mail/chrome/overrides/netError.dtd
author ga-IE team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ga-IE>
Fri, 19 Aug 2022 14:36:25 +0200
changeset 1498 1a22cea31bc4f981cc1992ad6a97e32995aa5511
parent 1328 2afbabb019ca4108f53e92545dc38966b5b732d8
permissions -rw-r--r--
Bug 1771752 - Migrate notification alert from DTD to FTL, part 2

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Fadhb i rith lódáil an leathanaigh">
<!ENTITY retry.label "Déan Iarracht Arís">

<!-- Specific error messages -->


<!ENTITY connectionFailure.title "Ní féidir ceangal">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Tá an seoladh seo srianta">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Freastalaí gan aimsiú">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<ul> <li>Scrúdaigh an seoladh le haghaidh botún cosúil le <strong>ww</strong>.example.com in áit <strong>www</strong>.example.com</li> <li>Mura bhfuil tú in ann leathanach ar bith a lódáil, déan seiceáil ar cheangal líonra do ríomhaire.</li> <li>Má tá do ríomhaire nó do líonra á chosaint ag balla dóiteáin nó seachfhreastalaí, cinntigh go bhfuil cead ag &brandShortName; an Gréasán a rochtain.</li> </ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Comhad gan aimsiú">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Scrúdaigh an t-ainm comhaid le haghaidh botúin chlóscríofa sna litreacha móra srl.</li> <li>Féach an bhfuil an comhad bogtha, athainmnithe nó scriosta.</li></ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Diúltaíodh rochtain ar an gcomhad">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>Seans nach bhfuil an comhad ann a thuilleadh, nó b'fhéidir nach bhfuil cead agat é a rochtain.</li> </ul>">

<!ENTITY generic.title "Úps.">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Ní féidir le &brandShortName; an leathanach seo a lódáil ar fáth éigin.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Níl an seoladh bailí">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul> <li>De ghnáth scríobhtar seoltaí Gréasáin mar seo <strong>http://www.example.com/</strong></li> <li>Bí cinnte gur tulslaiseanna atá agat (.i. <strong>/</strong>).</li></ul>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Idirbhriseadh an ceangal">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "Cáipéis As Feidhm">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Níl an cháipéis iarrtha ar fáil sa taisce.</p><ul><li>Mar gheall ar chúrsaí slándála, ní dhéanfaidh &brandShortName; iarracht eile aon cháipéis íogair a fháil go huathoibríoch.</li><li>Cliceáil 'Déan Iarracht Eile' chun an cháipéis a iarraidh ón suíomh arís.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Mód as líne">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Brúigh &quot;Déan Iarracht Arís&quot; chun dul ar líne agus an leathanach a lódáil arís.</li> </ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Earráid ionchódaithe inneachair">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Téigh i dteagmháil le húinéirí an tsuímh ghréasáin leis an bhfadhb a chur in iúl dóibh, le do thoil.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Cineál comhaid baolach">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Téigh i dteagmháil le húinéirí an tsuímh ghréasáin leis an bhfadhb a chur in iúl dóibh, le do thoil.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Athshocraíodh an ceangal">
<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "Ceangal imithe thar am">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Níor tuigeadh an seoladh">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>B'fhéidir go mbeidh ort bogearraí eile a shuiteáil leis an seoladh seo a oscailt.</li></ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Tá an seachfhreastalaí ag diúltú le ceangail">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Cinntigh go bhfuil na socruithe seachfhreastalaí ceart.</li> <li>Téigh i dteagmháil le do riarthóir líonra le bheith cinnte go bhfuil an seachfhreastalaí ag obair.</li></ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Ní féidir an seachfhreastalaí a aimsiú">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Cinntigh go bhfuil na socruithe seachfhreastalaí ceart.</li> <li>Cinntigh go bhfuil ceangal líonra do ríomhaire ag obair.</li> <li>Má tá do ríomhaire nó do líonra á chosaint ag balla dóiteáin nó seachfhreastalaí, cinntigh go bhfuil cead ag &brandShortName; an Gréasán a rochtain.</li></ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Níl an leathanach ag atreorú i gceart">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Uaireanta tarlaíonn an fhadhb seo de bharr fianáin a bheith díchumasaithe nó bheith ag diúltú leo.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Freagra gan súil leis ón bhfreastalaí">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Cinntigh go bhfuil an Bainisteoir Pearsanta Slándála suiteáilte ar do ríomhaire.</li> <li>D'fhéadfadh seo tarlú de dheasca cumraíocht neamhchaighdeánach an fhreastalaí.</li></ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Níorbh fhéidir ceangal slán a bhunú">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Ní féidir an leathanach atá tú ag iarraidh amharc air a thaispeáint toisc nach féidir fírinne na sonraí a fuarthas a fhíordheimhniú.</li> <li>Téigh i dteagmháil le húinéirí an tsuímh Ghréasáin leis an fhadhb seo a chur in iúl dóibh le do thoil.</li> </ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Níorbh fhéidir ceangal slán a bhunú">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>B'fhéidir gur fadhb i gcumraíocht an fhreastalaí atá ann, nó b'fhéidir go bhfuil duine éigin ag déanamh aithris ar an bhfreastalaí.</li> <li>Má d'éirigh leat ceangal leis an bhfreastalaí seo roimhe seo, b'fhéidir gur fadhb shealadach atá ann agus is féidir leat iarracht a dhéanamh níos déanaí.</li> </ul>">

<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>D'fhéadfadh an suíomh bheith gan fáil nó róghnóthach go sealadach. Bain triail eile as ar ball beag.</li> <li>Mura bhfuil tú in ann leathanach ar bith a lódáil, déan seiceáil ar cheangal líonra do ríomhaire.</li> <li>Má tá do ríomhaire nó do líonra á chosaint ag balla dóiteáin nó seachfhreastalaí, cinntigh go bhfuil cead ag &brandShortName; an Gréasán a rochtain.</li></ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Bactha ag an Polasaí Slándala Inneachair">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Chuir &brandShortName; stad ar lódáil an leathanaigh seo toisc go bhfuil polasaí slándála inneachair ag an leathanach a dhícheadaíonn é.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Earráid: Ábhar Truaillithe">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Ní féidir an leathanach a bhfuil tú ag iarraidh breathnú air a thaispeáint toisc gur aimsíodh earráid i seachadadh na sonraí.</p><ul><li>Téigh i dteagmháil le húinéirí an tsuímh agus cuir an fhadhb ar a súile dóibh.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Nó is féidir leat eisceacht a chruthú…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Amach as seo liom!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Cruthaigh Eisceacht…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
functionality specific to thunderbird. -->


<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Ná cruthaigh eisceacht mura bhfuil muinín agat as do cheangal Idirlín nó mura fheiceann tú rabhadh maidir leis an bhfreastalaí seo go rialta.</p>  <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">

<!ENTITY remoteXUL.title "XUL Cianda">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Téigh i dteagmháil le húinéir an tsuímh agus inis dóibh faoin fhadhb seo.</li></ul></p>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Níl do cheangal slán">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p>Úsáideann <span class='hostname'></span> teicneolaíocht slándála atá as dáta agus leochaileach ar ionsaithe. D'fhéadfadh ionsaitheoir eolas a nochtadh go héasca áit ar shíl tú go raibh sé slán. Beidh ar riarthóir an tsuímh gréasáin an freastalaí a dheisiú sula mbeidh tú ábalta cuairt a thabhairt ar an suíomh. </p><p> Cód Earráide: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">