dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>
Sat, 13 Aug 2022 20:52:12 +0000
changeset 1948 1abaa21bbf83ec442f19e1dd2ae75e3fd6658ccd
parent 1851 7fbcfd391a6ec3a3b3200596672d4870f7619743
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Lightning Co-authored-by: Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Thòisich an leughadair sgrìn
screenReaderStopped = Sguir an leughadair sgrìn

# Roles
menubar    =    bàr a' chlàir-thaice
scrollbar   =    bàr-sgrolaidh
grip      =    greim
alert     =    caismeachd
menupopup   =    priob-uinneag clàir-thaice
document    =    sgrìobhainn
pane      =    leòsan
dialog     =    còmhradh
separator   =    sgaradair
toolbar    =    bàr-inneal
statusbar   =    bàr na staid
table     =    clàr
columnheader  =    bann-cinn a' chuilbh
rowheader   =    bann-cinn an ràigh
column     =    colbh
row      =    ràgh
cell      =    cealla
link      =    ceangal
list      =    liosta
listitem    =    ball na liosta
outline    =    oir-loidhne
outlineitem  =    nì oir-loidhne
pagetab    =    taba
propertypage  =    duilleag nan roghainnean
graphic    =    grafaig
switch     =    suids
pushbutton   =    putan
checkbutton  =    putan cromaige
radiobutton  =    putan rèidio
combobox    =    bogsa combo
progressbar  =    bàr adhartais
slider     =    sleamhnachan
spinbutton   =    putan toinnidh
diagram    =    diagram
animation   =    beòthachadh
equation    =    co-aontar
buttonmenu   =    clàr-taice putain
whitespace   =    àite bàn
pagetablist  =    liosta thabaichean
canvas     =    canabhas
checkmenuitem =    ball a' chlàir-thaice chromaige
passwordtext  =    teacsa an fhacail-fhaire
radiomenuitem =    ball a' chlàir-thaice rèidio
textcontainer =    soitheach teacsa
togglebutton  =    putan toglachaidh
treetable   =    clàr craoibhe
header     =    bann-cinn
footer     =    bann-coise
paragraph   =    paragraf
entry     =    innteart
caption    =    caipsean
heading    =    ceann-sgrìobhadh
section    =    earrann
form      =    foirm
comboboxlist  =    liosta bogsa combo
comboboxoption =    roghainn bogsa combo
imagemap    =    mapa deilbh
listboxoption =    roghainn
listbox    =    bogsa liosta
flatequation  =    co-aontar rèidh
gridcell    =    cealla a' ghriod
note      =    nòta
figure     =    cumadh
definitionlist =    liosta nan deifinisean
term      =    teirm
definition   =    deifinisean

mathmltable       = clàr matamataig
mathmlcell        = cealla
mathmlenclosed      = iadhta
mathmlfraction      = bloigh
mathmlfractionwithoutbar = bloigh as aonais bàir
mathmlroot        = freumh
mathmlscripted      = sgriobtaichte
mathmlsquareroot     = freumh ceàrnagach

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    raon an teacsa

base      =    bunait
close-fence  =    feansa dùnaidh
denominator  =    seòrsaiche
numerator   =    àireamhaiche
open-fence   =    feans fosglaidh
overscript   =    os-sgrìobhte
presubscript  =    ro-fho-sgrìobhte
presuperscript =    ro-os-sgrìobhte
root-index   =    inneacs freumha
subscript   =    fo-sgrìobhte
superscript  =    os-sgrìobhte
underscript  =    fo-sgrìobhte

# Text input types
textInputType_date  =    ceann-là
textInputType_email =    post-d
textInputType_search =    lorg
textInputType_tel  =    fòn
textInputType_url  =    URL

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    leibheil a’ cheann-sgrìobhaidh %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    A' chiad nì
listEnd    =    An nì mu dheireadh
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    #1 nì;#1 nì;#1 nithean;#1 nì

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S à %2$S

# Landmark announcements
banner     =    bratach
complementary =    co-shlànach
contentinfo  =    fiosrachadh mun t-susbaint
main      =    prìomh-chlàr-taice
navigation   =    seòladaireachd
search     =    lorg

