions =
   .label = Eisgeachdan…
   .accesskey = g
-
 permissions-addon-install-warning =
   .label = Thoir rabhadh nuair a dh’fheuchas làraichean-lìn ri tuilleadan a stàladh
   .accesskey = T
-
 permissions-addon-exceptions =
   .label = Eisgeachdan…
   .accesskey = E
 
 ## Privacy Section - Data Collection
 
 collection-header = Cruinneachadh is cleachdadh dàta le { -brand-short-name }
-
 collection-description = Tha sinn ag obair gu cruaidh airson an dà chuid roghainnean a thoirt dhut agus dìreach an dàta a chruinneachadh a dh’fheumas sinn airson { -brand-short-name } a sholar dhan a h-uile duine agus airson a leasachadh. Iarraidh sinn cead ort uair sam bith ma bhios feum air dàta pearsanta.
 collection-privacy-notice = Sanas prìobhaideachd
-
 collection-health-report-telemetry-disabled = Chan eil thu a’ toirt cead dha { -vendor-short-name } tuilleadh airson dàta teicnigeach ’s nan eadar-ghnìomhan a ghlacadh. Thèid dàta sam bith a chaidh a chruinneachadh cheana a sguabadh às am broinn 30 latha.
 collection-health-report-telemetry-disabled-link = Barrachd fiosrachaidh
-
 collection-health-report =
   .label = Leig le { -brand-short-name } dàta teicnigeach is dàta mu eadar-ghabhail a chur gu { -vendor-short-name }
   .accesskey = r
 collection-health-report-link = Barrachd fiosrachaidh
-
 collection-studies =
   .label = Leig le { -brand-short-name } obair-rannsachaidh a stàladh is a ruith
 collection-studies-link = Seall obair-rannsachaidh { -brand-short-name }
-
 addon-recommendations =
   .label = Thoir cead dha { -brand-short-name } molaidhean pearsantaichte airson leudachain a dhèanamh
 addon-recommendations-link = Barrachd fiosrachaidh
-
 # This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
 # or builds with no Telemetry support available.
 collection-health-report-disabled = Tha aithriseadh dàta à comas airson rèiteachadh a’ bhuild seo
-
 collection-backlogged-crash-reports-with-link = Leig le { -brand-short-name } aithisgean tuislidh a chàirn roimhe a chur às do leth <a data-l10n-name="crash-reports-link">Barrachd fiosrachaidh</a>
   .accesskey = c
 
 ## Privacy Section - Security
 ##
 ## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
 ## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage
 
 security-header = Tèarainteachd
-
 security-browsing-protection = Dìon o shusbaint mhealltach agus bathar-bog cunnartach
-
 security-enable-safe-browsing =
   .label = Bac susbaint chunnartach is susbaint foill
   .accesskey = B
 security-enable-safe-browsing-link = Barrachd fiosrachaidh
-
 security-block-downloads =
   .label = Bac luchdaidhean a-nuas cunnartach
   .accesskey = d
-
 security-block-uncommon-software =
   .label = Thoir rabhadh mu bhathar-bhog gun iarraidh is bathar-bog neo-chumanta
   .accesskey = c
 
 ## Privacy Section - Certificates
 
 certs-header = Teisteanasan
-
 certs-enable-ocsp =
   .label = Cuir iarrtas gu frithealaichean OCSP Responder gus dligheachd nan teisteanasan làithreach a dhearbhadh
   .accesskey = C
-
 certs-view =
   .label = Seall na teisteanasan...
   .accesskey = S
-
 certs-devices =
   .label = Uidheaman tèarainteachd...
   .accesskey = n
-
 space-alert-over-5gb-settings-button =
   .label = Fosgail na roghainnean
   .accesskey = o
-
 space-alert-over-5gb-message2 = <strong>Tha an t-àite a’ fàs gann air { -brand-short-name }</strong>. Dh’fhaoidte nach dèid an t-susbaint aig làraichean-lìn a shealltainn mar bu chòir. ’S urrainn dhut dàta làraichean a chaidh a stòradh a sguabadh às ann an “Roghainnean” > “Prìobhaideachd ⁊ tèarainteachd” > “Briosgaidean is dàta làraichean”.
-
 space-alert-under-5gb-message2 = <strong>Tha an t-àite a’ fàs gann air { -brand-short-name }</strong>. Dh’fhaoidte nach dèid an t-susbaint aig làraichean-lìn a shealltainn mar bu chòir. Tadhail air “Barrachd fiosrachaidh” airson feabhas a thoirt air an dòigh air an dèid an diosg agad a chleachdadh airson brabhsadh nas fheàrr.
 
 ## Privacy Section - HTTPS-Only
 
 httpsonly-header = Modh HTTPS a-mhàin
-
 httpsonly-description = Bheir HTTPS ceangal tèarainte crioptaichte dhut eadar { -brand-short-name } agus na làraichean-lìn air an tadhail thu. Cuiridh a’ mhòrchuid a làraichean-lìn taic ri HTTPS agus ma bhios am modh HTTPS a-mhàin an comas, àrdaichidh { -brand-short-name } a h-uile ceangal gu HTTPS.
-
 httpsonly-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
-
 httpsonly-radio-enabled =
   .label = Cuir am modh HTTPS a-mhàin an comas air uinneag sam bith
-
 httpsonly-radio-enabled-pbm =
   .label = Cuir am modh HTTPS a-mhàin an comas air uinneagan prìobhaideach a-mhàin
-
 httpsonly-radio-disabled =
   .label = Na cuir an comas am modh HTTPS a-mhàin
 
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = Deasg
 downloads-folder-name = Luchdaidhean a-nuas
 choose-download-folder-title = Tagh pasgan nan luchdaidhan a-nuas:
-
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
 save-files-to-cloud-storage =
   .label = Sàbhail faidhlichean air { $service-name }