dom/chrome/dom/dom.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 18 Dec 2022 07:56:39 +0100
changeset 1557 b0c7c47ac3621fdfb2a9cc13f8e3e1e28dc40d9d
parent 1486 91b15b5b59233f7d014dca36a3dcab34b642215c
permissions -rw-r--r--
Add brand names for Relay and Firefox Profiler

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

KillScriptTitle=Rabhadh: script gan freagairt
KillScriptMessage=Tá script ar an leathanach seo a d'fhéadfadh bheith gnóthach, nó gan freagairt. Tig leat an script a stopadh anois, nó is féidir leanadh ar aghaidh le feiceáil an gcríochnóidh an script.
KillScriptWithDebugMessage=D'fhéadfadh script sa leathanach seo a bheith gnóthach, nó b'fhéidir nach bhfuil sí ag freagairt. Tig leat an script a stopadh anois, nó í a oscailt sa dífhabhtóir, nó ligean léi dul ar aghaidh.
KillScriptLocation=Script: %S

StopScriptButton=Stop an script
DebugScriptButton=Dífhabhtaigh an script
WaitForScriptButton=Lean ar aghaidh
DontAskAgain=&Ná fiafraigh díom arís
WindowCloseBlockedWarning=Níl cead ag scripteanna fuinneoga nár oscail siad a dhúnadh.
OnBeforeUnloadTitle=An bhfuil tú cinnte?
OnBeforeUnloadStayButton=Fan Anseo
OnBeforeUnloadLeaveButton=Fág an Leathanach
EmptyGetElementByIdParam=Tugadh teaghrán folamh do getElementById().
DocumentWriteIgnored=Rinneadh neamhaird de ghlao document.write() ó script sheachtrach a bhí lódáilte go haisioncronach.
# LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
EditorFileDropFailed=Níorbh fhéidir comhad a scaoileadh ar eilimint "contenteditable": %S.
FormValidationTextTooLong=Giorraigh an téacs seo go %S carachtar nó níos lú ná sin (tá %S carachtar in úsáid agat anois).
FormValidationTextTooShort=Úsáid ar a laghad %S carachtar (níl tú ag úsáid ach %S carachtar anois).
FormValidationValueMissing=Líon isteach an réimse seo.
FormValidationCheckboxMissing=Cuir tic sa bhosca seo más mian leat dul ar aghaidh.
FormValidationRadioMissing=Roghnaigh ceann de na roghanna seo.
FormValidationFileMissing=Roghnaigh comhad.
FormValidationSelectMissing=Roghnaigh mír ón liosta.
FormValidationInvalidEmail=Cuir isteach seoladh ríomhphoist.
FormValidationInvalidURL=Cuir isteach URL.
FormValidationInvalidDate =Cuir dáta bailí isteach.
FormValidationPatternMismatch=Ní mór duit an fhormáid iarrtha a úsáid.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
FormValidationPatternMismatchWithTitle=Ní mór duit an fhormáid iarrtha a úsáid: %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeOverflow=Tabhair luach nach bhfuil níos mó ná %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeOverflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeOverflow=Tabhair luach nach bhfuil níos déanaí ná %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeUnderflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeUnderflow=Tabhair luach nach bhfuil níos lú ná %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeUnderflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeUnderflow=Tabhair luach nach bhfuil níos luaithe ná %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
FormValidationStepMismatch=Roghnaigh luach bailí, le do thoil. Seo iad na luachanna bailí is gaire: %S agus %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
FormValidationStepMismatchOneValue=Roghnaigh luach bailí, le do thoil. Seo é an luach bailí is gaire: %S.
FormValidationBadInputNumber=Cuir uimhir isteach, le do thoil.
FullscreenDeniedDisabled=Diúltaíodh an iarraidh ar lánscáileán toisc gur dhíchumasaigh an t-úsáideoir an API lánscáileáin.
FullscreenDeniedFocusedPlugin=Diúltaíodh an iarraidh ar lánscáileán toisc go bhfuil forlíontán i bhfuinneog i bhfócas.
FullscreenDeniedHidden=Diúltaíodh an iarraidh ar lánscáileán toisc nach bhfuil an cháipéis infheicthe a thuilleadh.
FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Diúltaíodh don iarratas ar lánscáileán toisc nach iframe ceann, ar a laghad, de na heilimintí atá sa cháipéis nó toisc nach bhfuil an aitreabúid “allowfullscreeen” leis.
FullscreenDeniedNotInputDriven=Diúltaíodh an iarraidh ar lánscáileán toisc nár cuireadh glaoch ar Element.requestFullscreen() ó láimhseálaí teagmhais gearrthéarmach a bhí déanta ag an úsáideoir.
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Diúltaíodh an iarraidh ar lánscáileán toisc gur tháinig sé ó eilimint nach <svg>, <math>, nó HTML í.
FullscreenDeniedNotInDocument=Diúltaíodh an iarraidh ar lánscáileán toisc nach bhfuil an eilimint a rinne an iarraidh ina cáipéis a thuilleadh.
FullscreenDeniedMovedDocument=Diúltaíodh an iarraidh ar lánscáileán toisc go bhfuil an eilimint a rinne an iarraidh i gcáipéis nua anois.
FullscreenDeniedLostWindow=Diúltaíodh an iarraidh ar lánscáileán toisc nach bhfuil fuinneog againn a thuilleadh.
FullscreenDeniedSubDocFullscreen=Diúltaíodh an iarraidh ar lánscáileán toisc go bhfuil focháipéis den cháipéis a rinne an iarraidh á taispeáint sa lánscáileán cheana.
FullscreenDeniedNotDescendant=Diúltaíodh an iarraidh ar lánscáileán toisc nach de shliocht na heiliminte sa lánscáileán í an eilimint a rinne an iarraidh.
FullscreenDeniedNotFocusedTab=Diúltaíodh an iarraidh ar lánscáileán toisc nach bhfuil an eilimint a rinne an iarraidh sa chluaisín atá i bhfócas faoi láthair.
RemovedFullscreenElement=Scortha ón mód lánscáileán mar gur baineadh eilimint lánscáileáin ón gcáipéis.
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen=Scortha ón mód lánscáileán toisc go raibh forlíontán i bhfuinneog i bhfócas.
PointerLockDeniedDisabled=Diúltaíodh an iarraidh ar an gcúrsóir a chur faoi ghlas toisc gur dhíchumasaigh an t-úsáideoir an API sin.
PointerLockDeniedInUse=Diúltaíodh an iarraidh ar an gcúrsóir a chur faoi ghlas toisc go bhfuil cáipéis eile i gceannas ar an gcúrsóir faoi láthair.
PointerLockDeniedNotInDocument=Diúltaíodh an iarraidh ar an gcúrsóir a chur faoi ghlas toisc nach bhfuil an eilimint a rinne an iarraidh i gcáipéis a thuilleadh.
PointerLockDeniedSandboxed=Diúltaíodh an iarraidh ar an gcúrsóir a chur faoi ghlas toisc go bhfuil an API srianta i mbosca gainimh.
PointerLockDeniedHidden=Diúltaíodh an iarraidh ar an gcúrsóir a chur faoi ghlas toisc nach bhfuil an cháipéis infheicthe.
PointerLockDeniedNotFocused=Diúltaíodh an iarraidh ar an gcúrsóir a chur faoi ghlas toisc nach bhfuil an cháipéis i bhfócas.
PointerLockDeniedMovedDocument=Diúltaíodh an iarraidh ar an gcúrsóir a chur faoi ghlas toisc go bhfuil an eilimint a rinne an iarraidh i gcáipéis nua anois.
PointerLockDeniedNotInputDriven=Diúltaíodh an iarraidh ar an gcúrsóir a chur faoi ghlas toisc nár cuireadh glaoch ar Element.requestPointerLock() ó láimhseálaí teagmhais gearrthéarmach a bhí déanta ag an úsáideoir, agus níl an cháipéis ar lánscáileán.
PointerLockDeniedFailedToLock=Diúltaíodh an iarraidh ar an gcúrsóir a chur faoi ghlas toisc gur theip ar an mbrabhsálaí an cúrsóir a chur faoi ghlas.
