dom/chrome/layout/xmlparser.properties
author Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>
Mon, 08 Aug 2022 22:10:13 +0000
changeset 1945 fe6d5c417ddee1ef85d8c83ebea768facee14b5a
parent 769 f83e9e2c241e2e6d1044c775a2c19d69fdc840c2
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox Co-authored-by: Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Map Expat error codes to error strings
1 = gun chuimhne gu leòr
2 = mearachd co-chàraidh
3 = no root element found
4 = air a dhroch chumadh
5 = tòcan gun dùnadh
6 = caractair neo-iomlan
7 = taga air a dhroch cheangal
8 = buadh dùbailte
9 = sgudal as dèidh eileamaid na sgrìobhainne
10 = iomradh mì-dhligheach air bitheag paramadair
11 = bith gun mhìneachadh
12 = iomradh ath-chùrsach air bith
13 = bith neo-shioncronach
14 = iomradh air àireamh caractair mhì-dhligheach
15 = iomradh air bith chàraideach
16 = iomradh air bith iomallach sa bhuadh
17 = Chan eil foirgheall XML no teacsa aig toiseach na bithe
18 = còdachadh neo-aithnichte
19 = tha an còdachadh a chaidh a shònrachadh san fhoirgheall XML mì-cheart
20 = roinn CDATA gun dùnadh
21 = mearachd ann an làimhseachadh an iomraidh air bith iomallach
22 = cha seas an sgrìobhainn leis fhéin
23 = staid parsair ris nach robh dùil
24 = bith air a nochdadh ann am bith paramadair
27 = chan eil an ro-leasachan co-cheangailte ri spàs ainm
28 = na neo-nochd an ro-leasachan
29 = comharrachadh neo-iomlan ann am bith paramadair
30 = foirgheall XML air a dhroch chumadh
31 = foirgheall teacs air a dhroch chumadh
32 = caractair(ean) mì-dhligheach ann an ID poblach
38 = chan eil e ceadaichte dhan ro-leasachan caomhnaichte (xml) a bhith gun nochdadh no co-cheangailte ri ainm spàs ainm eile
39 = chan eil e ceadaichte dhan ro-leasachan chaomhnaichte (xml) a bhith air a nochdadh no gun nochdadh
40 = chan eil e ceadaichte dhan ro-leasachan a bhith co-cheangailte ri aon dhe na h-ainmean spàs ainm caomhnaichte

# %1$S is replaced by the Expat error string, may be followed by Expected (see below)
# %2$S is replaced by URL
# %3$u is replaced by line number
# %4$u is replaced by column number
XMLParsingError = Mearachd ann am parsadh XML: %1$S\nÀite: %2$S\nÀireamh na loidhne %3$u, colbh %4$u:

# %S is replaced by a tag name.
# This gets appended to the error string if the error is mismatched tag.
Expected = . Dùil ri: </%S>.