various terminoligy consistency fixes for gd
authorfios@akerbeltz.org
Thu, 08 Jul 2010 11:29:50 +0100
changeset 24 3073768a2fcecc99a82d4f7a85512327a2d721f3
parent 23 61049a919381b86e544ff6d38b9fc8c8cc4605d4
child 25 3b7ce982e3c2f820af05468b92846ccb75545516
push id1
push useraxel@mozilla.com
push dateMon, 01 Nov 2010 11:18:47 +0000
various terminoligy consistency fixes for gd
browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/credits.dtd
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
browser/chrome/browser/places/places.dtd
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd
browser/chrome/browser/safeMode.dtd
dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
dom/chrome/security/caps.properties
extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
netwerk/necko.properties
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
toolkit/chrome/global/customizeToolbar.dtd
toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
@@ -8,17 +8,17 @@
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Air a chur an comas">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Tionndadh">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "DA">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Bun-tùs a' phrògraim">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Ainm">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Tionndadh">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Pasgan nan clàr-aithne">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsPlugins "Pluginichean air an stàladh">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsPlugins "Plugain air a stàladh">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Co-dhealbhachd na togalach">
 
 <!ENTITY aboutSupport.show.label "Fosgail am pasgan far a bheil e">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
 variant of aboutSupport.show.label. This allows us to use the preferred
 "Finder" terminology on Mac. -->
 <!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Seall san lorgair">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -326,20 +326,20 @@
 <!ENTITY mediaPlay.label       "Cluich">
 <!ENTITY mediaPlay.accesskey     "C">
 <!ENTITY mediaPause.label      "Fuirich">
 <!ENTITY mediaPause.accesskey    "F">
 <!ENTITY mediaMute.label       "Tostaich">
 <!ENTITY mediaMute.accesskey     "T">
 <!ENTITY mediaUnmute.label      "Till an fhuaim">
 <!ENTITY mediaUnmute.accesskey    "m">
-<!ENTITY mediaShowControls.label   "Seall na h-innealan-smachd">
-<!ENTITY mediaShowControls.accesskey "i">
-<!ENTITY mediaHideControls.label   "Cuir na h-innealan-smachd am falach">
-<!ENTITY mediaHideControls.accesskey "i">
+<!ENTITY mediaShowControls.label   "Seall na h-uidheaman-smachd">
+<!ENTITY mediaShowControls.accesskey "c">
+<!ENTITY mediaHideControls.label   "Cuir na h-uidheaman-smachd am falach">
+<!ENTITY mediaHideControls.accesskey "C">
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
 fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
 If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -58,26 +58,26 @@ popupWarningDontShowFromStatusbar=Na sea
 popupShowPopupPrefix=Seall "%S"
 
 imageBlockedWarning=Cuiridh %S bacadh air dealbhan o %S a-nis fad na tìde.
 imageAllowedWarning=Ceadaichidh %S dealbhan o %S a-nis.
 undo=Neo-dhèan
 undo.accessKey=U
 
 # missing plugin installer
-missingpluginsMessage.title=Feumaidh tu pluginichean a bharrachd mus faic thu na meadhanan gu lèir air an duilleag seo.
-missingpluginsMessage.button.label=Suidhich na pluginichean a tha a dhìth…
+missingpluginsMessage.title=Feumaidh tu plugain a bharrachd mus faic thu na meadhanan gu lèir air an duilleag seo.
+missingpluginsMessage.button.label=Suidhich na plugain a tha a dhìth…
 missingpluginsMessage.button.accesskey=i
-outdatedpluginsMessage.title=Dh'fhalbh an ùine air cuid dhe na pluginichean a tha an duilleag seo a' cur gu feum.
-outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Ùraich na pluginichean…
+outdatedpluginsMessage.title=Dh'fhalbh an ùine air cuid dhe na plugain a tha an duilleag seo a' cur gu feum.
+outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Ùraich na plugain…
 outdatedpluginsMessage.updateButton.accesskey=u
-blockedpluginsMessage.title=Chaidh bacadh a chur air cuid dhe na pluginichean a dh'fheumas an duilleag seo a chum do dhìon.
+blockedpluginsMessage.title=Chaidh bacadh a chur air cuid dhe na plugain a dh'fheumas an duilleag seo a chum do dhìon.
 blockedpluginsMessage.infoButton.label=Mion-fhiosrachadh…
 blockedpluginsMessage.infoButton.accesskey=d
-blockedpluginsMessage.searchButton.label=Ùraich na pluginichean…
+blockedpluginsMessage.searchButton.label=Ùraich na plugain…
 blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=u
 crashedpluginsMessage.title=Thuislich am plugan %S.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Ath-luchdaich an duilleag
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=A
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Cuir a-steach aithisg tuislidh
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=s
 crashedpluginsMessage.learnMore=Tuilleadh eòlais…
 
--- a/browser/chrome/browser/credits.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/credits.dtd
@@ -4,12 +4,12 @@
 <!ENTITY credit.thanks2    "Tha sinn glè thaingeil dha ar">
 <!ENTITY credit.contributors2 "com-pàirtichean">
 
 <!-- localization credits look like this: -->
 <!--
 <!ENTITY credit.translation
  "<h3>Translators</h3><ul><li>Name Here</li></ul>">
 -->
-<!ENTITY credit.translation "<h3>Eadar-theangadairean</h3><ul><li>Michael Bauer</li></ul>">
+<!ENTITY credit.translation "<h3>Eadar-theangadairean</h3><ul><li>Michael "Akerbeltz" Bauer</li></ul>">
 
