browser/browser/preferences/permissions.ftl
author gd team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:gd>
Tue, 15 Sep 2020 06:55:01 +0200
changeset 1650 16f00bdfe6152ebd6fc40b7d7d54025e19067b4e
parent 1639 5c0e4154112fea3d7a68533e443a299da4ee014b
permissions -rw-r--r--
Bug 863474 - Migrate search prompts to fluent, part 2.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

permissions-window =
  .title = Eisgeachdan
  .style = width: 49em

permissions-close-key =
  .key = w

permissions-address = Seòladh na làraich-lìn
  .accesskey = d

permissions-block =
  .label = Cuir bacadh air
  .accesskey = b

permissions-session =
  .label = Ceadaich fad an t-seisein
  .accesskey = s

permissions-allow =
  .label = Ceadaich
  .accesskey = a

permissions-site-name =
  .label = Làrach-lìn

permissions-status =
  .label = Staid

permissions-remove =
  .label = Thoir an làrach-lìn air falbh
  .accesskey = r

permissions-remove-all =
  .label = Thoir air falbh a h-uile làrach-lìn
  .accesskey = e

permissions-button-cancel =
  .label = Sguir dheth
  .accesskey = S

permissions-button-ok =
  .label = Sàbhail na h-atharraichean
  .accesskey = S

permissions-searchbox =
  .placeholder = Lorg air an làrach-lìn

permissions-capabilities-allow =
  .label = Ceadaich
permissions-capabilities-block =
  .label = Cuir bacadh air
permissions-capabilities-prompt =
  .label = Faighnich dhìom an-còmhnaidh

permissions-capabilities-listitem-allow =
  .value = Ceadaich
permissions-capabilities-listitem-block =
  .value = Cuir bacadh air
permissions-capabilities-listitem-allow-session =
  .value = Ceadaich fad an t-seisein

## Invalid Hostname Dialog

permissions-invalid-uri-title = Chuir thu a-steach ainm òstair mì-dhligheach
permissions-invalid-uri-label = Cuir a-steach ainm òstair dhligheach

## Exceptions - Tracking Protection

## Exceptions - Cookies

permissions-exceptions-cookie-window =
  .title = Eisgeachdan - Briosgaidean is dàta làraichean
  .style = { permissions-window.style }
permissions-exceptions-cookie-desc = ’S urrainn dhut sònrachadh dè na làraichean-lìn aig am bi no nach bi cead an-còmhnaidh briosgaidean is dàta làraichean a chleachdadh. Cuir a-steach seòlaidh pongail na làraich a tha thu airson stiùireadh agus an uairsin briog air “Bac”, “Ceadaich rè an t-seisein” no “Ceadaich”.

## Exceptions - Pop-ups

permissions-exceptions-popup-window =
  .title = Làraichean-lìn le cead - Priob-uinneagan
  .style = { permissions-window.style }
permissions-exceptions-popup-desc = 'S urrainn dhut sònrachadh dè na làraichean-lìn as urrainn dhaibh priob-uinneagan fhosgladh. Cuir a-steach seòladh cruinn na làraich a tha thu airson cead a thoirt dha is briog air "Ceadaich" an uairsin.

## Exceptions - Saved Logins

permissions-exceptions-saved-logins-window =
  .title = Eisgeachdan – Clàraidhean a-steach sàbhailte
  .style = { permissions-window.style }
permissions-exceptions-saved-logins-desc = Cha dèid clàraidhean a-steach air na làraichean-lìn a leanas a shàbhaladh

## Exceptions - Add-ons

permissions-exceptions-addons-window =
  .title = Làraichean-lìn le cead - Stàladh thuilleadan
  .style = { permissions-window.style }
permissions-exceptions-addons-desc = 'S urrainn dhut sònrachadh dè na làraichean-lìn as urrainn dhaibh tuilleadan a stàladh. Cuir a-steach seòladh cruinn na làraich a tha thu airson cead a thoirt dha is briog air "Ceadaich".

