security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
author gd team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:gd>
Wed, 17 Aug 2022 14:15:08 +0200
changeset 1952 ea59362b45cf3fc27ad444b5787f9cb49dd0f002
parent 1105 a8af29153a0f2445dfa6dc2b0df22b71ad277fa4
permissions -rw-r--r--
Bug 1771126 - Migrate resetProfileProgress strings from DTD to FTL, part 1

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

SSL_ERROR_EXPORT_ONLY_SERVER=Cha ghabh conaltradh tèarainte a dhèanamh. Chan eil an seise a’ cur taic ri sàr-chrioptachadh.
SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=Cha ghabh conaltradh tèarainte a dhèanamh. Feumaidh an seise sàr-chrioptachadh nach eil taic ann ris.
SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Cha ghabh conaltradh tèarainte a dhèanamh: chan eil algairim(ean) crioptachaidh an cumantas ann.
SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=Cha ghabh an ceadachas no an iuchair air a bheil feum airson dearbhadh a lorg.
SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=Cha ghabh conaltradh tèarainte a dhèanamh ris an t-seise: chaidh teisteanas an t-seise a dhiùltadh.
SSL_ERROR_BAD_CLIENT=Fhuair am frithealaiche droch dhàta on chliant.
SSL_ERROR_BAD_SERVER=Fhuair am frithealaiche droch dhàta on fhrithealaiche.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Chan eil taic ann ris an t-seòrsa seo de theisteanas.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Tha an seise a' cleachdadh tionndadh dhen phròtacal tèarainteachd nach eil taic ris.
SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Dh'fhàillig dearbhadh a' chliant: chan eil an iuchair phrìobhaideach ann an stòr-dàta nan iuchraichean a' freagairt ris an iuchair phoblach ann an stòr-dàta nan teisteanasan.
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN=Cha ghabh conaltradh tèarainte a dhèanamh ris an t-seise: chan eil ainm na h-àrainne a' freagairt ri teisteanas an fhrithealaiche.
SSL_ERROR_POST_WARNING=Còd mearachd SSL nach aithnich sinn.
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED=Tha an seise a' cur taic ri SSL tionndadh 2 a-mhàin, rud a tha air a chur à comas gu h-ionadail.
SSL_ERROR_BAD_MAC_READ=Fhuair SSL clàr le còd dearbhadh teachdaireachd mì-cheart ann.
SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT=Tha an seise SSL a' dèanamh aithris air còd dearbhadh teachdaireachd mì-cheart.
SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT=Chan urrainn dhan t-seise SSL an teisteanas agad a dhearbhadh.
SSL_ERROR_REVOKED_CERT_ALERT=Dhiùlt an seise SSL an teisteanas agad is e ag ràdh gun deach a chùl-ghairm.
SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT=Dhiùlt an seise SSL an teisteanas agad is e ag ràdh gun do dh'fhalbh an ùine air.
SSL_ERROR_SSL_DISABLED=Cha ghabh ceangal a dhèanamh: tha SSL air a chur à comas.
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG=Cha ghabh ceangal a dhèanamh: tha an seise SSL ann an àrainn FORTEZZA eile.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CIPHER_SUITE=Chaidh sreath-sifir SSL neo-aithnichte iarraidh.
SSL_ERROR_NO_CIPHERS_SUPPORTED=Chan eil sreath-sifir ann agus an comas sa phrògram seo.
SSL_ERROR_BAD_BLOCK_PADDING=Fhuair SSL clàr le droch phadadh bluic.
SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG=Fhuair SSL clàr a chaidh thairis air an fhad a tha ceadaichte.
SSL_ERROR_TX_RECORD_TOO_LONG=Dh'fheuch SSL ri clàr a chur a-null a chaidh thairis air an fhad a tha ceadaichte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_REQUEST=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Hello Request mhì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_HELLO=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Client Hello mhì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_HELLO=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Server Hello mhì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERTIFICATE=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Certificate mhì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_KEY_EXCH=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Server Key Exchange mhì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_REQUEST=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Certificate Request mhì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_DONE=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Server Hello Done mhì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_VERIFY=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Certificate Verify mhì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_KEY_EXCH=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Client Key Exchange mhì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_FINISHED=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Finished mhì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CHANGE_CIPHER=Fhuair SSL clàr Change Cipher Spec mì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_ALERT=Fhuair SSL clàr caismeachd mì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HANDSHAKE=Fhuair SSL clàr Handshake mì-chumte.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_APPLICATION_DATA=Fhuair SSL clàr Application Data mì-chumte.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_REQUEST=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Hello Request ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_HELLO=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Client Hello ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_HELLO=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Server Hello ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERTIFICATE=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Certificate ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Server Key Exchange ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_REQUEST=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Certificate Request ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_DONE=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Server Hello Done ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_VERIFY=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Certificate Verify ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_KEY_EXCH=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Client Key Exchange ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_FINISHED=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe Finished ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CHANGE_CIPHER=Fhuair SSL clàr Change Ciper Spec ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_ALERT=Fhuair SSL clàr caismeachd ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HANDSHAKE=Fhuair SSL clàr crathaidh-làimhe ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_APPLICATION_DATA=Fhuair SSL clàr Application Data ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE=Fhuair SSL clàr anns a bha seòrsa neo-aithnichte de shusbaint.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE=Fhuair SSL teachdaireachd cràthaidh-làimhe anns a bha seòrsa neo-aithnichte de theachdaireachd.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_ALERT=Fhuair SSL clàr caismeachd sa bha tuairisgeul caismeachd neo-aithnichte.