 <!ENTITY credit.memory   "Mar chuimhneachan cridheil air">
 <!ENTITY credit.poweredByGeckoReg "Air a neartachadh le Gecko&reg;">
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -44,17 +44,17 @@ noPageTitle=Duilleag gun tiotal:
 pageTitle=%S:
 unknown=Neo-aithnichte
 notset=Gun roghnadh
 yes=Tha
 no=Chan eil
 
 mediaImg=Dealbh
 mediaBGImg=Cùlaibh
-mediaObject=Ball
+mediaObject=Nì
 mediaEmbed=Neadaich
 mediaLink=Ìomhaigheag
 mediaInput=Cuir a-steach
 mediaFileSize=%S kB
 mediaSize=%Spct × %Spct
 mediaSelectFolder=Tagh pasgan san dèid na dealbhan a shàbhaladh
 mediaBlockImage=Cuir bacadh air dealbhan o %S
 mediaUnknownNotCached=Neo aithnichte (gun tasgadh)
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -82,18 +82,18 @@
 <!ENTITY cmd.open.accesskey       "F">
 <!ENTITY cmd.open_window.label      "Fosgail ann an uinneag ùr">
 <!ENTITY cmd.open_window.accesskey    "u">
 <!ENTITY cmd.open_tab.label       "Fosgail ann an taba ùr">
 <!ENTITY cmd.open_tab.accesskey     "t">
 <!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label   "Fosgail gach duilleag ann an taba">
 <!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey "o">
 
-<!ENTITY cmd.properties.label   "Feartan">
-<!ENTITY cmd.properties.accesskey "r">
+<!ENTITY cmd.properties.label   "Roghainnean">
+<!ENTITY cmd.properties.accesskey "i">
 
 <!ENTITY cmd.show_info.key "i">
 
 <!ENTITY cmd.rename.label   "Cuir ainm ùr air">
 <!ENTITY cmd.rename.accesskey "r">
 
 <!ENTITY cmd.sortby_name.label       "Seòrsaich a-rèir ainm">
 <!ENTITY cmd.sortby_name.accesskey     "S">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -81,17 +81,17 @@ searchHistory=Eachdraidh nan lorg
 searchCurrentDefault=Lorg ann an "%S"
 findInPrefix=Lorg ann an "%S"…
 
 tabs.openWarningTitle=Dearbhadh an fhosglaidh
 tabs.openWarningMultipleBranded=Tha thu gu bhith a' fosgladh %S tabaichean. Dh'fhaodadh gun cuir seo maille air %S fhad 's a bhios na duilleagan gan luchdadh. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson leantainn ort?
 tabs.openButtonMultiple=Fosgail na tabaichean
 tabs.openWarningPromptMeBranded=Thoir rabhadh dhomh ma tha mi gu bhith a' fosgladh iomadh taba a dh'fhaodadh maille a chur air %S.
 
-status_foldercount = %S rud(an)
+status_foldercount = %S nì/nithean
 
 SelectImport=Ion-phortaich faidhle nan comharra-lìn
 EnterExport=Às-phortaich faidhle nan comharra-lìn
 
 saveSearch.title=Sàbhail lorg
 saveSearch.inputLabel=Ainm:
 saveSearch.inputDefaultText=Lorg ùr
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!ENTITY colorsDialog.title       "Dathan">
 <!ENTITY window.width          "46em">
 <!ENTITY window.macWidth         "49em">
 
 <!ENTITY allowPagesToUse.label      "Leig le duilleagan na dathan aca fhèin a thaghadh seach mo thaghadh-sa gu h-àrd">
 <!ENTITY allowPagesToUse.accesskey    "a">
 
 <!ENTITY color              "Teacs is cùlaibh">
-<!ENTITY textColor.label         "Teacs:">
+<!ENTITY textColor.label         "Teacsa:">
 <!ENTITY textColor.accesskey       "T">
 <!ENTITY backgroundColor.label      "Cùlaibh:">
 <!ENTITY backgroundColor.accesskey    "C">
 <!ENTITY useSystemColors.label      "Cleachd dathan an t-siostaim">
 <!ENTITY useSystemColors.accesskey    "s">
 
 <!ENTITY underlineLinks.label      "Cuir loidhne fo cheanglaichean">
 <!ENTITY underlineLinks.accesskey    "u">
--- a/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
@@ -40,17 +40,17 @@
 <!ENTITY window.width         "45em">
 
 <!ENTITY safeModeDescription.label  "Tha &brandShortName; ag ruith sa mhodh tèarainte a-nis is bidh na roghainnean, coltasan is leasachain ghnàthaichte agad à comas rè seal.">
 <!ENTITY safeModeDescription2.label  "'S urrainn dhut na h-atharrachaidhean seo gu lèir, no cuid dhiubh, a chur an sàs gu buan:">
 
 <!ENTITY disableAddons.label     "Dèan gach tuillead neo chomasach">
 <!ENTITY disableAddons.accesskey   "D">
 
-<!ENTITY resetToolbars.label     "Aisig gach bàr-inneil is inneal-smachd">
+<!ENTITY resetToolbars.label     "Aisig gach bàr-inneil is uidheam-smachd">
 <!ENTITY resetToolbars.accesskey   "r">
 
 <!ENTITY deleteBookmarks.label    "Sguab às gach comharra-lìn ach a-mhàin na lethbhric-ghlèidhidh">
 <!ENTITY deleteBookmarks.accesskey  "b">
 
 <!ENTITY resetUserPrefs.label     "Aisig gach roghainn a' chleachdaiche gu roghainnean bunaiteach &brandShortName;">
 <!ENTITY resetUserPrefs.accesskey   "g">
 
