editor/ui/chrome/composer/editor.properties
author Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>
Sun, 23 Feb 2020 16:33:42 +0000
changeset 1529 756442bfee804628a81219318ec7b2481f94bb8f
parent 703 be963b21fe57708af4d6dfb9524c1afd08ce9356
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox Localization authors: - Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
# Don't translate embedded "\n".
# Don't translate strings like this: %variable% 
#  as they will be replaced using JavaScript
#
No=Cha bu toigh l'
Save=Sàbhail
More=Barrachd
Less=Nas lugha
MoreProperties=Barrachd roghainnean
FewerProperties=Nas lugha de roghainnean
PropertiesAccessKey=P
None=Chan eil gin
none=chan eil gin
OpenHTMLFile=Fosgail faidhle HTML
OpenTextFile=Fosgail faidhle teacsa
SelectImageFile=Tagh faidhle deilbh
SaveDocument=Sàbhail an duilleag
SaveDocumentAs=Sàbhail an duilleag mar
SaveTextAs=Sàbhail an teacsa mar
EditMode=Am modh deasachaidh
Preview=Ro-sheall
Publish=Foillsich
PublishPage=Foillsich an duilleag
DontPublish=Na foillsich
SavePassword=Cleachd manaidsear nam faclan-faire gus am facal-faire seo a shàbhaladh
CorrectSpelling=(an litreachadh ceart)
NoSuggestedWords=(gun fhaclan molta)
NoMisspelledWord=Gun fhacal air a dhroch litreachadh
CheckSpellingDone=Tha ceartachadh an litreachaidh deiseil.
CheckSpelling=Ceartaich an litreachadh
InputError=Mearachd
Alert=Caismeachd
CantEditFramesetMsg=Chan urrainn dhan deasaichear HTML Framesets a dheasachadh no duilleagan anns a bheil frèamaichean ion-loidhne. Airson Framesets, feuch ri duilleag gach frèam a dheasachadh 'na aonar. Airson duilleagan le iframes, sàbhail lethbhreac dhen duilleag is thoir air falbh an taga <iframe>.
CantEditMimeTypeMsg=Cha ghabh a leithid seo de dhuilleag a dheasachadh.
CantEditDocumentMsg=Cha ghabh an duilleag seo a dheasachadh air sgàth adhbhair neo-aithnichte.
BeforeClosing=mus dèid a dhùnadh
BeforePreview=mus dèid a shealltainn sa bhrabhsair
BeforeValidate=mus dèid an sgrìobhainn a dhearbhadh
# LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
SaveFilePrompt=A bheil thu airson na dh'atharraich thu a shàbhaladh gu "%title%" %reason%?\u0020
PublishPrompt=A bheil thu airson na dh'atharraich thu a shàbhaladh gu "%title%" %reason%?\u0020
SaveFileFailed=Dh'fhàillig sàbhaladh an fhaidhle!

# Publishing error strings:
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %dir% or %file% in the Publishing error strings:
FileNotFound=Cha deach am faidhle %file% a lorg.
SubdirDoesNotExist=Chan eil am fo-phasgan "%dir%" ann air an làrach seo no tha an t-ainm "%file%" 'ga chleachdadh ann am fo-phasgan eile mu thràth.
FilenameIsSubdir=Tha an t-ainm "%file%" 'ga chleachdadh ann am fo-phasgan eile mu thràth.
ServerNotAvailable=Chan eil am frithealaiche ri fhaighinn. Cuir sùil air a' cheangal agad 's feuch ris a-rithist an ceann tamaill.
Offline=Tha thu far loidhne an-dràsta. Briog air an ìomhaigheag air an taobh dheis aig bun uinneig sam bith gus a dhol air loidhne.
DiskFull=Chan eil àite gu leòr air an diosg gus am faidhle "%file%" a shàbhaladh.
NameTooLong=Tha an t-ainm airson an fhaidhle no an fho-phasgan ro fhada.
AccessDenied=Chan eil cead foillseachaidh agad san àite seo.
UnknownPublishError=Thachair mearachd foillseachaidh neo-aithnichte.
PublishFailed=Dh'fhàillig am foillseachadh.
PublishCompleted=Deiseil leis an fhoillseachadh.
