dom/chrome/layout/css.properties
author ga-IE team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ga-IE>
Tue, 21 Jan 2020 08:05:38 +0100
changeset 1246 10a8c582cb18236f069d6041b9d1a81caa0e2e0a
parent 938 2142443efb88c312ab5e3d70ddcd7b45dc471dd1
permissions -rw-r--r--
Bug 1608923 - add accessible labels to PiP controls, part 2.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

MimeNotCss=Níor lódáladh stílbhileog %1$S toisc nach ionann a chineál MIME, “%2$S”, agus “text/css”.
MimeNotCssWarn=Lódáladh stílbhileog %1$S cé nach ionann a chineál MIME, “%2$S”, agus “text/css”.

PEUnexpEOF2=Deireadh comhaid nach rabhthas ag súil leis agus %1$S á chuardach.
PEParseRuleWSOnly=Tugadh teaghrán gan ach spás bán ann le parsáil mar riail.
PEDeclDropped=Ligeadh an fógra ar lár.
PEDeclSkipped=Imithe ar aghaidh go dtí an chéad fhógra eile.
PEUnknownProperty=Airí anaithnid ‘%1$S’.
PEValueParsingError=Earráid i luach parsála le haghaidh ‘%1$S’.
PEExpectEndValue=Bhíothas ag súil le deireadh luacha ach fuarthas ‘%1$S’.
PERuleTrailing=Bhíothas ag súil le deireadh rialach ach fuarthas ‘%1$S’.
PESkipAtRuleEOF2=deireadh le @-riail
PEUnknownAtRule=@-riail anaithnid, nó earráid pharsála san @-riail ‘%1$S’.
PECharsetRuleEOF=teaghrán tacair charachtar i riail @charset
PECharsetRuleNotString=Bhíothas ag súil le teaghrán tacair charachtar ach fuarthas ‘%1$S’.
PEGatherMediaEOF=deireadh le liosta meán i riail @import nó @media
PEGatherMediaNotComma=Bhíothas ag súil le ‘,’ i liosta na meán ach fuarthas ‘%1$S’.
PEGatherMediaNotIdent=Bhíothas ag súil le haitheantóir i liosta na meán ach fuarthas ‘%1$S’.
PEGatherMediaReservedMediaType=Fuarthas eochairfhocal coimeádta ‘%1$S’ agus cineál an mheáin á lorg.
PEParseSourceSizeListEOF=luach an fhaid le haghaidh coinníoll meán meaitseáilte
PEParseSourceSizeListNotComma=Bhíothas ag súil le ‘,’ tar éis luacha ach fuarthas ‘%1$S’
PEImportNotURI=Bhíothas ag súil le URI i riail @import ach fuarthas ‘%1$S’.
PEImportBadURI=URI neamhbhailí i riail @import: ‘%1$S’.
PEImportUnexpected=Fuarthas "%1$S" taobh istigh de @import nach rabhthas ag súil leis.
PEGroupRuleEOF2=deireadh rialach @media, @supports nó @-moz-document
PEGroupRuleNestedAtRule=Ní cheadaítear riail %1$S taobh istigh de riail @media nó @-moz-document.
PEMozDocRuleBadFunc2=Bhíothas ag súil le url(), url-prefix(), domain() nó regexp() i riail @-moz-document, ach fuarthas ‘%1$S’.
PEMozDocRuleNotURI=Bhíothas ag súil le URI i riail @-moz-document ach fuarthas ‘%1$S’.
PEMozDocRuleNotString=Bhíothas ag súil le teaghrán i bhfeidhm regexp() do riail @-moz-document ach fuarthas ‘%1$S’.
PEMozDocRuleEOF=an chéad URI eile i riail @-moz-document
PEAtNSPrefixEOF=réimír ainmspáis i riail @namespace
PEAtNSURIEOF=URI ainmspáis i riail @namespace
PEAtNSUnexpected=Téacschomhartha nach rabhthas ag súil leis i @namespace: "%1$S".
PEKeyframeNameEOF=ainm riail @keyframes.
PEKeyframeBadName=Bhíothas ag súil le haitheantóir mar ainm ar riail @keyframes.
