Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox
authorGunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>
Thu, 20 Jan 2022 11:35:11 +0000
changeset 1894 00dad207fa7a90fb3f30d81fc309767eed8b9b8b
parent 1893 49032dc335b8b5e9ecd10435f878598bffa6541a
child 1895 39b62325a674ed227e2bdea12ad67491dc3a0f51
push id867
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 20 Jan 2022 11:35:14 +0000
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox Co-authored-by: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -60,17 +60,16 @@ addonInstallFullScreenBlocked=Chan fhaod thu tuilleadan a stàladh fhad ’s a tha thu ann am modh na làn-sgrìn no gu bhith dol ann.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header,webextPerms.headerWithPerms,webextPerms.headerUnsigned,webextPerms.headerUnsignedWithPerms)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
 # See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
 # for an example of the full dialog.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
 webextPerms.header=A bheil thu airson %S a chur ris?
-
 webextPerms.headerWithPerms=A bheil thu airson %S a chur ris? Seo na dh’fhaodas an leudachan:
 webextPerms.headerUnsigned=A bheil thu airson %S a chur ris? An aire: Cha deach an leudachan seo a dhearbhadh. Goididh leudachain dhroch-rùnach fiosrachadh prìobhaideach ort no millidh iad an coimpiutair agad. Na stàlaich an leudachan seo ach ma tha earbsa agad san tùs.
 webextPerms.headerUnsignedWithPerms=A bheil thu airson %S a chur ris? An aire: Cha deach an leudachan seo a dhearbhadh. Goididh leudachain dhroch-rùnach fiosrachadh prìobhaideach ort no millidh iad an coimpiutair agad. Na stàlaich an leudachan seo ach ma tha earbsa agad san tùs. Seo na dh’fhaodas an leudachan:
 
 webextPerms.learnMore2=Barrachd fiosrachaidh
 webextPerms.add.label=Cuir ris
 webextPerms.add.accessKey=C
 webextPerms.cancel.label=Sguir dheth
@@ -165,16 +164,24 @@ webextPerms.hostDescription.oneSite=Cothrom fhaighinn air an dàta agad airson %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
 # hosts for which this webextension is requesting permission.
 webextPerms.hostDescription.tooManySites=Cothrom fhaighinn air an dàta agad air #1 làrach eile;Cothrom fhaighinn air an dàta agad air #1 làrach eile;Cothrom fhaighinn air an dàta agad air #1 làraichean eile;Cothrom fhaighinn air an dàta agad air #1 làrach eile
 
+# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithPerms,webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms)
+# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
+# %1$S is replaced with the localized name of the extension being installed.
+# %2$S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
+# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
+
+# These should remain in sync with permissions.NAME.label in sitePermissions.properties
+
 # LOCALIZATION NOTE (webext.defaultSearch.description)
 # %1$S is replaced with the localized named of the extension that is asking to change the default search engine.
 # %2$S is replaced with the name of the current search engine
 # %3$S is replaced with the name of the new search engine
 webext.defaultSearch.description=Bu toigh le %1$S %3$S a chur an àite an einnsein-luirg bhunaitich agad, %2$S. A bheil sin ceart gu leòr?
 webext.defaultSearchYes.label=Tha
 webext.defaultSearchYes.accessKey=Y
 webext.defaultSearchNo.label=Chan eil
@@ -223,17 +230,17 @@ addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù #2 tuilleadan a stàladh ann am #1 ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin.;An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù #2 thuilleadan a stàladh ann am #1 ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin.;An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù #2 tuilleadain a stàladh ann am #1 ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin.;An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù #2 tuilleadan a stàladh ann am #1 ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin.
 # %S is the name of the add-on
 addonInstalled=Chaidh %S a stàladh.
 # LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of add-ons
 addonsGenericInstalled=Chaidh #1 tuilleadan a stàladh.;Chaidh #1 thuilleadan a stàladh.;Chaidh #1 tuilleadain a stàladh.;Chaidh #1 tuilleadan a stàladh.
 
-# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
+# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonInstallError-8, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
 # %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
 addonInstallError-1=Cha b’ urrainn dhuinn an tuilleadan seo a luchdadh a-nuas a chionn ’s gun do dh’fhàillig an ceangal.
 addonInstallError-2=Cha b’ urrainn dhuinn an tuilleadan seo a stàladh a chionn ’s nach eil e a’ freagairt ris an tuilleadan a bha dùil aig %1$S ris.
 addonInstallError-3=Cha b’ urrainn dhuinn an tuilleadan a chaidh a luchdadh a-nuas on làrach seo a stàladh a chionn ’s gu bheil e truaillte a-rèir coltais.
 addonInstallError-4=Cha b’ urrainn dhuinn %2$S a stàladh a chionn ’s nach urrainn dha %1$S am faidhle air a bheil feum atharrachadh.
 addonInstallError-5=Cha do leig %1$S leis an làrach seo tuilleadan neo-dhearbhte a stàladh.
 addonLocalInstallError-1=Cha do ghabh an tuilleadan seo a stàladh air sgàth mearachd ann an siostam nam faidhle.
 addonLocalInstallError-2=Cha b’ urrainn dhuinn an tuilleadan seo a stàladh a chionn ’s nach eil e a’ freagairt ris an tuilleadan a bha dùil aig %1$S ris.
@@ -417,16 +424,28 @@ webauthn.registerPrompt2=Tha %S airson cunntas a chlàradh le aon dhe na tòcanan tèarainteachd agad. ’S urrainn dhut ceangal a dhèanamh is fear a cheadachadh an-dràsta no sgur dheth.
 # hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
 # this is safe if you only use one account at this website. If you have
 # multiple accounts at this website, and you use the same hardware
 # authenticator, then the website could link those accounts together.
 # And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
 # Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
 # for different accounts on this website.
 webauthn.registerDirectPrompt2=Tha %1$S ag iarraidh barrachd fiosrachaidh mun iuchair tèarainteachd agad agus dh’fhaoidte gum bi buaidh air do phrìobhaideachd aige seo.\n\n’S urrainn dha %2$S fiosrachadh pearsanta a thoirt air falbh dhut ach dh’fhaoidte gun diùlt an làrach-lìn iuchair mar seo. Ma thèid a dhiùltadh, is urrainn dhut feuchainn ris a-rithist.
+# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt3):
+# %S is hostname.
+# The website is asking for extended information about your
+# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
+# this is safe if you only use one account at this website. If you have
+# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
+# authenticator, then the website could link those accounts together.
+# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
+# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
+# for different accounts on this website.
+# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPromptHint):
+# %S is brandShortName
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.signPrompt2): %S is hostname
 webauthn.signPrompt2=Tha %S airson do dhearbhadh le iuchair tèarainteachd chlàraichte. Is urrainn dhut ceangal a dhèanamh is cead a thoirt do thè an-dràsta no sgur dheth.
 webauthn.cancel=Sguir dheth
 webauthn.cancel.accesskey=c
 webauthn.proceed=Lean air adhart
 webauthn.proceed.accesskey=p
 webauthn.anonymize=Neo-ainmich co-dhiù
 
@@ -598,32 +617,30 @@ xr.block=Bac
 xr.block.accesskey=B
 xr.shareWithSite4=An doir thu cead dha %S gun inntrig e uidheaman na fìorachd bhiortail? Dh’fhaoidte gun nochd seo fiosrachadh dìomhair.
 xr.shareWithFile4=An doir thu cead dhan fhaidhle ionadail seo gun inntrig e uidheaman na fìorachd bhiortail? Dh’fhaoidte gun nochd seo fiosrachadh dìomhair.
 xr.remember=Cuimhnich an co-dhùnadh seo
 
 # Persistent storage UI
 persistentStorage.allow=Ceadaich
 persistentStorage.allow.accesskey=A
-
 persistentStorage.block.label=Bac
 persistentStorage.block.accesskey=B
 persistentStorage.allowWithSite2=An doir thu cead dha %S dàta a chumail san stòras bhuan?
 
 # Web notifications UI
 # LOCALIZATION NOTE (alwaysBlock, block)
 # The two button strings will never be shown at the same time, so
 # it's okay for them to have the same access key
 webNotifications.allow2=Ceadaich
 webNotifications.allow2.accesskey=a
 webNotifications.notNow=Cha doir an-dràsta
 webNotifications.notNow.accesskey=n
 webNotifications.never=Cha doir idir
 webNotifications.never.accesskey=v
-
 webNotifications.alwaysBlock=Bac an-còmhnaidh
 webNotifications.alwaysBlock.accesskey=B
 webNotifications.block=Bac
 webNotifications.block.accesskey=B
 webNotifications.receiveFromSite3=An doir thu cead dha %S brathan a chur?
 