AllFilesPublished=Chaigh a h-uile faidhle fhoillseachadh
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %x% or %total%
FailedFileMsg=Dh'fhàillig foillseachadh de %x% faidhlichean à %total%.
# End-Publishing error strings
Prompt=Smèid orm
# LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host% 
PromptFTPUsernamePassword=Cuir a-steach an t-ainm-cleachdaiche 's am facal-faire airson an fhrithealaiche FTP aig %host%
RevertCaption=Aisig an tionndadh mu dheireadh a chaidh a shàbhaladh
Revert=Aisig
SendPageReason=mus dèid an duilleag seo a chur
Send=Cuir
## LOCALIZATION NOTE (PublishProgressCaption, PublishToSite, AbandonChanges): Don't translate %title%
PublishProgressCaption=A' foillseachadh: %title%
PublishToSite=A' foillseachadh dhan làrach: %title%
AbandonChanges=A bheil thu airson na h-atharrachaidhean a chuir thu air "%title%" ach nach deach a shàbhaladh a thrèigsinn 's an duilleag ath-luchdadh?
DocumentTitle=Tiotal na duilleige
NeedDocTitle=Cuir a-steach tiotal airson na duilleige làithreach.
DocTitleHelp=Aithnichear an duilleag seo air a h-ainm ann an tiotal na h-uinneige agus sna comharran-lìn.
CancelPublishTitle=Sguir dhen fhoillseachadh?
## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
## the CancelPublishContinue key below
CancelPublishMessage=Ma sguireas tu dhen fhoillseachadh fhad 's a tha e a' dol, faodaidh nach deach ach pàirt dhe na faidhlichean agad a thar-aiseag. A bheil thu airson leantainn ort no sguir dheth?
CancelPublishContinue=Lean air adhart
MissingImageError=Cuir a-steach, no tagh, dealbh dhen t-seòrsa gif, jpg no png.
EmptyHREFError=Tagh àite airson ceangal ùr a chruthachadh.
LinkText=Teacsa a' cheangail
LinkImage=Dealbh a' cheangail
MixedSelection=[Taghadh measgaichte]
Mixed=(measgaichte)
# LOCALIZATION NOTE (NotInstalled): %S is the name of the font
NotInstalled=%S (cha deach a stàladh)
EnterLinkText=Cuir a-steach an teacsa a chithear sa cheangal:
EnterLinkTextAccessKey=T
EmptyLinkTextError=Cuir a-steach teacsa airson a' cheangail seo.
EditTextWarning=Thèid seo an àite susbaint a tha ann mu thràth.
#LOCALIZATION NOTE (ValidateNumber):Don't translate: %n% %min% %max%
ValidateRangeMsg=Tha an àireamh a chuir thu a-steach (%n%) taobh a-muigh an raoin cheadaichte.
ValidateNumberMsg=Cuir a-steach àireamh eadar %min% is %max%.
MissingAnchorNameError=Cuir a-steach ainm airson na h-acrach seo.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateAnchorNameError): Don't translate %name%
DuplicateAnchorNameError=Tha "%name%" ann mu thràth san duilleag seo. Cuir a-steach ainm eile.
BulletStyle=Seòrsa nam peilear
SolidCircle=Cearcall soladach
OpenCircle=Cearcall falamh
SolidSquare=Ceàrnag sholadach
NumberStyle=Stoidhle nan àireamh
Automatic=Leis fhèin
Style_1=1, 2, 3…
Style_I=I, II, III…
Style_i=i, ii, iii…
Style_A=A, B, C…
Style_a=a, b, c…
Pixels=pixel
Percent=ceudad
PercentOfCell=% dhen chealla
PercentOfWindow=% dhen uinneag
PercentOfTable=% dhen chlàr
#LOCALIZATION NOTE (untitledTitle): %S is the window #.  No plural handling needed.
untitledTitle=gun tiotal-%S
untitledDefaultFilename=gun tiotal
ShowToolbar=Seall am bàr-inneal
HideToolbar=Cuir am bàr-inneal am falach
ImapError=Cha ghabh an dealbh a luchdadh\u0020
ImapCheck=\nTagh seòladh ùr (URL) is feuch ris a-rithist.