HTMLSyncXHRWarning=Ní thacaítear le parsáil HTML in XMLHttpRequest sa mhód sioncronach.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the header in question
ForbiddenHeaderWarning=Diúltaíodh iarracht ar cheanntásc neamhcheadaithe a shocrú: %S
ResponseTypeSyncXHRWarning=Ní thacaítear le haitreabúid responseType de chuid XMLHttpRequest sa mhód sioncronach agus i gcomhthéacs fuinneoige.
TimeoutSyncXHRWarning=Ní thacaítear le haitreabúid timeout de chuid XMLHttpRequest sa mhód sioncronach agus i gcomhthéacs fuinneoige.
JSONCharsetWarning=Rinneadh iarracht ionchódú seachas UTF-8 a úsáid le sonraí JSON a tháinig ó XMLHttpRequest. Tacaíonn JSON le UTF-8 amháin.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and createMediaElementSource.
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin=Tá acmhainn trasfhoinse san HTMLMediaElement a cuireadh chuig createMediaElementSource; ní thiocfaidh ach tost ón nód.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin=Tá acmhainn trasfhoinse sa MediaStream a cuireadh chuig createMediaStreamSource; ní thiocfaidh ach tost ón nód.
MediaLoadExhaustedCandidates=Níorbh fhéidir aon cheann de na hacmhainní iarrthóireachta a lódáil. Lódáil curtha ar sos.
MediaLoadSourceMissingSrc=Níl aon aitreabúid “src” ag an eilimint <source>. Níorbh fhéidir an acmhainn a lódáil.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadHttpError=Theip ar lódáil HTTP le stádas %1$S. Níorbh fhéidir acmhainn %2$S a lódáil.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadInvalidURI=URI neamhbhailí. Níorbh fhéidir acmhainn %S a lódáil.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Ní thacaítear leis an aitreabúid “type” de “%1$S”. Níorbh fhéidir acmhainn %2$S a lódáil.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedMimeType=Ní thacaítear le “%1$S” mar “Content-Type” HTTP. Níorbh fhéidir acmhainn %2$S a lódáil.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
MediaLoadDecodeError=Níorbh fhéidir acmhainn %S a dhíchódú.
MediaWidevineNoWMF=Rinne tú iarracht Widevine a sheinm gan Windows Media Foundation. Féach https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaWMFNeeded=Ní mór duit bogearraí breise de chuid Microsoft a shuiteáil chun formáidí físe %S a sheinm; féach https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaPlatformDecoderNotFound=Ní féidir an físeán ar an leathanach seo a sheinm. Is dócha nach bhfuil an dí-chomhbhrúiteoir ceart agat ar do chóras i gcomhair: %S
MediaUnsupportedLibavcodec=Ní féidir an físeán ar an leathanach seo a sheinm. Ní thacaítear leis an leagan de libavcodec atá ar do chóras.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeError=Níorbh fhéidir acmhainn %1$S a dhíchódú; earráid: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeWarning=D'éirigh linn acmhainn %1$S a dhíchódú, ach tharla earráid: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaCannotPlayNoDecoders=Ní féidir an comhad seo a sheinm. Níl an dí-chomhbhrúiteoir ceart agat i gcomhair na formáide seo: %S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaNoDecoders=Dí-chomhbhrúiteoirí ar iarraidh i gcomhair roinnt formáidí: %S
MediaCannotInitializePulseAudio=Ní féidir PulseAudio a úsáid
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is not served on HTTPS and thus is not encrypted and considered insecure.
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning=Fuarthas locht ar Bhreiseáin Mheáin Chriptithe atá in úsáid ag %S ar chomhthéacs contúirteach (e.g. ní HTTPS) agus bainfear é sar i bhfad. Moltar duit athrú go foinse sábháilte, dála HTTPS.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (either an audioCapabilities or a videoCapabilities) that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning=Ní mholtar navigator.requestMediaKeySystemAccess() a ghlaoch (ag %S) a thuilleadh gan MediaKeySystemConfiguration ina bhfuil audioCapabilities nó videoCapabilities. Ní thacóimid leis go luath.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (a "codecs" string in the "contentType") that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning=Ní mholtar navigator.requestMediaKeySystemAccess() a ghlaoch (ag %S) a thuilleadh le MediaKeySystemConfiguration ina bhfuil audioCapabilities nó videoCapabilities ach gan contentType ina bhfuil teaghrán “codecs”. Ní thacóimid leis go luath.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
MutationEventWarning=Ní mholtar Mutation Events a úsáid a thuilleadh. Bain úsáid as MutationObserver ina ionad.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
ComponentsWarning=Ní mholtar réad Components a úsáid a thuilleadh. Ní bheidh sé ar fáil go luath.
PluginHangUITitle=Rabhadh: Forlíontán gan freagairt
PluginHangUIMessage=Seans go bhfuil %S gnóthach, nó níl sé ag freagairt. Tig leat an forlíontán a stopadh anois, nó is féidir leanúint ar aghaidh le feiceáil an gcríochnóidh an forlíontán.
PluginHangUIWaitButton=Lean ar aghaidh
PluginHangUIStopButton=Stop an forlíontán
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
NodeIteratorDetachWarning=Tá glao detach() ar NodeIterator gan éifeacht anois.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
LenientThisWarning=Ag déanamh neamhaird de “get” nó “set” ar airí a bhfuil [LenientThis] socraithe, toisc go bhfuil an réad “this” mícheart.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "captureEvents()" or "addEventListener()"
UseOfCaptureEventsWarning=Ní mholtar captureEvents() a úsáid a thuilleadh. Le do chuid cóid a uasghrádú, bain úsáid as addEventListener() ó DOM 2. Tuilleadh eolais: http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
UseOfReleaseEventsWarning=Ní mholtar releaseEvents() a úsáid a thuilleadh. Le do chuid cóid a uasghrádú, bain úsáid as removeEventListener() ó DOM 2. Tuilleadh eolais: http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
SyncXMLHttpRequestWarning=Ní mholtar XMLHttpRequest sioncronach a dhéanamh sa bpríomhshnáithe mar gheall ar na drochéifeachtaí ar eispéireas an úsáideora. Tuilleadh eolais: http://xhr.spec.whatwg.org/
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers/Controllers"
Window_Cc_ontrollersWarning=Ní mholtar window.controllers/Controllers a úsáid a thuilleadh. Ná húsáid é chun an UA a dhéanamh amach.
ImportXULIntoContentWarning=Ní mholtar nóid XUL a iompórtáil isteach i gcáipéis inneachair. Seans nach mbeidh an fheidhmíocht seo ar fáil i leagan amach anseo.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IndexedDB".
IndexedDBTransactionAbortNavigation=Cuireadh stopadh le hidirbheart IndexedDB nach raibh críochnaithe mar gheall ar nascleanúint.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate Will-change, %1$S,%2$S are numbers.
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning=Tá an cuimhne inathraitheach ró-ard. An teorainn ná achar dromchla an doiciméid iolraithe faoi %1$S (%2$S px). Déanfar neamh-aird de chuimhne inathraitheach os cionn na teorann.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
HittingMaxWorkersPerDomain2=Níorbh fhéidir Oibrí a thosú ar an toirt toisc go bhfuil an líon is mó in úsáid cheana ag cáipéisí eile ón áit chéanna. Cuireadh an tOibrí sa chiú agus tosófar é nuair a bheidh roinnt oibrithe eile críochnaithe.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache" and "ServiceWorker".
AppCacheWarning=Ní mholtar an API AppCache a úsáid a thuilleadh, agus ní thacófar é i leaganacha amach anseo.  Ba chóir duit Oibrí Seirbhíse a úsáid do thacaíocht as líne.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
EmptyWorkerSourceWarning=Ag iarraidh Oibrí a chruthú ó fhoinse fholamh. Is dócha gur tharla seo trí thimpiste.
WebrtcDeprecatedPrefixWarning=Ní mholtar na comhéadain WebRTC a thosaíonn le réimír “moz” (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) a úsáid a thuilleadh.
NavigatorGetUserMediaWarning=Cuireadh navigator.mediaDevices.getUserMedia in ionad navigator.mozGetUserMedia
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RTCPeerConnection", "getLocalStreams", "getRemoteStreams", "getSenders" or "getReceivers".
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning=Ní mholtar RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams a úsáid a thuilleadh. Bain úsáid as RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers ina n-ionad.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL.
InterceptionFailedWithURL=Theip ar lódáil ‘%S’. D'idircheap Oibrí Seirbhíse an t-iarratas agus tharla earráid nach rabhthas ag súil leis.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent", "no-cors", "opaque", "Response", or "RequestMode". %1$S is a URL. %2$S is a RequestMode value.
BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL=Theip ar lódáil ‘%1$S’. Sheol Oibrí Seirbhíse Freagra anfhollas chuig FetchEvent.respondWith() agus FetchEvent ‘%2$S’ á láimhseáil. Ní mór do RequestMode an Fhreagra Anfhollas a bheith socraithe mar ‘no-cors’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Error", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "fetch()". %S is a URL.
InterceptedErrorResponseWithURL=Theip ar lódáil ‘%S’. Sheol Oibrí Seirbhíse Freagra Earráide chuig FetchEvent.respondWith(). De ghnáth, ciallaíonn sé seo go ndearna an tOibrí Seirbhíse iarracht glao neamhbhailí fetch().
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "Response.clone()". %S is a URL.
InterceptedUsedResponseWithURL=Theip ar lódáil ‘%S’. Sheol Oibrí Seirbhíse Freagra úsáidte chuig FetchEvent.respondWith(). Ní féidir corp an Fhreagra a léamh níos mó ná uair amháin. Úsáid Response.clone() chun teacht ar an gcorp níos mó ná uair amháin.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "opaqueredirect", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "FetchEvent". %s is a URL.
BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL=Theip ar lódáil ‘%S’. Sheol Oibrí Seirbhíse Freagra anfhollas athdhírithe chuig FetchEvent.respondWith() agus FetchEvent nach mbaineann le nascleanúint á láimhseáil.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", "RedirectMode" or "follow". %S is a URL.
BadRedirectModeInterceptionWithURL=Theip ar lódáil ‘%S’. Sheol Oibrí Seirbhíse Freagra athdhírithe chuig FetchEvent.respondWith() ach ní hé ‘follow’ an luach RedirectMode.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" or "FetchEvent.preventDefault()". %S is a URL.
InterceptionCanceledWithURL=Theip ar lódáil ‘%S’. Chealaigh Oibrí Seirbhíse an lódáil trí ghlao a chur ar FetchEvent.preventDefault().
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", or "FetchEvent.respondWith()". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptionRejectedResponseWithURL=Theip ar lódáil ‘%1$S’. Sheol Oibrí Seirbhíse gealltanas chuig FetchEvent.respondWith() agus fuair sé ‘%2$S’ ar ais.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", "FetchEvent.respondWith()", or "Response". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptedNonResponseWithURL=Theip ar lódáil ‘%1$S’. Sheol Oibrí Seirbhíse gealltanas chuig FetchEvent.respondWith() a réitigh le luach neamhfhreagrach ‘%2$S’ é.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozImageSmoothingEnabled", or "imageSmoothingEnabled"
PrefixedImageSmoothingEnabledWarning=Ní mholtar mozImageSmoothingEnabled a úsáid a thuilleadh. Bain úsáid as an airí imageSmoothingEnabled gan réimír ina ionad.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Service-Worker-Allowed" or "HTTP". %1$S and %2$S are URLs.
ServiceWorkerScopePathMismatch=Níorbh fhéidir Oibrí Seirbhíse a chlárú: níl conair na scóipe ‘%1$S’ níos lú ná an scóip is mó atá ceadaithe (‘%2$S’). Athraigh an scóip, bog an tOibrí Seirbhíse, nó bain úsáid as an gceanntásc HTTP Service-Worker-Allowed chun an scóip a cheadú.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a stringified numeric HTTP status code like "404" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterNetworkError=Níorbh fhéidir Oibrí Seirbhíse a chlárú/nuashonrú sa scóip ‘%1$S’: Theip ar an lódáil don script ‘%3$S’ le cód stádais %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination=Oibrí Seirbhíse sa scóip ‘%1$S’ á scor le gealltanais waitUntil/respondWith ar feitheamh toisc go raibh an tréimhse chairde istigh.
# LOCALIZATION NOTE (ServiceWorkerNoFetchHandler): Do not translate "Fetch".
ServiceWorkerNoFetchHandler=Ní mór láimhseálaithe teagmhas gabhála a chur leis nuair a dhéantar luacháil ar an script oibrí den chéad uair.
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven=Diúltaíodh cead do document.execCommand(‘cut’/‘copy’) toisc nár glaodh é taobh istigh de láimhseálaí teagmhais arna ghiniúint ag úsáideoirí a dhéanann rith ghairid.
ManifestShouldBeObject=Ba chóir don lastliosta a bheith ina réad.
ManifestScopeURLInvalid=Tá an URL scóipe neamhbhailí.
ManifestScopeNotSameOrigin=Ní ionann bunfhoinse an URL scóipe agus an cháipéis.
ManifestStartURLOutsideScope=Tá an URL tosaigh lasmuigh den scóip, agus tá an scóip neamhbhailí dá bharr sin.
ManifestStartURLInvalid=Tá an URL tosaigh neamhbhailí.
ManifestStartURLShouldBeSameOrigin=Ní ionann bunfhoinse an URL tosaigh agus an cháipéis.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the object whose property is invalid. %2$S is the name of the invalid property. %3$S is the expected type of the property value. E.g. "Expected the manifest's start_url member to be a string."
ManifestInvalidType=Bhíothas ag súil go mbeadh an ball %2$S de %1$S ina %3$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "theme_color: 42 is not a valid CSS color."
ManifestInvalidCSSColor=%1$S: ní dath bailí CSS é %2$S.
PatternAttributeCompileFailure=Ní rabhthas ábalta <input pattern='%S'> a sheiceáil toisc nach patrún bailí regexp é: %S
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "postMessage" or DOMWindow. %S values are origins, like https://domain.com:port
TargetPrincipalDoesNotMatch=Níorbh fhéidir ‘postMessage’ a chur i bhfeidhm ar ‘DOMWindow’: Ní ionann bunfhoinse na sprice (‘%S’) agus bunfhoinse fhuinneog an fhaighteora (‘%S’).
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbed=Leabú sean-nóis Youtube Flash (%S) á athscríobh mar leabú i-fhráma (%S). Más féidir, athraigh an leathanach chun i-fhráma a úsáid in ionad embed/object.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbedPathParams=Leabú sean-nóis Youtube Flash (%S) á athscríobh mar leabú i-fhráma (%S). Ní thacaíonn an leabú i-fhráma le paraiméadair agus tiontaíodh iad. Más féidir, athraigh an leathanach chun i-fhráma a úsáid in ionad embed/object.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Encryption" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Encryption", and "salt". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionHeader=Níorbh fhéidir leis an Oibrí Seirbhíse i scóip ‘%1$S’ brúfhógra a dhíchriptiú. Ní mór paraiméadar uathúil ‘salt’ a bheith sa gceanntásc ‘Encryption’ i ngach teachtaireacht. Tuilleadh eolais ó https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Crypto-Key" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Crypto-Key", and "dh". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoKeyHeader=Níorbh fhéidir leis an Oibrí Seirbhíse i scóip ‘%1$S’ brúfhógra a dhíchriptiú. Ní mór paraiméadar ‘dh’ a bheith sa gceanntásc ‘Crypto-Key’ ina bhfuil eochair phoiblí fhreastalaí na haipe. Tuilleadh eolais ó https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt because the deprecated
# "Encryption-Key" header for an incoming push message is missing or invalid.
# Do not translate "ServiceWorker", "Encryption-Key", "dh", "Crypto-Key", and
# "Content-Encoding: aesgcm". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionKeyHeader=Níorbh fhéidir leis an Oibrí Seirbhíse i scóip ‘%1$S’ brúfhógra a dhíchriptiú. Ní mór paraiméadar ‘dh’ a bheith sa gceanntásc ‘Encryption-Key’. Ní mholtar an ceanntásc seo a úsáid a thuilleadh. Bain úsáid as ‘Crypto-Key’ agus ‘Content-Encoding: aesgcm’ ina áit. Tuilleadh eolais ó https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "Content-Encoding" header is missing or contains an
# unsupported encoding. Do not translate "ServiceWorker", "Content-Encoding",
# "aesgcm", and "aesgcm128". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncodingHeader=Níorbh fhéidir leis an Oibrí Seirbhíse i scóip ‘%1$S’ brúfhógra a dhíchriptiú. Caithfear ‘aesgcm’ a chur sa gceanntásc ‘Content-Encoding’. Ceadaítear ‘aesgcm128’ freisin, ach ní mholtar é a thuilleadh. Tuilleadh eolais ó https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "dh" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "dh", "Crypto-Key", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSenderKey=Níorbh fhéidir leis an Oibrí Seirbhíse i scóip ‘%1$S’ brúfhógra a dhíchriptiú. Ní mór eochair phoiblí Diffie-Hellman fhreastalaí na haipe a shonrú sa bparaiméadar ‘dh’ sa gceanntásc ‘Crypto-Key’, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) agus i bhfoirm “uncompressed” nó “raw” (65 beart roimh ionchódú). Tuilleadh eolais ó https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "salt" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "salt", "Encryption", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSalt=Níorbh fhéidir leis an Oibrí Seirbhíse i scóip ‘%1$S’ brúfhógra a dhíchriptiú. Ní mór don pharaiméadar ‘salt’ sa gceanntásc ‘Encryption’ a bheith base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) agus ar a laghad 16 beart ar fad roimh ionchódú dó. Tuilleadh eolais ó https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "rs" parameter is not a number, or is less than the pad size.
# Do not translate "ServiceWorker", "rs", or "Encryption". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL. %2$S is the minimum value (1 for aesgcm128, 2 for
# aesgcm).
PushMessageBadRecordSize=Níorbh fhéidir leis an Oibrí Seirbhíse i scóip ‘%1$S’ brúfhógra a dhíchriptiú. Ní mór don pharaiméadar ‘rs’ sa gceanntásc ‘Encryption’ a bheith idir %2$S agus 2^36-31, nó caithfear é a fhágáil ar lár. Tuilleadh eolais ó https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because an encrypted record is shorter than the pad size, the pad is larger
# than the record, or any of the padding bytes are non-zero. Do not translate
# "ServiceWorker". %1$S is the ServiceWorker scope URL. %2$S is the pad size
# (1 for aesgcm128, 2 for aesgcm).
PushMessageBadPaddingError=Níorbh fhéidir leis an Oibrí Seirbhíse i scóip ‘%1$S’ brúfhógra a dhíchriptiú. Ní dhearnadh stuáil ar thaifead sa teachtaireacht chriptithe mar is ceart. Tuilleadh eolais ó https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when push message decryption fails
# and no specific error info is available. Do not translate "ServiceWorker".
# %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoError=Níorbh fhéidir leis an Oibrí Seirbhíse i scóip ‘%1$S’ brúfhógra a dhíchriptiú. Chun tuilleadh eolais faoin chriptiúchán a fháil, féach https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the type of a DOM event. 'passive' is a literal parameter from the DOM spec.
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning=Ag déanamh neamhaird de ghlaoch ‘preventDefault()’ ar theagmhas de chineál ‘%1$S’ ó éisteoir atá cláraithe mar ‘passive’.
IIRFilterChannelCountChangeWarning=D'fhéadfadh athrú ar líon na gcainéal IIRFilterNode a bheith ina chúis le fadhbanna fuaime.
BiquadFilterChannelCountChangeWarning=D'fhéadfadh athrú ar líon na gcainéal BiquadFilterNode a bheith ina chúis le fadhbanna fuaime.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".png"
GenericImageNamePNG=pic.png
GenericFileName=comhad
GeolocationInsecureRequestIsForbidden=Ní féidir iarratas geoshuímh a chomhlíonadh ach i gcomhthéacs daingean.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceEmpty=Tá an aitreabúid ‘%S’ in eilimint <script> folamh.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceInvalidUri=Ní URI bailí é an aitreabúid ‘%S’ in eilimint <script>: “%S”
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceLoadFailed=Níorbh fhéidir an <script> a lódáil ó fhoinse “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceMalformed=Tá URI na foinse i gclib <script> míchumtha: “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceNotAllowed=Ní cheadaítear URI na foinse i gclib <script> sa cháipéis seo: “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
InvalidKeyframePropertyValue=Tá an luach keyframe “%1$S” neamhbhailí de réir chomhréir “%2$S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".