chat/xmpp.properties
author Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>
Sat, 13 Aug 2022 20:52:12 +0000
changeset 1948 1abaa21bbf83ec442f19e1dd2ae75e3fd6658ccd
parent 1359 dbfd80aa3792ba469addd587c7f64bafd30eb2de
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Lightning Co-authored-by: Michael “Akerbeltz” Bauer <fios@akerbeltz.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (connection.*)
#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
#  of the connection.
#  (These will be displayed in account.connection.progress from
#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
#  periods at the end of these messages.)
connection.initializingStream=A' cur gu dol an sruth
connection.initializingEncryption=A' cur gu dol an crioptachadh
connection.authenticating=Ag ùghdarrachadh
connection.gettingResource=A' faighinn greim air a' ghoireas
connection.downloadingRoster=A' luchdadh a-nuas an luchd-aithne
connection.srvLookup=A’ lorg a’ chlàir SRV

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
#  These will show in the account manager if an error occurs during the
#  connection attempt.
connection.error.invalidUsername=Ainm-cleachdaiche mì-dhligheach (Bu chòir dhan litir "@" a bhith san ainm-chleachdaiche agad)
connection.error.failedToCreateASocket=Dh'fhàillig cruthachadh na socaid (A bheil thu far loidhne?)
connection.error.serverClosedConnection=Dhùin am frithealaiche an ceangal
connection.error.resetByPeer=Chaidh an ceangal ath-shuidheachadh leis an t-seise
connection.error.timedOut=Dh'fhalbh an ùine air a' cheangal
connection.error.receivedUnexpectedData=Fhuaradh dàta ris nach robh dùil
connection.error.incorrectResponse=Fhuaradh freagairt chearr
connection.error.startTLSRequired=Feumaidh am frithealaiche crioptachadh ach chuir thu à comas e
connection.error.startTLSNotSupported=Chan eil am frithealaiche a' cur taic ri crioptachadh ach feumaidh an rèiteachadh agadsa e
connection.error.failedToStartTLS=Cha b' urrainn dhuinn an crioptachadh a chur gu dol
connection.error.noAuthMec=Chan eil an seise a' tairgsinn dòighean ùghdarrachaidh
connection.error.noCompatibleAuthMec=Chan eil am frithealaiche a' tairgsinn dòighean ùghdarrachaidh a tha taic ann riutha
connection.error.notSendingPasswordInClear=Chan eil am frithealaiche a' cur taic ri ùghdarrachadh ach ma chuirear am facal-faire ann an cleartext
connection.error.authenticationFailure=Dh'fhàillig an t-ùghdarrachadh
connection.error.notAuthorized=Gun ùghdarras (Na chuir thu a-steach am facal-faire cearr?)
connection.error.failedToGetAResource=Cha b' urrainn dhuinn goireas fhaighinn
connection.error.failedMaxResourceLimit=Thathar a’ ceangal ris a’ chunntas seo o chus àiteachan aig an aon àm.
connection.error.failedResourceNotValid=Chan e goireas dligheach a tha seo.
connection.error.XMPPNotSupported=Chan eil am frithealaiche a’ cur taic ri XMPP