--- a/dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
+++ b/dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
@@ -42,15 +42,15 @@
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithDimensions): first %S is type, second %S is width and third %S is height
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithNeitherDimensionsNorFile): first %S is type
 #LOCALIZATION NOTE (MediaTitleWithFile): first %S is filename, second %S is type
 #LOCALIZATION NOTE (MediaTitleWithNoInfo): first %S is type
 ImageTitleWithDimensionsAndFile=%S (Dealbh %S, %Sx%S pixel)
 ImageTitleWithoutDimensions=%S (Dealbh %S)
 ImageTitleWithDimensions=(Dealbh %S, %Sx%S pixel)
 ImageTitleWithNeitherDimensionsNorFile=(Dealbh %S)
-MediaTitleWithFile=%S (Cuspair %S)
-MediaTitleWithNoInfo=(Cuspair %S)
+MediaTitleWithFile=%S (Nì %S)
+MediaTitleWithNoInfo=(Nì %S)
 
 InvalidImage=Cha ghabh an dealbh "%S" a shealltainn a chionn 's gu bheil mearachdan ann.
 ScaledImage=Air a sgèileadh (%S%%)
 
 TitleWithStatus=%S - %S
--- a/dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
+++ b/dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
@@ -33,16 +33,16 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 readError=Cha do ghabh %S a shàbhaladh a chionn 's nach do ghabh am faidhle tùsail a leughadh.\n\nFeuch ris a-rithist às a dhèidh seo no leig fios gu rianaire an fhrithealaiche.
 writeError=Cha do ghabh %S a shàbhaladh a chionn 's gun do thachair mearachd neo-aithnichte.\n\nFeuch ri a shàbhaladh am badeigin eile.
 launchError=Cha do ghabh %S fhosgladh a chionn 's gun do thachair mearachd neo-aithnichte.\n\nFeuch ri a shàbhaladh air an diosg an toiseach 's fhoasgladh an uairsin.
-diskFull=Chan eil àite gu leòr air an diosg gus %S a shàbhaladh.\n\nSguab às faidhlichean air nach eil feum tuilleadh agus feuch ris a-rithist no feuch ri a shàbhaladh am badeigin eile.
+diskFull=Chan eil àite gu leòr air an diosg gus %S a shàbhaladh.\n\nThoir air falbh faidhlichean air nach eil feum tuilleadh agus feuch ris a-rithist no feuch ri a shàbhaladh am badeigin eile.
 readOnly=Cha do ghabh %S a shàbhaladh a chionn 's gu bheil an diosg, am pasgan no an fhaidhle 'ga dhìon o sgrìobhadh.\\nThoir cead-sgrìobhadh dhan diosg agus feuch ris a-rithist no feuch ri a shàbhaladh am badeigin eile.
 accessError=Cha do ghabh %S a shàbhaladh a chionn 's nach urrainn dhut susbaint a' phasgain sin atharrachadh.\n\nAtharraich roghainnean a' phasgain is feuch ris a-rithist no feuch ri a shàbhaladh am badeigin eile.
 helperAppNotFound=Cha do ghabh %S fhosgladh a chionn 's nach eil am prògram taice co-cheangailte ris ann. Atharraich an dàimh anns na roghainnean agad.
 noMemory=Chan eil cuimhne gu leòr ann gus an gnìomh a dh'iarr thu a choileanadh.\n\nDùin prògram no dhà agus feuch ris a-rithist.
 title=A' luchdadh a-nuas %S
 fileAlreadyExistsError=Cha do ghabh %S a shàbhaladh a chionn 's gu bheil faidhle ann mu thràth leis an aon ainm a tha air a' phasgan "_faidhle".\n\nFeuch ri a shàbhaladh am badeigin eile.
 fileNameTooLongError=Cha do ghabh %S a shàbhaladh a chionn 's gun robh ainm na faidhle ro fhada.\n\nFeuch ri a shàbhaladh le ainm nas giorra.
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -141,18 +141,18 @@ CallMethodDeniedOriginsObjectDomain = Ch
 #   don't translate "document.domain"
 # %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
 #   don't translate "document.domain".
 CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = Cha d'fhuair <%1$S> (document.domain=<%5$S>) cead am modh %2$S.%3$S a ghairm air <%4$S> (document.domain=<%6$S>).
 
 GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = Cha d'fhuair <%S> cead am feart %S.%S fhaighinn.
 SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = Cha d'fhuair <%S> cead am feart %S.%S fhaighinn.
 CallMethodDeniedOriginsOnlySubject = Cha d'fhuair <%S> cead am modh %S.%S a ghairm.
-CreateWrapperDenied = Chaidh cead a dhiùltadh airson paisgear a chruthachadh airson rud dhen t-seòrsa %S
-CreateWrapperDeniedForOrigin = Chaidh cead a dhiùltadh do <%2$S> gus paisgear a chruthachadh airson rud dhen t-seòrsa %1$S
+CreateWrapperDenied = Chaidh cead a dhiùltadh airson paisgear a chruthachadh airson nì dhen t-seòrsa %S
+CreateWrapperDeniedForOrigin = Chaidh cead a dhiùltadh do <%2$S> gus paisgear a chruthachadh airson nì dhen t-seòrsa %1$S
 ExtensionCapability = Neo-aithnichte: %S
 ProtocolFlagError = Rabhadh: Chan eil an làimhsiche protacail airson "%S" a' sanasachd poileasaidh tèarainteachd. Ged as urrainn dhut protacal d' a leithid a luchdadh, cha mholamaid e. Faic am fiosrachadh ann an nsIProtocolHandler.idl.
 #
 # The following descriptions are shown in the EnableCapabilityQuery dialog
 #
 capdesc.UniversalBrowserRead = Leugh dàta prìobhaideach de làrach no uinneag sam bith
 capdesc.UniversalBrowserWrite = Co-chuimsich gach uinneag fhosgailte
 capdesc.UniversalXPConnect = Ruith no stàlaich bathar-bog air an inneal agad
--- a/extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
+++ b/extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
@@ -23,17 +23,17 @@
 <!ENTITY reportForm.problem_type.chooseOne.title  "Tagh fear...">
 