SSL_ERROR_CLOSE_NOTIFY_ALERT=Dhùin an seise SSL an ceangal seo.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT=Cha robh dùil aig an t-seise SSL ris an teachdaireachd crathaidh-làimhe a fhuair e.
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE_ALERT=Cha b' urrainn do sheise SSL clàr SSL a fhuair e a dhì-dhùmhlachadh gu soirbheachail.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT=Cha b' urrainn dhan t-seise SSL seata freagarrach de pharamadairean tèarainteachd a cho-rèiteachadh.
SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT=Dhiùlt an seise SSL teachdaireachd crathaidh-làimhe airson susbaint mì-fhreagarrach.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT=Chan eil an seise SSL a' cur taic ri teisteanasan dhen t-seòrsa a fhuair e.
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNKNOWN_ALERT=Bha duilgheadas neo-shònraichte aig an t-seise SSL leis an teisteanas a fhuair e.
SSL_ERROR_GENERATE_RANDOM_FAILURE=Dh'fhàillig an gineadair àireamhan tuaireamach aig SSL.
SSL_ERROR_SIGN_HASHES_FAILURE=Cha do ghabh ainm digiteach a chur ris an dàta air a bheil feum gus an teisteanas agad a dhearbhadh.
SSL_ERROR_EXTRACT_PUBLIC_KEY_FAILURE=Cha b' urrainn do SSL an iuchair phoblach a tharraing à teisteanas an t-seise.
SSL_ERROR_SERVER_KEY_EXCHANGE_FAILURE=Fàillinn neo-shònraichte rè làimhseachadh crathadh-làimhe SSL Server Key Exchange.
SSL_ERROR_CLIENT_KEY_EXCHANGE_FAILURE=Fàillinn neo-shònraichte rè làimhseachadh crathadh-làimhe SSL Client Key Exchange.
SSL_ERROR_ENCRYPTION_FAILURE=Dh'fhàillig algairim crioptachadh tomad dàta anns an t-sreath-sifir a chaidh a thaghadh.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILURE=Dh'fhàillig algairim dì-chrioptachadh tomad dàta anns an t-sreath-sifir a chaidh a thaghadh.
SSL_ERROR_SOCKET_WRITE_FAILURE=Dh'fhàillig sgrìobhadh an dàta air a chrioptachadh gun bhun-socaid.
SSL_ERROR_MD5_DIGEST_FAILURE=Dh'fhàillig am foincsean eagaraidh MD5.
SSL_ERROR_SHA_DIGEST_FAILURE=Dh'fhàillig am foincsean eagaraidh SHA-1.
SSL_ERROR_MAC_COMPUTATION_FAILURE=Dh'fhàillig coimpiutadh Còd Dearbhachadh na Teachdaireachd MAC.
SSL_ERROR_SYM_KEY_CONTEXT_FAILURE=Dh'fhàillig cruthachadh an co-theacs Symmetric Key.
SSL_ERROR_SYM_KEY_UNWRAP_FAILURE=Dh'fhàillig dì-phasgadh an Symmetric Key anns an teachdaireachd Client Key Exchange.
SSL_ERROR_PUB_KEY_SIZE_LIMIT_EXCEEDED=Dh'fheuch am frithealaiche SSL ri iuchair phoblach de dh'ìre dhachaigheil a chleachdadh le sreath-sifir às-phortaidh.
SSL_ERROR_IV_PARAM_FAILURE=Dh'fhàillig còd PKCS11 le eadar-theangachadh IV gu paramadair.
SSL_ERROR_INIT_CIPHER_SUITE_FAILURE=Dh'fhàillig tòiseachadh an t-sreatha-sifir a chaidh a thaghadh.
SSL_ERROR_SESSION_KEY_GEN_FAILURE=Dh'fhàillig gineadh nan iuchraichean seisein airson seisean SSL air a' chliant.
SSL_ERROR_NO_SERVER_KEY_FOR_ALG=Chan eil iuchair aig an fhrithealaiche airson algairim malairt na h-iuchrach a dh'fheuchadh.
SSL_ERROR_TOKEN_INSERTION_REMOVAL=Chaidh tòcan PKCS#11 a chur ann no a thoirt air falbh rè an obrachaidh.
SSL_ERROR_TOKEN_SLOT_NOT_FOUND=Cha deach tòcan PKCS#11 a lorg gus obrachadh riatanach a dhèanamh.
SSL_ERROR_NO_COMPRESSION_OVERLAP=Cha ghabh conaltradh tèarainte a dhèanamh ris an t-seise: chan eil algairim(ean) dùmhlachaidh coitcheann ann.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED=Cha ghabh crathadh-làimhe SSL eile a thòiseachadh mus dàining an crathadh làithreach gu crìoch.
SSL_ERROR_BAD_HANDSHAKE_HASH_VALUE=Fhuaradh luachan-hais mì-cheart airson crathadh-làimhe on t-seise.
SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH=Cha ghabh an teisteanas a fhuaradh a chleachdadh le algairim malairt na h-iuchrach a chaidh a thaghadh.
SSL_ERROR_NO_TRUSTED_SSL_CLIENT_CA=Chan eil earbsa ann an ùghdarras teisteanais sam bith airson dearbhadh cliant SSL.
SSL_ERROR_SESSION_NOT_FOUND=Cha deach ID seisean SSL a' chliant a lorg ann an tasgadan-seisein an frithealaiche.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILED_ALERT=Cha b' urrainn dhan t-seise clàr SSL a fhuair e a dhì-chrioptachadh.
SSL_ERROR_RECORD_OVERFLOW_ALERT=Fhuair an seise clàr SSL nach eil ceadaichte tuilleadh.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CA_ALERT=Chan eil an seise ag aithneachadh ùghdarras nan teisteanasan a chuir a-mach an teisteanas agad is chan eil earbsa aige ann.
SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT=Fhuair an seise teisteanas dligheach ach chaidh inntrigeadh a dhiùltadh.
SSL_ERROR_DECODE_ERROR_ALERT=Cha b' urrainn dhan t-seise an teachdaireachd crathadh-làimhe SSL a dhì-chrioptachadh.
SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT=Tha an seise ag aithris gun do dh'fhàillig dearbhadh an t-soidhnidh no malairt na h-iuchrach.
SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT=Tha an seise ag aithris nach eil an co-rèiteachadh a' gèilleadh ris na riaghailtean às-phortadh.
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT=Tha an seise ag aithris gu bheil tionndadh a' phròtacail neo-chòrdail no gun taic.
SSL_ERROR_INSUFFICIENT_SECURITY_ALERT=Feumaidh am frithealaiche sifirean nas tèarainte na an fheadhainn a tha an cliant a' cur taic riutha an-dràsta.
SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT=Tha an seise ag aithris gun do thachair mearachd inntearnail dha.
SSL_ERROR_USER_CANCELED_ALERT=Sguir an cleachdaiche seise dhen chrathadh-làimhe.
SSL_ERROR_NO_RENEGOTIATION_ALERT=Chan eil an seise a' toirt cead do dh'ath-cho-rèiteachadh nam paramadairean tèarainteachd SSL.
SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED=Cha deach tasgadan an fhrithealaichean SSL a rèiteachadh agus a chur à comas airson na socaide seo.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_EXTENSION_ALERT=Chan eil an seise SSL a' cur taic ris an leudachan TLS Hello a chaidh iarraidh.
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE_ALERT=Cha b' urrainn dhan t-seise SSL an teisteanas agad fhaighinn on URL a thug thu dha.
SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT=Chan eil teisteanas aig an t-seise SSL airson an ainm DNS a chaidh iarraidh.
SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT=Cha b' urrainn dhan t-seise SSL freagairt OCSP fhaighinn airson an teisteanais aige.
SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=Dh'aithris an seise SSL gun robh droch luach-hais aig an teisteanas.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe New Session ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=Fhuair SSL teachdaireachd crathadh-làimhe New Session mhì-chumte.
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=Fhuair SSL reacord dùmhlaichte nach urrainn dhuinn dì-dhùmhlachadh.
SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Chan eil co-rèiteachadh ceadaichte san t-socaid SSL seo.
SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=Dh'fheuch an seise ri crathadh-làimhe seann nòsach a dhèanamh (a dh'fhaodadh a bhith so-leònte).
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=Fhuair SSL clàr neo-dhùmhlaichte ris nach robh dùil.
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY=Fhuair SSL iuchair Diffie-Hellman lag is gearr-shaoghalach ann an teachdaireachd crathadh-làimhe Server Key Exchange.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_DATA_INVALID=Fhuair SSL dàta leudachadh NPN mì-dhligheach.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SSL2=Chan eil taic ri feart SSL airson ceanglaichean SSL 2.0.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SERVERS=Chan eil taic ri feart SSL airson fhrithealaichean.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_CLIENTS=Chan eil taic ri feart SSL airson chliantan.
SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE=SSL version range is not valid.
SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION=SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL received a malformed Hello Verify Request handshake message.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL received an unexpected Hello Verify Request handshake message.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION=SSL feature not supported for the protocol version.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS=SSL received an unexpected Certificate Status handshake message.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_HASH_ALGORITHM=Unsupported hash algorithm used by TLS peer.
SSL_ERROR_DIGEST_FAILURE=Digest function failed.
SSL_ERROR_INCORRECT_SIGNATURE_ALGORITHM=Incorrect signature algorithm specified in a digitally-signed element.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_CALLBACK=The next protocol negotiation extension was enabled, but the callback was cleared prior to being needed.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_PROTOCOL=The server supports no protocols that the client advertises in the ALPN extension.
SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT=The server rejected the handshake because the client downgraded to a lower TLS version than the server supports.
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_CERT_KEY=Bha iuchair phoblach ann an teisteanas an fhrithealaiche a bha ro lag.
SSL_ERROR_RX_SHORT_DTLS_READ=Not enough room in buffer for DTLS record.