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
#  This is displayed in a conversation as an error message when a message
#  the user has sent wasn't delivered.
#  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.notDelivered=Cha b' urrainn dhuinn an teachdaireachd seo a libhrigeadh: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
#  fails.
#  %S is the name of the MUC.
conversation.error.joinFailed=Cha b' urrainn dhuinn a dhol an sàs %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user is
#  banned from a room.
#  %S is the name of the MUC room.
conversation.error.joinForbidden=Cha b’ urrainn dhut a dhol dha %S a chionn ’s gun deach do thoirmeasg on t-seòmar seo.
conversation.error.joinFailedNotAuthorized=Feumar clàradh: Chan eil cead agad a dhol dhan t-seòmar seo.
conversation.error.creationFailedNotAllowed=Inntrigeadh cuingichte: Chan eil cead agad seòmraichean a chruthachadh.
#  This is displayed in a conversation as an error message when remote server
#  is not found.
#  %S is the name of MUC room.
conversation.error.joinFailedRemoteServerNotFound=Cha b’ urrainn dhuinn a dhol dhan t-seòmar %S oir cha do ràinig sinn am frithealaiche air a bheil an seòmar.
conversation.error.changeTopicFailedNotAuthorized=Chan eil cead agad cuspair an t-seòmair seo a shuidheachadh.
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that he is not in.
#  %1$S is the name of MUC room.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsNotInRoom=Cha b’ urrainn dhuinn an teachdaireachd a chur gu %1$S a chionn ’s nach eil thu san t-seòmar seo tuilleadh: %2$S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that the recipient is not in.
#  %1$S is the jid of the recipient.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsRecipientNotInRoom=Cha b’ urrainn dhuinn an teachdaireachd a chur gu %1$S a chionn ’s nach eil an neach seo san t-seòmar seo tuilleadh: %2$S
#  These are displayed in a conversation as a system error message.
conversation.error.remoteServerNotFound=Cha b' urrainn dhuinn greim fhaighinn air frithealaichte an fhaighteir.
conversation.error.unknownSendError=Thachair mearachd nach aithne dhuinn rè cur na teachdaireachd seo.
#  %S is the name of the message recipient.
conversation.error.sendServiceUnavailable=Chan urrainn dhuinn teachdaireachdan a chur gu %S an-dràsta.
#  %S is the nick of participant that is not in room.
conversation.error.nickNotInRoom=Chan eil %S san t-seòmar.
conversation.error.banCommandAnonymousRoom=Chan urrainn dhut daoine a thoirmeasg o sheòmraichean gun urra. Feuch /kick an àite sin.
conversation.error.banKickCommandNotAllowed=Chan eil cead agad daoine a thoirt air falbh on t-seòmar.
conversation.error.banKickCommandConflict=Tha sinn duilich ach chan urrainn dhut thu fhèin a thoirt air falbh on t-seòmar.
conversation.error.changeNickFailedConflict=Cha b’ urrainn dhuinn %S a shònrachadh dhut mar fhar-ainm leis gu bheil e aig cuideigin mu thràth.
conversation.error.changeNickFailedNotAcceptable=Cha b’ urrainn dhuinn %S a shònrachadh dhut mar fhar-ainm oir tha iad glaiste san t-seòmar seo.
conversation.error.inviteFailedForbidden=Chan eil cead agad cuireadh a thoirt do dhaoine dhan t-seòmar seo.
#  %S is the jid of user that is invited.
conversation.error.failedJIDNotFound=Cha b’ urrainn dhuinn %S a ruigsinn.
#  %S is the jid that is invalid.
conversation.error.invalidJID=’S e jid mì-dhligheach a tha ann an %S (feumaidh aithnichear Jabber am pàtran cleachdaiche@àrainn a leantainn).
conversation.error.commandFailedNotInRoom=Feumaidh tu a dhol dhan t-seòmar mus urrainn dhut an àithne seo a chleachdadh.
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.resourceNotAvailable=Feumaidh tusa bruidhinn an toiseach oir b’ urrainn dha %S ceangal a dhèanamh o dhiofar chliantan.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.version.*):
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.version.unknown=Chan innis an cliant aig %S dè an tionndadh dhen bhathar-bhog a tha ann.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the titles of lines of information that will appear in
#  the tooltip showing details about a contact or conversation.
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
#  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
tooltip.status=Staid (%S)
tooltip.statusNoResource=Staid
tooltip.subscription=Fo-sgrìobhadh
tooltip.fullName=Ainm slàn
tooltip.nickname=Far-ainm
tooltip.email=Post-d
tooltip.birthday=Co-là breith
tooltip.userName=Ainm-cleachdaiche
tooltip.title=Tiotal
tooltip.organization=Buidheann
tooltip.locality=D’ ionad
tooltip.country=Dùthaich

tooltip.telephone=Àireamh fòn

# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
#  for XMPP accounts.
#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
#  character of the string should be used as the access key for this
#  field.
chatRoomField.room=_Seòmar
chatRoomField.server=_Frithealaiche
chatRoomField.nick=Far-_ainm
chatRoomField.password=F_acal-faire

