browser/browser/aboutDialog.ftl
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Mon, 16 Jan 2023 09:23:40 +0000
changeset 2038 eb2923fb615bb34971792ce56fd600d2cb0808db
parent 1826 cc8f367dd7d89cfeccfbfd33cde893be3468a84f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Gaelic, Scottish (gd) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

aboutDialog-title =
  .title = Mu { -brand-full-name }

releaseNotes-link = Na tha ùr

update-checkForUpdatesButton =
  .label = Lorg ùrachaidhean
  .accesskey = c

update-updateButton =
  .label = Dèan ath-thòiseachadh airson { -brand-shorter-name } ùrachadh
  .accesskey = R

update-checkingForUpdates = A' lorg ùrachaidhean…
update-downloading = <img data-l10n-name="icon"/>A' luchdadh a-nuas an ùrachaidh — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-downloading-message = A’ luchdadh a-nuas an ùrachaidh – <label data-l10n-name="download-status"/>
update-applying = A' cur an sàs an ùrachaidh…

update-failed = Dh'fhàillig an t-ùrachadh. <label data-l10n-name="failed-link">Luchdaich a-nuas an tionndadh as ùire</label>
update-failed-main = Dh'fhàillig an t-ùrachadh. <a data-l10n-name="failed-link-main">Luchdaich a-nuas an tionndadh as ùire</a>

update-adminDisabled = Chuir rianaire an t-siostaim agad casg air ùrachaidhean
update-noUpdatesFound = Tha { -brand-short-name } cho ùr 's a ghabhas
update-otherInstanceHandlingUpdates = Tha { -brand-short-name } 'ga ùrachadh ann an ionstans eile

update-manual = Ùrachaidhean a tha ri am faighinn aig <label data-l10n-name="manual-link"/>

update-unsupported = Chan urrainn dhut dad eile ùrachadh air an t-siostam seo. <label data-l10n-name="unsupported-link">Barrachd fiosrachaidh</label>

update-restarting = Ag ath-thòiseachadh…

channel-description = Tha thu san t-seanail ùrachaidh <label data-l10n-name="current-channel"></label> an-dràsta.{ " " }

warningDesc-version = Thathar ag obair air { -brand-short-name } fhathast agus faodaidh nach bi iad buileach seasmhach.

aboutdialog-help-user = Cobhair { -brand-product-name }
aboutdialog-submit-feedback = Cuir thugainn do bheachdan

community-exp = <label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">Tha { -vendor-short-name }</label> 'na <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">choimhearsnachd an t-saoghail</label> a tha ag obair còmhla gus an lìon a chumail fosgailte, poblach is so-ruigsinneach dhan a h-uile duine.

community-2 = Tha { -brand-short-name } air a dhealbhadh le <label data-l10n-name="community-mozillaLink">Tha { -vendor-short-name } 'na</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">choimhearsnachd an t-saoghail</label> a tha ag obair còmhla gus an lìon a chumail fosgailte, poblach is so-ruigsinneach dhan a h-uile duine.

helpus = Bheil thu son cuideachadh? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Thoir tabhartas</label> no <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">gabh pàirt!</label>

bottomLinks-license = Fiosrachadh ceadachais
bottomLinks-rights = Còraichean a' chleachdaiche dheireannaich
bottomLinks-privacy = Poileasaidh prìobhaideachd

# Example of resulting string: 66.0.1 (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox, e.g. 66.0.1
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version = { $version } ({ $bits }-bit)

# Example of resulting string: 66.0a1 (2019-01-16) (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox for Nightly builds, e.g. 66.0a1
#  $isodate (String): date in ISO format, e.g. 2019-01-16
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version-nightly = { $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)