SSL_ERROR_NO_SUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=No supported TLS signature algorithm was configured.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=The peer used an unsupported combination of signature and hash algorithm.
SSL_ERROR_MISSING_EXTENDED_MASTER_SECRET=The peer tried to resume without a correct extended_master_secret extension.
SSL_ERROR_UNEXPECTED_EXTENDED_MASTER_SECRET=The peer tried to resume with an unexpected extended_master_secret extension.
SEC_ERROR_IO=Thachair mearachd I/O rè an ùghdarrachaidh thèarainteachd.
SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=fàillinn na leabhar-lainn thèarainteachd.
SEC_ERROR_BAD_DATA=leabhar-lann tèarainteachd: fhuaradh droch dhàta.
SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=leabhar-lann tèarainteachd: mearachd le faid an às-chuir.
SEC_ERROR_INPUT_LEN=thachair mearachd le faid an in-chuir ris an leabhar-lann tèarainteachd.
SEC_ERROR_INVALID_ARGS=leabhar-lann tèarainteachd: argamaidean mì-dhligheach.
SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=leabhar-lann tèarainteachd: algairim mhì-dhligheach.
SEC_ERROR_INVALID_AVA=leabhar-lann tèarainteachd: AVA mì-dhligheach.
SEC_ERROR_INVALID_TIME=Sreang ama air a dhroch chumadh.
SEC_ERROR_BAD_DER=leabhar-lann tèarainteachd: teachdaireachd air a dhroch fhòrmatadh ann an còdachadh DER.
SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE=Tha ainm mì-dhligheach ri teisteanas an t-seise.
SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE=Dh'fhalbh an ùine air teisteanas an t-seise.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Chaidh teisteanas an t-seise a chùl-ghairm.
SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER=Chan eil foillsichear teisteanas an t-seise 'ga aithneachadh.
SEC_ERROR_BAD_KEY=Tha iuchair phoblach an t-seise mì-dhligheach.
SEC_ERROR_BAD_PASSWORD=Tha am facal-faire tèarainteachd a chuir thu a-steach cearr.
SEC_ERROR_RETRY_PASSWORD=Bha am facal-faire ùr a chuir thu a-steach cearr. Feuch ris a-rithist.
SEC_ERROR_NO_NODELOCK=leabhar-lann tèarainteachd: gun ghlas nòid.
SEC_ERROR_BAD_DATABASE=leabhar-lann tèarainteachd: droch stòr-dàta.
SEC_ERROR_NO_MEMORY=leabhar-lann tèarainteachd: fàillinn roinneadh na cuimhne.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_ISSUER=Tha comharra ri foillsichear teisteanas an t-seise a tha ag ràdh nach eil earbsa aig a' chleachdaiche ann.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_CERT=Tha comharra ri teisteanas an t-seise a tha ag ràdh nach eil earbsa aig a' chleachdaiche ann.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT=Tha an teisteanas san stòr-dàta agad mu thràth.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME=Tha ainm an teisteanais a luchdaich thu a-nuas 'ga chleachdadh san stòr-dàta agad mu thràth.
SEC_ERROR_ADDING_CERT=Thachair mearachd fhad 's a chaidh an teisteanas a chur ris an stòr-dàta.
SEC_ERROR_FILING_KEY=Thachair mearachd le faidhleadh na h-iuchrach airson an teisteanais seo.
SEC_ERROR_NO_KEY=Cha ghabh an iuchair phrìobhaideach airson an teisteanais seo a lorg ann an stòr-dàta nan iuchraichean
SEC_ERROR_CERT_VALID=Tha an teisteanas seo dligheach.
SEC_ERROR_CERT_NOT_VALID=Chan eil an teisteanas seo dligheach.
SEC_ERROR_CERT_NO_RESPONSE=Leabhar-lann teisteanais: Gun fhreagairt
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE=Dh'fhalbh an ùine air an teisteanas aig foillsichear an teisteanais. Cuir sùil air ceann-là is àm an t-siostaim agad.
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED=Dh’fhalbh an ùine air an CRL aig foillsichear an teisteanais seo. Ùraich e no cuir sùil air ceann-là is àm an t-siostaim agad.
SEC_ERROR_CRL_BAD_SIGNATURE=Tha ainm mì-dhligheach aig CRL foillsichear an teisteanais.
SEC_ERROR_CRL_INVALID=Tha fòrmat mì-dhligheach aig an CRL ùr.
SEC_ERROR_EXTENSION_VALUE_INVALID=Tha luach leudachan an teisteanais mì-dhligheach.
SEC_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=Cha deach leudachan an teisteanais a lorg.
SEC_ERROR_CA_CERT_INVALID=Tha teisteanas an fhoillsicheir mì-dhligheach.
SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID=Tha am bacadh air faid slighe an teisteanais mì-dhligheach.
SEC_ERROR_CERT_USAGES_INVALID=Tha an raon airson cleachdadh nan teisteanasan mì-dhligheach.
SEC_INTERNAL_ONLY=**Mòideal dhen taobh a-staigh A-MHÀIN**
SEC_ERROR_INVALID_KEY=Chan eil an iuchair a' cur taic ris an obrachadh a chaidh iarradh.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Tha leudachan neo-aithnichte èiginneach anns an teisteanas.