PEKeyframeBrace=Bhíothas ag súil le { ag tús riail @keyframes.
PESkipDeclBraceEOF="}" dúnta de bhloc fógartha
PESkipRSBraceEOF="}" dúnta de thacar rialacha neamhbhailí\u0020
PEBadSelectorRSIgnored=Tugadh neamhaird ar thacar rialacha de bharr roghnóra mícheart.
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Tugadh neamhaird ar riail @keyframe de bharr roghnóra mhícheart.
PESelectorListExtraEOF=‘,’ nó ‘{’
PESelectorListExtra=Bhíothas ag súil le ‘,’ nó ‘{’ ach fuarthas ‘%1$S’.
PESelectorGroupNoSelector=Bhíothas ag súil le roghnóir.
PESelectorGroupExtraCombinator=Comhcheanglóir ar liobarna.
PECounterStyleNotIdent=Bhíothas ag súil le haitheantóir mar ainm ar riail @counter-style.
PECounterStyleBadName=Ní cheadaítear ‘%1$S’ mar ainm ar riail @counter-style.
PECounterStyleBadBlockStart=Bhíothas ag súil ‘{’ ag tús rialach @counter-style ach fuarthas ‘%1$S’.
PECounterStyleEOF=‘}’ deiridh i mbloc @counter-style
PECounterDescExpected=Bhíothas ag súil le cur síos ar áiritheoir ach fuarthas ‘%1$S’.
PEUnknownCounterDesc=Cur síos anaithnid ‘%1$S’ i riail @counter-style.
PECounterExtendsNotIdent=Bhíothas ag súil le haitheantóir le haghaidh extend system ach fuarthas ‘%1$S’.
PECounterASWeight=Ní mór do gach meáchan sa tuarascálaí additive-symbols a bheith níos lú ná an meáchan roimhe.
PEClassSelEOF=ainm aicme
PEClassSelNotIdent=Bhíothas ag súil le haitheantóir le haghaidh roghnóir aicme ach fuarthas ‘%1$S’.
PECoordinatePair=Bhíothas ag súil le péire comhordanáidí ach fuarthas ‘%1$S’.
PETypeSelEOF=cineál eiliminte
PETypeSelNotType=Bhíothas ag súil le hainm eiliminte nó ‘*’ ach fuarthas ‘%1$S’.
PEUnknownNamespacePrefix=Réimír anaithnid ainmspáis ‘%1$S’.
PEAttributeNameEOF=ainm tréithe
PEAttributeNameExpected=Bhíothas ag súil le haitheantóir le haghaidh ainm aitreabúide ach fuarthas ‘%1$S’.
PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Bhíothas ag súil le hainm tréithe nó ainmspás ach fuarthas ‘%1$S’.
PEAttSelNoBar=Bhíothas ag súil le ‘|’ ach fuarthas ‘%1$S’.
PEAttSelInnerEOF=cuid de roghnóir tréithe
PEAttSelUnexpected=Téacschomhartha nach rabhthas ag súil leis i roghnóir aitreabúide: "%1$S".
PEAttSelValueEOF=luach na haitreabúide
PEAttSelCloseEOF=‘]’ chun roghnóir aitreabúide a chríochnú
PEAttSelNoClose=Bhíothas ag súil le ‘]’ mar chríoch le roghnóir aitreabúide ach fuarthas ‘%1$S’.
PEAttSelBadValue=Bhíothas ag súil le haitheantóir nó teaghrán mar luach i roghnóir aitreabúide ach fuarthas ‘%1$S’.
PEPseudoSelEOF=ainm bréagaicme nó bréageiliminte
PEPseudoSelBadName=Bhíothas ag súil le haitheantóir bréagaicme nó bréageiliminte ach fuarthas ‘%1$S’.
PEPseudoSelNonFunc=Fuarthas comhartha feidhme in áit bhréagaicme nó bréageiliminte nach feidhm é, nó é sin droim ar ais, agus ‘%1$S’ á léamh.
PEPseudoSelNotPE=Bhíothas ag súil le bréageilimint ach fuarthas ‘%1$S’.
PEPseudoSelDoubleNot=Ní féidir bréagaicme dhiúltaithe a dhiúltú ‘%1$S’.
