browser/browser/preferences/preferences.ftl
author fios@akerbeltz.org
Mon, 16 Apr 2018 11:05:08 +0200
changeset 1086 8121faf613c7f26591e2a372ef3272ed02762278
parent 1057 b17da04b250252ad9e4e0cb5de300a46c9e32dc4
child 1088 7011282ff2625e1955ac1d66ddad027fbb2af2ca
permissions -rw-r--r--
Bug 1411012 - Migrate Do Not Track preferences to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Cuir sanas “Na dèan tracadh orm” gu làraichean-lìn a dh’innseas nach eil thu ag iarraidh gun dèanar tracadh ort
do-not-track-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
do-not-track-option-default =
  .label = Dìreach nuair a chleachdar dìon o thracadh
do-not-track-option-always =
  .label = An-còmhnaidh
pref-page =
  .title =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Roghainnean
      *[other] Roghainnean
    }
# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input =
  .style = width: 17em
# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input-box =
  .style = width: 17em
  .placeholder =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Lorg sna roghainnean
      *[other] Lorg sna roghainnean
    }
policies-notice =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Chuir am buidheann agad casg air atharrachadh cuid a roghainnean.
    *[other] Chuir am buidheann agad casg air atharrachadh cuid a roghainnean.
  }
pane-general-title = Coitcheann
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }
pane-search-title = Lorg
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }
pane-privacy-title = Prìobhaideachd ⁊ tèarainteachd
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }
# The word "account" can be translated, do not translate or transliterate "Firefox".
pane-sync-title = Cunntas Firefox
category-sync =
  .tooltiptext = { pane-sync-title }
help-button-label = Taic le { -brand-short-name }
focus-search =
  .key = f
close-button =
  .aria-label = Dùin

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart = Feumaidh { -brand-short-name } ath-thòiseachadh mus bi am feart seo an comas.
feature-disable-requires-restart = Feumaidh { -brand-short-name } ath-thòiseachadh mus bi am feart seo à comas.
should-restart-title = Ath-thòisich { -brand-short-name }
should-restart-ok = Ath-thòisich { -brand-short-name } an-dràsta
cancel-no-restart-button = Sguir dheth
restart-later = Ath-thòisich uaireigin eile

## Preferences UI Search Results

search-results-header = Toraidhean luirg

## General Section

startup-header = Aig an toiseach
# { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
# since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
separate-profile-mode =
  .label = Leig le { -brand-short-name } agus Firefox ruith aig an aon àm
use-firefox-sync = Gliocas: Cleachdaidh seo pròifilean eadar-dhealaichte. Cleachd an sioncronachadh gus dàta a ghluasad eadar an dà dhiubh.
get-started-not-logged-in = Clàraich a-steach gu { -sync-brand-short-name }...
get-started-configured = Fosgail roghainnean { -sync-brand-short-name }
always-check-default =
  .label = Dèan cinnteach an-còmhnaidh an e { -brand-short-name } fhèin do roghainn brabhsair
  .accesskey = D
is-default = 'S e { -brand-short-name } am brabhsair bunaiteach agad an-dràsta
is-not-default = Chan e { -brand-short-name } am brabhsair bunaiteach agad an-dràsta
set-as-my-default-browser =
  .label = Cleachd mar am brabhsair bunaiteach...
  .accesskey = b
startup-page = Nuair a thòisicheas { -brand-short-name }
  .accesskey = t
startup-user-homepage =
  .label = Seall an duilleag-dhachaigh agad
startup-blank-page =
  .label = Seall duilleag bhàn
startup-prev-session =
  .label = Seall na h-uinneagan is tabaichean a bha agad san t-seisean mu dheireadh
disable-extension =
  .label = Cuir an leudachan à comas
home-page-header = An duilleag-dhachaidh
tabs-group-header = Tabaichean
ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Cuairtichidh Ctrl+Tab thu tro na tabaichean san robh iad agad o chionn goirid
  .accesskey = T
open-new-link-as-tabs =
  .label = Fosgail ceanglaichean ann an tabaichean seach uinneagan ùra
  .accesskey = w
warn-on-close-multiple-tabs =
  .label = Thoir rabhadh mus dùin mi iomadh taba còmhla
  .accesskey = m
warn-on-open-many-tabs =
  .label = Ma tha cunnart gun cuir cus thabaichean maille air { -brand-short-name }, thoir rabhadh
  .accesskey = d
switch-links-to-new-tabs =
  .label = Nuair a dh’hosglas tu ceangal ann an taba ùr, thoir leum ann sa bhad
  .accesskey = h
show-tabs-in-taskbar =
  .label = Seall ro-shealladh nan tabaichean ann am bàr-ghnìomhan Windows
  .accesskey = S
browser-containers-enabled =
  .label = Cuir an comas tabaichean soithich
  .accesskey = n
browser-containers-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
browser-containers-settings =
  .label = Roghainnean…
  .accesskey = i
containers-disable-alert-title = A bheil thu airson gach taba soithich a dhùnadh?
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Ma chuireas tu tabaichean soithich à comas an-dràsta, thèid { $tabCount } taba soithich a dhùnadh an-dràsta. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na tabaichean soithich a chur à comas?
    [two] Ma chuireas tu tabaichean soithich à comas an-dràsta, thèid { $tabCount } thaba soithich a dhùnadh an-dràsta. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na tabaichean soithich a chur à comas?
    [few] Ma chuireas tu tabaichean soithich à comas an-dràsta, thèid { $tabCount } tabaichean soithich a dhùnadh an-dràsta. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na tabaichean soithich a chur à comas?
    *[other] Ma chuireas tu tabaichean soithich à comas an-dràsta, thèid { $tabCount } taba soithich a dhùnadh an-dràsta. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na tabaichean soithich a chur à comas?
  }
containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] Dùin { $tabCount } taba soithich
    [two] Dùin { $tabCount } thaba soithich
    [few] Dùin { $tabCount } tabaichean soithich
    *[other] Dùin { $tabCount } taba soithich
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Cum an comas

