mail/chrome/overrides/netError.dtd
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Mon, 16 Jan 2023 09:23:40 +0000
changeset 2038 eb2923fb615bb34971792ce56fd600d2cb0808db
parent 1814 585916727effedcf8fa3f7d0990ef3b813b13b16
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Duilgheadas le luchdadh na duilleige">
<!ENTITY retry.label "Feuch ris a-rithist">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Cha ghabh ceangal a dhèanamh ris">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Tha an seòladh seo cuingichte">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Cha deach am frithealaiche a lorg">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<ul> <li>Dèan cinnteach nach eil mearachdan litreachaidh san t-seòladh mar <strong>ww</strong>.example.com seach <strong>www</strong>.example.com</li> <li>Mur urrainn dhut duilleag sam bith a ruigsinn, cuir sùil air ceangal a' choimpiutairagad ris an lìonra.</li> <li>Ma tha an coimpiutair agad no an lìonra agad 'ga dhìon le cachaileith-theine no progsaidh, dèan cinnteach gu bheil cead aig &brandShortName; ceangal ris an lìon.</li> </ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Cha deach am faidhle a lorg">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Dèan cinnteach nach eile litrichean mòra no beaga san àite chearr no mearachdan litreachaidh eile.</li> <li>Saoil an deach am faidhle a ghluasad, a sguabadh às no gun deach ainm ùr a chur air?</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Chaidh inntrigeadh dhan fhaidhle a dhiùltadh">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>Dh’fhaoidte gun deach a thoirt air falbh no a ghluasad no gu bheil bacadh air inntrigeadh an cois ceadan an fhaidhle.</li> </ul>">

<!ENTITY generic.title "Mo chreach!">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Chan urrainn do &brandShortName; an duilleag seo a luchdadh air sgàth adhbhar air choireigin.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Chan e seòladh dligheach a tha ann">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul> <li>Bidh seòlaidhean-lìn coltach ris an fhear seo a ghnàth: <strong>http://www.example.com/</strong></li> <li>Dèan cinnteach gu bheil thu a' cleachdadh slaisichean (.i. <strong>/</strong>).</li> </ul>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Bhris rudeigin a-steach air a' cheangal">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "Dh'fhalbh an ùine air an sgrìobhainn">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Chan eil an sgrìobhainn a dh'iarr thu san tasgadan.</p><ul><li>Air sgàth adhbharan tèarainteachd, chan iarr &brandShortName; sgrìobhainnean cugallach gu fèin-obrachail.</li><li>Briog air Feuch ris a-rithist gus an sgrìobhainn iarraidh on làrach-lìn a-rithist.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Am modh far loidhne">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Briog air &quot;Feuch ris a-rithist&quot; a chum a&apos; mhodh air loidhne agus luchdaich an duilleag a-rithist.</li> </ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Mearachad ann an còdachadh na susbaint">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Nach leig thu fios air an duilgheadas seo gun fheadhainn aig a bheil an làrach-lìn?</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Seòrsa faidhle neo-thèarainte">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Nach leig thu fios air an duilgheadas seo gun fheadhainn aig a bheil an làrach-lìn?</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Chaidh an ceangal ath-shuidheachadh">
<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "Dh'fhalbh an ùine air a' cheangal">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Cha deach an seòladh a thuigsinn">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Dh'fhaodadh gum bi agad bathar-bog a bharrachd a stàladh mus fosgail thu an seòladh seo.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Tha am frithealaiche progsaidh a' diùltadh cheanglaichean">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Dèan cinnteach gu bheil na roghainnean progsaidh ceart.</li> <li>Cuir fios gu rianaire an lìonra agad gus dèanamh cinnteach gu bheilam progsaidh ag obair.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Cha ghabh am frithealaiche progsaidh a lorg">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Dèan cinnteach gu bheil na roghainnean progsaidh ceart.</li> <li>Dèan cinnteach gu bheil ceangal a' choimpiutair agad ris an lìonra ag obair.</li> <li>Ma tha an coimpiutair no an lìonra agad 'ga dhìon le cachaileith-theine no progsaidh, dèan cinnteach gu bheil cead aig &brandShortName; ceangal ris an lìon.</li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Chan eil an duilleag ag ath-stiùireadh mar bu chòir">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Tachraidh seo uaireannan mur eil briosgaidean an comas no'gan diùltadh.</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Freagairt ris nach robh dùil on fhrithealaiche">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Dèan cinnteach gu bheil manaidsear na tèarainteachd phearsanta airan t-siostam agad.</li> <li>Dh'fhaodadh seo tachairt an cois rèiteachadh neo-àbhaisteach air an fhrithealaiche.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Dh'fhàillig an ceangal tèarainte">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Cha ghabh an duilleag a tha thu airson faicinn a shealltainn a chionn 's nach gabh dearbhachd an dàta a fhuaradh a dhearbhadh.</li> <li>Cuir fios gun fheadhainn aig a bheil an làrach-lìn gu bheil a leithid de dhuilgheadas ann.</li> </ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Dh'fhàillig an ceangal tèarainte">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Dh'fhaodadh gur e duilgheadas le rèiteachadh an fhrithealaiche a tha ann no gubheil cuideigin a' feuchainn ri gabhail orra gur iadsan am frithealaiche.</li> <li>Ma chaidh agad air ceangal a dhèanamh ris an fhrithealaiche seo roimhe, 'smathaid nach mair a' mhearachd agus feuch ris a-rithist an ceann tamaill.</li> </ul>">