PEPseudoSelPEInNot=Ní féidir bréageilimintí a dhiúltú ‘%1$S’.
PEPseudoSelNewStyleOnly=Caithfidh an bhréageilimint seo an leagan “::” a úsáid: ‘%1$S’.
PEPseudoSelEndOrUserActionPC=Bhíothas ag súil le deireadh roghnóra nó bréagaicme ghnímh úsáideora tar éis bréageiliminte, ach fuarthas ‘%1$S’.
PEPseudoSelNoUserActionPC=Bhíothas ag súil le deireadh roghnóra tar éis bréageiliminte nach dtacaíonn le bréagaicmí gnímh úsáideora, ach fuarthas ‘%1$S’.
PEPseudoSelMultiplePE=Bréageilimint bhreise ‘%1$S’.
PEPseudoSelUnknown=Bréagaicme nó bréageilimint anaithnid: ‘%1$S’.
PENegationEOF=roghnóir taobh istigh de shéanadh
PENegationBadInner=Roghnóir simplí míchumtha mar argóint don bhréagaicme shéanta ‘%1$S’.
PENegationNoClose=‘)’’ dúnta ar iarraidh i mbréagaicme shéanta ‘%1$S’.
PENegationBadArg=Argóint ar iarraidh i mbréagaicme shéanta ‘%1$S’.
PEPseudoClassArgEOF=argóint do roghnóir bréagaicme
PEPseudoClassArgNotIdent=Bhíothas ag súil le haitheantóir mar pharaiméadar na bréagaicme ach fuarthas ‘%1$S’.
PEPseudoClassArgNotNth=Bhíothas ag súil le cuid de argóint le haghaidh bréagaicme ach fuarthas ‘%1$S’.
PEPseudoClassNoClose=‘)’ dúnta ar iarraidh i mbréagaicme, fuarthas ‘%1$S’ ina ionad.
PEPseudoClassNoArg=Argóint ar iarraidh i mbréagaicme ‘%1$S’.
PEPseudoClassNotUserAction=Bhíothas ag súil le deireadh roghnóra nó bréagaicme ghnímh úsáideora tar éis bréageiliminte ach fuarthas bréagaicme ‘%1$S’.
PESelectorEOF=roghnóir
PEBadDeclBlockStart=Bhíothas ag súil le ‘{’ chun tús a chur le bloc fógra ach fuarthas ‘%1$S’.
PEColorEOF=dath
PEColorNotColor=Fuarthas ‘%1$S’ ach bhíothas ag súil le dath.
PEColorComponentEOF=comhpháirt datha
PEExpectedPercent=Fuarthas ‘%1$S’ ach bhíothas ag súil le céatadán.
PEExpectedInt=Bhíothas ag súil le slánuimhir ach fuarthas ‘%1$S’.
PEExpectedNumberOrAngle=Bhíothas ag súil le huimhir nó le huillinn i ach fuarthas ‘%1$S’.
PEExpectedNumberOrPercent=Bhíothas ag súil le huimhir nó le céatadán ach fuarthas ‘%1$S’.
PEColorBadRGBContents=Bhíothas ag súil le huimhir nó céatadán i rgb() ach fuarthas ‘%1$S’’.
PEColorComponentBadTerm=Bhíothas ag súil le ‘%2$S’ ach fuarthas ‘%1$S’.
PEExpectedComma=Bhíothas ag súil le ‘,’ ach fuarthas ‘%1$S’.
PEColorSaturationEOF=sáithiú
PEColorLightnessEOF=gile
PEColorOpacityEOF=teimhneacht i ndath
PEExpectedNumber=Bhíothas ag súil le huimhir ach fuarthas ‘%1$S’.
PEPositionEOF=<position>
PEExpectedPosition=Bhíothas ag súil le <position> ach fuarthas ‘%1$S’.
PEExpectedRadius=Bhíothas ag súil le ga ach fuarthas ‘%1$S’.
PEExpectedCloseParen=Bhíothas ag súil le ‘)’ ach fuarthas ‘%1$S’.