SEC_ERROR_OLD_CRL=Chan eil an CRL ùr as dèidh an fhir làithrich.
SEC_ERROR_NO_EMAIL_CERT=Gun chrioptachadh is gun soidhneadh: chan eil teisteanas puist-dhealain agad fhathast.
SEC_ERROR_NO_RECIPIENT_CERTS_QUERY=Gun chrioptachadh: chan eil teisteanasan agad airson a h-uile faightear.
SEC_ERROR_NOT_A_RECIPIENT=Cha ghabh a dhubh-chrioptachadh: chan eil thu 'nad fhaightear no cha deach teisteanas is iuchair phrìobhaideach a fhreagras ri chèile a lorg.
SEC_ERROR_PKCS7_KEYALG_MISMATCH=Cha gabh a chrioptachadh: chan eil algairim crioptachadh na h-iuchrach a' freagairt ris an teisteanas agad.
SEC_ERROR_PKCS7_BAD_SIGNATURE=Dh'fhàillig dearbhadh an ainm: cha deach soidhnichear a lorg, chaidh cus dhiubh a lorg no dàta mì-cheart no truaillte.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_KEYALG=Algairim iuchrach neo-aithnichte no gun taic.
SEC_ERROR_DECRYPTION_DISALLOWED=Cha ghabh a chrioptachadh: air a chrioptachadh le algairim no meud iuchrach nach eil ceadaichte.
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_CARD=Cha deach a’ chairt Fortezza a thòiseachadh mar bu chòir. Thoir air falbh e ’s till dhan fhoillsichear agad e.
XP_SEC_FORTEZZA_NO_CARD=Cha deach cairt Fortezza a lorg
XP_SEC_FORTEZZA_NONE_SELECTED=Cha deach cairt Fortezza a thaghadh
XP_SEC_FORTEZZA_MORE_INFO=Tagh a' phearsantachd a tha thu ag iarraidh barrachd fiosrachaidh mu dhèidhinn
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_NOT_FOUND=Cha deach a' phearsantachd a lorg
XP_SEC_FORTEZZA_NO_MORE_INFO=Chan eil barrachd fiosrachaidh mun phearsantachd seo ann
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_PIN=PIN mì-dhligheach
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_ERROR=Cha deach na pearsantachdan Fortezza a thòiseachadh.
SEC_ERROR_NO_KRL=Chan eil liosta nan iuchraichean a chaidh a chùl-ghairm a lorg airson teisteanas na làraich seo.
SEC_ERROR_KRL_EXPIRED=Dh'fhalbh an ùine air liosta nan iuchraichean a chaidh a chùl-ghairm airson teisteanas na làraich seo.
SEC_ERROR_KRL_BAD_SIGNATURE=Tha ainm mì-dhligheach ri liosta nan iuchraichean a chaidh a chùl-ghairm airson teisteanas na làraich seo.
SEC_ERROR_REVOKED_KEY=Chaidh iuchair teisteanas na làraich seo a chùl-ghairm.
SEC_ERROR_KRL_INVALID=Tha fòrmat liosta nan iuchraichean a chaidh a chùl-ghairm mì-dhligheach.
SEC_ERROR_NEED_RANDOM=leabhar-lann tèarainteach: feum air dàta tuaireamach.
SEC_ERROR_NO_MODULE=leabhar-lann tèarainteach: chan urrainn do mhòideal tèarainteachd sam bith an t-obrachadh a dh'iarr thu a dhèanamh.
SEC_ERROR_NO_TOKEN=Chan eil a' chairt no an tòcan tèarainteachd ann, feumaidh a thòiseachadh no chaidh a thoirt air falbh.
SEC_ERROR_READ_ONLY=leabhar-lann tèarainteach: stòr-dàta ri leughadh a-mhàin.
SEC_ERROR_NO_SLOT_SELECTED=Cha deach sliotan no tòcan a thaghadh.
SEC_ERROR_CERT_NICKNAME_COLLISION=Tha teisteanas air a bheil an dearbh fhar-ainm ann mu thràth.
SEC_ERROR_KEY_NICKNAME_COLLISION=Tha iuchair air a bheil an dearbh fhar-ainm ann mu thràth.
SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED=mearachd rè cruthachadh an oibseict sàbhailte
SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED=mearachd rè cruthachadh an oibseict bhagaiste
XP_JAVA_REMOVE_PRINCIPAL_ERROR=Cha do ghabh am prìomhaire a thoirt air falbh
XP_JAVA_DELETE_PRIVILEGE_ERROR=Cha do ghabh a' phribhleid a sguabadh às
XP_JAVA_CERT_NOT_EXISTS_ERROR=Chan eil teisteanas aig a' phrìomhaire
SEC_ERROR_BAD_EXPORT_ALGORITHM=Chan eil an algairim air a bheil feum ceadaichte.
SEC_ERROR_EXPORTING_CERTIFICATES=Mearachd ann an às-phortadh nan teisteanasan.
SEC_ERROR_IMPORTING_CERTIFICATES=Mearachd le ion-phortadh nan teisteanasan.