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.*):
#  These are displayed as a system message when a chatroom invitation is
#  received.
#  %1$S is the inviter.
#  %2$S is the room.
#  %3$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2=Thug %1$S cuireadh dhut gu %2$S: %3$S
#  %3$S is the password of the room.
#  %4$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2.password=Thug %1$S cuireadh dhut a dhol an sàs “%2$S” leis an fhacal-fhaire %3$S: %4$S
conversation.muc.invitationWithoutReason=Thug %1$S cuireadh dhut gu %2$S
#  %3$S is the password of the room.
conversation.muc.invitationWithoutReason.password=Thug %1$S cuireadh dhut a dhol an sàs “%2$S” leis an fhacal-fhaire %3$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.join):
#  This is displayed as a system message when a participant joins room.
#  %S is the nick of the participant.
conversation.message.join=Thàinig %S a-steach dhan t-seòmar.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.rejoined):
#  This is displayed as a system message when a participant rejoins room after
#  parting it.
conversation.message.rejoined=Chaidh thu a-steach dhan t-seòmar as ùr.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.parted.*):
#  These are displayed as a system message when a participant parts a room.
#  %S is the part message supplied by the user.
conversation.message.parted.you=Dh’fhàg thu an seòmar.
conversation.message.parted.you.reason=Dh’fhàg thu an seòmar: %S
#  %1$S is the participant that is leaving.
#  %2$S is the part message supplied by the participant.
conversation.message.parted=Dh’fhàg %1$S an seòmar.
conversation.message.parted.reason=Dh’fhàg %1$S an seòmar: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.invitationDeclined*):
#  %1$S is the invitee that declined the invitation.
#  %2$S is the decline message supplied by the invitee.
conversation.message.invitationDeclined=Dhiùlt %1$S do chuireadh.
conversation.message.invitationDeclined.reason=Dhiùlt %1$S do chuireadh: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.banned.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is banned from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is banned.
#  %2$S is the reason.
#  %3$S is the person who is banning.
conversation.message.banned=Chaidh %1$S thoirmeasg on t-seòmar.
conversation.message.banned.reason=Chaidh %1$S thoirmeasg on t-seòmar: %2$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the participant that is banned.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.banned.actor=Thoirmisg %1$S %2$S on t-seòmar.
conversation.message.banned.actor.reason=Thoirmisg %1$S %2$S on t-seòmar: %3$S
conversation.message.banned.you=Chaidh do thoirmeasg on t-seòmar.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.banned.you.reason=Chaidh do thoirmeasg on t-seòmar: %1$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.banned.you.actor=Thoirmisg %1$S thu on t-seòmar.
conversation.message.banned.you.actor.reason=Thoirmisg %1$S thu on t-seòmar: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.kicked.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is kicked from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is kicked.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked=Chaidh %1$S a bhreabadh às an t-seòmar.
conversation.message.kicked.reason=Chaidh %1$S a bhreabadh às an t-seòmar: %2$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the participant that is kicked.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.kicked.actor=Chaidh %2$S a bhreabadh às an t-seòmar le %1$S.
conversation.message.kicked.actor.reason=Chaidh %2$S a bhreabadh às an t-seòmar le %1$S: %3$S
conversation.message.kicked.you=Chaidh do bhreabadh às an t-seòmar.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.reason=Chaidh do bhreabadh às an t-seòmar: %1$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.actor=Chaidh do a bhreabadh às an t-seòmar le %1$S.
conversation.message.kicked.you.actor.reason=Chaidh do a bhreabadh às an t-seòmar le %1$S: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.removedNonMember.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because the room has been changed to members-only.
#  %1$S is the participant that is removed.
#  %2$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember=Chaidh %1$S a thoirt air falbh on t-seòmar oir chaidh atharrachadh is chan eil ceadaichte ann a-nis ach buill.
conversation.message.removedNonMember.actor=Chaidh %1$S a thoirt air falbh on t-seòmar oir chaidh atharrachadh le %2$S is chan eil ceadaichte ann a-nis ach buill.\u0020
conversation.message.removedNonMember.you=Chaidh do thoirt air falbh on t-seòmar oir chaidh atharrachadh is chan eil ceadaichte ann a-nis ach buill.\u0020
#  %1$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember.you.actor=Chaidh do thoirt air falbh on t-seòmar oir chaidh atharrachadh le %1$S is chan eil ceadaichte ann a-nis ach buill.\u0020