## Exceptions - Autoplay Media

## Site Permissions - Autoplay

## Site Permissions - Notifications

permissions-site-notification-window =
  .title = Roghainnean – Cead brathan a chur
  .style = { permissions-window.style }
permissions-site-notification-desc = Dh’iarr na làraichean-lìn a leanas cead brathan a chur thugadh. ’S urrainn dhut sònrachadh dè na làraichean-lìn aig a bheil cead brathan a chur thugad. ’S urrainn dhut iarrtasan ùra mu bhrathan mar seo a bhacadh cuideachd.
permissions-site-notification-disable-label =
  .label = Bac iarrtasan ùra a dh’iarras cead brathan a chur
permissions-site-notification-disable-desc = Cumaidh seo làrach-lìn sam bith nach eil air an liosta gu h-àrd o chead iarraidh brathan a chur thugad. Ma bhacas tu brathan, dh’fhaoidte nach obraich cuid a ghleusan air làraichean-lìn tuilleadh.

## Site Permissions - Location

permissions-site-location-window =
  .title = Roghainnean – Cead air d’ ionaid
  .style = { permissions-window.style }
permissions-site-location-desc = Dh’iarr na làraichean-lìn a leanas cead d’ ionad fhiosrachadh. ’S urrainn dhut sònrachadh dè na làraichean-lìn aig a bheil cead air d’ ionad. ’S urrainn dhut iarrtasan ùra air d’ ionad a bhacadh cuideachd.
permissions-site-location-disable-label =
  .label = Bac iarrtasan ùra a dh’iarras cead air d’ ionad
permissions-site-location-disable-desc = Cumaidh seo làrach-lìn sam bith nach eil air an liosta gu h-àrd o chead iarraidh air d’ ionad. Ma bhacas tu cead air d’ ionad, dh’fhaoidte nach obraich cuid a ghleusan air làraichean-lìn tuilleadh.

## Site Permissions - Virtual Reality

## Site Permissions - Camera

permissions-site-camera-window =
  .title = Roghainnean – Cead air a’ chamara
  .style = { permissions-window.style }
permissions-site-camera-desc = Dh’iarr na làraichean-lìn a leanas cead air a’ chamara agad. ’S urrainn dhut sònrachadh dè na làraichean-lìn aig a bheil cead air a’ chamara agad. ’S urrainn dhut iarrtasan ùra a dh’iarras cead air a’ chamara agad a bhacadh cuideachd.
permissions-site-camera-disable-label =
  .label = Bac iarrtasan ùra a dh’iarras cead air a’ chamara agad
permissions-site-camera-disable-desc = Cumaidh seo làrach-lìn sam bith nach eil air an liosta gu h-àrd o chead iarraidh air a’ chamara agad. Ma bhacas tu cead air a’ chamara agad, dh’fhaoidte nach obraich cuid a ghleusan air làraichean-lìn tuilleadh.

## Site Permissions - Microphone

permissions-site-microphone-window =
  .title = Roghainnean – Cead air a’ mhicreofon
  .style = { permissions-window.style }
permissions-site-microphone-desc = Dh’iarr na làraichean-lìn a leanas cead air a’ mhicreofon agad. ’S urrainn dhut sònrachadh dè na làraichean-lìn aig a bheil cead air a’ mhicreofon agad. ’S urrainn dhut iarrtasan ùra a dh’iarras cead air a’ mhicreofon agad a bhacadh cuideachd.
permissions-site-microphone-disable-label =
  .label = Bac iarrtasan ùra a dh’iarras cead air a’ mhicreofon agad
permissions-site-microphone-disable-desc = Cumaidh seo làrach-lìn sam bith nach eil air an liosta gu h-àrd o chead iarraidh air a’ mhicreofon agad. Ma bhacas tu cead air a’ mhicreofon agad, dh’fhaoidte nach obraich cuid a ghleusan air làraichean-lìn tuilleadh.