 <!-- DO *NOT* Add/change/modify (except localization) without consulting with r.m.o server admin first! -->
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item1.title    "Chan eil taic ann ris a' bhrabhsair seo">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item2.title    "Chan urrainn dhomh logadh a-steach">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item3.title    "Chan eil am plugan ri fhaicinn">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item4.title    "Tha susbaint eile a dhìth">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item5.title    "Tha an giùlan mì-cheart">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item6.title    "Tha dreach mì-cheart air">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.item6.title    "Tha riochd mì-cheart air">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item7.title    "Duilgheadas eile">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item8.title    "Inntrigeadh chiorramach">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item9.title    "Tha mach-chur a' chlò-bhualaidh mì-cheart">
 
 <!ENTITY reportForm.describe.title         "Thoir cunntas air an duilgheadas:">
 <!ENTITY reportForm.describe.accesskey       "d">
 
 <!ENTITY reportForm.platform.title         "Ùrlar:">
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -53,17 +53,17 @@ 27=A' tòiseachadh air an tar-aiseag FTP…
 28=Deiseil leis an tar-aiseag FTP
 
 UnsupportedFTPServer=Chan eil taic ann ris an fhrithealaiche FTP %1$S aig an àm seo.
 RepostFormData=Tha an duilleag-lìn seo ag ath-threòrachadh gu àite eile. A bheil thu airson dàta an fhoirm a chur thu a-steach a chur a-null dhan àite ùr?
 
 # Directory listing strings
 DirTitle=Clàr-amais %1$S
 DirGoUp=Suas gu pasgan aig ìre nas àirde
-ShowHidden=Seall na rudan falaichte
+ShowHidden=Seall na nithean falaichte
 DirColName=Ainm
 DirColSize=Meud
 DirColMTime=Atharrachadh mu dheireadh
 DirFileLabel=Faidhle: 
 