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Cànan is coltas
fonts-and-colors-header = Cruthan-clò ⁊ dathan
default-font = An cruth-clò bunaiteach
  .accesskey = u
default-font-size = Meud
  .accesskey = M
advanced-fonts =
  .label = Adhartach…
  .accesskey = h
colors-settings =
  .label = Dathan…
  .accesskey = D
language-header = Cànan
choose-language-description = Tagh an cànan as fhearr leat anns a nochdar dhut duilleagan
choose-button =
  .label = Tagh…
  .accesskey = a
translate-web-pages =
  .label = Eadar-theangaich susbaint-lìn
  .accesskey = t
translate-exceptions =
  .label = Eisgeachdan…
  .accesskey = E
check-user-spelling =
  .label = Ceartaich an litreachadh is tu a’ sgrìobhadh rud
  .accesskey = t

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Faidhlichean is aplacaidean
download-header = Luchdaidhean a-nuas
download-save-to =
  .label = Sàbhail faidhlichean ann an
  .accesskey = S
download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Tagh…
      *[other] Brabhsaich…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] T
      *[other] B
    }
download-always-ask-where =
  .label = Faighnich càit an dèid faidhlichean a shàbhaladh an-còmhnaidh
  .accesskey = a
applications-header = Aplacaidean
applications-description = Cuir romhad mar a dhèiligeas { -brand-short-name } ris na faidhlichean a luchdaicheas tu a-nuas on lìon no na h-aplacaidean a chleachdas tu nuair a nì thu brabhsadh.
applications-filter =
  .placeholder = Lorg seòrsachan fhaidhlichean no aplacaidean
applications-type-column =
  .label = Seòrsa na susbaint
  .accesskey = t
applications-action-column =
  .label = Gnìomh
  .accesskey = G
drm-content-header = Susbaint Digital Rights Management (DRM)
play-drm-content =
  .label = Cluich susbaint fo smachd DRM
  .accesskey = u
play-drm-content-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
update-application-title = Ùrachaidhean { -brand-short-name }
update-application-description = Cum { -brand-short-name } ùraichte airson dèanadas, seasmhachd is tèarainteachd as fhearr.
update-application-info = Tionndadh { $version } <a>Na tha ùr</a>
update-history =
  .label = Seall eachdraidh nan ùrachaidhean…
  .accesskey = h
update-application-allow-description = Thoir cead dha { -brand-short-name }
update-application-auto =
  .label = Stàlaich ùrachaidhean gu fèin-obrachail (mholamaid seo)
  .accesskey = a
update-application-check-choose =
  .label = Thoir sùil airson ùrachaidhean ann leig leam co-dhùnadh a bheil mi airson an stàladh
  .accesskey = c
update-application-manual =
  .label = Na thoir sùil airson ùrachaidhean idir (cha mholamaid seo)
  .accesskey = N
update-application-use-service =
  .label = Cleachd seirbheis a stàlaicheas na h-ùrachaidhean sa chùlaibh
  .accesskey = C
update-enable-search-update =
  .label = na h-einnseanan-luirg ùrachadh gu fèin-obrachail
  .accesskey = e