SEC_ERROR_PKCS12_DECODING_PFX=Cha ghabh ion-phortadh. Mearachd dì-chòdachaidh. Faidhle mì-dhligheach.
SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC=Cha ghabh ion-phortadh. Còd MAC mì-dhligheach. Facal-faire cearr no faidhle air a thruailleadh.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_MAC_ALGORITHM=Cha ghabh ion-phortadh. Chan eil taic ann ris an algairim MAC.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE=Cha ghabh ion-phortadh. Chan eil taic ann ach ri modhan iomlanachd facail-fhaire is prìobhaideachd.
SEC_ERROR_PKCS12_CORRUPT_PFX_STRUCTURE=Cha ghabh ion-phortadh. Tha structar an fhaidhle air a thruailleadh.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_PBE_ALGORITHM=Cha ghabh ion-phortadh. Chan eil taic ann ris an algairim crioptachaidh.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION=Cha ghabh ion-phortadh. Chan eil taic ann ri tionndadh an fhaidhle.
SEC_ERROR_PKCS12_PRIVACY_PASSWORD_INCORRECT=Cha ghabh ion-phortadh. Facal-faire prìobhaideachd mì-cheart.
SEC_ERROR_PKCS12_CERT_COLLISION=Cha ghabh ion-phortadh. Tha an dearbh fhar-ainm san stòr-dàta mu thràth.
SEC_ERROR_USER_CANCELLED=Bhriog an cleachdaiche air "Sguir dheth".
SEC_ERROR_PKCS12_DUPLICATE_DATA=Cha deach ion-phortadh, tha e san stòr-dàta mu thràth.
SEC_ERROR_MESSAGE_SEND_ABORTED=Cha deach an teachdaireachd a chur.
SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE=Chan eil cleachdadh iuchair an teisteanais freagarrach airson an obrachaidh a chaidh iarraidh.
SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE=Chan eil seòrsa an teisteanais ceadaichte airson na h-aplacaid.
SEC_ERROR_CERT_ADDR_MISMATCH=Chan eil an seòladh san teisteanas soidhnidh a' freagairt ris an t-seòladh ann am bann-cinn na teachdaireachd.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_IMPORT_KEY=Cha ghabh ion-phortadh. Mearachd le ion-phortadh na h-iuchrach phrìobhaideach.
SEC_ERROR_PKCS12_IMPORTING_CERT_CHAIN=Cha ghabh ion-phortadh. Mearachd le ion-phortadh de shlabhraidh teisteanais.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_LOCATE_OBJECT_BY_NAME=Cha ghabh ion-phortadh. Cha ghabh an teisteanas a lorg air iuchair no fhar-ainm.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_EXPORT_KEY=Cha ghabh ion-phortadh. Cha do ghabh an iuchair phrìobhaideach a lorg ’s às-phortadh.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_WRITE=Cha ghabh ion-phortadh. Cha ghabh am faidhle às-phortaidh a sgrìobhadh.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_READ=Cha ghabh ion-phortadh. Cha ghabh am faidhle ion-phortaidh a leughadh.
SEC_ERROR_PKCS12_KEY_DATABASE_NOT_INITIALIZED=Cha ghabh ion-phortadh. Tha stòr-dàta nan iuchraichean air a thruailleadh no sguabadh às.
SEC_ERROR_KEYGEN_FAIL=Cha ghabh cèile iuchraichean poblach/prìobhaideach a ghineadh.
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD=Tha am facal-faire a chuir thu a-steach mì-dhligheach. Tagh fear eile.
SEC_ERROR_RETRY_OLD_PASSWORD=Chaidh an seann fhacal-faire a chur a-steach gu cearr. Feuch ris a-rithist.
SEC_ERROR_BAD_NICKNAME=Tha far-ainm an teisteanais 'ga chleachdadh mu thràth.
SEC_ERROR_NOT_FORTEZZA_ISSUER=Tha teisteanas neo-Fortezza aig slabhraidh Fortezza an t-seise.
SEC_ERROR_CANNOT_MOVE_SENSITIVE_KEY=Cha ghabh iuchair chugallach a ghluasad dhan t-sliotan far a bheil feum air.
SEC_ERROR_JS_INVALID_MODULE_NAME=Ainm mì-dhligheach air a' mhòideal.
SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL=Ainm mì-dhligheach air slighe no ainm faidhle a' mhòideil
SEC_ERROR_JS_ADD_MOD_FAILURE=Cha ghabh am mòideal a chur ris
SEC_ERROR_JS_DEL_MOD_FAILURE=Cha ghabh am mòideal a sguabadh às
SEC_ERROR_OLD_KRL=Chan eil liosta nan iuchraichean a chaidh a chùl-ghairm as dèidh an fhir làithrich.
SEC_ERROR_CKL_CONFLICT=Tha foillsichear eile aig liosta nan iuchraichean amharasach ùr is an LIA làithreach. Sguab às an LIAT làithreach.
SEC_ERROR_CERT_NOT_IN_NAME_SPACE=Chan eil cead aig ùghdarras teisteanachaidh an teisteanais seo teisteanas leis an ainm seo fhoillseachadh.
SEC_ERROR_KRL_NOT_YET_VALID=Chan eil liosta cùl-ghairm nan iuchraichean airson an teisteanais seo dligheach fhathast.
