security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
author Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>
Thu, 11 Aug 2022 21:51:49 +0000
changeset 1947 95f8f41fb34a130587832c1938bd5f21280d5dee
parent 1851 7fbcfd391a6ec3a3b3200596672d4870f7619743
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Thunderbird Co-authored-by: Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>

#
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

CertPasswordPrompt=Cuir a-steach am facal-faire airson tòcan PKCS#11 %S.

CertPasswordPromptDefault=Cuir a-steach am prìomh fhacal-faire agad.

# The following strings have special requirements: they must fit in a 32 or 64
# bytes buffer after being encoded to UTF-8.
#
# It's possible to verify the length of a translation using the Browser Console
# in Firefox and evaluating the following code:
#
# (new TextEncoder('utf-8').encode('YOURSTRING')).length
#
# Simply replace YOURSTRING with your translation.
#
# If it's not possible to produce an understandable translation within these
# limits, keeping the English text is an acceptable workaround.

# LOCALIZATION NOTE (RootCertModuleName): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
RootCertModuleName=Mòideal Builtin Roots
# LOCALIZATION NOTE (ManufacturerID): string limit is 32 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
ManufacturerID=Mozilla.org
# LOCALIZATION NOTE (LibraryDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
LibraryDescription=PSM Internal Crypto Services
# LOCALIZATION NOTE (TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
TokenDescription=Generic Crypto Services
# LOCALIZATION NOTE (PrivateTokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
PrivateTokenDescription=Software Security Device
# LOCALIZATION NOTE (SlotDescription): string limit is 64 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
SlotDescription=Seirbheisean inntearnail crioptachadh PSM
# LOCALIZATION NOTE (PrivateSlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
PrivateSlotDescription=Iuchraichean prìobhaideach PSM
# LOCALIZATION NOTE (Fips140TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
Fips140TokenDescription=Software Security Device (FIPS)
# LOCALIZATION NOTE (Fips140SlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
Fips140SlotDescription=Seirbheisean crioptachaidh, iuchrach is teisteanais FIPS 140

# LOCALIZATION NOTE (nick_template): $1s is the common name from a cert (e.g. "Mozilla"), $2s is the CA name (e.g. VeriSign)
nick_template=ID %2$s %1$s

CertDumpKUSign=A' cur ainm ris
CertDumpKUNonRep=Neo-dhiùltadh
CertDumpKUEnc=Crioptachadh nan iuchraichean
CertDumpKUDEnc=Crioptachadh an dàta
CertDumpKUKA=Aonta na h-iuchrach
CertDumpKUCertSign=Soidhniche an teisteanais
CertDumpKUCRLSigner=Soidhniche liosta nan teisteanasan a chaidh a chùl-ghairm

PSMERR_SSL_Disabled=Cha ghabh ceangal tèarainte a dhèanamh a chionn 's gun deach am pròtacal SSL a chur à comas.
PSMERR_SSL2_Disabled=Cha ghabh ceangal tèarainte a dhèanamh a chionn 's gu bheil an làrach a' cleachdadh seann tionndadh dhen phròtacal SSL nach eil tèarainte.
PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Fhuair thu teisteanas neo-dhligheach.  Leig fios gu rianaire an fhrithealaiche no seòladair a’ phuist-dhealain ’s thoir dhaibh am fiosrachadh a leanas:\n\nYour certificate contains the same serial number as another certificate issued by the certificate authority.  Please get a new certificate containing a unique serial number.

# LOCALIZATION NOTE (SSLConnectionErrorPrefix2): %1$S is the host string, %2$S is more detailed information (localized as well).
SSLConnectionErrorPrefix2=Thachair mearachd fhad 's a bha ceangal ann ri %1$S. %2$S\n

certErrorIntro=Tha %S a' cleachdadh teisteanas tèarainteachd mì-dhligheach.