 #Gopher Search Prompt
 GopherPromptTitle=Lorg
 GopherPromptText=Cuir a-steach facal-luirg:
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -169,18 +169,18 @@ SEC_ERROR_REVOKED_KEY=Chaidh iuchair teisteanas na làraich seo a chùl-ghairm.
 SEC_ERROR_KRL_INVALID=Tha fòrmat liosta nan iuchraichean a chaidh a chùl-ghairm mì-dhligheach.
 SEC_ERROR_NEED_RANDOM=leabhar-lann tèarainteach: feum air dàta tuaireamach.
 SEC_ERROR_NO_MODULE=leabhar-lann tèarainteach: chan urrainn do mhòideal tèarainteachd sam bith an t-obrachadh a dh'iarr thu a dhèanamh.
 SEC_ERROR_NO_TOKEN=Chan eil a' chairt no an tòcan tèarainteachd ann, feumaidh a thòiseachadh no chaidh a thoirt air falbh.
 SEC_ERROR_READ_ONLY=leabhar-lann tèarainteach: stòr-dàta ri leughadh a-mhàin.
 SEC_ERROR_NO_SLOT_SELECTED=Cha deach sliotan no tòcan a thaghadh.
 SEC_ERROR_CERT_NICKNAME_COLLISION=Tha teisteanas air a bheil an dearbh fhar-ainm ann mu thràth.
 SEC_ERROR_KEY_NICKNAME_COLLISION=Tha iuchair air a bheil an dearbh fhar-ainm ann mu thràth.
-SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED=mearachd rè cruthachadh a' bhuill shàbhailte
-SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED=mearachd rè cruthachadh a' bhuill-bhagaiste
+SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED=mearachd rè cruthachadh an nì sàbhailte
+SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED=mearachd rè cruthachadh an nì bhagaiste
 XP_JAVA_REMOVE_PRINCIPAL_ERROR=Cha do ghabh am prìomhaire a thoirt air falbh.
 XP_JAVA_DELETE_PRIVILEGE_ERROR=Cha do ghabh a' phribhleid a sguabadh às.
 XP_JAVA_CERT_NOT_EXISTS_ERROR=Chan eil teisteanas aig a' phrìomhaire.
 SEC_ERROR_BAD_EXPORT_ALGORITHM=Chan eil an algairim air a bheil feum ceadaichte.
 SEC_ERROR_EXPORTING_CERTIFICATES=Mearachd ann an às-phortadh nan teisteanasan.
 SEC_ERROR_IMPORTING_CERTIFICATES=Mearachd le ion-phortadh nan teisteanasan.
 SEC_ERROR_PKCS12_DECODING_PFX=Cha ghabh ion-phortadh. Mearachd dì-chòdachaidh. Faidhle mì-dhligheach.
 SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC=Cha ghabh ion-phortadh. Còd Dearbhachadh Teachdaireachd (MAC). Facal-faire cearr no faidhle air a thruailleadh.
@@ -234,31 +234,31 @@ SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT=Chan eil inb
 SEC_ERROR_OCSP_NOT_ENABLED=Feumaidh tu OCSP a chur an comas mus dèan thu seo.
 SEC_ERROR_OCSP_NO_DEFAULT_RESPONDER=Feumaidh tu freagairiche OCSP bunaiteach a shuidheachadh mus dèan thu seo.
 SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_RESPONSE=Chaidh freagairt an fhrithealaiche OCSP a thruailleadh no a dhroch cumadh.
 SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE=Chan eil ùghdarras aig soidhniche na freagairt OCSP inbhe a thoirt seachad airson an teisteanais seo.
 SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE=Chan eil an fhreagairt OCSP dligheach fhathast (tha ceann-latha san àm ri teachd ann).
 SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE=Tha fiosrachadh anns an fhreagairt OCSP a dh'fhalbh an ùine air.
 SEC_ERROR_DIGEST_NOT_FOUND=Cha deach an gearr-chunntas CMS no PKCS #7 a lorg san teachdaireachd shoidhnichte.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE=Chan eil taic ann ri seòrsa na teachdaireachd CMS no PKCS #7.
-SEC_ERROR_MODULE_STUCK=Cha do ghabh am mòideal PKCS #11 a sguabadh às a chionn 's gu bheilear 'ga chleachdadh fhathast.
+SEC_ERROR_MODULE_STUCK=Cha do ghabh am mòideal PKCS #11 a thoirt air falbh a chionn 's gu bheilear 'ga chleachdadh fhathast.
 SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=Cha do ghabh an dàta ASN.1 a dhì-chòdadh. Bha an teamplaid a chaidh a shònrachadh mì-dhligheach.
 SEC_ERROR_CRL_NOT_FOUND=Cha deach liosta nan teisteanasan a chaidh a chùl-ghairm a lorg.
 SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL=Tha thu a' feuchainn ri teisteanas a thoirt a-steach aig a bheil an dearbh fhoillsichear/àireamh shreathach 's a tha aig teisteanas làithreach ach chan e an dearbh theisteanas a tha ann.
 SEC_ERROR_BUSY=Cha do ghabh NSS a dhùnadh. Tha nithean 'gan cleachdadh fhathast.
 SEC_ERROR_EXTRA_INPUT=Tha dàta a bharrachd 's gun chleachdadh anns an teachdaireachd a chaidh a chòdachadh a-rèir DER.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_ELLIPTIC_CURVE=Lùb eileapsach gun taic ris.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_EC_POINT_FORM=Lùb eileapsach ann am foirm puinge gun taic ris.
-SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID=Aithniche adhbhair neo-aithnichte.
+SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID=Aithniche nì neo-aithnichte.
 SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT=Teisteanas soidhnidh OCSP neo-dhligheach san fhreagairt OCSP.
 SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_CRL=Chaidh an teisteanas a chùl-ghairm ann an liosta nan teisteanasan a chaidh a chùl-ghairm aig an fhoillsichear.
 SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP=Tha freagairiche OCSP an fhoillsicheir ag aithris gun deach an teisteanas a chùl-ghairm.
 SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION=Tha àireamh tionndaidh neo-aithnichte air liosta nan teisteanasan a chaidh a chùl-ghairm aig an fhoillsicheir.
 SEC_ERROR_CRL_V1_CRITICAL_EXTENSION=Tha leasachan èiginneach air liosta nan teisteanasan a chaidh a chùl-ghairm V1 aig an fhoillsichear.
 SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Tha leasachan èiginneach is neo-aithnichte air liosta nan teisteanasan a chaidh a chùl-ghairm V2 aig an fhoillsichear.
-SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE=Chaidh seòrsa neo-aithnichte a thaghadh airson rud.
+SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE=Chaidh seòrsa neo-aithnichte a thaghadh airson nì.
 SEC_ERROR_INCOMPATIBLE_PKCS11=Tha an draibhear PKCS #11 a' milleadh an t-sònrachais air dòigh neo-chòrdail.
 SEC_ERROR_NO_EVENT=Chan eil tachartas sliotain ùr ri fhaighinn an-dràsta.
 SEC_ERROR_CRL_ALREADY_EXISTS=Tha liosta de theisteanasan a chaidh a chùl-ghairm ann mu thràth.
 SEC_ERROR_NOT_INITIALIZED=Cha deach an NSS a thòiseachadh.
 SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN=Dh'fhàillig an t-obrachadh a chionn 's nach deach an tòcan PKCS #11 a logadh a-steach.
 SEC_ERROR_OCSP_RESPONDER_CERT_INVALID=Tha teisteanas neo-dhligheach aig an fhrithealaiche OCSP rèitichte.
 SEC_ERROR_OCSP_BAD_SIGNATURE=Tha ainm mì-dhligheach ris an fhreagairt OCSP.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -76,41 +76,41 @@ Fips140SlotDescription=Seirbheisean dubh
 InternalToken=Inneal tèarainteachd bathar-bog
 # End of size restriction.
 VerifySSLClient=Teisteanas cliant SSL
 VerifySSLServer=Teisteanas frithealaiche SSL
 VerifySSLStepUp=Frithealaiche SSL le Step-Up
 VerifySSLCA=Ùghdarras teisteanachaidh SSL
 VerifyEmailSigner=Teisteanas soidhniche puist-dhealain
 VerifyEmailRecip=Teisteanas faightear puist-dhealain
-VerifyProtectObjSign=Soidhniche nan rudan dìonta
-VerifyObjSign=Soidhniche nan rudan
+VerifyProtectObjSign=Soidhniche nan nithean dìonta
+VerifyObjSign=Soidhniche nan nithean
 VerifyUserImport=Teisteanas ion-phortadh cleachdaiche
 VerifyCAVerifier=Dearbhadair an ùghdarrais teisteanachaidh
 VerifyStatusResponder=Teisteanas an fhreagaraiche inbhe
 VerifyAnyCA=Ùghadaras teisteanais sam bith
 HighGrade=Làidir
 MediumGrade=Meadhanach
 # LOCALIZATION NOTE (nick_template): $1s is the common name from a cert (e.g. "Mozilla"), $2s is the CA name (e.g. VeriSign)
 nick_template=Dearbh-aithne %2$s %1$s
 #These are the strings set for the ASN1 objects in a certificate.
 CertDumpCertificate=Teisteanas
 CertDumpVersion=Tionndadh
 CertDumpVersion1=Tionndadh 1
 CertDumpVersion2=Tionndadh 2
 CertDumpVersion3=Tionndadh 3
 CertDumpSerialNo=Àireamh shreathach
-CertDumpOID=Aithniche rudan
+CertDumpOID=Aithniche nithean
 CertDumpMD2WithRSA=MD2 a-rèir PKCS #1 le dubh-cheileadh RSA
 CertDumpMD5WithRSA=MD5 a-rèir PKCS #1 le dubh-cheileadh RSA
 CertDumpSHA1WithRSA=SHA-1 a-rèir PKCS #1 le dubh-cheileadh RSA
 CertDumpSHA256WithRSA=SHA-256 a-rèir PKCS #1 le dubh-cheileadh RSA
 CertDumpSHA384WithRSA=SHA-384 a-rèir PKCS #1 le dubh-cheileadh RSA
 CertDumpSHA512WithRSA=SHA-512 a-rèir PKCS #1 le dubh-cheileadh RSA
-CertDumpDefOID=Aithniche rudan (%S)
+CertDumpDefOID=Aithniche nithean (%S)
 CertDumpNULL=NULL
 CertDumpIssuer=Foillsichear
 CertDumpSubject=Cuspair
 CertDumpRDN=Ainm aithnichte cleamhnasach
 CertDumpATV=Seòrsa is luach an fheart
 CertDumpAVACountry=C
 CertDumpAVAState=ST
 CertDumpAVALocality=L
@@ -293,18 +293,18 @@ CertDumpECsect571k1=SECG lùb eileapsach sect571k1 (.i. NIST K-571)
 CertDumpECsect571r1=SECG lùb eileapsach sect571r1 (.i. NIST B-571)
 CertDumpRawBytesHeader=Meud: %S baidht / %S biod
 VerifySSLClient_p=Cliant
 VerifySSLServer_p=Frithealaiche
 VerifySSLStepUp_p=Step-Up
 VerifySSLCA_p=Ùghdarras teisteanachaidh SSL
 VerifyEmailSigner_p=Cuir ainm ris
 VerifyEmailRecip_p=Dubh-cheil
-VerifyProtectObjSign_p=Soidhniche nan rudan dìonta
-VerifyObjSign_p=Soidhniche nan rudan
+VerifyProtectObjSign_p=Soidhniche nan nithean dìonta
+VerifyObjSign_p=Soidhniche nan nithean
 VerifyUserImport_p=Ion-phortadh cleachdaiche
 VerifyCAVerifier_p=Dearbhadair an ùghdarrais teisteanachaidh
 VerifyStatusResponder_p=Freagaraiche inbhe
 VerifyAnyCA_p=Ùghdarras teisteanachaidh
 VerifiedTrue=fìor
 VerifiedFalse=breugach
 PK11BadPassword=Bha am facal-faire a chuir thu a-steach cearr.
 SuccessfulP12Backup=Chaidh lethbhreac-glèidhidh a dhèanamh dhe na teisteanasan tèarainteachd is na h-iuchraichean prìobhaideach agad.
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
@@ -51,17 +51,17 @@
 