## General Section - Performance

performance-title = Dèanadas
performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Cleachd na roghainnean dèanadais a mholamaid-ne
  .accesskey = o
performance-use-recommended-settings-desc = Chaidh na roghainnean seo a thaghadh airson ’s gum freagair iad air bathar-cruaidh agus siostam-obrachaidh a’ choimpiutair agad.
performance-settings-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
performance-allow-hw-accel =
  .label = Cleachd luathachadh a' bhathar-bhog ma bhios e ri làimh
  .accesskey = m
performance-limit-content-process-option = Crìoch pròiseasadh na susbaint
  .accesskey = n
performance-limit-content-process-enabled-desc = Ma cheadaicheas tu pròiseasan susbaint a bharrachd, dh’fhaoidte gum faigh thu dèanadas nas fhearr ach feumaidh e barrachd cuimhne aig an aon àm.
performance-limit-content-process-disabled-desc = Chan urrainn dhut àireamh nam pròiseasan susbaint atharrachadh ach ann am { -brand-short-name } ioma-phròiseasach. <a>Mar a dh’fhiosraicheas tu a bheil ioma-phròiseasadh an comas</a>
# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (bun-roghainn)

## General Section - Browsing

browsing-title = A' brabhsadh
browsing-use-autoscroll =
  .label = Cleachd sgroladh fèin-obrachail
  .accesskey = a
browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Cleachd sgroladh caoin
  .accesskey = o
browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = Seall meur-chlàr suathaidh ma bhios feum air
  .accesskey = m
browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Cleachd na putanan-saigheid gus gluasad am broinn nan duilleagan an-còmhnaidh
  .accesskey = C
browsing-search-on-start-typing =
  .label = Lorg teacsa cho luath ’s a thòisicheas tu air sgrìobhadh
  .accesskey = L

## General Section - Proxy

network-proxy-title = Progsaidh lìonraidh
network-proxy-connection-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
network-proxy-connection-settings =
  .label = Roghainnean…
  .accesskey = e

## Home Section


## Home Section - Home Page Customization

# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Cleachd an duilleag làithreach
      *[other] Cleachd na duilleagan làithreach
    }
  .accesskey = u
choose-bookmark =
  .label = Cleachd comharra-lìn…
  .accesskey = c
restore-default =
  .label = Aisig na roghainnean bunaiteach
  .accesskey = r

## Search Section

search-bar-header = Bàr nan lorg
search-bar-hidden =
  .label = Cleachd bàr an t-seòlaidh airson lorg is seòladaireachd a dhèanamh
search-bar-shown =
  .label = Cuir bàr nan lorg ris a’ bhàr-inneal
search-engine-default-header = An t-einnsean-luirg bunaiteach
search-engine-default-desc = Tagh an t-einnsean-luirg bunaiteach a thèid a chleachdadh ann am bàr an t-seòlaidh is bàr nan lorg.
search-suggestions-option =
  .label = Thoir dhomh molaidhean-luirg
  .accesskey = T
search-show-suggestions-url-bar-option =
  .label = Seall molaidhean luirg ann an toraidhean bàr an t-seòlaidh
  .accesskey = l
# This string describes what the user will observe when the system
# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
# that extend down from the address bar. In the original English string,
# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
# (appearing before).
search-show-suggestions-above-history-option =
  .label = Seall molaidhean luirg air thoiseach air an eachdraidh bhrabhsaidh ann an toraidhean bàr an t-seòlaidh
search-suggestions-cant-show = Cha dèid molaidhean luirg a shealltainn ann an toraidhean bàr an t-seòlaidh a chionn ’s gun do dh’iarr thu air { -brand-short-name } gun a bhith a’ cumail na h-eachdraidh sa chuimhne.
search-one-click-header = Einnseanan-luirg aon-bhriogaidh
search-one-click-desc = Tagh na h-einnseanan-luirg eile a nochdas fo bhàr an t-seòlaidh is bàr nan lorg nuair a thòisicheas tu air facal-luirg a chur a-steach.
search-choose-engine-column =
  .label = Einnseanan-luirg
search-choose-keyword-column =
  .label = Facal-luirg
search-restore-default =
  .label = Aisig na h-einnseanan-luirg bunaiteach
  .accesskey = s
search-remove-engine =
  .label = Thoir air falbh
  .accesskey = r
search-find-more-link = Faigh barrachd einnseanan-luirg
# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
# ('Duplicate' is an adjective)
search-keyword-warning-title = Facal-luirg dùbailte
# Variables:
#  $name (String) - Name of a search engine.
search-keyword-warning-engine = Thagh thu facal-luirg a tha ’ga chleachdadh le “{ $name }” mu thràth. An tagh thu fear eile?
search-keyword-warning-bookmark = Tagh thu facal-luirg a tha 'ga chleachdadh ann an comharra-lìn mu thràth. An tagh thu fear eile?

## Containers Section

containers-back-link = « Air ais
containers-header = Tabaichean soithich
containers-add-button =
  .label = Cuir soitheach ùr ris
  .accesskey = a
containers-preferences-button =
  .label = Roghainnean
containers-remove-button =
  .label = Thoir air falbh

## Sync Section - Signed out

sync-signedout-caption = Thoir leat an lìon
sync-signedout-description = Sioncronaich an eachdraidh, na comharran-lìn, na faclan-faire, tuilleadain is roghainnean agad air feadh nan uidheaman agad.
sync-signedout-account-title = Dèan ceangal le { -fxaccount-brand-name }
sync-signedout-account-create = Nach eil cunntas agad? Dèan toiseach-tòiseachaidh
  .accesskey = C
sync-signedout-account-signin =
  .label = Clàraich a-steach...
  .accesskey = I

## Sync Section - Signed in

sync-profile-picture =
  .tooltiptext = Atharraich dealbh na pròifil
sync-disconnect =
  .label = Dì-cheangail...
  .accesskey = D
sync-manage-account = Stiùirich an cunntas
  .accesskey = n
sync-signedin-unverified = Cha deach { $email } a dhearbhadh
sync-signedin-login-failure = Clàraich a-steach airson ceangal ris a-rithist { $email }
sync-resend-verification =
  .label = Cuir an dearbhadh às ùr
  .accesskey = d
sync-sign-in =
  .label = Clàraich a-steach
  .accesskey = t
sync-signedin-settings-header = Roghainnean sioncronachaidh
sync-signedin-settings-desc = Cuir romhad na thèid a shioncronachadh le { -brand-short-name } air na h-uidheaman agad.
sync-engine-bookmarks =
  .label = na comharran-lìn agam
  .accesskey = m
sync-engine-history =
  .label = an eachdraidh agam
  .accesskey = r
sync-engine-tabs =
  .label = Tabaichean fosgailte
  .tooltiptext = Liosta dhe na tha fosgailte air gach uidheam sioncronaichte
  .accesskey = T
sync-engine-logins =
  .label = Clàraidhean a-steach
  .tooltiptext = Ainmean-cleachdaiche is faclan-faire a shàbhail thu
  .accesskey = l
sync-engine-addresses =
  .label = Seòlaidhean
  .tooltiptext = Seòlaidhean puist a shàbhail thu (desktop a-mhàin)
  .accesskey = e
sync-engine-creditcards =
  .label = Cairtean-creideis
  .tooltiptext = Ainmean, àireamhan is cinn-là a dh’fhalbhas an ùine air cairtean (desktop a-mhàin)
  .accesskey = C
sync-engine-addons =
  .label = na tuilleadain
  .tooltiptext = Leudachain is ùrlaran airson Firefox desktop
  .accesskey = a
sync-engine-prefs =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Roghainnean
      *[other] na roghainnean agam
    }
  .tooltiptext = Roghainnean coitcheann, prìobhaideachd is tèarainteachd a dh’atharraich thu
  .accesskey = n
sync-device-name-header = Ainm an uidheim
sync-device-name-change =
  .label = Atharraich ainm an uidheim...
  .accesskey = h
sync-device-name-cancel =
  .label = Sguir dheth
  .accesskey = u
sync-device-name-save =
  .label = Sàbhail
  .accesskey = b
sync-mobilepromo-single = Ceangail uidheam eile ris
sync-mobilepromo-multi = Stiùirich na h-uidheaman
sync-tos-link = Teirmichean na Seirbheise
sync-fxa-privacy-notice = Sanas prìobhaideachd

## Privacy Section

privacy-header = Prìobhaideachd a’ bhrabhsair

## Privacy Section - Forms

forms-header = Foirmean ⁊ faclan-faire
forms-exceptions =
  .label = Eisgeachdan…
  .accesskey = E
forms-saved-logins =
  .label = Clàraidhean a-steach sàbhailte…
  .accesskey = l
forms-master-pw-use =
  .label = Cleachd prìomh fhacal-faire
  .accesskey = m
forms-master-pw-change =
  .label = Atharraich am prìomh fhacal-faire…
  .accesskey = m

## Privacy Section - History

history-header = Eachdraidh
history-remember-description = Cuimhnichidh { -brand-short-name } eachdraidh a’ bhrabhsaidh, nam foirm, nan lorg is nan rudan a luchdaich thu a-nuas.
history-dontremember-description = Cleachdaidh { -brand-short-name } na dearbh roghainnean 's a tha agad ann an brabhsadh prìobhaideach agus cha chuimhnich e eachdraidh sam bith 's tu a' brabhsadh an lìn.
history-private-browsing-permanent =
  .label = Dèan brabhsadh prìobhaideach an-còmhnaidh
  .accesskey = p
history-remember-option =
  .label = Cuimhnich an eachdraidh brabhsaidh 's luchdaidh agam
  .accesskey = b
history-remember-search-option =
  .label = Cuimhnich eachdraidh nan lorg is nam foirmichean
  .accesskey = f
history-clear-on-close-option =
  .label = Glan an eachdraidh nuair a dhùineas { -brand-short-name }
  .accesskey = r
history-clear-on-close-settings =
  .label = Roghainnean…
  .accesskey = n
history-clear-button =
  .label = Falamhaich an eachdraidh...
  .accesskey = s

## Privacy Section - Site Data

sitedata-header = Briosgaidean is dàta làraichean
sitedata-learn-more = Barrachd fiosrachaidh
sitedata-accept-cookies-option =
  .label = Gabh ri briosgaidean is dàta làraich o làraichean-lìn (mholamaid seo)
  .accesskey = A
sitedata-block-cookies-option =
  .label = Bac briosgaidean is dàta làraich (dh’fhaoidte nach obraich cuid a làraichean ma nì thu seo)
  .accesskey = B
sitedata-keep-until = Cum gus
  .accesskey = u
sitedata-accept-third-party-desc = Gabh ri briosgaidean is dàta làraich o threas-phàrtaidhean
  .accesskey = y
sitedata-accept-third-party-always-option =
  .label = An-còmhnaidh
sitedata-accept-third-party-visited-option =
  .label = O fheadhainn air an deach tadhal
sitedata-accept-third-party-never-option =
  .label = Chan ann idir
sitedata-clear =
  .label = Falamhaich an dàta...
  .accesskey = l
sitedata-settings =
  .label = Stiùirich an dàta...
  .accesskey = M
sitedata-cookies-exceptions =
  .label = Eisgeachdan…
  .accesskey = E

## Privacy Section - Address Bar

addressbar-header = Bàr an t-seòlaidh
addressbar-suggest = Nuair a chleachdas mi bàr an t-seòlaidh, mol dhomh
addressbar-locbar-history-option =
  .label = Eachdraidh brabhsaidh
  .accesskey = h
addressbar-locbar-bookmarks-option =
  .label = Comharran-lìn
  .accesskey = o
addressbar-locbar-openpage-option =
  .label = Tabaichean fosgailte
  .accesskey = o
addressbar-suggestions-settings = Atharraich na roghainnean a thaobh mholaidhean o einnseanan-luirg

## Privacy Section - Tracking

tracking-header = Dìon o thracadh
tracking-mode-label = Cleachd dìon o thracadh airson casg a chur air tracaichean aithnichte
tracking-mode-always =
  .label = An-còmhnaidh
  .accesskey = n
tracking-mode-private =
  .label = Ann an uinneagan prìobhaideach a-mhàin
  .accesskey = p
tracking-mode-never =
  .label = Chan ann idir
  .accesskey = N
# This string is displayed if privacy.trackingprotection.ui.enabled is set to false.
# This currently happens on the release and beta channel.
tracking-pbm-label = Cleachd dìon o thracadh sa bhrabhsadh phrìobhaideach airson casg a chur air tracaichean aithnichte
  .accesskey = p
tracking-exceptions =
  .label = Eisgeachdan…
  .accesskey = E
tracking-change-block-list =
  .label = Atharrai&ch an liosta bacaidh...
  .accesskey = c

## Privacy Section - Permissions

permissions-header = Ceadan
permissions-location = Ionad
permissions-location-settings =
  .label = Roghainnean...
  .accesskey = t
permissions-camera = Camara
permissions-camera-settings =
  .label = Roghainnean...
  .accesskey = t
permissions-microphone = Micreofon
permissions-microphone-settings =
  .label = Roghainnean...
  .accesskey = t
permissions-notification = Brathan
permissions-notification-settings =
  .label = Roghainnean...
  .accesskey = t
permissions-notification-link = Barrachd fiosrachaidh
permissions-notification-pause =
  .label = Cuir am brath ’na stad gus an ath-thòisich { -brand-short-name }
  .accesskey = n
permissions-block-popups =
  .label = Cuir bacadh air priob-uinneagan
  .accesskey = b
permissions-block-popups-exceptions =
  .label = Eisgeachdan…
  .accesskey = g
permissions-addon-install-warning =
  .label = Thoir rabhadh nuair a dh’fheuchas làraichean-lìn ri tuilleadan a stàladh
  .accesskey = T
permissions-addon-exceptions =
  .label = Eisgeachdan…
  .accesskey = E
permissions-a11y-privacy-checkbox =
  .label = Na leig le seirbheisean so-inntrigeachd cothrom fhaighinn air a’ bhrabhsair agad
  .accesskey = a
permissions-a11y-privacy-link = Barrachd fiosrachaidh

## Privacy Section - Data Collection

collection-header = Cruinneachadh is cleachdadh dàta le { -brand-short-name }
collection-description = Tha sinn ag obair gu cruaidh airson an dà chuid roghainnean a thoirt dhut agus dìreach an dàta a chruinneachadh a dh’fheumas sinn airson { -brand-short-name } a sholar dhan a h-uile duine agus airson a leasachadh. Iarraidh sinn cead ort uair sam bith ma bhios feum air dàta pearsanta.
collection-privacy-notice = Sanas prìobhaideachd
collection-health-report =
  .label = Leig le { -brand-short-name } dàta teicnigeach is dàta mu eadar-ghabhail a chur gu { -vendor-short-name }
  .accesskey = r
collection-health-report-link = Barrachd fiosrachaidh
# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
# or builds with no Telemetry support available.
collection-health-report-disabled = Tha aithriseadh dàta à comas airson rèiteachadh a’ bhuild seo
collection-browser-errors =
  .label = Leig le { -brand-short-name } aithisgean air mearachdan brabhsair (a’ gabhail a-staigh teachdaireachdan mhearachdan) a chur a-null gu { -vendor-short-name }
  .accesskey = b
collection-browser-errors-link = Barrachd fiosrachaidh
collection-backlogged-crash-reports =
  .label = Leig le { -brand-short-name } aithisgean tuislidh a chàirn roimhe as do leth
  .accesskey = c
collection-backlogged-crash-reports-link = Barrachd fiosrachaidh

## Privacy Section - Security
##
## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage

security-header = Tèarainteachd
security-browsing-protection = Dìon o shusbaint mhealltach agus bathar-bog cunnartach
security-enable-safe-browsing =
  .label = Bac susbaint chunnartach is susbaint foill
  .accesskey = B
security-enable-safe-browsing-link = Barrachd fiosrachaidh
security-block-downloads =
  .label = Bac luchdaidhean a-nuas cunnartach
  .accesskey = d
security-block-uncommon-software =
  .label = Thoir rabhadh mu bhathar-bhog gun iarraidh is bathar-bog neo-chumanta
  .accesskey = c

## Privacy Section - Certificates

certs-header = Teisteanasan
certs-personal-label = Nuair a dh’iarras frithealaiche an teisteanas pearsanta agad
certs-select-auto-option =
  .label = Taghar fear leis fhèin
  .accesskey = S
certs-select-ask-option =
  .label = Faighnich dhìot gach turas
  .accesskey = A
certs-enable-ocsp =
  .label = Cuir iarrtas gu frithealaichean OCSP Responder gus dligheachd nan teisteanasan làithreach a dhearbhadh
  .accesskey = C
certs-view =
  .label = Seall na teisteanasan...
  .accesskey = S
certs-devices =
  .label = Uidheaman tèarainteachd...
  .accesskey = n