SaveToUseRelativeUrl=Chan urrainn dhut URL dàimheach a chleachdadh ach air duilleag a tha chaidh a shàbhaladh
NoNamedAnchorsOrHeadings=(chan eil acair ainmichte no ceann-sgrìobhadh air an duilleag seo)
TextColor=Dath an teacsa
HighlightColor=An dath soillseachaidh
PageColor=Dath cùlaibh na duilleige
BlockColor=Dath cùlaibh a' bhloca
TableColor=Dath cùlaibh a' chlàir
CellColor=Dath cùlabh na cealla
TableOrCellColor=Dath clàir no cealla
LinkColor=Dath teacsa nan ceangail
ActiveLinkColor=Dath ceagail bheò
VisitedLinkColor=Dath ceangail a chaidh a chleachdadh
NoColorError=Briog air dath no cuir a-steach sreang datha HTML dligheach
Table=Clàr
TableCell=Cealla a' chlàir
NestedTable=Clàr am broinn clàir
HLine=Loidhne chòmhnard
Link=Ceangal
Image=Dealbh
ImageAndLink=Dealbh is ceangal
NamedAnchor=Acair ainmichte
List=Liosta
ListItem=Ball dhen liosta
Form=Foirm
InputTag=Raon an fhoirm
InputImage=Dealbh an fhoirm
TextArea=Raon teacsa
Select=Liosta taghaidh
Button=Putan
Label=Leubail
FieldSet=Raon sheataichean
Tag=Taga
MissingSiteNameError=Cuir a-steach ainm airson na làraich foillseachaidh seo.
MissingPublishUrlError=Cuir a-steach seòladh a chum foillseachadh na duilleige seo.
MissingPublishFilename=Cuir a-steach ainm faidhle airson na duilleige làithreach.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
DuplicateSiteNameError=Tha "%name%" ann mu thràth. Cuir a-steach ainm eile airson na làraich.
AdvancedProperties=Roghainnean adhartach…
AdvancedEditForCellMsg=Cha bhi an deasachadh adhartach ri fhaighinn nuair a bhios tu air iomadh cealla a thaghadh
# LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
ObjectProperties=Roghainnean %obj%…
# LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not confict with other accesskeys in Format menu
ObjectPropertiesAccessKey=o
# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinSelectedCells=Coimeasgaich na ceallan a thagh thu
# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinCellToRight=Coimeasgaich leis a' chealla air an taobh dheis
JoinCellAccesskey=j
# LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): Ctrl key on a keyboard
TableSelectKey=Ctrl+
# LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): Command key on a Mac keyboard
XulKeyMac=Cmd+
# LOCALIZATION NOTE (Del): Del key on a keyboard
Del=Del
Delete=Sguab às
DeleteCells=Sguab às na ceallan
DeleteTableTitle=Sguab às sreathan no colbhan
DeleteTableMsg=Ma lughdaicheas tu àireamh nan sreathan no colbhan, sguabaidh seo às ceallan a' chlàir is an t-susbaint a tha annta. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson seo a dhèanamh?
Clear=Falamhaich
#Mouse actions
Click=Briog
Drag=Slaod
Unknown=Neo-aithnichte
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveTextStylesAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveTextStyles" and "StopTextStyles"
RemoveTextStylesAccesskey=T
RemoveTextStyles=Thoir air falbh gach stoidhle teacsa
StopTextStyles=Cuir stad air na stoidhlichean teacsa
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
RemoveLinksAccesskey=n
RemoveLinks=Thoir air falbh ceanglaichean
StopLinks=Cuir stad air ceangal
#
NoFormAction=Thathar a' moladh gun cuir thu a-steach ghnìomh airson an fhoirm seo. Tha foirmichean fèin-phostach 'nan gleus adhartach nach obraich gu cunbhalach anns gach brabhsair.
NoAltText=Ma tha an dealbh iomchaidh do shusbaint na sgrìobhainne, feumaidh tu teacsa a chur ann a nochdas 'na àite ann am brabhsairean nach seall ach teacsa agus a nochdas ann am brabhsairean eile fhad 's a bhios dealbh 'ga luchdadh no ma bhios luchdadh de dhealbhan à comas.
#
Malformed=Cha b' urrainn dhuinn am bun-tùs aiseag 'na sgrìobhainn a chionn 's nach eil e 'na XHTML dligheach.
NoLinksToCheck=Chan eil eileamaidean ann aig a bheil ceanglaichean ri sgrùdadh