 <!-- Values for getpassword.xul -->
 <!ENTITY getPassword.title "Cuir a-steach am prìomh fhacal-faire">
 <!ENTITY getPassword.tokenName2.label "Inneal tèarainteachd:">
 <!ENTITY getPassword.password.label "Facal-faire:">
 
 <!-- These should be common -->
 <!ENTITY piperror.title "Mearachd">
-<!ENTITY pipalert.title "Mearachd - cha ghabh ath-ghabhail">
+<!ENTITY pipalert.title "Mearachd - cha ghabh aiseag">
 
 <!-- Prefs panel strings -->
 <!ENTITY pref.security.general.lHeader "Tèarainteachd">
 <!ENTITY pref.security.general.rHeader "Roghainnean tèarainteachd choitcheann">
 <!ENTITY pref.security.general.header "Roghainnean tèarainteachd choitcheann">
 <!ENTITY pref.security.general.level.title "Ìre na tèarainteachd">
 <!ENTITY pref.security.general.paranoid.label "Cleachd roghainnean tèarainteachd paranoidheach">
 <!ENTITY pref.security.general.certificates.title "Teaisteanasan">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
@@ -41,17 +41,17 @@
 <!ENTITY rights.webservices-header "&brandFullName; Web Site Services">
 
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; uses web site information services (&quot;Services&quot;), such as the SafeBrowsing service, that are available for your use with this binary version of &brandShortName; as described below. If you do not want to use the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the SafeBrowsing service by opening the application preferences, selecting the">
-<!ENTITY rights.webservices-b "Tèarainteachd">
+<!ENTITY rights.webservices-b "Security">
 <!ENTITY rights.webservices-c " section, and unchecking the options for &quot;&blockAttackSites.label;&quot; and &quot;&blockWebForgeries.label;&quot;">
 
 <!-- intro paragraph for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-unbranded "An overview of the web site services the product incorporates, along with instructions on how to disable them, if applicable, should be included here.">
 
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Any applicable service terms for this product should be listed here.">
 
--- a/toolkit/chrome/global/customizeToolbar.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/customizeToolbar.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!ENTITY dialog.title       "Gnàthaich am bàr-inneil">
 <!ENTITY dialog.style       "width: 680px; height: 480px;">
 <!ENTITY instructions.description "'S urrainn dhut rudan a chur ris no a thoirt air falbh le bhith 'gan slaodadh air a' bhàr-inneil no air falbh uaithe.">
 <!ENTITY show.label        "Seall:">
 <!ENTITY iconsAndText.label    "Ìomhaigheagan is teacs">
 <!ENTITY icons.label       "Ìomhaigheagan">
-<!ENTITY text.label        "Teacs">
+<!ENTITY text.label        "Teacsa">
 <!ENTITY useSmallIcons.label   "Cleachd ìomhaigheagan beaga">
 <!ENTITY restoreDefaultSet.label "Aisig an seata bunaiteach">
 <!ENTITY addNewToolbar.label   "Cuir bàr-inneil ùr ris">
 <!ENTITY saveChanges.label    "Dèanta">
 <!ENTITY undoChanges.label    "Neo-dhèan na h-atharrachaidhean">
--- a/toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
@@ -54,17 +54,17 @@ Execute=A' gnìomhachadh: %s
 ExecuteWithArgs=A' gnìomhachadh: %s leis an argamaid: %s
 
