browser/crashreporter/crashreporter-override.ini
author fios@akerbeltz.org
Thu, 16 Sep 2021 14:42:54 +0200
changeset 1860 1083e2ac8a3da700be4eb1390d5f7c3d3f6d6bd2
parent 717 894ad242c98ba26410e6194d5db5e8080233b986
permissions -rwxr-xr-x
Bug 1635553 - Migrate navigator-toolbox to Fluent, part 1.

; This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
; License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
; file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
; This file is in the UTF-8 encoding
[Strings]
; LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The %s is replaced with a string containing detailed information.
CrashReporterProductErrorText2=Dh’èirich duilgheadas is thuislich Firefox. Feuchaidh sinn ris na tabaichean is na h-uinneagan agad aiseag dhut nuair a thòisicheas e a-rithist. \n\nGu mì-fhortanach, chan urrainn do thuairisgeulaiche nan tuislidhean aithisg tuislidh a chur air falbh. \n\nMion-fhiosrachadh: %s
CrashReporterDescriptionText2=Dh’èirich duilgheadas is thuislich Firefox. Feuchaidh sinn ris na tabaichean is na h-uinneagan agad aiseag dhut nuair a thòisicheas e a-rithist. \n\n’S urrainn dhut aithisg tuislidh a chur thugainn gus ar cuideachdh le rèiteachadh na mearachd.