toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
author gd team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:gd>
Fri, 06 May 2022 07:17:17 +0200
changeset 1912 cbeacf37662048187521b685e78584f99cb8e402
parent 1737 c59762fbe4e65061e64f05dbf4f4d2e59f795fe4
permissions -rw-r--r--
Bug 1507471 - Convert about:addons messages in extensions.properties to Fluent, part 2.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: These strings are used for startup/profile problems and the profile manager.

# Application not responding
# LOCALIZATION NOTE (restartTitle, restartMessageNoUnlocker2, restartMessageUnlocker, restartMessageNoUnlockerMac, restartMessageUnlockerMac): Messages displayed when the application is running but is not responding to commands. %S is the application name.
restartTitle=Dùin %S
restartMessageNoUnlocker2=Tha %S a’ ruith mu thràth ach chan eil e a’ freagairt. Mus cleachd thu %S, feumaidh tu am pròiseas %S a tha ann a dhùnadh, an t-uidheam agad ath-thòiseachadh no pròifil eile a chleachdadh.
restartMessageUnlocker=Tha %S a' dol mu thràth ach chan eil e a' freagairt. Feumaidh tu crìoch a chur air seann phròiseas %S mus urrainn dhut uinneag ùr fhosgladh.
restartMessageNoUnlockerMac=Tha lethbhreac de %S fosgailte mu thràth. Chan urrainn dhut barrachd air aon lethbhreac de %S fhosgladh aig an aon àm.
restartMessageUnlockerMac=Tha lethbhreac de %S fosgailte mu thràth. Dùinidh lethbhreac %S a tha a' dol an-dràsta gus am fear seo fhosgladh.

# Profile manager
# LOCALIZATION NOTE (profileTooltip): First %S is the profile name, second %S is the path to the profile folder.
profileTooltip=Pròifil: "%S" - Slighe: "%S"

pleaseSelectTitle=Tagh pròifil
pleaseSelect=Tagh pròifil gus %S a thòiseachadh no cruthaich pròifil ùr.

renameProfileTitle=Cuir ainm ùr air pròifil
renameProfilePrompt=Atharraich ainm na pròifile "%S" gu:

profileNameInvalidTitle=Ainm pròifile mì-dhligheach
profileNameInvalid=Chan eil an t-ainm pròifile "%S" ceadaichte.

chooseFolder=Tagh pasgan na pròifile
profileNameEmpty=Chan fhaod ainm pròifil a bhith bàn.
invalidChar=Chan eil an caractair "%S" ceadaichte ann an ainmean pròifile. Tagh ainm eile.

deleteTitle=Sguab às pròifil
deleteProfileConfirm=Ma sguabas tu às pròifil, thèid a chur far liosta nam pròifilean a tha rim faighinn is chan urrainn dhut seo aiseag.\n'S urrainn dhut faidhlichean dàta na pròifile a sguabadh às cuideachd, a' gabhail a-steach nan roghainnean, ceadachasan is dàta eile co-cheangailte ris a' chleachdaiche. Sguabaidh an roghainn seo às am pasgan "%S" is chan urrainn dhut seo aiseag.\nA bheil thu airson faidhlichean dàta na pròifile a sguabadh às?
deleteFiles=Sguab às na faidhlichean
dontDeleteFiles=Na sguab às na faidhlichean

profileCreationFailed=Cha do ghabh a' phròifil a chruthachadh. 'S mathaid gu bheil am pasgan a thagh thu ri leughadh a-mhàin.
profileCreationFailedTitle=Dh'fhàillig cruthachadh na pròifile
profileExists=Tha pròifil ann mu thràth air a bheil an t-ainm seo. Tagh ainm eile.
profileFinishText=Briog air "Crìochnaich" gus a' phròifil ùr seo a chruthachadh.
profileFinishTextMac=Briog air &quot;Dèanta&quot; gus a' phròifil ùr seo a chruthachadh.
profileMissing=Chan urrainn dhuinn a' phròifil agad (%S) a luchdadh. Faodaidh nach eil e ann no nach gabh a ruigsinn.
profileMissingTitle=Pròifil a dhìth
profileDeletionFailed=Cha b’ urrainn dhuinn a’ phròifil a sguabadh às, dh’fhaoidte gu bheil e ’ga chleachdadh.
profileDeletionFailedTitle=Dh’fhàillig an sguabadh às

# Profile reset
# LOCALIZATION NOTE (resetBackupDirectory): Directory name for the profile directory backup created during reset. This directory is placed in a location users will see it (ie. their desktop). %S is the application name.
resetBackupDirectory=Seann-dàta %S

flushFailTitle=Cha deach na h-atharraichean a shàbhaladh
# LOCALIZATION NOTE (conflictMessage): %1$S is brandProductName, %2$S is brandShortName.
conflictMessage=Rinn lethbhreac eile de %1$S atharraichean air pròifilean. Feumaidh tu %2$S ath-thòiseachadh mus atharraich thu dad eile.
flushFailMessage=Thachair mearachd ris nach robh dùil agus cha deach na h-atharraichean agad a shàbhaladh ri linn sin.
# LOCALIZATION NOTE (flushFailRestartButton): $S is brandShortName.
flushFailRestartButton=Ath-thòisich %S
flushFailExitButton=Fàg an-seo