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = le #1 cholbh;le #1 cholbh;le #1 colbhan;le #1 colbh
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = agus #1 ràgh;agus #1 ràgh;agus #1 ràghan;agus #1 ràgh

# table or grid cell information
columnInfo = Colbh %S
rowInfo = Ràgh %S
spansColumns = a' sìneadh fad %S colbhan
spansRows = a' sìneadh fad %S ràghan

# Invoked actions
jumpAction   =   air a leum
pressAction  =   air a bhrùthadh
checkAction  =   le cromag
uncheckAction =   gun chromag ann
onAction    =   air
offAction   =   dheth
selectAction  =   air a thaghadh
unselectAction =   gun taghadh
openAction   =   air fhosgladh
closeAction  =   air a dhùnadh
switchAction  =   air suaipeadh
clickAction  =   air a bhriogadh
collapseAction =   air a cho-theannadh
expandAction  =   air a leudachadh
activateAction =   air a chur an gnìomh
cycleAction  =   air a chuairteachadh

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   falaichte

# Tab states
tabLoading   =   'ga luchdadh
tabLoaded   =   air a luchdadh
tabNew     =   taba ùr
tabLoadStopped =   sguireadh dhen luchdadh
tabReload   =   'ga ath-luchdadh

# Object states
stateChecked   =  le cromag
stateOn     =  air
stateNotChecked =  gun chromag
stateOff     =  dheth
statePressed   =  air a bhrùthadh
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  air a leudachadh
stateCollapsed  =  air a cho-theannadh
stateUnavailable =  chan eil e ri fhaighinn
stateReadonly  =  ri leughadh a-mhàin
stateRequired  =  riatanach
stateTraversed  =  chaidh tadhal air
stateHasPopup  =  aig a bheil priob-uinneag
stateSelected  =  air a thaghadh

# App modes
editingMode  =   deasachadh
navigationMode =   seòladh

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Bunaiteach
quicknav_Anchor   = Acraichean
quicknav_Button   = Putain
quicknav_Combobox  = Bogsaichean combo
quicknav_Landmark  = Comharran
quicknav_Entry    = Innteartan
quicknav_FormElement = Eileamaidean foirm
quicknav_Graphic   = Dealbhan
quicknav_Heading   = Ceann-sgrìobhaidhean
quicknav_ListItem  = Buill liosta
quicknav_Link    = Ceanglaichean
quicknav_List    = Liostaichean
quicknav_PageTab   = Tabaichean duilleige
quicknav_RadioButton = Putain rèidio
quicknav_Separator  = Sgaradairean
quicknav_Table    = Clàir
quicknav_Checkbox  = Bogsaichean cromaige