 CopyFile=A' dèanamh lethbhreac de: %s gu %s
 ExecuteFile=Gnìomhaich am faidhle: %s
 ExecuteFileWithArgs=Gnìomhaich am faidhle: %s leis an argamaid: %s
 MoveFile=Gluais am faidhle: %s gu %s
 RenameFile=Cuir ainm eile air an fhaidhle: %s gu %s
 CreateFolder=Cruthaich pasgan: %s
-RemoveFolder=Sguab às am pasgan: %s
+RemoveFolder=Thoir air falbh am pasgan: %s
 RenameFolder=Cuir ainm eile air a' phasgan: %s gu %s
 WindowsShortcut=Ath-ghoirid Windows: %s
 MacAlias=Ainm-brèige Mhic an Tòisich: %s
 WindowsRegisterServer=Frithealaiche Clàr Windows: %s
 UnknownFileOpCommand=Òrdugh obrachadh faidhle neo-aithnichte!
 
 Patch=A' cur brèid: %s
 
@@ -85,17 +85,17 @@ ApplyNowLocale=Cleachd an dreach ionadai
 ConfirmSkin=A bheil thu airson an t-ùrlar "%1$S" o %2$S a stàladh?
 ConfirmLocale=A bheil thu airson an dreach ionadail "%1$S" o %2$S a stàladh?
 
 OK=Stàlaich
 
 progress.queued=Sa chiutha
 progress.downloading=A' luchdadh a-nuas…
 progress.downloaded=Air a luchdadh a-nuas
-progress.installing=A' stàladh…
+progress.installing='Ga stàladh…
 
 Unsigned=Gun ainm ris
 
 #--------------------------------------------------------------------
 #  Miscellaneous
 #--------------------------------------------------------------------
 ERROR=MEARACHD
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
@@ -51,37 +51,37 @@ kilobyte=KB
 megabyte=MB
 gigabyte=GB
 
 # LOCALIZATION NOTE (transferSameUnits, transferDiffUnits, transferNoTotal):
 # #1 progress number; #2 progress unit; #3 total number; #4 total unit
 # examples: 1.1 of 333 MB; 11.1 MB of 3.3 GB; 111 KB
 transferSameUnits=#1 de #3 #4
 transferDiffUnits=#1 #2 de #3 #4
-transferNoTotal=#1 #2
+transferNoTotal=#2 #1
 
 # LOCALIZATION NOTE (timePair): #1 time number; #2 time unit
 # example: 1 minute; 11 hours
-timePair=#1 #2
+timePair=#2 #1
 # LOCALIZATION NOTE (timeLeftSingle): #1 time left
 # example: 1 minute remaining; 11 hours remaining
 timeLeftSingle=#1 air fhàgail
 # LOCALIZATION NOTE (timeLeftDouble): #1 time left; #2 time left sub units
 # example: 11 hours, 2 minutes remaining; 1 day, 22 hours remaining
 timeLeftDouble=#1, #2 air fhàgail
 timeFewSeconds=Diog no dhà air fhàgail
 timeUnknown=Chan eil fhios dè cho fada 's a bheir e
 
 # LOCALIZATION NOTE (doneStatus): — is the "em dash" (long dash)
 # #1 download size for FINISHED or download state; #2 host (e.g., eTLD + 1, IP)
 # #2 can also be doneScheme or doneFileScheme for special URIs like file:
 # examples: 1.1 MB — website2.com; Canceled — 222.net
 doneStatus=#1 — #2
 # LOCALIZATION NOTE (doneSize): #1 size number; #2 size unit
-doneSize=#1 #2
+doneSize=#2 #1
 doneSizeUnknown=Chan eil fhios dè cho mòr 's a tha e
 # LOCALIZATION NOTE (doneScheme): #1 URI scheme like data: jar: about:
 doneScheme=Goireas #1
 # LOCALIZATION NOTE (doneFileScheme): Special case of doneScheme for file:
 # This is used as an eTLD replacement for local files, so make it lower case
 doneFileScheme=faidhle ionadail
 
 stateFailed=Dh'fhàillig e
@@ -90,17 +90,17 @@ stateCanceled=Air a sgur dheth
 stateBlocked=Chaidh casg a chur air le smachd nam pàrant
 stateDirty=Air a chasg: Dh'fhaodadh bìoras no bathar-foill a bhith san luchdadh a-nuas
 # LOCALIZATION NOTE (stateBlockedPolicy): 'Security Zone Policy' should be capitalized 
 stateBlockedPolicy=Chaidh casg a chur air an luchdadh a-nuas seo air sgàth a' phoileasaidh thèarainteachd agad
 
 # LOCALIZATION NOTE (yesterday): Displayed time for files finished yesterday
 yesterday=An-dè
 # LOCALIZATION NOTE (monthDate): #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
-monthDate=#1 #2
+monthDate=#2 #1
 
 fileDoesNotExistOpenTitle=Cha ghabh %S fhosgladh
 fileDoesNotExistShowTitle=Cha ghabh %S a shealltainn
 fileDoesNotExistError=Chan eil %S ann. Dh'fhaodadh gun deach ainm eile a chur air, a ghluasad no sguabadh às on a chaidh a luchdadh a-nuas.
 