SEC_ERROR_CRL_NOT_YET_VALID=Chan eil liosta cùl-ghairm nan teisteanasan airson an teisteanais seo dligheach fhathast.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CERT=Cha deach an teisteanas a dh'iarr thu a lorg.
SEC_ERROR_UNKNOWN_SIGNER=Cha deach teisteanas an t-soidhniche a lorg.
SEC_ERROR_CERT_BAD_ACCESS_LOCATION=Tha fòrmat mì-dhligheach air àite frithealaiche inbhe an teisteanais.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_TYPE=Cha ghabh an fhreagairt OCSP a dhì-chòdadh gu lèir; chan aithnichear a sheòrsa.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_HTTP_RESPONSE=Thill am frithealaiche OCSP dàta HTTP ris nach robh dùil no a tha mì-dhligheach.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_REQUEST=Mheas am frithealaiche OCSP gu bheil an t-iarrtas air a thruailleadh no air a dhroch chumadh.
SEC_ERROR_OCSP_SERVER_ERROR=Thachair mearachd taobh a-staigh an fhrithealaiche OCSP.
SEC_ERROR_OCSP_TRY_SERVER_LATER=Tha am frithealaiche OCSP a' moladh dhut feuchainn ris a-rithist an ceann tàmaill.
SEC_ERROR_OCSP_REQUEST_NEEDS_SIG=Feumaidh am frithealaiche OCSP ainm ris an iarrtas seo.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_REQUEST=Dhiùlt am frithealaiche OCSP an t-iarrtas seo a chionn 's nach eil ùghdarras aige.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_STATUS=Thill am frithealaiche OCSP inbhe nach gabh aithneachadh.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT=Chan eil inbhe airson an teisteanais seo aig an fhrithealaiche OCSP.
SEC_ERROR_OCSP_NOT_ENABLED=Feumaidh tu OCSP a chur an comas mus dèan thu seo.
SEC_ERROR_OCSP_NO_DEFAULT_RESPONDER=Feumaidh tu freagairiche OCSP bunaiteach a shuidheachadh mus dèan thu seo.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_RESPONSE=Chaidh freagairt an fhrithealaiche OCSP a thruailleadh no a dhroch cumadh.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE=Chan eil ùghdarras aig soidhniche na freagairt OCSP inbhe a thoirt seachad airson an teisteanais seo.
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE=Chan eil an fhreagairt OCSP dligheach fhathast (tha ceann-là san àm ri teachd ann).
SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE=Tha fiosrachadh anns an fhreagairt OCSP a dh'fhalbh an ùine air.
SEC_ERROR_DIGEST_NOT_FOUND=Cha deach an gearr-chunntas CMS no PKCS #7 a lorg san teachdaireachd shoidhnichte.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE=Chan eil taic ann ri seòrsa na teachdaireachd CMS no PKCS #7.
SEC_ERROR_MODULE_STUCK=Cha do ghabh am mòideal PKCS #11 a thoirt air falbh a chionn 's gu bheilear 'ga chleachdadh fhathast.
SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=Cha do ghabh an dàta ASN.1 a dhì-chòdadh. Bha an teamplaid a chaidh a shònrachadh mì-dhligheach.
SEC_ERROR_CRL_NOT_FOUND=Cha deach liosta nan teisteanasan a chaidh a chùl-ghairm a lorg.
SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL=Tha thu a' feuchainn ri teisteanas a thoirt a-steach aig a bheil an dearbh fhoillsichear/àireamh shreathach 's a tha aig teisteanas làithreach ach chan e an dearbh theisteanas a tha ann.
SEC_ERROR_BUSY=Cha do ghabh NSS a dhùnadh. Tha oibseactan 'gan cleachdadh fhathast.
SEC_ERROR_EXTRA_INPUT=Tha dàta a bharrachd 's gun chleachdadh anns an teachdaireachd a chaidh a chòdachadh a-rèir DER.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_ELLIPTIC_CURVE=Lùb eileapsach gun taic ris.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_EC_POINT_FORM=Lùb eileapsach ann am foirm puinge gun taic ris.
SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID=Aithniche oibseactan neo-aithnichte.
SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT=Teisteanas soidhnidh OCSP neo-dhligheach san fhreagairt OCSP.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_CRL=Chaidh an teisteanas a chùl-ghairm ann an liosta nan teisteanasan a chaidh a chùl-ghairm aig an fhoillsichear.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP=Tha freagairiche OCSP an fhoillsicheir ag aithris gun deach an teisteanas a chùl-ghairm.
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION=Tha àireamh tionndaidh neo-aithnichte air liosta nan teisteanasan a chaidh a chùl-ghairm aig an fhoillsicheir.
SEC_ERROR_CRL_V1_CRITICAL_EXTENSION=Tha leudachan èiginneach air liosta nan teisteanasan a chaidh a chùl-ghairm V1 aig an fhoillsichear.
SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Tha leudachan èiginneach is neo-aithnichte air liosta nan teisteanasan a chaidh a chùl-ghairm V2 aig an fhoillsichear.
SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE=Chaidh seòrsa neo-aithnichte a thaghadh airson an oibseict.