PEDeclEndEOF=‘;’ nó ‘}’ chun fógra a chríochnú
PEParseDeclarationNoColon=Bhíothas ag súil le ‘:’ ach fuarthas ‘%1$S’.
PEParseDeclarationDeclExpected=Bhíothas ag súil le fógra ach fuarthas ‘%1$S’.
PEEndOfDeclEOF=deireadh fógra
PEImportantEOF=tábhachtach
PEExpectedImportant=Bhíothas ag súil le ‘important’ ach fuarthas ‘%1$S’.
PEBadDeclEnd=Bhíothas ag súil le ‘;’ chun fógra a chríochnú ach fuarthas ‘%1$S’.
PEBadDeclOrRuleEnd2=Bhíothas ag súil le ‘;’ nó ‘}’ chun fógra a chríochnú ach fuarthas ‘%1$S’.
PEInaccessibleProperty2=Ní féidir luach a shonrú d'airí inmheánach.
PECommentEOF=deireadh nóta tráchta
SEUnterminatedString=Fuarthas teaghrán gan dúnadh: ‘%1$S’.
PEFontDescExpected=Bhíothas ag súil le tuarascálaí cló ach fuarthas ‘%1$S’.
PEUnknownFontDesc=Tuarascálaí anaithnid ‘%1$S’ i riail @font-face.
PEMQExpectedExpressionStart=Bhíothas ag súil le ‘(’ mar thús sloinn iarratais mheáin ach fuarthas ‘%1$S’.
PEMQExpressionEOF=inneachar sloinn iarratais mheáin
PEMQExpectedFeatureName=Bhíothas ag súil le hainm gné meáin ach fuarthas ‘%1$S’.
PEMQExpectedFeatureNameEnd=Bhíothas ag súil le ‘:’ nó ‘)’ i ndiaidh ainm gné meáin ach fuarthas ‘%1$S’.
PEMQNoMinMaxWithoutValue=Caithfear luach a bheith ag gnéithe meán le min- nó max-.
PEMQExpectedFeatureValue=Fuarthas luach neamhbhailí le haghaidh gné meáin.
PEBadFontBlockStart=Bhíothas ag súil le ‘{’ ag tús riail @font-face ach fuarthas ‘%1$S’.
PEBadFontBlockEnd=Bhíothas ag súil le ‘}’ ag deireadh riail @font-face ach fuarthas ‘%1$S’.
PEAnonBoxNotAlone=Ní rabhthas ag súil le bosca gan ainm.
PEFFVUnexpectedEOF=Deireadh rialach @font-feature-values nach rabhthas ag súil leis.
PEFFVBlockStart=Bhíothas ag súil le { ag tús na rialach @font-feature-values, ach fuarthas ‘%1$S’.
PEFFVValueSetStart=Bhíothas ag súil le { ag tús tacar feature-value, ach fuarthas ‘%1$S’.
PEFFVNoFamily=Bhíothas ag súil le liosta finte clófhoirne i riail @font-feature-values ach fuarthas ‘%1$S’.
PEFFVUnexpectedBlockEnd=Bhíothas ag súil le ‘}’ ag deireadh na rialach @font-feature-values, ach fuarthas ‘%1$S’.
PEFFVUnknownFontVariantPropValue=Luach airí font-variant anaithnid ‘%1$S’.
PEFFVExpectedIdent=Bhíothas ag súil le haitheantóir, ach fuarthas ‘%1$S’.
PEFFVExpectedValue=Bhíothas ag súil le slánuimhir neamhdhiúltach, ach fuarthas ‘%1$S’.
PEFFVTooManyValues=An iomarca luachanna ar cineál airí ‘%1$S’.
PEFFVGenericInFamilyList=Ní cheadaítear fine clófhoirne chineálach i liosta na bhfinte clófhoirne.
PEFFVValueDefinitionTrailing=Bhíothas ag súil le deireadh shainmhíniú an luacha ach fuarthas ‘%1$S’.
PEBadDirValue=Bhíothas ag súil le ‘ltr’ nó ‘rtl’ sa roghnóir treo, ach fuarthas ‘%1$S’.