 # Phishing/Malware Notification Bar.
 # LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
@@ -893,17 +910,17 @@ userContextPersonal.accesskey = P
 userContextWork.accesskey = O
 userContextBanking.accesskey = B
 userContextShopping.accesskey = S
 userContextNone.accesskey = n
 
 userContext.aboutPage.label = Stiùirich na soithichean
 userContext.aboutPage.accesskey = o
 
-userContextOpenLink.label = Fosgail an ceangal ann an taba %S ùr
+userContextOpenLink.label = Fosgail an ceangal le taba %S ùr
 
 muteTab.label = Mùch an taba
 muteTab.accesskey = M
 unmuteTab.label = Till fhuaim an taba
 unmuteTab.accesskey = m
 playTab.label = Cluich an taba
 playTab.accesskey = l
 
@@ -970,42 +987,46 @@ permissions.fullscreen.fullScreenCanceled = Chaidh DOM làn-sgrìn fhàgail: cha bu chòir iarrtas air cead a dhèanamh fhad ’s a bhios sinn ann an DOM làn-sgrìn.
 aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-bit
 aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-bit
 
 midi.allow.label = Ceadaich
 midi.allow.accesskey = a
 midi.block.label = Bac
 midi.block.accesskey = B
 midi.remember=Cuimhnich an co-dhùnadh seo
-
 midi.shareWithFile = An doir thu cead dhan fhaidhle ionadail seo air na h-uidheaman MIDI agad?
 # LOCALIZATION NOTE (midi.shareWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
 midi.shareWithSite = An doir thu cead air na h-uidheaman MIDI agad dha %S?
 midi.shareSysexWithFile = An doir thu cothrom air na h-uidheaman MIDI dhan fhaidhle ionadail seo agus cead teachdaireachdan SysEx a chur is fhaighinn?
 # LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
 midi.shareSysexWithSite = An doir thu cothrom air na h-uidheaman MIDI dha %S agus cead teachdaireachdan SysEx a chur is fhaighinn?
 
 # LOCALIZATION NOTE (panel.back):
 # This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
 # popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
 panel.back = Air ais
 
 storageAccess.Allow.label = Ceadaich inntrigeadh
 storageAccess.Allow.accesskey = A
 storageAccess.DontAllow.label = Bac inntrigeadh
 storageAccess.DontAllow.accesskey = B
-
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess3.message, storageAccess.hintText):
 # %1$S and %3$S are both the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting.  This is the same domain name displayed in the address bar.
 storageAccess3.message = An doir thu cead dha %1$S airson briosgaidean is dàta na làraich a chleachdadh air %2$S? Ma cheadaicheas tu seo, dh’fhaoidte gur urrainn dha %3$S tracadh dè bhios tu ris air an làrach ud.
 storageAccess.hintText = Bu chòir dhut an t-inntrigeadh a bhacadh mur aithnich thu %1$S no mur eil earbsa agad ann.
 
 
 
+# LOCALIZATION NOTE (storageAccess4.message, storageAccess1.hintText):
+# %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
+# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting.  This is the same domain name displayed in the address bar.
+
+
+
 confirmationHint.sendToDevice.label = Air a chur!
 confirmationHint.copyURL.label = Chaidh lethbhreac a chur air an stòr-bhòrd!
 confirmationHint.pageBookmarked2.label = Chaidh a shàbhaladh sna comharran-lìn
 confirmationHint.addSearchEngine.label = Chaidh an t-einnsean-luirg a chur ris!
 confirmationHint.pinTab.label = Prìnichte!
 confirmationHint.pinTab.description = Dèan briogadh deas air an taba gus a dhì-phrìneachadh.
 confirmationHint.passwordSaved.label = Chaidh am facal-faire a shàbhaladh!
 confirmationHint.loginRemoved.label = Chaidh an clàradh a-steach a thoirt air falbh!