SEC_ERROR_INCOMPATIBLE_PKCS11=Tha an draibhear PKCS #11 a' milleadh an t-sònrachais air dòigh neo-chòrdail.
SEC_ERROR_NO_EVENT=Chan eil tachartas sliotain ùr ri fhaighinn an-dràsta.
SEC_ERROR_CRL_ALREADY_EXISTS=Tha liosta de theisteanasan a chaidh a chùl-ghairm ann mu thràth.
SEC_ERROR_NOT_INITIALIZED=Cha deach an NSS a thòiseachadh.
SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN=Dh'fhàillig an t-obrachadh a chionn 's nach deach an tòcan PKCS #11 a logadh a-steach.
SEC_ERROR_OCSP_RESPONDER_CERT_INVALID=Tha teisteanas neo-dhligheach aig an fhrithealaiche OCSP rèitichte.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_SIGNATURE=Tha ainm mì-dhligheach ris an fhreagairt OCSP.
SEC_ERROR_OUT_OF_SEARCH_LIMITS=Tha rannsachadh dearbhachadh an teisteanais taobh a-muigh raon an rannsachaidh
SEC_ERROR_INVALID_POLICY_MAPPING=Tha anypolicy ann am mapadh a' phoileasaidh
SEC_ERROR_POLICY_VALIDATION_FAILED=Tha slabhraidh nan teisteanas a' fàilligeadh an dearbhachaidh phoileasaidh
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE=Tha àite de sheòrsa neo-aithnichte ann an leudachan AIA an teisteanais
SEC_ERROR_BAD_HTTP_RESPONSE=Thill am frithealaiche droch fhreagairt HTTP
SEC_ERROR_BAD_LDAP_RESPONSE=Thill am frithealaiche droch fhreagairt LDAP
SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=Dh'fhàillig còdachadh an dàta le còdaichear ASN1
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION=Droch àite inntrigeadh fiosrachaidh ann an leudachan an teisteanais
SEC_ERROR_LIBPKIX_INTERNAL=Thachair mearachd inntearnail Libpkix rè dearbhachadh an teisteanais.
SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR=Thill mòideal PKCS #11 CKR_GENERAL_ERROR agus tha seo a' cur 'nar sùilean gun do thachair mearachd nach gabh aiseag.
SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=Thill mòideal PKCS #11 CKR_FUNCTION_FAILED agus tha sin a’ cur ’nar sùilean nach b’ urrainn dha an gnìomh a chaidh iarraidh a dhèanamh. Faodaidh gun obraich e ma dh’fheuchas tu ris a-rithist.
SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR=Thill mòideal PKCS #11 CKR_DEVICE_ERROR agus tha sin a' cur 'nar sùilean gun do dh'èirich duilgheadas ris an tòcan no ris an t-sliotan.
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=Tha dòigh inntrigidh neo-aithnichte do dh'fhiosrachadh ann an leudachan an teisteanais.
SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=Thachair mearachd nuair a bhathar airson CRL ion-phortadh.
SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD=Dh'fhalbh an ùine air an fhacal-fhaire.
SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD=Tha am facal-faire glaiste.
SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR=Mearachd PKCS #11 neo-aithnichte.
SEC_ERROR_BAD_CRL_DP_URL=URL mì-dhligheach no gun taic ann an ainm puing sgaoileadh CRL.
SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED=Chaidh an teisteanas a shoidhneadh le algairim soidhnidh a tha à comas a chionn 's nach eil e tèarainte.
MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE=The server uses key pinning (HPKP) but no trusted certificate chain could be constructed that matches the pinset. Key pinning violations cannot be overridden.
MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY=The server uses a certificate with a basic constraints extension identifying it as a certificate authority. For a properly-issued certificate, this should not be the case.
MOZILLA_PKIX_ERROR_INADEQUATE_KEY_SIZE=The server presented a certificate with a key size that is too small to establish a secure connection.
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA=An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server's certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE=Nochd am frithealaiche teisteanas nach eil dligheach fhathast.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE=Chaidh teisteanas nach eil dligheach fhathast a chleachdadh gus teisteanas an fhrithealaichte fhoillseachadh.
MOZILLA_PKIX_ERROR_SIGNATURE_ALGORITHM_MISMATCH=Chan eil an algairim soidhnidh san raon soidhnidh aig an teisteanas co-ionnann ris an algairim san raon signatureAlgorithm aige.
MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING=Chan eil staid mu choinneamh an teisteanais a tha ’ga dhearbhadh san fhreagairt OCSP.
MOZILLA_PKIX_ERROR_VALIDITY_TOO_LONG=Nochd am frithealaiche teisteanas a tha dligheach ro fhada.
MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING=Tha gleus TLS air a bheil feum a dhìth.
MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING=The server presented a certificate that contains an invalid encoding of an integer. Common causes include negative serial numbers, negative RSA moduli, and encodings that are longer than necessary.
MOZILLA_PKIX_ERROR_EMPTY_ISSUER_NAME=Nochd am frithealaiche teisteanas le ainm foillsichear falamh.
MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED=An additional policy constraint failed when validating this certificate.
MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT=Chan eil earbsa san teisteanas seo a chionn 's gun deach a fhèin-shoidhneadh.