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.MUCShutdown):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because of a system shutdown.
conversation.message.mucShutdown=Chaidh do thoirt air falbh on t-seòmar oir tha an siostam ’ga dhùnadh.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.version*):
#  %1$S is the name of the user whose version was requested.
#  %2$S is the client name response from the client.
#  %3$S is the client version response from the client.
#  %4$S is the operating system(OS) response from the client.
conversation.message.version=Tha %1$S a’ cleachdadh “%2$S %3$S”.
conversation.message.versionWithOS=Tha %1$S a’ cleachdadh “%2$S %3$S” air %4$S.

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.resource=Goireas
options.priority=Prìomhachas
options.connectionSecurity=Tèarainteachd a' cheangail
options.connectionSecurity.requireEncryption=Iarr crioptachadh
options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Cleachd crioptachadh ma bhios e ri làimh
options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Leig leis am facal-faire a chur gun dubh-cheileadh
options.connectServer=Frithealaiche
options.connectPort=Port
options.domain=Àrainn

# LOCALIZATION NOTE (*.protocolName)
# This name is used whenever the name of the protocol is shown.
gtalk.protocolName=Google Talk
odnoklassniki.protocolName=Odnoklassniki

# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Google Talk account.
gtalk.usernameHint=seòladh puist-d

# LOCALIZATION NOTE (odnoklassniki.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Odnoklassniki account.
odnoklassniki.usernameHint=ID na pròifil

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
# These are the help messages for each command.
command.join3=%S [&lt;room&gt;[@&lt;server&gt;][/&lt;nick&gt;]] [&lt;password&gt;]: Rach a-steach do sheòmar; ma thogras tu, le bhith a’ toirt seachad frithealaiche no far-ainm eile no facal-faire an t-seòmair.
command.part2=%S [&lt;message&gt;]: Fàg an seòmar làithreach le teachdaireachd roghainneil.
command.topic=%S [&lt;new topic&gt;]: Suidhich cuspair an t-seòmair seo.
command.ban=%S &lt;nick&gt;[&lt;message&gt;]: Toirmisg cuideigin on t-seòmar. Feumaidh tu a bhith ’nad rianaire mus urrainn dhut seo a dhèanamh.
command.kick=%S &lt;nick&gt;[&lt;message&gt;]: Toirmisg cuideigin on t-seòmar. Feumaidh tu a bhith ’nad mhodaratair mus urrainn dhut seo a dhèanamh.
command.invite=%S &lt;jid&gt;[&lt;message&gt;]: Thoir cuireadh do chleachdaiche gun t-seòmar làithreach le teachdaireachd roghainneil ’na chois.
command.inviteto=%S &lt;room jid&gt;[&lt;password&gt;]: Thoir cuireadh dhan neach-chòmhraidh eile a dhol a-steach do sheòmar, fo dhìon facail-fhaire, ma bhios feum air sin.
command.me=%S &lt;action to perform&gt;: Dèan gnìomh.
command.nick=%S &lt;new nickname&gt;: Atharraich am far-ainm agad.
command.msg=%S &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Cuir teachdaireachd phrìobhaideach gu cuideigin san t-seòmar.
command.version=%S: Iarr fiosrachadh mun chliant a tha an neach-còmhraidh eile a’ cleachdadh.