<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Dh'fhaodadh nach eil an làrach seo ri faighinn rè seal no gu bheil e ro thrang.Feuch ris a-rithist an ceann tamaill.</li> <li>Mur urrainn dhut duilleag sam bith a ruigsinn, cuir sùil air ceangal a' choimpiutairagad ris an lìonra.</li> <li>Ma tha an coimpiutair no an lìonra agad 'ga dhìon le chachaileth-theine noprogsaidh, dèan cinnteach gu bheil cead aig &brandShortName; ceangal ris an lìon.</li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "'Ga chasgadh le poileasaidh tèarainteachd susbainte">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Chuir &brandShortName; casg air luchdadh na duilleige seo air an dòigh seo a chionn 's gu bheil poileasaidh tèarainteachd susbainte ann nach eil 'ga cheadachadh.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Chaidh a bhacadh le poileasaidh X-Frame-Options">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Chuir &brandShortName; casg air luchdadh na duilleige seo sa cho-theacsa seo a chionn ’s gu bheil poileasaidh X-Frame-Options ann nach eil ’ga cheadachadh.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Mearachd air sgàth susbaint thruaillte">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Cha ghabh an duilleag a dh’iarr thu a shealltainn a chionn ’s gun deach mearachd a lorg ann an tar-chur an dàta.</p><ul><li>Nach leig thu fios do sheilbheadairean na làraich-lìn mun duilgheadas seo?</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "No 's urrainn dhut eisgeachd a chur ris…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "A-mach às an àite seo leam!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Cuir eisgeachd ris…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
functionality specific to thunderbird. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Cha bu chòir dhut eisgeachd a chur ris ma tha thu a' cleachdadh ceangal dhan eadar-lìon anns nach eil earbsa agad buileach no mur eil dùil agad ri rabhadh mun fhrithealaiche seo.</p>  <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">

<!ENTITY remoteXUL.title "XUL cèin">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Leig fios do sheilbheadairean na làraich mun duilgheadas seo.</li></ul></p>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Chan eil an ceangal agad tèarainte">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p>Tha <span class='hostname'></span> a’ cleachdadh seann-teicneolas tèarainteachd a tha so-leònte. Cha bhiodh e doirbh do chuideigin dàta a leigeil ris a bha tèarainte ’nad bheachd. Bidh aig rianaire na làraich am frithealaiche a chàradh mus urrainn dhut tadhal air an làrach.</p><p>Còd na mearachd: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Duilleag bhacte">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Mearachd pròtacal an lìonraidh">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Cha ghabh an duilleag a dh’iarr thu a shealltainn a chionn ’s gun deach mearachd a lorg pròtacal an lìonraidh.</p><ul><li>Cuir fios do sheilbheadairean na làraich-lìn mun duilgheadas seo.</li></ul>">