certErrorTrust_SelfSigned=Chan eil earbsa san teisteanas seo a chionn 's gun deach a fhèin-shoidhneadh.
certErrorTrust_UnknownIssuer=Chan eil earbsa san teisteanas seo a chionn 's nach eil foillsichear an teisteanais aithnichte.
certErrorTrust_UnknownIssuer2=Dh’fhaoidte nach eil am frithealaiche a’ cur nan teisteasan eadar-mheadhanach iomchaidh.
certErrorTrust_UnknownIssuer3=Dh’fhaoidte gum bi agad ri teisteanas root eile ion-phortadh.
certErrorTrust_CaInvalid=Chan eil earbsa san teisteanas seo a chionn 's gun deach fhoillseachadh le teisteanas mì-dhligheach de dh'ùghdarras teisteanachaidh.
certErrorTrust_Issuer=Chan eil earbsa san teisteanas seo a chionn 's nach eil earbsa ann am foillsichear an teisteanais.
certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled=Chan eil earbsa san teisteanas a chionn 's gun deach a shoidhneadh le algairim soidhnidh a chaidh a chur à comas a chionn 's nach eil an algairim tèarainte.
certErrorTrust_ExpiredIssuer=Chan eil earbsa san teisteanas seo a chionn 's gun do dh'fhalbh an ùine air teisteanas an fhoillsicheir.
certErrorTrust_Untrusted=Chan eil earbsa san tùs on dàinig an teisteanas seo.
certErrorTrust_MitM=Tha an ceangal agad ’ga eadar-cheapadh le progsaidh TLS. Dì-stàlaich e mas urrainn dhut no cuir air gleus an t-uidheam agad gus nach cuir e earbsa san teisteanas root aige.

certErrorMismatch=Chan e teisteanas dligheach airson an ainm %S a tha seo.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSinglePrefix): %S is replaced by the domain for which the certificate is valid
certErrorMismatchSinglePrefix=Chan e teisteanas dligheach a tha seo ach airson %S.
certErrorMismatchMultiple=Chan e teisteanas dligheach a tha seo ach airson nan ainmean a leanas:

# LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
certErrorExpiredNow=Dh'fhalbh an ùine air an teisteanas %1$S. Tha e %2$S an-dràsta.

# LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
certErrorNotYetValidNow=Cha bhi an teisteanas ann an èifeachd ro %1$S. Tha e %2$S an-dràsta.

certErrorMitM=Tha làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan agus tha iad sin ’gam foillseachadh le ùghdarrasan theisteanasan.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM2): %S is brandShortName
certErrorMitM2=Tha taic a’ bhuidhinn neo-phrothaidich Mozilla aig %S agus tha iad a’ rianachd ùghdarras theisteanasan (CA) fosgailte. Tha stòras an CA a’ dèanamh cinnteach gu bheil ùghdarrasan nan teisteanasan a’ leantainn nan riaghailtean a mholar airson tèarainteachd chleachdaichean.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM3): %S is brandShortName
certErrorMitM3=Tha %S a’ cleachdadh stòras CA Mozilla airson dearbhadh gu bheil ceangal tèarainte, seach teisteanasan a sholair siostam-obrachaidh a’ chleachdaiche. Ma tha prògram an aghaidh bhìorasan no lìonra ag eadar-cheapadh ceangal le teisteanas tèarainteachd a chaidh fhoillseachadh le CA nach eil ann an stòras CA Mozilla, tuigear dheth nach eil an ceangal sàbhailte.

certErrorSymantecDistrustAdministrator=’S urrainn dhut fios a leigeil gu rianaire na làraich-lìn seo mun duilgheadas seo.

# LOCALIZATION NOTE (certErrorCodePrefix3): %S is replaced by the error code.
certErrorCodePrefix3=Còd na mearachd: %S

P12DefaultNickname=Teisteanas a chaidh ion-phortadh
CertUnknown=Neo-aithnichte
CertNoEmailAddress=(gun seòladh puist-dhealain)
CaCertExists=Tha an teisteanas seo air a stàladh mar ùghdarras teisteanachaidh mu thràth.
NotACACert=Chan e teisteanas le ùghdarras teisteanachaidh a tha seo agus air sgàth sin, cha ghabh ion-phortadh do liosta nan ùghdarrasan teisteanachaidh.
UserCertIgnoredNoPrivateKey=Cha ghabh an teisteanas pearsanta a stàladh a chionn 's nach ann leat-sa a tha an iuchair phrìobhaideach a bhuineas ris 's a chaidh a chruthachadh nuair a dh'iarradh an teisteanas.
UserCertImported=Chaidh an teisteanas pearsanta agad a stàladh. Bu chòir dhut lethbhreac glèidhidh an teisteanas seo a chumail.
CertOrgUnknown=(Neo-aithnichte)
CertNotStored=(Gun stòradh)
CertExceptionPermanent=Buan
CertExceptionTemporary=Sealach