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = roinneadh fada
notation-actuarial     = achdaireach
notation-phasorangle    = ceàrn phasor
notation-radical      = radaigeach
notation-box        = bogsa
notation-roundedbox     = bogsa cruinnte
notation-circle       = cearcall
notation-left        = clì
notation-right       = deas
notation-top        = barr
notation-bottom       = bun
notation-updiagonalstrike  = stràc thrastanach suas
notation-downdiagonalstrike = stràc thrastanach sìos
notation-verticalstrike   = stràc inghearach
notation-horizontalstrike  = stràc chòmhnard
notation-updiagonalarrow  = saighead thrastanach suas
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    bàr a' chlàir-thaice
scrollbarAbbr   =    bàr-sgrolaidh
gripAbbr      =    greim
alertAbbr     =    caismeachd
menupopupAbbr   =    priob-uinneag clàir-thaice
documentAbbr    =    sgrìobhainn
paneAbbr      =    leòsan
dialogAbbr     =    còmhradh
separatorAbbr   =    sgaradair
toolbarAbbr    =    bàr-inneal
statusbarAbbr   =    bàr na staid
tableAbbr     =    clàr
columnheaderAbbr  =    bann-cinn a' chuilbh
rowheaderAbbr   =    bann-cinn an ràigh
columnAbbr     =    colbh
rowAbbr      =    ràgh
cellAbbr      =    cealla
linkAbbr      =    lnc
listAbbr      =    liosta
listitemAbbr    =    ball na liosta
outlineAbbr    =    oir-loidhne
outlineitemAbbr  =    nì oir-loidhne
pagetabAbbr    =    taba
propertypageAbbr  =    duilleag nan roghainnean
graphicAbbr    =    grafaig
pushbuttonAbbr   =    putan
checkbuttonAbbr  =    putan cromaige
radiobuttonAbbr  =    putan rèidio
comboboxAbbr    =    bogsa combo
progressbarAbbr  =    bàr adhartais
sliderAbbr     =    sleamhnachan
spinbuttonAbbr   =    putan toinnidh
diagramAbbr    =    diagram
animationAbbr   =    beòthachadh
equationAbbr    =    co-aontar
buttonmenuAbbr   =    clàr-taice putain
whitespaceAbbr   =    àite bàn
pagetablistAbbr  =    liosta thabaichean
canvasAbbr     =    canabhas
checkmenuitemAbbr =    nì a' chlàir-thaice chromaige
passwordtextAbbr  =    passwdtxt
radiomenuitemAbbr =    ball a' chlàir-thaice rèidio
textcontainerAbbr =    soitheach teacsa
togglebuttonAbbr  =    putan toglachaidh
treetableAbbr   =    clàr craoibhe
headerAbbr     =    bann-cinn
footerAbbr     =    bann-coise
paragraphAbbr   =    paragraf
entryAbbr     =    innteart
captionAbbr    =    caipsean
headingAbbr    =    ceann-sgrìobhadh
sectionAbbr    =    earrann
formAbbr      =    earrann
comboboxlistAbbr  =    liosta bogsa combo
comboboxoptionAbbr =    roghainn bogsa combo
imagemapAbbr    =    imgmap
listboxoptionAbbr =    roghainn
listboxAbbr    =    bogsa liosta
flatequationAbbr  =    co-aontar rèidh
gridcellAbbr    =    cealla a' ghriod
noteAbbr      =    nòta
figureAbbr     =    fig
definitionlistAbbr =    liosta nan deifinisean
termAbbr      =    teirm
definitionAbbr   =    deifinisean
textareaAbbr    =    txtarea

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1c;#1c;#1c;#1c
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r;#1r;#1r;#1r
cellInfoAbbr = c%Sr%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = iadhta
mathmltableAbbr       = clàr
mathmlcellAbbr        = cealla
mathmlfractionAbbr      = bloigh
mathmlfractionwithoutbarAbbr = bloigh as aonais bàir
mathmlrootAbbr        = freumh
mathmlscriptedAbbr      = sgriobtaichte
mathmlsquarerootAbbr     = freumh ceàrnagach

baseAbbr      = bunait
close-fenceAbbr  = dùnadh
denominatorAbbr  = seòrsaiche
numeratorAbbr   = àireamhaiche
open-fenceAbbr   = fosgladh
overscriptAbbr   = os-sgrìobhte
presubscriptAbbr  = ro-fho-sgrìobhte
presuperscriptAbbr = ro-os-sgrìobhte
root-indexAbbr   = clàr-amais
subscriptAbbr   = fo-sgrìobhte
superscriptAbbr  = os-sgrìobhte
underscriptAbbr  = fo-sgrìobhte

notation-longdivAbbr      = roinneadh fada
notation-actuarialAbbr     = achdaireach
notation-phasorangleAbbr    = ceàrn phasor
notation-radicalAbbr      = radaigeach
notation-boxAbbr        = bogsa
notation-roundedboxAbbr     = bogsa cruinnte
notation-circleAbbr       = cearcall
notation-leftAbbr        = clì
notation-rightAbbr       = deas
notation-topAbbr        = barr
notation-bottomAbbr       = bonn
notation-updiagonalstrikeAbbr  = stràc thrastanach suas
notation-downdiagonalstrikeAbbr = stràc thrastanach sìos
notation-verticalstrikeAbbr   = stràc inghearach
notation-horizontalstrikeAbbr  = stràc chòmhnard
notation-updiagonalarrowAbbr  = saighead thrastanach suas
notation-madruwbAbbr      = madruwb