PESupportsConditionStartEOF2=‘not’, ‘(’, nó feidhm
PESupportsConditionInParensEOF=‘)’
PESupportsConditionNotEOF=‘not’
PESupportsWhitespaceRequired=Bhíothas ag súil le spás bán tar éis ‘not’, ‘and’, nó ‘or’.
PESupportsConditionExpectedOpenParenOrFunction=Bhíothas ag súil le ‘)’ agus coinníoll @supports á pharsáil, ach fuarthas ‘%1$S’.
PESupportsConditionExpectedCloseParen=Bhíothas ag súil le ‘)’ agus coinníoll @supports á pharsáil, ach fuarthas ‘%1$S’.
PESupportsConditionExpectedStart2=Bhíothas ag súil le ‘not’, ‘(’, nó feidhm agus coinníoll @supports á pharsáil, ach fuarthas ‘%1$S’.
PESupportsConditionExpectedNot=Bhíothas ag súil le ‘not’ agus coinníoll @supports á pharsáil, ach fuarthas ‘%1$S’.
PESupportsGroupRuleStart=Bhíothas ag súil le ‘{’ ag tús rialach @supports, ach fuarthas ‘%1$S’.
PEFilterEOF=scag
PEExpectedNoneOrURL=Bhíothas ag súil le ‘none’ nó URL ach fuarthas ‘%1$S’.
PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction=Bhíothas ag súil le ‘none’, URL, nó scagaire ach fuarthas ‘%1$S’.
PEExpectedNonnegativeNP=Bhíothas ag súil le huimhir neamhdhiúltach nó céatadán.
PEFilterFunctionArgumentsParsingError=Earráid agus argóint na feidhme scagtha á bparsáil.
PEVariableEOF=athróg
PEVariableEmpty=Bhíothas ag súil le luach athróige ach fuarthas ‘%1$S’.
# LOCALIZATION NOTE(PEValueWithVariablesParsingErrorInValue): %1$S is replaced
# with the property name and %2$S is replaced with the property value.
PEValueWithVariablesParsingErrorInValue=Earráid agus an luach ‘%1$S’ a pharsáil tar éis athróga a ionadú. Gineadh an luach ‘%2$S’.
PEValueWithVariablesFallbackInherit=Ag dul i muinín ‘inherit’.
PEValueWithVariablesFallbackInitial=Ag dul i muinín ‘initial’.
PEInvalidVariableReference=Bhí tagairt d'athróg neamhbhailí san airí.
PEInvalidVariableTokenFallback=Fuarthas comhartha neamhbhailí ‘%1$S’ ag barrleibhéal an tacachumais athróige.
PEExpectedVariableNameEOF=aitheantóir ainm na athróige
PEExpectedVariableName=Bhíothas ag súil le haitheantóir le haghaidh ainm na hathróige ach fuarthas ‘%1$S’.
PEExpectedVariableFallback=Bhíothas ag súil le tacachumas tagartha athróige tar éis ‘,’
PEExpectedVariableCommaOrCloseParen=Bhíothas ag súil le ‘,’ nó ‘)’ tar éis ainm na hathróige i dtagairt d'athróg ach fuarthas ‘%1$S’.
PESubgridNotSupported=Níl tacaíocht don eocharfhocail ‘‘subgrid’ den Ghreille CSS cumasaithe.
PEMoreThanOneGridRepeatAutoFillInNameList=Níl ach athrá amháin (uathlíon, …) ceadaithe i liosta ainmneacha do fhoghreille.
PEMoreThanOneGridRepeatAutoFillFitInTrackList=Níl ach athrá amháin (uathlíon, …) ná athrá (uathlíon, …) ceadaithe i liosta traic.
PEMoreThanOneGridRepeatTrackSize=Ní cheadaítear ach méid traic amháin laistigh den athrá(uathlíon/uathlíon, …).

TooLargeDashedRadius=Ní féidir an stíl ‘daiseanna’ a úsáid toisc go bhfuil ga na himlíne rómhór (is é 100000pct an uasteorainn). Á rindreáil mar líne neamhbhriste.
TooLargeDottedRadius=Ní féidir an stíl ‘poncanna’ a úsáid toisc go bhfuil ga na himlíne rómhór (is é 100000pct an uasteorainn). Á rindreáil mar líne neamhbhriste.