 chooseAppFilePickerTitle=Fosgail le…
 
 # LOCALIZATION NOTE (downloadsTitleFiles, downloadsTitlePercent): Semi-colon list of
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -123,31 +123,31 @@
 
 <!ENTITY getExtensions.label       "Faigh leasachain">
 <!ENTITY getThemes.label         "Faigh ùrlaran">
 <!ENTITY getPlugins.label         "Faigh plugain">
 
 <!ENTITY searchAddons.label        "Rannsaich na tuilleadain gu lèir">
 <!ENTITY browseAddons.label        "Rùraich na tuilleadain gu lèir">
 <!ENTITY searchFailed.label        "Cha b' urrainn do &brandShortName; na tuilleadain fhaighinn">
-<!ENTITY recommendedHeader.label     "Air a mholadh">
-<!ENTITY recommendedThrobber.label    "A' faighinn nan tuilleadan a chaidh a mholadh">
+<!ENTITY recommendedHeader.label     "Mholar seo">
+<!ENTITY recommendedThrobber.label    "A' faighinn nan tuilleadan a thathar a' moladh">
 <!ENTITY searchThrobber.label       "A' rannsachadh nan tuilleadan">
 <!ENTITY resetSearch.label        "Glan na toraidhean">
 <!ENTITY noSearchResults.label      "Tha a h-uile toradh air a stàladh mu thràth no neo-chòrdail.">
 <!ENTITY noRecommendedResults.label    "Tha gach nì a chaidh a mholadh air a stàladh mu thràth no neo-chòrdail.">
 <!ENTITY emptySearch.label        "Chan eil tuilleadan freagarrach ann">
 <!ENTITY emptySearch.button        "Ceart ma-tha">
 <!ENTITY cancelSearch.button       "Sguir dheth">
 <!ENTITY searchFailed.button       "Ceart ma-tha">
 <!ENTITY searchResultHomepage.value    "Faigh tuilleadh eòlais">
 <!ENTITY searchBox.label         "Rannsaich na tuilleadain gu lèir">
-<!ENTITY recommendedResults.label     "Seall a h-uile tuilleadan a tha air a mholadh">
+<!ENTITY recommendedResults.label     "Seall a h-uile tuilleadan a thathar a' moladh">
 <!ENTITY searchResultConnecting.label   "A' ceangal…">
-<!ENTITY searchResultInstalling.label   "A' stàladh…">
+<!ENTITY searchResultInstalling.label   "'Ga stàladh…">
 <!ENTITY searchResultFailed.label     "Dh'fhàillig an stàladh">
 <!ENTITY searchResultInstalled.label   "Tha an stàladh deiseil">
 <!ENTITY addonTypeExtension.label     "Leasachan">
 <!ENTITY addonTypeTheme.label       "Ùrlar">
 <!ENTITY missingThumbnail.label      "Gun ro-shealladh">
 
 <!ENTITY previewNoThemeSelected.label   "Cha deach ùrlar a thaghadh">
 <!ENTITY previewNoPreviewImage.label   "Chan eil ro-shealladh aig an ùrlar seo">
@@ -157,17 +157,17 @@
 <!ENTITY infoUpdateInfoError.label    "Thachair mearachd rè luchdadh an fhiosrachaidh mun ùrachadh seo">
 
 <!ENTITY updateSuccess.label       "Shoirbhich leis an ùrachadh.">
 <!ENTITY installSuccess.label       "Shoirbhich leis an stàladh.">
 <!ENTITY installSuccessRestart.label   "Ath-thòisich gus an stàladh a thoirt gu buil.">
 <!ENTITY updateSuccessRestart.label    "Ath-thòisich gus an t-ùrachadh a thoirt gu buil.">
 <!ENTITY installWaiting.label       "A' feitheamh…">
 <!ENTITY installIncompatibleUpdate.label "A' sgrùdadh co-chòrdalachd…">
-<!ENTITY installFinishing.label      "A' stàladh…">
+<!ENTITY installFinishing.label      "'Ga stàladh…">
 <!ENTITY installFailure.label       "Dh'fhàillig an stàladh.">
 
 <!ENTITY progressStatus.label       "A' lorg ùrachaidhean">
 
 <!ENTITY eula.title            "Aonta Ceadachas a' Chleachdaiche Dheireannaich">
 <!ENTITY eula.width            "560px">
 <!ENTITY eula.height           "400px">
 <!ENTITY eula.accept           "Gabh ris is stàlaich e…">
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
@@ -61,12 +61,12 @@ notifyBarChangeButtonAccessKey = C
 notifyBarDontChangeButtonText = Na atharraich
 notifyBarDontChangeButtonAccessKey = D
 userSelectText = Dearbhaich cò an cleachdaiche a tha thu ag atharrachadh an fhacail-fhaire air a shon
 hidePasswords=Falaich na faclan-faire
 hidePasswordsAccessKey=P
 showPasswords=Seall na faclan-faire
 showPasswordsAccessKey=P
 noMasterPasswordPrompt=A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na faclan-faire agad a shealltainn?
-removeAllPasswordsPrompt=A bheil thu airson gach facal-faire a sguabadh às?
-removeAllPasswordsTitle=Sguab às a h-uile facal-faire
+removeAllPasswordsPrompt=A bheil thu airson gach facal-faire a thoirt air falbh?
+removeAllPasswordsTitle=Thoir air falbh a h-uile facal-faire
 loginsSpielAll=Tha faclan-faire air a stòradh air a' choimpiutair agad airson nan làraichean a leanas:
 loginsSpielFiltered=Tha na faclan-faire a leanas a' freagairt ris an lorg agad: