mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
author gd team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:gd>
Sun, 10 Jan 2016 19:22:59 +0000
changeset 651 4dae69cd433b30e6789651574f86410a5769b9f6
parent 640 22fe5697f2c96392860d17875d7a624139d1c98e
permissions -rw-r--r--
[gd] update from Pootle (thunderbird)

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
<!-- extracted from am-server-top.xul -->


<!ENTITY messageStorage.label "Stòras theachdaireachdan">
<!ENTITY securitySettings.label "Roghainnean tèarainteachd">
<!ENTITY serverSettings.label "Roghainnean an fhrithealaiche">
<!ENTITY serverType.label "Seòrsa an fhrithealaiche:">
<!ENTITY serverName.label "Ainm an fhrithealaiche:">
<!ENTITY serverName.accesskey "A">
<!ENTITY userName.label "Ainm a' chleachdaiche:">
<!ENTITY userName.accesskey "n">
<!ENTITY port.label "Port:">
<!ENTITY port.accesskey "P">
<!ENTITY serverPortDefault.label "Bunaiteach:">
<!-- LOCALIZATION NOTE (biffStart.label) : translate below 2 line with grammer dependency
    For example, in Japanese cases:
        biffStart.label "every"
        biffEnd.label  "minutes for new messages Check"
-->
<!ENTITY biffStart.label "Thoir sùil airson teachdaireachdan ùra gach ">
<!ENTITY biffStart.accesskey "T">
<!ENTITY biffEnd.label "mionaid(ean)">
<!ENTITY useIdleNotifications.label "Ceadaich brathan an fhrithealaiche sa bhad nuair a ruigeas teachdaireachdan ùra">
<!ENTITY useIdleNotifications.accesskey "a">
<!ENTITY connectionSecurity.label "Tèarainteachd a' cheangail:">
<!ENTITY connectionSecurity.accesskey "T">
<!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Chan eil gin">
<!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, ma bhios e ri fhaighinn">
<!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
<!ENTITY authMethod.label "An dòigh dearbhachaidh:">
<!ENTITY authMethod.accesskey "i">
<!ENTITY leaveOnServer.label "Fàg na teachdaireachdan air an fhrithealaiche">
<!ENTITY leaveOnServer.accesskey "g">
<!ENTITY headersOnly.label "Faigh na bannan-cinn a-mhàin">
<!ENTITY headersOnly.accesskey "F">
<!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "Air a' char as motha fad">
<!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "o">
<!ENTITY daysEnd.label "là(ithean)">
<!ENTITY deleteOnServer2.label "Gus an sguab mi às iad">
<!ENTITY deleteOnServer2.accesskey "d">
<!ENTITY downloadOnBiff.label "Luchdaich a-nuas teachdaireachdan ùra a ghnàth">
<!ENTITY downloadOnBiff.accesskey "L">
<!ENTITY username.label "D' ainm logaidh a-steach">
<!ENTITY deleteMessagePrefix.label "Nuair a sguabas mi às teachdaireachd:">
<!ENTITY modelMoveToTrash.label "Gluais e dhan phasgan seo:">
<!ENTITY modelMoveToTrash.accesskey "o">
<!ENTITY modelMarkDeleted.label "Cuir comharra air gun deach a leughadh">
<!ENTITY modelMarkDeleted.accesskey "C">
<!ENTITY modelDeleteImmediately.label "Thoir air falbh e sa bhad">
<!ENTITY modelDeleteImmediately.accesskey "d">
<!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
<!ENTITY expungeOnExit.label "Glan (&quot;lèir-fhalamhaich&quot;) am bogsa a-steach nuair a dhùineas mi am prògram">
<!ENTITY expungeOnExit.accesskey "e">
<!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Falamhaich an sgudal nuair a dhùineas mi am prògram">
<!ENTITY emptyTrashOnExit.accesskey "F">
<!ENTITY loginAtStartup.label "Thoir sùil airson teachdaireachdan ùra nuair a thòisicheas am prògram">
<!ENTITY loginAtStartup.accesskey "T">
<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesStart.label) : translate below 2 lines with grammar dependency
  maxMessengerStart.label will be followed by maxMessagesEnd.label with the number
  of messages between them
-->
<!ENTITY maxMessagesStart.label "Faighnich dhìom mus luchdaich mi a-nuas barrachd air">
<!ENTITY maxMessagesStart.accesskey "m">
<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesEnd.label) : see note for maxMessagesStart.label -->
<!ENTITY maxMessagesEnd.label "teachdaireachdan">
<!ENTITY alwaysAuthenticate.label "Iarr dearbhachadh gach turas a thèid ceangal a dhèanamh ris an fhrithealaiche seo">
<!ENTITY alwaysAuthenticate.accesskey "I">
<!ENTITY newsrcFilePath.label "Faidhle newsrc:">
<!ENTITY newsrcPicker.label "Tagh am faidhle newsrc">
<!ENTITY abbreviate.label "Seall ainmean nam buidhnean-naidheachd ann an leòs pasgan a' phuist mar:">
<!ENTITY abbreviateOn.label "Ainmean slàna (Mar eisimpleir, 'netscape.public.mozilla.mail-news')">
<!ENTITY abbreviateOff.label "Ainmean goirid (Mar eisimpleir, 'n.p.m.mail-news')">
<!ENTITY advancedButton.label "Adhartach…">
<!ENTITY advancedButton.accesskey "A">
<!ENTITY serverDefaultCharset2.label "An còdachadh teacsa bunaiteach:">
<!ENTITY localPath.label "Am pasgan ionadail:">
<!ENTITY localFolderPicker.label "Tagh am pasgan ionadail">
<!ENTITY browseFolder.label "Brabhsaich…">
<!ENTITY browseFolder.accesskey "B">
<!ENTITY browseNewsrc.label "Brabhsaich…">
<!ENTITY browseNewsrc.accesskey "B">

<!ENTITY accountTitle.label "Roghainnean a' chunntais">
<!ENTITY accountSettingsDesc.label "'S e cunntas sònraichte a tha seo. Chan eil dearbh-aithne co-cheangailte ris.">
<!ENTITY storeType.label "Seòrsa stòras nan teachdaireachdan:">
<!ENTITY storeType.accesskey "t">
<!ENTITY mboxStore2.label "Faidhle gach pasgan (mbox)">
<!ENTITY maildirStore.label "Faidhle gach teachdaireachd (maildir)">