dom/chrome/layout/printing.properties
author Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>
Wed, 01 Jun 2022 21:13:23 +0000
changeset 1925 aa15289b6855ba2386a92ad276bffa539a999b3c
parent 1639 5c0e4154112fea3d7a68533e443a299da4ee014b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox Co-authored-by: Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Page number formatting
## @page_number The current page number
#LOCALIZATION NOTE (pageofpages): Do not translate %ld in the following line.
# Place the word %ld where the page number and number of pages should be
# The first %ld will receive the the page number
pagenumber=%1$d

# Page number formatting
## @page_number The current page number
## @page_total The total number of pages
#LOCALIZATION NOTE (pageofpages): Do not translate %ld in the following line.
# Place the word %ld where the page number and number of pages should be
# The first %ld will receive the the page number
# the second %ld will receive the total number of pages
pageofpages=%1$d as %2$d

PrintToFile=Clò-bhuail gu faidhle
print_error_dialog_title=Mearachd a' chlò-bhualadair
printpreview_error_dialog_title=Mearachd le ro-shealladh a' chlò-bhualaidh

# Printing error messages.
#LOCALIZATION NOTE: Some of these messages come in pairs, one
# for printing and one for print previewing.  You can remove that
# distinction in your language by removing the entity with the _PP
# suffix; then the entity without a suffix will be used for both.
# You can also add that distinction to any of the messages that don't
# already have it by adding a new entity with a _PP suffix.
#
# For instance, if you delete PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP, then
# the PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY message will be used for that error
# condition when print previewing as well as when printing.  If you
# add PERR_FAILURE_PP, then PERR_FAILURE will only be used when
# printing, and PERR_FAILURE_PP will be used under the same conditions
# when print previewing.
#
PERR_FAILURE=Thachair mearachd neo-aithnichte rè a' chlò-bhualaidh.

PERR_ABORT=Sguireadh dhen obair chlò-bhualaidh no chaidh crìoch a chur air.
PERR_NOT_AVAILABLE=Tha cuid a dh'fheartan clò-bhualaidh ann nach eil ri fhaighinn an-dràsta fhèin.
PERR_NOT_IMPLEMENTED=Chan eil feumalachd clò-bhualaidh air choireigin ann an gnìomh fhathast.
PERR_OUT_OF_MEMORY=Chan eil cuimhne shaor gu leòr ann gus clò-bhualadh a dhèanamh.
PERR_UNEXPECTED=Bha duilgheadas ris nach robh dùil ann leis a' chlò-bhualadh.

PERR_GFX_PRINTER_NO_PRINTER_AVAILABLE=Chan eil clò-bhualadair ri làimh.
PERR_GFX_PRINTER_NO_PRINTER_AVAILABLE_PP=Chan eil clò-bhualadair ri làimh 's cha ghabh an ro-shealladh a shealltainn.
PERR_GFX_PRINTER_NAME_NOT_FOUND=Cha b' urrainn dhuinn an clò-bhualadair a thagh thu a lorg.
PERR_GFX_PRINTER_COULD_NOT_OPEN_FILE=Cha b' urrainn dhuinn am faidhle às-chuir fhosgladh gus a chlò-bhualadh mar fhaidhle.
PERR_GFX_PRINTER_STARTDOC=Dh'fhàillig an clò-bhualadh nuair a thòisich sinn air obair a' chlò-bhualaidh.
PERR_GFX_PRINTER_ENDDOC=Dh'fhàillig an clò-bhualadh nuair a chaidh crìoch a chur air an obair chlò-bhualaidh.
PERR_GFX_PRINTER_STARTPAGE=Dh'fhàillig an clò-bhualadh nuair a thòisich sinn air duilleag ùr.
PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY=Chan urrainn dhuinn an sgrìobhainn seo a chlò-bhualadh, tha e 'ga luchdadh fhathast.
PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP=Chan urrainn dhuinn ro-shealladh na sgrìobhainn seo a shealltainn dhut, tha e 'ga luchdadh fhathast.